đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 2)

114 258 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 21:28

Kì thi THPT quốc gia 2017@ ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 011 Thời gian làm bài: 90 phút y Câu 1: Tập xác định hàm số A R \ 1 B Câu 2: Cho hàm số f x A Với B Với x 1 x  là: R \ 1 C R \ 1 D 1;  đồng biến tập số thực R, mệnh đề sau đúng: x1 , x  R  f  x   f  x  x1  x  R  f  x1   f  x   1   C.Với x , x  R  f  x1   f  x  D Với x  x R  f x  f x Câu 3: Hàm số y  x  3x  đạt cực trị điểm: B x  0, x  A x  1 y Câu 4: Phương trình đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số A x  D x  0,x  C x  2 x 1 x  là: C x  B x  2 D x  Câu 5: Hàm số y  x  4x  nghịch biến khoảng sau A  3;0  ; 2;  B  2;  C ( 2;  ) D   2;0 ; 2;   Câu 6: Đồ thị hàm số y  3x  4x  6x  12x  đạt cực tiểu M(x1 ; y1 ) Khi giá trị tổng x1  y1 bằng: A Câu 7: Cho hàm số y  f (x) có B limf (x)  x  C -11 D limf (x)  3 x  Khẳng định sau khẳng định ? A Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang nguyenvanthien2k@gmail.com Page Kì thi THPT quốc gia 2017@ C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  y  3 D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng x  x  3 x2  y x  đoạn [2; 4] Câu 8: (M3) Tìm giá trị nhỏ hàm số miny  2 miny  A [2;4] B [2;4] y Câu 9: (M3) Đồ thị hàm số A.1 miny  miny  3 C [2;4] D [2;4] 19 x 1 x  2x  có tiệm cận B C D Câu 10: Cho hàm số y  x  3mx  (1) Cho A(2;3), tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị B C cho tam giác ABC cân A 3 m m m 2 A B C y  m  x   m  1 x  3x  Câu 11: Giá trị m để hàm số đồng biến R là:  A  B C m D 1 D Câu 12: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: log a  log b  a  b  log a  log b  a  b  A B C log3 x    x  D ln x   x  Câu 13: Cho a > 0, a  Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Tập giá trị hàm số y = ax tập R B Tập giá trị hàm số y = log a x tập R C Tập xác định hàm số y = ax khoảng (0; +) D Tập xác định hàm số y = log a x tập Câu 14: Phương trình log (3x  2)  có nghiệm là: 10 A x = 16 B x = nguyenvanthien2k@gmail.com C x = 11 D x = Page Kì thi THPT quốc gia 2017@ Câu 15: Hàm số A R \ 2 có tập xác định là: B  ;1  1;  x Câu 16: Tập nghiệm bất phương trình 0,3 A  ; 2   1;   B  ; 1  1;  C x D 1;2   0,09 là:  2;1 C  ; 2  D 1;  Câu 17: Tập nghiệm phương trình log3 x  log x  là: 1   ;9  A    Câu 18: Phương trình A -1 1   ;3 B     x 1  C  B B Câu 20: Tập nghiệm bất phương trình A  ;1 D 3;9 x 1  2  có tích nghiệm là: C 1   Câu 19: Số nghiệm nguyên bất phương trình   A 1;2 D x 3x 10 1    3 x 2 là: C log  x  3x    1 là: B [0;2) D 11 C [0;1)  (2;3] D [0;2)  (3;7] Câu 21: Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng khoảng tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% tháng Biết sau 15 tháng người có số tiền 10 triệu đồng Hỏi số tiền người gửi hàng tháng gần với số tiền số sau? A 635.000 B 535.000 C 613.000 D 643.000 Câu 22: Hàm số y  sin x nguyên hàm hàm số hàm số sau: A y  sinx  B y  cot x Câu 23: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: dx  ln x  C 2xdx  x  C   A B x D y  tan x C y  cosx  sinxdx  cos x  C C  e dx  e x D x C Câu 24: Nguyên hàm hàm số f(x) = x.e2x là: nguyenvanthien2k@gmail.com Page Kì thi THPT quốc gia 2017@ 1  2e2x  x    C 2  B F(x) = 2x  1 e x    C 2  A F(x) = C F(x) = 2x e  x  2  C D F(x) = 2e 2x  x    C Câu 25: Tích phân I = x ln xdx A ln2 - có giá trị bằng: B 24 ln2 – f (x)  Câu 26: Biết F(x) nguyên hàm ln A D ln2 - C ln2 - x  F(2) =1 Khi F(3) B C ln2 D ln2 + Câu 27: Kí hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = 2x – x2 y = Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh hình phẳng (H) quay quanh trục Ox 16π 17π 19π 18π A 15 B 15 C 15 D 15 Câu 28: Một ô tô chạy với vận tốc 12m/s người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v(t)  6t  12 (m / s) , t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến ô tô dừng hẳn, ô tô di chuyển mét ? A 24 m B 12m C 6m D 0,4 m Câu 29: Cho số phức z   2i Số phức liên hợp z z có phần ảo là: A B 2i C 2 D 2i z  i    4i     2i  Câu 30: Thu gọn số phức ta được: A z  1 2i B z  1 2i C z   3i D z  1 i Câu 31: Trong mặt phẳng toạ độ, điểm A 1; 2  điểm biểu diễn số phức số sau: A z  1 2i B z  1 2i C z  1 2i Câu 32: Trên tập số phức Nghiệm phương trình iz   i  là: A z  1 2i B z   i C z  1 2i D z  2  i D z   3i z ,z 2z  3z   Câu 33: Gọi hai nghiệm phức phương trình Giá trị biểu thức z1  z  z1z là: A B nguyenvanthien2k@gmail.com C 2 D 5 Page Kì thi THPT quốc gia 2017@ Câu 34: Tập hợp điểm mặt phẳng biểu diễn số phức Z thoả mãn điều kiện: z  i  z  z  2i là: A Một đường tròn B Một đường thẳng C Một đường Elip D Một đường Parabol Câu 35: Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D’ có cạnh AB = a Thể tích khối lập phương là: A a3 B 4a3 D 2 a3 C 2a3 Câu 36: (M2) Cho tứ diện MNPQ Gọi I; J; K trung điểm cạnh MN; MP; MQ Tỉ số thể VMIJK V tích MNPQ bằng: C B A D Câu 37: (M3) Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình chữ nhật cạnh AB = a, AD = a ; SA  (ABCD), góc SC đáy 60o Thể tích hình chóp S.ABCD bằng: A 2a B 3a C 6a Câu 38: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông A, AC=a, BC’ mặt bên (BCC’B’) tạo với mặt phẳng (AA’C’C) góc A a a3 B 3 D 2a ACB  600 Đường chéo 30 Thể tích khối lăng trụ theo a là: 6a3 D a3 C Câu 39: : Cho hình tròn có bán kính quay quanh trục qua tâm hình tròn ta khối cầu Diện tích mặt cầu V π A 2π B 4π C π D Câu 40: Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AD  a,AC  2a Độ dài đường sinh l hình trụ, nhận quay hình chữ nhật ABCD xung quanh trục AB là: B l  a A l  a D l  a C l  a Câu 41: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Gọi S diện tích xung quanh hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD A’B’C’D’ Diện tích S A πa B πa 2 nguyenvanthien2k@gmail.com C πa πa 2 D Page Kì thi THPT quốc gia 2017@ Câu 42: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B AB = BC = a , góc ·  SCB ·  900 SAB khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) a Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng: A 2πa B 8πa C 16πa D 12πa Câu 43: Khoảng cách từ điểm M(1;2;−3) đến mặt phẳng (P) : x + 2y - 2z - = bằng: 11 A B C D x 1 y  z    4 Điểm Câu 44: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (d) có phương trình sau không thuộc đường thẳng (d) A M 1; 2;3 N  4;0; 1 B C P 7;2;1 D Q  2; 4;7 Câu 45: Cho mặt cầu (S) : (x  1)  (y  2)  (z  3)  25 mặt phẳng α : 2x  y  2z  m  Các giá 2 trị m để α (S) điểm chung là: A 9  m  21 B 9  m  21 C m  9 m  21 D m  9 m  21 Câu 46: Góc hai đường thẳng A 45o d1 : x y  z 1 x 1 y z  d2 :     1 1 B 90o C 60o D 30o x 1 y z 1   vuông góc với mặt phẳng Câu 47: Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d: (Q) : 2x  y  z  có phương trình là: A x + 2y – = B x − 2y + z = C x − 2y – x1 = t0 D x + 2y + z =  d :  y  1  z  t Câu 48: Trong mặt phẳng Oxyz, cho đường thẳng  mặt phẳng (P) (Q) có phương trình x  2y  2z   ; x  2y  2z   Mặt cầu (S) có tâm I thuộc đường thẳng (d), tiếp xúc với hai mặt phẳng (P) (Q) có phương trình 2  x  3   y  1   z  3  A nguyenvanthien2k@gmail.com  x  3   y  1   z  3 B 2  Page Kì thi THPT quốc gia 2017@  x  3   y  1   z  3 C 2   x  3   y  1   z  3 D 2  Câu 49:(M3)Cho điểm M(–3; 2; 4), gọi A, B, C hình chiếu M Ox, Oy, Oz Mặt phẳng song song với mp(ABC) có phương trình là: A 4x – 6y –3z + 12 = B 3x – 6y –4z + 12 = C 6x – 4y –3z – 12 = D 4x – 6y –3z – 12 = x 1 y z 1   1 Câu 50: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ có phương trình mặt phẳng (P): 2x  y  2z   Phương trình mặt phẳng (Q) chứa ∆ tạo với (P) góc nhỏ là: A 2x  y  2z   B 10x  7y  13z   C 2x  y  z  D x  6y  4z   nguyenvanthien2k@gmail.com Page Kì thi THPT quốc gia 2017@ ĐÁP ÁN Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án A 11 C 21 A 31 C 41 B B 12 B 22 C 32 C 42 D B 13 B 23 C 33 C 43 D B 14 A 24 A 34 D 44 C D 15 C 25 D 35 A 45 D C 16 B 26 D 36 D 46 B C 17 D 27 A 37 A 47 C A 18 A 28 B 38 A 48 D B 19 C 29 A 39 B 49 A 10 A 20 C 30 D 40 D 50 B nguyenvanthien2k@gmail.com Page Kì thi THPT quốc gia 2017@ MA TRẬN Đề số 01 Môn: Toán Đề thi minh họa kỳ thi THPT QG năm 2017 nguyenvanthien2k@gmail.com Page Kì thi THPT quốc gia 2017@ Tổng Số câu Phân môn Chương Mức độ Chương I Ứng dụng đạo hàm Giải tích Nhận biết Thông hiểu Nhận dạng đồ thị Tính đơn điệu, tập xác định 1 Cực trị 1 Tiệm cận 1 Vận dụng thấp Tương giao Chương II Tính chất Hàm số lũy thừa, mũ, logarit Hàm số 11 22% 10 20% 14% 12% 1 Tỉ lệ GTLN - GTNN Tổng Số câu Vận dụng cao 3 1 1 Phương trình bất phương trình 2 Tổng 3 Chương III Nguyên Hàm 1 Nguyên hàm, tích phân ứng dụng Tích phân 34 câu (68%) Chương IV Số phức Ứng dụng tích phân Tổng Các khái niệm Các phép toán Phương trình bậc hai 1 2 1 Biểu diễn số phức Tổng nguyenvanthien2k@gmail.com 1 Page 10 Kì thi THPT quốc gia 2017@ x3  2x  m Câu 11 Điều kiện để (d) cắt (C) điểm phân biệt phương trình: x  có nghiệm phân biệt  Phương trình: g(x) = 2x2 + (m+1)x + m – = có nghiệm phân biệt khác -1    g (1)   (*) Ta thấy (*) với m   Vậy (d) cắt (C) điểm phân biệt M, N Ta có: MN2 = (xM – xN)2 + (yM – yN)2 = 5.(xM – xN)2 = 5.[(xM + xN)2 - 4xMxN]    m   m  3 5 5.     m  6m  25  m  3  14  4   =    Ta thấy MN nhỏ  m = x x 1 1    m    2m    3 Câu 20 :Phương trình   có nghiệm m nhận giá trị : x 1 t    ,t  3 Đặt phương trình có nghiệm khi phương trình t2 1 t  mt  2m    m  t  có nghiệm t  xét hàm số m với t 0 ta có kết m  42  D Câu 40 Theo giả thiết ta có bán kính đường tròn đáy R = 3r ⇒ diện tích đáy hình trụ: S = R2 = 9r2 Câu 41 Từ công thức tính độ dài trung tuyến ta suy được: BC = a  S ABC  a Gọi r bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ta có: nguyenvanthien2k@gmail.com Page 100 Kì thi THPT quốc gia 2017@ r BA AC BC a 4.S ABC Gọi R bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC ta có:  SA  R     r2  a   ⇒ Thể tích khối cầu V   a Câu 50 Tâm (S) I(1; -1; 1) bán kính (S) R = Ta có: MN2 = IM2 – R2 ≥ IH2 – R2 Trong H hình chiếu I (P) Vậy: MN nhỏ  M hình chiếu I (P) Vậy M(-1; -3; -1) ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Đề số 020 TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút 3x  y  x  là: Câu Các đường tiệm cận đồ thị hàm số A Tiệm cận đứng x = , tiệm cận ngang: y=-3 C Tiệm cận đứng y =1 , tiệm cận ngang x=-3 B Tiệm cận đứng x =1 , tiệm cận ngang: y= -3 D Tiệm cận đứng x =-3, tiệm cận ngang y=1 4 Câu Hàm số y   x  2x  nghịch biến khoảng sau đây: A  ;0 B (0; 2) nguyenvanthien2k@gmail.com C  2; D  0;  Page 101 Kì thi THPT quốc gia 2017@ Câu Hàm số sau đồng biến tập xác định nó: x 1 y y  x3  x  y  x  x 1 x 1 A B C D y  x4  x2  Câu Cho hàm số y  x  x  Khẳng định sau đúng? A Hàm số có cực trị B Hàm số có cực trị C Hàm số có cực đại D Hàm số có cực tiểu Câu Đồ thị hình bên đồ thị hàm số hàm số: A y  x  3x  y   x  3x  B C y  x  x  D y  x4  x2  Câu Giá trị lớn hàm số y  x   x A B 2 C D Câu Hoành độ tiếp điểm tiếp tuyến song song với trục hoành đồ thị hàm số y  x3  3x  3x  bằng: A -1 B C y  x  m2 x2   4m  3 x 1 D Câu Với giá trị m hàm số A m = m =-3 B m = nguyenvanthien2k@gmail.com C m = -3 đạt cực đại x = D m = -1 Page 102 Kì thi THPT quốc gia 2017@ 2x  Câu Với giá trị m đường thẳng (d) y = x+ m cắt đồ thị hàm số y = x  (C) hai điểm phân biệt A, B cho trung điểm AB có tung độ (1+m) A m = -1 B m = -2 C m = -3 D Không tồn m x2 y x  thỏa mãn tổng Câu 10 Gọi M điểm có hoành độ dương thuộc đồ thị hàm số khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận đồ thị nhỏ Tọa độ M là: A M(1;-3) B M(0; -1) Câu 11 Phương trình 11 A C M(4;3) log (3x  2)  14 B Câu 12 Tập xác định hàm số y  log (3 x  x ) Câu 13 Nghiệm bất phương trình A x   Câu 14 Giá trị A có nghiệm là: 29 C B D  (0;3) A D  R B x log  3 D 10 là: C D  (0; ) D D  (;0)  (3; ) C x > D x   x  1  là: 3 viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: B C log 52 x  log 25 x   Câu 15 Phương trình A  15 x1  x2 : thức A 28 D Đáp án khác 28 B 25 Câu 16 Đạo hàm hàm số y  lg x là: 1 y'  y'  x x ln10 A B D có hai nghiệm x1 ; x2 ( x1  x2 ) 1876 D 625 C 100 y'  C ln10 x x x Câu 17 Tập nghiệm bất phương trình  7.2   là: A (; 1]  [8; ) B [0;4] C (;3] nguyenvanthien2k@gmail.com Giá trị biểu y'  D x ln10 D [3; ) Page 103 Kì thi THPT quốc gia 2017@ Câu 18 Bạn An muốn mua máy tính xách tay trị giá 15 triệu đồng Để có tiền mua máy, hàng tháng bạn An tiết kiệm gửi vào ngân hàng số tiền theo sách lãi kép với lãi suất 5% /năm, kỳ hạn tháng Hỏi để sau năm có 15 triệu mua máy, bạn An 62500 62500 cần gửi vào ngân hàng tháng số tiền bao nhiêu? 5 5 (1  %)[(1  %)12  1] (1  %)[(1  %).12  1] 12 12 12 12 A (đồng ) B (đồng ) 62500 C 12 (đồng) D 62500 (đồng) Câu 19 Dân số tỉnh X năm 2016 8326550 Biết tỉ lệ tăng dân số hàng năm tỉnh X 0,9% Hỏi đến năm 2026 dân số tỉnh X bao nhiêu? A 8326550 e0,09 B 8326550 e0,9 Câu 20 Đặt ln2 = a, log54 = b ln100 bằng: ab  2a 4ab  2a b b A B y  x2  Câu 21 Họ nguyên hàm hàm số Câu 22 Nếu ln x A ; A ab  4b a C 2ab  4a b D x3  3ln x  x B x3  3ln x  x C D  f ( x)dx = ln4x + C f(x) : ln x B x ; 3 Câu 23 Cho D 8326550.1,009 2 x x là: x3  3ln x  x C A x3  3ln x  x C C C 8326550.1,09  f ( x)dx  2 ,   D  x f ( x)dx  3 C x ln x ; Khi  f ( x)dx B có giá trị là: C -1 D -5  cos2xdx Câu 24 Đặt I = A Khi giá trị I bằng: 2  B C nguyenvanthien2k@gmail.com D Page 104 Kì thi THPT quốc gia 2017@ 2x Câu 25 Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  e  , trục hoành, đường thẳng x =1 đường thẳng x =2 là: e4  e2 e4  e2  1 4 2 A e  e  B C e  e  D 1000 N '(t )   0,5t lúc đầu Câu 26 Sự sản sinh vi rút Zika ngày thứ t có số lượng N(t), biết đám vi rút có số lượng 250.000 Sau 10 ngày số lượng vi rút (lấy gần hàng đơn vị): A 264.334 C 258.959 ex y x  0;  Đặt I = Câu 27 Cho F nguyên hàm hàm số I A B 257.167 F (6)  F (3) B I = F (6)  F (3) C I = 3[F (6)  F (3)] Câu 28.Cho hình phẳng D giới hạn đường D 253.584 e3x 1 x dx , ta có: D I =3[F(3)-F(1)] y  tan x; y  0; x  0; x   Gọi V thể tích khối tròn xoay tạo thành quay D quanh Ox Khi ta có:   V  3 A V  3 V  (  C B  3 V  (  ) D  ) Câu 29 Số phức liên hợp số phức z = a + bi số phức: A z = -a + bi Câu 30 Cho hai số phức A B 26 24 Câu 31 Biết B z = b - z1   i, z2   4i z1  : A z2 D z = a - bi C z = -a - bi z z Môđun số phức ( ) : C 10 D 34 z  z2 hai nghiệm phức phương trình: 2x  x   Khi B C D Câu 32 Cho số phức z thỏa mãn iz   i Khi phần thực phần ảo z là: A Phần thực phần ảo -2i B Phần thực phần ảo 2i nguyenvanthien2k@gmail.com Page 105 Kì thi THPT quốc gia 2017@ C Phần thực -1 phần ảo -2 - Câu 33: Cho số phức z thỏa mãn A z B D Phần thực phần ảo 1  i  z  2i z   3i Modun z là: z C z 5 z 3 D z 1  i  Câu 34 Cho số phức z thỏa Chọn phát biểu đúng: A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường thẳng B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường Parabol C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn có bán kính D.Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn có bán kính Câu 35 Mỗi cạnh khối đa diện cạnh chung mặt khối đa diện : A Hai mặt B Ba mặt C Bốn mặt D Năm mặt Câu 36 Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC tam giác cạnh a Đường chéo AC’ mặt bên ACC’A’ hợp với đáy góc 300 Thể tích khối lăng trụ bằng: a3 A 3a B a3 C 12 a3 D 12 Câu 37 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, BC=2a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA  2a Gọi M trung điểm AC Khoảng cách hai đường thẳng AB SM là: a 39 B 13 2a A 13 2a 39 C 13 2a D 13 Câu 38 Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’có cạnh AB  a ; BC  2a ; A' C  21a Thể tích khối hộp chữ nhật là: A V  8a V  a3 B C V  4a D V  16a Câu 39 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vuông cân B, AB=a, biết SA=2a SA  (ABC) Tâm I bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là: nguyenvanthien2k@gmail.com Page 106 Kì thi THPT quốc gia 2017@ a A I trung điểm AC, R= B I trung điểm AC, R= a a C I trung điểm SC, R= D I trung điểm SC, R= a Câu 40 Khi thiết kế vỏ lon sữa bò hình trụ nhà thiết kế đặt mục tiêu cho chi phí làm vỏ lon nhỏ Muốn thể tích khối trụ V mà diện tích toàn phần hình trụ nhỏ bán kính R đường tròn đáy khối trụ bằng: V V V 3 A 2 B  C 2 V D  Câu 41 Một vật N1 có dạng hình nón có chiều cao 40cm Người ta cắt vật N1 mặt cắt song song với mặt đáy để hình nón nhỏ N2 tích thể tích N1.Tính chiều cao h hình nón N2? A cm B 10 cm C.20 cm D 40 cm Câu 42 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho u  1;3;2 ; v  3; 1;1 , đó: u.v bằng: A B C D Câu 43 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng ( ) có phương trình: x  y  z   Mặt phẳng ( ) có véctơ pháp tuyến là: A n (1;3;5) B n (1; 2;3) C n ( 1;3;5) D n (1;3; 2) Câu 44 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng ( ) : x  y  z   điểm M (1; 2;1) , khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ( ) bằng: A B C -3 D Câu 45 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình tham số đường thẳng qua hai điểm M (1; 2;1); N (2;3; 2) là: nguyenvanthien2k@gmail.com Page 107 A x  1 t   y  1  2t z  t  B Kì thi THPT quốc gia 2017@ x  1 t  y  2t z  1 t  C x   t   y  1  2t z  t  Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d : x  1 t   y  1  t z   t  D  x   3t  (t  R )  y  2t z  1 t  mặt phẳng (P): 2x+y-z+9 = Tọa độ giao điểm đường thẳng d mặt phẳng (P) là: A (-5;4;3) B (7;-4;1) C (-5;-4;3) D (-5;4;-1) Câu 47 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, tâm I bán kính R mặt cầu (S ) : x  y  z  x  y  z   là: A I (1; 2;3); R  B I (1; 2; 1); R  C I (1; 2;3); R  D I (1; 2; 1); R  2 Câu 48 Cho mặt cầu (S): ( x  1)  ( y  1)  ( z  1)  25 mặt phẳng (P) có phương trình x  y  z   Khẳng định sau đúng: A Mặt phẳng (P) mặt cầu (S) điểm chung B Mặt phẳng (P) mặt cầu (S) tiếp xúc với C Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo thiết diện có diện tích 16 D Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo thiết diện có diện tích 8 Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x  2y  z   , x 1 y z  d:   Phương trình đường thẳng ∆ nằm mặt phẳng (P), đồng đường thẳng thời cắt vuông góc với đường thẳng d là: x 1 y 1 z 1   1 A C x 1 y 1 z 1   1 B D x 1 y 1 z 1   1 3 x  y  z 1   1 Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ , biết A(0;0;0) , B(1;0;0) , D(0;1;0) A’(0;0;1) Phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng CD’ tạo với mặt phẳng (B B’D’D) góc lớn là: A x  y  z  B x  y  z   nguyenvanthien2k@gmail.com C x  y  z   D x  y  z   Page 108 Kì thi THPT quốc gia 2017@ -Hết - nguyenvanthien2k@gmail.com Page 109 Kì thi THPT quốc gia 2017@ MA TRẬN Đề thi số 10 - Minh họa kỳ thi THPT QG năm 2017 Môn: Toán Tổng Số câu Phân môn Chương Mức độ Chương I Ứng dụng đạo hàm Chương II Hàm số lũy thừa, mũ, logarit Giải tích 34 câu Chương III (68%) Nguyên hàm, tích phân ứng dụng Chương IV Số phức Chương I Khối đa diện Hình học 16 Chương II câu Mặt nón, mặt (32%) trụ, mặt cầu Chương III Nhận dạng đồ thị Tính đơn điệu Cực trị Tiệm cận GTLN - GTNN Tương giao Tổng Tính chất Hàm số Phương trình bất phương trình Tổng Nguyên Hàm Tích phân Ứng dụng tích phân Tổng Khái niệm phép toán Phương trình bậc hai hệ số thực Biểu diễn hình học số phức Tổng Khái niệm tính chất Thể tích khối đa diện Góc, khoảng cách Tổng Mặt nón Mặt trụ Mặt cầu Tổng Hệ tọa độ nguyenvanthien2k@gmail.com Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Số câu Tỉ lệ 1 10 20% 10 20% 1 16% 12% 1 8% 6% Vận dụng cao 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 Page 110 Kì thi THPT quốc gia 2017@ Phương pháp tọa độ không gian Tổng Phân môn Giải tích 34 câu (68%) Phương trình mặt phẳng Phương trình đường thẳng Phương trình mặt cầu Vị trí tương đối đối tượng: Điếm, đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu Tổng Số câu Tỉ lệ Chương Chương I Có 11 câu Chương II Có 11 câu Chương III Có 06 câu Chương IV Có 06 câu Hình học Chương I 16 câu Có 03 câu (32%) Chương II Có 04 câu Chương III Có 09 câu Số câu Tổng Tỉ lệ 1 17 34% 14 28% 1 14 28% 10% BẢNG PHÂN LOẠI CÁC CÂU THEO MỨC ĐỘ Vận dụng Vận dụng Nhận biết Thông hiểu thấp cao 50 18% 100% Tổng Số câu Tỉ lệ 1,2,3,4 6,7,8,10 10 20% 11,12,16 13,14,15,19 17,20 18 10 20% 21,23,24 22,25,28 26,27 16% 29,30 31,32,33 34 12% 35 36 37,38 8% 39 40,41 6% 18% 42,43,44,47 45,46 48,49 50 17 34% 14 28% 14 24% 10% 50 100% BẢNG ĐÁP ÁN nguyenvanthien2k@gmail.com Page 111 Kì thi THPT quốc gia 2017@ Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 B D C D C B B C D C Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 C B C A A B D A A D Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 C B A B B D B D D B Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 A D B C A A C A C A Câu 41 Câu 42 Câu 43 Câu 44 Câu 45 Câu 46 Câu 47 Câu 48 Câu 49 Câu 50 C C D B B A B C B A HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Gọi M là trung điểm AB, ta có M thuộc (d) Do tọa độ M có dạng : M(xM; xM+m) Theo giả thiết ta có: xM+m = 1+m , suy ra: xM=1 Ta có: xA+ xB= xM, suy xA+ xB=2 (1) 2x   xm Lại có xA, xB nghiệm phương trình x   xA, xB nghiệm phương trình: x2 + (m-1)x + m +5 = (*) Suy ra: xA+ xB = 1-m (2) Từ (1) (2) suy m= -1 Tuy nhiên với m= -1 ta thấy phương trình (*) vô nghiệm Vậy không tồn m thỏa mãn Ta chọ đáp án D Câu 18 Gọi a số tiền mà hàng tháng bạn An cần gửi vào ngân hàng đặt nguyenvanthien2k@gmail.com Page 112 Kì thi THPT quốc gia 2017@ r= % 12 /tháng lãi suất theo kỳ hạn tháng ta có: Cuối tháng thứ 1, An nhận số tiền: A1=a(1+r) Cuối tháng thứ 2, An nhận số tiền: A2=( A1+a)(1+r)=a(1+r)2+a(1+r) - Cuối tháng thứ 3, An nhận số tiền: A3=(A2+a)(1+r)=a (1+r)3+a(1+r)2+a(1+r) - … Cuối tháng thứ 12, số tiền An nhận được: a(1  r )[(1  r )12  1] 12 11 A12  a 1  r   a 1  r    a 1  r   r 5 12 a(1  %)[(1  %)  1] 62500 12 12  15000000  a  5 % (1  %)[(1  %)12  1] 12 12 12 Như ta có: - Đáp án A  R h  h  Câu 40 Ta có : V= f ( x)  Xét hàm: V  R ; 2 Rh  2 R  Stp= 2V x  2 x x Ta có f(x) đạt Min 2V  2 R R V 2 Vậy ta chọn đáp án A  r h N1và Câu 41 Gọi V1, V2 thể tích N r1, r2 bán kính r 2h V2    22 V1  r 40 r1 40 đáy N1, N2 ta có: Mặt khác ta có: r2 h  r1 40 h h  ( )3    h  20 40 Do ta có: 40 cm Đáp án C nguyenvanthien2k@gmail.com Page 113 Kì thi THPT quốc gia 2017@ Câu 50 Ta có: B(1;0;0), B’(1;0;1), C(1;1;0), D’(0;1;1) Do (BB’D’D) có phương trình: x+y-1= (P) tạo với (BB’D’D) góc lớn  (P) vuông góc với (BB’D’D) Vậy (P) chứa CD’ vuông góc với (BB’D’D) nên phương trình (P) là: x - y+z = Ta chọn phương án A nguyenvanthien2k@gmail.com Page 114
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 2), đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 2), đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay