GIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 3 CHU DE gđ1

106 226 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 19:13

− Có khả năng thực hiện các động tác trong bài thể dục theo hướng dẫn.– Có khả năng bật tại chỗ, ném xa bằng 1 tay lệnh, Trẻ nói được một số thực phẩm cùng nhóm: thịt cá có nhiều chất đạm; rau quả có nhiều VTMTrẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu– Có khả năng thực hiện các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.– Có khả năng: Bật xa 35 40 cm, ném trúng đích bằng 1 tay Trẻ nói được một số thực phẩm cùng nhóm: thịt cá có nhiều chất đạm; rau quả có nhiều VTMTrẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh, thịt có luộc, rán kho, gạo nấu cơm, nấu cháo Có khả năng tự cài,cởi cúc Có khả năng tự cài, cởi cúc, buộc dây giày Có khả năng tập đánh răng, lau mặt, rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng Có khả năng: Bật xa tối thiểu 50 cm. ném xa bằng 1 tay, 2 tay Biết kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày Có khả năng tự mặc và cởi được áo, quần Có thể tự rửa mặt, chải răng hàng ngày Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố mẹ, Nhu cầu của gia đình, địa chỉ gia đình, Trẻ biết tên một số đồ dùng cần thiết trong gia đình, Nhận biết hình tròn, vuông, tam giác Nhận biết khối cầu, khối trụ. Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố mẹ, Nhu cầu của gia đình, địa chỉ gia đình, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Trẻ biết một số đồ dùng cần thiết trong gia đình, Nhận biết hình tròn, vuông, tam giác, hình chữ nhật Nhận biết khối cầu, khối trụ. Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố mẹ, sở thích của các thành viên trong gia đình, qui mô gia đình( gia đình nhỏ, gia đình lớn ). Nhu cầu của gia đình, địa chỉ gia đình, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Trẻ biết một số đồ dùng cần thiết trong gia đình, phân loại đồ dùng gia đình. Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ. Nhận biết khối vuông, tam giác, hình chữ nhật Đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6, nhận biết chữ số 6 Tách 1 nhóm có 6 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách − Có khả năng đọc thơ cùng cô Có khả năng nói được tên truyện, tên nhân vật trong truyện.− Có khả năng đọc thơ cùng cô, hiểu được nội dung câu chuyện, thơ. – Có khả năng nghe, hiểu và làm theo được một hoặc hai yêu cầu.– Biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hành động Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni * K hoch ch - Ch : Gia ỡnh - Thi gian thc hin: tun t ngy 14/10 n ngy 08/11/2016 Lnh Mc tiờu vc Phỏt Ni dung Cú kh nng thc hin cỏc ng Cỏc bi phỏt trin chung trin tỏc bi th dc theo hng Vn ng c bn dn + Bt xa 45- 50 cm Cú kh nng bt ti ch, nộm xa + Nộm xa bng tay th cht bng tay lnh, + Tung p bt búng ti ch - Tr núi c mt s thc phm tui cựng nhúm: tht cỏ cú nhiu cht m; rau qu cú nhiu VTM -Tr núi c tờn mt s mún n hng ngy v dng ch bin n + i v p bt búng gin: rau cú th luc, nu Cú kh nng thc hin cỏc ng tỏc bi th dc theo hiu lnh Cú kh nng: Bt xa 35- 40 cm, Vn ng tinh : nộm trỳng ớch bng tay - Tr núi c mt s thc phm + Lp rỏp cỏc hỡnh cựng nhúm: tht cỏ cú nhiu cht + Ct, xộ giy tui m; rau qu cú nhiu VTM + Tụ, cỏc nột c bn -Tr núi c tờn mt s mún n Ci, ci cỳc, kộo khoỏ (phộc hng ngy v dng ch bin n m tuya) gin: rau cú th luc, nu canh, tht cú luc, rỏn kho, go nu cm, nu chỏo - Cú kh nng t ci,ci cỳc - Cú kh nng t ci, ci cỳc, buc Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni dõy giy - Cú kh nng ỏnh rng, lau mt, rốn luyn thao tỏc tay bng x phũng - Cú kh nng: Bt xa ti thiu 50 cm nộm xa bng tay, tay - Bit k c tờn mt s thc n cn cú ba n hng ngy - Cú kh nng t mc v ci c tui ỏo, qun - Cú th t mt, chi rng hng Phỏt tui trin nhn thc tui ngy - Cỏc thnh viờn gia ỡnh, ngh nghip ca b m, -Nhu cu ca gia ỡnh, a ch gia ỡnh, - Tr bit tờn mt s dựng cn thit gia ỡnh, - Nhn bit hỡnh trũn, vuụng, tam giỏc - Nhn bit cu, tr - Cỏc thnh viờn gia ỡnh, ngh nghip ca b m, - Trũ chuyn v mt s kiu nh -Nhu cu ca gia ỡnh, a ch gia ỡnh, mi quan h gia cỏc thnh viờn gia ỡnh - Trũ chuyn mt s kiu nh - Tr bit mt s dựng cn - Cỏc thnh viờn gia ỡnh, thit gia ỡnh, phõn loi ngh nghip ca b m, dựng gia ỡnh - Nhu cu ca gia ỡnh, a ch gia ỡnh, mi quan h gia cỏc thnh - Nhn bit phõn bit cu viờn gia ỡnh tr - Tr bit mt s dựng cn thit - Nhn bit vuụng, gia ỡnh, tam giỏc, ch nht - Nhn bit hỡnh trũn, vuụng, tam - m n nhn bit nhúm giỏc, hỡnh ch nht cú i tng nhn bit s - Nhn bit cu, tr - Tỏch nhúm cú i tng thnh nhúm - Cỏc thnh viờn gia ỡnh, ngh nghip ca b m, s thớch ca cỏc thnh viờn gia ỡnh, qui mụ gia ỡnh( gia ỡnh nh, gia Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm tui ng ỡnh ln ) -Nhu cu ca gia ỡnh, a ch gia ỡnh, mi quan h gia cỏc thnh viờn gia ỡnh - Tr bit mt s dựng cn thit gia ỡnh, phõn loi dựng gia ỡnh - Nhn bit phõn bit cu, tr - Nhn bit vuụng, tam giỏc, hỡnh ch nht - m n 6, nhn bit nhúm cú s lng 6, nhn bit ch s - Tỏch nhúm cú i tng thnh nhúm bng cỏc cỏch Cú kh nng c th cựng cụ Nghe hiu ni dung th, truyn - Cú kh nng núi c tờn truyn, tờn k, truyn c: C nh u lm nhõn vt truyn vic Phỏt trin ngụn GV: C Th Ni tui tui Cú kh nng c th cựng cụ, hiu Nghe hiu ni dung bi th, c ni dung cõu chuyn, th bi ng dao : Em yờu nh em Cú kh nng nghe, hiu v lm theo c mt hoc hai yờu cu Bit s dng cỏc t ch s vt, hnh ng Cú kh nng c thuc bi th , - Nhn v phỏt õm ỳng ch hiu c ni dung cõu chuyn, cỏi e, th Cú kh nng hiu v lm theo c tui mt s ký hiu thụng thng cuc sng Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Cú kh nng nhn dng c cỏc ch cỏi bng ch cỏi ting vit Phỏt - Cú kh nng hỏt cựng cụ, ng - Hỏt ỳng giai iu li ca v trin theo nhp iu bi hỏt, chỳ ý lng th hin sỏc thỏi, tỡnh cm ca thm tui m nghe cụ hỏt bi hỏt: C nh thng nhau, - Cú kh nng núi c tờn bi hỏt, nh ca tụi, m i vng, ễng tờn tỏc gi chỏu - Cú kh nng s dng cỏc nguyờn - Nghe cỏc th loi õm nhc vt liu khỏc to sn phm khỏc nhau: Cho con, bn tay theo s gi ý m - Cú kh nng hỏt cựng cụ, ng - La chn, phi hp cỏc nhp nhng theo nhp iu, hiu ni nguyờn liu to hỡnh, vt liu tui tui dung bi hỏt, chỳ ý lng nghe cụ hỏt thiờn nhiờn, ph liu - Cú kh nng phi hp cỏc nguyờn to sn phm: Tụ mu mt vt liu to hỡnh to sn phm s dựng gia ỡnh - Cú kh nng hỏt cựng cụ, ng - Núi lờn ý tng to hỡnh ca nhp nhng theo nhp iu, hiu ni mỡnh, t tờn cho sn phm + Gúc xõy dng: Xõy nh, dung bi hỏt, chỳ ý lng nghe cụ hỏt - Cú kh nng phi hp cỏc nguyờn hng + Gúc phõn vai: Nu n, bỏn vt liu to hỡnh to sn phm - Cú kh nng hỏt thuc bi hỏt, hiu hng + Gúc hc tp: Tr xem tranh ni dung bi hỏt - Vn ng nhp nhng theo giai iu nh v gia ỡnh +Gúc õm nhac: Hỏt cỏc bi hỏt v th hin sc thỏi phự hp vi cỏc v gia ỡnh bi hỏt - La chn phi hp cỏc nguyờn liu to sn phm Phỏt trin tỡnh cm - Tr cú kh nng núi c mt s - Núi c iu thớch v tui thụng tin v bn thõn v gia ỡnh khụng thớch trng lp - Cú kh nng thc hin quy nh ca - Thc hin mt s quy nh lp: Sau chi xong bit ct lp, gia ỡnh v ni cụng cng Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm xó GV: C Th Ni chi, trc nht - Bit gi gỡn v sinh trng hi lp: B rỏc ỳng quy nh, - Bit hon thnh tt cụng vic c giao - Cú kh nng th hin cm xỳc vui, - Núi c iu thớch v tui bun khụng thớch trng lp - Cú kh nng thc hin quy nh ca - Thc hin mt s quy nh gia ỡnh: bit cho hi l pộp vi lp, gia ỡnh v ni cụng cng - Bit gi gỡn v sinh trng ngi ln tui - T lm mụt s vic n gin lp: B rỏc ỳng quy nh, - Bit hon thnh tt cụng vic c giao - Thc hin c quy nh ca gia - Núi c iu thớch v tui ỡnh khụng thớch trng lp - Biờt gi gỡn v sinh trng lp sch - Thc hin mt s quy nh s lp, gia ỡnh v ni cụng cng - Cú kh nng hon thnh tt cụng - Bit gi gỡn v sinh trng vic c giao lp: B rỏc ỳng quy nh, - Bit hon thnh tt cụng vic c giao I CHUN B - Tranh nh v gia ỡnh - Tranh th, truyn v ch gia ỡnh - Lch c v, dỏn chõn dung trai, gỏi - Tranh nh v ngi, cỏc loi hoa qu - kộo, bỳt chỡ, sỏp mu, t nn, giy v, h dỏn - nh ca tr, lch c, hp xp II Mở chủ đề - Cụ cựng tr chun b v treo nhng bc tranh to "Gia ỡnh bộ, v gia ỡnh" trờn tng lp hc, cho tr quan sỏt, chỳ ý n s thay i trang trớ trờn tng( liờn quan n ch ), trũ chuyn vi tr v tờn ch - Trũ chuyn v Gia ỡnh ( ụng b, b m, anh ch em ) - Trng by tranh nh v gia inh tr , nh ngi thõn gia ỡnh ca Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Trũ chuyn, khuyn khớch tr a cõu hi v t a cõu tr li : VD " Trong gia ỡnh mỡnh cú nhng ai? III: KHM PH CH TUN CH : GIA èNH CH NHNH: GIA èNH TễI Thi gian thc hin: (T 14/10/2013 n 18/10/2013.) TH DC SNG I Mc Tiờu: Kin thc: - Tr ỳng cỏc ng tỏc theo hng dn ca cụ K nng: - Rốn k nng th dc cho tr - Qua bi giỳp tr phỏt trin th lc 3.Thỏi : - Tr cú ý thc luyn tp,giao dc tr thng xuyờn th dc II Chun b: -Sõn bng phng sch s - Trang phc gn gng III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr Khi ng: - Tr ng - Cho tr xờp thnh hai hng ngang gión cỏch u, cho tr xoay cỏc khp Trng ng: - Tr - Hụ hp: hớt vo tht sõu v th t t - Tay: a hai tay lờn cao,ra phớa trc sang hai bờn (kt hp vi vy bn tay, nm m bn tay) - Lng: Quay sang trỏi quay sang phi - Chõn: Ngi xm, ng lờn Bt ti ch Trũ chi ng: - Chim bay, cũ bay Hi tnh: - Cho tr i li 1-2 vũng,vo lp - Tr chi * Kt thỳc: HOT NG GểC Hot ng Lp Mu Giỏo Ghộp Mc ớch Chun b Cỏch tin hnh Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm 1.Gúc phõn vai - Gia ỡnh - Bc u tr bit v nhúm chi theo nhúm, bit chi cựng vi nhúm - Tr bit nhn vai chi v th hin vai chi -Tr nm c mt s cụng vic ca vai chi Gúc xõy dng - Tr bit s dng - Xõy dng cỏc vt liu khỏc ng i, nh mt cỏch phong phỳ xõy dng - Bit s dng dựng chi mt cỏch sỏng to Gúc hc Xem tranh v gia ỡnh Gúc õm nhc GV: C Th Ni - B dựng gia ỡnh, - Mt s dựng, chi cho tr chi úng vai gia ỡnh - Vt liu xõy dng - Hng ro, g - Khi lp rỏp - Que, ht ht - Tr bit xem cỏc bc tranh v gia ỡnh - Tranh v gia ỡnh, cỏc thnh viờn gia ỡnh - Tr bit hỏt cỏc - Cỏc bi hỏt v bi hỏt v gia ỡnh gia ỡnh v gia ỡnh - úng vai cỏc thnh viờn gia ỡnh chm súc tr - Cụ vo gúc chi cựng vi tr, giỳp tr nhn vai chi - Hng dn tr mt s k nng ca vai chi - Gi ý cỏc nhúm chi bit liờn kt vi chi Cú s giao lu, quan tõm n lỳc chi - Hng dn tr lp ghộp cỏc mụ hỡnh gúc chi, nu tr cha t chi c - Dy tr sp xp hng ro, sõn chi, thng, u, hp lý - Tr xem sỏch chuyn - Tr hỏt cỏc bi hỏt v gia ỡnh TRề CHI MI V NG NH I Mc Tiờu: Kin thc: - Tr nhn bit hỡnh trũn, hỡnh vuụng, hỡnh tam giỏc K nng: - Tr ghi nh, nhn bit v v ỳng nh ca mỡnh thỏi : - Tr chi on kt, hng thỳ II Chun b: Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni dựng: - Hỡnh trũn, hỡnh vuụng, hỡnh tam giỏc, s lng bng s lng tr lp - V nhng ụ ln tng trng cho nhng ngụi nh, v hỡnh trũn, hỡnh vuụng, hỡnh tam giỏc a im: Trong lp hc III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr - Tr chỳ ý Gii thiu trũ chi: V ỳng nh - Tr hỏt - C lp hỏt bi: C nh thng - (2-3 tr k) + Cho tr k v a ch gia ỡnh tr? - Cụ dn dt, gii thiu trũ chi" - Tr chỳ ý Gii thiu cỏch chi v lut chi - Gii thiu cỏch chi: Phỏt cho mi tr hỡnh lm "S nh" tr úng vai "Cỏo" nhng tr cũn li úng vai "Th" cỏo ngi gúc lp, cỏc chỳ th nhy i chi tin v phớa trc cỏo, cỏo gi v ng "Súi" m mt kờu "Hm"ri lờn chy ui cỏc "Chỳ th" cỏc " Chỳ th" chy nhanh v ỳng nh ca mỡnh ging hỡnh ca mỡnh cú - Sau ln chi hỡnh cho - Gii thiu lut chi: Nu nhm nh thỡ phi lm "Cỏo" T chc chi - Chi mu: + Cụ v nhúm tr mu 1- ln - Tr chi - Cho tr chi: + Cho tr chi - ln + Cụ giỏo bao quỏt hng dn khuyn - Tr chi khớch tr chi + Cho tr nhc li tờn trũ chi - Giỏo dc tr on kt chi - Tr nhc li khụng xụ y - ng viờn c lp - Tr lng nghe Kt thỳc: - Cho tr ct dựng v chi Ngy son: 12/10/2013 Ngy dy: Th hai ngy 14 thỏng 10 nm 2013 Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni LNH VC PHT TRIN TH CHT BT XA 45- 50 CM I Mc Tiờu: Kin thc: * i vi tr - Tr bit bt xa theo hng dn ca cụ * i vi tr - Tr bit bt xa theo hng dn ca cụ, nh c tờn bi * i vi tr - Tr bt 45- 50cm theo hiu lnh ca cụ, nh tờn bi K nng: - Nhm phỏt trin c chõn cho tr - Rốn k nng nhanh nhn, khộo lộo cho tr Thỏi : - Giỏo dc tr bit gi gỡn chi II Chun b: dựng ca cụ: - Vch chun dựng ca tr: - Trang phc gn gng a im: - Ngoi sõn III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr Gi m: Trũ chuyn v gia ỡnh ca bộ: - Cụ hi a ch gia ỡnh tr - Tr cựng trũ chuyn v tr - Cho tr k v nhng ngi thõn gia li ỡnh - Cụ cht li giỏo dc tr bit yờu quý nhng - Tr lng nghe ngi thõn gia ỡnh Khi ng: - Tr ng theo hiu lnh - Cụ cho tr i thng, i bng gút chõn, i ca cụ thng, i bng mi chõn, i thng, i nhanh, chy chm, chy nhanh, chy chm, i nhanh, i thng, chuyn i hỡnh Trng ng: - Tr bi phỏt trin * Bi phỏt trin chung: chung - Tay - Chõn - Lng - Bng * Vn ng c bn: Bt xa 45- 50cm - Cụ gii thiu tờn bi Lp Mu Giỏo Ghộp Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Tp mu: - Tr chỳ ý nghe + Ln 1: Cụ trn + Ln : Lm mu kt hp gii thớch - Tr chỳ ý quan sỏt - Tr thc hin - Tr chỳ ý quan sỏt v nghe + Cụ cho tr lờn th hng dn + Cho tr thc hin( cụ bao quỏt hng dn,sa sai cho tr) - Ln lt tr mt + Cho nhng tr cha thnh tho li - Cụ hi li tờn bi - Cho ( ) tr li * Trũ chi ng : V ỳng nh - Tr chỳ ý quan sỏt - Cụ gii thiu tờn trũ chi - Cho tr nhc li cỏch chi, lut chi ( cụ gi ý - Tr chỳ ý nghe nu cn) - T chc cho tr chi : Cụ cho c lp chi - Cụ bao quỏt v ng viờn tr - C lp chi 3, ln - Hi li tờn trũ chi Hi tnh - Tr i t - Cho tr i nh nhng quanh sõn IV Kt thỳc: - Cụ nhn xột gi hc v cho tr thu dn , chuyn hot ng HOT NG NGOI TRI QUAN ST Cể MC CH: CI BT TRề CHI VN NG: KẫO CO CHI THEO í THCH I Mc tiờu: Kiến thức: - Trẻ bit tờn gi, c im ni bt ca cỏi bỏt - Bit c cụng dng ớch li ca cỏi bỏt Kỹ năng: - Rèn kĩ quan sỏt v ghi nh cú ch ớch cho tr - Phỏt trin ngụn ng cho tr Thái độ: - Trẻ hứng thú chơi trò chơi - Trẻ đoàn kết chơi, có ý thức giữ gìn bảo quản đồ dùng đồ chơi II Chuẩn bị: Đồ dùng cô: - Cỏi bỏt Đồ dùng trẻ: - Búng, vũng, ht ht - Trang phc gn gng - Hỡnh thc t chc: Chung Lp Mu Giỏo Ghộp 10 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Rốn k nng m, tỏch, gp cho tr Thỏi : - Tr cú ý thc gi hc II Chun b : dựng ca cụ: - Mt s dựng , chi cú s lng l: 2, 3, 4, 5, - Nh cú s lng : 4, 5, dựng ca tr: - Mi tr cú ỏo, th s - ia im : Trong lp III T chc hot ng : Hot ng ca cụ Trũ chuyn: - Cụ trũ chyn vi tr v mt s dựng gia ỡnh => Cụ cht li giỏo dc tr bit gi gỡn, bo v dựng gia ỡnh => cho nh ca luụn sch p phi bit quột dn nh caBit phõn loi rỏc thi, nhng nha b vo mt thựngbit tit kim tn dng v hp nc em n lp lm dựng chi ễn s lng 6: - Xung quanh lp mỡnh cụ ó chun b rt nhiu dựng, chi cú s lng khỏc nhau: 3, 4, 5, gii lờn tỡm cho cụ nhúm dựng cú s lng 3, 4, 5, no - Cụ v tay cho tr m v núi kt qu Tỏch nhúm cú i tng thnh nhúm bng cỏc cỏch khỏc nhau: Cho tr ly r dựng quan sỏt trog r cú gỡ? - Xp tt c nhng cỏi ỏo xp t trỏi sang phi - Cho tr m s ỏo v t th s tng ng - Chia bờn cú v bờn cú m v t th s tng ng cho mi bờn, sau ú cho tr gp hai nhúm li m v t th s tng ng -Tng t chia : +2:4 + 3: - Tr chia v gp m v t th s tng ng - Ct ỏo va ct va m Luyn * V ỳng nh - Cụ ph bin cỏch chi, lut chi - T chc cho tr chi Lp Mu Giỏo Ghộp 92 Hot ng ca tr - Cỏ nhõn tr nhn xột - 2(3) tr nhn xột - 1(2) tr tr li - Tr gi tờn vt - Cho cỏ nhõn tr m - t th s tng ng - Trẻ thực yêu cầu cô - Tr thc hin theo yờu cu - Trẻ cất, đếm - Chỳ ý nghe cụ ph bin cỏch chi - C lp chi 2(3) ln - Trẻ cất đồ dùng Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Giỏo dc tr chi on kt IV Kt thỳc - Tr ct dựng v nh nhng ngoi Hoạt động trời QSCM: CI BT TO TCV: CON TH CTYT: CHI THEO í THCH I Mc Tiờu: Kin thc: * Tr bộ: Tr bit c tờn gi v mt s c im ca cỏi bỏt to * Tr nh: - Tr bit c tờn gi v mt s c im, li ớch ca cỏi bỏt to * Tr ln: - Tr bit c tờn gi v mt s c im, li ớch, cht liu ca cỏi bỏt to K nng: - Rốn k nng ghi nh cú ch ớch cho tr Thỏi : - Tr hng thỳ chi cỏc trũ chi - Tr on kt chi II Chun b: dựng ca cụ: - Cỏi bỏt to dựng ca tr: - Trang phc gn gng a im: - Sõn trng - Kim tra sc khe tr III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr Gõy hng thỳ: - Cụ trũ chuyn v h hng gia ỡnh tr, nh cụ dỡ, chỳ bỏc Quan sỏt cỏi bỏt to: - cho tr n a im quan sỏt ( cụ chun b mt s cõu hi) - Tr tr li + Cụ cỏc to õy l cỏi gỡ ? + Cỏi bỏt to cú c im gỡ? + Cỏi bỏt to mu gỡ? + Cỏi bỏt to ny dựng lm gỡ ? + Mun cho cỏi bỏt luụn sch s cỏc phi lm gỡ? => Cụ cht li giỏo dc tr i dộp gi gỡn - Tr lng nghe dựng sch s Trũ chi ng: Con th - Tr chi - Cụ gii thiu cỏch chi, lut chi Lp Mu Giỏo Ghộp 93 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - T chc cho tr chi - Giỏo dc tr chi on kt Chi theo ý thớch: - Cụ bao quỏt cỏc nhúm chi,to iu kin tho - Tr chi nhu cu hot ng ca tr, m bo an ton chi Kt thỳc - Cụ hp tr, kim tra s lng, cho tr thu dn dựng chi, v sinh, chuyn hot ng khỏc Dạy tăng cờng tiếng việt DY T: CI CHU, CI R, CI Xễ - Dy t: Cỏi chu, cỏi r, cỏi xụ - Mu cõu: Cỏi chu rau, cỏi r ng , cỏi xụ ng nc - ễn t: Cỏi lc, cỏi gng, khn mt - Mu cõu: cỏi lc chi túc, cỏi gng soi, khn mt I Mc Tiờu: Kin thc : * Tr bộ: Tr núi c theo cụ t ng Cỏi chu, cỏi r, cỏi xụ * Tr nh: Tr núi c theo cụ t ng: Cỏi chu, cỏi r, cỏi xụ * Tr ln:- Tr hiu v s dng cỏc t, mu cõu: Cỏi chu, cỏi r, cỏi xụ - Hc sinh hiu v s dng cỏc t ng: Cỏi chu, cỏi r, cỏi xụ K nng: - Rốn k nng núi ting Vit cho tr - Nghe hiu v thc hin theo cỏc cõu mnh lnh Thỏi : - Tr bit gi gỡn, bo v dựng II Chuẩn bị: - Chu, r, xụ, chu - Trang phc gn gng III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr n nh kim tra bi c - Cụ cho tr c th Cụ dy - Cụ kim tra tr cỏc t v cõu ó hc - Tr c Dy t, mu cõu: a Dy t: Cỏi chu; mu cõu: Cỏi chu rau - Cụ núi ( Ting dõn tc) ch vo r õy l Cỏi - Tr lng nghe chu - Cụ núi mu ln - Cho c lp, t, nhúm, cỏ nhõn tr núi ln - Tr chỳ ý Lp Mu Giỏo Ghộp 94 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Cụ chỳ ý sa sai tr - C lp núi - Thnh lp mu cõu: Cỏi chu rau - Tr núi - Cụ núi mu ln - Cho c lp, t, nhúm, cỏ nhõn tr núi ln - Cụ chỳ ý sa sai tr - Tr lng nghe b Dy t: Cỏi r, mu cõu: Cỏi r rau, t: cỏi xụ, mu cõu: Cỏi xụ ng nc - Cụ tin hnh tng t nh t, mu cõu trờn ễn t, mu cõu: - Tin hnh ụn t, mu cõu mi t, cõu ụn ln - Tr ụn li - Cho c lp, t, nhúm cỏ nhõn tr núi ln - Cụ chỳ ý sa sai cho tr 4.Kt thỳc: - Nhn xột tuyờn dng tr _ Đánh giá trẻ hoạt động hàng ngày Ni dung - Nhng biu hin v tỡnh trng sc kho ca tr Kt qu - Cm xỳc hnh vi ca tr cỏc hot ng - Nhng kin thc k nng ca tr so vi yờu cu t ca tng hot ng Ngy son : 06/11/2013 Ngy dy : Th sỏu ngy 08 thỏng 11 nm 2013 HOT NG M NHC DH : ễNG CHU TC: NGHE TING HT TèM VT I Mc Tiờu: Kin thc: * Tr bộ: Nh c tờn bi hỏt, hỏt c theo cụ n ht bi * Tr nh: Nh c tờn bi hỏt, hỏt c theo cụ n ht bi * Tr ln: Nh c tờn bi hỏt, tờn tỏc gi, hiu ni dung bi hỏt, hỏt thuc bi hỏt K nng: - Rốn k nng hỏt, ỳng nhc cho tr 3.Thỏi : - Giỏo dc tr cú hnh vi, ng x tt, yờu quý, kớnh trng ụng b II Chun b: dựng ca cụ: Lp Mu Giỏo Ghộp 95 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Tr ó c lm quen vi bi hỏt - M chúp dựng ca tr: - Trang phc gn gng a im : - Trong lp III T chc hot ng: Hot ng ca cụ 1.: Trũ chuyn v gia ỡnh - Cho tr quan sỏt tranh v gia ỡnh + Con cú nhn xột gỡ v bc tranh ny ? + Con hóy k v gia đình mình? + Con ó lm gỡ giỳp ụng, b ? => Cô chốt lại giáo dục trẻ - Cụ dn dt gii thiu tờn bi hỏt, tờn tỏc gi Dy hỏt : ễng chỏu - Cụ hỏt mu ln - m thoi ni dung bi hỏt - Cụ dy tr hỏt ln lt tng cõu - Cho t, nhúm, cỏ nhõn hỏt - C lp hát ln => Cụ cht li giỏo dc tr, Chỳng mỡnh phi ngoan ngoón luụn nghe li ụng b, b m, giỳp ụng b nhng cụng vic nh,quột nh, sp xp dựng gn ngng Nghe hỏt: B - Gii thiu bi hỏt: B - Cụ hỏt cho tr nghe ln th hin ging iu nhớ nhnh ca bi hỏt => Cụ cht lai - Cụ hỏt ln khuyn khớch tr hng ng cựng cụ Trũ chi: Ai nhanh nht - Cụ gii thiu trũ chi, cỏch chi, lut chi - T chc cho tr chi * Kt thỳc: nhn xột tuyờn dng Hot ng ca tr - Tr quan sỏt nhn xét - 1(2) tr nhn xét - tr k - 1(2) Tr tr li - Tr chỳ ý - Tr m thoi - Tr hỏt tng cõu theo cụ - Tr thc hin theo yờu cu - 1(2) tr - Chỳ ý nghe cụ hỏt - Tr ng tựy hng - Tr lng nghe - Tr chi Hoạt động trời QSCM: ễI A TCV: KẫO CA LA X CTYT: CHI VI CHI TRONG GIA èNH I Mc tiờu: Kin thc: Lp Mu Giỏo Ghộp 96 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni * Tr bộ:- Tr bit c tờn gi v mt s c im ni bt ca ụi a * Tr nh:- Tr bit c tờn gi v mt s c im ni bt ca ụi a * Tr ln: :- Tr bit c tờn gi v mt s c im,cỏch s dng, vt liu ca ụi a K nng: - Rốn k nng ghi nh cú ch ớch cho tr 3.Thỏi : - Tr hng thỳ chi cỏc trũ chi - Tr on kt chi II Chun b: dựng ca cụ: - ụi a dựng ca tr: - Trang phc gn gng a im: - Sõn trng - Kim tra sc khỏe tr III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr Gõy hng thỳ: - Cụ trũ chuyn vi tr mt s dựng gia - Tr tr li ỡnh - Tr n a im Quan sỏt ụi a - Cho tr n a im quan sỏt ( cụ chun b mt -Tr tr li s cõu hi) + Cụ cỏc õy l cỏi gỡ ? - Tr tr li + ụi a cú c im gỡ? + ụi a mu gỡ? + ụi a ny dựng lm gỡ ? + Muốn cho a luụn sch s cỏc phi lm gỡ? => Cụ cht li giỏo dc tr i dộp gi gỡn dựng sch s Trũ chi ng: Kộo ca la s - Cụ gii thiu cỏch chi, lut chi - T chc cho tr chi - Tr lng nghe - Giỏo dc tr chi on kt - Trẻ chơi Chi theo ý thớch: - Cụ bao quỏt cỏc nhúm chi,to iu kin tho nhu cu hot ng ca tr, m bo an ton chi - Tr chi * Kt thỳc - nhn xột tuyờn dng tr Lp Mu Giỏo Ghộp 97 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni DY TNG CNG TING VIT ễN CC T HC - ễn t: Cỏi thỡa, cỏi chộn, cỏi phớch; Qun, ỏo, giy dộp; Cỏi lc, cỏi gng, khn mt;Cỏi chu, cỏi r, cỏi xụ - Mu cõu: Thỡa xỳc cm, chộn ung nc, phớch ng nc m; õy l qun di, õy l ỏo ngn, õy l giy dộp; cỏi lc chi túc, cỏi gng soi, khn mt; Cỏi chu rau, cỏi r ng , cỏi xụ ng nc I Mc Tiờu: Kin thc - Cng c li cho tr cỏc t ó hc - Tr núi c cỏc t, bit mi ngi, h hng gia ỡnh K nng - Rốn cho tr núi rừ rng hn Thỏi - Tr bit gi v sinh cỏc b phn trờn c th II Chun bi: - Cụ chun b cho tr ụn li cỏc t ó hc III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr n nh: - Cho tr hỏt bi C nh thng - Tr hỏt ễn cỏc t mu cõu ó hc: - Cho tr ụn li cỏc t ó hc - Cho c lp núi - C lp núi - Cho tng cỏ nhõn tr núi - Cho tr núi li cỏc cõu ó hc Cng c dn dũ: - Tr núi li - Cho tr nhc li t v cõu ó hc - Giỏo dc tr - Tr chi Kt thỳc: - tr nhc li Đánh giá trẻ hoạt động hàng ngày Ni dung - Nhng biu hin v tỡnh trng sc kho ca tr Kt qu - Cm xỳc hnh vi ca tr cỏc hot ng - Nhng kin thc k nng ca tr so vi yờu cu t ca tng hot ng Lp Mu Giỏo Ghộp 98 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni NH GI CH 3: GIA èNH Thi gian: tun t 14/10->8/11/2013 I.NI DUNG NH GI Mc tiờu ca ch a Cỏc mc tiờu ó thc hin tt - mc tiờu ó t b Cỏc mc tiờu t cha phự hp hoc cha thc hin c- lý - Khụng cú c Nhng tr cha t c cỏc mc tiờu v lớ - Mc tiờu 1: Phỏt trin nhn thc + Lm quen vi Toỏn: Tr nm c kin thc c bn + KPKH: Mt s tr cha bit v gia ỡnh, a ch gia ỡnh nh: tr bộ, Vỡ: ting vit c tr cũn hn ch - Mc tiờu 2: Phỏt trin th cht + Hot ng cha nhanh nhn cha chỳ ý: Dip, Ti Anh, Lỏo L - Mc tiờu 3: Phỏt trin ngụn ng + Tr trao i, trũ chuyn cũn nhỳt nhỏt, Ting vit hn ch: Lỏo L, Phụng, Lự - Mc tiờu 4: Phỏt trin tỡnh cm xó hi + Tr bit tay, mt trc n lp + Tr hiu c cỏc b phn trờn c th - Mc tiờu 5: Phỏt trin thm m + Mt s tr lm cỏc sn phm to hỡnh cha p, cha hon thin + Lý do: Tr cha chỳ ý v tay cha khộo V ni dung ch a Cỏc ni dung ó thc hin tt - 85% ni dung ca ch ó thc hin tt b Cỏc ni dung cha thc hin hoc cha phự hp- lý - Khụng cú c Cỏc k nng tr cha thc hin tt Lý - K nng ng K nng trao i -Lý do: Tr nh vic thc hin cha c tt V t chc cỏc hot ng cú ch a V hot ng cú ch ớch - Toỏn, õm nhc, to hỡnh, th dc, tr tham gia tớch cc ho hng b V t chc chi lp - S lng gúc c b trớ sp xp hp lý, s lng dựng chi a dng phong phỳ, t chc tt cỏc hot ng c T chc chi ngoi tri - S lng cỏc bui chi ngoi tri c t chc cỏc bui trờn tun - Tr chi an ton, chi song v sinh sch s Nhng lu ý khỏc a V sc khe tr - Tr i hc cha u s tr ngh b m nh:lng, bựi mnh b Chun b phng tin hc liu Lp Mu Giỏo Ghộp 99 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - dựng hc liu tng i y - Lao ng trc nht sch s, tr bit lao ng t phc v Mt s lu ý quan trng - Chun b tt dựng dy hc ểNG CH - Tr bit tờn cỏc thnh viờn gia ỡnh, bit c cụng vic ca mi ngi gia ỡnh - Tr bit a ch gia ỡnh, nh l ni gia ỡnh chung sng,tr bit dn dp nh ca sch s - Tr bit tờn mt s kiu nh v cú nhiu kiu nh khỏc nhau( Nh nh sn, nh xõy ) - Tr bit cỏch s dng cỏc dựng gia ỡnh, v ly ct dựng ni quy nh ểNG CH - Tr bit a ch gia ỡnh,cỏc thnh viờn gia ỡnh - Tr bit c mi quan h, cụng vic ca cỏc thnh viờn gia ỡnh - Tr bit c mt s kiờu nh - Tr bit c mt s nhu cu, dựng gia ỡnh - Tr bit cỏch s dng cỏc dựng v ly ct dựng ỳng ni quy nh Lp Mu Giỏo Ghộp 100 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni SO SNH CHIU RNG CA I TNG I Mc Tiờu: Kin thc: * Tr tui - Tr nhn bit nhúm vt cú chiu rng khỏc nhau, bit c tờn mu sc ca ca bng giy * Tr nh: - Tr nhn bit nhúm vt cú chiu rng khỏc nhau, tr bit so sỏnh chiu rng ca i tng * Tr ln: - Tr nhn bit nhúm vt cú chiu rng khỏc nhau, tr bit so sỏnh chiu rng ca i tng K nng: - Rốn cho tr k nng nhn bit so sỏnh 3.Thỏi : - Tr mnh dn t tin giao tip v giỏo dc tr bit gi gỡn dựng gia ỡnh II Chun b : dựng ca cụ: - Hai bng giy cú mu khỏc nhau, cú chiu di ging nhau, b rng khỏc - Hai bng giy cú mu khỏc nhau, cú chiu di bng nhau, b rng bng - Hai vũng trũn cú mu khỏc nhau, cú kớch thc khụng bng - dựng gia ỡnh cú kớch thc khụng bng dựng ca tr: - Ging ca cụ vi kớch thc nh hn a im : - Trong lớp III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr Gõy hng thỳ: - C lp hỏt ln - Cho tr hỏt bi " C nh thng nhau" - C nh thng + Cỏc va hỏt bi gỡ ? - 1, tr k + Cho tr k v gia ỡnh tr - Tr k - Gia ỡnh cú nhng ai? - Gia ỡnh cú nhng dựng gỡ? ễn nhn bit cu, tr: - Cụ cu, tr xung quanh lp cho tr lờn - Tr quan sỏt - Tr lờn tỡm tỡm Lp Mu Giỏo Ghộp 101 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Cụ cho mt vi tr lờn tỡm dựng chi cú hỡnh cu, tr - Cụ cựng tr kim tra So sỏnh chiu rng i tng - Cụ a bng giy cú chiu di ging v b rng khụng bng cho tr quan sỏt - so sỏnh chiu di i tng cụ cú bng giy? - Hai bng giy ny th no vi nhau? -Ti bit? - Cụ cho tr núi: khụng bng 1-2 ln - Cụ chng hai bng giy lờn cho tr quan sỏt, nhn xột => Cụ cng c li gii thớch - Cụ a bng giy cú mu khỏc cú chiu di bng nhau, b rng bng cho tr quan sỏt - Cho tr nhn xột - Hai bng giy ny th no vi nhau? - Ti bit? - Cho tr núi bng ln - Cụ chng hai bng giy lờn cho tr quan sỏt, nhn xột => Cụ cng c li - Cụ cho tr thc hnh ly hai bng giy chng lờn - Tr thc hnh so sỏnh Luyn tp: - Trũ chi: Tìm v ỳng nh theo hiu lnh + Cách chơi: Xung quanh lp cụ cú cỏc ngụi nh có bng giy rng, hp Tr va i va hỏt cú hiu lnh tỡm nh thỡ tr s v nh tng ng vi th trờn tay ca tr + Lut chi: Ai v nhm nh s phi nhy lũ cũ - T chc chi - Cụ nhn xột sau chi Kt thỳc: - Cụ cho tr chuyn hot ng - Tr quan sỏt - Tr tr li - (bng giy rng hn tha mt phn) - Tr quan sỏt - Tr nhn xột - Tr nhn xột - Tr tr li - Tr núi - Tr quan sỏt - Cụ quan sỏt, bao quỏt, gi ý tr - Chỳ ý nghe cụ núi cỏch chi,lut chi - C lp chi 3,4 ln - Tr chỳ ý nghe Ngy son : 03/11/2013 Ngy dy : Th ba ngy 05 thỏng 11 nm 2013 Lp Mu Giỏo Ghộp 102 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni HOT NG KHM PH KHOA HC TRề CHUYN V MT S DNG TRONG GIA èNH I Mc Tiờu: Kin thc: * Tr bộ: Tr bit c tờn gi, c im mt s dựng gia ỡnh * Tr nh: Tr bit c tờn gi, c im,hỡnh dng mt s dựng gia ỡnh * Tr ln: Tr phõn loi c mt s dựng theo cht liu v cụng dng k nng: - Rốn cho tr k nng, nhn xột, ghi nh Thỏi : - Giỏo dc tr bit yờu quý bit gi gỡn dựng gia ỡnh II Chun b : dựng ca cụ: - Mt s dựng gia ỡnh: xụ, chu, bỏt, a - Lụ tụ mt s dng gia ỡnh dựng ca tr: - Trang phc gn gng 3.a im: - Trong lp III T chc hot ng: Hat ng ca c Hot ng ca tr Hỏt C nh thng - C lp hỏt ln - Cụ v tr hỏt bi C nh thng -Tr Tr li - Cỏc va hỏt bi hỏt bi hỏt gỡ? - Bi hỏt núi v ai? => Cụ cht li giỏo dc tr bit yờu quý ngi thõn - Tr tr li t do,nhn xột b gia ỡnh xung ý kin cho - Ai gii hóy k v gia ỡnh mỡnh no? - Nh cú nhng ai? - B, m, anh, ch, lm nhng cụng vic gỡ? => Cụ cht li giỏo dc tr bit yờu quý nhng ngi thõn gia ỡnh Trũ chuyn mt s dựng gia ỡnh - Tr quan sỏt - Cụ cho tr quan sỏtt dựng gia ỡnh - Cụ giỏo ln lt cho tr quan sỏt tng dựng - Tr tr li * Cỏi xụ : + õy l cỏi gỡ ? - Cỏi xụ + Cỏi xụ ny mu gỡ õy? - Mu xanh + Xụ c lm bng gỡ? - Lm bng nha + Xụ cú nhng phn no? - Cú quai + Xụ dựng lm gỡ? - ng nc + Xụ l dựng õu? - Xụ l dựng gia ỡnh => Cụ cht li v giỏo dc tr - Tr chỳ ý * Cỏi chu: Lp Mu Giỏo Ghộp 103 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni - Cho tr chi Tri ti tri sỏng - Tr nhm mt li - Tri ti - ũ ú o! - Tri sỏng ri - Tr quan sỏt, m thoi - Cụ a cỏi chu cho tr quan sỏt - Tr tr li cỏi chu + õy l cỏi gỡ? + Cỏi chu cú mu gỡ? + Chu c dựng lm gỡ? - Dựng ng nc + Cỏi chu c lm bng gỡ? rau, bỏt - Ngoi chu lm bng nha cũn cú chu lm bng - Bng nha nhụm na y! + Ming v y chu cú hỡnh gỡ? - Tr quan sỏt, m thoi => Cụ cng c li: Chu l dựng gia ỡnh, chu dựng ng nc rau, bỏt, mt, tay, git qun ỏo ỳng khụng no? Chu c - tr chỳ ý lm bng nha rt d v nờn s dng chỳng mỡnh phi nh nhng, cn thn chỳng mỡnh nh cha? * Cỏi r - Trn cụ trn cụ - Tr nhm mt li - Cụ õu cụ õu - Cụ õy cụ õy + C lp quan sỏt xem cụ cũn cú cỏi gỡ õy na? - Cỏi r + Cỏi r ny mu gỡ? - Mu + Cỏi r dựng lm gỡ? - Dựng ng rau,bỏt + Cỏi r c lm bng gỡ? => Cụ cng c li: Cỏi r l dựng gia ỡnh, r dựng ng rau, bỏt, v dựng ng nhiu dựng khỏc na ỳng khụng no? + Ngoi nhng dựng ny bit nhng dng no na ? => Cụ cht li giỏo dc tr bit gi gỡn dựng gia ỡnh Trũ chi Ai núi nhanh - Cỏch chi: Cụ a tng dựng cho tr quan sỏt, cụ a dựng no tr núi nhanh tờn - Tr lng nghe dựng ú - Lut chi: Nu bn ng lờn núi sai tờn dựng thỡ phi hỏt mt bi - Cụ t chc cho tr chi - Tr chi * Kt thỳc: - Cụ nhn xột nh nhng v cho tr sõn chi HOT NG M NHC Lp Mu Giỏo Ghộp 104 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni DY HT: ễNG CHU TC: NGHE TING HT TèM VT I Mc Tiờu: Kin thc: * Tr bộ: Tr hỏt c theo cụ n ht bi * Tr nh: Tr hỏt c theo cụ n ht bi, nh tờn bi hỏt * Tr ln: hỏt thuc bi hỏt, nh tờn bi, tờn tỏc gi, hiu ni dung bi hỏt K nng: * Tr bộ: Rốn k nng hỏt chớnh xỏc cho tr * Tr nh: Rốn k nng hỏt chớnh xỏc, rừ rng cho tr * Tr ln: rốn k nng hỏt cm th õm nhc cho tr 3.Thỏi : - Giỏo dc tr cú hnh vi, ng x ỳng tr thnh ngoan ca m II Chun b: dựng ca cụ: - Tr ó c lm quen vi bi hỏt dựng ca tr: - Trang phc gn gng a im : - Trong lp III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr Trũ chuyn v gia ỡnh bộ: - Cho tr quan sỏt tranh v gia ỡnh - Tr quan sỏt + Con cú nhn xột gỡ v bc tranh ny ? - 1(2) tr nhn xột + Con hóy k v gia ỡnh ca mỡnh? - tr k + Gia ỡnh tr cú nhng ai? + Con ó lm gỡ b m, ụng, b luụn yờu - 1(2) Tr tr li thng ? => Mi ngi gia ỡnh cng rt yờu thng c bit l cỏc luụn c b m, ụng b ginh cho nhng tỡnh cm c bit nht Hụm cụ cú mt bi hỏt rt hay núi v tỡnh cm ca ụng i vi chỏu v tỡnh cm ca chỏu i vi ụng ú l bi hỏt ụng chỏu Dy hỏt ễng chỏu: - Cụ hỏt cho tr nghe ln - Tr lng nghe + Ln 1: Cụ hỏt gii thiu tờn bi hỏt tờn tỏc gi + Ln 2: Cụ hỏt kt hp nhỳn - 1(2) Tr tr li ? Cụ va hỏt bi hỏt gỡ ? Do sỏng tỏc - Cụ m thoi vi tr v ni dung bi hỏt - Tr m thoi ? bi hỏt núi v ai? - Tr hỏt cựng cụ ? Tỡnh cm ca ụng i vi chỏu nh th no Lp Mu Giỏo Ghộp 105 Bn Qung Lõm Trng Mm Non Qung Lõm GV: C Th Ni ? Tỡnh cm cu ụng i vi chỏu nh th no ễng mc dự ti cao sc yu nhng ụng luụn - Tr hỏt vui ti vi cỏc chỏu, ụng thng k cho cỏc chỏu nghe nhng cõu chuyn c ớch rt hay, chỏu cng rt yờu quý ụng chỏu hỏt cho ụng nghe. - Chỳ ý nghe th hin tỡnh cm yờu quý ụng chỳng mỡnh s cựng hỏt cựng cụ nhộ - Cụ cho tr hỏt cựng cụ c bi -2 ln(nu tr - Tr chi cha hỏt c cụ dy tr hỏt tng cõu ri mi ghp vo) - C lp hỏt - ln - Cụ chỳ ý sa sai tr - Cho tng t, nhúm, cỏ nhõn tr hỏt - Cụ ng viờn khuyn khớch tr Trũ chi: Nghe ting hỏt tỡm vt: - Gii thiu tờn trũ chi - Nhc li cỏch chi, lut chi - T chc cho tr chi Kt thỳc: - Nhn xột tuyờn dng tr Lp Mu Giỏo Ghộp 106 Bn Qung Lõm ... Ngy son: 13/ 10/20 13 Ngy dy: Th ba ngy 15 thỏng 10 nm 20 13 LNH VC PHT TRIN NHN THC TRề CHUYN V GIA èNH Bẫ I Mc tiờu: Kin thc: * i vi tr 3, - Tr bit tờn cỏc thnh viờn gia ỡnh * i vi tr 3, - Tr bit... Tr chung nghe cụ k chuyn II Chun b: - dựng: Tranh v ni dung chuyn - a im: Trong lp hc III T chc hot ng: Hot ng ca cụ Hot ng ca tr Trũ chuyn gõy hng thỳ: - Cho tr hỏt bi: C nh thng - Trũ chuyn... thiu cõu chuyn Cụ K chuyn: C nh u lm vic - Cụ k din cm ln khụng cú tranh - Cụ hi tr tờn cõu chuyn? - Cụ k chuyn ln + kt hp tranh minh m thoi ging gii trớch dn: + Truyn núi v nhng b phn no ca c
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 3 CHU DE gđ1, GIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 3 CHU DE gđ1, GIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 3 CHU DE gđ1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay