GIÁO án MAM NON LOP GHEP QUYỂN 5 TGĐV

138 264 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 19:19

Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn của côĐi trong đường hẹpPhối hợp tay mắt trong vận động:Bò chui qua cổngNém xa bằng 1 tayNhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc Tập làm 1 số công việc tự phục vụ: làm quen cách đánh răng, tập rửa tay, rửa mặt... Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh. Đi trên ghế thể dục, đi tên vạch kẻ thẳng trên sànPhối hợp tay mắt trong vận động: Tung bắt bóng với người đối diệnBật tách chân, khép chân Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: Rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, dán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo. Thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở: Tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng.Tự cầm bát, thìa xúc ăn gon gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. Có một số hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn: Ăn từ tốn, nhai kĩ.Có một số nhành vi tốt trong vệ sinh: Đi vệ sinh đúng nơi quy định. Bỏ rác đúng nơi quy dịnh. Không ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo. Nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi mọi người giúp đỡ.+ Nhảy xuống từ độ cao 40 cm. (Chỉ số 2)+ Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5 m so với mặt đất. (Chỉ số 4.) Đi trên dây, đi trên ván kê dốc+ Chuyền bóng bằng 2 tay qua đầu, qua chân. Biết kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày Có khả năng tự mặc và cởi được áo, quần Có thể tự rửa mặt, chải răng hàng ngày Trẻ biết tên, màu sắc của cây, hoa, rau, quả, Biết được đặc điểm thời tiết mùa xuân và tết nguyên đán Đặc điểm của cây xanh, rau, hoa, quả Quá trình phát triển của cây, điều kiện sống của một số cây, rau, hoa, quả. So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số cây, rau hoa, quả Phân loại cây, hoa, quả theo 23 dấu hiệu Quan sát, phán đoán mối liện hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống Chăm sóc và bảo vệ cây, rau, hoa, quả Đặc điểm thời tiết mùa xuân và tết nguyên đán Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni * K HOCH CH - Ch : Th gii ng vt-Ngy hi 8/3 - Thi gian thc hin: tun t ngy 10/02 n ngy 14/03/2016 Lnh Mc tiờu vc Phỏt trin th cht tui tui Lp MGG Ni dung - Thc hin cỏc ng tỏc bi th dc theo hng dn ca cụ i/ ng hp -Phi hp tay- mt ng: Bũ chui qua cng Nộm xa bng tay Nhn bit mt s thc phm v mún n quen thuc - Tp lm s cụng vic t phc v: lm quen cỏch ỏnh rng, tay, mt - Thc hin ỳng, y , nhp nhng cỏc ng tỏc bi th dc theo hiu lnh.- i trờn gh th dc, i tờn vch k thng trờn sn -Phi hp tay- mt ng: - Tung bt búng vi ngi i din Bt tỏch chõn, khộp chõn - Núi c tờn mt s mún n hng ngy v dng ch bin n gin: Rau cú th luc, nu canh; tht cú th luc, dỏn, kho; go nu cm, nu chỏo - Thc hin c mt s vic c nhc nh: - T tay bng x phũng, t lau mt, ỏnh rng -T cm bỏt, thỡa xỳc n gon gng, khụng ri vói, thc n - Cú mt s hnh vi tt n ung: - Mi cụ, mi bn n: n t tn, nhai k Cú mt s nhnh vi tt v sinh: Cỏc bi phỏt trin chung Tp cỏc ng tỏc phỏt trin cỏc nhúm c hụ hp: - Hụ hp: ngi hoa - Tay: ỏnh chộo hai tay hai phớa trc, sau - Lng, bng: Cỳi ngi v trc, nga sau - Chõn: a chõn cỏc phớa - Bt: Tỏch v khộp chõn * Tp cỏc ng: + Chy 18m khong5-7 giõy(Cs12) + p bt búng bng tay(CS10) + Trn kt hp trốo qua gh 1,5m + Nộm trỳng ớch thng ng bng tay *Tp cỏc c ng ca bn tay, ngún tay, phi hp tay- mt v s dng mt s dựng, dng c - Cỏc loi c ng bn tay, ngún tay v c tay - B, nn - Lp rỏp - Xộ, ct ng vũng cung - Ct theo ng vin thng v congcuar cỏc hỡnh n gin(CS7) - Tụ, theo nột - Ci, ci cỳc, kộo khúa( phộc Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - i v sinh ỳng ni quy nh m tuya), xõu Luụn, buc - B rỏc ỳng ni quy dnh - Khụng trng khụng dõy c phộp ca cụ giỏo - Nhn mt s trng hp nguy him v gi mi ngi giỳp + Nhy xung t cao 40 cm (Ch s 2) -+ Trốo lờn, xung thang cao 1,5 m so vi mt t (Ch s 4.) - i trờn dõy, i trờn vỏn kờ dc tui + Chuyn búng bng tay qua u, qua chõn -Bit k c tờn mt s thc n cn cú ba n hng ngy - Cú kh nng t mc v ci c ỏo, qun - Cú th t mt, chi rng hng Phỏt tui trin nhn ngy - Tr bit tờn, mu sc ca cõy, hoa, rau, qu, -Bit c c im thi tit xuõn v tt nguyờn ỏn thc tui Lp MGG - c im ca cõy xanh, rau, hoa, qu - Quỏ trỡnh phỏt trin ca cõy, iu kin sng ca mt s cõy, rau, hoa, qu - So sỏnh s khỏc v ging ca mt s cõy, rau hoa, qu - Phõn loi cõy, hoa, qu theo 2-3 du hiu - Quan sỏt, phỏn oỏn mi lin h n gin gia cõy vi mụi trng sng - Chm súc v bo v cõy, rau, hoa, qu - Bit c im ớch li v tỏc hi ca vt nuụi G, rng, V sng di nc, s lai cụn trựng - Goi tờn nhúm cõy ci, vt theo c im chung (Ch s 92) - Nhn s thay i quỏ trỡnh phỏt trin ca cõy, vt v mt s hin tng t nhiờn (Ch s 93) - Quỏ trỡnh phỏt trin ca vt, iu kin sng ca mt s vt - Gii thớch c mi quan h nguyờn nhõn - kờt qu n gin cuc sng hng ngy Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - c im thi tit xuõn v (Ch s 114) - Núi c ngy trờn lc lch tt nguyờn ỏn v gi trờn ng h - Bit tờn gi mt s c im bờn (Ch s 111) ngoi c Bit c im ớch li v - So sỏnh s khỏc v tỏc hi ca vt nuụi G, ging ca mt s vt rng, V sng di nc, - Phõn loi vt theo 2-3 s lai cụn trựng du hiu - Goi tờn nhúm cõy ci, vt - Quan sỏt, phỏn oỏn mi lin tui theo c im chung (Ch s 92) h n gin gia vt vi - Nhn s thay i quỏ mụi trng sng trỡnh phỏt trin ca cõy, vt v - Cú mt s k nng n gim chm súc v bo v cỏc mt s hin tng t nhiờn (Ch s vt 93) - Gi tờn nhúm vt theo - Quỏ trỡnh phỏt trin ca vt, c im chung iu kin sng ca mt s vt - Trũ chuyn v ngy hi 8/3 - Gii thớch c mi quan h LQVT: nguyờn nhõn - kờt qu n gin - Cng c nhn bit s lng cuc sng hng ngy nhn bit s nhn bit s (Ch s 114) th t phm vi - Núi c ngy trờn lc lch v - Tỏch nhúm cú i tng gi trờn ng h thnh nhúm bng cỏc cỏch (Ch s 111) khỏc - So sỏnh s khỏc v ging ca mt s vt - Phõn loi vt theo 2-3 du hiu - Quan sỏt, phỏn oỏn mi lin h n gin gia vt vi mụi trng sng - Cú mt s k nng n gim chm súc v bo v cỏc vt - Gi tờn nhúm vt theo c im chung - Trũ chuyn v ngy hi 8/3 - Cng c nhn bit s lng nhn bit s nhn bit s th t phm vi - Tỏch nhúm cú i tng thnh nhúm bng cỏc cỏch khỏc Lp MGG Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm Phỏt trin ngụn ng tui tui GV: C Th Ni - Nghe chuyn v th gii ng vt - Nghe v lm theo ch dn ca cụ giỏo - Bit c th cựng,núi c tờn truyn, tờn nhõn nhõn vt truyn Nghe hiu ni dung th, truyn - Hiu c ni dung cõu chuyn, th - Bit k li truyn ó c nghe theo hng dn ca cụ - Cú kh nng nghe, hiu v lm c mt hai yờu cu - Bit s dung cỏc t ch s vt , hnh ng Nghe hiu ni dung cõu k, truyn c: Th: Nng tiờn c, mốo i cõu cỏ, g m m chuyn phự hp vi tui: Truyn: qu bu tiờn, s tớch bỏnh trng, bỏnh giy, S tớch cõy khoai lang - Nhn v phỏt õm ỳng ch cỏi i,t,c: h,k - Th hin thỏi , tỡnh cm nghe õm gi cm, cỏc bi hỏt, bn nhc v ngm nhỡn v p ca cỏc s vt hin tng thiờn nhiờn cuc sng v cỏc tỏc phm hiu c ni dung cõu chuyn, ngh thut - Nghe cỏc th loi õm nhc th khỏc nhau: , G trng mốo v cỳn - Cú kh nng nhn dng c cỏc con, bn, Tụm cỏ ua ti, ch cỏi bng ch cỏi ting Em nh chim b cõu trng, vit thng mốo - Nghe v nhn sc thỏi( vui bun, tỡnh cm tha thit) ca cỏc bi hỏt bn nhc - Hỏt ỳng giai iu li ca v th hin sc thỏi, tỡnh cm ca bi hỏt, Hỏt t nhiờn phự hp vi sc thỏi bi: n g con, chỳ voi bn ụn,Tht l hay - Vn ng nhp nhng theo giai iu, nhp iu v th hin sc thỏi phự hp vi cỏc bi hỏt, bn nhc - c th: Nng tiờn c, Mốo i cõu cỏ, g m m con, ng dao: - K li truyn ó c nghe theo trỡnh t - K chuyn theo vt, theo tranh - úng kch: Chỳ dờ en tui Cú kh nng c thuc bi th , Lp MGG Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - S dng cỏc dng c gừ m theo nhp, tit tu ( nhanh, chm, phự hp ) - T ngh cỏc hỡnh thc to õm thanh, ng theo cỏc bi hỏt, bn nhc yờu thớch - t li theo giai iu mt bi hỏt bn nhc quen thuc( mt cõu hoc mt on) Phỏt - Cú kh nng hỏt cựng cụ, ng trin theo nhp iu bi hỏt, chỳ ý lng thm tui m nghe cụ hỏt - Cú kh nng núi c tờn bi hỏt, tờn tỏc gi - Cú kh nng s dng cỏc nguyờn vt liu khỏc to sn phm theo s gi ý - Cú kh nng hỏt cựng cụ, ng nhp nhng theo nhp iu, hiu ni tui dung bi hỏt, chỳ ý lng nghe cụ hỏt - Cú kh nng phi hp cỏc nguyờn vt liu to hỡnh to sn phm - Cú kh nng hỏt cựng cụ, ng nhp nhng theo nhp iu, hiu ni dung bi hỏt, chỳ ý lng nghe cụ hỏt - Cú kh nng phi hp cỏc nguyờn tui vt liu to hỡnh to sn phm - Cú kh nng hỏt thuc bi hỏt, hiu ni dung bi hỏt - Vn ng nhp nhng theo giai iu v th hin sc thỏi phự hp vi cỏc Lp MGG Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni bi hỏt - La chn phi hp cỏc nguyờn liu to sn phm Phỏt trin tui tỡnh cm xó hi tui Nghe - Nghe hiu ni dung cỏc cõu n, cõu m rng, cõu phc: Con cỏ sng õu?, Con g cú c im gỡ? - Hiu cỏc t khỏi quỏt, t trỏi ngha: Nhúm gia sỳc, nhúm gia cm, cụn trựng, hin lnh- gi, cú ớch- cú hi - Lm v hiu theo c 2-3 yờu cu liờn tip Hiu cỏc t khỏi quỏt, t trỏi ngha: Rau n lỏ, rau n c, n qu - Lm v hiu theo c 2-3 yờu cu liờn tip - Bit gi gỡn v sinh mụi trng - Bit hon thnh tt cụng vic c giao - Cú kh nng th hin cm xỳc vui, - Lng nghe ý kin ca ngi i thoi, s dng li núi c bun ch l phộp lch s, khụng ngt li ngi khỏc - Nghe hiu ni dung cỏc cõu n, cõu m rng, cõu phc - Hiu cỏc t khỏi quỏt, t trỏi ngha: Nhúm gia sỳc, nhúm gia cm, cụn trựng, hin lnh- gi, cú ớch- cú hi - Lm v hiu theo c 2-3 yờu cu liờn tip - Nghe hiu ni truyn k, truyn c phự hp vi tui: Truyn tui Lp MGG - Hiu cỏc t khỏi quỏt, t trỏi ngha: Nhúm gia sỳc, nhúm gia cm, cụn trựng, hin lnh- gi, cú ớch- cú hi - Lm v hiu theo c 2-3 yờu cu liờn tip - Nghe hiu ni dung cỏc cõu n, cõu m rng, cõu phc: Con cỏ sng õu?, Con g cú c im gỡ? - Yờu thớch cỏc vt nuụi - Yờu quớ cỏc vt Cú ý thc chm súc vt nuụi gn gi, bo v cỏc loi vt quớ him - Tụn trng ngi chn nuụi - Chi úng vai: ca hng bỏn thc n gia sỳc, nu cỏc mún n t gia sỳc, gia cm, bỏc s thỳ y - Xõy dng chung tri, ao h, bỏch thỳ - Ghộp tranh, lm sỏch v cỏc Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Cú ý thc bo v mụi trng sng v cỏc vt quý him - Qỳy trng ngi chn nuụi - Tp cho tr mt s phm ch tv k nng sng phự hp: Mnh dn t tin vt - Chi lụ tụ, tụ vit ch s , ch cỏi - Thớch chm súc cỏc vt nuụi, cõy ci - Th hin s thớch thỳ trc cỏi p (Ch s 38.) -Thớch chm súc cõy ci, vt quen thuc (Ch s 39) - Sn sng thc hin nhim v n gin cựng ngi khỏc (Ch s 52.) - Núi c kh nng v s thớch ca bn bố v ngi Thõn (Ch s 58.) I CHUN B - Tranh, nh v cỏc vt - Tranh th - Bỳt chỡ, mu, giy v II M CH - Tr bit tờn gi, c im ni bt ca cỏc vt - Tr bit cỏch chm sỳc, bo v cỏc vt - Tr bit c ớch li ca cỏc vt - Tr bit yờu quý, chm súc, bo v cỏc vt TUN 22 CH : TH GII NG VT- NGY HI 8-3 CH NHNH: NG VT NUễI TRONG GIA èNH Thời gian thc hin: T ngy 10/02/2014 - 14/02/2014 A TH DC SNG I Mc tiờu: Kin thc: * Tr tui: - Tr ỳng cỏc ng tỏc theo hng dn ca cụ * Tr tui: - Tr ỳng cỏc ng tỏc theo hng dn ca cụ * Tr tui: - Tr ỳng, thun thc cỏc ng tỏc theo cụ K nng: - Rốn k nng th dc cho tr - Qua bi giỳp tr phỏt trin th lc 3.Thỏi : Lp MGG Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Tr cú ý thc luyn tp,giao dc tr thng xuyờn th dc II Chun b: - Sõn bng phng sch s - Trang phc gn gng III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr Khi ng: - Cho tr xờp thnh hai hng ngang gión cỏch u, - Tr ng cho tr xoay cỏc khp Trng ng: - Hụ hp: hớt vo, th - Tr - Tay: Co v dui tay, v tay vo - Lng: Nghiờng ngi sang trỏi, sang phi - Chõn: a phớa trc, a sang ngang, a v phớa sau Trũ chi ng: - Chim bay, cũ bay - Tr chi Hi tnh: - Cho tr i li 1-2 vũng,vo lp Kt thỳc: - Nhn xột tuyờn dng tr HOT NG GểC Hot ng Mc ớch Chun b Cỏch tin hnh 1.Góc phân vai - Ngi chn nuụi - Bc u tr bit v nhúm chi theo nhúm, bit chi cựng vi nhúm - Tr bit nhn vai chi v th hin vai chi -Tr nm c mt s cụng vic ca ngi chn nuụi - Bộ đồ dùng chn nuụi, cỏc vt nuụi - Mt s dựng, chi cho trũ chi Góc xây dựng - Xõy dng - Tr bit s dng cỏc vt liu khỏc - Vt liu xõy dng: Gch, si, - úng vai ngi chn nui, bit chm sỳc cỏc vt - Cụ vo gúc chi cựng vi tr, giỳp tr nhn vai chi - Hng dn tr mt s k nng ca vai chi - Gi ý cỏc nhúm chi bit liờn kt vi chi Cú s giao lu, quan tõm n lỳc chi - Xõy dng bỏch thỳ cú cỏc Bn Qung Lõm Lp MGG Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni bỏch thỳ mt cỏch phong phỳ xõy dng bỏch thỳ - Biết sử dụng đồ dùng đồ chơi cách sáng tạo - Biết nhận xét ý tởng sản phẩm xây dựng ht ht - Hng ro, cõy, hoa - Khi lp rỏp vt, cú cõy - Hng dn tr lp ghộp cỏc mụ hỡnh gúc chi, nu tr cha t chi c - Dy tr sp xp khu cc vt hp lý Góc õm nhc - Hỏt, mỳa v cỏc bỏi núi vt - Trẻ biết mỳa, hỏt cỏc bi hỏt v cỏ vt - Cỏc bi hỏt v cỏc vt - Cụ hng dn, gi ý tr Gúc hc - Xem tranh cỏc vt sng gia ỡnh - Hứng thú xem tranh cỏc vt sng gia ỡnh - Chun b khụng gian y cho tr quan sỏt v xem tranh nh v cỏc vt sng gia ỡnh - Hng dn tr xem tranh v gi ý tr k chuyn theo ni dung bc tranh theo suy ngh ca tr TRề CHI MI BT VT TRấN CN I Mc tiờu: Kin thc: * Tr tui: - Tr bit tờn trũ chi, chi c trũ chi theo hng dn ca cụ, cng c hiu bit ca tr v cỏc vt nuụi gia ỡnh * Tr tui: - Tr bit tờn trũ chi, cỏch chi, lut chi ca trũ chi, cng c hiu bit ca tr v cỏc vt nuụi gia ỡnh * Tr tui: - Tr bit tờn trũ chi, cỏch chi, lut chi ca trũ chi, cng c hiu bit ca tr v cỏc vt nuụi gia ỡnh K nng: - Giúp trẻ rèn luyện khả nhận biết ghi nhớ có chủ định Thỏi : - Giỏo dc tr yờu quý cỏc vt, chm sỳc bo v vt II Chun b: dựng ca cụ: - Sõn chi sch s dựng ca tr: - Trang phc gn gng a im: - Ngoi sõn Lp MGG Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr Gii thiu tờn trũ chi - Cho tr hỏt: Mt vt - Tr hỏt + Trong bi hỏt cú nhng gỡ? + Nhng vt ú nuụi õu? - Tr tr li + Con hóy k nhng vt nuụi gia ỡnh - Tr k m bit? => Cụ cng c li dn dt, gii thiu trũ chi - Tr chi Ph bin cỏch chi, lut chi - Cách chơi: cụ cho tr ng thnh vũng trũn, mt tr lm ngi bt vt, ngi bt vt buc khn che mt li, tt c tr lm vt va i va lm ting kờu cp! cp! cp Nu bt c vt no thỡ tr - Tr lng nghe phi núi c tờn ngi ú - Lut chi: Nu ht thi gian m ngi bt vt khụng bt c vt thỡ phi vũng chi mt ln Chi mu - Cụ cựng mt nhúm 4, tr chi, tr di quan - Tr quan sỏt sỏt T chc chi - Cho tr chi n ln - Tr chi - Cụ ng viờn, khớch l tr Kt thỳc - Hi li tr tờn trũ chi - Tr nhc tr - Cho tr chi nh nhng Ngy son : 08/02/2014 Ngy dy : Th hai ngy 10 thỏng 02 nm 2014 HOT NG TH DC CHY 18M TRONG KHONG 5-7 GIY I Mục tiờu: Kin thc: * Tr tui: - Tr bit chy theo hng thng theo hng dn ca cụ, nh tờn bi * Tr tui: - Tr bit chy theo hng thng theo hng dn ca cụ, nh tờn bi * Tr tui: - Tr bit chy theo hng thng 18 m khong 5-7 giõy, nh tờn bi K nng: - Nhm phỏt trin c chõn cho tr - Phỏt trin k nng nhanh nhn, khộo lộo cho tr Thỏi : Lp MGG 10 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm * Tr tui: GV: C Th Ni - Tr bit tờn gi, c im ni bt ca Con co co núi theo cụ * Tr tui: - Tr bit tờn gi, c im ni bt ca Con co co - Tr nm c cỏch chi, lut chi v hng thỳ chi trũ chi * Tr tui: - Tr bit tờn gi, c im ni bt, ni ca Con co co - Tr nm c cỏch chi, lut chi v hng thỳ chi trũ chi K nng: - Qua quan sỏt nhm phỏt trin ngụn ng v qua trũ chi nhm phỏt trin kh nng nhanh nhn cho tr - Rốn cho t k nng quan sỏt v ghi nh cú ch nh Thỏi : - Giỏo dc tr bit yờu quý v bo v mụi trng II Chun b: dựng ca cụ: - Con co co cho tr quan sỏt dựng ca tr: - Chun b mt s chi cho tr chi theo ý thớch a im: - Sõn trng - Kim tra sc kho tr III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr 1: Gõy hng thỳ - Cụ trũ chuyn vi tr v mt s cụn trựng Quan sỏt Con co co: - Tr tr li - Tr i cựng cụ - Cụ dn tr a im cụ ó chun b, cho tr - Trẻ quan sát ng xung quanh cụ gi hi tr - Cụ cho tr quan sỏt v t nờu nhn xột nhng gỡ - Con co co mỡnh quan sỏt thy, sau ú cụ gi hi tr: - Tr tr li + Cụ cỏc õy l gỡ? + Con co co cú c im gỡ? + Con co co sng õu? - Tr lng nghe + Thc n ca co co l gỡ? Lp MGG 124 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni => Cụ cht li giỏo dc tr bit yờu quý, bo v mụI trng Trũ chi ng: Tri nng, tri ma - Tr lng nghe - Tr nhc li - Cụ gii thiu tờn trũ chi - Cho tr nhc li cỏch chi, lut chi, nu tr - Tr chi khụng nh cụ nhc li giỳp tr - Cụ t chc cho tr chi, mi trũ chi cụ t chc cho tr chi 3-4 ln - Cụ bao quỏt ng viờn khun khớch tr chi, nhc tr khụng chen ln xụ y Chi theo ý thớch: Búng, phn - Tr chi - Cụ bao quỏt, khuyn khớch tr chi * Kt thỳc: - Cụ hp tr, kim tra s lng, cho tr thu dn dựng,v sinh, chuyn hot ng DY TNG CNG TING VIT CON VT, CHIM B CU, CHIM Gế KIN Dy t: Con vt, chim b cõu, chim gừ kin Mu cõu: õy l gỡ? õy l chim b cõu, vt, chim gừ kiộn ễn t: Con ong, rui, b nga Mu cõu: õy l gi? õy l ong, rui, b nga I Mc tiờu: Kin thc - Tr bit v tờn gi mt s loi chim, vt, chim b cõu, chim gừ kin Bit ý ngha cỏc t l tờn cỏc vt Núi c cỏc t K nng: - Rốn k nng núi Ting vit cho tr Thỏi : - Tr bit yờu quý, chm súc, bo v loi chim, loi cụn trựng cú ớch, bit trỏnh xa cụn trựng cú hi II Chun b: - Tranh v minh ha(con vt, chim b cõu, gừ kin) - Bi hỏt: Ch ong nõu v em III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr n nh kim tra bi c - Cụ hỏt cho tr nghe bi: Ch ong nõu v em - Tr hng ng dựng cụ - Cụ kim tra tr cỏc t v cõu ó hc Cung cp t mi Lp MGG 125 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Con vt, chim b cõu, chim gừ kin - Cụ núi ( Ting dõn tc) ch vo tranh(con vt, chim b cõu, chim gừ kin) õy l vt, chim b cõu, chim gừ kin - Cụ núi ting Vit - Cho c lp núi - Tng cỏ nhõn tr núi - Cụ chỳ ý sa sai tr Luyn núi cõu - Cụ núi (ting Dõn tc) õy l gỡ? õy l vt! õy l chim b cõu! õy l chim gừ kin! - Cụ núi ting Vit - Cho c lp núi - Cho tng cỏ nhõn tr núi Thc hnh - Cho tr chi trũ chi: Cỏ búi rỡnh mi + Cụ ph bin lut chi, cỏch chi + Cụ t chc cho tr chi - Cho tr lm ng tỏc ca cỏc vt, ting kờu ca cỏc vt - Hng dn tr núi cỏc t, núi mt s cõu n gin Cng c, dn dũ - Cho tr nhc li t v cõu ó hc - Giỏo dc tr * Kt thỳc - nhn xột tuyờn dng tr - Tr lng nghe - Tr chỳ ý - C lp núi - Tr núi - Tr lng nghe - C lp núi - Tr núi - Tr thc hnh - Tr lng nghe - Tr chi -Tr núi - Tr nhc li Đánh giá trẻ hoạt động hàng ngày Ni dung - Nhng biu hin v tỡnh trng sc kho ca tr Kt qu - Cm xỳc, hnh vi v thỏi ca tr cỏc hot ng - Nhng kin thc, k nng ca tr so vi yờu cu t ca tng hot ng Ngày soạn: 11/03/2014 Ngày dạy: Thứ năm ngày 13 tháng 03 năm 2014 HOT NG LM QUEN VN HC Lp MGG 126 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni TH : CHIM CHCH BễNG I Mc tiờu: Kin thc: * Tr tui: - Tr bit tờn bi th, tờn chim c c th theo cụ n ht bi * Tr tui: - Tr bit tờn bi th, tờn chim, bit ni dung bi th c c th theo cụ * Tr tui: - Tr bit tờn bi th, tờn chim, bit ni dung bi th c c th theo cụ, thuc bi th K nng: - Rốn cho tr k nng c th ch tr, c din cm cho tr Thỏi : - Giỏo dc tr bit yờu quớ, chm súc bo v loi chim II Chun b: dựng ca cụ: - Tranh minh ho bi th dựng ca tr: - Trang phuc gn gng a im : - Trong lp III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Gõy hng thỳ: - Cụ hỏt cho tr nghe bi : Con chim non - Trũ chuyn v ni dung bi hỏt + Bi hỏt núi v gỡ? + Hóy k cỏc chim m tr bit => Cụ cht li giỏo dc tr bit chm súc, bo v cỏc vt cú li, trỏnh xa vt cú hi - C dn dt - Gii thiu bi th: Chim chớch bụng Cụ c mu * Cụ c mu: - Cụ c ln 1: Din cm + Cụ va c bi th gỡ? + Bi th sỏng tỏc? - Cụ c ln : kt hp tranh minh ho m thoi - trớch dn - Cụ hi tr tờn bi th? - Bi th núi v vt gỡ? Lp MGG 127 Hot ng ca tr - Tr lng nghe - Tr m thoi - Tr tr li t - Tr k - Tr chỳ ý nghe - Tr chỳ ý lng nghe - Tr tr li Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni + Con chim tờn gỡ? + Con chim cú c im gỡ? + Chim chớch bụng cú dỏng nh th no? + Chim chớch bụng rt hay lm gỡ? - Cụ trớch dn Chim chớch bụng to teo Rt hay trốo t cnh na, cnh bi bi chui + Em ó lm gỡ? Em vy gi: Chớch bụng i! + Em gi chớch bụng xung lm gỡ? - Cụ trớch dn => Cụ cng c li v giỏo dc tr Tr c - C lp c - T c, nhúm c luụn phiờn - Cỏ nhõn c - Cụ chỳ ý sa sai cho tr * Trũ chi: mụ phng ting kờu vt - Cụ ph biờn lut chi - cỏch chi - Cụ t chc cho tr chi Kt thỳc: - Cụ cho tr chuyn hot ng - Tr chỳ ý - Tr tr li - Bộ to teo - Rt hay trốo - Tr chỳ ý - Xung nht sõu - Lp c - T c - Cỏ nhõn tr c - Tr lng nghe - Tr chi cựng cụ HOT NG NGOI TRI QSCM: CON VT TCV: TRI NNG, TRI MA CTYT: CHI T DO I Mc tiờu: Kin thc: * Tr tui: - Tr bit tờn gi, c im ni bt ca Con vt theo cụ v cỏc bn * Tr tui: - Tr bit tờn gi, c im ni bt ca Con vt - Tr nm c cỏch chi, lut chi v hng thỳ chi trũ chi * Tr tui: - Tr bit tờn gi, c im ni bt, thc n ni sng ca Con vt - Tr nm c cỏch chi, lut chi v hng thỳ chi trũ chi Lp MGG 128 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm K nng: GV: C Th Ni - Qua quan sỏt nhm phỏt trin ngụn ng v qua trũ chi nhm phỏt trin kh nng nhanh nhn cho tr - Rốn cho t k nng quan sỏt v ghi nh cú ch nh Thỏi : - Giỏo dc tr bit yờu quý v bo v mụi trng II Chun b: dựng ca cụ: - Con vt cho tr quan sỏt dựng ca tr: - Chun b mt s chi cho tr chi theo ý thớch a im: - Sõn trng - Kim tra sc kho tr III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr Gõy hng thỳ: - Cụ cho tr c bi th " Chim chớch bụng" - Trũ chuyờn v ni dung bi th - tr c th - Tr tr li - Trũ chuyn vi tr v mt s loi chim Quan sỏt Con vt: - Cụ dn tr a im cụ ó chun b, cho tr ng - Tr i cựng cụ xung quanh cụ gi hi tr - Tr quan sỏt - Cụ cho tr quan sỏt v t nờu nhn xột nhng gỡ mỡnh quan sỏt thy, sau ú cụ gi hi tr: - Con vt + Cụ cỏc õy l gỡ? - Tr tr li + Con vt cú nhng phn no? + Con vt sng õu? + Thc n ca vt l gỡ? => Cụ cht li giỏo dc tr bit yờu quý, bo v loi chim - Tr lng nghe Trũ chi ng: Tri nng, tri ma - Tr lng nghe - Cụ gii thiu tờn trũ chi - Cho tr nhc li cỏch chi, lut chi, nu tr khụng - Tr nhc li nh cụ nhc li giỳp tr - Cụ t chc cho tr chi, mi trũ chi cụ t chc - Tr chi Lp MGG 129 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni cho tr chi 3-4 ln - Cụ bao quỏt ng viờn khun khớch tr chi, nhc tr khụng chen ln xụ y Chi theo ý thớch : Chi t - Tr chi - Cụ bao quỏt, khuyn khớch tr chi * Kt thỳc: - Cụ hp tr, kim tra s lng, cho tr thu dn dựng,v sinh, chuyn hot ng DY TNG CNG TING VIT CHIM SU, CHIM S, CHIM Gế KIN Dy t: Chim sõu, chim s, chim gừ kin Mu cõu: õy l chim gi? õy l chim sõu, chim s, chim gừ kin ễn t: Con vt, chim b cõu, chim gừ kin Mu cõu: õy l gỡ? õy l chim b cõu, vt, chim gừ kiộn I Mc tiờu: Kin thc * Tr tui: - Tr bit v tờn gi mt s loi chim, chim sõu, chim s, chim gừ kin Núi c cỏc t heo cụ v cỏc bn * Tr tui: - Tr bit v tờn gi mt s loi chim, chim sõu, chim s, chim gừ kin Núi c cỏc t * Tr tui: - Tr bit v tờn gi mt s loi chim, chim sõu, chim s, chim gừ kin Bit ý ngha cỏc t l tờn cỏc vt Núi c cỏc t K nng: - Rốn k nng núi Ting vit cho tr Thỏi : - Tr bit yờu quý, chm súc, bo v loi chim, loi cụn trựng cú ớch, bit trỏnh xa cụn trựng cú hi II Chun b: - Tranh v minh ha(con sõu, chim s, gừ kin) - Bi hỏt: Chim chớch bụng III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr n nh kim tra bi c - Cụ hỏt cho tr nghe bi: Chim chớch bụng - Tr hng ng dựng cụ - Cụ kim tra tr cỏc t v cõu ó hc Cung cp t mi - Con sõu, chim s, chim gừ kin - Cụ núi ( Ting dõn tc) ch vo tranh(chim sõu, chim s, chim gừ kin) õy l chim sõu, - Tr lng nghe chim s, chim gừ kin Lp MGG 130 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Cụ núi ting Vit - Cho c lp núi - Tng cỏ nhõn tr núi - Cụ chỳ ý sa sai tr Luyn núi cõu - Cụ núi (ting Dõn tc) õy l gỡ? õy l chim sõu! õy l chim s! õy l chim gừ kin! - Cụ núi ting Vit - Cho c lp núi - Cho tng cỏ nhõn tr núi Thc hnh - Cho tr chi trũ chi: Cỏ búi rỡnh mi + Cụ ph bin lut chi, cỏch chi + Cụ t chc cho tr chi - Cho tr lm ng tỏc ca cỏc vt, ting kờu ca cỏc vt - Hng dn tr núi cỏc t, núi mt s cõu n gin Cng c, dn dũ - Cho tr nhc li t v cõu ó hc - Giỏo dc tr * Kt thỳc - Nhn xột tuyờn dng tr - Tr chỳ ý - C lp núi - Tr núi - Tr lng nghe - C lp núi - Tr núi - Tr thc hnh - Tr lng nghe - Tr chi -Tr núi - Tr nhc li NH GI TR TRONG CC HOT NG HNG NGY Ni dung - Nhng biu hin v tỡnh trng sc kho ca tr Kt qu - Cm xỳc, hnh vi v thỏi ca tr cỏc hot ng - Nhng kin thc, k nng ca tr so vi yờu cu t ca tng hot ng Ngy son: 14/03/2014 Ngy dy: Th sỏu ngy 14 thỏng 03 nm 2014 HOT NG M NHC DH : CON CHUN CHUN NH : CH ONG NU V EM Bẫ I Mc tiờu: Kin thc : * Tr tui: - Tr hỏt c theo cụ n ht bi, nh tờn bi hỏt Lp MGG 131 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Thụng qua trũ chi phỏt trin k nng nhanh nhn cho tr * Tr tui: - Tr hỏt c theo cụ, nh tờn bi hỏt - Thụng qua trũ chi phỏt trin k nng nhanh nhn cho tr * Tr tui: - Tr hỏt t nhiờn, th hin tỡnh cm ca mỡnh vi bỏi hỏt, hiu ni dung bi hỏt, nh tờn tỏc gi - Thụng qua trũ chi phỏt trin k nng nhanh nhn cho tr K nng : - Trẻ hát giai điệu hát Thỏi : - Chỳ ý lng nghe cụ hỏt v hng ng cựng cụ - Giỏo dc tr yêu quý, bảo vệ vật sống dới nớc II Chun b: dựng ca cụ: - Xc xụ, phỏch tre Đồ dùng trẻ: - Quần áo gọn gàng Địa điểm : - Trong lp III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr Gõy hng thỳ: - Cụ t cho tr thm quan trin lóm tranh mt s - Tr chỳ ý xem cụn trựng, chim - Cỏc cú mt bi hỏt cng núi v cỏc cụn - Tr chỳ ý trựng ny rt l hay y bit bi hỏt nh th no chỳng mỡnh cựng lng nghe cụ hỏt bi hỏt Con chun chun nhộ Dy hỏt : Con chun chun - Cụ hỏt ln + Ln 1: Cụ hỏt + Ln 2: - Tr lng nghe - Dy hỏt: - Cụ dy tr hỏt tng cõu ca bi hỏt - Tr hỏt cựng cụ - Cho c lp hỏt cựng cụ 2- ln - Cho tng t hỏt - Cụ chỳ ý sa sai tr - Cho nhúm tr lờn hỏt - Tr hỏt cựng cụ - Khen tr - Cho cỏ nhõn tr lờn hỏt - Cho c lp ng theo bi hỏt - ln - Trong tr hỏt cụ chỳ ý sa sai ,ng viờn - C lp hỏt v ng theo khuyn khớch tr nhp bi hỏt Nghe hỏt " Ch ong nõu v em Lp MGG 132 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Cụ gii thiu bi" Ch ong nõu v em bộ" - Cụ hỏt ln 1: Hỏt trn + Cụ va hỏt bi gỡ ? - Ln 2: Cụ hỏt v lm ng tỏc minh ho cho bi hỏt (Nu tr thuc bi hỏt cụ cho tr hng ng cựng cụ) kt thỳc: - Cụ cho tr chi - Tr lng nghe - Tr tr li - Tr hng ng cựng cụ - Tr lng nghe - Tr chi HOT NG NGOI TRI QSCM: CON CHUN CHUN TCV: MẩO V CHIM S CTYT: CHI T DO I Mc tiờu: Kin thc: * Tr tui: - Tr gi ỳng tờn v nờu c nhng c im ni bt ca Con chun chun theo cụ - Tr chi c trũ chi theo cụ * Tr tui: - Tr gi ỳng tờn v nờu c nhng c im ni bt ca Con chun chun - Tr nm c cỏch chi, lut chi v hng thỳ chi trũ chi * Tr tui: - Tr gi ỳng tờn v nờu c nhng c in ni bt ca Con chun chun - Tr nm c cỏch chi, lut chi v hng thỳ chi trũ chi K nng: - Qua quan sỏt nhm phỏt trin ngụn ng v qua trũ chi nhm phỏt trin kh nng nhanh nhn cho tr - Rốn cho t k nng quan sỏt v ghi nh cú ch nh Thỏi : - Giỏo dc tr bit chm súc, bo v cỏc cụn trựng cú ớch II Chun b: dựng ca cụ: - Con chun chun cho tr quan sỏt dựng ca tr: - Qun ỏo gn gng Lp MGG 133 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm a im : - Sõn trng - Kim tra sc kho ca tr GV: C Th Ni III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr Gõy hng thỳ: - Cụ cho c lp hỏt bi " Con chun chun " - Cụ trũ chuyn v ni dung bi hỏt - Tr hỏt - Tr tr li Quan sỏt: chun chun: - Cụ dn tr a im cụ ó chun b, cho tr ng - Tr i cựng cụ xung quanh cụ gi hi tr - Cụ cho tr quan sỏt v t nờu nhn xột nhng gỡ - Tr quan sỏt mỡnh quan sỏt thy, sau ú cụ gi hi tr: + Cụ cỏc õy l gỡ? - Con chun chun + Con chun chun cú nhng phn no? - Tr tr li + Con chun chun sng õu? + Con chun chun l loi gỡ? - Tr tr li + Con chun chun n thc n gỡ? => Cụ cht li giỏo dc tr bit yờu quý, bo v cỏc cụn trựng cú ớch Trũ chi ng: Mốo v chim s - Cụ gii thiu tờn trũ chi - Cho tr nhc li cỏch chi, lut chi, nu tr khụng - Tr lng nghe! nh cụ nhc li giỳp tr - Tr nhc li - Cụ t chc cho tr chi, mi trũ chi cụ t chc cho tr chi 3-4 ln - Tr chi - Cụ bao quỏt ng viờn khun khớch tr chi, nhc tr khụng chen ln xụ y Chi theo ý thớch: Chi t - Trc cho tr chi cụ nhc nh tr chi khụng chen ln xụ y nhau, bit on kt vi - Tr chi Cụ phõn khu chi cho tr, sau ú cụ cho tr chi cụ bao quỏt tr chi trỏnh xy tai nn Kt thỳc- Nhn xột tuyờn dng tr Lp MGG 134 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni DY TNG CNG TING VIT ễN CC T HC ễn t: : Con chim, bm, cụn trựng; Con ong, rui, b nga ; Con vt, chim b cõu, chim gừ kin; Chim sõu, chim s, chim gừ kin Mu cõu: õy l gỡ? õy l chim, bm, cụn trựng: õy l gi? õy l ong, rui, b nga ; õy l gỡ? õy l chim b cõu, vt, chim gừ kiộn ; õy l chim gi? õy l chim sõu, chim s, chim gừ kin I Mc tiờu: Kin thc - Cng c li cho tr cỏc t ó hc - Tr núi c cỏc t, bit tờn cỏc cụn trựng v mt s loi chim K nng - Rốn cho tr núi rừ rng hn Thỏi : - Tr bit yờu quý, bo v cỏc cụn trựng v loi chim cú ớch, trỏnh xa cỏc vt cú hi II Chun b: - Cụ chun b cho tr ụn li cỏc t ó hc - Bi hỏt: Ch ong nõu v em III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr n nh - Cho tr hỏt bi Ch ong nõu v em - Tr hỏt - Cụ gi ý tr ụn li cỏc t ó hc ễn cỏc t ó hc - Cho tr ụn li cỏc t ó hc - C lp núi - Cho c lp núi - Cụ chỳ ý sa sai tr - Cho tng cỏ nhõn tr núi - Tr núi li ễn luyn cõu - Cho tr núi li cỏc cõu ó hc - Tr chi - Chỳ ý giỳp tr núi hon thin cõu Thc hnh - Cho tr chi cỏc gúc, gi ý tr núi cõu hon - tr nhc li chnh Cng c dn dũ - Cho tr nhc li t v cõu ó hc - Giỏo dc tr * Kt thỳc - Nhn xột tuyờn dng tr NH GI TR TRONG CC HOT NG HNG NGY Ni dung - Nhng biu hin v tỡnh Lp MGG Kt qu 135 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni trng sc kho ca tr - Cm xỳc, hnh vi v thỏi ca tr cỏc hot ng - Nhng kin thc, k nng ca tr so vi yờu cu t ca tng hot ng NH GI CH 6: TH GII ễNG VT Thi gian: tun t 14/02->14/01/2014 I.NI DUNG NH GI Mc tiờu ca ch a Cỏc mc tiờu ó thc hin tt - mc tiờu ó t b Cỏc mc tiờu t cha phự hp hoc cha thc hin c- lý - Khụng cú c Nhng tr cha t c cỏc mc tiờu v lớ - Mc tiờu 1: Phỏt trin nhn thc + Lm quen vi Toỏn: Tr nm c kin thc c bn Lp MGG 136 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni + KPKH: Mt s tr cha bit v vt sng rng, cụn trựng, tr bộ, Vỡ: ting vit c tr cũn hn ch - Mc tiờu 2: Phỏt trin th cht + Hot ng cha nhanh nhn cha chỳ ý: Ti Anh, Hip, - Mc tiờu 3: Phỏt trin ngụn ng + Tr trao i, trũ chuyn cũn nhỳt nhỏt, Ting vit hn ch: Phụng, Lự, Dip - Mc tiờu 4: Phỏt trin tỡnh cm xó hi + Tr bit tay, mt trc n lp + Tr hiu c cỏc b phn trờn c th - Mc tiờu 5: Phỏt trin thm m + Mt s tr lm cỏc sn phm to hỡnh cha p, cha hon thin + Lý do: Tr cha chỳ ý v tay cha khộo V ni dung ch a Cỏc ni dung ó thc hin tt - 85% ni dung ca ch ó thc hin tt b Cỏc ni dung cha thc hin hoc cha phự hp- lý - Khụng cú c Cỏc k nng tr cha thc hin tt Lý - K nng ng K nng trao i -Lý do: Tr nh vic thc hin cha c tt V t chc cỏc hot ng cú ch a V hot ng cú ch ớch - Toỏn, õm nhc, to hỡnh, th dc, tr tham gia tớch cc ho hng b V t chc chi lp - S lng gúc c b trớ sp xp hp lý, s lng dựng chi a dng phong phỳ, t chc tt cỏc hot ng c T chc chi ngoi tri - S lng cỏc bui chi ngoi tri c t chc cỏc bui trờn tun - Tr chi an ton, chi song v sinh sch s Nhng lu ý khỏc a V sc khe tr - Tr i hc y b Chun b phng tin hc liu - dựng hc liu tng i y - Lao ng trc nht sch s, tr bit lao ng t phc v Mt s lu ý quan trng - Chun b tt dựng dy hc ểNG CH - Tr bit tờn gi, c im ni bt ca cỏc loi ng vt - Tr k c tờn mt s vt nuụi gia ỡnh, ng vt sng rng, ng vt sng di nc, chim - cụn trựng - Tr bit cỏch chm súc, bo v cỏc vt cú ớch Trỏnh xa cỏc vt cú hi Lp MGG 137 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm Lp MGG GV: C Th Ni 138 Bn Qung Lõm ... bỏch thỳ cú cỏc Bn Qung Lõm Lp MGG Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni bỏch thỳ mt cỏch phong phỳ xõy dng bỏch thỳ - Biết sử dụng đồ dùng đồ chơi cách sáng tạo - Biết nhận xét ý tởng sản phẩm xây... chy theo hng thng 18 m khong 5-7 giõy, nh tờn bi K nng: - Nhm phỏt trin c chõn cho tr - Phỏt trin k nng nhanh nhn, khộo lộo cho tr Thỏi : Lp MGG 10 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm - Trẻ biết yêu... thỳc - Nhn xột tuyờn dng tr - Tr nhc li Đánh giá trẻ hoạt động hàng ngày Ni dung - Nhng biu hin v tỡnh trng sc kho ca tr Lp MGG Kt qu 14 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Cm xỳc, hnh
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án MAM NON LOP GHEP QUYỂN 5 TGĐV, GIÁO án MAM NON LOP GHEP QUYỂN 5 TGĐV, GIÁO án MAM NON LOP GHEP QUYỂN 5 TGĐV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay