Nhu cầu học cao học của sinh viên năm cuối – một nghiên cứu trong sinh viên đại học bách khoa

15 122 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 16:26

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nếu dành thời gian để tìm kiếm thông tin mạng hay qua sách báo với từ khóa “học tập sau đại học”, bắt gặp 29 triệu kết Phần nhiều kết viết, thông tin đến giới thiệu khóa học, chương trình học tập trường nước Rất ít, chí thông tin, số liệu thống kê cụ thể nhu cầu học tập nghiên cứu có liên quan đến mong muốn người học chương trình đào tạo sau đại học Hơn nữa, thông tin giới thiệu chương trình sau đại học dừng mức độ quảng cáo, chưa thật giúp người đọc, người có nhu cầu học tập sau đại học thấy liệu chương trình có phù hợp với thân không chưa giúp ích cho sở đào tạo việc thay đổi chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu chung học viên Ở trường Đại học Bách Khoa, bạn sinh viên năm cuối tham dự chương trình sinh hoạt công dân cuối khóa Chương trình Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên Việc Làm trường Đại học Bách Khoa tổ chức, gồm chuỗi kiện hướng nghiệp cho bạn sinh viên thông qua hoạt động: “Phỏng vấn thử, thành công thật”, “Kỹ viết CV”, “Kỹ trả lời vấn”, tư vấn hướng nghiệp từ phía lãnh đạo công ty lớn Việt Nam hội thảo tuyển dụng tổ chức trường, “Ngày hội việc làm”, “Sàn tuyển dụng”… Qua tên gọi hoạt động thấy mục đích chúng nhằm chuẩn bị hành trang cho bạn sinh viên đường đến với nhà tuyển dụng chưa có định hướng thêm cho hoạt động học tập sau đại học sinh viên Đối với sinh viên, thường có hướng lựa chọn sau tốt nghiệp: - Một phận sinh viên xuất sắc mời công tác khoa mà họ vừa tốt nghiệp song song với công việc đó, bạn tiếp tục tìm kiếm hội học tập lên học vị cao hơn; - Một phận khác không làm tiếp tục đường học vấn; - Một phận khác sau tốt nghiệp tìm kiếm nơi làm việc phù hợp, sau công việc ổn định, họ nghĩ đến chuyện học tập để thăng tiến công việc Như vậy, cho dù định hướng sau tốt nghiệp đa số sinh viên phải có lựa chọn giống bước đường tương lai nghiệp đạt học vị cao kỹ sư/cử nhân Tất vấn đề cho thấy khảo sát nhằm thăm dò nhu cầu học tập sau đại học sinh viên năm cuối trường Đại học Bách Khoa nhằm đánh giá mong muốn bạn sinh viên, từ xây dựng hoạt động hỗ trợ phù hợp điều cần thiết Ở đây, giới hạn nguồn lực thời gian, khả năng, kinh nghiệm, kiến thức nên nghiên cứu thực nhu cầu học cao học Nhóm chọn đề tài: “Nhu cầu học cao học sinh viên năm cuối Một nghiên cứu sinh viên Đại học Bách Khoa” Mục đích nghiên cứu - Tìm yếu tố tác động mức độ ảnh hưởng yếu tố đến việc chọn chương trình học tập sau đại học sinh viên năm cuối - Kiến nghị, góp ý số điểm cần thiết nhằm cải thiện chương trình đào tạo sở đào tạo nói chung trường Đại học Bách Khoa nói riêng để phù hợp với nhu cầu sinh viên Đối tượng nghiên cứu - Thực trạng nhu cầu học cao học sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa - Xác định yếu tố tác động đến việc thực hành vi học cao học sinh viên năm cuối Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lí luận nhằm xác định sở cho việc tìm hiểu thực trạng nhu cầu học cao học sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa - Tìm hiểu yếu tố tác động đến định học cao học sinh viên …… Khách thể phạm vi nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Chúng khảo sát 500 sinh viên năm cuối trường Đại học Bách Khóa - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh học khoa: Cơ khí, Địa chất & Dầu khí, Điện Điện tử, Khoa học & Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Hóa học, Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Môi trường, Khoa học ứng dụng, Kỹ thuật giao thông Công nghệ vật liệu - Phạm vi nghiên cứu: Bằng cấp thạc sĩ chia làm nhiều loại, tương ứng loại có yêu cầu khác học viên Có số ngành học viên theo học sau tốt nghiệp đại học, có số ngành lại đòi hỏi số yếu tố khác đại học (số năm kinh nghiệm, năm công tác lĩnh vực liên quan, kiến thức sở ngành bắt buộc…) Nhưng với phương pháp lấy mẫu đề tài này nhu cầu học nghiên cứu chung tất sinh viên năm cuối, tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa, không phân theo ngành mà sinh viên dự định học cao học, nhằm giúp người đọc có hình dung nhân tố tác động đến nhu cầu học cao học họ Vì vậy, việc khảo sát thực đại trà sinh viên K.2010 trường Điểm hạn chế đề tài, hướng nghiên cứu bổ sung đề nghị phần sau Về thời gian khảo sát: ……………… Phương pháp nghiên cứu Khi xác định lý hình thành đề tài, mục tiêu đề tài (1) tìm hiểu lý thuyết liên quan tiến tới xây dựng mô hình nghiên cứu (2) điều cần làm Các lý thuyết nhu cầu, học tập, học cao học mô hình TPB (Icek Ajzen) nghiên cứu liên quan có sử dụng mô hình TPB sở cho việc xác định yếu tố mô hình lý thuyết Mô hình lý thuyết ban đầu hình thành dựa lý thuyết nghiên cứu trước đây, áp dụng vào thực tế sinh viên ĐHBK cần kiểm định để điều chỉnh cho thích hợp với tình hình thực tế, đồng thời biến thang đo cần xây dựng để phục vụ cho khảo sát để thu liệu sơ cấp Lúc này, ta cần thực nghiên cứu sơ (3) Kết bước nghiên cứu sử dụng để hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu đề xuất, thiết kế thang đo thiết kế bảng câu hỏi (4) cho nghiên cứu định lượng Bảng câu hỏi dùng để khảo sát phải gồm câu hỏi mà người thuộc tổng thể nghiên cứu hoàn toàn hiểu được, thông suốt nội dung câu hỏi cần tiến hành khảo sát thử (5) với số mẫu thử không bé 10 để thu kết khách quan Việc quan sát tiến hành lúc đáp viên trả lời câu hỏi, đồng thời tìm cách để đáp viên chỗ khó hiểu bảng câu hỏi Dựa vào thông tin, kiến nghị bước khảo sát thử để tiến hành chỉnh sửa bảng câu hỏi cho phù hợp với số đông nghiên cứu tiến hành khảo sát thức (6) Việc khảo sát thức kết thúc số bảng câu hỏi thu lớn số mẫu đề nghị Sau tiến hành bước xử lý, phân tích số liệu cần thiết (7) như: làm liệu, kiểm định thang đo, độ tin cậy, phân tích hồi quy… Các kết từ phân tích liệu cần diễn dịch thành lời để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu bước Kèm với việc báo cáo kết cần có đề xuất biện pháp kiến nghị kèm (8) 7.1 Nghiên cứu sơ - Bước sử dụng phương pháp vấn sâu không cấu trúc, câu hỏi chuẩn bị sẵn mang tính chất gợi mở nhằm khai thác vấn đề cách triệt để Xuyên suốt buổi vấn đáp viên trình bày quan điểm dựa trải nghiệm thực tế thân định học cao học Các câu trả lời ghi chép để hỗ trợ bước nghiên cứu sau - Tiến hành vấn sâu cựu sinh viên ĐHBK tham gia khóa học cao học Các cựu sinh viên chọn theo phương pháp thuận tiện  Nội dung vấn: - Kỳ vọng lợi ích: o Mở mang kiến thức: Sự ảnh hưởng mong muốn mở mang kiến thức đến định tham gia lớp học cao học đáp viên o o o o o o o Giá trị cấp: Việc xác định mục tiêu thạc sĩ lợi ích mà đem lại có thực ảnh hưởng đến định tham gia vào khóa học cao học đáp viên Cơ hội thăng tiến: Những mong đợi tương lai đáp viên công việc định học cao học Cơ hội thăng tiến có phải kết họ mong đợi ảnh hưởng đến hành vi đáp viên Tiếp tục học tập: Tìm hiểu dự định học tập sau kết thúc chương trình học cao học đáp viên Ảnh hưởng dự định đến định học cao học họ Chuyển hướng nghề nghiệp: Kỳ vọng đáp viên nghề nghiệp kết thúc khóa học cao học Sự chuyển hướng nghề nghiệp có góp phần dẫn đến hành vi học cao học họ Mở rộng mối quan hệ: Mối quan hệ mở rộng thông qua việc tham gia vào môi trường mới, lớp học Sự ảnh hưởng việc mở rộng mối quan hệ định học cao học đáp viên - Yếu tố bên ngoài: Ý kiến người thân bạn bè: Việc tham khảo ý kiến từ người thân bạn bè vấn đề học cao học cho thông tin có ảnh hưởng đến việc đáp viên thực hành vi Việc có bạn bè người thân thạc sĩ liệu có ảnh hưởng đến định học cao học đáp viên Kỳ vọng người thân bạn bè: Động lực tinh thần xuất phát từ kỳ vọng người thân bạn bè có thực ảnh hưởng ảnh hưởng đến định học cao học đáp viên Chất lượng khóa học: Ảnh hưởng chất lượng khóa học sở đào tạo cụ thể đến định học cao học đáp viên o Học phí: Khi định tham gia khóa học cao học sở cụ thể mức học phí có phải điều đáp viên quan tâm? Liệu học viên hài lòng với mức học phí sở mà đã, theo học o Chương trình hỗ trợ học viên: Cơ sở đào tạo mà đáp viên đã, theo học có thực chương trình hỗ trợ học viên? Vai trò chương trình định theo học học viên sở - Yếu tố bên trong: o Điều kiện thời gian: Sự cân nhắc thời gian định tham gia học cao học đáp viên Ảnh hưởng yếu tố thời gian đến nhu cầu học cao học họ o Khả tài chính: Khả tài thân học viên để chi trả chi phí phát sinh trình học cao học Sự ảnh hưởng khả tài đến định học cao học họ o Giá trị cá nhân: Kỳ vọng học viên giá trị cá nhân sau kết thúc khóa học cao học Liệu kỳ vọng có tác nhân đưa đến hành vi học cao học học viên o Khẳng định thân: Sự ảnh hưởng việc chứng minh cho người xung quanh thấy thân học viên có khả lĩnh hội kiến thức chuyên sâu, có khả lấy cao học - Ngoài ra, ý kiến bổ sung đáp viên yếu tố không thuộc vào mô hình nghiên cứu đề nghị cần khai thác nội dung sâu 7.2 Nghiên cứu thức o Tổng hợp phần trả lời có sau trình vấn sâu với đối tượng chọn làm đáp viên cựu sinh viên ĐHBK tham gia chương trình học cao học bất kỳ, thông tin sau rút nhằm chỉnh sửa mô hình lý thuyết, đưa mô hình nghiên cứu thức: Ý nghĩa tính khoa học thực tiễn - Nghiên cứu giúp nắm bắt mong muốn bạn sinh viên chương trình học tập sau đại học, tìm hiểu mức độ tác động yếu tố liên quan đến định học cao học bạn sinh viên Từ tạo điều kiện để bạn có hội tiếp cận thông tin đến định đắn - Về phía tổ chức đào tạo sau đại học hiểu học viên tiềm để xây dựng chương trình hỗ trợ, chương trình đào tạo hợp lý phù hợp với nhu cầu học viên Điều nâng cao mức độ thỏa mãn học viên chấp nhận theo học chương trình tổ chức định - Đối với xã hội, nghiên cứu tiền đề cho việc đổi chương trình đào tạo sau đại học, từ nâng cao chất lượng giảng dạy cho đời nhiều hệ trí thức có học vị cao giúp cho xã hội có tiến vượt bậc PHẦN CHUẨN BỊ BẢNG CÂU HỎI CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG NHÓM PHẦN I: THÔNG TIN ĐÁP VIÊN (HOÀNG THANH THẢO) 1/ Bạn sinh viên khoa Trường Đại học Bách Khoa: 2/ Giới tính:  Nam  Nữ 3/ Bạn có dự định học cao học tương lai? 1. Có 2. Không (vui lòng dừng khảo sát) 4/ Bạn dự định học ngành nào? …………………………………………………… 5/ Bạn dự định học cao học trường nào? …………………………………………………… 6/ Thời điểm học dự kiến: 1. Ngay tốt nghiệp 2. Khác: 7/ Mức độ cần thiết việc học cao học bạn? ( 1-5 theo mức độ tăng dần) 8/ Bạn dự định học cao học đâu? 1. TP.HCM 2. Đồng Nai 3. Khác: 9/ Bạn chọn buổi học nào? 1. Buổi tối thứ 2, 4, 2. Buổi tối 3, 5, 3. Ban ngày thứ 7, chủ nhật PHẦN II NHẬN ĐỊNH QUAN ĐIỂM Trong phần bạn đưa mức độ đồng ý bạn phát biểu bên cách khoanh tròn vào số từ đến tương ứng: Hoàn toàn không đồng ý Hoàn toàn đồng ý T T Phát biểu Mức độ đồng ý 2/ PHAN NGUYÊN CHÂU Mở mang kiến thức Kỳ vọng chương trình học cao học 5 10 11 12 đem lại kiến thức Kỳ vọng học cao học trái ngành làm hiểu biết bạn thêm phong phú Kỳ vọng học cao học ngành giúp bạn nâng cao khả làm việc Giá trị cấp Tin có thạc sĩ có chứng hành nghề Tin bạn gia tăng thu nhập có thạc sĩ Tấm thạc sĩ khiến bạn tự tin làm việc Bằng thạc sĩ làm tăng khả cạnh tranh bạn thị trường lao động 3/ NGUYỄN PHAN HẢI ÂU Cơ hội thăng tiến Bạn nghĩ có thạc sĩ người khác tin tưởng vào lực bạn Nếu có thạc sĩ bạn giao phó công việc quan trọng Nếu có thạc sĩ bạn cấp trọng dụng Bạn dễ dàng đề bạt lên chức vụ cao có thạc sĩ Chuyển hướng nghề nghiệp Bạn nghĩ học cao học trái ngành giúp bạn dễ dàng chuyển hướng nghề nghiệp 5 5 5 5 5 13 Bạn nghĩ học cao học ngành giúp bạn dễ dàng chuyển hướng nghề nghiệp 14 Bạn nghĩ có thạc sĩ mang lại nhiều hội việc làm 4/ NGUYỄN THỊ THANH THUÝ Ý kiến người thân & bạn bè 15 Suy nghĩ người thân ảnh hưởng đến định học cao học SV 16 Người thân xem trọng việc SV học cao học 5 5 17 Những thông tin bạn bè cung cấp có ảnh hưởng đến bạn 18 Ý kiến bạn bè tác động đến định học cao học SV Kỳ vọng người thân & bạn bè 19 Người thân mong đợi việc học cao học SV 20 Người thân tạo điều kiện để SV tham gia khóa học cao học cụ thể 21 Bạn bè SV giúp đỡ họ việc học cao học 22 Bạn bè SV ủng hộ họ tham vào khóa học cao học cụ thể 5/ TRẦN THỊ THANH THUỲ Chất lượng sở đào tạo 23 Bạn xem xét chương trình đào tạo trước theo học cao học 5 5 5 24 Việc bạn tạo điều kiện nghiên cứu học cao học điều mà bạn quan tâm định học cao học 25 Phương pháp giảng dạy điều bạn tìm hiểu trước theo học cao học 26 Theo bạn uy tín khẳng định chất lượng sở đào tạo 27 Bạn chọn học nơi có uy tín cao Học phí 28 Bạn quan tâm đến học phí trước tham gia học cao học 29 Bạn chọn theo học sở có mức học phí thấp 30 Việc chi trả học phí cao học ảnh hưởng đến nhu cầu khác bạn 6/ PHẠM NGUYỄN THANH THẢO Điều kiện thời gian 31 Bạn phải xem xét thời gian trước định học cao học 32 Học cao học ảnh hưởng đến thời gian cho công việc bạn 33 Học cao học ảnh hưởng đến thời gian cho mối quan hệ khác bạn 34 Học cao học ảnh hưởng đến thời gian cho mối quan hệ khác bạn Khả tài 35 Bạn có xem xét khả tài 5 5 5 5 5 5 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 trước định học cao học Bạn nghĩ bạn đủ khả để chi trả khoản phát sinh trình học cao học Bạn nghĩ có khả xoay xở để đáp ứng cho khoản chi phí tình tự thân bạn không đủ khả 7/ CAO QUỐC THI Năng lực tư Bạn nghĩ có khả tiếp thu kiến thức Bạn nghĩ nắm vững kiến thức bậc đại học Trong điều kiện bắt buộc, bạn tìm hiểu tự nắm bắt kiến thức Sinh viên tin lực tư đáp ứng cho việc học cao học Giá trị cá nhân Bạn nghĩ học cao học xã hội xem trọng Bạn nghĩ học cao học nhận kính nể từ đồng nghiệp tương lai Có thạc sĩ khiến người gia đình bạn hãnh diện Bạn học cao học muốn nâng lên giá trị cá nhân bạn 8/ LÊ PHÚ THỊNH 5 5 5 5 5 46 47 48 49 50 51 52 Khẳng định thân Bạn cho học cao học để chứng tỏ bạn hoàn toàn có khả lấy đạt học vị thạc sĩ Bạn cho học cao học để chứng tỏ bạn hoàn toàn có khả lĩnh hội kiến thức chuyên sâu lĩnh vực cụ thể Bạn cho học cao học để khẳng định lực thân trước xã hội Nhu cầu học cao học Lĩnh hội kiến thức chuyên sâu lĩnh vực cụ thể điều sinh viên năm cuối cần thời gian tới Lấy thạc sĩ mục tiêu tương lai sinh viên năm cuối Sinh viên năm cuốinhu cầu học cao học Sinh viên năm cuối học cao học tương lai không xa 5 5 5 ... thức nên nghiên cứu thực nhu cầu học cao học Nhóm chọn đề tài: Nhu cầu học cao học sinh viên năm cuối – Một nghiên cứu sinh viên Đại học Bách Khoa Mục đích nghiên cứu - Tìm yếu tố tác động... nhu cầu sinh viên Đối tượng nghiên cứu - Thực trạng nhu cầu học cao học sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa - Xác định yếu tố tác động đến việc thực hành vi học cao học sinh viên năm cuối Giả... lĩnh vực cụ thể điều sinh viên năm cuối cần thời gian tới Lấy thạc sĩ mục tiêu tương lai sinh viên năm cuối Sinh viên năm cuối có nhu cầu học cao học Sinh viên năm cuối học cao học tương lai không
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhu cầu học cao học của sinh viên năm cuối – một nghiên cứu trong sinh viên đại học bách khoa , Nhu cầu học cao học của sinh viên năm cuối – một nghiên cứu trong sinh viên đại học bách khoa , Nhu cầu học cao học của sinh viên năm cuối – một nghiên cứu trong sinh viên đại học bách khoa

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay