Thế giới nghệ thuật tự truyện trước 1945 qua Sống Nhờ (Mạnh Phú Tư), Những Ngày Thơ Ấu (Nguyên Hồng) và Chân Trời Cũ (Hồ Dzếnh

26 104 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 21:59

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - PHẠM THỊ KIM TRỌNG THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TỰ TRUYỆN TRƯỚC 1945 QUA SỐNG NHỜ (MẠNH PHÚ TƯ), NHỮNG NGÀY THƠ ẤU (NGUYÊN HỒNG) VÀ CHÂN TRỜI CŨ (HỒ DZẾNH) Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số : 60.22.34 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI THANH TRUYỀN Phản biện 1: TS Lê Thị Hường Phản biện 2: TS Hà Ngọc Hòa Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng − Thư viện trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Tự truyện có vị trí đặc biệt văn học đại Việt Nam nói riêng văn học giới nói chung 1.2 Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, Hồ Dzếnh tác giả bật văn học Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 Phần lớn sáng tác tác giả biết đến in dấu tâm thức nhiều hệ bạn đọc Không lưu tâm đến đề tài người nông dân bị bần hóa, bị tha hóa hay kẻ lưu manh đô thị, họ tìm cho dòng riêng, hướng mảng sáng tác đề tài thiếu nhi - đối tượng đặc biệt cần yêu thương, che chở 1.3 Nghiên cứu giới nghệ thuật tự truyện viết đề tài thiếu nhi trước 1945 qua Sống nhờ (Mạnh Phú Tư), Chân trời cũ (Hồ Dzếnh), Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng), đề tài góp phần nhận diện đặc điểm bật nội dung hình thức nghệ thuật ba tác phẩm, qua khẳng định đóng góp thể loại cho văn học thiếu nhi nói riêng văn học dân tộc nói chung Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trên hành trình sáng tạo nghệ thuật mình, Mạnh Phú Tư, Hồ Dzếnh, Nguyên Hồng có đóng góp đặc sắc cho văn học nước nhà Phần lớn tác phẩm họ thu hút đông đảo bạn đọc nhiều hệ giới nghiên cứu, phê bình văn học 2.1 Những nghiên cứu sáng tác Mạnh Phú Tư, Hồ Dzếnh, Nguyên Hồng Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan tác phẩm Nhà văn đại; Nguyễn Minh Châu Trang giấy trước đèn; Phan Cự Đệ lời giới thiệu Tuyển tập Nguyên Hồng; Trần Đăng Suyền Footer Page of 126 Header Page of 126 viết Cá tính phong cách nghệ thuật Nguyên Hồng; Đào Thị Lý viết Nhân vật trẻ em sáng tác Nguyên Hồng trước Cách mạng tháng - 1945 Cùng với Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư đại biểu xuất sắc văn học đại Xuất muộn so với nhà văn khác, nhiên ông gây ý, nhà nghiên cứu đánh giá cao giá trị nội dung tư tưởng sáng tác ông: Vũ Ngọc Phan Nhà văn đại Những năm tháng ấy; Nguyễn Đăng Mạnh - Bùi Duy Tân - Nguyễn Như Ý Từ điển tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam dùng nhà trường Khác với Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, tên Hồ Dzếnh lại độc giả yêu mến với thi phẩm tiếng Ngập ngừng, Chiều… Lặng lẽ đến với làng văn vào năm 40 kỉ trước, khắc sâu lòng người đọc ấn tượng ngòi bút dạt xúc cảm trước sống: Bùi Giáng nhận định thơ Rằm tháng Giêng; Trần Hữu Tá Từ điển văn học; Mai Hương Lặng lẽ chân tài; Hoài Anh tập Chân dung văn học Nhìn chung đánh giá nghiệp tài nhà nghiên cứu ba tác giả xác đáng Cùng với nhà văn đương thời, họ góp phần công sức vào phát triển văn xuôi đại 2.2 Những nghiên cứu tự truyện ba tác giả Tự truyện Nguyên Hồng không nhiều, mảng sáng tác quan trọng văn nghiệp ông Đánh giá tự truyện Nguyên Hồng có: Vũ Ngọc Phan Nhà văn đại; Thạch Lam Bùi Hiển hai Lời tựa cho Những ngày thơ ấu, Footer Page of 126 Header Page of 126 Nguyễn Đăng Mạnh Những giảng tác gia Văn học Việt Nam đại Giống Nguyên Hồng, trước Cách mạng tháng Tám Mạnh Phú Tư biết đến với tiểu thuyết Làm lẽ, Nhạt tình… có lẽ đến tiểu thuyết Sống nhờ đời thực gây tiếng vang độ chín muồi sáng tác ông, thu hút ý giới độc giả, giới nghiên cứu: Vũ Ngọc Phan Nhà văn đại; Bùi Huy Phồn với viết Sống nhờ Mạnh Phú Tư; Vũ Tuấn Anh Bích Thu Từ điển tác phẩm văn xuôi Việt Nam cuối kỷ XIX đến 1945; Nguyễn Đăng Mạnh, Bùi Duy Tân, Nguyễn Như Ý Từ điển tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam dùng nhà trường; Nguyễn Duy Tờ Sự vận động dòng văn học thực 1930 - 1945 Xuất thời với Thạch Lam, Thanh Tịnh, tên Hồ Dzếnh người ta biết đến nhiều thơ văn xuôi Nhưng điều không ảnh hưởng đến hành trình lặng lẽ tìm chữ ông: Lời tựa nhà văn Thạch Lam tập truyện Chân trời cũ; Kiều Thanh Quế Phê bình Chân trời cũ - tập truyện ngắn Hồ Dzếnh; Trần Hữu Tá Hồ Dzếnh - hồn thơ đẹp; Phong Lê Hồ Dzếnh với Chân trời cũ; Nguyễn Thị Thu Trang Âm vang hồn thơ Hồ Dzếnh Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài hướng trọng tâm khám phá đặc điểm giới nghệ thuật tự truyện viết đề tài thiếu nhi Việt Nam trước 1945 ba tác giả Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, Hồ Dzếnh hai phương diện nội dung hình thức thể Footer Page of 126 Header Page of 126 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Trong phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung khai thác ba tiểu thuyết: 1) Sống nhờ (Mạnh Phú Tư) 2) Chân trời cũ (Hồ Dzếnh) 3) Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng) Để phù hợp với yêu cầu dung lượng luận văn, đề tài hướng trọng tâm khám phá phương diện yếu nội dung hình thức ba tiểu thuyết để nhận diện minh giải đặc điểm ưu trội loại thể tự truyện viết đề tài thiếu nhi văn học Việt Nam trước 1945 nói chung, văn xuôi thực phê phán nói riêng Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực hiện, luận văn có vận dụng phối hợp số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: Phương pháp lịch sử Phương pháp tiếp cận hệ thống Phương pháp thống kê kết hợp với phương pháp phân tích tổng hợp Phương pháp so sánh (đồng đại lịch đại) Đóng góp đề tài Cái luận văn tập trung chuyên sâu tìm hiểu đặc điểm vị tự truyện viết đề tài thiếu nhi văn học Việt Nam trước 1945, nét đặc trưng giới nghệ thuật tự truyện qua ba tiểu thuyết, đồng thời qua khẳng định đóng góp phong cách Mạnh Phú Tư, Hồ Footer Page of 126 Header Page of 126 Dzếnh, Nguyên Hồng cho văn học thiếu nhi Việt Nam đại qua mảng tự truyện Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, Nội dung đề tài gồm ba chương: Chương 1: Thể loại tự truyện văn học Việt Nam trước 1945 Chương 2: Các phương diện nội dung tự truyện trước 1945 qua Sống nhờ, Những ngày thơ ấu Chân trời cũ Chương 3: Những phương thức thể chủ yếu tự truyện trước 1945 qua Sống nhờ, Những ngày thơ ấu Chân trời cũ Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG THỂ LOẠI TỰ TRUYỆN TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM TRƯỚC 1945 1.1 KHÁI LƯỢC VỀ TỰ TRUYỆN 1.1.1 Khái niệm tự truyện Tự truyện thể loại đặc biệt, đặc trưng thể loại tác giả ngược dòng thời gian kể lại câu chuyện thân trưởng thành, thực thời khứ phục dựng nhờ ký ức Theo tác giả Từ điển thuật ngữ văn học Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi đồng chủ biên nhận định tự truyện là: “Tác phẩm văn học thuộc loại tự sự, tác giả tự viết đời mình” Trong 150 thuật ngữ văn học Lại Nguyên Ân có quan điểm với tác giả nhấn mạnh thêm: “Tác phẩm tự truyện có thiên hướng lý giải sống qua tác giả… Do tự truyện thường viết tác giả trưởng thành, trải qua phần lớn đoạn đời mình” Từ điển văn học (bộ mới) Đỗ Đức Hiểu chủ biên, hệ thống: “Tự truyện thường câu chuyện viết văn xuôi, kể lại dĩ vãng tác giả…” Có thể nói tự truyện tác phẩm văn học tự tác giả viết đời mình, tâm điểm tự truyện “cái tôi” người kể chuyện Trong trình sáng tác người viết tự truyện nhiều vận dụng hư cấu “thêm thắt” “sắp xếp lại”, chi tiết đời mình, nhằm làm cho trình bày đời trở nên hợp lý, quán 1.1.2 Đặc điểm tự truyện Là thể loại mang tính giáp ranh, đường biên động tự truyện hồi ký dường mỏng Vì để nhận diện đặc trưng tự truyện nên cần có nhìn đối sánh với người anh em - hồi kí Footer Page of 126 Header Page of 126 Tự truyện cho “bức chân dung hình thành đời khứ cá nhân từ điểm nhìn thời tại, hoàn thành thông qua nội quan hồi ức, thực thể phát triển” (Bruce Mazlish) Tự truyện thường tập trung vào trình hình thành lịch sử giới nội tâm tương tác với giới bên đến người gặp, việc thấy tham dự Tư tự truyện tư “hướng nội”, tư hồi kí thiên “hướng ngoại” Cảm xúc, tình cảm cá nhân tác giả tự truyện thường đậm nét so với hồi kí Xu hướng chung tự truyện lý giải sống trải qua chỉnh thể, tạo nét mạch lạc Có thể nói tự truyện tường trình đời tác giả dựa hai đặc điểm bản: diện nhà văn văn tự truyện không mang tính hư cấu Tuy nhiên nhu cầu sáng tạo mang đậm cá tính nhà văn nên tự truyện phải xếp đầy tính thẩm mĩ thật, bố trí đầy thuyết phục kinh nghiệm với mục đích thẩm mỹ, trí tuệ đạo đức Có bốn tiêu chí để nhận diện thể loại tự truyện: Các kiện xâu chuỗi, kết nối, liên hệ… tạo thành cốt truyện, tái lại số phận, đời người; tác phẩm tự truyện không câu chuyện riêng tư, tách rời vấn đề xã hội, thời đại mà tác giả sống; người viết phải đảm bảo tính trung thực tư liệu xác đáng, phải thể chúng tinh thần nhân bản; phải đảm bảo yếu tố kết cấu ngôn từ có tính nghệ thuật Những tự truyện hay tác phẩm liệt tìm “chân lý” cá nhân 1.1.3 Các dạng tự truyện Sự phát triển rầm rộ thể loại tự truyện phương Tây “hội chứng văn chương” có ảnh hưởng đến văn học Việt Nam Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Văn học đại Việt Nam có hai dạng tự truyện chính: Tự truyện viết đề tài tuổi thơ tự truyện viết đời, nghiệp Tự truyện viết tuổi thơ ghi lại “những rung động cực điểm” quãng thời gian gắn với ký ức phai nhòa, để lại dấu ấn sâu sắc lòng độc giả Những tác phẩm tiêu biểu: Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng), Cỏ dại (Tô Hoài), Chân trời cũ (Hồ Dzếnh), Sống nhờ (Mạnh Phú Tư), Tuổi thơ im lặng (Duy Khán),… Tự truyện viết đời, nghiệp nước ta Ở Phương Tây, đội ngũ nhà văn viết đời M.Gorki với ba tác phẩm: Thời thơ ấu (1912), Kiếm Sống (1914) Những trường đại học (1922); Sourcener với Mê lộ đời (1974); Claude Simon với Điền viên (1981),… Ở Việt Nam tuy, đời muộn kể đến vài tự truyện Ngục trung thư (1914) Phan Bội Châu niên biểu (1928) Phan Bội Châu, Giấc mộng lớn (Tản Đà - 1932), Mực mài nước mắt (Lan Khai - 1941),… Nhà văn viết đời mình, bên cạnh phản ánh thực xã hội, thể tư tưởng trước thời Tự truyện chủ yếu viết theo lối tư truyền thống, ý khắc họa miêu tả tâm lý nên thành tựu nghệ thuật chưa cao 1.2 DIỆN MẠO TỰ TRUYỆN TRONG VĂN HỌC TRƯỚC 1945 1.2.1 Cơ sở hình thành thể loại tự truyện trước 1945 Văn học loại hình nghệ thuật, hình thái ý thức xã hội đặc thù vận động, biến chuyển Tiến trình văn học hệ thống chỉnh thể với hình thành, tồn tại, phát triển qua thời kì lịch sử Văn học đẻ thời đại, mang nhịp đập, dáng dấp, thở thời đại Nó phần da thịt lịch sử Ở Việt Nam, thể loại tự truyện đời giai đoạn 1930 - 1945 lịch sử Trong giai đoạn thời kỳ khủng hoảng, thời kỳ Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 hoạt cá nhân thời buổi nước nằm cảnh ngộ tối tăm, bi đát Thông qua hồi tưởng, nhà văn tái giới tuổi thơ khứ Thời gian tuyến tính, không gian chiều kiện có thật đôi lúc làm hạn chế tính sáng tạo tự truyện 1.2.3 Truyện viết đề tài tuổi thơ - mảng sáng tác đặc biệt tự truyện trước 1945 Ngoài đề tài ưu trội nông dân, trí thức nghèo, nông thôn,… văn học Việt Nam thời kỳ đầu kỷ XX đến 1945 hướng quan tâm đến số phận trẻ em xã hội thực dân phong kiến như: Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng), Hai đứa trẻ (Thạch Lam), Sống nhờ (Mạnh Phú Tư), Tắt đèn (Ngô Tất Tố), Trẻ không ăn thịt chó (Nam Cao) v.v Những tác phẩm thể thái độ phê phán liệt xã hội đương thời thể lòng tha thiết đến trẻ thơ - đối tượng cần yêu thương, che chở bảo vệ Trong mảng sáng tác này, tự truyện chiếm vị trí quan trọng Những sáng tác quãng đời ấu thơ quăng quật nhà văn đến sức ám gợi lớn với người đọc Các hồi ức tuổi thơ trở thành nguồn vô quý giá cảm hứng chúng sáng tinh khiết, sâu sắc gắn với hy vọng trẻ trung giấc mơ vàng ngọc thường lên cách kỳ diệu cực nhọc đủ thứ tan vỡ, chán chường sau Tự truyện viết đề tài tuổi thơ dường mảnh đất màu mỡ, níu giữ phần lớn lôi kéo nhà văn nhiều hệ bạn đọc tìm đến Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TỰ TRUYỆN TRƯỚC 1945 QUA SỐNG NHỜ, NHỮNG NGÀY THƠ ẤU VÀ CHÂN TRỜI CŨ 2.1 NHỮNG PHÁC HỌA SỐNG ĐỘNG VỀ TUỔI THƠ 2.1.1 Tuổi thơ nghèo khó, bất hạnh Quãng ấu thơ năm tháng có tác động mạnh mẽ đến giới tâm hồn vốn ngây thơ, sáng dễ tổn thương để lại kỉ niệm in sâu tiềm thức người Viết Sống nhờ, Mạnh Phú Tư trở miền ký ức với bao đau đớn tủi hờn, cay đắng đau khổ, vất vả thuở thiếu thời Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng “rung động cực điểm linh hồn trẻ dại” Mỗi chương trang hồi ức phần tươi sáng in hằn dấu vết tháng ngày đói khổ Trọn vẹn Chân trời cũ Hồ Dzếnh dòng hoài niệm chân trời riêng, với gắn bó, tạo nên buồn vui thấm thía đời ông Ba tuổi thơ - ba mảnh đời riêng ba tác phẩm - ký ức buồn nhiều vui Dù không muốn, em phải phó thác sống mặc cho đời xô đẩy 2.1.2 Tuổi thơ với mái trường Hoàn cảnh khác nhau, hình thành số phận khác đoạn đường đến trường đứa trẻ vốn thiếu thốn tình thương ba tự truyện khúc ca buồn Thuật lại tuổi thơ mình, tác giả không cường điệu hòng phủ ký ức buồn tuổi cắp sách đến trường mà Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 muốn phản ánh trung thực Qua hồi ức tuổi thơ, nhà văn mong muốn cắt nghĩa, lý giải trình trưởng thành thân để hiểu đường mà lựa chọn 2.1.3 Tuổi thơ với rung động vi tế trước thiên nhiên, người Trong tự truyện, tranh thiên nhiên người viết tái có độ lùi thời gian miêu tả trực tiếp Cảnh vật hồi tưởng phản chiếu qua tâm hồn nhà văn Qua tác phẩm Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, Hồ Dzếnh, người ta dễ ấn tượng với tranh sống đặc sắc phong cảnh, phong tục vùng miền khác trình dòng nhớ, sóng lòng tác giả Với lực quan sát tinh tế, cảnh vật Hồ Dzếnh phục dựng cung bậc rung cảm thật sự, chất chứa hồn, chất chứa tình Hướng nhãn quan vào tập tục làng quê, chất phong tục dày đặc tác phẩm góp phần làm nên “tính chất Việt Nam” cho văn Mạnh Phú Tư Nguyên Hồng - nhà văn người khổ - có tuổi thơ bất hạnh người Sự lạc lõng giới người thân lạc lõng không gian phố xá, người xa lạ làm cho đứa trẻ vốn cô đơn trở nên bơ vơ Đọc tự truyện Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, Hồ Dzếnh, ta thấy thật xúc động với cảnh đời tư lên thật thiêng liêng tha thiết vừa buồn, vừa vui đan xen thể thực sống đời thường Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.2 TỪ CÁI TÔI BỘC LỘ CỦA TÁC GIẢ ĐẾN HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRUNG TÂM TRONG TÁC PHẨM 2.2.1 Từ tự bộc lộ tác giả… Tác phẩm tự truyện phản ánh thực đời qua nhà văn - nhân vật đồng thời tái sống thực quan sát, miêu tả nhà văn Các đặc điểm tự truyện phần lớn bị quy định đặc điểm trần thuật Nhất quán với nguyên tắc ấy, Sống nhờ, Chân trời cũ, Những ngày thơ ấu, ba tác giả khắc chạm thời vãng phương diện chủ yếu sau đây: a Cái ngây thơ, hài hước, hóm hỉnh Mặc dù sống thiếu thốn tình thương cha mẹ, lại chịu đói, rét buốt tận da xương không mà tâm hồn trẻ thơ bị “chết yểu’ Trong Chân trời cũ, lời nói ngây thơ, sáng người cháu động viên bà cảnh nhà sa sút, làm giảm bớt không khí u ám gia đình Trong Sống nhờ Mạnh Phú Tư, ý nghĩ non nớt ngây thơ làm cho nhìn trẻ thơ trở nên thi vị Với Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng, cậu bé Hồng lúc tràn ngập hình ảnh yêu thương mẹ “Những ước mơ mong manh đêm kì thú” đưa cậu đến giới giấc mơ đẹp Viết tuổi thơ, tác giả vừa có nhập thân vào khứ để thể vật nhìn trẻo, hồn nhiên vừa có đánh giá, suy nghiệm lại số phận b Cái sâu sắc, nhạy cảm Tuổi thơ quãng đời quan trọng, có ý nghĩa trình hình thành nhân cách người Tuổi thơ để lại ấn Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 tượng nguyên thủy, sâu sắc, có sức ám ảnh dai dẳng suốt đời nhà văn Điều lí giải tự truyện thường hay viết tuổi ấu thơ - quãng đời đẹp nhất, có sức ám ảnh lâu người Trong Chân trời cũ sống nghèo khó, tù túng làng quê với số phận hẩm hiu tạo “đất” cảm hứng cho Hồ Dzếnh Cậu bé Dần Sống nhờ tinh ý lắng nghe tiếng mẹ thở dài đêm Trong Những ngày thơ ấu, thơ dại Hồng biết dành nhiều tình cảm, cảm thông cho người phụ nữ cực, sống lầm lũi xã hội nhiều định kiến c Cái nhiều mơ ước, nhiệt tình, giàu trải nghiệm Nhân vật trẻ em sáng tác Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, Hồ Dzếnh trước Cách mạng tháng Tám hầu hết em bé nghèo khổ, có tuổi thơ bất hạnh Dù bị đày đọa, vùi dập đến đâu chúng đứa trẻ nhân hậu, giàu lòng tương thân tương ái, đầy khao khát tương lai, lẽ sống công Uớc mơ em không tắt, âm ỉ, giữ nuôi để cần có dịp bùng phát Đó mơ ước sống vòng tay yêu thương mẹ, ước mơ có áo ấm áp để chống chọi với mùa đông rét mướt, khát vọng thoát khỏi cảnh sống nhờ hay đến nơi thật xa, Điểm gần gũi, tương đồng Sống nhờ, Chân trời cũ, Những ngày thơ ấu phản ánh chân thực sống nhọc nhằn đau khổ trẻ em bị gạt khỏi đời sống gia đình, bị xã hội đối xử cách bất công, tàn bạo Dù tận khổ đau, bất hạnh, em nhiệt tình với người thân, cộng đồng Chúng biết đùm bọc Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 chia sẻ đau buồn với người cảnh ngộ, biết xót xa, thông cảm với nỗi đau khổ đồng loại 2.2.2 … Đến hình tượng nhân vật trung tâm tác phẩm Không né tránh tiêu cực, mát xã hội, nhà văn để tự em tiếp xúc với phương diện đời sống, cảnh ngộ, nỗi niềm Có thể trẻ không nhận thức điều tại, với thời gian không lâu sau này, em có hành trang sống để đủ tự tin bước vào đời Những thay đổi quan niệm trẻ em có tác động trực tiếp đến cách xây dựng hình tượng nhân vật trẻ em tác phẩm Hồi tưởng khứ, viết biến cố tuổi thơ mình, Nguyên Hồng, Hồ Dzếnh, Mạnh Phú Tư đặt nhân vật mối quan hệ đa chiều với giới xung quanh, để nhân vật bật lên tính cách, nếm trải trưởng thành 2.3 HIỆN THỰC CUỘC SỐNG QUA CÁI NHÌN TRẺ THƠ 2.3.1 Chân dung người lớn Hoài niệm thời qua, ký ức nguyên vẹn, tươi Thế giới tuổi thơ lọc qua trí nhớ, đời khúc xạ qua tâm hồn suy nghĩ tác giả nên thấm đẫm cảm xúc trữ tình Nhà văn nhớ người thân yêu dàn trải lòng cảm xúc bồi hồi, xúc động Trong miền hoài niệm, hồi ức mẹ gây cho nhà văn nhiều xúc động Viết người cha, tự truyện Nguyên Hồng ký ức ngào mẹ, không đặt đau khổ uất hận lên người Sống nhờ Mạnh Phú Tư ghi lại khoảnh khắc thân thương người bà, nơi nương tựa xa Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 mẹ Kí ức vọng Chân trời cũ Hồ Dzếnh hình ảnh người phụ nữ với nếp đời tẻ nhạt Nhân vật sắc nét, sinh động Mỗi người, gương mặt, hình bóng miêu tả lại có cảnh ngộ riêng, cảnh đời thận phận khác tạo nên tranh đời chung mà trông vào người đọc thấy thấm thía nỗi buồn cho sống tù túng, quanh quẩn 2.3.2 Bức tranh xã hội Hiện thực xã hội mảnh đất đầy tiềm để nhà văn sâu vào số phận người quan hệ gia đình bị chi phối phong tục, thành kiến hủ bại Nguyên Hồng đề cập đến thực trạng chua xót số phận người phụ nữ bị bó buộc, chà đạp âm hưởng nặng nề lễ giáo phong kiến Trong Sống nhờ, vấn đề Mạnh Phú Tư đặt xung quanh đói, nghèo bao trùm lên sống người dân mối quan hệ người người Không cay đắng, xót xa, không đưa giáo thuyết để cổ vũ thực xã hội, giọng văn Hồ Dzếnh nhẹ nhàng thiết tha lời tâm Chân trời cũ chủ yếu viết nỗi buồn người Từ không gian thực năm đầu kỷ, tự truyện Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, Hồ Dzếnh mở giới sống người dân Việt Nam thời kỳ khó khăn khắc nghiệt, bầu không khí ngột ngạt nạn đói 1945 Footer Page 18 of 126 17 Header Page 19 of 126 CHƯƠNG NHỮNG PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN CHỦ YẾU CỦA TỰ TRUYỆN TRƯỚC 1945 QUA SỐNG NHỜ, NHỮNG NGÀY THƠ ẤU VÀ CHÂN TRỜI CŨ 3.1 PHƯƠNG THỨC TỰ TRUYỆN 3.1.1 Theo lối phi hư cấu Tự truyện trước 1945 gặp gỡ điểm cách thuật lại, kể lại theo dòng cảm xúc trải qua khứ Quãng đời thơ ấu lên cách nguyên vẹn, liên tục Trong Sống nhờ, tuổi thơ Mạnh Phú Tư bắt đầu chuỗi ngày sống bên nội mẹ, đến mẹ lấy chồng phải sống người bà, luân phiên nương nhờ Với Hồ Dzếnh, kết cấu theo mạch cảm xúc hồi tưởng tuổi thơ câu chuyện rời rạc Mạch cảm xúc Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng khai triển, ông - nhân vật truyện kinh qua ngày tháng lam lũ, khốn khổ Các tác phẩm nhờ phần thuật lại cách chân thực xúc động cảm xúc suy nghĩ Không có cốt truyện truyền thống, tự truyện ký ức trôi chảy trí nhớ kết thúc điểm nhìn tuổi thơ Bằng cách này, nhà văn đạt đến thật đồng thời đưa người đọc đến giới tuổi thơ với cảm xúc ban sơ 3.1.2 Theo lối hư cấu Cốt lõi làm nên tác phẩm thật việc mở rộng thật yếu tố hư cấu phương thức lựa chọn Nếu phương thức phi hư cấu nhân vật tự lại, liên tưởng, đánh giá, nhận xét, tự định kết thúc tác phẩm phương Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 thức kết cấu này, nhân vật đặt toàn hệ thống biến cố, kiện, tình với tư cách người chứng kiến Theo lối hư cấu, tự truyện ba nhà văn tạo nên cách tiếp cận số phận trẻ em tương giao với tranh muôn mặt sống Qua truyện, người đọc dễ dàng nhận tuổi thơ tâm hồn tác giả, vừa thấy tranh xã hội lịch sử người Vì vậy, viết tự truyện theo lối phi hư cấu hay hư cấu, tác giả trở sống lại cảm xúc tuổi thơ để nhìn nhận đánh giá sống Là người chủ động nắm quyền kể chuyện, nhà văn lựa chọn cách thức khác nhau, phù hợp với tâm tình gửi gắm tác phẩm 3.2 NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU 3.2.1 Ngôn ngữ a Ngôn ngữ trần thuật Khai thác vấn đề thiết, sâu rộng đời sống, có ý nghĩa nhân văn sâu rộng, ba tác giả có gặp gỡ cách thức triển khai ngôn ngữ trần thuật Việc sử dụng thường xuyên, linh hoạt hai dạng thức ngôn ngữ đối thoại độc thoại biểu sinh động cho điều Những lời đối thoại, tranh biện thể qua lời nhân vật tác phẩm, suy cho lời đối thoại nhà văn với bạn đọc đời Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, Hồ Dzếnh bút sắc sảo, tinh tế Người viết khám phá giới nội tâm nhân vật ngôn ngữ độc thoại Trong giới tự truyện Nguyên Hồng, Hồ Dzếnh, Mạnh Phú Tư, nhờ ngôn ngữ mà người đọc chạm đến suy tư, trăn trở đời, phận người mảnh đời bất hạnh Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 b Ngôn ngữ miêu tả Bên cạnh ngôn ngữ trần thuật, ngôn ngữ miêu tả ba tác giả vận dụng tối đa phương diện quan trọng để khắc họa tính cách nhân vật Qua đó, người viết dễ dàng bày suy tư, trăn trở tuổi thơ cay đắng, phơi trải cảm xúc tâm hồn trẻ thơ nhẹ nhàng sâu lắng 3.2.2 Giọng điệu Trong nghệ thuật kể chuyện, giọng điệu (voice) yếu tố bản, đóng vai trò quan trọng việc thể cá tính nhà văn thông qua hình tượng người kể chuyện Hướng thời thơ ấu buồn khổ nhìn tâm cảm người cuộc, giọng điệu tự truyện nói chung, Sống nhờ, Chân trời cũ, Những ngày thơ ấu nói riêng, có đặc trưng định Đó pha trộn nhiều sắc thái: hoài niệm xót xa, lúc hồn nhiên sáng, có có trăn trở, triết lí đứa trẻ sớm già a Giọng hoài niệm xót xa Ba tác phẩm thể giọng hoài niệm xót xa tuổi thơ bất hạnh, ký ức ghi lại cách chân thực trải qua Cả ba nhân vật trung tâm bị vết xước tinh thần mà qua năm tháng in hằn rõ nét xóa mờ Bằng chất giọng đặc biệt này, tác giả nhân vật nhận đồng cảm từ độc giả b Giọng hồn nhiên sáng Với chất giọng hồn nhiên, sáng, ba tác giả chạm khắc vào lòng người ký ức đẹp thời thơ ấu không Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 trở lại Giọng kể hài hước qua lăng kính trẻ thơ biến bình thường trở thành vĩnh mà người lớn chạm đến c Giọng triết lý suy tư Trong tự truyện Nguyên Hồng, Hồ Dzếnh, Mạnh Phú Tư, không khó để nhận chất triết lí nhân vật chiêm nghiệm trải qua va vấp sống tuổi đời nhỏ Giọng kể thâm trầm, sâu lắng mà đậm chất triết lí, suy tư ba tác phẩm thể cung bậc tâm trạng phức tạp nhân vật đời, kỉ niệm ngày thơ ấu Giọng triết lý, suy tư làm cho sáng tác viết tuổi thơ dường sâu hơn, lắng đọng cảm nhận 3.3 KẾT CẤU 3.3.1 Kết cấu theo chuỗi hành động - tuyến tính Thông thường, tự truyện, người kể chuyện tác giả Nhân vật đến với độc giả phải thông qua tư tưởng, tình cảm nhà văn Quãng đời thơ ấu lên nguyên vẹn, liên tục Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng xây dựng theo mạch vận động tâm lý cậu bé Hồng, kể tuổi thơ bất hạnh cảnh nhà ngày sa sút Cùng kết cấu theo chuỗi hành động - tuyến tính thời gian, Sống nhờ, chi tiết, kiện gay cấn hay kịch tính, mà xuôi chảy chiều, hướng câu chuyện vặt vãnh ngày cậu bé chuyển từ nhà lớn sang nhà bé, gia đình cậu mợ, bà ngoại Ở Chân trời cũ, Hồ Dzếnh không ý nhiều đến cốt truyện điều thu hút tự thể đầy nội cảm ông Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.3.2 Kết cấu theo dòng tâm trạng - đảo tuyến Với lối tổ chức này, kí ức xếp không theo trật tự biên niên mà lan man, rối rắm, nhớ đến đâu, kể đến Thế giới hồi ức, hồi tưởng lọc qua trí nhớ, đời khúc xạ qua tâm hồn suy nghĩ tác giả nên thấm đẫm cảm xúc trữ tình, suy tư trải nghiệm ý thức, suy ngẫm thực sống hay Với lối kết cấu đảo tuyến, kiện, hành động không theo trước sau mà đan cài, xóa bỏ ranh giới nương vào, phụ thuộc vào chuyển biến phức tạp, vi tế tâm trạng người kể chuyện Qua Sống nhờ, Chân trời cũ Những ngày thơ ấu, ta thấy kết cấu kết vận động theo mạch tâm lý phù hợp với đặc trưng thể loại tự truyện Nhờ đó, người đọc có hình dung rõ nét sống nhân vật thời điểm lịch sử khác tính cách họ Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 KẾT LUẬN Công đại hóa văn học năm đầu kỷ XX góp phần làm nên diện mạo giai đoạn văn học Phương thức khám phá người với tư cách cá nhân nhu cầu, khát vọng riêng thể đủ đầy, vừa yêu cầu cấp thiết đổi văn học Tự truyện nói chung, tự truyện viết tuổi thơ nói riêng đường Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, Hồ Dzếnh tạo dòng riêng canh tân văn học nước nhà Thông qua tác phẩm, vấn đề cấp thiết nhà văn đặt qua số phận nhân vật trẻ em Đây đóng góp đáng quý bút thực sớm tìm đến với cách mạng Tái thời thơ ấu qua, bộc lộ giới riêng, gương mặt riêng nhà văn, Sống nhờ, Chân trời cũ, Những ngày thơ ấu tiếng nói thành thật đầy cảm xúc Chính tiếng nói đắn đót phận trở trăn với bao phận người bất hạnh làm nên đặt trưng tạo thu hút riêng sáng tác Sống nhờ, Chân trời cũ, Những ngày thơ ấu “đánh dấu mở rộng ý niệm khứ” văn học Lấy ký ức làm chất liệu để tạo nên phần hồn tác phẩm tác giả tự phô bày hết tất trạng thái tinh thần, sở thích, nghi riêng mình, nhờ ba tác phẩm đem đến cho độc giả thích thú, đồng cảm tàu trở tuổi thơ Mỗi câu chuyện viễn du khứ, trải nghiệm thân mô tả chân thực sâu sắc, để từ đời nhân vật Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 “tôi” tác phẩm người đọc cảm nhận chút bóng dáng thời bé dại Những sáng tác trẻ thơ Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, Hồ Dzếnh trước cách mạng gắn với tủi cực, đày đọa thể chất lẫn tinh thần Người viết thể lòng yêu thương người đáy xã hội với sống tăm tối, bế tắc để từ gợi đồng cảm người đọc Bằng cách ấy, người viết tái lại thời kì lịch sử đầy đau thương - đói nghèo, lầm than trẻ em nói riêng người lao động nói chung xã hội cũ Vì thế, viết tuổi tuổi thơ, khắc hoạ tuổi thơ với cảm xúc tình cảm riêng, nhà văn làm tròn phận vị Người viết tự kể chuyện đời để bao kỷ niệm buồn vui lên trang giấy nỗi ám ảnh chưa xa không phần thắm thiết Những dòng hồi ức Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng phục dựng tuổi thơ bất hạnh người, Sống nhờ Mạnh Phú Tư gợi bao ký ức vụn vỡ tuổi thơ sống hờ t́nh thương người thân, Chân trời cũ Hồ Dzếnh khắc chạm mảnh đời với bất hạnh riêng Mỗi người có cách viết riêng, không giống họ gặp điểm tái tranh thời thơ ấu gắn liền với khát vọng cắt nghĩa hoàn cảnh, môi trường xung quanh, bối cảnh thời đại đời, đồng thời thể quan điểm nhân tâm, Về phương diện hình thức, tự truyện Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, Hồ Dzếnh mang nét riêng biệt Phương thức tự tác phẩm xuất phát từ điểm nhìn trẻ thơ, thông qua nội tâm trí nhớ, không dựa vào kiện mà chủ yếu Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 ấn tượng cảm xúc Ngôn ngữ gắn liền với giới nội tâm giọng điệu kết hợp giọng hoài niệm, giọng hồn nhiên sáng, giọng triết lý suy tư Tác giả trở sống với cảm xúc tuổi thơ để cảm nhận đánh giá sống Ở đó, nhân vật trẻ thơ nhân cách, chịu tác động nhiều hướng, nhiều chiều từ môi trường gia đình, xã hội thời đại Cuộc sống tuổi thơ cảm nhận qua lăng kính người lớn với giao hòa điểm nhìn, giọng điệu trần thuật Vì thế, truyện viết tuổi thơ không giới hạn phạm vi độc giả lứa tuổi cụ thể Mỗi hệ khác tìm lại lần tuổi thơ trang viết chân thành Tự truyện đề tài tuổi thơ trước 1945 định hình phát triển với bước rón Sáng tác Sống nhờ, Chân trời cũ, Những ngày thơ ấu, Mạnh Phú Tư, Hồ Dzếnh Nguyên Hồng hẳn chịu nhiều sức ép việc viết đúng, viết đủ thật Tác phẩm đời từ thúc giãi bày nỗi niềm, tâm trạng, tình cảm, mạch văn dạt cảm xúc Những câu chuyện nỗi lòng người viết mong muốn chia sẻ câu chuyện riêng phần thực bề bộn thời đại sống Dẫu số hạn chế giai đoạn tìm tòi, thử nghiệm, bước tiến tự truyện trước 1945 điều kiện thuận lợi cho phát triển thể loại tiến trình vận động văn học dân tộc, đặc biệt từ sau 1975 đến Footer Page 26 of 126 ... diện nội dung tự truyện trước 1945 qua Sống nhờ, Những ngày thơ ấu Chân trời cũ Chương 3: Những phương thức thể chủ yếu tự truyện trước 1945 qua Sống nhờ, Những ngày thơ ấu Chân trời cũ Footer... thương, che chở 1.3 Nghiên cứu giới nghệ thuật tự truyện viết đề tài thiếu nhi trước 1945 qua Sống nhờ (Mạnh Phú Tư), Chân trời cũ (Hồ Dzếnh), Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng), đề tài góp phần nhận... HIỆN CHỦ YẾU CỦA TỰ TRUYỆN TRƯỚC 1945 QUA SỐNG NHỜ, NHỮNG NGÀY THƠ ẤU VÀ CHÂN TRỜI CŨ 3.1 PHƯƠNG THỨC TỰ TRUYỆN 3.1.1 Theo lối phi hư cấu Tự truyện trước 1945 gặp gỡ điểm cách thuật lại, kể lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế giới nghệ thuật tự truyện trước 1945 qua Sống Nhờ (Mạnh Phú Tư), Những Ngày Thơ Ấu (Nguyên Hồng) và Chân Trời Cũ (Hồ Dzếnh, Thế giới nghệ thuật tự truyện trước 1945 qua Sống Nhờ (Mạnh Phú Tư), Những Ngày Thơ Ấu (Nguyên Hồng) và Chân Trời Cũ (Hồ Dzếnh, Thế giới nghệ thuật tự truyện trước 1945 qua Sống Nhờ (Mạnh Phú Tư), Những Ngày Thơ Ấu (Nguyên Hồng) và Chân Trời Cũ (Hồ Dzếnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay