Hoạt động tài trợ xuất khẩu của ngân hàng BIDV

27 145 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 16:16

LỜI MỞ ĐẦU Trong nghiệp phát triển kinh tế xây dựng đất nước, đặc biệt sau chủ trương đổi mới, mở cửa kinh tế, Đảng Nhà nước ta coi trọng vai trò hoạt động kinh tế đối ngoại Mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại định hướng phát triển hàng đầu trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước phát triển ngoại thương coi trọng điểm Xác định tầm quan trọng hoạt động ngoại thương, phải tìm cách thúc đẩy ngoại thương phát triển cho phát huy tối đa vai trò hoạt động kinh tế Trong điều kiện Việt Nam biện pháp quan trọng hiệu tài trợ vốn cho doanh nghiệp xuất nhập yếu tố vốn tảng để tiến hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt yêu cầu vốn cho hoạt động xuất nhập lại lớn cần thiết nhiều Trong thực lực vốn doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam thấp vay vốn từ ngân hàng giải pháp hàng đầu mà doanh nghiệp nghĩ đến Nhận thức điều đó, thời gian qua Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam( BIDV)- bốn ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nước ta nay, tập trung phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập với nhiều sản phẩm, dịch vụ ngày phong phú, đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng Vậy hoạt động tài trợ xuất nhập ngân hàng BIDV diễn nào, hoạt động thưc có thực hiệu hay không ? Chúng ta tìm hiểu đề tài : “ Hoạt động tài trợ xuất ngân hàng BIDV” CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I II III Khái niệm tài trợ xuất Tài trợ xuất phận tài trợ ngoại thương ngân hàng Tài trợ ngoại thương bao gồm hoạt động mang tính chất tài trợ ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu đặc thù tài uy tín kinh doanh doanh nghiệp xuất nhập trình giao dịch ngoại thương Đối tượng tài trợ xuất Là nhu cầu vốn tạm thời thiếu hụt khách hàng trình kinh doanh xuất ( trình thu gom hàng chế biến hàng hóa chuẩn bị xuất khẩu), khách hàng tổ chức xuất lớn uy tín, có hợp đồng xuất liên tục  Điều kiện để nhận tài trợ  Doanh nghiệp phải phép kinh doanh xuất  Nếu doanh nghiệp chức kinh doanh xuất phải có hợp đồng ủy thác xuất  Dự án phải có hiệu kinh tế, xác định nguồn trả nợ, kết kinh doanh khách hàng không bị lỗ, nợ hạn ngân hàng Vai trò tài trợ xuất Ngân hàng thương mại - Không hỗ trợ mặt tài chính( cấp tín dụng) để hoàn tất nghĩa vụ toán sản xuất quan hệ kinh tế đối ngoại mà hỗ trợ mặt kỹ thuật, bảo đảm trình toán cho hoạt động chu chuyển với nước ngoài, đồng thời đảm nhận rủi ro gắn liền với hoạt động - Với hợp đồng xuất giá trị lớn vừa, vốn lưu dộng khách hàng (các doanh nghiệp) thường không đủ để thực hợp đồng, họ nhờ đến nguồn vốn ngân hàng thông qua tài trợ Ngân hàng lúc vừa đóng vai trò ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu, vừa ngân hàng tài trợ cho việc thực hợp đồng, đồng thời với trình tài trợ, để đảm bảo nguồn vốn tài trợ mục đích, quản lý nguồn thu, ngân hàng tam gia toán quốc tế với vai trò ngân hàng thương lượng, ngân hàng nhờ thu - Thúc đẩy việc xuất hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập lớn cho quốc gia, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế IV Các hình thức tài trợ xuất Cho vay thực hàng xuất theo L/C mở Thư tín dụng không công cụ đảm bảo toán mà công cụ tín dụng Khi mở L/C ngân hàng mở L/C phát hành theo yêu cầu nhà nhập khẩu, nhà xuất đảm bảo toán sau giao hàng xuất trình chứng từ hợp lý phù hợp với điều kiện ghi L/C Nhà xuất dựa vào để nhờ ngân hàng phục vụ cấp khoản tín dụng để thực xuất hàng theo L/C quy định, từ khẳng định L/C phục vụ cho nhiều mối liên quan phương tiện lĩnh vực cho vay hàng xuất Trên sở L/C chấp nhận ngân hàng cấp tín dụng cho nhà xuất để tiếp tục sản xuất, nghĩa sẵn sàng chấp nhận chiết khấu hối phiếu L/C Đối với L/C trả chậm sử dụng phương tiện vay Nhà xuất nhận tiền dạng tín dụng chuyển nhượng toàn quyền thu hưởng L/C cho ngân hàng cấp phát tín dụng, đặc biệt thuận lợi L/C trả chậm có xác nhận Chiết khấu hối phiếu Chiết khấu hối phiếu hình thức tín dụng ngân hàng cấp cho khách hàng hình thức mua lại hối phiếu trước đến hạn toán Chiết khấu hối phiếu tạo điều kiện thuận lợi cho nhà xuất nhận tiền sớm nhằm đáp ứng nhu cầu vốn khoản tín dụng cung ứng hàng mà cung cấp hàng cho nhà nhập Cơ sở để xác định khối lượng tín dụng giá trị hối phiếu sau trừ giá trị chiết khấu lệ phí nhờ thu mà ngân hàng chiết khấu hưởng Có hình thức triết khấu: triết khấu khó truy đòi chiết khấu miễn truy đòi - Chiết khấu có truy đòi chiết khấu chứng từ hàng xuất mà theo ngân hàng chiết khấu chứng từ có quyền truy đòi lại bên đề nghị chiết khấu (đơn vị xuất khẩu) số tiền ngân hàng chiết khấu, lãi chiết khấu chi phí khác phát sinh trường hợp ngân hàng chiết khấu không nhận tiền toán từ đơn vị nhập lý + Tỷ lệ chiết khấu phụ thuộc vào yếu tố sau: • Sự phù hợp chứng từ với điều khoản điều kiện tín dụng thư xuất • Mức độ uy tín ngân hàng phát hành • Phương thức toán chứng từ (trả hay trả chậm) • Khả hoàn trả số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu khách hàng + Tỷ lệ chiết khấu tối đa: • Đối với chứng từ trả ngay: Tỷ lệ chiết khấu tối đa 98% trị giá chứng từ/hối phiếu • Đối với chứng từ trả chậm: Trường hợp đơn vị xuất đề nghị ngân hàng chiết khấu chứng từ sau ngân hàng phát hành tín dụng thư gửi điện có xác thực có mật mã chứng thực cho ngân hàng chiết khấu việc chấp nhận toán vào ngày đáo hạn hối phiếu/bộ chứng từ Tỷ lệ chiết khấu tối đa 95% trị giá chứng từ/hối phiếu Trường hợp đơn vị xuất đề nghị ngân hàng chiết khấu chứng từ ngân hàng phát hành tín dụng thư chưa gửi điện chưa có mật mã chứng thực cho ngân hàng chiết khấu việc chấp nhận toán vào ngày đáo hạn hối phiếu/bộ chứng từ Tỷ lệ chiết khấu tối đa 85% trị giá chứng từ/hối phiếu - Chiết khấu miễn truy đòi (chiếu khấu đóng): ngân hàng mua lại chứng từ xuất hoàn hảo người xuất Gía mua thấp giá trị chứng từ, ngân hàng tính trừ lại phí chiết khấu thời gian cần thiết trung bình để đòi tiền nhập người nước Chiết khấu miễn truy đòi có nghĩa người xuấ bán hẳn chứng từ cho ngân hàng, nhận tiền trách nhiệm hoàn trả, trách nhiệm thu tiền quyền sử dụng số tiền thu hoàn toàn thuộc ngân hàng Ở Việt Nam ngân hàng sử dụng hình thức chiết khấu tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân hàng Chiết khấu chứng từ toán theo phương thức tín dụng chứng từ Để đáp ứng nhu cầu vốn, nhà xuất sau giao hàng xong thương lượng với ngân hàng để ngân hàng thực chiết khấu chứng từ ứng trước tiền trước chứng từ toán Như vậy, nhà xuất L/C không công cụ đảm bảo toán mà công cụ đảm bảo tín dụng Cho vay sở chứng từ toán theo phương thức nhờ thu Hầu hết ngân hàng sẵn sàng cấp khoản thấu chi cho khách hàng xuất thực hợp đồng mà thời hạn toán lên đến tháng Khi ngân hàng xử lý chứng từ gửi hàng cách chuyển chúng cho ngân hàng đại lý nước để nhờ thu, ngân hàng thường sẵn sàng cung cấp khoản ứng trước theo tỷ lệ phần trăm thỏa thuận tính khoản nhờ thu tồn đọng chưa nhận tiền Trong số trường hợp, vật đảm bảo chấp nhận cho khoản ứng trước chứng từ gửi hàng đem lại quyền kiểm soát hàng hóa với tờ hối phiếu trình nhờ thu Phương thức có nhiều điểm tương tự hình thức chiết khấu chứng từ toán theo phương thức tín dụng chứng từ Tuy nhiên, trường hợp chứng từ toán theo phương thức nhờ thu số ngân hàng sử dụng cụm từ “Ứng trước tiền hàng xuất khẩu” việc thẩm định giao cho phòng tín dụng phụ trách Và loại hình tài trợ này, mức độ rủi ro cao nên lãi suất tài trợ cao so với hình thức tài trợ khác, để tài trợ khách hàng cần có tài sản bảo đảm Bao toán quốc tế Đây hình thức tài trợ đặc biệt dành cho nhà XK, đó, NH mua lại chứng từ toán, khoản nợ chưa đến hạn toán để trở thành chủ nợ trực tiếp đứng đòi nợ nhà NK nước Factoring dạng kỹ thuật tài trợ cổ điển phát triển mạnh giai đoạn thương mại quốc tế bùng nổ nhanh chóng Theo công ước Factoring quốc tế UNIDROIT-1988, khái niệm chung nghiệp vụ đưa sau Hợp đồng Factoring hợp đồng kết lập bên cung ứng với tổ chức tài trợ, theo đó: - Bên cung ứng nhượng cho tổ chức tài trợ khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng thương mại - Tổ chức tài trợ thực tối thiểu số chức sau đây: + Tài trợ bên cung ứng gồm có cho vay ứng tiền trước + Quản lý sổ sách liên quan đến khoản phải thu + Thu nợ khoản phải thu + Bảo đảm rủi ro không toán nợ Con nợ phải thông báo việc nhượng bán khoản phải thu (Điều 1, UNIDROIT Convention Ottano 1988) Ba chức Factoring quốc tế là: - Theo dõi quản lý việc thu nợ tiền hàng - Chức tài trợ túy - Chức đảm nhận rủi ro thương mại người mua Dịch vụ Factoring, theo tổng kết Uỷ ban Wilson, dịch vụ “cho phép nhà xuất bán hàng theo lối ghi sổ, nghĩa cấp tín dụng cung ứng cho người mua nước với mức bảo đảm rủi ro 100%, với việc thu nợ thực thông qua mạng lưới quốc tế tổ chức factor” Bằng việc sử dụng Factoring, nhà xuất có lợi ích mà loại hình tài trợ khác không cung cấp Đó là: • Cung ứng hỗ trợ tài cho doanh nghiệp cách gia tăng vốn lưu động mà họ ứ đọng hóa đơn chưa toán (các doanh nghiệp có khoản ứng trước từ 70% - 80% giá trị hóa đơn) Qua đó, họ rút ngắn chu kỳ vốn lưu động cách hữu hiệu, làm tăng lãi gộp • Nhờ Factoring, tỉ số tài bảng cân đối cải thiện Do đó, doanh nghiệp có đánh giá tốt ngân hàng muốn vay vốn • Tổ chức Factoring quảng lý tín dụng thay cho doanh nghiệp Nếu bao toán miễn truy đòi toàn rủi ro tín dụng tổ Factoring chịu Tổ chức Factoring giúp doanh nghiệp việc đánh giá tình trạng đánh giá tình trạng tài chính, khả kinh doanh, uy tín, người mua để định hạn mức tín dụng họ có yêu cầu • Tổ chức Factoring, làm công việc hạch toán bán hàng thay cho doanh nghiệp xuất khẩu, giúp doanh nghiệp giảm chi phí hành thủ tục có liên quan vấn đề quản lý theo dõi thu nợ tiền hàng từ nhà xuất • Công việc thu nợ tiến hành chuyên nghiệp, khéo léo, không gây phiền đánh mối quan hệ nhà xuất người mua họ • Bằng cách sử dụng Factoring, nhà xuất khấu nâng sức cạnh tranh kinh doanh nhờ vào khả cấp tín dụng cung ứng cho người mua nước dạng toán ghi sổ - phương thức toán quốc tế đơn giản Ngoài ra, bên cạnh việc đảm nhận rủi ro thương mại bên mua, tổ chức Factoring đảm nhận thêm rủi ro tỉ giá, rủi ro chuyển tiền, rủi ro trị Để đổi lại lợi ích này, nhà xuất phải trả khoản phí cao Để chống đỡ rủi ro tài trợ Factoring, tổ chức Factoring thường sử dụng biện pháp sau: - Sử dụng mối quan hệ factor đại lý hệ thống hiệp hội tổ chức Factoring quốc tế - Factoring xuất yêu cầu nhà xuất tự thu xếp để giao dịch tài trợ Factoring bảo hiểm tín dụng xuất - Factoring với điều kiện khó truy đòi CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) I Khái quát ngân hàng BIDV Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Tên gọi tắt: BIDV Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Lĩnh vực hoạt động kinh doanh Ngân hàng: ngân hàng có kinh nghiệm hàng đầu cung cấp đầy đủ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại tiện ích Bảo hiểm: cung cấp sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ thiết kế phù hợp tổng thể sản phẩm trọn gói BIDV tới khách hàng Chứng khoán: cung cấp đa dạng dịch vụ môi giới, đầu tư tư vấn đầu tư khả phát triển nhanh chóng hệ thống đại lý nhận lệnh toàn quốc Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư dự án, bật vai trò chủ trì điều phối dự án trọng điểm đất nước như: Công ty Cổ phần cho thuê Hàng không (VALC) Công ty phát triển đường cao tốc (BEDC), Đầu tư sân bay Quốc tế Long Thành… Nhân lực Hơn 24.000 cán bộ, nhân viên chuyên gia tư vấn tài đào tạo bản, có kinh nghiệm tích luỹ chuyển giao nửa kỷ BIDV đem đến cho khách hàng lợi ích tin cậy Mạng lưới Mạng lưới ngân hàng: BIDV có 180 chi nhánh 798 điểm mạng lưới, 1.822 ATM, 15.962 POS 63 tỉnh/thành phố toàn quốc Mạng lưới phi ngân hàng: Gồm Công ty Chứng khoán Đầu tư (BSC), Công ty Cho thuê tài chính, Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ (BIC)… Hiện diện thương mại nước ngoài: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc Các liên doanh với nước ngoài: Ngân hàng Liên doanh VID-Public (đối tác Malaysia), Ngân hàng Liên doanh Lào -Việt (với đối tác Lào) Ngân hàng Liên doanh Việt Nga- VRB (với đối tác Nga), Công ty Liên doanh Tháp BIDV (đối tác Singapore), Liên doanh quản lý đầu tư BIDV- Việt Nam Partners (đối tác Mỹ), Liên doanh Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife Hiện diện thương mại: rộng khắp Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc Đài Loan (Trung Quốc) Lược sử phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Thành lập ngày 26/4/1957, phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký Nghị định 177/TTg khai sinh Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam với nhiệm vụ cung ứng quản lý nguồn vốn Nhà nước cho công xây dựng tái thiết đất nước, ngân hàng thương mại lâu đời Việt Nam Gia đoạn 1957 – 1981, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam thành lập trực thuộc Bộ Tài với quy mô gồm 11 chi nhánh, 200 nhân viên với nhiệm vụ cấp phát, quản lý vốn kiến thiết nguồn vốn ngân sách cho tất lĩnh vực kinh tế, xã hội Giai đoạn 1981 đến 1989, mang tên Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với nhiệm vụ cấp phát, cho vay quản lý vốn đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch Nhà nước tất lĩnh vực kinh tế Giai đoạn 1990 đến 27/04/2012, mang tên Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Giai đoạn 2010-2012 Tập trung phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ Hoạt động bán lẻ giai đoạn trước BIDV trọng, tích cực nâng cao tỷ trọng thu nhập từ hoạt động bán lẻ tổng nguồn thu hệ thống, nhiên đến giai đoạn thực có biến đổi chất định hướng hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ giai đoạn Giai đoạn từ 27/04/2012 đến nay, mang tên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Giai đoạn năm 2013-2015 tích cực mở rộng mạng lưới, mở rộng phạm vi hoạt động, Trong thời kỳ này, thực đạo NHNN Thông tư số 21/2013/TT-NHNN - xếp lại mô hình sở giao dịch, quỹ tiết kiệm điểm giao dịch với lộ trình năm 2013-2015, BIDV mặt nghiêm chỉnh chấp hành tái cấu mạng lưới, mặt khác tăng cường mở rộng phạm vi hoạt động thông qua thành lập điểm giao dịch sở đáp ứng đầy đủ theo quy định NHNN Đến cuối 2015, BIDV thành lập diện thương mại 06 quốc gia – vũng lãnh thổ: Lào, Campuchia, Myanmar, Cộng hòa Séc, Cộng hoà LB Nga Đài Loan II Hoạt động tài trợ xuất ngân hàng BIDV Bao toán xuất Bao toán xuất hình thức cấp tín dụng BIDV cho Khách hàng xuất thông qua việc mua lại khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo Hợp đồng xuất Khách hàng với Nhà nhập Đối tượng khách hàng: Nhà xuất muốn tăng khả cạnh tranh việc chấp nhận phương thức toán trả chậm đồng thời muốn tài trợ và/ đảm bảo rủi ro toán nhà nhập Đặc điểm • Ứng trước tiền sở giá trị (các) khoản phải thu; • Quản lý (các) khoản phải thu; • Thu hộ; • Bảo đảm rủi ro tín dụng cho Nhà nhập thông qua Đại lý Bao toán (nếu có) Lợi ích • Được ứng trước tới 98% giá trị khoản phải thu • Tăng nhanh vòng quay luân chuyển vốn • Được bảo đảm rủi ro tín dụng nhà nhập • Tiết kiệm thời gian chi phí việc quản lý thu hồi khoản phải thu • Tạo lợi cạnh tranh hoạt động xuất chấp nhận phương thức toán trả chậm • Nắm bắt khả tài chính, uy tín nhà nhập Chiết khấu hối phiếu đòi nợ • Khách hàng cung cấp hồ sơ cho BIDV kèm chấp nhận toán chứng từ đòi tiền ngân hàng có nghĩa vụ toán L/C • BIDV tiến hành kiểm tra điều kiện thực hiện, thông báo cho khách hàng mức lãi suất phí tương ứng Nếu khách hàng chấp nhận, giao dịch thực Lợi ích • Được bổ sung vốn lưu động kịp thời BIDV toán Hối phiếu đòi nợ/bộ chứng từ xuất theo L/C trả chậm trước đến hạn toán; • Khoản chiết khấu miễn truy đòi không bị tính vào hạn mức tín dụng ngắn hạn Khách hàng BIDV; • Được đảm bảo rủi ro toán trường hợp Ngân hàng có nghĩa vụ toán L/C khả toán Điều kiện sử dụng • Hàng hóa giao có xác nhận chấp nhận toán ngân hàng có nghĩa vụ toán chứng từ giao hàng; • Khách hàng đáp ứng điều kiện chiết khấu miễn truy đòi theo L/C trả chậm BIDV Hồ sơ • Giấy • L/C đề nghị kiêm Hợp đồng chiết khấu miễn truy đòi theo L/C trả chậm sửa đổi (nếu có) • Điện xác thực chấp nhận toán thông báo ngày đến hạn toán Ngân hàng có nghĩa vụ toán • Giấy tờ, tài liệu chứng minh Khách hàng sử dụng tiền chiết khấu hợp pháp Cho vay hỗ trợ xuất BIDV đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động doanh nghiệp trước sau ký hợp đồng xuất để thu mua, dự trữ, chế biến, sản xuất hàng hóa xuất Đặc điểm • Đáp ứng tất phương thức toán: L/C, nhờ thu, T/T, CAD • Đồng • Tỷ tiền cho vay đa dạng: VND, USD, EUR loại ngoại tệ mạnh khác lệ tài trợ cao lên đến 85% giá trị hợp đồng với phương thức tài trợ linh hoạtTài sản đảm bảo linh hoạt: chấp quyền đòi nợ phát sinh từ L/C hàng xuất; chấp hàng hóa hình thành từ vốn vay; chấp tài sản đảm bảo thông thường khác Lợi ích • Lãi suất cho vay ưu đãi, phí dịch vụ cạnh tranh tỷ giá mua bán ngoại tệ theo thị trường đặc biệt chương trình tài trợ xuất ưu đãi BIDV thời kỳ • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng • Các dịch vụ tư vấn BIDV thị trường xuất khẩu, đối tác nước ngoài, phương thức toán III Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tài trợ xuất ngân hàng BIDV Năng lực cho vay ngân hàng Khả cung ứng tín dụng ngân hàng tất yếu phải dựa vào tiềm lực bên ngân hàng Tiềm lực bên ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng BIDV nói riêng đánh giá nhiều khía cạnh định, cụ thể sau: - Vốn tự có ngân hàng: Khả đáp ứng vốn ngân hàng doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp vốn tự có Nếu lượng vốn tự có nhỏ làm hạn chế khả huy động vốn để mở rộng cho vay giới hạn tín dụng khách hàng - Năng lực điều hành kinh doanh kinh tế thị trường ngân hàng: Nền kinh tế thị trường không đem lại cho BIDV hội mà ngân hàng phải đối mặt với thách thức to lớn, điều đòi hỏi BIDV phải có lực quản lý điều hành kinh doanh Chính năm qua BIDV không ngừng nâng cao lực điều hành kinh doanh điều thể việc đa dạng đổi nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng nghiệp vụ tín dụng - Trình độ nghiệp vụ cán quản lý nhân viên ngân hàng: nhân tố quan trọng, ảnh hưởng đến khả cho vay ngân hàng Sự thành công hoạt động tín dụng phụ thuộc lớn vào trình độ lực trách nhiệm đội ngũ cán tín dụng Hiểu điều nay, BIDV không ngừng đòa tạo nâng cao nghiệp vụ cán quản lý nhân viên ngân hàng - Ngoài khía cạnh khác ngân hàng tác động không nhỏ đến khả cho vay ngân hàng như: thông tin tín dụng, công nghệ ngân hàng, hệ thống tổ chức, công tác tra kiểm soát nội bộ, ảnh hưởng đến khả cho vay ngân hàng Chính sách xuất Nhà nước Mỗi quốc gia đưa sách ngoại thương phù hợp với tình hình đất nước giới nhằm nâng cao hiệu xuất nhập Trong thời kỳ phát triển Nhà nước ta có chiến lược biện pháp phát triển, nâng cao hiệu hoạt động Điều có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tín dụng tài xuất nhập ngân hàng BIDV Chính sách xuất nhập Việt Nam thời kỳ bao gồm: sách mặt hàng, sách thị trường, sách thuế, sách tỷ giá, sách hôc trợ đầu tư, sách hỗ trợ giá, sách tự hóa bảo hộ mậu dịch Các sách có tác dụng thúc đẩy hoạt động xuất nhập ngày phát triển keó theo hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập mở rộng, mang lại hiệu cao cho ngân hàng doanh nghiệp xuất nhập Môi trường kinh tế trị , xã hội Đây nhân tố quan trọng tác động mạnh đến hoạt động kinh tế nói chung hoạt động xuất nhập nói riêng - Nhân tố kinh tế: Điều kiện kinh tế khu vực mà nhân hàng phục vụ ảnh hưởng lớn tới quy mô hiệu tín dụng nói chung tài trợ xuất nhập nói riêng Một kinh tế ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho tín dụng mở rộng đạt hiệu cao, kinh tế không ổn định yếu tố lạm phát, khủng hoảng làm khả tín dụng khả trả nợ vay biến động lớn Hơn tín dụng ngân hàng chịu tác động lớn sách vĩ mô nhà nước – sách tài tiền tệ Chính sách tiền tệ mở rộng hay thu hẹp tác động đến lượng cung tiền kinh tế, tác động - đến dự trữ bắt buộc giới hạn cho vay ngân hàng BIDV Nhân tố xã hội: quan hệ tín dụng kết hợp ba nhân tố khánh hàng, ngân hàng tín nghiệm Trong tín nghiệm cầu nối mối quan hệ nhân hàng khách hàng Đặc biệt hoạt động tài trợ tín dụng xuất nhập liên quan đến mối quan hệ xã hội mang tính quốc tế cao, tín nghiệm điều kiện để nâng cao khả mở rộng tín dụng - mang lại hiệu tín dụng mong muốc ngân hàng khách hàng Nhân tố trị, pháp lý: Nhà nước tạo lập môi trường pháp lý hoàn chỉnh, có hiệu lực cao, phù hợp với phát triển nề kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tiến hành thuận lợi, sở pháp lý để giải khiếu nại có tranh chấp xảy ra, quan hệ kinh tế quốc tế Vì vấn đề pháp lý BIDV đặc biệt quan tâm , tìm hiểu IV Kết hoạt động tài trợ xuất ngân hàng BIDV Những kết đạt Trong năm qua, BIDV đạt kết khả quan, chứng tỏ tình hình hoạt động tài trợ xuất BIDV có hiệu Điều thể qua: - Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản BIDV có quy mô dẫn đầu thị trường, đạt 857 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2014 Vốn điều lệ đạt 34 ngàn tỷ đồng Tổng dư nợ tín dụng đầu tư đạt 799 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2014 Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,71% Tín dụng bán lẻ tăng trưởng 44%, chiếm 22,7% tổng dư nợ - Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 793 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 26%; Lợi nhuận trước thuế khối NHTM đạt 7.036 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước; ROE đạt gần 15% ROA 0,76% - Với nỗ lực giai đoạn vừa qua, BIDV tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s S&P đánh giá có triển vọng ổn định, nằm nhóm ngân hàng có bậc xếp hạng tín nhiệm cao Việt Nam; Được Forbes bình chọn 2.000 doanh nghiệp lớn giới BIDV vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước, tổ chức nước quốc tế trao nhiều giải thưởng danh giá nghiệp vụ kinh doanh vốn tiền tệ, công nghệ thông tin, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng điện tử… • - Mức tăng trưởng BIDV năm vừa qua ấn tượng, đồng toàn diện tất tiêu tổng tài sản, huy động vốn, tín dụng, bán lẻ, dịch vụ Cụ thể, mức tăng trưởng bình quân đạt 17%/năm, huy động vốn tăng gấp 2,5 lần, dư nợ bán lẻ tăng lần, lợi nhuận trước thuế tăng gấp 1,7 lần - BIDV có diện thương mại quốc gia, gồm: Lào, Campuchia, Myanmar, Séc, Nga, Đài Loan BIDV khởi xướng, đồng tổ chức 13 chương trình hợp tác kinh tế quốc tế để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tham gia hiệp định FTA, mở cửa cộng đồng ASEAN, kết nối thị trường EU, đặt dấu ấn thị trường Đông Bắc Á - Đặc biệt, BIDV đơn vị đầu thực trách nhiệm xã hội cộng đồng; uy tín thương hiệu ghi nhận đánh giá cao Giai đoạn 2010-2015, BIDV triển khai chương trình ASXH nước với tổng kinh phí thực 2.214 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng số ASXH toàn ngành ngân hàng Những vấn đề tồn hoạt động tài trợ xuất ngân hàng BIDV - Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng nghiệp vụ chậm, quy mô tài trợ xuất nhập chưa tương xứng với tiềm BIDV Tỉ trọng dư nợ tín dụng xuất nhập tổng dư nợ tín dụng BIDV thấp - Thứ hai, tỉ ệ hạn tín dụng xuất nhập cao có xu hướng tăng lên, chất lượng tín dụng xuất nhập chưa đảm bảo Nguyên nhân tồn hoạt động tài trợ xuất ngân hàng BIDV 2.1 Nguyên nhân khách quan - Thứ môi trường pháp lí cho hoạt động kinh doanh xuất chưa đầy đủ, thiếu đồng Điều gây khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh BIDV Thể việc, hình thức tài trợ xuất thương phiếu phát triển, nhiên văn nước ta nhiều điểm thiếu sót khiến cho thương phiếu chưa sử dụng phổ biến Hạn chế quy định giới hạn bảo lãnh tối đa khách hàng mối quan hệ nghiệp vụ cho vay - Thứ hai, môi trường kinh doanh, cạnh tranh gay gắt ngân hàng nước gây khó khăn hoạt động BIDV Sự mở rộng số lượng chất lượng ngân hàng khiến khách hàng có thêm nhiều lựa chọn cho mình, thế, BIDV cần thực thi nhiều biện pháp tiếp cận thu hút khách hàng đa dạng hoá loại hình tài trợ xuất - - - Thứ ba, hạn chế nguồn thông tin tín dụng, ngân hàng hạn chế phối hợp hoạt động, tạo khe hỏ cho nhiều doanh nghiệp lợi dụng vay vốn từ nhiều ngân hàng ngân hàng không nắm tình trạng Điều làm tăng rủi ro không thu hồi nợ ngân hàng Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thiếu kinh nghiệm doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập doanh nghiệp có quan hệ xuất nhập với đối tác nước phải thông qua trung gian, mua bán vòng vèo, giá mua bị đẩy lên cao Ngoài số nguyên nhân khác như, lực vay vốn doanh nghiệp - 2.2 Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, nguồn vốn BIDV hạn chế Thứ hai, cấu khách hàng chưa hợp lí Thứ ba, sản phẩm tài trợ xuất chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu cảu khách hàng Thứ tư, hoạt động marketing sản phẩm tài trợ xuất chưa hiệu Thứ năm, công tác phòng ngừa rủi ro, kiểm tra, kiểm soát nội chưa trọng mức Thứ sáu, trình độ đội ngũ cán nhiều hạn chế Thứ bảy, vấn đề trang bị kĩ thuật công nghệ ngân hàng V Giải pháp để phát triển hoạt động tài trợ xuất ngân hàng BIDV 1.Đối với ngân hàng BIDV: 1.1 Tăng cường khả nguồn vốn Để đạt mục đích tăng cường nguồn vốn năm tới nhằm tạo tiềm lực để ngân hàng đẩy mạnh phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu, BIDV áp dụng biện pháp như: - Đề sách lãi suất tiền gửi hợp lý Đây điều mà khách hàng thường quan tâm trình cân nhắc để chọn ngân hàng phù hợp cho Khách hàng thường bị thu hút ngân hàng có lãi suất cao Tuy nhiên việc tăng lãi suất huy động vốn phức tạp chi phí đầu vào cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, chi phí cao kéo theo lợi nhuận ngân hàng giảm Mức lãi suất hợp lý phải đảm bảo chi phí huy động không cao Để đề sách lãi suất hợp lý, ngân hàng dựa vào nhu cầu vốn thời kỳ khác nhau, hạn chế tình trạng ứ đọng vốn Bên cạnh đó, ngân hàng phải đồng theo dõi, kiểm soát tình hình lãi suất ngân hang khác nhằm có điều chỉnh kịp thời để đảm bảo tính cạnh tranh - Đa dạng hình thức huy động vốn Các biểu cụ thể phát hành giấy tờ có giá dài hạn, giấy tờ có giá dài hạn, phát hành chứng tiền gửi, huy động tiết kiệm dự thưởng, tiết , tiết kiêmh VNĐ bù đắp trượt giá USD - Mở rộng mạng lưới hoạt động, thành lập thêm chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm địa bàn có nhiều tiềm khu vực đông dân cư, trung tâm thương mại, khu đô thị vừa tạo thuận lợi cho khách hàng, vừa mở rộng quy mô hoạt động - Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến gửi tiền: BIDV nên có điểm giao dịch phục vụ ngày nghỉ hay hành nhiều ngân hàng giới thường tiến hành để tạo thuận lợi cho khách hàng.BIDV nên áp dụng phương thức rút tiền toán lãi cách linh hoạt lợi ích khách hàng BIDV nên cho phép khách hàng gửi tiền nơi rút tiền nhiều nơi hệ thống phòng giao dịch ngân hàng không thiết gửi đâu đến nơi rút Khách hàng gửi tiền với nhiều mục đích, ngân hàng trả lãi cho phù hợp với mục đích khách hàng trả lãi trước, tả lãi kỳ, ghép lãi - Tăng cường, mở rộng toán không dùng tiền mặt: làm tốt công tác toán không dùng tiền mặt điểm quan trọng dẫn đến thành công việc thu hút nguồn vốn BIDV cần áp dụng tiến công nghệ ngân hàng, mở rộng hình thức mở tài khoản cá nhân, phát triển nghiệp vụ toán thẻ tín dụng, séc , mở rộng dịch vụ gửi tiền rút tiền qua máy rút tiền tự động ATM Từ vừa thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư tổ chức kinh tế, vừa mở rộng, phát triển dịch vụ ngân hàng Bên cạnh thẻ ATM, BIDV nên có kế hoạch phát hành loại thẻ quốc tế khác thực kết nối toán thẻ VISA MASTER cho ngân hàng ACB Do vậy, BIDV cần khẩn trương đăng ký trở thành đại lý thức triển khai áp dụng hình thức tất chi nhánh hệ thống BIDV 1.2 Xây dựng chiến lược, sách dài hạn để định hướng cho hoạt động tài trợ xuất nhập BIDV phát triển 1.2.1.Xây dựng sách sản phẩm tài trợ Để đưa hình thức tài trợ đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp xuất nhập BIDV phải nghiên cứu chủ trương, sách Nhà nước việc phát triển ngành, loại hàng có liên quan đến xuất nhập để sở định hướng cho cấu tài trợ - Nhà nước có sách khuyến khích thành phần kinh tế tham gia sản xuất, kinh doanh xuất nhập hàng hoá dịch vụ Nâng cao lực cạnh tranh, phát triển mạnh sản phẩm hàng hoá dịch vụ có khả cạnh tranh thị trường quốc tế; giảm mạnh xuất sản phẩm thô sơ chế, tăng nhanh tỷ trọng sản phẩm chế biến tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm; nâng dần tỷ trọng sản phẩm có hàm lượng trí tuệ, hàm lượng công nghệ cao - Đẩy mạnh lĩnh vực dịch vụ thu ngoại tệ: du lịch, xuất lao động, vận tải, bưu viễn thông, tài tiền tệ, dịch vụ kỹ thuật, tư vấn, thu hút kiều hối - Chủ động tích cực thâm nhập thị trường quốc tế, trọng thị trường trung tâm kinh tế giới, trì mở rộng thị phần thị trường quen thuộc, tranh thủ hội mở thị trường BIDV vào để hoạch định chiến lược tài trợ xuất nhập đắn, đảm bảo chủ trương, sách Nhà nước, phù hợp với phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp từ nâng cao uy tín sức cạnh tranh BIDV 1.2.2 Xây dựng sách khách hàng - Đối với khách hàng truyền thống, số ví dụ tiêu biểu Tổng công ty than, Tổng công ty chè, Tổng công ty cà phê, Tổng công ty lương thực miền Bắc, Tổng công ty dệt may, … + Cần có sách ưu đãi khách hàng thuộc diện nhằm trì mối quan hệ, giữ chữ tín tăng thêm niềm tin cho khách hàng + Cần liên tục giám sát tiến triển khách hàng với số dư tín dụng cam kết khác bao gồm việc rà soát thông tin phát triển kinhdoanh khách hàng, lưu ý đến kiện ảnh hưởng đến khách hàng, nhân tố kinh tế vấn đề liên quan khác + Mỗi cán tín dụng phải lưu giữ nhật ký để theo dõi, xác nhận tuân thủ cam kết hợp đồng vay, rà soát trình phát triển kinh doanh khách hàng tất vấn đề liên quan đến khoản vay - Đối với khách hàng mới, cấu khách hàng BIDV lượng khách hàng doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỷ trọng cao lượng khách hàng doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước lại chiếm tỷ lệ khiêm tốn + Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng Thực trạng doanh nghiệp khó tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng tâm lý e ngại ngân hàng Tuy nhiên tập trung nhiều vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp Nhà nước rủi ro với ngân hàng lớn Chính mà BIDV nên mạnh dạn việc cung cấp sản phẩm tài trợ cho doanh nghiệp sở nghiên cứu, đánh giá, thẩm định kỹ lưỡng, yêu cầu tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh bên thứ ba + Cần tăng cường công tác tiếp thị, tư vấn khách hàng tiêm năng, giải thích lợi ích mà doanh nghiệp nhận sử dụng sản phẩm tài trợ ngoại thương ngân hàng + Có sách ưu đãi đặc biệt lãi suất, dịch vụ tiện ích để tăng sức hấp dẫn thu hút ý khách hàng tiềm 1.3.Đưa biện pháp hạn chế rủi ro tài trợ 1.3.1 Nâng cao lực thẩm định đánh giá dự án tài trợ xuất nhập Ngân hàng BIDV cần thu thập thông tin khách hàng như: ngành nghề kinh doanh phép hoạt động (kiểm tra phù hợp ngành nghề ghi đăng ký kinh doanh phù hợp với dự án, phương án dự kiến xin tài trợ), tình hình bán hàng, tình hình sản xuất, mức độ tín nhiệm bạn hàng, chiến lược kinh doanh thời gian tới Các thông tin cần thu thập từ nhiều nguồn khác để đối chiếu, so sánh đảm bảo tính xác: từ nội ngân hàng, từ trung tam thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CIC- Credit Information Centre), từ phía đối tác ngân hàng, từ nguồn thông tin báo chí, Internet Đối với dự án tài trợ BIDV cần phải xem xét tổng thể phương án sản xuất kinh doanh/dự án đầu tư, tính toán hiệu tài chính, khả trả nợ dự án Ngoài ra, ngân hàng nên xác định cần thiết thực yêu cầu tài trợ Việc ngân hàng đề nghị khách hàng không nên sử dụng dịch vụ tín dụng xét thấy không cần thiết điều hữu ích cho hai 1.3.2 Nâng cao hiệu hoạt động Ban quản lý rủi ro BIDV Mô hình xây dựng tảng định sáng suốt có tính chất định đến thành công Trong thời gian tới, ngân hàng cần: - Xây dựng phát triển văn hoá quản lý rủi ro sâu rộng toàn hệ thống BIDV Theo đó, từ hội đồng quản trị, cấp điều hành cán nghiệp vụ thực thường xuyên trình quản lý rủi ro Yếu tố rủi ro phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng định sách Ban lãnh đạo, hành vi tác nghiệp - Tăng cường việc phối kết hợp Ban quản lý rủi ro với phòng ban khác đặc biệt với phận tác nghiệp trực tiếp tạo rủi ro công tác quản lý rủi ro muốn thành công phần lớn phải dựa vào tuân thủ quy chế phối hợp - Liên tục nâng cấp, cải tiến hệ thống sở hạ tầng công nghệ thông tin Từ cung cấp kịp thời, xác thông tin theo yêu cầu phần mềm hỗ trợ cho việc tính toán, đo lường, phân tích 1.3.3 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát Sau cấp tín dụng phải tiến hành kiểm tra để đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay mục đích, phát kịp thời sai phạm để có biện pháp xử lý phù hợp, tránh vốn Đồng thời cần tiến hành công tác kiểm tra đột xuất định kỳ việc sử dụng vốn vay khách hàng để phát kịp thời rủi ro tiềm tàng Ngân hàng cần trọng đến việc theo dõi tình hình sử dụng vốn suốt thời gian triển khai dự án không trọng riêng giai đoạn đầu Bên cạnh đó, cần phát sớm khoản cho vay có dấu hiệu không thu hồi vốn như: doanh nghiệp chậm trễ việc nộp báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, trốn tránh kiểm tra ngân hàng, gia tăng bất thường hàng tồn kho khoản tín dụng thương mại, hoàn trả nợ lãi chậm để chủ động tìm biện pháp xử lý 1.3.4 Liên kết với tổ chức tín dụng khác Thực tế cho thấy BIDV nên có biện pháp xây dựng mối liên hệ thông tin với ngân hàng thương mại khác, với định chế tài phi ngân hàng định chế tài khác Lợi ích thu từ giải pháp lớn: ngân hàng có thông tin kịp thời, xác để đánh giá khách hàng đắn hơn, ngăn ngừa hành động mưu lợi bất khách hàng, thắt chặt đoàn kết hệ thống ngân hàng Việt Nam- nhân tố quan trọng trước sức ép cạnh tranh ngày tăng từ ngân hàng nước 1.4 Đa dạng hoá phương thức tài trợ Mặc dù có nỗ lực lớn sản phẩm tài trợ xuất nhập BIDV nghèo nàn mang tính truyền thống, chưa đáp ứng yêu cầu ngân hàng đại Chính lẽ đó, việc mở rộng hình thức tài trợ tất yếu Trong thời gian tới BIDV nên: - Phát triển nghiệp vụ hành + Đối tượng khách hàng mở rộng yêu cầu tín dụng khách hàng giảm nhẹ, đồng thời mức độ rủi ro lại so với cho vay thông thường + Cho thuê tài tạo thu nhập lợi nhuận cho ngân hàng thông qua việc cung cấp vốn tài trợ dịch vụ kèm Ngoài ngân hàng hưởng ưu đãi nhà sản xuất chiết khấu mua với khối lượng lớn + Ngân hàng tận dụng mạng lưới khách hàng sở vật chất sẵn có mà không cần tốn nhiều chi phí đầu tư ban đầu ưu nguồn vốn, nhân lực, + Là biện pháp giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng vật chấp tài sản cho thuê, ngân hàng nắm quyền sở hữu tài sản thu hồi tài sản bên thuê vi phạm hợp đồng Hơn tài trợ tài sản, bên thuê hội lạm dụng vốn mục đích khác, qua đảm bảo cho ngân hàng có khả thu hồi nợ + Hồ sơ cho thuê tương đối đơn giản nên giảm chi phí giao dịch, chi phí quản lý tăng doanh số cho thuê - Phối hợp với nghiệp vụ toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ tạo thành chu trình tài trợ khép kín - Cùng ngân hàng khác, tổ chức tín dụng thực đồng tài trợ - Nghiên cứu triển khai sản phẩm tài trợ bao toán, tái tài trợ xuất 1.5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Để phát huy sức mạnh đội ngũ cán bộ, BIDV cần xây dựng chiến lược phát triển nhân lực cách toàn diện Các cán ngân hàng cần có lượng kiến thức đầy đủ không ngiệp vụ ngân hàng mà ngoại ngữ, nghiệp vụ ngoại thương, luật tập quán kinh doanh quốc tế để có khả xử lý tình bất ngờ phát sinh quy trình nghiệp vụ tư vấn cho khách hàng việc ký kết, thực hợp đồng xuất nhập Để có đội ngũ cán vững mạnh, BIDV nghiên cứu biện pháp cụ thể như: - Thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo nội ngân hàng, ngân hàng nước, chi nhánh ngân hàng nước để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức thực tế - Chú trọng công tác tuyển chọn sử dụng cán thông qua chế độ thi tuyển để có lớp người thực chất - Tiến hành thống kê trình độ cán để phân loại đối tượng đào tạo - Thăm dò nhu cầu lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phải đào tạo trước mắt lâu dài - Có sách đãi ngộ thích hợp với cán có lực tâm huyết 1.6 Tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào nghiệp vụ ngân hàng Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thời gian tới BIDV cần thực số biện pháp: - Phát triển phần mềm ứng dụng tập trung vào dịch vụ ngân hàng xây dựng thành công sản phẩm phần mềm: Homebanking, chương trình quản lý sổ tiết kiệm dự thưởng - Củng cố, nâng cao lực sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đặc biệt lực thiết bị phần cứng mạng truyền thông nhằm phục vụ tốt cho triển khai mở rộng dự án đại hoá phát triển dịch vụ ngân hàng - Nâng cao độ an toàn ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng quy trình xử lý dự phòng, đầu tư sở vật chất kỹ thuật dự phòng - Tập trung đầu tư triển khai dự án trọng điểm công nghệ thông tin mở rộng mạng lưới ATM toàn quốc, mở rộng hệ thống mạng WAN, triể khai dự án “Xây dựng hệ thống an ninh bảo mật mạng máy tính BIDV”, “Nâng cấp máy chủ phục vụ mở rộng hệ thông SIBS”, “Nâng cấp hệ thống lưu trữ cho trung tâm xử lý” 1.7 Đẩy mạnh hoạt động Marketing Trên sở xây dựng sách khách hàng sách sản phẩm phù hợp, BIDV cần thường xuyên trì mối quan hệ với khách hàng để vừa đưa thông tin sản phẩm dịch vụ vừa thu thập thông tin từ phía doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu họ tìm giải pháp đáp ứng tốt nhu cầu tổ chức hội nghị khách hàng, buổi hội thảo, thuyết trình Nhanh chóng cập nhật kịp thời, xác thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh từ nhiều nguồn khác để có điều chỉnh thích hợp Tăng cường công tác tiếp thị quảng cáo nhằm mở rộng hình ảnh, uy tín ngân hàng đến đối tượng khách hàng thông qua báo chí, ấn phẩm chuyên ngành, Internet Mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng dễ dàng tiếp cận với dịch vụ ngân hàng Đối với nhà nước 2.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tài trợ xuất nhập Đường lối Đảng đặt nhu cầu hoàn chỉnh hệ thống pháp luật thông qua việc xây dựng hoàn thiện văn quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính, ngân hàng để hình thành khuôn khổ pháp lý đồng Chính vậy, thời gian tới việc hoàn thiện văn pháp lý yêu cầu cấp bách như: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1096/2004/QĐ- NHNN quy chế hoạt động bao toán vào ngày 6/9/2004, nhiên nghiệp vụ Việt Nam thân ngân hàng nước dè dặt chưa dám triển khai nghiệp vụ Do đó, để tạo điều kiện lợi cho ngân hàng cần có hướng dẫn cụ thể ngân hàng Nhà nước - Quy định giới hạn chung cho hai nghiệp vụ cho vay bảo lãnh giúp cho ngân hàng linh hoạt việc định cho vay hay bảo lãnh cho khách hàng nhằm đạt hiệu cao - Không có văn pháp luật ngành ngân hàng mà Nhà nước cần phải đảm bảo ổn định, quán quy định pháp lý khác luật thương mại, luật doanh nghiệp, luật dân sự, luật thuế, luật hải quan nguồn luật ảnh hưởng gián tiếp không nhỏ đến hoạt động ngân hàng 2.2 Hoàn thiện hệ thống sách nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tạo môi trường an toàn cho ngân hàng cung cấp sản phẩm tài trợ xuất nhập 2.2.1 Giải pháp sách vốn, tín dụng, đầu tư Tiếp tục biện pháp lành mạnh hoá thị trường tài để hạ thấp chi phí vốn vay cho doanh nghiệp, xây dựng áp dụng hệ thống giám sát thị trường tài theo chuẩn mực thông lệ quốc tế, thực chế giám sát từ xa Xử lý dứt điểm khoản nợ hạn, nợ đọng thông qua việc thành lập công ty khai thác tài sản chấp ngân hàng thương mại để bán lại, thu hồi, làm lành mạnh tình hình tài doanh nghiệp, tổ chức tín dụng Thúc đẩy phát triển thị trường vốn, phát triển mạng lưới hệ thống ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư, thị trường chứng khoán đến khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp vừa nhỏ Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng cách: Giữ lãi xuất ổn định mức hợp lý, đơn giản hoá thủ tục vay vốn, hoàn thiện việc cấp giấy tờ nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để doanh nghiệp chấp nhận vay vốn ngân hàng 2.2.2 Chính sách thị trường Đẩy mạnh việc thực biện pháp hữu hiệu chống tượng gian lận thương mại hoạt động kinh doanh phi pháp lừa đảo, buôn lậu, trốn thuế 2.2.3 Chính sách thuế sách hải quan Cần thực nguyên tắc bình đẳng thuế doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp Thực phương thức thu thuế hải quan qua ngân hàng có tính chất bắt buộc, hình thức chống thất thoát tiêu cực cách hiệu hải quan, mở rộng toán không dùng tiền mặt kinh tế 2.2.4 Chính sách khoa học công nghệ Tiếp tục loại bỏ trở ngại pháp luật sách việc chuyển giao công nghệ từ vào Việt Nam như: Đơn giản hoá thủ tục giảm bớt hoá phí tổn với thị thực nhập cảnh, đặc biệt cán kỹ thuật, nhà khoa học người điều hành kinh doanh nước ngoài, phí sử dụng Internet xuống thấp mức thuế áp dụng nước Đông Nam Á khác, cho phép nhập thiết bị cũ phù hợp với khả tài 2.3 Hỗ trợ ngân hàng tham gia tài trợ xuất nhập Sự có mặt ngày nhiều ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước thị trường tài tiền tệ Việt Nam thời gian qua năm tới đưa ngân hàng nước vào cạnh tranh gay gắt mà ngân hàng Việt Nam với lực yếu thách thức lớn không riêng BIDV mà hệ thống ngân hàng Việt Nam Với mạnh vốn, công nghệ kinh nghiệm kinh doanh thương trường, ngân hàng liên doanh chi nhánh ngân hàng nước dần chiếm lĩnh thị trường tín dụng đặc biệt lĩnh vực xuất nhập khẩu- lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, mang lại doanh thu lợi nhuận cao ngày phát triển Việt Nam KẾT LUẬN Hoạt đông ngoại thương với thành tựu to lớn nhiều năm qua chứng minh cho tính đắn bước Đảng Nhà nước tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Bên cạnh thành công đạt đươc,chúng ta phủ nhận nhiều hạn chế hoạt động ngoại thương Việt Nam mà nguyên nhân thiếu vốn Chính mà hoạt động tài trợ xuất nhập ngân hàng thương mại đời yếu tố khách quan , đáp ứng đòi hỏi cấp bách kinh tế, công cụ hỗ trợ đắc lực thúc đẩy hoạt động ngoại thương phát triển mạnh mẽ Nhận rõ cần thiết xu hướng phát triển hoạt động tài trợ ngoại thương, thời gian qua BIDV nỗ lực không ngừng nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ tài trợ xuất nhập Hướng đắn BIDV góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, góp phần nâng cao vị ngân hàng Tuy nhiên, phủ nhận kết hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập BIDV thời gian qua chưa tương xứng với tiềm phát triển Kết tác động nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, đòi hỏi BIDV cần nghiên cứu kỹ để tìm giải pháp khắc phục phù hợp Với hỗ trợ hiệu từ phía Nhà nước doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nỗ lực toàn hệ thống BIDV, chắn tương lai, hoạt động tài trợ xuất nhập có bước phát triển vượt bậc đóng góp nhiều vào kết kinh doanh chung ngân hàng ... VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I II III Khái niệm tài trợ xuất Tài trợ xuất phận tài trợ ngoại thương ngân hàng Tài trợ ngoại thương bao gồm hoạt động mang tính chất tài. .. vốn ngân hàng thông qua tài trợ Ngân hàng lúc vừa đóng vai trò ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu, vừa ngân hàng tài trợ cho việc thực hợp đồng, đồng thời với trình tài trợ, để đảm bảo nguồn vốn tài. .. động tài trợ xuất ngân hàng BIDV Năng lực cho vay ngân hàng Khả cung ứng tín dụng ngân hàng tất yếu phải dựa vào tiềm lực bên ngân hàng Tiềm lực bên ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng BIDV
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động tài trợ xuất khẩu của ngân hàng BIDV, Hoạt động tài trợ xuất khẩu của ngân hàng BIDV, Hoạt động tài trợ xuất khẩu của ngân hàng BIDV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay