Công nghệ sản xuất bột cacao

48 169 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 16:35

Công nghệ sản xuất bột cacao cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về nguyên liệu sản xuất bột cacao, quy trình công nghệ sản xuất bột cacao, bột cacao thành phẩm, một số thiết bị sử dụng trong công nghệ sản xuất bột cacao. Mời các bạn cùng tham khảo.
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ sản xuất bột cacao, Công nghệ sản xuất bột cacao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay