Presentation DOING 2

26 450 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 13:22

Đề tài: Ảnh hưởng của tiếng ồn và biện pháp giảm thiểu tiếng ồn của công ty giày Uy VIệt. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH KHOA SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - ✯✯✯ - MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT GVHD: T.S HOÀNG VĂN HUỆ Phan Tiến Thoại NHÓM 12 Bùi Thám Võ Thị Thanh Hoàng Dương Minh Trí Nguyễn Tiến Tài NỘI DUNG LỜI NÓI ĐẦU CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 KHÁI NIỆM 2.2 PHÂN LOẠI 2.3 NGUYÊN NHÂN 2.4 TÁI HẠI 2.5 BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ÁP DỤNG THỰC TẾ 3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY 3.2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỚI 3.3 HIỆN TRẠNG TIẾNG ỒN 3.4 PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC KẾT QUẢ BÀN LUẬN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT LỜI NÓI ĐẦU Ô NHIỄM KHÍ Ô NHIỄM ĐẤT SỰ ĐÔ THỊ HOÁ Ô NHIỄM NƯỚC Ô NHIỄM TIẾNG ỒN CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT LỜI NÓI ĐẦU Cải thiện nâng cao Áp dụng số phương pháp điều kiện làm việc giảm thiểu tiếng ồn Nghiên cứu tiếng ồn Tăng suất sản suất hiệu sản xuất Nhân rộng mô hình giảm thiểu tiếng ồn CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 KHÁI NIỆM NOISE / NOXIA Khác cường tổn thương, đau đớn độ Cản trở nghỉ Khác tần số ngơi TIẾNG ỒN TẬP HỢP ÂM (dB) THANH Không Gây khó lúc chịu Kích thích tai CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.2 PHÂN LOẠI Vị trí nguồn ồn Nguồn gốc phát sinh đặc điểm lan truyền Thời gian tác dụng tiếng ồn • • • • • • • Tiếng ồn nhà Tiếng ồn nhà Tiếng ồn khí động Tiếng ồn va chạm Tiếng ồn kết cấu (hay vật liệu) Tiếng ồn ổn định Tiếng ồn không ổn định CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.3 NGUYÊN NHÂN Giao thông Hoạt động công cộng Xây dựng Giải trí Tiện ích gia đình Cơ khí công nghiệp CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.4 TÁC HẠI Điếc hoàn toàn 140 130 Lớn đến khó chịu Rất lớn Lớn vừa phải Ngưỡng gây đau 120 110 Máy cắt kim loại 100 Máy bay phản lực cách 300m 90 Máy sấy tóc 80 Còi xe cấp cứu 70 Giao thông 60 Nói chuyện bình thường 50 Lặng yên Rất lặng yên 40 Tiếng mưa rơi 30 Tiếng lật sách thư viện CHUYÊN20 ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.5 BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Bảo trì thiết bị Hiện đại hoá công nghệ Vật liệu cách âm xốp Giảm thời gian tiếp xúc Tạo cấu trúc hút âm Trang bị vật liệu đệm Giảm ồn chấn động nguồn Trang bị cách âm, tiêu âm Giáo dục ý thức an toàn Tạo vùng xanh Trang bị bảo hộ Khoanh vùng công nghiệp Giáo dục người CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT Quy hoạch kiến trúc ÁP DỤNG THỰC TẾ 3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY GIÀY UY VIỆT • • • • • • • • 01-09-2003 KCN Đông Xuyên, p Rạch Giữa, Vũng Tàu, t Bà Rịa – Vũng Tàu Chuyên sản xuất kinh doanh loại giày dép da Tạo hội việc làm cho 5521 công nhân viên tỉnh Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006, 2007, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016 Doanh nghiệp đạt chuẩn Hàng Việt Nam Chất Lượng cao năm 2009 – 2016 Công suất năm lên đến 20.000 đôi Tăng kim ngạch xuất lên 30% tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 0.2% toàn quốc CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT ÁP DỤNG THỰC TẾ 3.3 HIỆN TRẠNG TIẾNG ỒN CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT Dựa TCVSLĐ cho phép theo Quyết định số 3733/2002/QĐBYT + 55/76 mẫu đạt - 72,4% + 21/76 mẫu vượt - 27,6% ÁP DỤNG THỰC TẾ 3.3 HIỆN TRẠNG TIẾNG ỒN dBA 100 95 90 85 80 75 70 85 65 60 55 50 KV MÁY Column21 Đạt Tiêu chuẩn vệ sinh lao động Column20 Không đạt Tiêu chuẩn vệ sinh lao động Column19 Column12 Column18 Column11 Column17 Column10 Column16 Column9 Xưởng A ( 20/26 mẫu đạt) CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT Column15 Column8 ÁP DỤNG THỰC TẾ 3.3 HIỆN TRẠNG TIẾNG ỒN dBA 100 95 90 85 80 75 70 85 65 60 55 50 KVMÁY Series 29 Series 28 Series 27 Series 26 Xưởng B ( 22/28 mẫu đạt) CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT Series 25 ÁP DỤNG THỰC TẾ 3.3 HIỆN TRẠNG TIẾNG ỒN dBA 110 105 100 95 82.8 90 85 80 75 70 65 85 60 55 50 TCVSLĐ 55 56 57 58 59 60 61 62 Không đạt Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 63 64 65 66 Đạt Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 67 68 69 70 Series 21 Xưởng C (13/22 mẫu đạt) CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT 71 72 73 Series 20 74 75 76KVMÁY ÁP DỤNG THỰC TẾ 3.4 PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC Tại vị trí có tiếng ồn không đạt Phòng hộ cá nhân bảo hộ lao động Phương án đưa Giám sát đặt cảnh báo môi trường Giám sát y tế sức khoẻ Nâng cao nhận thức người lao động CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT KHẮC PHỤC TẠI VỊ TRÍ CÓ TIỀNG ỒN KHÔNG ĐẠT PHÒNG HỘ CÁ NHÂN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ ĐẶT CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG GIÁM SÁT VỀ Y TẾ VÀ SỨC KHOẺ NÂNG CAO NHẬN THỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG KẾT QUẢ Tiêu chuẩn vệ sinh lao động Column1 Series Series dBA 90 93.3 90.8 88.5 88 87.2 86.4 85.8 85 81.1 80.2 79.4 70 50 KVmáy Xưởng A dBa 110 dBa99.7 96.6 95.4 92.7 90.3 88.589.3 87.1 90 86.5 85 83.7 81.5 80.478.9 79.6 87.4 87.1 90 86.4 86.5 86.2 86.1 85.2 85 82.6 81.5 80.7 80.7 80.3 79.9 79.8 70 70 50 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 103.3 98 94.5 93.9 Xưởng 9B KV máy 11 50 Tiêu chuẩn vệ sinh lao13 động CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT 14 15 Xưởng C 16 17 18 19 20 21 KV máy TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG BÀN LUẬN (Quyết Định số 3733/2002/QĐ-BYT) Khu vực lao động sản xuất ≤ 85 dBA TIẾNG ỒN CHUNG (dBA) Số VỊ TRÍ ĐO TT Mẫu đạt Mẫu không đạt TCVSLĐ TCVSLĐ I./ XƯỞNG A • • A3-2 B1-1 • Do máy cũ tần suất hoạt động máy cao TẦNG 01 Cắt A-4 (Khu vực máy cắt lớn) 81,1 02 Cắt A-7 (Khu vực máy cắt nhỏ) 80,2 03 Thành hình A3-2 (Khu vưc máy mài thô) 88 TẦNG 04 Thành hình A1-1 (Khu vực máy mài nhám) 05 Thành hình A2-2 (Khu vực máy mài nhám) TẦNG 06 Chuẩn bị B2-1 (Khu vực máy ép cao tần) 80,4 07 May B1-2 (Khu vực máy matxa trụ) 81,5 08 Thành hình B1-1 (Khu vực máy may đế cao tốc) 09 Thành hình B1-3 (Khu vực máy mài thô) TẦNG 10 Tổ đế B1-2 (Khu vực súng phun) 11 Tổ đế B3-2 (Khu vực máy mài thô) 12 Thành hình B2-1 79,4 88,5 II./ XƯỞNG B • • A2-2 B3-2 • • Đặc thù máy móc tính chất công việc nên độ ồn cao Nguyên liệu cách ly sử dụng chưa đáp ứng yêu cầu 88,5 83.7 78,9 89.3 79,6 III./ XƯỞNG C • • C2-1 SoleC • • Khu vực tập trung nhiều công nhân làm việc Âm khó khếch tán TẦNG 13 Cắt C-2 (Khu vực máy cắt nhỏ) 80,7 14 Cắt C-5 (Khu vực máy cắt lớn) 80,3 TẦNG 15 Thành hình C1-1 (Khu vực máy may dây viền) 81,5 16 Thành hình C1-2 (Khu vực máy may dây viền) 80.7 17 Thành hình C1-3 (Khu vực máy ép đệm lót) 79,8 18 Thành hình C2-1 (Khu vực máy may dây viền) 19 Thành hình C2-2 (Khu vực máy may dây viền) 78,9 20 Thành hình C3-1 (Khu vực máy mài nhám) 82,6 21 Sole C (Khu vực máy dán biên đế) 98,0 85,2 Tổng số CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT 21 • • • • • • • • • • CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT NGƯỜI LAO ĐỘNG Nâng cao nhận thức tác hại tiếng ồn Luôn sử dụng thiết bị bảo hộ lao động DOANH NGHIỆP Duy trì tốt phương pháp giảm ồn Đầu tư ngân sách giải ô nhiễm tiếng ồn Áp dụng sách sức khoẻ cho người lao động phù hợp CƠ QUAN CHỨC NĂNG Có cán chuyên môn quản lý vấn đề môi trường Đề quy định chặt chẽ Quản lý xử phạt nghiêm khắc KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Quy định chế độ bảo hiểm phù hợp Phát triển biện pháp xử lý tiếng ồn hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO • • • • • • • • Báo cáo khoa học toàn văn - Hội nghị KH quốc tế Y học lao động Vệ sinh môi trường lần thứ I, Hà Nội, 2003 Báo cáo khoa học toàn văn - Hội nghị KH quốc tế Y học lao động Vệ sinh môi trường lần thứ II, Hà Nội, 2005 Báo cáo khoa học toàn văn - Hội nghị KH quốc tế Y học lao động Vệ sinh môi trường lần thứ III, Hà Nội, 2008 Luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, số 68/2006/QH11 Báo cáo kết thực quan trắc môi trường lao động năm 2016 Công Ty TNHH SX Giày Uy Việt Hồ Sơ Vệ Sinh Môi Trường Lao Động Năm 2016 Công Ty TNHH SX Giày Uy Việt Sổ kê khai máy móc thiết bị Công Ty TNHH SX Giày Uy Việt Noise at work, Magazine – Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work, 8/EN, 2005 CHUYÊN ĐỀ: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY UY VIỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: Presentation DOING 2, Presentation DOING 2, Presentation DOING 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay