Bai 5 tong hop hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan so phuong phap gian do frenen

5 217 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 10:49

Bài Một lắc lò xo gồm lò xo có hệ số đàn hồi 100 N/m gắn vào vật nặng có khối lượng m dao động theo phương ngang với chu kỳ 0,1s Biết tốc độ vật qua VTCB 80 π cm/s Chọn mốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương a Tính m ? b Viết PTDĐ vật ? c Tính vận tốc gia tốc vật thời điểm 0,1s ? d Tính lực cực đại gây chuyển động vật ? e Tính vận tốc vật vị trí vật có li độ cm theo chiều +? f Tính lượng dao động vật ? g Tính động vật vị trí x = cm? h Tính thời gian ngắn vật từ x = -4cm đến x = ? i Tính lực gây chuyển động cho vật thời điểm t=0,5s ? j Xác định thời điểm vật qua vị trí x = 2cm lần thứ ? Bài Một lắc đơn dao động nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 với chu kỳ 0,4s Biết vật nặng có khối lượng 10g Từ VTCB kéo vật cho dây hợp với phương thẳng đứng góc 80 thả nhẹ cho dao động ? a Tính chiều dài lắc ? b Tính lượng dao động lắc ? c Khi tăng chiều dài lên gấp lần chu kỳ dao động thay đổi có giá trị ? Tính tỉ số lượng lắc so với lượng ban đầu vật ? Bài Một sóng truyền mặt nước theo phương trình: t 0,2 x u = cos 2π ( − )mm; x(cm); t ( s) 0,2 a b Tính chu kỳ, tần số, bước sóng tốc độ truyền sóng ? Tính khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha ? Bài Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm căng ngang với hai đầu A,B cố định Khi dây rung với tần số 50Hz dây xuất sóng dừng với điểm đứng yên ( không kể hai đầu dây ) Hãy tính: a b c Chu kỳ bước sóng ? Tốc độ truyền sóng ? Tính khoảng cách hai bụng , hai nút sóng liên tiếp khoảng cách bụng nút liền kề ? Bài Một sóng âm có chu kỳ 0,4 ms a Âm tai người có cảm nhận hay không? b Biết cường độ âm điểm M 10-4dB Tính mức cường độ âm M ? c Biết mức cường độ âm N K 50dB 80dB Cường độ âm K lớn cường độ âm N lần ? d Biết mức cường độ âm L cách M 1cm 20dB Hãy tính mức cường độ âm H cách M 10cm ? ... truyền sóng ? Tính khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha ? Bài Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm căng ngang với hai đầu A,B cố định Khi dây rung với tần số 50 Hz dây xuất sóng dừng với... động ? a Tính chiều dài lắc ? b Tính lượng dao động lắc ? c Khi tăng chiều dài lên gấp lần chu kỳ dao động thay đổi có giá trị ? Tính tỉ số lượng lắc so với lượng ban đầu vật ? Bài Một sóng truyền... dây xuất sóng dừng với điểm đứng yên ( không kể hai đầu dây ) Hãy tính: a b c Chu kỳ bước sóng ? Tốc độ truyền sóng ? Tính khoảng cách hai bụng , hai nút sóng liên tiếp khoảng cách bụng nút liền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 5 tong hop hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan so phuong phap gian do frenen, Bai 5 tong hop hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan so phuong phap gian do frenen, Bai 5 tong hop hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan so phuong phap gian do frenen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay