PHƯƠNG PHÁP VIẾT và TÍNH cực NHANH ĐỒNG PHÂN

15 115 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 23:03

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ KĨ THUẬT VIẾT TÍNH NHANH ĐỒNG PHÂN Môn : Hóa học Sưu tầm biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 * Các định nghĩa: Các hợp chất hữu có công thức phân tử có cấu tạo hóa học khác nhau, dẫn tới tính chất hóa học khác gọi chất đồng phân Ankan hiđrocacbon no mạch hở có công thức chung CnH2n+2(n  1) Xicloankan hiđrocacbon no mạch vòng có công thức chung CnH2n (n  3) Anken hiđrocacbon không no, mạch hở chứa nối đôi C = C phân tử, có công thức chung CnH2n(n  2) Ankađien: hiđrocacbon mạch hở, chứa nối đôi phân tử, có công thức chung CnH2n-2(n  ) Ankin là hiđrocacbon mạch hở, chứa nối ba C  C phân tử, có công thức chung CnH2n-2(n  ) Hiđrocacbon thơm ( aren) lah loại hiđrocacbon công thức phân tử có mottj hay nhiều nhân benzen, đại diện cho dãy đồng đẳng aren phân tử benzen có công thức tổng quát là: C nH2n-6(n 6) * Các loại đồng phân thường gặp chương trình hóa học phổ thông: + Đồng phân cấu tạo: - Đồng phân mạch bon ( Mạch không nhánh, mạch có nhánh, mạch vòng) - Đồng phân nhóm chức - Đồng phân vị trí ( vị trí liên kết bội, vị trí nhóm chức) + Đồng phân hình học (cis – trans) * Phương pháp viết công thức cấu tạo hợp chất hữu Ankan: Ví dụ Viết đồng phân có ankan có công thức C7H16 Giải: Bước 1: Viết mạch C dạng mạch thẳng n nguyên tử C Được đồng phân thứ C ─ C ─ C ─ C ─ C ─ C ─ C (1) Bước 2.1: Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Bẻ nguyên tử C mạch n nguyên tử C làm mạch nhánh Mạch gồm m = n – nguyên tử C Di chuyển mạch nhánh từ vị trí C2 đến vị trí C n  ( n – 1) số chẵn, đến vị trí C n 2 (n -1) số lẻ để đồng phân C ─ C ─ C ─ C ─ C ─C (2) C ─ C ─ C ─C (3) C C ─ C ─ C Bước 2.2: Tiếp tục bẻ nguyên tử C để làm nhánh Mạch gồm a = n – nguyên tử C - Viết đồng phân gồm hai nhánh nhánh gồm nguyên tử C cách cố định nhóm di chuyển nhóm từ vị trí C2 đến vị trí Ca-1 C C ─ C ─ C ─ C ─ C (4) ─ C ─ C ─ C ─ C (5) ─ C (6) C C C C C ─ C ─ C ─ C C C Di chuyển đồng thời hai nhánh lúc liên kết nguyên tử C từ vị trí C2 đến vị trí C a a số chẵn, đến vị trí C a  a số lẻ C C ─ C ─ C ─ C ─ C (7) C Viết đồng phân gồm nhánh gồm nguyên tử C làm nhánh vị trí C3 đến vị trí Ca-2 dừng lại để tránh trùng lặp C ─ C ─ C ─ C ─ C (8) C C Để thực bước viết đồng phân gồm nhánh gồm p = 2, 3, 4……… nguyên tử C làm nhánh vị trí Cp+1 đến vị trí Ca-p-1này đòi hỏi phân tử ban đầu phải có tối thiểu 3p + số nguyên tử C phân tử Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Bước 2.3: Bẻ nguyên tử C để làm nhánh Mạch gồm b = n – nguyên tử C - Vì số nguyên tử C phân tử C7H16 < + nên viết đồng phân gồm nhánh gồm nguyên tử C làm nhánh Viết đồng phân gồm nhánh nhánh gồm nguyên tử C cách cố định nhóm di chuyển nhóm từ vị trí C2 đến vị trí Ca-1 Để thực bước viết đồng phân gồm q = 2, 3, 4… nhánh nhánh gồm nguyên tử C đòi hỏi phân tử ban đầu phải có tối thiểu 2q + số nguyên tử C phân tử C C ─ C ─ C ─ C C (9) C Để thực bước viết đồng phân gồm q = 2, 3, 4…… nhánh liên kết với q nguyên tử C mạch mà nhánh gồm nguyên tử C đòi hỏi phân tử ban đầu phải có tối thiểu 2q + số nguyên tử C phân tử Phân tử C7H16 không thõa mãn điều kiện nên có đồng phân Bước 3: Điền H vào mạch C cho hóa trị nguyên tố ta tất đồng phân cần tìm Anken Giải: Bước 1: Xác định độ bất bảo hòa ( số liên kết п số vòng phân tử có công thức CxHy) theo công thức: a 2x   y Nếu a = 1, 2…thì có đồng phân xicloankan đồng phân cis - trans Viết đồng phân xicloankan đồng phân cis - trans Phần em tự viết lấy Bước 2: Viết mạch C dạng mạch thẳng n nguyên tử C viết liên kết п vị trí C Được đồng phân thứ C ═ C ─ C ─ C ─ C ─ C ─ C (1) Di chuyển liên kết п từ vị tí C1 đến vị trí C n (nếu n chẵn) đến vị trí C n  ( n số lẻ) 2 đồng phân C ─ C ═ C ─ C ─ Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt C ─ C ─ C (2) Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ C ─ C ─ C ═ C ─ C ─ C ─ C (3) Bước 3.1: Bẻ nguyên tử C mạch n nguyên tử C làm mạch nhánh Mạch gồm m = n – nguyên tử C Di chuyển liên kết п từ vị trí C1 đến vị trí Cm-1 để đồng phân C ═ C ─ C ─ C ─ C ─C (4) C ─ C ─ C ─C (5) C ═ C ─ C ─C (6) C ─ C ═ C ─C (7) C ─ C ─ C ═ C (8) C C ─ C ═ C C ─ C ─ C C ─ C ─ C C ─ C ─ C Di chuyển mạch nhánh từ vị trí C2 đến vị trí C n  ( n – 1) số chẵn, đến vị trí C n (n -1) 2 số lẽ để đồng phân C ═ C ─ C ─ C ─ C ─C (9) C C ─ C ═ C ─ C ─ C ─C (10) C C ─ C ─ C ═ C ─ C ─C (11) C C ─ C ─ C ─ C ═C ─ C (12) C C ─ C ─ C ─ C ─ C ═C (13) C Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Bước 3.2: Tiếp tục bẻ nguyên tử C để làm nhánh Mạch gồm a = n – nguyên tử C - Viết đồng phân gồm hai nhánh nhánh gồm nguyên tử C cách cố định nhóm di chuyển nhóm từ vị trí C2 đến vị trí Ca-1 C C ═ C ─ C ─ C ─ C (14) C ─ C ─ C (15) C ═ C ─ C (16) C ─ C ═ C (17) C C C ─ C ═ C C C ─ C ─ C C C ─ C ─ C Ứng với công thức thu Di chuyển liên kết п từ vị trí C1 đến vị trí Ca-1 để đồng phân C ═ C ─ C ─ C C C ─ C ═ C C C C ─ C ═ C C ─ C (19) ─ C (20) ═ C (21) ─ C (22) ─ C (23) ─ C (24) C C C C ─ C C ─ C ─ C ═ C C (18) C ═ C ─ C ─ C C C C ─ C ─ C ─ C ─ C C C C ─ C ─ C ═ C C ─ C Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Nếu phân tử có mạch đối xứng di chuyển liên kết п từ vị trí C1 đến vị trí C a a chẵn, đến C a  a lẽ Nếu phân tử có mạch không đối xứng di chuyển liên kết п từ vị trí C1 đến vị trí Ca-1 C ─ C ─ C ─ C C ═ C (25) C (phân tử có mạch C đối xứng nên CTCT (25) trùng với (22) (24) trùng với (23) Di chuyển đồng thời hai nhánh lúc liên kết nguyên tử C từ vị trí C2 đến vị trí C a a số chẵn, đến vị trí C a  a số lẽ 2 C C ═ C ─ C ─ C ─ C (26) ─ C (27) C C C ─ C ═ C ─ C C Viết đồng phân gồm nhánh gồm nguyên tử C làm nhánh vị trí C đến vị trí Ca-2 dừng lại để tránh trùng lặp C ═C ─ C ─ C ─ C (28) C C Để thực bước viết đồng phân gồm nhánh gồm p = 2, 3, 4… nguyên tử C làm nhánh vị trí Cp+1 đến vị trí Ca-p-1 đòi hỏi phân tử ban đầu phải có tối thiểu 3p + số nguyên tử C phân tử Ứng với công thức thu Di chuyển liên kết п từ vị trí C1 đến vị trí Ca-1 ( mạch đối xứng dừng lại vị trí C n  để đồng phân tiếp theo) C ─ C ═ C ─ C ─ C (29) C C Bước 3.3: Bẻ nguyên tử C để làm nhánh Mạch gồm b = n – nguyên tử C Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ - Vì số nguyên tử C phân tử C7H14 < + nên viết đồng phân gồm nhánh gồm nguyên tử C làm nhánh Viết đồng phân gồm nhánh nhánh gồm nguyên tử C cách cố định nhóm di chuyển nhóm từ vị trí C2 đến vị trí Ca-1 Để thực bước viết đồng phân gồm q = 2, 3, 4………… nhánh nhánh gồm nguyên tử C đòi hỏi phân tử ban đầu phải có tối thiểu 2q + số nguyên tử C phân tử C C ═ C ─ C ─ C C (30) C Để thực bước viết đồng phân gồm q = 2, 3, 4………nhánh liên kết với q nguyên tử C mạch mà nhánh gồm nguyên tử C đòi hỏi phân tử ban đầu phải có tối thiểu 2q + số nguyên tử C phân tử C C ─ C ═ C ─ C C (31) C C C ─ C ─ C ═ C C (32) C Chú ý: Về viết đồng phân anken, ankin giống với ankan Từ khung cacbon ankan ta di chuyển vị trí liên kết đôi để đồng phân anken ankin thêm bước viết đồng phân xicloankan cis – trans Đối với ankin có thêm đồng phân ị trí liên kết п: hệ liên kết п liên hợp không liên hợp Khi di chuyển liên kết п phải ý trường hợp mạch cacbon đối xứng để loại bỏ số đồng phân trùng lặp Xác định độ bất bão hòa ( số liên kết п số vòng phân tử có công thức CxHyOzNtXv) theo công thức: - Độ bất bão hòa  hợp chất hữu tổng số liên kết  số vòng hợp chất hữu  x   ( y  v)  t Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Chú ý: - Công thức tính áp dụng cho hợp chất cộng hóa trị - Các nguyên tố hóa trị II oxi, lưu huỳnh không ảnh hưởng tới độ bất bão hòa - liên kết đôi ( = )  Độ bất bão hòa   - liên kết ba (  )  Độ bất bão hòa   - vòng no  Độ bất bão hòa   VD: - Benzen: C6H6 có   2.6   4  Phân tử có liên kết  + vòng = - Stiren: C7H8 có   2.7   5 H  Phân tử có liên kết  + vòng = Phương pháp : Phương pháp chung: Các bước thường dùng để viết công thức cấu tạo hay xác định đồng phân Bước 1: Tính độ bất bão hòa (số liên kết  số vòng) Bước 2: Viết cấu trúc mạch cacbon (không phân nhánh, có nhánh, vòng) đưa liên kết bội (đôi, ba) vào mạch cacbon có Bước 3: Đưa nhóm chức vào mạch cacbon (thông thường nhóm chức chứa cacbon thường đưa vào mạch bước 3) Lưu ý đến trường hợp bền không tồn nhóm chức (ví dụ nhóm –OH không bền bị chuyển vị gắn với cacbon có liên kết bội) Bước 4: Điền số H vào để đảm bảo đủ hóa trị nguyên tố, sau xét đồng phân hình học có Chú ý với tập trắc nghiệm không cần điền số nguyên tử H Áp dụng phương pháp viết công thức cấu tạo cho hợp chất hữu sau:  Ankan : Từ nguyên tử cacbon trở lên có đồng phân cấu tạo, đồng phân mạch cacbon  Xicloankan: Đầu tiên viết đồng phân có vòng lớn nhất, sau đến vòng có C để tạo nhánh, vòng có 2C để tạo hai nhánh CH3 nhánh C2H5, giữ nhánh CH3 di chuyển nhánh CH3 lại, làm tương tự đến vòng có 3C  Anken : Có hai loại đồng phân Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ - Đồng phân cấu tạo: Đồng phân mạch cacbon ( mạch thẳng , mạch nhánh) đồng phân vị trí liên kết đôi - Đồng phân hình học: Điều kiện để có đồng phân hình học + Phải có nối đôi C=C phân tử + Mỗi nguyên tử mang nối đôi phải mang hai nhóm (hay nguyên tử) khác Nếu mạch nằm phía ta có đồng phân cis, mạch nằm khác phía ta có đồng phân trans R1 R3 C=C R2 R4 Điều kiện : R1≠ R2 , R3≠ R4  Ankađien: Tương tự anken có hai loại đồng phân: cấu tạo hình học  Ankin: Từ nguyên tử cacbon trở lên có đồng phân vị trí nhóm chức, từ C5 trở có đồng phân mạch cacbon  Aren: Từ C8H10 trở có đồng phân vị trí tương đối nhóm ankyl xung quanh vòng benzen cấu tạo mạch cacbon mạch nhánh Áp dụng phương pháp viết công thức cấu tạo cho hợp chất hữu sau: Phương pháp chung: Các bước viết đồng phân Dạng có CT CnH2n+2 – 2k + Bước 1: Tính số liên kết pi + vòng “Công thức 27 CxHyOzNtXuNav… k =(2x-y+t+2 – u – v )/2 “X halogen” Đối với hợp chất cố CT tổng quát : CnH2n+2 – 2k k = => CnH2n+2 ( n≥ 1), Ankan “Parafin” k = => CnH2n ( n≥ 2), Anken “olenfin” CnH2n ( n≥ 3), xicloankan k = => CnH2n-2 ( n≥ 2), Ankin CnH2n-2 ( n≥ 3), Ankađien ( k=(2x-y+t-u-v+2)/2 k = 2.==> TH1:0 vòng,2 lk đôi; TH2:0 vòng,1 lk ba;TH3:1 vòng,1 lk đôi ) k = => CnH2n-6 ( n≥ 6), Aren “Benzen” + Bước 2: Viết đồng phân theo trường hợp Viết mạch thẳng viết mạch nhánh  Ankan :Từ nguyên tử cacbon trở lên có đồng phân cấu tạo, đồng phân mạch cacbon 3C: đồng phân C—C—C C 4C: đồng phân C—C—C—C ; C C C 5C: đồng phân C C C C C C Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt C C C C C C C C Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 C - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Ví dụ : Có đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10? Hướng dẫn giải: Bước 1: Tính số liên kết pi + vòng : k  (2.4 - 10 + 2) 0 => ankan => Chỉ có liên kết đơn Bước 2: Viết đồng phân theo trường hợp Viết mạch thẳng viết mạch nhánh CH3 - CH2 - CH2 - CH3 CH3 - CH - CH3  Butan CH3 Isobutan Ví dụ : Có đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14 ? A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân Hướng dẫn giải: k= (2.6 - 14 + 2)  => ankan => Chỉ có liên kết đơn CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2 –CH3 CH3 – CH2 – CH(CH3) – CH2 – CH3 CH3 – CH(CH3) – CH(CH3)-CH3 CH3 – (CH3)C(CH3) - CH2 –CH3  Xicloankan: Đầu tiên viết đồng phân có vòng lớn nhất, sau đến vòng có C để tạo nhánh, vòng có 2C để tạo hai nhánh CH3 nhánh C2H5, giữ nhánh CH3 di chuyển nhánh CH3 lại, làm tương tự đến vòng có 3C 3C: đồng phân 4C: đồng phân 5C: đồng phân Ví dụ 3: Hợp chất C5H10 có đồng phân xicloankan ? A B C D 10 Hướng dẫn giải: Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | 10 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ C5H10 có k  (2.5 - 10 + 2)  => pi “Anken” vòng “Xicloankan” Xicloankan :  Anken : - Có hai loại đồng phân: đồng phân cấu tạo đồng phân hình học - Chú ý: + Đối với ank-1-en đồng phân hình học + Từ vị trí nối đôi có C3 trở lên có đồng phân mạch nhánh + Khi tính số đồng phân hình học không tính đồng phân cấu tạo mà sinh đồng phân R1 R3 C=C R2 R4 Điều kiện : R1≠ R2 , R3≠ R4 Ví dụ 4: Hợp chất C5H10 mạch hở có đồng phân cấu tạo ? A B C D 10 Hướng dẫn giải: C5H10 có k = (2.5 - 10 +2) = + mạch hở => anken ; đồng phân cấu tạo => Không tính đồng phân hình học CH2 = CH – CH2 – CH2 –CH3 ; CH3 – CH =CH –CH2 –CH3 ; CH2=CH – CH(CH3) – CH3 CH2 =C(CH3) – CH2 – CH3 ; CH3 – C(CH3)=CH – CH3 => Tổng có => B Ví dụ 5: Hợp chất C5H10 có đồng phân anken ? A B C D Hướng dẫn giải: k= (2.5 - 10 +2) = => Anken “Chú ý đồng phân hình học” xicloankan Do mạch hở => C5H10 anken “Vì xicloankan mạch vòng” CH2 = CH - CH2 – CH2 – CH3 “Ko có đp hình học R1 giống R2” => Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | 11 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ CH3 – CH = CH – CH2 - CH3 “Có đồng phân hình học” => CH2 = C(CH3) – CH2 – CH3 “Ko có đp hình học R1 giống R2” => CH2 = CH – CH(CH3) – CH3 “Ko có đp hình học R1 giống R2” => CH3–C(CH3)= CH – CH3 “Không có đp hình học R1 giống R2” => => có đp => C Ví dụ 6: Hợp chất C5H10 có đồng phân cấu tạo ? A B C D 10 Hướng dẫn giải: Đồng phân cấu tạo => Không tính hình học C5H10 có k = (2.5 - 10 +2) = => pi “Anken” vòng “Xicloankan” Anken => ví dụ => có đồng phân cấu tạo Xicloankan :  => 10 đp cấu tạo C5H10 “5 anken + xicloankan” Ví dụ 7: Hợp chất C5H10 có đồng phân ? A B C 11 D 10 Hướng dẫn giải: Đối với CTPT C5H10 có đồng phân hai chức: xicloankan + anken => có 11 đồng phân  Kết luận: Đối với CTPT CnH2n (n  3): + Anken: CnH2n(n  4): Đồng phân cấu tạo( Mạch cacbon: mạch hở, mạch nhánh; Vị trí liên kết đôi); Đồng phân hình học ( Cis, trans) + Xicloankan : CnH2n(n  4): Đồng phân cấu tạo( Mạch vòng không nhánh, mạch vòng có nhánh)  Ankađien: - Có hai loại đồng phân: cấu tạo hình học - Chú ý: + Đối với ank-1-en đồng phân hình học + Từ vị trí nối đôi có C3 trở lên có đồng phân mạch nhánh Ví dụ 8: Số đồng phân thuộc loại ankađien ứng với công thức phân tử C5H8 A B C D Hướng dẫn giải: Ankanđien => Chú ý đồng phân hình học; Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | 12 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ C5H8 có k = (2.5 - +2) = “Ankanđien => có liên kết đôi hay pi” Ankanđien liên hợp không liên hợp SGK 11 nc – 166”  Đồng phân: CH2 = C = CH – CH2 –CH3 ; => đp hình học => CH2 = CH – CH = CH –CH3 ; => có đp hình học nối đôi thứ 2=> CH2 = CH – CH2 – CH =CH2 ; => đp hh => CH3 – CH=C=CH –CH3 ; => đp hh => CH2 = C =C(CH3)-CH3 => đp hh => CH2=C(CH3)-CH=CH2 => đp hh => => Tổng có => D Ví dụ 9: C5H8 có đồng phân ankađien liên hợp ? A B C D Hướng dẫn giải: Liên hợp => nối đôi gần Ví dụ 8: => CH2 = C = CH – CH2 –CH3 => đp hình học => CH3 – CH=C=CH –CH3 ; => đp hình học => CH2 = C =C(CH3)-CH3 => đp hình học => => đp => B  Ankin: Từ nguyên tử cacbon trở lên có đồng phân vị trí nhóm chức, từ C5 trở có đồng phân mạch cacbon( từ vị trí liên kết ba có nguyên tử cacbon trở lên xuất mạch nhánh) Ví dụ 10: Có ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ? A B C D Hướng dẫn giải: CH≡C-CH2-CH2-CH3 CH3-C≡C-CH2-CH3 CH≡CH-C(CH3)-CH3 Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | 13 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Ví dụ 11: Ứ ng với CTPT C5H8 có đồng phân mạch hở ? A B C D 10 Hướng dẫn giải: CT CxHyOzNtCluNav… độ không no=(2x-y+t-u-v+2)/2 Độ không no C5H8 k = (2.5 - +2) =2 ==> TH1:0 vòng,2 lk đôi; TH2:0 vòng,1 lk ba; TH3:1 vòng,1 lk đôi;vì mạch hở nên xảy TH1 TH2,sau dịch chuyển vị trí nối đôi, ba tạo đồng phân.)  Tổng số đồng phân: Ankanđien( đp ) + Ankin( đp ) = 10 đp  Kết luận: Đối với CTPT CnH2n-2 (n  3): + Ankađien: CnH2n-2(n  4): Đồng phân cấu tạo( Mạch cacbon: mạch hở, mạch nhánh; Vị trí liên kết đôi); Đồng phân hình học ( Cis, trans) + Ankin : CnH2n-2(n  4): Chỉ có đồng phân cấu tạo( Mạch cacbon: mạch hở, mạch nhánh; Vị trí liên kết ba);  Aren: Chia làm loại: - C6H5-R tương tự nhóm chức hóa trị I - R-C6H4-“R đầu gắn vào vị trí => R’’ lại gắn vị trí o , p , m” =>Tổng có đp thỏa mãn - Loại đồng phân nhánh giống luôn có đồng phân Ví dụ 12: Ứng với công thức phân tử C8H10 có cấu tạo chứa vòng benzen ? A B C D Hướng dẫn giải: Đồng phân : C2H5 – C6H5 ; CH3 – C6H5 – CH3 “CH3 đầu gắn vào vị trí => CH3 lại gắn vị trí o , p , m” =>Tổng có đp thỏa mãn => C Ví dụ 13: Số lượng đồng phân chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C9H12 là: A B C D 10 Hướng dẫn giải: C9H12 có k = (2.9 – 12 +2)/2 = => Aren “benzen k ≥4” C6H5 – CH2 – CH2 – CH3 “CH2 – CH2 – CH3 vị trí giống vị trí lại”=> C6H5 – CH(CH3) – CH3 “CH(CH3) – CH3 vị trí giống vị trí lại” => CH3 – C6H4 – C2H5 “CH3 vị trí C2H5 vị trí giống 6, giống , “ => CH3 – C6H4 (CH3) – CH3 “1 CH3 vị trí , 2CH3 lại “3 liên tiếp” , giống “ cạch + cách “ , “3 cách vị trí” ” => => đồng phân => B Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | 14 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Số đồng phân I II III Tổng cộng 2+3+3=8 Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | 15 - ... Bước 2: Viết đồng phân theo trường hợp Viết mạch thẳng viết mạch nhánh  Ankan :Từ nguyên tử cacbon trở lên có đồng phân cấu tạo, đồng phân mạch cacbon 3C: đồng phân C—C—C C 4C: đồng phân C—C—C—C... mạch thẳng viết mạch nhánh CH3 - CH2 - CH2 - CH3 CH3 - CH - CH3  Butan CH3 Isobutan Ví dụ : Có đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14 ? A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân Hướng... phân cấu tạo đồng phân hình học - Chú ý: + Đối với ank-1-en đồng phân hình học + Từ vị trí nối đôi có C3 trở lên có đồng phân mạch nhánh + Khi tính số đồng phân hình học không tính đồng phân cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP VIẾT và TÍNH cực NHANH ĐỒNG PHÂN , PHƯƠNG PHÁP VIẾT và TÍNH cực NHANH ĐỒNG PHÂN , PHƯƠNG PHÁP VIẾT và TÍNH cực NHANH ĐỒNG PHÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay