Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án)

7 1,668 20
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 08:54

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP THCS NĂM HỌC 20162017 Môn: Toán Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề Đề có 02 trang I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm) Câu Phương trình phương trình bậc hai ẩn ? x − = x − x = x − x − = A B C S x − = Câu Tìm tập nghiệm phương trình S = { −2; 2} S = { −4} S = { 1} A B C y = x + Câu Điểm thuộc đường thẳng M ( 1;1) N ( 0;1) P ( −1;1) A B C D x − 3x + = S = { 4} D Q ( 1;3) D Câu Đồ thị hình bên đồ thị hàm số ? y = −x2 y = x2 A B y = −2 x y = 2x2 C D x + 3x + = ∆ Câu Tính biệt thức phương trình ∆ = ∆ = 13 ∆ = ∆ = A B C D x1 , x2 T = x1 + x2 x − x + = Câu Gọi hai nghiệm phương trình Tính T = T = −3 T = T = −1 A B C D y = 3x2 y = x + Câu Tìm số điểm chung parabol đường thẳng A B C D m x2 − 2x + − m = Câu Tìm tất giá trị tham số để phương trình có hai nghiệm phân biệt m > m < m > m < A B C D S S x − x + = Câu Gọi tổng bình phương tất nghiệm phương trình Tính A S = B S = 10 C S = 34 D S = 17 Trang 1/2 y = ax Câu 10 Cho parabol AB = 10 biết a= A a = C a, vẽ mô tả hình bên Tìm B D a=− a = Câu 11 Trong hình vẽ bên, tính diện tích S toàn phần bôi ABCD AB = 4cm BC = 8cm đậm, biết hình chữ nhật có S = ( 16π − 32 ) cm S = ( 80π − 32 ) cm A B S = ( 20π − 32 ) cm C D Câu 12 Trong hình vẽ bên, giả sử ·AEC = 700 ·AFC Tính số đo góc A C ( ) S = 5π − 32 cm ·AFC = 300 B ·AFC = 500 D AB = CD = AC ·AFC = 400 ·AFC = 600 II PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) a) Giải phương trình x2 − x + = x − y = 26    x + y = 34 b) Giải hệ phương trình Câu (1,5 điểm) x − mx − 20 = Cho phương trình (tham số m) m a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm trái dấu với x1 , x2 x1 − x2 = 12 b) Tìm m để phương trình có nghiệm thỏa mãn Câu (2,5 điểm) Trang 2/2 ( O; R ) xy AB Cho đường tròn có đường kính cố định, đường thẳng tiếp tuyến ( O; R ) B M M đường tròn Từ điểm ( khác A B) thuộc đường tròn, kẻ đường C , D AM , AN xy MN kính Gọi giao điểm đường thẳng với đường thẳng NAM BC BD = R a) Chứng minh tam giác tam giác vuông CDNM b) Chứng minh tứ giác tứ giác nội tiếp MCD H M c) Gọi trực tâm tam giác Chứng minh thay đổi đường ( O; R ) H tròn thuộc đường tròn cố định Câu (1,0 điểm) x + y = 16 + xy x, y Cho số thỏa mãn Tìm giá trị nhỏ giá trị lớn 2 P=x +y biểu thức - Hết Họ tên thí sinh: …………………………… Số báo danh: ……………… Cán coi KSCL không giải thích thêm KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2016-2017 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN (Hướng dẫn chấm thi gồm 3trang) Một số ý chấm • Hướng dẫn chấm thi dựa vào lời giải sơ lược cách, chấm thi giám Trang 3/2 khảo cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết, hợp logic chia nhỏ đến 0,25 điểm • Thí sinh làm cách khác với Hướng dẫn chấm mà tổ chấm cần thống cho điểm tương ứng với biểu điểm Hướng dẫn chấm •Điểm thi tổng điểm thành phần không làm tròn số I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: CÂU ĐÁP ÁN D D B D C A C A B 10 A 11 C 12 B II PHẦN TỰ LUẬN: Câu (2,0 điểm) ĐÁP ÁN ĐIỂM  x − y = 26   x + y = 34 a) (1,00đ)Giải hệ phương trình  x − y = 26 2 x = 60  x = 30 ⇔ ⇔   x + y = 34  x + y = 34  x + y = 34 0,50 đ  x = 30  x = 30  x = 30 ⇔ ⇔ ⇔  x + y = 34 y = 30 + y = 34 b) (1,00đ)Giải phương trình 0,50 đ x2 − x + = Có a+b+c=1-6+5=0 0,50 đ Nên phương trình cho có hai nghiệm: x1 = 1; x2 = 2x − mx − 20 = 0, 0,50 đ m Câu (1,5 điểm) Cho phương trình ( tham số) a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm trái dấu với m x1 − x2 = 12 x1 , x2 m b) Tìm để phương trình có nghiệm thỏa mãn ĐÁP ÁN a) (0,50đ) Có ac=2.(-20)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án), Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án), Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay