TƯ BẢN CHO VAY VÀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA NÓ

15 142 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 18:20

Thuyết trình nhóm Chủ đề: • Đặc điểm, tác dụng tư cho vay • Sự vận động lợi tức tỷ suất lợi tức • Vai trò tác động thị trường vốn Danh sách thành viên • • • • • • • • • • 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Lê Nguyên Thái Nguyễn Phước Thạnh Đặng Đình Thinh Lê Công Thịnh Võ Lê Minh Thuận Nguyễn Lê Anh Thư Võ Nguyễn Thủy Tiên Nguyễn Trọng Toan Lý Kế Tôn Phạm Thị Thu Trang Đặc điểm tác dụng tư cho vay • Khái niệm tư cho vay: tư cho vay tư tiền tệ tạm thời nhàn rỗi mà người chủ sở hữu cho người khác sử dụng thời gian nhằm nhận số lợi tức định Kí hiệu: z Đặc điểm tác dụng tư cho vay • Đặc điểm: + Quyền sở hữu tư tách rời quyền sử dụng tư + Tư cho vay hàng hóa đặc biệt + Tư cho vay vận động theo công thức T - T’ (T’ = T + z) Qua công thức cho thấy quan hệ TB cho vay TB vay, tiền đẻ tiền => QH bóc lột che giấu kín đáo Đặc điểm tác dụng tư cho vay • Tác dụng: tư cho vay đời góp phần vào việc tích tụ, tập trung tư bản, mở rộng sản xuất… đẩy nhanh tốc độ chu chuyển tư góp phần tăng thêm tổng giá trị thặng dư cho XH Sự vận động lợi tức • Nhà tư A (TB cho vay) có tiền nhàn rỗi cho nhà tư B vay (TB vay) Trong trình vận động -> Lợi nhuận bình quân tạo cho nhà tư B-> phần lợi nhuận trả cho TB cho vay hình thức lợi tức Phần lại lợi nhuận bình quân thu nhập TB vay (lợi nhuận doanh nghiệp) Lợi tức • Lợi tức: lợi tức phần lợi nhuận bình quân mà tư vay phải trả cho tư cho vay quyền sở hữu tư z = lợi nhuận bình quân - lợi nhuận doanh nghiệp • Kết luận: Nguồn gốc lợi tức từ giá trị thặng dư CN làm thuê tạo SX => TB cho vay gián tiếp bóc lột CN làm thuê Tỷ suất lợi tức • Tỷ suất lợi tức (z’): thực tế TB cho vay thu lợi tức thông qua tỷ suất lợi tức (lãi suất) Tỷ suất lợi tức tỉ lệ % tổng số lợi tức số TB tiền tệ cho vay (tính theo tháng, quý, năm…) z’ = (z/tổng số tư cho vay) x100% • Ví dụ: TB A cho TB B vay 100$ với lợi tức 20$/tháng Vậy tỷ suất lợi tức là: z’=(20/100)100% = 20%/ tháng Tỷ suất lợi tức • Tỷ suất lợi tức phụ thuộc vào nhân tố sau: ▫ Tỷ suất lợi nhuận bình quân ▫ Tỷ lệ phân chia lợi nhuận bình quân lợi tức lợi nhuận TB hoạt động ▫ Quan hệ cung cầu TB cho vay Vai trò tác động thị trường vốn • Vai trò: ▫ Giúp khai thác hiệu vốn tiền tệ nhàn rỗi nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế ▫ Khai thác nguồn vốn tín dụng không vốn tiền, mà vật dạng tài sản cố định bđs cho thuê Vai trò tác động thị trường vốn • Tác động: ▫ Tích cực: + Điều tiết thị trường vốn: Nơi dư vốn đến nơi cần vốn Thu hút vốn nơi có lợi tức thấp đến nơi có lợi tức cao, góp phần cân lãi suất mức định để ổn định thị trường vốn + Kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng suất để thu lợi nhuận cao, để sau trả lợi tức, nhà tư lợi nhuận doanh nghiệp cao Vai trò tác động thị trường vốn • Tác động: ▫ Tiêu cực: + Do lãi suất cho vay tăng cao ->lợi nhuận DN bị giảm sút ->DN bị thua lỗ, khả trả nợ bị suy giảm + Lãi suất vay cao, với nguồn cung tín dụng bị hạn chế ->các DN buộc phải cấu lại hoạt động SXKD, cắt giảm việc đầu tư, thu hẹp quy mô phạm vi hoạt động +Nhiều DN có quy mô nhỏ, vốn ít, không chịu đựng mức lãi suất cao, khả huy động vốn để trì hoạt động SXKD ->ngừng hoạt động, giải thể phá sản Câu Hỏi: Cám ơn thầy bạn lắng nghe ...Danh sách thành viên • • • • • • • • • • 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Lê Nguyên Thái Nguyễn Phước Thạnh Đặng Đình Thinh Lê Công Thịnh Võ Lê Minh Thuận Nguyễn Lê Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ BẢN CHO VAY VÀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA NÓ, TƯ BẢN CHO VAY VÀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA NÓ, TƯ BẢN CHO VAY VÀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA NÓ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay