slide mã đối xứng và mã khối

23 230 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 22:48

MẬT ĐỐI XỨNG KHỐI Tổng quan hóa Giải pháp Feistel cho hóa khối hóa khối giải thuật hóa khối 1.Tổng quan hóa  hóa gì: Là trình biến đổi thông tin từ dạng sang dạng khác, ngăn người không tiếp cận thông tin Bản thân việc hóa không ngăn thông tin bị đánh cắp thông tin lấy không hiểu bị làm biến dạng  Lý phải hóa thông tin -Chống xem trộm thông tin truyền tin -Ngăn chặn việc thay đổi thông điệp kẻ xấu -Ngăn việc giả mạo địa IP, chiếm quyền kết nối -Chống công từ chối dịch vụ DoS Mật Mật đối xứng Mật khối Mật dòng Mật bất đối xứng Giao thức Hai loại hóa đối xứng khối dòng  khối : thuật toán đối xứng hoạt động khối thông tin có độ dài cố định (block) VD : hóa khối sử lý khối 128 bit đầu vào biến thành 128 khóa bí mật để cá biệt bít đầu ra, trình sử dụng tham số hóa trình Thuật toán khối phổ biến DES  (Data Encryption Standard - Tiêu chuẩn hóa liệu) phát triển ban hành làm tiêu chuẩn năm 1997 AES  (Advanced Encryption Standard - Tiêu chuẩn hóa nâng cao) ban hành năm 2001  dòng : hóa bít thông điệp không theo khối hóa khối lần hóa bít hóa luồng phổ biến RC4 2.Giải pháp Feistel cho hóa khối • Bản rõ (trước hóa) biến đổi qua số vòng (sau hóa) • Bản rõ hải độc lập với khóa sử dụng • Tính khuếch tán : giảm ảnh hưởng thống kê rõ phản ảnh • Tính rối : làm phức tạp mối quan hệ thống kê khóa • Hệ Feistel có điểm quan trọng chia thành hai nửa trái phải giúp hàm F không cần phải khả nghịch F-1 • hóa giải dùng chiều thuận hàm F • Hàm F thuật toán sinh khóa phức tạp khó phá • Ứng với hàm F thuật toán sinh khác có phương pháp hóa khác 3.Mã hóa khối giải thuật hóa khối  Nguyên lý thiết kế khối  Kích thước khối: kích thước khối lớn có nghĩa an toàn cao tốc độ hóa giải bị giảm  Kích thước khóa: kích thước khóa lớn nghĩa an toàn cao làm giảm tốc độ hóa/giải  Số lượng vòng: nhiều vòng khó phân tích tìm khóa  Hàm F: làm rối => không tuyến tính, bít vào thay đổi thay đổi nhiều bít đầu ra, bít đầu thay đổi độc lập với bít đầu vào  Thuật toán tạo lập lịch khóa: tạo khóa cho khó suy luận khóa khóa chủ Tiêu chuẩn hóa liệu DES (Data Encryption Standard)  Là thuật toán hóa khối: xử lý khối thông tin rõ có độ dài xác định biến đổi theo trình phức tạp để trở thành khối thông tin có độ dài thích hợp  DES có độ dài toàn 64 bit nhiên có 56 bít sử dụng bít dùng cho việc kiểm tra  Tuy nhiên DES xem không an toàn đươc thay AES (tiêu chuẩn hóa tiên tiến) Cấu trúc DES Cấu trúc vòng DES Lấy 32 bít nửa phải R, mở rộng thành 48 bít nhờ hoán vị E, cộng vào với khoá 48 bít Sau chia thành cụm bít cho qua S-box để nhận kết 32 bít Đảo lần cuối sử dụng hoán vị 32 bít P nhận 32 bít đầu ra, cộng với nửa trái để chuyển thành nửa phải bước sau Quá trình tạo khóa Đầu tiên, từ 64 bit ban đầu khóa, 56 bit chọn 56 bit thu được chia làm hai phần Sau chu trình, phần dịch bit (tùy thuộc chu trình, nêu chu trình 1,2,9,16 dịch 1bit, lại dich 2bit) Các khóa 48 bit tạo thành thuật toán lựa chọn gồm 24 bit từ phần Quá trình dịch bit (được ký hiệu "
- Xem thêm -

Xem thêm: slide mã đối xứng và mã khối, slide mã đối xứng và mã khối, slide mã đối xứng và mã khối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay