Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ealy, Sông Hinh năm 2015 2016

4 204 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 23:22

PHÒNG GD-ĐT SÔNG HINH TRƯỜNG THCS EALY - - Tên chủ đề (Nội dung chương) - Số câu: - Số điểm: tỉ lệ Nhận biết MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Năm học: 2015-2016 Môn: Lịch sử-Lớp Thời gian:45 phút (Không k˔ th i gian phát đ˒) Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao - Số câu: - Số điểm: tỉ lệ - Số câu: - Số điểm: tỉ lệ Biết nguyên nhân, trình vận đông để có đời ĐCS - Số câu:2/4 - Số điểm:1 tỉ lệ10% Nêu vai trò Nguyễn Aí Quốc - Số câu:1/4 - Số điểm:0,5 tỉ lệ5% - Số câu: - Số điểm: tỉ lệ Chương III Biết nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa CM tháng Tám Quá trình vận động, tiến tới cách mạng tháng Tám thành công - Số câu: - Số điểm: tỉ lệ - Số câu:2/3 - Số điểm: 1,5 tỉ lệ:15% - Số câu:1+1/4 - Số điểm: 1,5 tỉ lệ:15% Khẳng định đắn trình lãnh đạo CM Đảng sáng suốt, thời - Số câu:1/3 - Số điểm: 0,5 tỉ lệ:5% Chương V Sơ lược đường lối, diễn biến, kết quả, ý nghĩa để chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947 thắng lợi - Số câu:2+1/3 - Số điểm: 2,5 tỉ lệ:25% - Số câu:3+2/4 - Số điểm:5 tỉ lệ:50% Chương II - Số câu: - Số điểm: tỉ lệ - Số câu: - Số điểm: tỉ lệ Tổng số câu: - Số điểm: tỉ lệ - Số câu: - Số điểm: tỉ lệ Hiểu sâu sắc đường lối kháng chiến Đảng - Số câu: - Số điểm: tỉ lệ - Số câu:1+2/4 - Số điểm:2 tỉ lệ:20% - Số câu:1/3 - Số điểm:0,5 tỉ lệ:5% - Số câu:2/3 - Số điểm: tỉ lệ:10% - Số câu: - Số điểm: tỉ lệ Cộng - Số câu: - Số câu:3/4 Số điểm:1.5 Tỉ lệ:15% Số câu:2+1/4 số điểm 3,5 tỉ lệ 35% Nắm đường lối, đạo đắn Đảng - Số câu:1/3 - Số điểm:2 tỉ lệ:20% - Số câu:1/3 - Số điểm:2 tỉ lệ:20% - Số câu:3 Số điểm:5 Tỉ l:50% - Số câu:6 Số điểm 10 Tỉ lệ 100% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD-ĐT SÔNG HINH TRƯỜNG THCS EALY - - ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Năm học: 2015-2016 Môn: Lịch sử-Lớp Thời gian:45 phút (Không kể thời gian phát đêʚ) A Trắc nghiệm: Câu 1: (2 điểm) Em khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời câu sau: 1-1/ Nguyên nhân dẫn đến thống tổ chức cộng sản Việt Nam năm 1930 là: a Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng lẻ, tranh giành ảnh hưởng với b Ở nhiều địa phương có sở cộng sản c Phong trào nông dân kết hợp với nông dân d Phong trào dân tộc dân chủ trở thành sóng nước 1-2/ Người thống tổ chức Cộng sản Việt Nam năm 1930 là: a Nguyễn Văn Cừ b Trần Phú c Nguyễn Ái Quốc d Nguyễn Thái Học 1-3/ Lá cờ đỏ vàng xuất lần tại: a Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam b Khởi nghĩa Bắc Sơn c Khởi nghĩa Nam Kỳ d Binh biến Đô Lương 1-4/ Người khởi thảo luận cương trị Đảng Cộng Sản Đông Dương là: a Nguyễn Ái Quốc b Trần Phú C Nguyễn Văn Cừ d Lê Hồng Phong Câu 2: Nối thời gian tương ứng với kiện cho đúng: (1đ) a 19-5-1941 a1 Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi b 19-12b2 Hiệp định Giơ-ne-vơ kí kết 1946 c 07-05c3 Thành lập mặt trận Việt Minh 1954 d 21-7-1954 d4 Chủ Tịch HCM độc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến e 2-9-1945 eII.Tự Luận: Câu 1: (3 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thành công cách mạng Tháng Tám? Câu 2: (4 điểm) Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp ta gì?Trình bày Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947? (Diễn biến, kết quả,ý nghĩa) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD-ĐT SÔNG HINH TRƯỜNG THCS EALY - - ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Năm học: 2015-2016 Môn: Lịch sử-Lớp Thời gian:45 phút (Không kể thời gian phát đêʚ) A Trắc nghiệm: Câu 1: (2 điểm) 1-1/ Nguyên nhân dẫn đến thống tổ chức cộng sản Việt Nam năm 1930 là: a Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng lẻ, tranh giành ảnh hưởng với 1-2/ Người thống tổ chức Cộng sản Việt Nam năm 1930.là: c Nguyễn Ái Quốc 1-3/ Lá cờ đỏ vàng xuất lần tại: c Khởi nghĩa Nam Kỳ 1-4/ Người khởi thảo luận cương trị Đảng Cộng Sản Đông Dương là: b Trần Phú Câu 2:Nối thời gian tương ứng với kiện cho đúng: (1đ) a 19-5-1941 a-3 Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi b 19-12-1946 b-4 Hiệp định Giơ-ne-vơ kí kết c 07-05-1954 c- Thành lập mặt trận Việt Minh d 21-7-1954 d- Chủ Tịch HCM độc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến II.Tự Luận: Câu 4: (2 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thành công cách mạng Tháng Tám? - Ý nghĩa lịch sử: + Đối với dân tộc: * Cách mạng tháng Tám kiện vĩ đại lịch sử dân tộc, phá tan hai tầng xiềng xích Pháp- Nhật chế độ quân chủ chuyên chế, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa * Việt Nam từ nước thuộc địa trở thành nước độc lập, đưa nhân dân từ địa vị nô lệ lên làm chủ nước nhà * Mở kỉ nguyên lịch sử dân tộc: Kỉ nguyên độc lập tự + Đối với quốc tế: * Là thắng lợi thời đại dân tộc nhược tiểu, tự giải phóng khỏi ách thực dân đế quốc * Cổ vũ mạnh mẽ nhân dân thuộc địa, nửa thuộc địa giới Châu Á, Châu Phi, Mĩlatinh - Nguyên nhân thắng lợi: + Truyền thống yêu nước kiên cường bất khuất dân tộc + Sự lãnh đạo Đảng cộng sản Đông Dương, chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh, xây dựng khối liên minh công nông vững + Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi Câu 2: (4 điểm) * Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp ta là: Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ ủng hộ quốc tế VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trình bày Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947? (Diễn biến, kết quả,ý nghĩa) * Diễn biến: + Tại Bắc Cạn: Quân ta chủ động phản công, bao vây, chia cắt, cô lập chúng, đánh phục kích đường từ Bắc Cạn chợ Mới, Chợ Đồn + Ở hướng Đông: Quân ta phục kích đường số thắng lớn Bản Sao - đèo Bông Lau ngày 30/10/1947 + Ở hướng Tây: Quân ta chặn đánh sông Lô, Đoan Hùng, Khe Lau * Kết quả:Pháp rút khỏi Việt Bắc * Ý nghĩa: + Căn địa Việt Bắc giữ vững, đội chủ lực ta ngày trưởng thành + Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh Pháp, buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ealy, Sông Hinh năm 2015 2016, Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ealy, Sông Hinh năm 2015 2016, Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ealy, Sông Hinh năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay