Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Nguyễn Trãi, Quảng Nam năm 2014 2015

2 225 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 23:22

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN VẬT LÝ – LỚP Câu 1: (2,0đ) Hai phận máy phát điện xoay chiều gì? Kể tên hai phận máy ảnh Câu 2: (2,0đ) Kính lúp gì? Khi quan sát vật kính lúp ta phải đặt vật nào? Khi ảnh vật qua kính lúp ảnh thật hay ảnh ảo? Câu 3: (2,0đ) Nêu cấu tạo máy biến Dùng máy biến để hạ điện từ 220 V xuống V Nếu cuộn sơ cấp có 4400 vòng cuộn thứ cấp có vòng? Câu 4: (2,0đ) Một người cận thị không đeo kính nhìn thấy rõ vật xa cách mắt 50cm Hãy cho biết: a) Thế tật cận thị? Người phải đeo kính cận thấu kính loại để khắc phục tật cận thị? b) Kính cận thích hợp với người có tiêu cự cm? Câu 5: (2,0đ) Vật sáng AB đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ (TKHT), cách TKHT 24 cm TKHT có tiêu cự cm a) Vẽ hình, xác định vị trí ảnh A’B’ so với TKHT nhận xét ảnh A’B’ b) Muốn ảnh A’B’ ảnh ảo phải di chuyển vật AB lại gần hay xa TKHT? Giải thích - HẾT - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ – LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015 Lưu ý: - Sinh hoạt nhóm để thống biểu điểm, đáp án trước chấm - Sai đơn vị: - 0,25 đ (chỉ trừ lần cho loại đơn vị) Câu 1: (2,0 đ) - Hai phận máy phát điện xoay chiều: Nam châm [0,5đ] cuộn dây dẫn [0,5 đ] - Hai phận máy ảnh: Vật kính [0,5đ] buồng tối [0,5đ] Câu 2: (2,0 đ) - Kính lúp thấu kính hội tụ [0,5đ] có tiêu cự ngắn [0,5đ] - Đặt vật khoảng tiêu cự kính lúp [0,5đ], ảnh ảo [0,5đ] Câu 3: (2,0 đ) - Cấu tạo máy biến thế: Hai cuộn dây có số vòng khác [0,5đ], đặt cách điện với nhau.[0,25đ], lõi sắt có pha silic chung cho cuộn dây [0,5đ] - Số vòng cuôn thứ cấp: U1 n1 U n 6.4400 0,25đ  n2    = 120 (vòng) 0,5đ U n2 U1 220 Câu 4: (2,0 đ) - Nhìn rõ vật gần, không nhìn rõ vật xa [0,5đ] Người phải đeo kính cận thấu kính phân kỳ để khắc phục tật cận thị [0,75đ] - Kính cận thích hợp với người có tiêu cự 50 cm [0,75đ] Câu 5: (2,0 đ) a) Hình vẽ đúng, ảnh thật nhỏ vật [0,5đ] OAB (g – g), có S F’A’B’ S  OA’B’ F’OI (g – g), có OA ' A ' B'  (1) OA AB F' A ' A ' B' (2) ( I giao điểm tia // với TK)  F' O OI Mà OI = AB ( ABIO hình chữ nhật) F’A’ = OA’ – OF’ OA ' OA ' - Từ (1) (2) thay số vào ta = 24 Giải ta có: OA’ = 12 (cm) [0,25đ] Nhận xét: A’B ảnh thật [0,25đ] ngược chiều, nhỏ vật [0,25đ], cách TKHT 12 cm [0,25đ] b) Di chuyển vật AB lại gần TKHT [0,25đ], muốn A’B’ ảnh ảo d < f, tức d < cm [0,25đ] -HẾT - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Nguyễn Trãi, Quảng Nam năm 2014 2015, Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Nguyễn Trãi, Quảng Nam năm 2014 2015, Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Nguyễn Trãi, Quảng Nam năm 2014 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay