Nghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

26 219 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 16:39

Đề tài nghiên cứu hướng đến tái sử dụng có hiệu quả các phế thải nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; xây dựng mô hình xử lý bã thải trồng nấm cho các trang trại trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; nghiên cứu thành phần và kiểm tra thực nghiệm bã thải trồng nấm đã qua xử lý. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XỬ THẢI TRỒNG NẤM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Mã số: Đ2015-02-136 Chủ nhiệm đề tài: TS Phan Nhƣ Thúc Đà Nẵng, 6/2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XỬ THẢI TRỒNG NẤM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Mã số: Đ2015-02-136 Xác nhận quan chủ trì đề tài Đà Nẵng, 6/2016 Chủ nhiệm đề tài MỞ ĐẦU Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài nƣớc 1.1 Trên giới Nguồn nguyên liệu trồng nấm đa dạng nên nguồn thải sau nuôi trồng phong phú Chiu cộng (2000) trình sản xuất nấm thành phẩm tạo thải trồng nấm [17] thải trồng nấm có hàm lượng khoáng, photphát độ xốp cao có tác dụng điều hòa tốt cho đất nguồn phân bón kích thích hạt giống nảy mầm [19], [20] Giả sử ban đầu hàm lượng chất khô nguyên liệu 100%, sau trình phát triển hệ sợi nấm đến thể, hàm lượng chất khô giảm 64%, tức 4% lượng chất khô sợi nấm chuyển hóa hấp thu (400g nấm tươi chứa 90% nước, tiêu tốn 1kg nguyên liệu), 32% lại chuyển hóa thành nước CO2…[21] Theo nghiên cứu S Rajarathnam cộng (1979) cho thấy trình phát triển nấm sò Pleulotus phân hủy 13,9%-14,0% cellulose, 6,6% - 7,0% hemicellulose lignin giảm 1,5%4,0%, hàm lượng nitơ tổng số giảm 0,16%-0,23%, lượng đường tự do, hàm lượng tro tổng tỉ lệ C/N có xu hướng tăng [21] Nguồn nguyên liệu ban đầu chủ yếu hợp chất khó phân hủy, giai đọan đầu nấm sò phát triển mạnh làm tăng hàm lượng đường tự nên thường có mùi nhẹ thu hút nhiều loài bướm, ong ruồi đến đẻ trứng, thải môi trường hệ sợi ăn trắng xung quanh nên bịch nấm ban đầu giá trị dinh dưỡng lượng lớn loài vi sinh vật nấm bệnh Do biện pháp xử kịp thời ổ nấm bệnh dễ lây lan nhanh trình trồng nấm làm ô nhiễm môi trường xung quanh trình phân hủy chậm hợp chất lignin, hemicellulose cellulose 1.2 Trong nƣớc Từ năm 1990 ngành sản xuất nấm xem ngành mang lại hiệu kinh tế cao thu hút tham gia nhiều nông dân Năm 2010, nghề sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu đưa vào danh mục sản phẩm quốc gia ưu tiên đầu tư phát triển [13] Đến năm 2013 tổng sản lượng nấm Việt Nam đạt 21.000 xếp thứ 20 số quốc gia sản xuất nấm giới [23] Đi đôi với thành công việc gia tăng quy mô sản lượng nuôi trồng nấm lượng thải trồng nấm thải ngày lớn Hầu hết nông thôn, nguồn thải đưa trực tiếp môi trường tự nhiên tiềm ẩn nguy gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người Một số sở quan tâm xử như: - Ông Mai Thanh Nhân – xã viên Hợp tác xã sản xuất chế biến kinh doanh nấm Thanh Tuyền ấp Phước Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre thành công mô hình trồng nấm rơm nấm bào ngư [26] - Ông Nguyễn Đăng Trí ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai trồng nấm rơm nấm mộc nhĩ [24] - Lê Duy Thắng, Trần Hoàng Dũng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM nghiên cứu tận dụng nguồn thải trồng nấm rơm sau trồng nấm để nuôi trùn quế [22] - Công ty TNHH hữu Việt Úc Đà Nẵng dùng nguồn thải trồng nấm sò, ủ với phân bò, bổ sung thêm hèm sau bón lót trồng rau Tại Đà Nẵng vào năm 2010, tác giả Lê Văn Thông tiến hành nghiên cứu, xây dựng quy trình xử rơm thải sau trồng nấm rơm làm phân hữu vi sinh phương pháp ủ bể có đảo trộn [7] Tuy nhiên, phương pháp cần phải có bể ủ nên chưa phù hợp với điều kiện sản xuất hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nấm địa bàn thành phố Đà Nẵng Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng xác định trung tâm kinh tế miền Trung nước với mức tăng trưởng kinh tế nhanh, liên tục ổn định gắn liền với tiến đời sống xã hội Trong đó, việc thực tốt giải pháp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn thay đổi tổng thể kinh tế - xã hội nhiều địa phương, nâng cao chất lượng sống người dân nông thôn ngày tốt Công tác đổi mới, phát triển mô hình sản xuất có hiệu mang lại nhiều thành tựu góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2013 đạt 20,86 triệu đồng, tăng 1,93 triệu đồng so với năm 2012 đưa tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn thành phố) giảm từ 16,52% xuống 10,3% năm 2013; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khu vực nông thôn đạt 95,2% Với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng đại, nông nghiệp đô thị áp dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tạo nghề sở nguồn tài nguyên lao động sẵn có Thành phố Đà Nẵng có chủ trương phát triển ngành trồng nấm nghề mang lại hiệu kinh tế cao cho người dân quy trình sản xuất đơn giản, tốn diện tích đất canh tác nguyên liệu sử dụng phế phẩm ngành nông nghiệp rơm rạ, mùn cưa Dưới khuyến khích chuyển đổi, tuyên truyền mở lớp kỹ thuật nuôi trồng nấm cho hộ nông dân, ngành trồng nấm Đà Nẵng ngày có nhiều hộ nông dân tham gia đạt nhiều mô hình trồng nấm rơm, nấmthành công Đi đôi với thành công ngành trồng nấm, với việc nhiều hộ gia đình tham gia trồng nấm, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất chuyên canh nấm hình thành nguồn thải trồng nấm lớn Nguyên liệu trồng nấm hỗn hợp phối trộn từ mùn cưa, rơm rạ với số thành phần khác cám gạo, bột ngô… thành phần chủ yếu mùn cưa hay rơm rạ Đây hợp chất khó phân hủy nấm sử dụng làm hoai mục phần, đồng thời phát triển hệ sợi nên thải trồng nấm lượng lớn chất hữu chậm phân hủy cellulose, lignin… nấm bệnh Nếu xử cách thải trồng nấm nguồn phân hữu phục vụ cho trồng hoa rau an toàn Tuy nhiên hầu hết nông thôn, nguồn thải đỗ thải trực tiếp môi trường tự nhiên điều gây nguy ô nhiễm môi trường, phá vỡ cảnh quan lãng phí nguồn nguyên liệu sản xuất phân hữu Chính vậy, việc đánh giá trạng thu gom nghiên cứu giải pháp xử thải trồng nấm địa bàn thành phố Đà Nẵng cần thiết Đó lí thực đề tài: “Nghiên cứu giải pháp xử thải trồng nấm địa bàn thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu - Hướng đến tái sử dụng có hiệu phế thải nông nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng - Xây dựng mô hình xử thải trồng nấm cho trang trại trồng nấm địa bàn thành phố Đà Nẵng - Nghiên cứu thành phần kiểm tra thực nghiệm thải trồng nấm qua xử Cách tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Cách tiếp cận - Khảo sát, điều tra tổng hợp; - Nghiên cứu, thử nghiệm mô hình xử lý; - Tiếp cận định tính định lượng thải trồng nấm, thành phần thải sau xử (phân hữu vi sinh), tiêu cải mầm cải 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực đề tài, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp điều tra, khảo sát - Phương pháp thống kê - Phương pháp mô hình - Phương pháp lấy mẫu, phân tích - Phương pháp kế thừa Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu - thải trồng nấm hợp tác xã địa bàn thành phố Đà Nẵng - Thực trạng thu gom xử thải trồng nấm - Các giải pháp xử thải trồng nấm sản phẩm thải trồng nấm sau xử 5.2 Phạm vi nghiên cứu - Các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nấm quy mô từ 16 nguyên liệu/năm trở lên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Thực mô hình xử thải trồng nấm 01 hợp tác xã quận Liên Chiểu 01 hợp tác xã huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Nội dung nghiên cứu Theo tiến trình thực đề tài nội dung thực sau: Nội dung 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu khảo sát thực trạng ngành sản xuất nấm địa bàn thành phố Đà Nẵng Nội dung 2: Điều tra trạng công tác thu gom, xử thải trồng nấm hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nấm Nội dung 3: Xây dựng mô hình xử thải trồng nấm phương pháp sinh học để đánh giá hiệu xử lý: - Xử thải trồng nấm không phối trộn thêm phân bò phương pháp ủ đống; - Xử thải trồng nấm có trộn thêm phân bò phương pháp ủ đống; - Xử thải trồng nấm trùn quế Nội dung 4: Đánh giá chất lượng, hiệu xử cách: - Phân tích thành phần mẫu phân vi sinh sau xử - Trồng thực nghiệm: sử dụng thải trồng nấm sau xử làm giá thể trồng rau cải mầm làm phân bón trồng rau cải Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 7.1 Ý nghĩa khoa học đề tài Kết nghiên cứu sử dụng làm tư liệu, dẫn chứng, tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học chuyên ngành công nghệ môi trường, quản môi trường 7.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Sản phẩm đề tài dùng định hướng quản phát triển bền vững bảo vệ môi trường vùng nông thôn Đà Nẵng nói riêng Việt Nam nói chung Quy trình xử thải trồng nấm công thức phối trộn thích hợp đảm bảo sản phẩm phân vi sinh thu từ xử thải trồng nấm đạt tiêu chuẩn Bố cục đề tài Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu Chương 2: Thực nghiệm (Đối tượng, địa điểm phương pháp nghiên cứu) Chương 3: Kết nghiên cứu thảo luận Kết luận kiến nghị CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 TÌNH HÌNH NUÔI TRỒNG NẤM TẠI VIỆT NAMĐÀ NẴNG 1.1.1 Tình hình ngành trồng nấm Việt Nam Năm 2013 tổng sản lượng nấm Việt Nam đạt 21000 tấn, xếp thứ 20 giới tổng sản lượng nấm [23] 1.1.2 Tình hình nuôi trồng nấm thành phố Đà Nẵng Hiện nay, lực lượng lao động lĩnh vực sản xuất nấm Đà Nẵng đông Cùng với đó, hợp tác xã sản xuất nấm với quy mô từ 25 đến 30 nấm loại năm xuất nhiều Với đầu tư phát triển nhiều loại nấm nấm rơm, nấm sò, nấm linh chi, nấm mộc nhĩ Đây tiến cho thấy khả phát triển nghề trồng nấm Đà Nẵng tới có quy mô lớn hiệu nhiều [5], [12] 1.2 PHƢƠNG PHÁP XỬ THẢI TRỒNG NẤM thải trồng nấm xử phương pháp sau: - Sử dụng thải loại nấm cao cấp để làm nguyên liệu sản xuất loại nấm thấp - Phương pháp ủ sinh học - Phương pháp sử dụng trùn xử rác CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU - Thực trạng thu gom xử thải sau trồng nấm hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nấm thành phố Đà Nẵng - thải sau trồng nấm: nấm rơm nấm sò - Các giải pháp xử thải trồng nấm sản phẩm thải trồng nấm sau xử 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đề tài tiến hành nghiên cứu nội dung sau: - Khảo sát thực trạng thu gom xử thải sau trồng nấm HTX trồng nấm, tổ hợp tác sản xuất nấm, đơn vị sản xuất nấm có quy mô từ 16 nguyên liệu/năm trở lên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Đánh giá thực trạng thu gom xử thải trồng nấm địa bàn thành phố Đà Nẵng - Thực xử thải trồng nấmnấm rơm mô hình ủ đống có bổ sung chế phẩm vi sinh mô hình xử thải trồng nấm trùn Quế - Đánh giá chất lượng thải trồng nấm sau xử thông qua phân tích số tiêu chất lượng phân hữu phân hữu vi sinh - Đánh giá khả ứng dụng thải trồng nấm sau xử làm giá thể hữu (đất sạch) trồng rau cải mầm - Đánh giá khả ứng dụng thải trồng nấm sau xử làm phân hữu sử dụng trồng rau cải 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu a Thu thập số liệu thứ cấp b Thu thập số liệu sở trồng nấm Việc thu thập số liệu HTX, tổ hợp tác sản xuất, đơn vị sản xuất nấm có quy mô 16 nguyên liệu năm địa bàn thành phố Đà Nẵng thực thông qua phiếu điều tra ghi nhận thực tế sở sản xuất thông qua vấn trực tiếp hộ sản xuất nấm, đồng thời lấy thông tin theo phiếu điều tra lập 2.3.2 Xây dựng mô hình xử thải trồng nấm Việc nghiên cứu lựa chọn giải pháp thực mô hình xử thải trồng nấm nhằm đáp ứng mục tiêu sau: - Xử nguồn thải trồng nấm thành sản phẩm có khả ứng dụng phục vụ nhu cầu sản xuất - Đề quy trình, công thức phối trộn thích hợp đảm bảo sản phẩm thu đạt tiêu chuẩn - Các mô hình đề phải có tính ứng dụng cao, có khả áp dụng vào thực tế nhằm xử thải sau trồng nấm cho HTX, tổ hợp tác sản xuất, đơn vị sản xuất nấm có công suất tương tự Để đáp ứng mục tiêu trên, tiến hành xây dựng vận hành 04 mô hình thực nghiệm xử thải trồng nấm sau: Xây dựng mô hình xử thải trồng nấm sò a Mô hình - Xử theo phương pháp ủ đống có bổ sung phân bò chế phẩm vi sinh Emuniv Mô hình có quy mô xử 1000 bịch thải trồng nấm (tương đương 0,6 thải trồng nấm) Thời gian thực hiện: 45 ngày Đống ủ có kích thước: 1,5m x 2,5m x 0,9 m (Hình 2.1) 1 1% 1% Hình 2.1 Mô hình xử thải trồng nấm sò phương pháp ủ đống b Mô hình xử thải trồng nấm trùn quế Mô hình có quy mô nhỏ, thực thùng xốp có kích thước 0,45m x 0,6m x 0,4m (Hình 2.2) Thời gian thực hiện: 30 ngày Các nguyên vật liệu thực mô hình trình bày Bảng 2.1 Hình 2.2 Mô hình xử thải trồng nấm sò trùn quế (1) thải trồng nấm trộn phân bò; (2) Sinh khối trùn quế trùn quế Xây dựng mô hình xử thải trồng nấm rơm thải trồng nấm rơm xử theo phương pháp ủ đống sử dụng chế phẩm Emuniv với mô hình: 01 mô hình có bổ sung phân bò 01 mô hình không bổ sung phân bò Mô hình có quy mô xử 100 kg thải Thời gian thực hiện: 42 ngày Quy trình thực tương tự mô hình xử thải nấm sò theo phương pháp ủ đống Bảng 2.1 Thông số mô hình xử thải trồng nấm thải nấm rơm thải nấm sò Nội dung Thời gian thực Ủ đống Xử có phân(BSU) trùn quế(BST) 45 ngày 30 ngày Ủ đống có phân(BRC) Ủ đống không phân(BRK) 42 ngày 42 ngày - Đợt sử dụng giá thể thải trồng nấm rơm ủ đống có trộn phân (BRCM) không trộn phân (BRKM) với mẫu đối chứng (ĐCM2) sử dụng giá thể mùn dừa trồng cải mầm bán thị trường b Thực mô hình thực nghiệm c Các tiêu theo dõi - Các tiêu hình thái cải mầm màu sắc mầm, chiều cao mầm theo dõi vào ngày thứ 3, thứ thứ sau gieo - Chỉ tiêu sản lượng số lượng cây, tổng khối lượng theo dõi vào ngày thứ sau gieo – ngày thu hoạch - Kiểm tra tiêu hàm lượng Protein mầm phương pháp FAO 14/7 (AC) - Đánh giá an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua tiêu E.coli đo phương pháp TCVN 7924-2:2008 2.3.4 Đánh giá khả ứng dụng thải trồng nấm sau xử làm phân hữu trồng rau cải Với mục đích kiểm tra, so sánh hiệu sử dụng thải trồng nấm sau xử làm phân hữu thực tiễn a Các mô hình thực nghiệm: Quá trình thí nghiệm tiến hành thành đợt: - Đợt sử dụng thải trồng nấm sò ủ đống có phân (BSUN) thải trồng nấmxử trùn Quế (BSTN) với mẫu đối chứng không phân (ĐCN1K) có phân (ĐCN1P); - Đợt sử dụng thải trồng nấm rơm ủ có phân (BRCN) thải trồng nấm rơm ủ không phân (BRKN) với mẫu đối chứng không phân (ĐCN2K) có phân (ĐCN2P) b Thực mô hình thực nghiệm c Các tiêu theo dõi - Các tiêu hình thái cải màu sắc lá, số lá, kích thước lá, chiều cao theo dõi vào ngày xuất thật, sau ngày tiến hành đo lần đến thu hoạch - Chỉ tiêu sản lượng: tổng khối lượng thu vào ngày thu hoạch - Đánh giá an toàn vệ sinh thực phẩm: + Chỉ tiêu E.coli đo phương pháp TCVN 7924-2:2008 10 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 HIỆN TRẠNG THU GOM VÀ XỬ THẢI TRỒNG NẤM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1.1 Kết khảo sát khối lƣợng thải trồng nấm thành phố Đà Nẵng Tại TP Đà Nẵng năm 2015, địa bàn thành phố có 18 HTX, tổ hợp tác sở sản xuất nấm với quy mô từ 16 nguyên liệu/năm trở lên chủ yếu trồng loại nấm nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi nấm mộc nhĩ Hàng năm, lượng nguyên liệu sử dụng trồng nấm đạt 925,6 nguyên liệu Trong lượng nguyên liệu sử dụng trồng nấm sò cao với tổng khối lượng 677,2 tấn/năm chiếm 73,16% Nấm rơm đứng thứ hai, với khối lượng nguyên liệu sử dụng năm 161,2 chiếm 17,41% tổng khối lượng nguyên liệu trồng nấm Tiếp theo, nấm linh chi với khối lượng 80,7 tấn/năm chiếm 8,72% tổng khối lượng nấm mèo khối lượng nguyên liệu sử dụng 6,5 (chi tiết khối lượng nguyên liệu trồng nấm trình bày Phụ lục 2) Như vậy, nấmnấm rơm trồng chủ yếu mà lượng thải tương ứng loại lớn Tổng lượng thải trồng nấm thải hàng năm 477,3 Trong đó, khối lượng thải trồng nấm sò lớn đạt 312,7 tấn/năm chiếm 65,51%, sau đến nấm rơm với khối lượng thải 125,8 tấn/năm chiếm 26,36%, thả trồng nấm linh chi 35,5 chiếm 7,44% thải trồng nấm mèo 3,3 chiếm 0,69% (chi tiết khối lượng thải trồng nấm trình bày Phụ lục 2) 3.1.2 Tình hình thu gom xử thải trồng nấm thành phố Đà Nẵng Khối lượng thải trồng nấm năm thải lớn (477,3 tấn), việc thu gom xử chúng chưa trọng Theo khảo sát tổng số 18 HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình sản xuất có 10 đơn vị xử thải trồng nấm, có đơn vị vừa áp dụng hình thức xử làm phân vi sinh đốt, đơn vị áp dụng phương pháp đốt, đơn vị áp dụng hình thức xử làm phân vi sinh Số lại (8 đơn vị) không áp dụng hình thức xử (Hình 3.1) 11 Đa số sở sản xuất nấm trải qua tập huấn cách nuôi trồng nấm, việc xử thải trồng nấm đơn vị chưa quan tâm mức Hình 3.1 thải trồng nấm rơm (A) nấm sò (B) chất đống trời Trong đó, phương pháp vi sinh xử thải trồng nấm làm phân hữu áp dụng đơn vị với tổng khối lượng xử 287,2 tấn/năm (chiếm 60% tổng khối lượng thải); phương pháp đốt áp dụng đơn vị với tổng khối lượng thải trồng nấm xử 24,6 tấn/năm (chiếm 5% tổng khối lượng thải); phần lại không đơn vị xử 165,5 tấn/năm (chiếm 35% tổng khối lượng thải) (Hình 3.2) 5% Ủ đống 35% Không xử 60% Đốt Hình 3.2 Tỷ lệ phần trăm phương pháp xử thải trồng nấm Như vậy, lượng lớn thải trồng nấm (165,5 tấn/năm) thải môi trường mà hình thức xử nào, điều làm cảnh quan, dễ lây nhiễm nấm bệnh cho sở sản xuất đơn vị trồng nấm lân cận mà làm lãng phí nguồn nguyên liệu để sản xuất phân hữu vi sinh 12 3.2 KẾT QUẢ VẬN HÀNH MÔ HÌNH 3.2.1 Kết mô hình xử thải trồng nấm Quan sát mắt thường mẫu phân thu sau thời gian nghiên cứu: 45 ngày mô hình xử thải trồng nấm phương pháp ủ đống 30 ngày mô hình xử thải trồng nấm trùn quế, mịn, xốp có màu nâu sẫm Tiến hành phân tích chất lượng mẫu phân thu từ xử thải trồng nấmnấm rơm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7185: 2002 - Phân hữu vi sinh vật, kết trình bày cụ thể Bảng 3.1 Bảng 3.1 Thành phần dinh dưỡng thải trồng nấm sau xử Loại thải trồng nấm TCVN Đơn TT Chỉ tiêu 7185: vị BSU BST BRC BRK 2002(*) pH 8,46 8,68 8,75 8,70 6-8 Hàm lượng Nitơ tổng số % 0,32 0,56 0,58 0,56 ≥ 2,5 Hàm lượng P2O5 hữu hiệu % 0,08 0,27 0,23 0,20 ≥ 2,5 Hàm lượng K2O hữu hiệu % 0,32 0,45 0,65 0,51 ≥ 1,5 Hàm lượng chất hữu % 19,0 14,0 27,5 21,9 ≥ 22 tổng số Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7185: 2002 – Phân hữu vi sinh vật [2] a Chỉ số pH Giá trị pH mẫu thải trồng nấm sau xử dao động từ 8,46 - 8,75 có giá trị cao TCVN 7185: 2002 Nguồn nguyên liệu trồng nấm bổ sung vôi (10 kg vôi/1 nguyên liệu) để trì giá trị pH khoảng 10 - 12, giá trị pH thải trồng nấm sau xử mức cao Theo Guerra cộng (2000) giá trị pH phân hữu dao động khoảng - 11 [4], [18], nhiên giá trị pH tốt khoảng b Hàm lượng chất hữu tổng số Hàm lượng chất hữu tổng số mẫu thải sau xử dao động từ 14,0%-27,5% Trong đó, hàm lượng chất hữu tổng số từ thải trồng nấm rơm cao hẳn mẫu thải nấm sò (lần lượt đạt 21,9 27,5%) Theo tiêu 13 chuẩn Việt Nam phân hữu vi sinh TCVN 7185: 2002, hàm lượng chất hữu tổng số phải đạt từ 22% trở lên Như vậy, thải trồng nấm rơm sau xử đạt tiêu chuẩn phân hữu vi sinh thông số chất hữu tổng số Hàm lượng chất hữu có mẫu phân xử từ thải trồng nấm sò thấp chưa đạt TCVN 7185: 2002 Nguồn thải trồng nấm sò dùng cho nghiên cứu lấy từ HTX Hải Vân Nam, nguyên liệu dùng trồng nấm tháng chất hữu nguyên liệu nấm sử dụng tạo sinh khối dẫn đến lượng chất hữu lại thải thấp c Hàm lượng chất dinh dưỡng Hàm lượng chất dinh dưỡng có mẫu phân hữu mô hình BSU thấp hẳn so với mô hình lại Tại mô hình BST, BRC, BRK hàm lượng Nitơ tổng số, Photpho hữu hiệu gần đạt xấp xỉ 0,58 0,23% (Hình 3.3) Hàm lượng N-P-K mẫu phân thu sau xử mô hình xử thải trồng nấm rơm gần giống với mẫu phân mô hình xử thải trồng nấm rơm huyện Đông Cảo, tỉnh Hải Dương Viện Môi trường Nông nghiệp thực hiện: hàm lượng Nitơ = 0,7 - 0,8%; Photpho hữu hiệu = 0,05 - 0,15%; Kali hữu hiệu = 0,9 - 1,5% [16] Tuy nhiên, trình xử lý, mô hình huyện Đông Cảo, tỉnh Hải Dương bổ sung kg N-P-K (16-16-8) /tấn nguyên liệu [16] BSU BST BRC BRK 0.7 0.6 0.65 0.58 0.56 0.56 0.51 Hàm lƣợng % 0.5 0.4 0.45 0.32 0.32 0.27 0.23 0.3 0.20 0.2 0.08 0.1 Nitơ tổng số Photpho hữu hiệu Kali hữu hiệu Hình 3.3 Hàm lượng chất dinh dưỡng mẫu thải trồng nấm sau xử Hàm lượng N-P-K mô hình chưa đạt TCVN 7185: 2002, muốn sử dụng thải sau xử làm phân hữu lưu thông thị trường cần 14 bổ sung hàm lượng N-P-K để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn TCVN 7185: 2002 - Phân hữu vi sinh 3.2.2 Đánh giá khả ứng dụng thải trồng nấm sau xử làm giá thể hữu trồng cải mầm a Hình thái Hình thái mầm quan sát trực tiếp Các tiêu màu sắc hình thái thân mầm thể cụ thể bảng 3.2 Bảng 3.2 Các thông số hình thái mầm Mô hình thực Màu sắc mầm Hình thái thân mầm nghiệm 5 Ngày Bình Bình Xanh Xanh Xanh Hơi thường, thường, ĐCM1 nhạt đẹp đẹp mập vươn sáng vươn sáng Bình Bình Xanh Xanh Xanh Hơi thường, thường, BSUM nhạt đẹp đẹp mập vươn sáng vươn sáng Bình Vàng Xanh Xanh Hơi Hơi mập, thường, BSTM xanh đẹp đẹp mập vươn sáng vươn sáng Vàng Xanh Xanh Hơi Bình Bình BRKM xanh đẹp đậm mập thường, thường, vươn sáng vươn sáng Vàng Xanh Xanh Hơi Bình Bình BRCM xanh nhạt đậm mập thường, thường, vươn sáng vươn sáng Vàng Xanh Xanh Hơi Bình Bình ĐCM2 xanh nhạt mập thường, thường, vươn sáng vươn sáng Nhìn chung, màu sắc hình thái mầm vào ngày thu hoạch (ngày thứ sau gieo) tương đồng mô hình b Chiều cao Trong trình thí nghiệm, chiều cao mầm mô hình đo vào thời điểm Các kết thể Hình 3.4 Vào ngày thứ thứ sau trồng, giai đoạn nảy mầm hạt mầm bắt đầu nhô khỏi bề mặt giá thể, thời điểm phát triển chiều 15 cao chưa có khác biệt Cây cải mầm phát triển nhanh mãnh liệt vào ngày thứ sau trồng, cải mầm phát triển thêm cm Vào thời gian này, cải mầm mô hình có phát triển khác nhau, mô hình sử dụng thải trồng nấm sò sau xử cải mầm phát triển tốt mô hình BSUM (cao 11,30 cm cao mô hình ĐCM1 0,6 cm) chậm mô hình BSTM (cao 6,30 cm) Ở mô hình sử dụng thải trồng nấm rơm sau xử lý, chiều cao cải mầm vào ngày thu hoạch không chênh lệch lớn đạt 12,90 cm mô hình ĐCM2, 12,10 cm BRCM 12,70 cm BRKM Như vậy, thải trồng nấm xử phương pháp ủ đống thích hợp để làm giá thể trồng cải mầm ĐCM1 BSUM ĐCM2 BSTM 12 12 10 10 Chiều cao (cm) 14 Chiều cao (cm) 14 BRCM 2 0 A BRKM Ngày B Ngày Hình 3.4 Chiều cao cải mầm tính đến ngày thu hoạch A Từ thải trồng nấm sò; B Từ thải trồng nấm rơm c Sản lượng cải mầm sau thu hoạch Các mô hình thực vào hai thời điểm khác nên phân thành nhóm để so sánh (Hình 3.5) Số lƣợng cải mầm Số lƣợng (cây) 1500 1150 1104 1000 1226 1120 725 475 500 ĐCM1 BSUM BSTM ĐCM2 BRKM BRCM Hình 3.5 Số lượng cải mầm vào ngày thu hoạch Nhóm mô hình ĐCM1, BSUM, BSTM số lượng thu hoạch chênh lệch lớn, số lượng lớn mô hình BSUM với 1.104 (sinh 16 khối đạt 243g), cao 52,3% so với mô hình đối chứng; số lượng mô hình BSTM thấp với 475 cây, chiếm 65,5% so với mô hình đối chứng Nhóm mô hình ĐCM2, BRKM, BRCM số lượng cải mầm nhiều mô hình BRKM (1.226 cây, sinh khối đạt 401,75g), chênh lệch mô hình không đáng kể Như vậy, mô hình xử thải trồng nấm phương pháp ủ đống cho kết vượt trội so với phương pháp sử dụng trùn quế có kết lớn so với mô hình đối chứng Trong trình ủ vi sinh vật phân giải cacbonhydrat tạo thành axit hữu kích thích nảy mầm hạt phát triển cải mầm [8] d Hàm lượng Protein tổng số Đồ thị Hình 3.6 cho thấy hàm lượng Protein cải mầm trồng mô hình BSTM cao nhất, đạt 2,66% Các mô hình lại hàm lượng Protein dao động từ 1,34% mô hình BRCM đến 1,70% mô hình BRKM Hàm lƣợng Protein (%) HÀM LƢỢNG PROTEIN 2.66 3.0 2.0 1.45 1.57 1.48 1.70 1.34 1.0 0.0 ĐCM1 BSUM BSTM ĐCM2 BRKM BRCM Hình 3.6 Hàm lượng protein cải mầm mô hình e Chỉ số vệ sinh an toàn thực phẩm - mật độ E.coli Kết phân tích cho thấy tất mẫu cải mầm có mật độ E.coli nằm giới hạn cho phép rau ăn sống (từ không phát ĐCM1, ĐCM2 đến 720 CFU/g BRCM) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm [3] Tóm lại qua phân tích cho thấy, cải mầm trồng giá thể làm từ thải xử phương pháp ủ đống phát triển tốt có sản lượng cao giá thể trồng cải mầm thị trường Như vậy, thải trồng nấm sau xử phương pháp ủ đống có khả ứng dụng làm giá thể trồng cải mầm 17 3.2.3 Đánh giá khả ứng dụng thải trồng nấm sau xử làm phân hữu trồng cải a Đặc điểm hình thái Tại thời điểm thu hoạch, cải mô hình ĐCN1P, BSTN, ĐCN2P, BRCN BRKN phát triển tốt, xanh đẹp sâu bệnh Tuy nhiên, mô hình ĐCN2K cải phát triển chậm, đặc biệt mô hình BSUN ĐCN1K cải phát triển chiều cao số lá, kích thước không thay đổi nhiều kể từ Cây bị vàng xanh chuyển vàng b Sự phát triển chiều cao Cây bắt đầu tăng trưởng nhanh rõ rệt kể từ thật Sự tăng trưởng chiều cao cải theo thời gian (tính từ ngày thật) thể Hình 3.7 ĐCN1P BSTN ĐCN2K BSUN 25.0 20.0 20.0 Chiều cao (cm) Chiều cao (cm) ĐCN1K 25.0 15.0 10.0 BRKN BRCN 15.0 10.0 5.0 A ĐCN2P 5.0 0.0 0.0 10 15 Ngày 20 25 30 B 10 15 20 25 30 Ngày Hình 3.7 Đồ thị tăng trưởng chiều cao cải mô hình A Sử dụng thải nấm sò sau xử làm phân bón; B Sử dụng thải nấm rơm sau xử làm phân bón Trong đợt cải mô hình ĐCN1P BSTN phát triển tốt đạt chiều cao 23 cm 20 cm Tuy nhiên, mô hình ĐCN1K BSUN cải không phát triển suốt thời gian thí nghiệm Điều phù hợp hàm lượng NPK có nấm sò ủ đống thấp Trong đợt 2, cải mô hình BRCN phát triển tốt đạt chiều cao tương đương với mô hình đối chứng sử dụng phân bón thị trường (ĐCN2P) Do tiến hành trồng cải với phân bón xử từ thải trồng nấmnấm rơm hai thời điểm khác (tháng tháng 11), điều ảnh hưởng đến tăng trưởng chiều cao suất cải Tuy nhiên đợt thí nghiệm có trồng đối chứng phân bón từ thải trồng nấm xử phương pháp khác với mô hình 18 phân, phân bón thị trường để thuận lợi cho việc so sánh đánh giá c Năng suất thu hoạch Mỗi thùng xốp có kích thước 35cm x 45cm trồng 15 cải tương đương mật độ 95 cây/m2 NĂNG SUẤT CÂY CẢI NGỌT 0.87 Năng suất (kg/m2) 1.00 0.78 0.80 0.59 0.57 ĐCN2K ĐCN2P BRKN 0.60 0.59 0.35 0.40 0.20 0.03 0.03 0.00 ĐCN1K ĐCN1P BSTN BSUN BRCN Hình 3.8 Năng suất cải mô hình Các kết có giá trị so sánh đợt trồng so sánh với giá trị mô hình đối chứng đợt trồng (Hình 3.8) Kết cho thấy BSTN đạt suất 0,78 kg/m2, gần với suất ĐCN1P (0,87 kg/m2) sử dụng phân hữu thị trường Trong đó, BSUN có suất 0,03 kg/m2 với mô hình không bón phân (ĐCN1K) Ở mô hình dùng thải nấm sau xử làm phân bón BRCN BRKN đạt suất 0,59 kg/m2 0,57 kg/m2, cao hẳn mô hình không sử dụng phân ĐCN2K (0,35 kg/m2) có suất tương đương với mô hình sử dụng phân hữu thị trường ĐCN2P 0,59 kg/m2 (Hình 3.9) ĐCN1K BSUN ĐCN1K BSUN ĐCN1P BSTN ĐCN1P BSTN Hình 3.9 Các mô hình trồng cải đợt ngày thứ 25 Như qua hai đợt trồng cải cho thấy phân hữu làm từ thải trồng nấm có khả sử dụng làm phân bón hữu cho trồng d Hàm lượng Protein tổng số Kết cho thấy mô hình sử dụng phân hữu thải trồng nấm 19 sau xử có hàm lượng Protein cao 1,7% xấp xỉ mô hình sử dụng phân hữu thị trường Theo công bố Viện dinh dưỡng, hàm lượng Protein cải cần đạt từ 1,4 - 1,7% [15], chất lượng cải đánh giá theo hàm lượng Protein tổng số đạt chất lượng tốt e Chỉ số vệ sinh an toàn thực phẩm - mật độ E.coli Kết phân tích không phát E.coli có mẫu cải tất mô hình Qua kết nghiên cứu đánh giá khả ứng dụng thải trồng nấm sau xử làm phân hữu trồng rau cải cho thấy thải trồng nấm sau xử có khả áp dụng làm phân hữu nhiên để phân hữu đạt yêu cầu tiêu chuẩn Việt Nam phân hữu vi sinh vật cần bổ sung thêm thành phần dinh dưỡng N - P - K 3.3 ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KỸ THUẬT XỬ THẢI TRỒNG NẤM 3.3.1 Tổng quan quy trình nuôi trồng nấm Đà Nẵng Do thải trồng nấm sò chiếm tỉ lệ lớn (65,5%) tổng lượng thải trồng nấm TP Đà Nẵng nên đề xuất mô hình xử thải nấm sở trồng nấm sò HTX Hải Vân Nam, Tổ 58A đường Lê Công Kiều - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Mỗi năm, HTX tiến hành trồng vụ, vụ trồng thời gian từ tháng đến 3,5 tháng, tiến hành treo nấm lần vụ Mỗi vụ tiến hành treo 8000 bịch, bịch nặng 1,3 kg (sử dụng 10 nguyên liệu mùn cưa gỗ Cao Su cho đợt trồng) Như lượng thải trồng nấmthải từ HTX khoảng 4,5 (vào mùa mưa) đến vào mùa khô 3.3.2 Lựa chọn phƣơng pháp xử thải trồng nấm 3.3.2.1 Đặc tính nguồn thải trồng nấm 3.3.2.2 Các phương pháp xử thải trồng nấm thải trồng nấm xử phương pháp sau: a Sử dụng thải loại nấm cao cấp để làm nguyên liệu sản xuất loại nấm thấp 20 b Phương pháp sinh học * Phương pháp composting * Phương pháp phân hủy kỵ khí * Phương pháp sử dụng trùn quế xử rác Dựa vào kết nghiên cứu, sở phân tích so sánh trên, đề xuất sử dụng phương pháp ủ đống có trộn thêm phân bò để xử thải trồng nấm hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nấm có quy mô 18 nguyên liệu năm địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.3.3 Tính toán vật liệu ủ Khối lượng nguyên vật liệu cần dùng để xử 4,5 đến thải trồng nấm sò phương pháp ủ đống trình bày Bảng 3.3 Bảng 3.3 Lượng nguyên vật liệu cần thiết để xử thải trồng nấm STT Đơn vị tấn Tấm Cái g Nguyên, vật liệu thải trồng nấm Sò Phân bò hoai Bạt che (6m x 8m) Xoa tưới nước Chế phẩm vi sinh Emuniv Số lƣợng 1,5 02 01 1500 Quy trình công nghệ trình xử thải trồng nấm thể Hình 3.10 thải trồng nấm Chế phẩm Emuniv Phối trộn, bổ sung ẩm Phân bò ủ hoai Ủ đảo trộn Đóng bao Hình 3.10 Quy trình xử thải trồng nấm Chuẩn bị nơi ủ: thải trồng nấm tiến hành ủ nhà có mái che, đất nện hay bê tông Mặt trải bạt phủ để không cho nước rỉ ngấm xuống đất có độ dốc cho nước rỉ trình ủ chảy hố thu nước rỉ (Hình 3.11) Nước rỉ sinh dùng để tưới lại đống ủ để trì độ ẩm đống ủ 21 1 1% 1% Hình 3.11 Cách thức tiến hành đống ủ thải trồng nấm; phân bò ủ hoai; hố thu nước rỉ; phủ; lót đáy Các kết nghiên cứu cho thấy thải trồng nấm sau xử phương pháp ủ đống sử dụng tốt làm giá thể trồng rau cải mầm Tuy nhiên, để sử dụng với mục đích làm phân hữu vi sinh bón cho trồng cần phải bổ sung thêm thành phần dinh dưỡng N - P - K cho phù hợp Do giới hạn dinh dưỡng quy định tiêu chuẩn giá trị thấp nên sử dụng thải nấm sau xử phương pháp ủ đống có kết thấp để tính toán lượng N - P - K bổ sung (Bảng 3.4) Bảng Khối lượng N - P - K cần bổ sung cho thải trồng nấm sau xử phương pháp ủ đống STT Chỉ tiêu Hàm lượng Nitơ tổng số Hàm lượng P2O5 hữu hiệu Hàm lượng K2O hữu hiệu Đơn vị BSU TCVN 7185 : 2002 Lƣợng bổ sung (kg) % 0,32 2,5 21,80 % 0,076 2,5 24,24 % 0,32 1,5 11,80 3.4 ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ THU GOM VÀ XỬ THẢI TRỒNG NẤM - Nghiên cứu giải pháp sử dụng thải trồng nấm để làm nguyên liệu trồng loại nấm khác - Tiến hành biện pháp nhằm nâng cao hiệu xử thải đơn vị sản xuất nấm với nhiều quy mô: + Nghiên cứu chế phẩm vi sinh để xử thải trồng nấm cách hiệu + Nghiên cứu quy trình xử phù hợp với quy mô sản xuất nấm, ví dụ với quy mô nhỏ xử trùn quế, quy mô trung bình lớn áp dụng phương pháp vi sinh ủ đống có đảo trộn ủ bể có cấp khí; đồng thời nghiên cứu tỷ lệ phối trộn nhằm nâng cao chất lượng phân hữu sau ủ 22 - Tăng cường phổ biến phương pháp xử thải trồng nấm hợp vệ sinh thân thiện với môi trường biện pháp phát tờ rơi, huấn luyện, tập huấn xử thải trồng nấm, đối thoại để trao đổi kiến thức kinh nghiệm sở sản xuất nấm Tuyệt đối không đốt túi, bao nilong trồng nấm thải trồng nấm trình đốt phát sinh khói bụi khí độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người môi trường Đối với túi, bao nilong phát sinh từ trình trồng nấm cần hợp đồng với Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đưa xử theo quy định - Tiến hành giải pháp thu gom có hiệu tăng cường liên kết hộ nhu cầu sử dụng lại thải trồng nấm với đơn vị có nhu cầu thu gom thải trồng nấm để làm phân hữu sử dụng trồng rau hay trồng hoa, có giải pháp để hỗ trợ đơn vị thu mua thải trồng nấm nhằm sản xuất phân hữu - Tiến hành tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường sở sản xuất nông nghiệp sử dụng phân hữu làm phân bón 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Để thực đề tài tiến hành điều tra trạng thu gom xử thải trồng nấm, đồng thời thực nghiệm mô hình xử thải trồng nấm, qua rút số kết luận sau: Hiện nay, địa bàn thành phố Đà Nẵng có 18 sở trồng nấm có quy mô 16 nguyên liệu/năm Hằng năm, khối lượng thải trồng nấm phát sinh từ sở 477,3 tấn, thải trồng nấm sò có khối lượng lớn 312,7 (65,5%) Tuy nhiên, có 287,2 (60%) thải trồng nấm xử hợp vệ sinh, lượng lại đổ đống tự nhiên hay đốt mà không xử khói, bụi Mặc dù có 60% lượng thải xử phương pháp ủ vi sinh thời gian xử lâu (90 ngày) hiệu thấp Kết nghiên cứu cho thấy, thải trồng nấm sau xử phương pháp trùn quế ủ đống có thời gian rút ngắn (42-45 ngày) hoai mục tốt thải trồng nấm xử phương pháp ủ đống sử dụng trồng cải mầm cho kết tốt, cải mầm đạt chất lượng cao Tuy nhiên, để sử dụng thải trồng nấm sau xử làm phân bón hữu cần bổ sung lượng NPK để đạt tiêu chuẩn hành Trên sở kết vận hành mô hình đối chứng đề xuất áp dụng phương pháp ủ đống có trộn thêm phân bò để xử thải trồng nấm Nghiên cứu tính toán đề xuất giải pháp xử thải trồng nấm cho 01 HTX điển hình giải pháp nhằm tăng cường khả thu gom xử thải trồng nấm địa bàn thành phố Đà Nẵng KIẾN NGHỊ Tăng cường tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường hoạt động nông nghiệp tái sử dụng phế thải nông nghiệp, sử dụng phân hữu sản xuất từ thải trồng nấm làm phân bón Nhà nước cần có sách khuyến khích sử dụng phân hữu từ thải trồng nấm (như trợ giá, tài trợ vốn ) làm phân bón nông nghiệp Nghiên cứu quy trình sử dụng thải trồng nấm để trồng loại nấm khác 24 ... gom nghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm địa bàn thành phố Đà Nẵng cần thiết Đó lí thực đề tài: Nghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm địa bàn thành phố Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu. .. thải nông nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng - Xây dựng mô hình xử lý bã thải trồng nấm cho trang trại trồng nấm địa bàn thành phố Đà Nẵng - Nghiên cứu thành phần kiểm tra thực nghiệm bã thải trồng. .. NGHIÊN CỨU - Thực trạng thu gom xử lý bã thải sau trồng nấm hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nấm thành phố Đà Nẵng - Bã thải sau trồng nấm: nấm rơm nấm sò - Các giải pháp xử lý bã thải trồng nấm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Nghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Nghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay