Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017

7 278 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 11:03

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT TĨNH GIA ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 20162017 MÔN: NGỮ VĂN LỚP Thời gian làm bài: 150 phút Câu (2,0 điểm) Xác định phân tích tác dụng biện pháp tu từ có đoạn thơ sau: Đong chi m n ng l n h ngo Cánh cR d n gió ua thung lúa vàng Gió nâng ti ng hát chói chango Long lanh l Ri hái li m ngang chân trời (Trích Ti ng hát mùa gặt – Nguyễn Duy) Câu (6,0 điểm) Trong truyện ng n Chi c cuối O Hen-rio bệnh tật nghèo túng hi n Gi n-xi tuyệt vọng h ng muốn sống C đ m chi c cRn lại tr n th ờng xuân bám vào t ờng gạch đối diện với cửa sổo chờ hi chi c cuối rụng nốt c bu ng xu io lìa đời… Nh ngo chi c cuối v n cRn làm cho Gi n-xi tự thấy thật bé h … Muốn ch t tội nh lời bác sĩ nóio c thoát C lại hi vọng ngày đ ợc vẽ vịnh Na-plơ hỏi nguy hiểm bệnh tật Qua thay đổi Gi n-xio em vi t văn nghị luận thể suy nghĩ nghị lực sống ng ời Câu (12,0 điểm) Có ý i n cho rằng: Conh vật tâm trạng thơ Nguyễn Du vận động h ng tĩnh Qua hai trích đoạn Conh ngày xuân Kiều lầu Ng ng Bích (Truyện Kiều Nguyễn Du)o làm sáng tỏ ý i n tr n VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP I HƯỚNG DẪN CHUNG: - Giám hoo chấm ĩ để đánh giá cách đầy đủo xác i n thức xã hộio i n thức văn học ĩ diễn đạto lập luận làm học sinho tránh đ m ý cho điểm - H ớng d n chấm n u nội dung bono có tính định h ớng Giám hoo vận dụng linh hoạto sử dụng nhiều mức điểm cách hợp lí Đặc biệt huy n hích vi t có ý t ởng sáng tạo - Bài vi t cần có bố cục rõ ràngo lập luận chặt chẽo d n chứng thuy t phục Những m c uá nhiều loại lỗi dùng từo too đặc biệt văn vi t tối nghĩa h ng cho uá nửa số điểm câu - Chấm theo thang điểm 20 (câu 1: 2o0 điểm; câu 2: 6o0 điểm; câu 3: 12o0 điểm)o cho điểm lẻ đ n 0o25 II HƯỚNG DẪN CỤ THỂ: Câu Nội dung cần đạt Xác định phân tích tác dụng biện pháp tu từ Điểm 2o0 HS tìm đ ợc biện pháp tu từ đ ợc sử dụng đoạn thơ: - Nhân hóa: Đong chi m n ng; cánh cR d n gió; gió nâng ti ng hát; 0o25 l Ri hái li m ngang - n dụ chuyển đổi com giác: Ti ng hát chói chang 0o25 - Đoo trật tự từ: Long lanh l Ri hái 0o25 - Nói uá: Long lanh l Ri hái li m ngang chân trời 0o25 (N u HS gọi t n đ ợc biện pháp tu từ mà h ng cụ thểo cho 0o25 điểm) Phân tích tác dụng: HS phân tích cụ thể để h ớng tới ý - Các biện pháp tu từ tr n t hợp với cách sử dụng nhiều hình onh đẹp 0o25 với màu s c t t n rực rRo với cách sử dụng nhiều động từ độc đáoo nhà thơ h c họa tranh mùa vàng bội thu - Trong tranh có thi n nhi n rộng lớno hoáng đạto có niềm vuio 0o25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí lạc uano hăng say ng ời lao động - Thi n nhi n ng ời hRa uyện với nhau; tầm vóc ng ời lao 0o25 động lớn lao ngang tầm vũ trụ  Bức tranh thể đ ợc niềm vui rộn ràng ng ời n ng dân 0o25 tr ớc vụ mùa bội thu Vi t nghị luận xã hội 6o0 Yêu cầu kỹ năng: Hiểu đ ợc y u cầu đề Tạo lập đ ợc 0o5 văn bon nghị luận xã hội có bố cục rõ ràngo lập luận chặt chẽo lời văn sángo có com xúc giọng điệu ri ng Trình bày to ngữ pháp Yêu cầu kiến thức: Tr n sở n m b t đ ợc nội dung tác phẩm 5o5 Chi c cuối cùngo hình t ợng nhân vật Gi n-xi hiểu bi t i n thức xã hộio thí sinh cần đáp ứng ý bon sau: Vài nét nhân vật Gi n-xi: - Hoàn conh sống: Nghèo hổo bệnh tật 0o5 - Trạng thái tinh thần: Từ y u đuốio bu ng xu i đầu hàng số phậno 1o0 h t nghị lực sống đ n chỗ bi t uý trọng sống mìnho hao hát sáng tạo chi n th ng bệnh tật Nghị lực sốngo tình y u sống trỗi dậy Gi n-xi Bàn luận vấn đề: - Nghị lực sống lực tinh thần mạnh mẽo h ng chịu lùi b ớc 0o5 tr ớc hó hăno thử thách; lu n lạc uano tin t ởng vào sống… - Đây phẩm chất cao đẹp cần thi t: Ti p sức cho ớc mơ hoài 0o75 bão ng ời; mở hành động tích cực v ợt l n tr c trởo cám dỗ sống; giúp ng ời gặt hái thành c ng 0o75 - Thi u nghị lựco dễ chán nono bi uan… hi n ng ời th ờng gặp thất bạio bị ng ời xung uanh coi th ờngo th ơng hại 0o5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Nghị lực sống có đ ợc h ng dựa vào nội lực cá nhân mà cRn đ ợc ti p sức sẻ chiao tình y u th ơng cộng đong Li n hệ sống rút học: - Ý thức vai trR uan trọng nghị lực sốngo bi t cách rèn luyện 0o5 trì ý chío tinh thần mạnh mẽ - Bi t y u th ơngo com th ng ti p th m niềm tin y u đờio nghị 0o5 lực sống cho ng ời xung uanh - Biểu d ơng g ơng ti u biểu cho nghị lực sống mạnh mẽ 0o5 ph phán ẻ hèn nháto bạc nh ợc… Vi t nghị luận văn học A Yêu cầu kĩ năng: 12o0 1o0 - Đom boo văn bon nghị luận có bố cục rõ ràngo hợp lí; tổ chức s p x p hệ thống ý cách l gico lập luận chặt chẽ; diễn đạt tr i choyo mạch lạc; chữ vi t rõ ràngo cẩn thận; h ng m c lỗi dùng từ bon… - Phoi huy động hiểu bi t văn họco đời sốngo ĩ tạo lập văn bon ho bày tỏ thái độo chủ i n để làm - Có thể làm theo nhiều cách hác nh ng phoi có lí lẽ xác đángo phoi có thái độ chân thành nghi m túco phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội B Yêu cầu kiến thức: HS hai thác vấn đề theo nhiều h ớngo 11o0 nh ng cần làm rõ ý bon sau: I Nêu vấn đề: - Truyện Kiều sáng tác văn ch ơng iệt xuất văn học Việt 0o5 Nam Tác phẩm h ng thể tầm vóc lớn lao chủ nghĩa nhân văn cao đẹp mà cRn hẳng định tài nghệ thuật bậc thầy Thi hào Nguyễn Du tr n nhiều ph ơng diệno đặc biệt bút pháp to conho to tâm trạng nhân vật 0o5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Conh vậto tâm trạng nhân vật d ới ngRi bút Nguyễn Du lu n có vận động suốt chiều dài tác phẩm Bàn vấn đề nàyo có ý i n cho rằng: (d n ý i n) II Giải vấn đề Giải thích ý kiến: - Vận động thay đổi vị trí h ng ngừng vật thể uan hệ 0o25 với vật thể hác; Tĩnh cố định nơio h ng chuyển dịch -> Conh vật tâm trạng nhân vật thơ Nguyễn Du lu n có 0o5 chuyển bi no h ng tĩnh thời điểm cụ thểo h ng gian cố địnho trạng thái tâm lý bất bi n Conh lu n thay đổi đặt uan hệ với thời gian tâm trạng ng ời đong thời tâm trạng ng ời lu n có vận động theo thời giano h ng gian conh ngộ Chứng minh a Conh vật thơ Nguyễn Du lu n vận động h ng tĩnh - Nguyễn Du tinh t hi to conh thi n nhi n Nhà thơ lu n nhìn conh 0o5 vật vận động theo thời gian tâm trạng nhân vật Conh tình lu n g n bóo hRa uyện - Sự vận động conh thi n nhi n đoạn trích"Conh ngày xuân" + Bức tranh thi n nhi n bốn câu mở đầu đoạn thơ conh ngày 0o75 xuân t sángo trẻoo tinh h io mẻ tràn đầy sức sống; hình onh uen thuộc nh ng mẻ cách com nhận thi nhâno màu s c hài hRa đ n tuyệt diệuo từ ngữ tinh t o nghệ thuật ẩn dụo đoo ngữ (d n thơ phân tích) + Sáu câu cuối đoạn trích v n conh thi n nhi n ngày xuân nh ng hi chiều lại có thay đổi theo thời gian theo tâm trạng ng ời Conh v n mang thanho dịu nh ng chuyển động nhẹ nhàngo nhuốm màu tâm trạng: conh m nh mango v ng lặng dần… ua 1o0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí việc sử dụng tinh t o héo léo từ láy gợi hìnho gợi com (d n thơ phân tích) - Sự vận động conh thi n nhi n đoạn trích "Kiều lầu Ng ng Bích": 0o75 + Sáu câu mở đầu đoạn thơ conh thi n nhi n tr ớc lầu Ng ng Bích với vẻ đẹp hoang sơo lạnh lẽoo v ng vẻo m nh m ngo rợn ngợpo đ ợm buon: hình onh ớc lệ (núio trăngo cáto bụi hong)o từ ngữ gợi hình gợi com (bốn bề bát ngáto xa - gầno - ia ) (d n thơ phân tích) 1o0 + Tám câu thơ cuối đoạn trích v n conh thi n nhi n tr ớc lầu Ng ng Bích nh ng có vận động theo dRng tâm trạng ng ời NgRi bút u luyện Nguyễn Du thể há sinh động tranh thi n nhi n với conh vật cụ thể đ ợc mi u to từ xa đ n gầno màu s c từ nhạt sang đậmo âm từ tĩnh đ n động: hình onh ẩn dụo ớc lệ (cửa bể chiều h mo cánh buomo thuyềno n ớco cánh hoao nội cỏo chân mâyo sóng gió); hệ thống từ láy gợi too gợi com (thấp thoángo xa xao man máco rầu rầuo xanh xanho ầm ầm ) b Sự vận động tâm trạng ng ời hai đoạn trích - Nguyễn Du h ng tinh t hi to conh thi n nhi n mà cRn tài 0o5 tình hi h c họa tâm trạng ng ời Tâm trạng nhân vật "Truyện Kiều" lu n có vận động theo thời giano h ng gian conh ngộ - Sự vận động tâm trạng ng ời đoạn trích"Conh ngày 0o75 xuân": + Tâm trạng nhân vật có bi n đổi theo thời giano h ng gian ngày xuân Thi n nhi n ngày xuân t đẹpo lễ hội mùa xuân đ ng vuio lRng ng ời n nứco vui t ơio hạnh phúco hào hứngo phấn hởio tha thi t y u thi n nhi no y u sống + Nh ng hi lễ hội tano conh xuân nhạt dầno tâm trạng ng ời trở 1o0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí n n bâng huângo xao xuy no nuối ti co buon man mác: Kh ng hí lễ hội vui t ơio rộn ràngo nhộn nhịp ua hệ thống danh từo động từo tính từ ép hình onh ẩn dụo so sánh sinh động; bút pháp to conh ngụ tình u luyện ua từ láy nh : Tà tào thơ thẩno thanho nao nao (phân tích d n chứng) - Sự vận động tâm trạng ng ời "Kiều lầu Ng ng Bích": + Tâm trạng ng ời có bi n đổi há rõ rệt Từ tâm trạng bẽ bàngo tủi hổo nặng suy t 0o75 hi đối diện với nỗi niềm nơi đất hách u ng ờio Thúy Kiều day dứto dày vR hi t ởng nhớ đ n chàng Kim lo l ngo xót xa hi nghĩ cha mẹ + Sự vận động tâm trạng thể ró từ nỗi nhớ ng ời 1o0 thân Kiều trở lại với conh ngộ để roi đau đớno tuyệt vọngo lo sợo hãi hùng t ơng lai mịt mờo tăm tối đời (Phân tích d n chứng để làm bật nghệ thuật mi u to tâm lí nhân vật ng n ngữ độc thoại nội tâmo bút pháp to conh ngụ tìnho hình onh ẩn dụ ớc lệo điển cố điển tícho điệp ngữo câu hỏi tu từo từ láy giàu s c thái gợi to gợi com ) Đánh giá khái quát: Tài to conho to tình Nguyễn Du y u tố uan trọng làm n n thành c ng nghệ thuật 0o75 tác phẩm góp phần thể lRng nhân đạo nhà thơ sáng tác "Truyện Kiều" (Có thể li n hệo mở rộng vấn đề) III K t thúc vấn đề - Khẳng định lại giá trị nội dungo nghệ thuật tác phẩm - Tầm vóco vị th Nguyễn Du đóng góp thi nhân văn đàn dân tộc 0o5 ... tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP I HƯỚNG DẪN CHUNG: - Giám hoo chấm ĩ để đánh giá cách đầy đủo xác i n thức xã hộio i n thức văn học ĩ diễn... thác vấn đề theo nhiều h ớngo 11o0 nh ng cần làm rõ ý bon sau: I Nêu vấn đề: - Truyện Kiều sáng tác văn ch ơng iệt xuất văn học Việt 0o5 Nam Tác phẩm h ng thể tầm vóc lớn lao chủ nghĩa nhân văn cao... kỹ năng: Hiểu đ ợc y u cầu đề Tạo lập đ ợc 0o5 văn bon nghị luận xã hội có bố cục rõ ràngo lập luận chặt chẽo lời văn sángo có com xúc giọng điệu ri ng Trình bày to ngữ pháp Yêu cầu kiến thức:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay