Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Cao Dương, Hà Nội năm 2015 2016

2 186 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 23:46

TRƯỜNG THCS CAO DƯƠNG KIỂM TRA GIỮA HỌC II Năm học: 2015-2016 Môn : Toán Thời gian: 90 phút Bài 1: (2 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau: b) x  4x + = a) Bài 2:(2,5 điểm) Cho (P): y = x (d): y = x+2 a) Vẽ (P) (d) mặt phẳng tọa độ b) Tìm toạ độ giao điểm (P) (d) phép tính Bài 3:(2 điểm) Một ô tô dự định từ A đến B với vận tốc định Nếu ô tô tăng vận tốc thêm10km đến B sớm dự định 24 phút , ô tô giảm vận tốc km đến B muộn Tính độ dài quãng đường AB vận tốc dự định Bài (3 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) Các đường cao AD, BE, CF cắt H cắt đường tròn (O) M,N,P Chứng minh rằng: a) Các tứ giác AEHF, BCEF nội tiếp b) AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC c) H M đối xứng qua BC Bài (0.5 điểm) Cho phương trình: (m - 1)x2 – 2(m+1)x+ m – = (1) (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt HẾT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN * Bài 1: (2 điểm) - giải nghiệm (x; y) = (-1;2) kl - giải kl tập nghiệm: S = { 1; 3} 1đ 1đ * Bài 2: (2,5 điểm) a) Lập bảng giá trị vẽ (P), (d) b) Xác định tọa độ giao điểm (P) (D) 1.5đ 1đ * Bài 3: (2 điểm) Chọn ẩn số đặt đk Lập hệ phương trình Giải hệ phương trình Trả lời quãng đường AB 280km, vận tốc dđ 40 km/h Bài Vẽ hình đúng, viết gt, kl a) phần a b) CM: 0.5đ 0,75đ 0,5đ 025đ 0.5đ Cm 1đ 0.25đ =>…….=>AE.AC = AH.AD 0.25đ CM: 0.25đ 0.25đ 0.5đ =>…….=>AD.BC = BE.AC c) CM: BC đường trung trực HM => M đối xứng với H qua BC Bài Điều kiện để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt là: 0.25đ 0.25đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Cao Dương, Hà Nội năm 2015 2016, Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Cao Dương, Hà Nội năm 2015 2016, Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Cao Dương, Hà Nội năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay