CHUONG III THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

13 175 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 18:06

CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT I/ KHÁI QUÁT VỀ THUẾ TTĐB: 1/ Khái niệm đặc điểm thuế TTĐB: Khái niệm: Thuế TTĐB loại thuế gián thu, áp dụng hàng hóa, dịch vụ“đặc biệt” Thường hàng hóa, dịch vụ có tính chất: xa xỉ, cao cấp - đắt tiền; ảnh hưởng không tốt sức khỏe, môi trường; gây lãng phí cho xã hội Như vậy, góc độ lợi ích xã hội, hàng hóa dịch vụ chịu thuế hàng hóa, dịch vụ không khuyến khích tiêu dùng Do áp dụng loại thuế riêng, thuế GTGT VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT I/ KHÁI QUÁT VỀ THUẾ TTĐB: Đặc điểm:  So với thuế GTGT, thuế TTĐB có phạm vi thu thuế hẹp Sự khác biệt bắt nguồn từ mục tiêu loại thuế  Thuế TTĐB thường có thuế suất cao Qua tác động mạnh đến giá hàng hóa dịch vụ chịu thuế, thực điều tiết thu nhập người tiêu dùng hướng dẫn hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ  Thuế TTĐB thu khâu sản xuất, nhập hay khâu kinh doanh dịch vụ VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT I/ KHÁI QUÁT VỀ THUẾ TTĐB: 2/ Vai trò thuế TTĐB:  Hướng dẫn sản xuất, nhập tiêu dùng hàng hóa dịch vụ Xu hướng chung hạn chế, xét lợi ích toàn XH Tuy nhiên mục tiêu hạn chế, thực tế củng thể cách tương đối, “cầu” hàng hóa dịch vụ chịu thuế thường co giản so với giá chúng *   Với thuế suất cao, thuế TTĐB tạo số thu tương đối lớn cho NSNN Điều tiết thu nhập phận dân cư có thu nhập cao, góp phần đảm bảo công xã hội VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ TTĐB HIỆN HÀNH: 1/ Đối tượng nộp thuế: Mọi tổ chức cá nhân; không phân biệt thành phần KT, kể DN có vốn đầu tư nước ngoài; sản xuất, nhập hàng hóa chịu thuế kinh doanh dịch vụ chịu thuế phải nộp thuế 2/ Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế: Hàng hóa chịu thuế: Theo luật thuế hành, hàng hóa chịu thuế TTĐB, không phân biệt sản xuất nước hay nhập khẩu, gồm mặt hàng: thuốc điếu; rượu; bia; lá; hàng mã-vàng mã; ô tô đến 24 chổ ngồi; máy điều hòa nhiệt độ ; xăng… * Đối với hàng hóa, thuế TTĐB thu khâu sản xuất, hay khâu nhập VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ TTĐB HIỆN HÀNH: Dịch vụ chịu thuế: kinh doanh vũ trường-massage-karaoke; kinh doanh casino ; kinh doanh giải trí có đặt cược; kinh doanh golf; kinh doanh xổ số 3/ Các trường hợp không chịu thuế: Đối với hàng sản xuất nước xuất khẩu: Về nguyên tắc không tính thuế sở sản xuất XK hàng hóa, sở sản xuất trực tiếp gia công hàng XK (gồm trường hợp bán cho DNCX, gia công cho DNCX) Trừ trường hợp bán ô tô 24 chổ ngồi cho DNCX VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG SẢN XUẤT TRONG NƯỚC KHI XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP XK TRỰC TIẾP GIA CÔNG HÀNG XK CSSX HÀNG HÓA, KHÔNG CHỊU THUẾ TTĐB KHI BÁN HOẶC ỦY THÁC CHO CÔNG TY XNK ĐỂ XK BÁN TẠI HỘI CHỢ TRIỂN LÃM Ở NƯỚC NGOÀI VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT II/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ TTĐB HIỆN HÀNH: 3/ Các trường hợp không chịu thuế: Đối với hàng nhập khẩu: Về nguyên tắc, không tính thuế hàng hóa không nhập vào Việt Nam số trường hợp không tính miễn thuế Nhập theo luật định (trừ trường hợp nhập ô tô 24 chổ ngồi vào DNCX) * VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 4/ Căn phương pháp tính thuế: Đối với hàng nhập khẩu: Thuế TTĐB phải nộp = Số lượng hàng NK X Giá tính thuế TTĐB X % thuế suất thuế TTĐB Số lượng hàng nhập khẩu: số lượng tính thuế NK Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế NK + Thuế NK Trường hợp Thuế NK miễn giảm, giá tính thuế TTĐB hàng nhập xác định theo số thuế NK phải nộp VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 4/ Căn phương pháp tính thuế: THÍ DỤ: công ty XNK nhập ô tô 04 chổ ngồi Giá CIF: 600 trđ/ Các loại thuế khâu NK: + Thuế NK: 600 trđ x 82% = 492 trđ + Thuế TTĐB: (600 trđ + 492 trđ) x 50% = 546 trđ + Thuế GTGT: (600 trđ + 492 trđ + 546 trđ) x 10% = 163,8 trđ Khâu bán ra: + giá bán chưa thuế GTGT: 2.000 trđ + thuế GTGT: 200 trđ (nộp 200 trđ - 163, trđ = 36,2 trđ) Như người mua phải toán số tiền: 2.200 trđ Trong loại thuế: 492 trđ + 546 trđ + 200 trđ = 1.238 trđ VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 4/ Căn phương pháp tính thuế: Đối với hàng sản xuất nước dịch vụ: Thuế TTĐB phải nộp = Số lượng HH DV tính thuế X Giá tính thuế TTĐB X % thuế suất thuế TTĐB Số lượng hàng hóa dịch vụ tính thuế: Là số lượng tiêu thụ, gồm số trường hợp chịu thuế theo quy định Giá tính thuế TTĐB: • • Về nguyên tắc giá bán chưa có thuế TTĐB Tương ứng với trường hợp tính thuế, luật thuế văn luật đưa hướng dẫn thích hợp để thực * VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 10 CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 5/ Thuế suất: Đối với hàng hóa sản xuất nước nhập khẩu: Thuế suất quy định theo tỷ lệ %, áp dụng chung cho hai trường hợp phân biệt theo loại hàng hóa Đối với dịch vụ chịu thuế: Thuế suất củng quy định theo tỷ lệ %, phân biệt theo loại dịch vụ Tỷ lệ % thuế suất hàng hóa dịch vụ, nhìn chung tương đối cao, phù hợp với mục tiêu đề thuế TTĐB VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 11 CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 5/ Thuế Suất: I Hàng hóa Thuốc điếu, xì gà chế phẩm khác từ thuốc Thuế suất (%) 65 Rượu + Rượu 20 độ trở lên Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 45 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 50 + Rượu 20 độ, rượu hoa quả, rượu thuốc 25 VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 12 CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 5/Thuế suất : I Hàng hóa Thuế suất (%) Bia Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 45 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 50 Xe ô tô 24 chỗ ……………………………………………………… …………………… Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống 10 10 Bài 40 11 …………………… VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 13 ... Đối với hàng nhập khẩu: Thuế TTĐB phải nộp = Số lượng hàng NK X Giá tính thuế TTĐB X % thuế suất thuế TTĐB Số lượng hàng nhập khẩu: số lượng tính thuế NK Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế NK +... Thuế TTĐB thu khâu sản xuất, nhập hay khâu kinh doanh dịch vụ VO THE HAO - CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CHƯƠNG III: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT I/ KHÁI QUÁT VỀ THUẾ TTĐB: 2/ Vai trò thuế TTĐB:... THỤ ĐẶC BIỆT I/ KHÁI QUÁT VỀ THUẾ TTĐB: Đặc điểm:  So với thuế GTGT, thuế TTĐB có phạm vi thu thuế hẹp Sự khác biệt bắt nguồn từ mục tiêu loại thuế  Thuế TTĐB thường có thuế suất cao Qua tác
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG III THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, CHUONG III THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, CHUONG III THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay