Bài tập vật lý 11 khúc xạ phản xạ

7 129 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 23:03

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ BÀI TẬP VỀ KHÚC XẠ -PHẢN XẠ Môn : Vật 11 Biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 1) Chiếu tia sáng với góc tới i = 300 từ thuỷ tinh không khí Cho biết chiết suất thuỷ tinh n = Góc khúc xạ tia sáng A 20,70 B 27,50 C 450 D giá trị khác 2) Tốc độ ánh sáng chân không 3.108m/s, chiết suất kim cương 2,42 tốc độ ánh sáng kim cương : A 242 000km/s B 726 000km/s C 124 000km/s D 522 000km/s 3) Một tia sáng truyền từ môi trương A vào môi trường B góc tới i = 50 khúc xạ với góc khúc xạ r = 40 Biết vận tốc ánh sáng môi trường B 200000 km/s, vận tốc ánh sáng môi trường A A.170.000 km/s B.180.000 km/s C 250.000 km/s D 225.000 km/s 4) Một bể chứa nước có thành cao 80 (cm) đáy phẳng dài 120 (cm) độ cao mực nước bể 60 (cm), chiết suất nước 4/3 Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 so với phương ngang Độ dài bóng đen tạo thành mặt nước là: A 11,5 (cm) B 34,6 (cm) C 63,7 (cm) D 44,4 (cm) LƯỠNG CHẤT PHẲNG 5) Một chậu nước chứa lớp nước dày 24 (cm), chiết suất nước n = 4/3 Mắt đặt không khí, nhìn gần vuông góc với mặt nước thấy đáy chậu dường cách mặt nước đoạn A (cm) B (cm) C 18 (cm) D 23 (cm) 6) Một điểm sáng S nằm chất lỏng (chiết suất n), cách mặt chất lỏng khoảng 12 (cm), phát chùm sáng hẹp đến gặp mặt phân cách điểm I với góc tới nhỏ, tia ló truyền theo phương IR Đặt mắt phương IR nhìn thấy ảnh ảo S’ S dường cách mặt chất lỏng khoảng 10 (cm) Chiết suất chất lỏng là: A n = 1,12 B n = 1,20 Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt C n = 1,33 D n = 1,40 Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ BẢN MẶT SONG SONG 7) Một mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất n = 1,5 đặt không khí Chiếu tới tia sáng SI có góc tới 450 tia ló khỏi sẽ: A hợp với tia tới góc 450 B vuông góc với tia tới C song song với tia tới D vuông góc với mặt song song 8) Một hai mặt song song có bề dày (cm), chiết suất n = 1,5 đặt không khí Điểm sáng S cách 20 (cm) Ảnh S’ S qua hai mặt song song cách S khoảng: A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) 9) Một hai mặt song song có bề dày (cm), chiết suất n = 1,5 đặt không khí Điểm sáng S cách 20 (cm) Ảnh S’ S qua hai mặt song song cách hai mặt song song khoảng: A 10 (cm) B 14 (cm) C 18 (cm) D 22(cm) PHẢN XẠ 10) Tia sáng từ thuỷ tinh chiết suất 1,5 đến mặt phân cách với nước chiết suất , điều kiện góc tới i để tia khúc xạ nước : A i  62044’ B i  41044’ C i  48044’ D i  45048’ 11) Góc tới giới hạn phản xạ toàn phần thuỷ tinh nước 600 Chiết suất nước Chiết suất thuỷ tinh A n = 1,5 B n = 1,54 C n = 1,6 D n = 1,62 12) Một tia sáng truyền từ không khí tới bề mặt môi trường suốt cho tia phản xạ tia khúc xạ vuông góc Khi góc tới góc khúc xạ liên hệ với qua hệ thức : A i = r + 900 B i + r = 900 C i + r = 1800 D i = 1800 + r 13) Nếu tia phản xạ tia khúc xạ vuông góc với nhau, mặt khác góc tới 600 chiết suất tỉ đối môi trường khúc xạ môi trường tới : A 0,58 B 0,71 C 1,73 D 1,33 14) Một gỗ tròn bán kính R=5cm mặt nước Ở tâm đĩa có gắn kim thẳng đứng chìm nước (n=4/3) Dù đặt mắt đâu mặt thoáng không thấy kim Chiều dài tối đa kim là: A 4cm B 4,4cm Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt C 4,5cm Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 5cm - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ÔN TẬP THUYẾT TỔNG HỢP CHƯƠNG 15) Khi chiếu tia sáng từ không khí đến mặt nước : A Chỉ có tượng khúc xạ B Chỉ có tượng phản xạ C đồng thời có tượng phản xạ khúc xạ D tượng phản xạ khúc xạ 16) Trong tượng khúc xạ ánh sáng : A góc tới tăng góc khúc xạ tăng B góc khúc xạ bé góc tới C góc khúc xạ lớn góc tới D góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới 17) Chiết suất tuyệt đối môi trường truyền ánh sáng : A lớn B nhỏ C D lớn 18) Với tia sáng đơn sắc, chiết suất nước n1, thuỷ tinh n2 Chiết suất tỉ đối hai môi trường tia sang truyền từ nước sang thuỷ tinh : A n21 = n2 – n1 B n21 = n1 – n2 C n21 = n1 n2 D n21 = n2 n1 19) Phát biểu sau không đúng? A Khi có phản xạ toàn phần toàn ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới B Phản xạ toàn phần xảy ánh sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chết quang C Phản xạ toàn phần xảy góc tới lớn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh D Góc giới hạn phản xạ toàn phần xác định tỉ số chiết suất môi trường chiết quang với môi trường chiết quang 20) Khi tia sáng từ môi trường chiết suất n1 tới mặt phân cách với môi trường có chiết suất n2 , n2v2, i>r B v1>v2, i
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập vật lý 11 khúc xạ phản xạ , Bài tập vật lý 11 khúc xạ phản xạ , Bài tập vật lý 11 khúc xạ phản xạ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay