Chính Trị Gia Trên Thế Giới Sử Dụng Phương Tiện Truyền Thông Mới Và Gợi Mở Cho Việt Nam Hiện Nay

106 367 1
 • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 00:12

Bài luận án chính trị ĐỘC QUYỀN gồm 106 trang, bản đẹp, dễ dàng chỉnh sửa và tách trang làm tài liệu tham khảo bằng phần mềm Adobe Pro DC.MỤC LỤC MỚ ĐẦU ........................................................................................................ .. 1 CHƯƠNG 1: CHÍNH TRỊ GIA TRÊN THẾ GIỚI SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN .................................................................... .. 10 1.1 Một số Vấn đề lý luận về chính trị gia và hoạt động chính trị ................ .. 10 1.2 Phương tiện truyền thông mới Và vai trò của phương tiện truyền thông mới ........................................................................................ ..29 1.3 Nội dung Và phương thức chính trị gia Sử dụng phương tiện truyền thông mới trong hoạt động chính trị ................................................. ..43 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG MỚI CỦA MỘT SỐ CHÍNH TRỊ GIA TRÊN THẾ GIỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ GỢI MỚ CHO VIỆT NAM HIỆN NAY ........................................................................................ ..56 2.1 Thực trạng việc Sử dụng phương tiện truyền thông mới của một số chính trị gia trên thế giới trong hoạt động chính trị ........................... ..56 2.2 Mộtsố gợi mở cho Việt Nam hiện nay ....................................... ..81 KẾT LUẬN .................................................................................................. ..94 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... ..96 TÓM TẮT LUẬN VĂN ............................................................................ .. 103 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khi mà khoa học công nghệ ngày càng pháttriển, kéo theo sự pháttriển của các lĩnh Vực khác của đời sống Xã hội, thúc đẩy các mối quan hệ trên toàn thể giới , thông tin đóng vai trò n gày càng quan trọng Và do vậy các phương tiện truyền thông đại chúng tác động ngày càng lớn tới sự phát triển của nền chính trị thế giới. Hiện nay, bên cạnh những phương tiện truyền thông truyền thống ra đời từ lâu trong lịch sử thì phải kể tới những phương tiện truyền thông mới Chúng là những phương tiện hữu hiệu đem lại hiệu quả tích cực cho mọi hoạt động, mọi lĩnh Vực của con người. Trong hoạt động kinh tế, các doanh nghiệp, các công ty, các cá nhân , tổ chức đã triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để phục VỤ mục đích kinh doanh , đặc biệt là ảnh hưởng của phương tiện truyền thông mới đã giúp họ rất lớn , đem lại những lợi ích cao trong quá trinh quảng cáo , tiếp thị sản phẩm , hình ảnh công ty Và không riêng gi lĩnh Vực kinh tế , ngay cả các lĩnh Vực khác như chính trị cũng đã sử dụng truyền thông mới nhưlà công cụ đặc biệt trong hoạt động chính trị của các chủ thể quan hệ chính trị. Tuy nhiên, truyền thông mới Vẫn là một khái niệm mới Vi chưa có định nghĩa chung nhất Về nó. Có nhiều cách hiểu như : “Truyền thông mới” là một thuật ngữ tổng hỢp của thế kỷ 21 được dùng để định nghĩa tất cả những gì liên quan đến Internet cũng như sự tưong tác giữa công nghệ, hình ảnh và âm thanh. Trên thực tế, định nghĩa truyền thông mới thay đổi hàng ngày hàng giỜ, và sẽ còn Vận động không ngừng. Các loại hình truyền thông mới luôn phát triển và biến đổi. Chúng ta gần như không thể đoán biết trước tưong lai của truyền thông mới, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó sẽ tiếp tục chuyển mình nhanh chóng và mạnh mẽ. Ngày nay sự dễ dàng tiếp cận Với điện thoại di động Và máy Vi tính, được nối kết ở tầm mức thể giới Và sự thâm nhập của Internet, đã tạo nên rất nhiều phương tiện gửi đi cách chớp nhoáng những ngôn ngữ Và hình ảnh đến những nơi xạ và cô lập nhất của thể giới. Một điều đặc biệt, trong xu thế phát triển hiện nay, truyền thông đóng vai trò rất lớn đổi với sự thành công của các chính trị gia trong hoạt động chính trị của mình. Chính trị lĩnh Vực ngày càng chứng tỏ sức hút lớn Và đang lan tỏa trong đời sống Xã hội; Có thể thấy, truyền thông Xét ở góc độ Văn hóa tinh thần nó được coi là quyền lực mềm kết hợp Với quyền lực cứng, quyền lực của cả nhân đã tạo nên một thứ quyền lực thông minh trong nền chính trị hiện đại. Nhận thức được tầm quan trọng của chúng , các chính trị gia trên thế giới, đặc biệt là các chính trị gia phương Tây đã Sử dụng các phưon g tiện truyền thông mới như một công cụ hỗ trợ đắc lực trong các hoạt động chính trị của minh cũng như trong Việc Xây dựng hình ảnh cả nhân trên toàn thể giới. Đây được coi là công nghệ chính trị tinh Xảo của các chính trị gia. Để có một cái nhìn mới nhất Về Việc Sử dụng phương tiện truyền thông mới của các chính trị gia tiêu biểu trên thế giới như thể nào, vai trò của phương tiện truyền thông mới trong hoạt động chính trị của các chính trị gia và từ đó đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam, luận văn lựa chọn đề tài “Chính trị gia trên thế giới sử dụng phương tiện truyền thông mới và gợi mở cho Việt Nam hiện nay” làm đề tài nghiên cứu luận Văn Thạc Sĩ chuyên ngành Chính trị học. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Vấn đề Về Việc Sử dụng phương tiện truyền thông , hay Vấn đề truyền thông đại chúng là Vấn đề đã được nhiều học giả quan tâ m nghiên cứu, nhưng Vấn đề V ề Việc Sử dụng phương tiện truyền thông mới của các chính trị gia trên thế giớ i thì hiện nay chưa có nhiều công trình nghiên cứu Và nó còn là Vấn đề rất mới Và hầu như chưa có công trình cụ thể nào nghiên cứu Về Vấn đề này. Do đó có những khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu, thu thập thông tin. Tuy Vậy, có những công trình nghiên cứu mà nhiều độc giả quan tâm , Và cũng là những tài liệu mà tác giả đúc kết trong quátrình tìm hiểu như. Tài liệu vếphưong tiện truyền thông: “Barack Obama Tổng thống da màu đầu tiên trong l ịch sử nước Mỹ ” của tác giả Tạ Ngọc Ái (2013). Cuốn sách đã đề cập tới cuộc chiến qu áng cáo truyền hình, mạng Internet Và công nghệ của Tổng Thống Obama . Do chiếm ưu thể về tài chính , ông đã đầu tư quảng cáo tại các bang qu an trọng trong chiến dịch tranh cử VỚi đối thủ John McCain , chủ trương quấy nhiễu hậu phương của đối thủ. VỚi khả năng diễn thuyết tài tình của mình, Vì Vậy ông dễ dàng hơn trong chiến lược đưa hình ảnh của mình lên các phư ong tiện truyền thông. Đây là cách hiệu quả để đi đến trái tim của người dân. Trong cuốn “Truyền thông lý thuyết và kỹ năng Cơ bản ” của Nguyễn Văn Dững Và Đỗ Thị Thu Hằng (2006) Và cuốn “Truyền thông đại Chúng” của Tạ Ngọc Tấn (2001) đã trình bày khá đầy đủ về kháiniệm truyền thông truyền thông đại chúng , các phương tiện truyền thông đại chúng , chức năng, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đại chúng trong Xã hội. Tác giá Lưu Văn An trong cuốn “Truyền thông đại chúng trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở các nước tư bản phát triển ” (2008) đã trình bày rất sâu sắc Về nội dung của phương tiện truyền thông trong hệ thống chính trị ở các nước tư bản .. Chức năng, ảnh hưởng của truyền thông trong hoạt động chính trị ở các nước tư bản như Mỹ , Đức, Và những giá trị , hạn chế của truyền thông đại chúng trong hoạt động chính trị. Một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ VỚi nội dung ”Ngoại giao kỹ thuật số: Thế mạnh mới của thông tin đối ngoại kỷ nguyên internet” của Bộ Ngoại giao vụ Thông tin Báo chí. Nhóm tác giả đã nghiên cứu sâu sắc những Vấn đề liên quan đến việc Sử dụng truyền thông kỹ thuật số trong công tác ngoại giao, những Vấn đề 1ý Iuận Và thực tiễn, thực trạng Ở các nước Và vai trò, ảnh hưởng của nó. Từ đó đưa ra những đánh giá, kiến nghi về việc đưa công nghệ thông tin, kỹ thuật số Và các công cụ truyền thông hiện đại vào phục vụ các hoạt động ngoại giao hiện nay. Cuốn sách “Phương tiện truyền thông mới và những thay đổi Văn hóa xã hội ở Việt Nam ” của tác giả Bùi Hoài Sơn (2008) nói đến sự pháttriển mạnh mẽ của điện thoại di động, internet đã làm thay đổi thế giới, cách tư duy của con người . Trong thời gian tương đối ngắn , những tác động của các phương tiện truyền thông mới đã tạo ra những biến đổi Về Văn hóa Xã hội sâu sắc ở mọi ngõ ngách của trái đất nơi chúngta đang sống . Chưa có công nghệ nào có sức ảnh hướ ng sâu rộng đối Với mọi mặt của đời sống Xã hội như các phương tiện truyền thông mới . Một thể giới ảo đan xen thể giới thực đã tạo nên khoảng cách không hề nhỏ. Tác giả Nguyễn Thành Lợi Với ”Tác nghiệp báo chỉ trong môi trường truyền thông hiện đại” (2014) để cập tới phương tiện truyền thông mới như truyền thống xã hội Và truyền thông internet ý có mối liên hệ mật thiết VỚi truyền thống truyền thống như báo chí. Tác giả đã đề cập tới khái niệm, 1ịch sử ra đời của truyền thống xã hội Và truyền thông internet, phân loại Và ảnh hưởng của chúng tới báo chí. Vì vậy, chúng ta có thể có cái nhìn mới Về phương tiện truyền thông mới truyền thông hiện đại trong đỜi sống hiện nay. Ngoài những cuốn sách Với những thông tin hữu ícht hì trên các trang web cũng đã đề cập, phân tích Về Vấn đề này như: Trên trang Baomoi com, Tác giả Lê Hoàng theo The Drum Với nội dung HiHary Clinton: Không nên biến mạng xã hội trở thành “Vũ khi ”. Bài viết nói tới Vấn đề HiII arry Clinton cho rằng không nên sử dụng Facebook , Twitter để gây hấn như hiện nay mà nên được dùng Iàm công cụ để cải thiện các mối quan hệ ngoại giao . Dù chưa có tài khoản facebook Và mới bắ t đầu dùng twitter, vi cựu N goại trường đưa ra 1Ời khuyên Với người dùng Về cách thành côngII trên mạng Xã hội Và trong cuộc đời . “Để làm được điều gì đó , bạn phải thực sự thoải mái Về những điều còn ẩn giấu Và tự tin Về con người của mình. Điều này rất khó thực hiện được”. Bài viết ”Tổng thống Obama và chiến dịch tranh cử qua di động khổng lồ” trên trang tinmoi.vn cho tác giả biết được chiến lược sư dụng phương tiện truyền thông của Obama trong chiến dịch tranh cử bằng cách của riêng mình, ông đã tận dụng internet, điện thoại di động như là công cụ hỗ trợ đắc lực cho mục đích chính trị của mình. Và có thể thấy chưa có ai đầu tư lớn Và lại thành công vào phương tiện truyền thông mới như Obama . Obama được biết đến là một chính trị gia Sử dụng truyền thông Xã hội (Social Media ừ SM) rộng rãi để tuyên truyền. Chúng ta sẽ không khỏi bị ấn tượng bởi hiệu quả sử dụng các phương tiện truyền thông của ông mà trong đó kênh truyền thông trên di động cũng là một phần đáng chủ ý. Obama Và chiến dịch truyền thông trên di động của ông chỉ là một VÍ dụ điển hình Về việc nắm bắt Và tận dụng phương tiện truyền thông Còn thực tế thì cả thể giới đang thay đổi từng ngày, từng giỜ và điện thoại thông minh được đánh giá là nằm ở trung tâm sự thay đổi này, ngành truyền thông cũng không phải là một ngoại lệ. Bài báo VỚi tiêu đề ”Cẩn trọng trước một số tác hại của truyền thông mới” trên trang báo nhân dân đã đề cập tới một số tác hại của truyền thông mới hiện nay bên cạnh những mặt tích cực mà chúng đem lại. Vì Vậy nếu người sử dụng không có sự cẩn trọng cần thiết thì chúng sẽ mang đến những hậu quả nghiêm trọng. Về vấn đề liên quan tôi chính trị gia và hoạtđộng chínhtrị của chính trị gia: Trong tài liệu Con người chính trị Việt Nam truyền thống Và hiện đại của tác giả Nguyễn Văn Huyên (2010) bước đầu đã làm rõ những Vấn đề lý luận chung Về con người chính trị Và đi sâu tìm hiểu con người chính trị Việt Nam truyền thống Và hiện đại, cũng với những yêu cầu đổi với con người chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. $:>#:> $'>3>>> 4-%>>%>1/ >>1/%>1>)> :%>.4-%> 19;%> 1/37%> 1(%> $)> 1/*%> * %> %> 1/ > $1>0+>6&>>#8>#3=%>> > @@5@:".@@*.@:@%'.%@#&@:@%0,5@.#@%'/@@ @ %6.#@ 5&?.@ 548=.@ 5%1.#@ - &@ :@ :&@ 542@ 7@ 3%6.#@ 5&?.@ 548=.@ 5%1.#@- &@@ @ @ &@ 8.#@:@3%6.#@5%9@%'.%@5 @#&@ +.#@3%6.#@5&?.@548=.@ 5%1.#@- &@540.#@%0,5@.#@%'.%@54(@@@ 4-%> > 12> 1/ 6;> :%> 4-%> 19;%> 1/37%> 1(%>$)> 5>$1>0+> %> 1/ > >1/%> 1> )> 1/*%> * %> %> 1/ > 6> > $'> *> 6;1> %$>9;%>%7>> @ @%;@54,.#@:&?@ .#@3%6.#@5&?.@548=.@5%1.#@- &@ 7@-5@ %'.%@5 @#&@54!.@5%@#& &@540.#@%0,5@.#@%'.%@54)@@ @ @5@#$&@ &?5@-@%&?.@.=@@ @ !1#3=%>> > 1>#9;3>1$>"*>> @ 1,$>11>#3=%>6%>>@     0/9 999 90.*(9(+(9(9&590#(9 %*9 939%*9(609$#939 39& 9 9 1,)90!7(90.25(90+(9& 9 9 94209(9 9 9"(98'906-90 (9 * %9& 9 9.25(90+(949 9*.%9 99 9.(9390.(9&(93/ 09    %qihM’;P’
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính Trị Gia Trên Thế Giới Sử Dụng Phương Tiện Truyền Thông Mới Và Gợi Mở Cho Việt Nam Hiện Nay, Chính Trị Gia Trên Thế Giới Sử Dụng Phương Tiện Truyền Thông Mới Và Gợi Mở Cho Việt Nam Hiện Nay, Chính Trị Gia Trên Thế Giới Sử Dụng Phương Tiện Truyền Thông Mới Và Gợi Mở Cho Việt Nam Hiện Nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay