203 câu hỏi trắc nghiệm Maketing căn bản

28 136 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 16:44

203 câu hỏi trắc nghiệm Maketing căn bản tổng hợp nhưng câu hỏi đúng chuyên ngành Maketing giúp các bạn nắm vững nội dung và ôn thi thật tốt. Chúc các bạn thành công203 câu hỏi trắc nghiệm Maketing căn bản tổng hợp nhưng câu hỏi đúng chuyên ngành Maketing giúp các bạn nắm vững nội dung và ôn thi thật tốt. Chúc các bạn thành công 1 Trong tình cụ thể Marketing công việc của: a Người bán b Người mua c Đồng thời người bán người mua d Bên tích cực việc tìm cách trao đổi với bên Quan điểm Marketing sản xuất cho người tiêu dùng ưa thích sản phẩm: a Được bán rộng rãi với giá hạ b Được sản xuất dây chuyền công nghệ cao c Có kiểu dáng độc đáo d Có nhiều tính Có thể nói rằng: a Marketing bán hàng thuật ngữ đồng nghĩa b Marketing bán hàng thuật ngữ khác biệt c Bán hàng bao gồm Marketing d Marketing bao gồm hoạt động bán hàng Mong muốn người trở thành yêu cầu có: a Ước muốn b Khả toán c Sản phẩm d Sự thiếu hụt Sự hài lòng khách hàng sau sử dụng hàng hóa tùy thuộc vào: a Giá hàng hóa cao hay thấp b Kỳ vọng người tiêu dùng sản phẩm c So sánh giá trị tiêu dùng kì vọng sản phẩm d So sánh giá trị tiêu dùng hoàn thiện sản phẩm Trong điều kiện đây, điều kiện không thiết phải thỏa mãn mà trao đổi diễn ra: a Ít phải có bên b Phải có trao đổi tiền bên c Mỗi bên phải có khả giao tiếp giao hàng d Mỗi bên tự chấp nhận hay từ chối đề nghị bên Câu nói thể triết lý kinh doanh theo định hướng Marketing: a Chúng ta cố gắng bán cho khách hàng sản phẩm hoàn hảo b Khách hàng cần sản phẩm A, sản xuất bán cho khách hàng sản phẩm A c Chi phí sản xuất sản phẩm B cao, giảm giá để bán nhiều sản phẩm B d Doanh số bán hàng giảm, tập trung nguồn lực để đẩy mạnh bán hàng Theo quan điểm Marketing, thị trường doanh nghiệp là: a Tập hợp người mua người bán sản phẩm định b Tập hợp người mua hàng doanh nghiệp c Tập hợp người mua thực tế tiềm d Tập hợp người mua hàng doanh nghiệp tương lai Trong quan điểm đây, quan điểm quan điểm 10 11 12 13 14 15 Marketing nghiên cứu: a Sản xuất b Sản phẩm c Dịch vụ d Marketing Quan điểm …………….cho người tiêu dùng ưa thích sản phẩm có chất lượng, tính mẫu mã tốt doanh nghiệp cần tập trung nỗ lực để không ngừng cải tiến sản phẩm a Sản xuất b Sản phẩm c Dịch vụ d Bán hàng Quan điểm bán hàng áp dụng mạnh mẽ đối với: a Hàng hóa sử dụng thường ngày b Hàng hóa mua có lựa chọn c Hàng hóa mua theo nhu cầu đặc biệt d Hàng hóa mua theo nhu cầu thụ động Theo quan điểm Marketing xã hội, người làm Marketing cần phải cân đối khía cạnh xây dựng sách Marketing? a Mục đích doanh nghiệp b Sự thỏa mãn người tiêu dùng c Phúc lợi xã hội d Tất điều Quan điểm Marketing cho công ty cần phải sản xuất mà người tiêu dùng mong muốn thu lợi nhuận? a Quan điểm sản suất b Quan điểm sản phẩm c Quan điểm bán hàng d Quan điểm Marketing Quản trị Marketing bao gồm công việc: (1) Phân tích thị trường; (2) Thiết lập chiến lược Marketing; (3) Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu; (4) Hoạch định chương trình Marketing; (5) Tổ chức thực kiểm tra hoạt động Marketing Trình tự trình là: a (1) (2) (3) (4) (5) b (1) (3) (4) (2) (5) c (3) (1) (2) (4) (5) d (1) (3) (2) (4) (5) Bước trình nghiên cứu Marketing gì? a Chuẩn bị phương tiện máy móc để xử lý liệu b Xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu c Lập kế hoạch nghiên cứu d Thu thập liệu 16 Sau thu thập liệu xong, bước trình nghiên cứu 17 18 19 20 21 22 23 Marketing là: a Báo cáo kết thu b Phân tích thông tin c Tìm giải pháp cho vấn đề nghiên cứu d Chuyển liệu cho nhà quản trị Marketing để họ xem xét Dữ liệu thứ cấp liệu: a Có tầm quan trọng thứ nhì b Đã có sẵn từ trước c Được thu thập sau liệu sơ cấp d (b) (c) Câu câu sau nói nghiên cứu Marketing: a Nghiên cứu Marketing tốn chi phí vấn cao b Các doanh nghiệp cần có phận nghiên cứu Marketing cho riêng c Nghiên cứu Marketing có phạm vi rộng lớn so với nghiên cứu khách hàng d Nhà quản trị Marketing coi nghiên cứu Marketing định hướng cho định Có thể thu thập liệu thứ cấp từ: a Bên doanh nghiệp b Bên doanh nghiệp c Cả bên lẫn bên doanh nghiệp d Thăm dò khảo sát Nghiên cứu Marketing nhằm mục đích: a Mang lại thông tin môi trường Marketing sách Marketing doanh nghiệp b Thâm nhập vào thị trường c Để tổ chức kênh phân phối cho tốt d Để bán nhiều sản phẩm với giá cao Dữ liệu sơ cấp thu thập cách: a Quan sát b Thực nghiệm c Điều tra vấn d Tất câu Câu hỏi đóng câu hỏi: a Chỉ có phương án trả lời b Kết thúc dấu chấm câu c Các phương án trả lời liệt kê từ trước d Không đưa phương án trả lời Trong câu sau, câu ưu điểm liệu sơ cấp so với liệu thứ cấp: a Tính cập nhật cao b Chi phí tìm kiếm thấp c Độ tin cậy cao d Khi thu thập xong việc xử lý nhanh 24 Trong cách điều tra vấn sau đây, cách cho độ tin cậy cao 25 26 27 28 29 30 thông tin thu nhiều nhất? a Phỏng vấn qua điện thoại b Phỏng vấn thư từ c Phỏng vấn trực tiếp cá nhân d Không có cách đảm bảo yêu cầu Các thông tin Marketing bên cung cấp cho hệ thống thông tin doanh nghiệp, ngoại trừ: a Thông tin đối thủ cạnh tranh b Thông tin từ báo cáo lượng hàng tồn kho đại lý phân phối c Thông tin từ đông đảo lực lượng công chúng d Thông tin từ quan nhà nước Câu hỏi mà phương án trả lời chưa liệt kê sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở c Có thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc Một nghiên cứu Marketing doanh nghiệp X xác định giá bán sản phẩm tăng 15% doanh thu tăng 25%; nghiên cứu dùng phương pháp nghiên cứu: a Quan sát b Thực nghiệm c Phỏng vấn trực tiếp cá nhân d Thăm dò Trong yếu tố sau đây, yếu tố không thuộc môi trường vi mô doanh nghiệp? a Các trung gian Marketing b Khách hàng c Tỷ lệ lạm phát hàng năm d Đối thủ cạnh tranh Môi trường Marketing vĩ mô thể yếu tố sau đây, ngoại trừ: a Dân số b Thu nhập dân cư c Lợi cạnh tranh d Các số khả tiêu dùng Trong đối tượng sau đây, đối tượng ví dụ trung gian Marketing? a Đối thủ cạnh tranh b Công chúng c Những người cung ứng d Công ty vận tải 31 Tín ngưỡng giá trị … … bền vững thay đổi nhất? a Nhân b Sơ cấp c Văn hóa d Tất 32 Văn hóa yếu tố quan trọng Marketing đại vì: a Không sản phẩm không chứa đựng yếu tố văn hóa b Hành vi tiêu dùng khách hàng ngày giống c Nhiệm vụ người làm Marketing điều chỉnh hoạt động Marketing với yêu cầu văn hóa d Trên giới, với trình toàn cầu hóa văn hóa nước 33 34 35 36 37 ngày có nhiều điểm tương đồng Môi trường Marketing doanh nghiệp định nghĩa là: a Một tập hợp nhân tố kiểm soát b Một tập hợp nhân tố kiểm soát c Một tập hợp nhân tố bên doanh nghiệp d Một tập hợp nhân tố kiểm soát kiểm soát Những nhóm người xem công chúng tích cực doanh nghiệp thường có đặc trưng: a Doanh nghiệp tìm quan tâm họ b Doanh nghiệp thu hút ý họ c Họ quan tâm tới doanh nghiệp với thái độ thiện chí d Họ quan tâm tới doanh nghiệp họ có nhu cầu sản phẩm doanh nghiệp Khi phân tích môi trường bên doanh nghiệp, nhà phân tích thấy được: a Cơ hội nguy doanh nghiệp b Điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp c Cơ hội điểm yếu doanh nghiệp d Điểm mạnh nguy doanh nghiệp Trong yếu tố sau đây, yếu tố không thuộc phạm vi môi trường nhân học: a Quy mô tốc độ tăng dân số b Cơ cấu tuổi tác dân cư c Cơ cấu ngành kinh tế d Quy mô hộ gia đình Khi Marketing sản phẩm thị trường, yếu tố địa lý yếu tố khí hậu ảnh hưởng quan trọng góc độ: a Thu nhập dân cư không b Đòi hỏi thích ứng sản phẩm c Nhu cầu dân cư khác d Không tác động nhiều đến hoạt động Marketing 38 Đối thủ cạnh tranh dầu gội đầu Clear tất sản phẩm dầu gội khác 39 40 41 42 43 44 45 thị trường Việc xem xét đối thủ cạnh tranh thuộc cấp độ: a Cạnh tranh mong muốn b Cạnh tranh loại sản phẩm c Cạnh tranh loại sản phẩm d Cạnh tranh nhãn hiệu Trong yếu tố sau đây, yếu tố tác nhân môi trường ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng? a Kinh tế b Văn hóa c Chính trị d Khuyến mại Gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp … ví dụ nhóm: a Thứ cấp b Sơ cấp c Tham khảo trực tiếp d (b) (c) Khái niệm “động cơ” hiểu là: a Hành vi mang tính định tính b Nhu cầu có khả toán c Nhu cầu trở nên thiết buộc người phải hành động để thỏa mãn nhu cầu d Tác nhân kích thích môi trường Một khách hàng không hài lòng sản phẩm họ mua sử dụng, trạng thái cao không hài lòng biểu thái độ sau đây? a Tìm kiếm sản phẩm thay lần mua b Không mua sản phẩm doanh nghiệp c Tẩy chay truyền thông tin không tốt sản phẩm d Viết thư gọi điện thoại theo đường dây nóng doanh nghiệp Theo lý thuyết Maslow, nhu cầu người xếp theo thứ tự nào? a Sinh lý, an toàn, tôn trọng, cá nhân, tự hoàn thiện b An toàn, sinh lý, tự hoàn thiện, tôn trọng, cá nhân c Sinh lý, an toàn, xã hội, tôn trọng, tự hoàn thiện d Không câu Hành vi mua tổ chức khác hành vi mua người tiêu dùng chỗ: a Các tổ chức mua nhiều loại sản phẩm b Các tổ chức mua có nhiều người tham gia vào trình mua c Các tổ chức mua thông qua hợp đồng, bảng báo giá d Người tiêu dùng người chuyên nghiệp Trong giai đoạn tìm kiếm thông tin, người tiêu dùng thường nhận thông tin từ nguồn thông tin ………….nhiều nhất, nguồn thông tin …………….lại có vai trò quan trọng định hành động mua a Cá nhân/đại chúng b Thương mại/đại chúng c Thương mại/cá nhân d Đại chúng/thương mại 46 Ảnh hưởng người vợ người chồng định mua hàng: a Phụ thuộc vào việc người có thu nhập cao b Thường c Thay đổi tùy theo sản phẩm d Theo ý người vợ họ người mua hàng 47 Trong câu sau đây, câu không so sánh khác 48 49 50 51 52 việc mua hàng doanh nghiệp việc mua hàng người tiêu dùng cuối cùng? a Số lượng người mua b Quan hệ lâu dài gắn bó khách hàng nhà cung cấp c Vấn đề thương lượng quan trọng d Mang tính rủi ro Marketing mục tiêu phải tiến hành theo trình tự bước Công việc bước đó? a Định vị thị trường b Lập kế hoạch Marketing cho thị trường mục tiêu c Phân chia sản phẩm d Lựa chọn thị trường mục tiêu Ba doanh nghiệp X, Y, Z hoạt động cạnh tranh ngành mà mức tiêu thụ hàng hóa sau: Doanh nghiệp X: 80.000 USD, Doanh nghiệp Y: 75.000 USD, Doanh nghiệp Z: 45.000 USD Thị phần doanh nghiệp Y là: a 40% b 42.5% c 37.5% d Không câu Sự trung thành khách hàng ví dụ tiêu thức …………… để phân đoạn thị trường: a Địa lý b Xã hội c Tâm lý d Hành vi Theo khái niệm đoạn thị trường “Đoạn thị trường nhóm………… có phản ứng tập hợp kích thích Marketing” a Khách hàng b Thị trường c Doanh nghiệp d Người tiêu dùng Marketing có phân biệt: a Diễn doanh nghiệp định hoạt động số đoạn thị 53 54 55 56 57 58 59 trường thiết kế chương trình Marketing – Mix cho riêng đoạn thị trường b Có thể làm tăng doanh số bán so với trường hợp áp dùng Marketing không phân biệt c Có thể làm tăng chi phí so với Marketing không phân biệt d Tất điều Tất tiêu thức sau thuộc nhóm tiêu thức nhân học dùng để phân đoạn thị trường ngoại trừ: a Tuổi tác b Giới tính c Lối sống d Chu kì sống gia đình Marketing tập trung: a Mang tính rủi ro cao mức độ thông thường b Đòi hỏi chi phí lớn bình thường c Bao hàm việc theo đuổi đoạn thị trường thị trường lớn d (a) (c) Một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, lực không lớn, kinh doanh sản phẩm thị trường không đồng nên chọn: a Chiến lược Marketing phân biệt b Chiến lược Marketing không phân biệt c Chiến lược Marketing tập trung d Chiến lược phát triển sản phẩm Đâu ưu điểm chiến lược Marketing không phân biệt: a Giúp tiết kiệm chi phí b Gặp phải cạnh tranh khốc liệt c Đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp bị hạn chế nguồn lực d Tất điều Điều kiện sau tiêu chuẩn xác đáng để đánh giá mức độ hấp dẫn đoạn thị trường? a Mức tăng trưởng phù hợp b Quy mô lớn tốt c Phù hợp với nguồn lực doanh nghiệp d Mức độ cạnh tranh thấp Nếu thị trường mà mức độ đồng sản phẩm cao doanh nghiệp nên áp dụng chiến lược: a Marketing không phân biệt b Marketing phân biệt c Marketing tập trung d Bất kì chiến lược Vị sản phẩm thị trường mức độ đánh giá ……………về thuộc tính quan trọng a Khách hàng b Người sản xuất c Người bán buôn d Người bán lẻ 60 Nếu doanh nghiệp định bỏ qua khác biệt đoạn thị trường 61 62 63 64 65 66 thâm nhập vào toàn thị trường lớn với sản phẩm thống điều có nghĩa doanh nghiệp thực Marketing ………… a Đa dạng hóa sản phẩm b Đại trà c Mục tiêu d Thống Quá trình người bán phân biệt đoạn thị trường, chọn hay vài đoạn thị trường làm thị trường mục tiêu, đồng thời thiết kế hệ thống Marketing – Mix cho thị trường mục tiêu gọi là: a Marketing mục tiêu b Marketing đại trà c Marketing đa dạng hóa sản phẩm d Marketing phân biệt theo người tiêu dùng Sản phẩm là: a Một vật thể b Một ý tưởng c Một dịch vụ d Tất điều Có thể xem xét sản phẩm cấp độ Điểm điểm cấp độ đó? a Sản phẩm thực b Sản phẩm bổ sung c Sản phẩm cốt lõi d Sản phẩm hữu hình Việc đặt tên, nhãn hiệu riêng cho sản phẩm doanh nghiệp có ưu điểm: a Cung cấp thông tin khác biệt loại sản phẩm b Giảm chi phí quảng cáo tung sản phẩm thị trường c Không ràng buộc uy tín doanh nghiệp với sản phẩm cụ thể d (a) (c) Các sản phẩm mà mua khách hàng so sánh chất lượng, giá cả, kiểu dáng.v.v gọi sản phẩm: a Mua theo nhu cầu đặc biệt b Mua có lựa chọn c Mua theo nhu cầu thụ động d Sử dụng thường ngày Điểm sau cho thấy bao bì hàng hóa điều kiện kinh doanh cần thiết, ngoại trừ: a Các hệ thống cửa hàng tự phục vụ đời ngày nhiều b Bao bì góp phần tạo nên hình ảnh doanh nghiệp nhãn hiệu hàng hóa c Bao bì tạo khả ý niệm cải tiến hàng hóa d Bao bì làm tăng giá trị sử dụng hàng hóa 67 Bộ phận nhãn hiệu sản phẩm nhận biết đọc 68 69 70 71 72 73 là: a Dấu hiệu nhãn hiệu b Tên nhãn hiệu c Bản quyền d Tất sai Ưu điểm việc vận dụng chiến lược đặt tên nhãn hiệu cho riêng loại sản phẩm là: a Danh tiếng doanh nghiệp không gắn liền với mức độ chấp nhận sản phẩm b Chi phí cho việc giới thiệu sản phẩm thấp c Giới thiệu sản phẩm dễ dàng d (a) (b) Bao bì tốt có thể: a Bảo vệ sản phẩm b Khuếch trương sản phẩm c Tự bán sản phẩm d Tất điều Việc số hãng mỹ phẩm Hàn Quốc mang sản phẩm giai đoạn cuối chu kì sống thị trường Hàn Quốc sang thị trường Việt Nam đã: a Làm giảm chi phí nghiên cứu triển khai sản phẩm b Tạo cho sản phẩm chu kì sống c Giảm chi phí Marketing sản phẩm d Làm tăng doanh số bán sản phẩm Thứ tự giai đoạn chu kì sống sản phẩm là: a Phát triển, bão hòa, giới thiệu, suy thoái b Giới thiệu, bão hòa, phát triển, suy thoái c Phát triển, suy thoái, bão hòa, giới thiệu d Không câu Trong chu kì sống sản phẩm, giai đoạn mà sản phẩm bán nhanh thị trường mức lợi nhuận tăng nhanh gọi là: a Bão hòa b Giới thiệu c Phát triển d Suy thoái Công việc công việc sau mà nhà làm Marketing không nên tiến hành sản phẩm giai đoạn phát triển nó? a Giữ nguyên nâng cao chất lượng sản phẩm b Tiếp tục thông tin mạnh mẽ sản phẩm cho công chúng c Đánh giá lựa chọn lại kênh phân phối a Các nhà sản xuất thường không đủ nguồn lực tài để thực chức phân phối b Các nhà sản xuất nhận thấy rõ hiệu việc chuyên môn hóa c Các nhà sản xuất không muốn tham gia vào việc phân phối sản phẩm d Không câu 96 Kênh phân phối: a Là tập hợp tổ chức cá nhân tham gia vào dòng chảy hàng hóa từ người sản xuất đến khách hàng họ b Phải có cấp trung gian c Phải có tham gia công ty kho vận d Tất 97 Trong câu sau nói ngành bán lẻ, câu không đúng: a Bán lẻ việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối b Bán lẻ ngành lớn c Người sản xuất người bán buôn trực tiếp bán lẻ d Bán lẻ thực thông qua nhân viên bán hàng, qua thư bán hàng, qua điện thoại bán hàng nhà 98 Việc bán hàng cho cá nhân doanh nghiệp để họ bán lại sử dụng vào mục đích kinh doanh gọi là: a Bán lẻ b Bán buôn c Liên doanh d Sản xuất 99 Trong định sau đây, định định sản phẩm mà người bán lẻ thông qua? a Về chủng loại hàng hóa b Về cấu dịch vụ c Về bầu không khí d Vê thị trường mục tiêu 100 Việc nhà sản xuất hỗ trợ cho nhà bán lẻ việc trưng bày hàng hóa tư vấn cho khách hàng thực chức chức sau đây? a Thiết lập mối quan hệ b San sẻ rủi ro c Tài trợ d Xúc tiến bán hàng 101 Bán hàng nhà người tiêu dùng: a Là bán lẻ b Là Marketing trực tiếp c Là việc bán hàng không qua trung gian d Tất sai 102 Quá trình mà ý tưởng chuyển thành hình thức có tính biểu tượng gọi là: a Mã hóa b Giải mã c Liên hệ ngược d Phương tiện truyền thông 103 Truyền thông Marketing khó thành công khi: a Mã hóa thông tin không giải mã b Người truyền tin người nhận tin không trực tiếp nói chuyện với c Có nhiều nhiễu trình truyền tin d Người truyền tin người nhận tin nhận thức 104 Việc giới thiệu tính ưu việt sản phẩm qua bao gói sản phẩm xem là: a Quan hệ công chúng b Bán hàng cá nhân c Bán hàng qua bao gói d Quảng cáo 105 Bản chất hoạt động xúc tiến hỗn hợp là: a Chiến lược tập trung nỗ lực vào việc bán hàng b Xúc tiến thương mại c Truyền thông tin doanh nghiệp, sản phẩm khách hàng d Xúc tiến bán hàng 106 Một thông điệp có nội dung đề cập đến lợi ích tiêu dùng mà khách hàng nhận tiêu dùng sản phẩm Đó hấp dẫn về: a Cảm xúc b Lợi ích kinh tế c Tình cảm d Đạo đức 107 Trong giai đoạn giới thiệu thuộc chu kì sống sản phẩm tiêu dùng: a Việc bán hàng cá nhân trọng nhiều so với quảng cáo b Quảng cáo tuyên truyền biện pháp thích hợp nhằm tạo nhận biết khách hàng tiềm ẩn c Không có khuyến d Không có tuyên truyền 108 Bán hàng cá nhân tốt quảng cáo khi: a Thị trường mục tiêu lớn trải rộng b Doanh nghiệp có nhiều khách hàng tiềm c Các thông tin phản hồi d Muốn giảm chi phí Marketing 109 Các hình thức xúc tiến bán hàng là: a Xúc tiến với người tiêu dùng b Xúc tiến với trung tâm thương mại c Xúc tiến với trung gian kênh d Tất 110 Trong hoạt động xúc tiến hỗn hợp, hoạt động có tác dụng thiết lập mối quan hệ phong phú, đa dạng với khách hàng? a Quảng cáo b Bán hàng cá nhân c Xúc tiến bán hàng d Quan hệ công chúng 111 Nhiệm vụ sau nhiệm vụ người bán hàng trực tiếp? a Tìm kiếm khách hàng b Thiết kế sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu khách hàng c Truyền đạt thông tin sản phẩm cho khách hàng d Cung cấp dịch vụ trước sau bán hàng 112 Marketing trực tiếp: a Là việc gặp gỡ khách hàng trực tiếp bán hàng b Thường kết hợp yếu tố: Quảng cáo, xúc tiến bán hàng bán hàng cá nhân c Giúp cho khách hàng lựa chọn đặt hàng thuận lợi tiết kiệm thời gian d Tất 113 Trong thị trường yếu tố sản xuất, công cụ xúc tiến hỗn hợp thường giúp cho doanh nghiệp đạt hiệu cao nhất? a Quảng cáo b Tuyên truyền c Bán hàng cá nhân d Xúc tiến bán hàng 114 Khi áp dụng chiến lược đẩy, công cụ công cụ sau phát huy tác dụng cao nhất? a Quảng cáo b Tuyên truyền c Ưu đãi trung gian d Không có công cụ 115 Trao đổi : a Là hành vi trao nhận thứ mà phía mong muốn b Là hành vi trao nhận thứ mà ko mong muốn c Là hành vi trao nhận thứ mà có bên mong muốn d Cả a c 116 Để thực giao dịch người ta cần điều kiện nào: a Hai vật có giá trị b Thỏa thuận điều kiện giao dich c Thời gian địa điểm thỏa thuận d Tất phương án 117 Marketing là? a Là hoạt động người nhằm thỏa mãn nhu cầu thông qua trao đổi b Là trình mà cấu trúc nhu cầu hàng hóa dịch vụ dự đoán thỏa mãn thông qua trình bao gồm nhận thức thúc đẩy phân phối c Là dự đoán, quản lý, điều chỉnh thỏa mãn nhu cầu thông qua trình trao đổi d Tất 118 “Chỉ bán mà khách hàng cần ko bán doanh nghiệp có” DN vận dụng quan niệm nào? a Quan niệm hoàn thiện sản phẩm b Quan niệm gia tăng nỗ lực thương mại c Quan niệm marketing d Quan niệm hoàn thiện sản phẩm 119 Theo Philip Kotler có quan niệm tạo sở cho trình quản lý Marketing DN: a b c d 120 Quan niệm Marketing đạo đức xã hội cần phải cân yếu tố a b c d 121 Chiến lược Marketing hiểu là? a Một hệ thống định KD mang tính dài hạn mà DN cần thực nhằm đạt tới mục tiêu đặt b Một hệ thống định KD mang tính ngắn hạn mà DN cần thực nhằm đạt tới mục tiêu đặt c Một hệ thống định KD mang tính ngắn hạn dài hạn mà DN cần thực nhằm đạt tới mục tiêu đề d Tất sai 122 Giải pháp hoàn thiện sản xuất bao gồm: a Giải pháp công nghệ b Về quản lý c Nâng cao kỹ người lao động d Cả a, b,c 123 Phân tích liệu bước thứ trình nghiên cứu Marketing: a b c d 124 Có nhóm môi trường marketing a b c d 125 Cạnh tranh túy gọi là? Cạnh tranh không hoàn hảo Cạnh tranh độc quyền Cạnh tranh hoàn hảo Tất sai 126 Nhóm nhân tố vi mô gồm loại nhân tố nào? a Nhân tố công ty, nhà cung cấp b Người môi giới marketing khách hàng c Đối thủ cạnh tranh công chúng trực tiếp d Cả a,b,c 127 Nhóm nhân tố vĩ mô gồm a Kinh tế, nhân khoa học công nghệ b Văn hóa trị c Khách hàng đối thủ cạnh tranh d Chỉ có a b 128 Môi trường nhân gồm khía cạnh nào? a Quy mô tốc độ tăng dân số b Trình độ học vấn thay đổi phân phối lại thu nhập c Thay đổi gia đình nơi cư trú d Cả a,b,c 129 Marketing phân loại khách hàng nuớc thành loại nào? a Cá nhân tổ chức b Cá nhân doanh nghiệp c Doanh nghiệp tổ chức d Cả a,b,c 130 Với hợp đồng mua hàng quan trọng phức tạp người tiêu dùng tổ chức thường sử dụng cách thức nào? a Mua hàng trực tiếp b Mua hàng gián tiếp c Đấu thầu thương lượng d Cả a b 131 Chọn câu trả lời tiến trình định mua khách hàng nguời mua cá nhân: a Nhận thức vấn đề, tìm kiếm thông tin b Đáng giá phuơng án lựa chọn c Quyết định mua hàng thái độ sau mua hàng d Tất phương án bước từ ac 132 Hàng hóa tiêu dùng lâu bền chia làm nhóm nào? a Hàng hóa dựa đặc điểm loại hàng hóa b Hàng hóa dựa giá c Hàng hóa dựa công dụng sản phẩm d Cả a b 133 Sản phẩm Dịch vụ gồm loại sản phẩm nào? a Sản phẩm dịch vụ tiêu dùng, sản phẩm dịch vụ công nghiệp b Sản phẩm dịch vụ công nghiệp nông nghiệp a b c d c Sản phẩm dịch vụ hàng hóa tiêu dung d a c 134 Vòng đời sản phẩm là? a Là quãng thời gian sản phẩm tồn thực thị trường b Kể từ sản phẩm thương mại hóa tới bị đào thải khỏi thị trường c Là quãng thời gian sản phẩm tồn thị trường, kể từ sản phẩm thương mại hóa tới bị đào thải khỏi thị trường d Tất sai 135 Nhà sản xuất định giá sản phẩm thấp giá thị trường thị DN hướng tới mục tiêu nào? a Doanh số bán lợi nhuận b Mục tiêu thị phần c Mục tiêu cần thiết khác d Không có câu 136 Một công ty hàng không thông báo bán “vé đại hạ giá” để thu hút lượng khách hàng đủ lớn Với mức giá này: a Doanh nghiệp có lãi b Doanh nghiệp cần đủ chi phí túy c Doanh nghiệp chưa có có phần lợi nhuận d Cả b c 137 Mục tiêu sống sót thuờng áp dụng đới với doanh nghiệp nào? a Doanh nghiệp phát triển b Doanh nghiệp phá sản c Doanh nghiệp hoạt động hiệu d Không câu 138 Có sách định giá phổ biến nào? a Chính sách định giá hớt váng dựa sở chi phí b Chính sách dựa nhận thức khách hàng phản ứng cạnh tranh c Theo định hướng nhu cầu truyền thống d Cả a,b,c 139 Câu chức kênh phân phối: a Nghiên cứu Marketing mua hàng b Xúc tiến bán dịch vụ khách hàng c Nghiên cứu sản phẩm đối thủ cạnh tranh d Kế hoạch hóa sản phẩm đặt giá 140 Nhà Sản xuất – Nhà trung gian bán lẻ –Người tiêu dùng cuối loại kênh: a cấp b cấp c cấp d Tất sai 141 DN sản xuất 100 máy tính với tổng chi phí cố định 1000000$ tổng chi phí biến đổi 25000$ mong muốn thu khoản lợi nhuận 50000$ Vậy giá bán sản phẩm là: a 1057 $ b 1075$ c 1175$ d 1157$ 142 Nhà Sản xuất – Nhà trung gian bán lẻ - Nhà trung gian bán buôn – Nguời tiêu dùng cuối loại kênh phân phối nào? a cấp b cấp c cấp d Tất sai 143 Kết hợp nhà sản xuất với nhà bán buôn kết hợp theo? a Chiều ngang b Chiều dọc c Chiều sâu d Tất a,b,c 144 Nội dung nội dung quản lý kênh phân phối? a Quản lý luồng sản phẩm b Quản lý hàng dự trữ c Quản lý kho bãi vận chuyển d Quản lý giá bán sản phẩm 145 Chức quảng cáo gồm? a Chức gợi nhớ b Chức thuyết phục c Chức thông tin d Cả a,b,c 146 Chức kênh phân phối là? a Nghiên cứu Marketing mua hàng b Xúc tiến bán hàng dịch vụ khách hàng c Kế hoạch hóa sản phẩm đặt giá d Tất 147 Có loại chi phí nào: a Chi phí cố định chi phí biến đổi b Chi phí cố định bình quân chi phí biến đổi bình quân c Tổng chi phí cố định tổng chi phí biến đổi bình quân d Cả a b 148 Thị trường thực đuợc hiểu là: a Thị truờng mà DN khai thác tương lai b Thị truờng chiếm phần lớn doanh số bán DN c Thị truờng mà DN khai thác d Thị truờng DN chiếm lĩnh gia tăng thị phần 149 Độc quyền nhóm xuất a Trên thị trường tồn nhiều nhà cạnh tranh, kinh doan nhiều mặt hàng b Trên thị trường tồn số nhà cạnh tranh kinh doanh mặt hàng c Trên thị trường tồn số nhà cạnh tranh kinh doanh nhiều mặt hàng d Cả a c 150 Marketing bao gồm hoạt động chức nào? a Bán hàng, quảng cáo quan hệ công chúng b Định giá nhu cầu phát triển sản phẩm c Định giá phân phối d Tất công việc 151 Khi doanh nghiệp gặp phải cạnh tranh liệt nhu cầu người tiêu dung thay đổi, đồng thời lực sản xuất dư thừa, doanh nghiệp phải chấp nhận ……khi đề chiến lược định giá: a Mục tiêu tồn b Mục tiêu tăng tối đa lợi nhuận trước mắt c Mục tiêu đứng đầu thị phần d Mục tiêu dẫn đầu chất lượng sản phẩm 152 Chiến lược Marketing hiểu là? a Một hệ thống định KD mang tính dài hạn mà DN cần thực nhằm đạt tới mục tiêu đặt b Một hệ thống định KD mang tính ngắn hạn mà DN cần thực nhằm đạt tới mục tiêu đặt c Một hệ thống định KD mang tính ngắn hạn dài hạn mà DN cần thực nhằm đạt tới mục tiêu đề d Tất sai 153 Có phương thức chọn mẫu là: a Chọn mẫu xác suất chọn mẫu có chủ định b Chọn mẫu chi tiết chọn mẫu xác suất c Chọn mẫu chủ định chọn mẫu chi tiết d Chọn mẫu xác suất chon mẫu tổng hợp 154 Cạnh tranh túy gọi là? a Cạnh tranh không hoàn hảo b Cạnh tranh độc quyền c Cạnh tranh hoàn hảo d Tất sai 155 Người ta phân loại công chúng trực tiếp doanh nghiệp gồm loại nào? a Công chúng thuộc phương tiện thông tin đại chúng, công chúng thuộc quan nhà nước b Nhóm hành động lợi ích công dân nội doanh nghiệp c a b d Tất sai 156 Thị trường tiền hiểu là: a Thị truờng mà DN khai thác tuơng lai b Thị truờng mà DN khai thác tuơng lai bao gồm khách hàng chưa mua hàng DN khách hàng mua hàng đối thủ c Thị trường mà DN khai thác khai thách tuơng lai d Tất sai 157 Thị trường thực tế hiểu là: a Thị trường mà DN khai thác tuơng lai b Thị trường chiếm phần lớn doanh số bán DN c Thị trường mà DN khai thác d Thị trường DN chiếm lĩnh gia tăng thị phần 158 Người mua hàng tổ chức hay gọi người tiêu dùng tổ chức hiểu là: a Những tổ chức mua hàng hóa dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu hoạt động chung b Những tổ chức mua hàng hóa dịch vụ để phục vụ để sẩn xuất ,để bán lại c a b d Không có phương án 159 Người tiêu dùng tổ chức so với người tiêu dùng cuối có khác biệt về: a Bản chất sử dụng b Bản chất chọn nhà cung cấp c Bản chất mua hàng d Cả a,b,c 160 Với hợp đồng mua hàng quan trọng phức tạp người tiêu dùng tổ chức thường sử dụng cách thức nào? a Mua hàng trực tiếp b Mua hàng gián tiếp c Đấu thầu thương lượng d Cả a b 161 Kế hoạch Marketing đựơc phân loại theo: a Thời gian, quy mô b Thời gian, quy mô phương thức thực c Thời gian, không gian, quy mô phương thức thực d Cả a,b,c 162 Cầu ô tô tăng 10% tháng giá loại sản phẩm tăng 20% Vậy hệ số co giãn bằng? a 2% b 5% c 0,2% d 0.5% 163 Xét ngắn hạn đuờng cong biểu diễn loại chi phí thuờng: a Theo hướng dốc xuống b Theo huớng dốc lên c Theo huớng dốc lên thấp dần d Cả a, b,c 164 Xét dài hạn đuờng cong biểu diễn loại chi phí thuờng: a Theo hướng dốc xuống b Theo huớng dốc lên c Theo huớng dốc lên thấp dần d Cả a, b,c 165 Kết hợp nhà sản xuất với nhà bán buôn kết hợp theo? a Chiều ngang b Chiều dọc c Chiều sâu d Tất a,b,c 166 Một DN muốn tăng cường củng cố vị nơi giai đoạn hệ thống DN nên tiến hành kết hợp theo: a Chiều ngang b Chiều dọc c Chiều sâu d Tất a,b,c 167 Nội dung nội dung cuả quản lý kênh phân phối? a Quản lý luồng sản phẩm b Quản lý hàng dự trữ c Quản lý kho bãi vận chuyển d Quản lý giá bán sản phẩm 168 Truyền thông marketing là? a Là trình truyển tải thông tin người mua thực nhằm gây ảnh hửơng tới thái độ hành vi nhận thức người bán b Là trình truyển tải thông tin người bán thực nhằm gây ảnh hửơng tới thái độ hành vi nhận thức người mua c Là trình truyển tải thông tin người sản xuất thực nhằm gây ảnh hửơng tới thái độ hành vi nhận thức người mua d Là trình truyển tải thông tin người sản xuất thực nhằm gây ảnh hửơng tới thái độ hành vi nhận thức người bán 169 Sự khác biệt hệ thống Marketing hệ thống truyền thông thông Marketing ở: a Mục tiêu chiến lược b Chi phí thực c Về chức mục tiêu d Cả a,b,c 170 Quá trình truyền tin bao gồm yếu tố? a Người phát ngôn – Tín hiệu – Người nhận b Người phát ngôn – Mã hóa – Người nhận c Nguời phát ngôn – Tín hiệu –Mã hóa – Người nhận d Cả a b 171 Một kế hoạch truyền thông Marketing thường doanh nghiệp thực hiện? a Doanh nghiệp lớn b Doanh nghiệp nhỏ c Doanh nghiệp vừa lớn d Doanh nghiệp vừa nhỏ 172 Có công cụ truyền thông Marketing nào? a Marketing trực tiếp b Quan hệ với công chúng c Quảng cáo xúc tiến bán d Cả a,b,c 173 Dịch vụ gì? a Dịch vụ loại hoạt động hay lợi ích mà nhiều thành viên cung cấp cho thành viên khác, thiết phải mang tính vô hình không dẫn đến sở hữu vật phẩm cụ thể b Dịch vụ loại hoạt động hay lợi ích mà thành viên cung cấp cho thành viên khác, thiết phải mang tính hữu hình không dẫn đến sở hữu vật phẩm cụ thể c Dịch vụ loại hoạt động hay lợi ích mà thành viên cung cấp cho thành viên khác, thiết phải mang tính vô hình không dẫn đến sở hữu vật phẩm cụ thể d Tất sai 174 Tính lệ thuộc gọi là: a Không tách rời khỏi người sử dụng b Không tách rời khỏi nguồn gốc c Không tác rời khỏi nhà cung ứng d Tất sai 175 Một người mà định tác động đến định cuối người khác gọi là: a Người định b Người ảnh hưởng c Người khởi xướng d Người mua sắm 176 Hành vi mua tổ chức khác với hành vi mua người tiêu dùng chỗ: a Các tổ chức mua nhiều loại sản phẩm b Các tổ chức mua có nhiều người tham gia vào trình mua c Những hợp đồng, bảng báo giá … thường không nhiều hành vi mua người tiêu dùng d Người tiêu dùng người chuyên nghiệp 177 Hai khách hàng có động vào cửa hàng lại có lựa chọn khác nhãn hiệu sản phẩm, họ có khác về: a Sở thích b Nhận thức c Thái độ niềm tin d Tất 178 Marketing mục tiêu phải tiến hành theo bước lớn Công việc nêu bước a Định vị thị trường b Soạn thảo hệ thống Marketing Mix cho thị trường mục tiêu c Phân đoạn thị trường d Lựa chọn thị trường mục tiêu 179 Bạn chọn hình thức giải trí cho ngày nghỉ cuối tuần tới Sự lựa chọn định bởi: a Sự yêu thích cá nhân bạn b Giá tiền loại hình giải trí c Giá trị loại hình giải trí d Tất a,b,c 180 Sau thu thập liệu xong, bước trình nghiên cứu Marketing gì? a Báo cáo kết thu b Phân tích thông tin c Tìm giải pháp cho vấn đề nghiên cứu d Tất sai 181 Dữ liệu thứ cấp liệu: a Có tầm quan trọng thứ nhì b Đã có sẵn từ trước c Được thu thập sau liệu sơ cấp d Tất 182 Trong thời kỳ sản phẩm thâm nhập, quảng cáo có chức năng: a Chức gợi nhớ b Chức thuyết phục c Chức thông tin d Cả a,b,c 183 Đối với doanh nghiệp, môi trường thể …… lẫn thách thức a Điểm mạnh b Cơ hội c Điểm yếu d Tất 184 4P Marketing là: Product, Price, …., Promotion a Produce b Place c a b d Tất sai 185 Tất sản phẩm trải qua thời kỳ: giới thiệu, ……, bão hòa suy thoái: Thâm nhập Tăng trưởng Rút lui Tất sai Sản phẩm có cấp độ nào: a Sản phẩm thực, sản ph ẩm tiềm b Sản phẩm cốt lõi, sản phẩm tiềm c Sản phẩm cốt lõi, sản phẩm bổ sung d a c Chức phân phối gì? a Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm b Người tiêu dùng dễ tiếp cận sản phẩm c Đưa sản phẩm đến với người tiêu dung d Tất sai Quan điểm bán hàng (BH) khác quan điểm Marketing điểm nào: a BH trọng đến nhu cầu người bán, Marketing trọng đến nhu cầu người mua b BH trọng đến nhu cầu người mua, Marketing trọng đến nhu cầu người bán c BH trọng đến lợi nhuận, Marketing trọng đến nhu cầu người bán d Tất sai Sản phẩm tiêu dùng gồm có: a Hàng hóa sử dụng thường ngày, hàng hóa mua có lựa chọn b Hàng hóa theo nhu cầu đặc biệt, hàng hóa sử dụng thường ngày c Hàng hóa theo nhu cầu thụ động, hàng hóa theo nhu cầu đặc biệt d Cả a c Có sách giá nào: a Chính sách định giá hớt váng định giá theo chi phí b Chính sách định dựa nhận thức khách hàng đối thủ cạnh tranh c Chính sách dự theo định hướng nhu cầu, định giá thâm nhập d Tất câu a b c d 186 187 188 189 190 191 Đặc điểm dịch vụ là: a Tính vô hình b Tính lệ thuộc c Không cất trữ không ổn định d Tất a,b, c 192 Phân loại dịch vụ theo quan điểm Marekting bao gồm: a Theo khách hàng mục tiêu b Theo nguồn cung ứng c Theo hình thức hàng hóa sở hữu nhu cầu khách hàng d Cả a,b,c 193 Việc hạ giá sản phẩm nhận phản ứng ………….từ phía khách hàng “tiêu cực” “tích cực” “vửa tiêu cực vừa tích cực” Tất sai 194 Chức bán buôn là: a Mua sản phẩm với số lượng lớn phân thành nhiều lô hàng nhỏ b Thường áp dụng cho đại lý cấp, shop/cửa hàng bán lẻ trực tiếp c Là hình thức bán khối lượng lớn hàng hóa với giá rẻ, giá có chiết khấu cao nhằm tiêu thụ nhanh nhiều d Tất 195 Quảng cáo yếu tố ……….? a Chiêu thị - cổ động b Chiến lược sản phẩm c Kênh phân phối d Tất sai 196 Thuật ngữ “Chiêu thị - cổ động” bao gồm: a Quảng cáo b Tuyên truyền c Kỹ thuật bán hàng d Cả a, b, c 197 Các yếu tố sau phận sản phẩm: a Hình dạng, hình ảnh/logo b Công dụng, đóng gói, bảo hành c Cả a v b d Tất sai 198 Giả sử có nhà sản xuất người tiêu dùng muốn mua sản phẩm nhà sản xuất Sẽ có tất giao dịch xảy trung gian phân phối nào? a 11 b 30 c a b c d d 20 199 Giả sử có nhà sản xuất người tiêu dùng muốn mua sản phẩm nhà sản xuất Nếu có trung gian phân phối hệ thống, có tất giao dịch xảy ra? a b 30 c d 20 200 Nguyên tắc AIDA Marketing là? a Attention – Inside – Desire - Action b Attention - Internetwork - Display – Action c Attention – Interest – Desire - Action d Attention - Interest – Delay - Action 201 Nhiệm vụ trường Đại học Nông Lâm TP.HCM là: a Đào tạo b Nghiên cứu khoa học c Chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất d Cả a, b, c 202 Marketing ……………… phải hướng vào việc thỏa mãn người tiêu dùng? a “nhất thiết” b “không thiết” c a b d Tất sai 203 Giai đoạn ………………… sản phẩm giúp ta phát triển số ưu, khuyết điểm sản phẩm tạo hội để cải thiện chúng? a “thương mại hóa” b “thử nghiệm” c a b d Tất sai ... tin từ quan nhà nước Câu hỏi mà phương án trả lời chưa liệt kê sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở c Có thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc Một nghiên... Thực nghiệm c Điều tra vấn d Tất câu Câu hỏi đóng câu hỏi: a Chỉ có phương án trả lời b Kết thúc dấu chấm câu c Các phương án trả lời liệt kê từ trước d Không đưa phương án trả lời Trong câu sau,... Người tiêu dùng tổ chức so với người tiêu dùng cuối có khác biệt về: a Bản chất sử dụng b Bản chất chọn nhà cung cấp c Bản chất mua hàng d Cả a,b,c 160 Với hợp đồng mua hàng quan trọng phức tạp
- Xem thêm -

Xem thêm: 203 câu hỏi trắc nghiệm Maketing căn bản, 203 câu hỏi trắc nghiệm Maketing căn bản, 203 câu hỏi trắc nghiệm Maketing căn bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay