BAI KIEM TRA HINH HOC 8 DANH CHO GV

1 152 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 22:53

Trường THCS Đản Ván KIỂM TRA CHƯƠNG III Họ và tên: ................................. Môn: Hình học Lớp 8: ....... Thời gian: 45 phútI. Phần trắc nghiệm (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng.Câu 1: (0,5 điểm) Cho hình bên có DEBC A. x = 15,3cm x cm 17cmB. x = 15,5cm C. x = 16cm 9cm 10cmD. x = 16,3cm Câu 2: (0,5 điểm) Cho hình bên có MNPQ A. B. C. D. Câu 3: (0,5 điểm) A. B. C. D. Câu 4: (0,5 điểm) Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau là đồng dạng:A. 3cm; 4cm; 6cm và 9cm; 15cm; 18cmB. 2dm; 3dm; 5dm và 4dm; 5dm; 7dmC. 3dm; 4dm; 5dm và 6dm; 7dm; 8dmD. 2m; 3m; 4m và 4cm; 6cm; 8cmI. Phần trắc nghiệm (2 điểm) Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm. Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: D Trường THCS Đản Ván KIỂM TRA CHƯƠNG III Họ tên: Môn: Hình học Lớp 8: Thời gian: 45 phút I Phần trắc nghiệm (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước kết Câu 1: (0,5 điểm) Cho hình bên có DE//BC A x = 15,3cm B x = 15,5cm C x = 16cm D x = 16,3cm x cm 9cm 17cm 10cm Câu 2: (0,5 điểm) Cho hình bên có MN//PQ ∆OPQ A ∆ONM ∆OPQ B ∆OMN ∆QOP C ∆ONM ∆POQ D ∆OMN Câu 3: (0,5 điểm) AB DB = AC DC AB DC = B AC DB AC DB = C AB DC AB DB = D DC AC A Câu 4: (0,5 điểm) Hai tam giác mà cạnh có độ dài sau đồng dạng: A 3cm; 4cm; 6cm 9cm; 15cm; 18cm B 2dm; 3dm; 5dm 4dm; 5dm; 7dm C 3dm; 4dm; 5dm 6dm; 7dm; 8dm D 2m; 3m; 4m 4cm; 6cm; 8cm I Phần trắc nghiệm (2 điểm) Mỗi câu khoanh 0,5 điểm Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: D
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI KIEM TRA HINH HOC 8 DANH CHO GV, BAI KIEM TRA HINH HOC 8 DANH CHO GV, BAI KIEM TRA HINH HOC 8 DANH CHO GV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay