đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 1)

264 172 0
  • Loading ...
1/264 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 21:30

ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Đề số 001 y = x − 3x + 3x − Câu 1: Hàm số cực trị ? A B Câu 2: Cho hàm số C y = − x − 2x − x − 3 A Hàm số cho nghịch biến B Hàm số cho nghịch biến C Hàm số cho nghịch biến D Hàm số cho nghịch biến Khẳng định sau ? 1   −∞; − ÷ 2     − ; +∞ ÷   1     −∞; − ÷∪  − ; +∞ ÷ 2    ¡ Câu 3: Hàm số sau đồng biến y = tan x ¡ ? y = 2x + x A B y = x − 3x + C Câu 4: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến y = 4x − A x D y = x3 + D ¡ ? y = 4x − 3sin x + cos x B y = 3x − x + 2x − C y = x3 + x D y = 1− x2 Câu 5: Cho hàm số Khẳng định sau ? [ 0;1] ( 0;1) A Hàm số cho đồng biến B Hàm số cho đồng biến ( 0;1) ( −1;0 ) C Hàm số cho nghịch biến D Hàm số cho nghịch biến x2 − x +3 y= Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = − x∈[ 0;2] A y = − x∈[ 0;2] B [ 0; 2] đoạn y = −2 A AB = B AB = 2 y = −10 x∈[ 0;2] x∈[ 0;2] C D y = x − 3x + 2x − Câu 7: Đồ thị hàm số B Khi độ dài AB ? y = x − 3x + cắt đồ thị hàm số C hai điểm phân biệt A, AB = D AB = y = x − 2mx + 2m + m Câu 8: Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số trị tạo thành tam giác A m=0 m= 33 B m = −3 C Câu 9: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số m=0 B m0 x2 + mx + hai đường tiệm cận ngang D m>3 y= 3x − x −3 Câu 10: Cho hàm số đồ thị (C) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) cho khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang M1 ( 1; −1) ; M ( 7;5 ) M1 ( 1;1) ; M ( −7;5 ) A B M1 ( −1;1) ; M ( 7;5 ) M1 ( 1;1) ; M ( 7; −5 ) C D 16π m3 Câu 11: Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tôn tích đáy r hình trụ cho hình trụ làm tốn nguyên vật liệu A 0,8m B 1,2m C 2m Tìm bán kính D 2,4m a a a Câu 12: Cho số dương a, biểu thức A 5 a3 a7 a6 a3 B y = ( 4x − 1) C tập xác định là: ( 0; +∞ ] ¡ D −4 Câu 13: Hàm số A viết dạng hữu tỷ là: B C  1 ¡ \ − ;   2 D  1 − ; ÷  2 π y = x2 Câu 14: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y= A π x +1 y= B π π x − +1 2 điểm thuộc đồ thị hoành độ là: y= C π x −1 y = 2x − 2x Câu 15: Cho hàm số Khẳng định sau sai A Đồ thị hàm số cắt trục tung y= D π π x + −1 2 y=2 B Đồ thị hàm số cắt đường thẳng C Hàm số giá trị nhỏ lớn -1 D Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm y = log ( x − 3x + ) Câu 16: Tìm tập xác định D hàm số D = ( −2;1) D = ( −2; +∞ ) A B D = ( 1; +∞ ) C D = ( −2; +∞ ) \ { 1} D Câu 17: Đồ thị hình bên hàm số nào: y = −2 x y = − 3x A B y = x2 −1 y = 2x − C D y= Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y' = ln ( x − 1) − (2 ) y' = x A B 1− x 2x x−2 2x a = log 5; b = log Câu 19: Đặt log15 20 = A y' = C 2−x 2x y' = D log15 20 Hãy biểu diễn theo a b a (1+ a ) b ( a + b) log15 20 = B b ( 1+ a ) a ( 1+ b) ln ( x − 1) − 2x log15 20 = b ( 1+ b) a ( 1+ a ) log15 20 = C a ( 1+ b) b ( 1+ a ) D Câu 20: Cho số t hực a, b thỏa 1< a < b Khẳng định sau 1 tỉ số chiều cao hố chiều rộng đáy) Gọi chiều rộng, chiều dài x, y, h > chiều cao hố ga Hãy xác định x = 23 A ( 2k + 1) V ; y = 4k xây tiết kiệm nguyên vật liệu x,y,h 2kV ( 2k + 1) ;h = k ( 2k + 1) V x= x= x= ( 2k + 1) V ; y = 4k 2kV ( 2k + 1) ;h = 23 k ( 2k + 1) V ;h = k ( 2k + 1) V ;h = k ( 2k + 1) V B ( 2k + 1) V ; y = ( 2k + 1) V ; y = 4k 2kV ( 2k + 1) C 4k 2kV ( 2k + 1) D ( 4;3) Câu 41: Cho hình đa diện loại Chọn khẳng định khẳng định sau ( 4;3) A Hình đa diện loại hình lập phương ( 4;3) B Hình đa diện loại hình hộp chữ nhật ( 4;3) C Hình đa diện loại mặt hình đa diện tứ giác ( 4;3) D Hình đa diện loại hình tứ diện · AC = a, ACB = 600 ABC.A 'B'C ' Câu 42: Cho hình lăng trụ đứng đáy ABC tam giác vuông A, Đuòng chéo B’C mặt bên (BB’C’C) tạo với mặt phẳng (AA’C’C) góc 30 Tính thể tích khối lăng trụ theo a A a 15 a3 B C a 15 12 D a 15 24 ( P ) : 2x − 3y + 4z = 2016 Câu 43: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng véctơ pháp tuyến mặt phẳng (P) ? Véctơ sau r n = ( −2; −3; ) r n = ( −2;3; ) A r n = ( −2;3; −4 ) B r n = ( 2;3; −4 ) C D ( S) : x + y + z − 8x + 10y − 6z + 49 = Câu 44: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu I bán kính R mặt cầu (S) I ( −4;5; −3 ) A I ( −4;5; −3 ) C Tìm tọa độ tâm I ( 4; −5;3) R =7 R =1 B I ( 4; −5;3 ) D và R=7 R =1 ( P ) : x − 3y + z − = Câu 45: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng Tính khoảng cách d từ điểm M ( 1; 2;1) đến mặt phẳng (P) d= A 15 d= B 12 d= C ( d1 ) : Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng ( d2 ) : A x − y z −1 = = 1 3 d= D x +1 1− y − z = = m Tìm tất giá trị thức m để B m =1 C m = −5 Câu 47: Trong không gian Oxyz, cho điểm x − y −1 z − = = hai đường thẳng Phương trình mặt phẳng chứa d1 d2 dạng: 5x + 4y + z − 16 = A D d1 : A ( −3; 2; −3) và ( d1 ) ⊥ ( d ) m=5 d2 : 3 5x − 4y + z − 16 = B m = −1 x −1 y + z − = = 1 −1 A C  12 18 34  A ' ; ; ÷ 7 7  B  12 18 34  A ' ; − ; − ÷ 7  7 D  12 18 34  A ' ; − ; ÷ 7  7  12 18 34  A ' − ; ; − ÷   7 A ( 1;0;1) ; B ( 2; −1;0 ) ;C ( 0; −3; −1) Câu 50: Cho ba điểm M ( x; y; z ) Tìm tập hợp điểm thỏa mãn AM − BM = CM x + y + z − 2x + 8y + 4z + 13 = A Mặt cầu x + y + z − 2x + 4y + 8z + 13 = B Mặt cầu x + y + z + 2x − 8y − 4z − 13 = C Mặt cầu 2x − 8y − 4z − 13 = D Mặt phẳng Đáp án 1-A 2-C 3-B 4-D 5-D 6-A 7-D 8-D 9-A 10-A 11-D 12-A 13-B 14-C 15-A 16-A 17-A 18-C 19-A 20-C 21-B 22-A 23-A 24-C 25-C 26-C 27-A 28-D 29-B 30-C 31-B 32-A 33-B 34-D 35-C 36-D 37-D 38-C 39-C 40-A 41-B 42-B 43-B 44-A 45-D 46-B 47-D 48-A 49-A 50-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Đồ thị hình bên dạng đồ thị hàm số bậc a0 nên x=2 điểm cực tiểu hàm số suy y CT = 23 − 3.4 + = −2 Câu 6: Đáp án A TXĐ: D =  − 2;  f '( x ) = −x − x2 +1 = −x + − x 2 − x2 x ≥ f '( x ) = ⇔ − x2 = x ⇔  ⇔ x =1 2 2 − x = x ( ) f − = − 2;f ( 1) = 2;f max f ( x ) = f ( 1) = ( 2) = ( ) f ( x ) = f − = − − ;     − 2;    , Câu 7: Đáp án D d: PTHĐGĐ (C) x≠ ĐK: −x + = x+m 2x − 1 ( 1) ⇔ − x + = 2x + 2mx − x − m ⇔ 2x + 2mx − − m = 0, ( *) x= Ta thấy nghiệm phương trình ∆ ' = m + 2m + > 0, ∀ m Ta có: Do pt nghiệm phân biệt với m Vậy d cắt (C) điểm phân biệt với m Câu 8: Đáp án D  x = ⇒ y = m3  y' = x − 3mx ⇒ y ' = ⇔  x = m ⇒ y = Ta có: Để hàm số hai điểm cực trị Giả sử m≠0 uuur     A  0; m ÷, B ( m; ) ⇒ AB =  m, − m ÷     r r n = ( 1; −1) ⇒ u = ( 1;1) Ta vtpt d Để uuur r m = AB ⊥ d ⇔ AB.u = ⇔ m − m = ⇔  ⇒m=± 2 m = ± Câu 9: Đáp án A x + 4x − m = Xét phương trình , với đồ thị hàm số tiệm cận đứng ∆ ' = + m < ⇔ m < −4 Câu 10: Đáp án A Gọi h r chiều cao bán kính đáy hình trụ Bài toán quy việc tính h r phụ thuộc theo R hình chữ nhật ABCD nội tiếp hình tròn (O,R) thay đổi giá trị lớn Ta có: V = πr h đạt AC2 = AB2 + BC2 ⇔ 4R = 4r + h     V = π  R − h ÷h = π  − h + R h ÷ ( < h < 2R )     2R   V ' = π  − h + R ÷⇔ h = ±   V = Vmax = 2R πR ⇔ h = Vậy x 2R 2R y' y + - phương trình vô nghiệm nên Lúc 4R 2R R r2 = R − = ⇒r= 3 Câu 11: Đáp án D y= u = cot x, u ∈ ( 0;1) Đặt y 'x = 2−m ( u − m) u 'x = u−2 u−m 2−m ( u − m)  − ( + cot x )  = − ( − m) ( u − m) ( + cot x ) Ta có: Hàm số đồng biến π π  ; ÷ ⇔ y 'x > 4 2 với x thuộc π π  ; ÷ 4 2  m > ⇔m>2   m ∉ ( 0;1) hay Câu 12: Đáp án A Điều kiện x −1 > log ( x − 1) = ⇔ x = ⇔ x = ±2 Phương trình , thỏa điều kiện Câu 13: Đáp án B y' = x.ln Câu 14: Đáp án C 3x − > ⇔ x > Điều kiện log ( 3x − 1) > ⇔ 3x − > ⇔ x > , kết hợp điều kiện ta Câu 15: Đáp án A x >3 x − 4x ⇔ x ( x − ) > ⇔ x > Điều kiện xác định: Câu 16: Đáp án A ( 1; ) Đồ thị hàm số qua điểm A, D thỏa nhiên đáp án D đồ thị parabol Câu 17: Đáp án A B = 32log3 a − log a log a 25 = 3log3 a − log a.log a = a − Ta có: Câu 18: Đáp án C ' x+4 8  x−4 y' = = =  ÷  x−4  x +  ( x − ) ln ( x + ) ( x − ) ln  ÷ln  x+4 Ta có: Câu 19: Đáp án A log 50 = log 32 50 = Ta log 50 = log Suy log 50 150 = log 15 + log 10 − = a + b − 1 log 50 = log 50 = ( a + b − 1) 2 Hoặc học sinh kiểm tra MTCT Câu 20: Đáp án C x> ĐK: ( *) log x + log ( 2x − 1) + log ( 4x + ) < ⇔ log ( 2x − x ) < log ( 4x + ) ⇔ 2x − 5x − < ⇔ −
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 1), đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 1), đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay