Thế giới biểu tượng trong văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư

26 108 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 21:59

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC LAN THẾ GIỚI BIỂU TƯỢNG TRONG VĂN XUÔI NGUYỄN NGỌC TƯ Chuyên ngành : Văn học Việt Nam Mã số : 60.22.34 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Hường Phản biện 1: TS Cao Thị Xuân Phượng Phản biện 2: TS Hà Ngọc Hòa Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng − Thư viện trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Mục đích, ý nghĩa đề tài 1.1 Mỗi dân tộc tồn giới có đặc sắc riêng văn hoá yếu tố tạo nên sắc diện văn hoá biểu tượng Vì thế, hành trình tìm kiếm nghiên cứu biểu tượng văn học hành trình khám phá đường trở cội nguồn văn hoá hành trình tìm kiếm giá trị chân, thiện, mỹ dân tộc 1.2 Trong hệ phát triển đa dạng văn xuôi đương đại Nguyễn Ngọc Tư lên tượng độc đáo Nguyễn Ngọc Tư khẳng định nhiều thể loại Tuy sáng tác không tay tác phẩm chị để lại dấu ấn sâu đậm lòng độc giả Nguyễn Ngọc Tư viết điều bình dị đời thường hệ thống biểu tượng Nguyễn Ngọc Tư mở nhiều tầng nghĩa giới nghệ thuật 1.3 Qua giới biểu tượng sáng tác Nguyễn Ngọc Tư hiểu chất, ý nghĩa tự nhiên, thực truyền thống sở gắn kết cộng đồng Tìm hiểu Thế giới biểu tượng văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư nhằm tìm giá trị tiềm ẩn khuất lấp sau biểu tượng mối liên hệ chúng, quan niệm nhà văn, thông điệp nhà văn gửi gắm, từ khẳng định tính nhân văn tác phẩm Đồng thời qua công trình nghiên cứu hy vọng đóng góp phần tri thức vào việc giảng dạy, nghiên cứu, tìm hiểu tác phẩm văn học trường học Việt Nam theo cách tiếp cận tác phẩm dựa vào mã văn hoá Footer Page of 126 Header Page of 126 2 Lịch sử vấn đề 2.1 Tình hình nghiên cứu truyện ngắn tiểu thuyết Nguyễn Ngọc Tư Trần Hữu Dũng có bài,“Nguyễn Ngọc Tư “đặc sản”Miền Nam” Ở ông đề cao tài sử dụng ngôn ngữ Nam Bộ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, đặc sắc riêng trộn lẫn với nhà văn khác Huỳnh Công Tín viết Nguyễn Ngọc Tư nhà văn trẻ Nam Bộ ý không gian Nam Bộ truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư: “Đặc biệt vùng đất người Nam Bộ sáng tác chị dựng lại chất liệu ngôn từ văn phong nhiểu chất Nam Bộ chị” Tìm hiểu đường Nguyễn Ngọc Tư tới, Bùi Công Thuấn có Nguyễn Ngọc Tư hành trình mang đến cách nhìn tổng quan hành trình sáng tác Nguyễn Ngọc Tư từ tác phẩm trước Cánh đồng bất tận, đến tập truyện sau Gió lẻ, Khói trời lộng lẫy… Tác giả báo nhận ra, cầm bút với Nguyễn Ngọc Tư để nói tình người sâu thẳm biểu thật phong phú mà chị nói “Có tình yêu hết” Trong số nhà phê bình, Nguyễn Trọng Bình người có nhiều viết nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tư Với viết như: Phong cách truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư nhìn từ phương diện nghệ thuật người; giọng điệu chủ yếu truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư; Đặc trưng ngôn ngữ truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư; Phong cách truyện ngắn Nguyễn ngọc Tư nhìn từ phương diện nội dung tự sự; Những dạng tình thường gặp truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư; Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn văn hóa; Nguyễn Ngọc Tư hành trình “trở về” Qua viết này, tác giả thấy: Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Footer Page of 126 Header Page of 126 Tư “bức tranh sống động sống phận người dân lao động (nhất thôn quê) vùng đồng sông Cửu Long mà nghèo, khổ bám riết lấy họ” Phạm Thái Lê với Hình tượng người cô đơn truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư rút kết luận “Cô đơn nỗi đau, bi kịch lớn người Nhưng đọc Nguyễn Ngọc Tư, cảm nhận rõ nỗi cô đơn mà không thấy bi quan tuyệt vọng Nhân vật chị tự ý thức cô đơn Họ chấp nhận họ tìm thấy nỗi đau lẽ sống Và từ nỗi đau ấy, họ vươn lên làm người Cô đơn quan niệm Nguyễn Ngọc Tư động lực Đẹp, Thiện.” Ngoài ra, có nhiều viết website bàn nội dung hình thức văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư như: Hoàng Đăng Khoa Dấu ấn hậu đại Cánh đồng bất tận (Vietnamnet.vn) Dạ Ngân Nguyễn Ngọc Tư – điềm đạm mà thấu đáo (Văn nghệ trẻ, số 15) Minh Thi Nguyễn Ngọc Tư mặt tâm trạng (Lao động (ngày 11/4/2004) Thảo Vy Nỗi đau cánh đồng bất tận (Tạp chí văn hóa Phật giáo, số 11)… 2.2 Tình hình nghiên cứu biểu tượng văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư Trần Phỏng Diều “Thị hiếu thẩm mỹ truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư” nhận định: “Giọng văn chị có duyên, dí dỏm ngào mà sâu sắc, Câu văn giản dị, mộc mạc, chân tình, đọc truyện chị tưởng trò chuyện với chị Lê Huy Bắc Văn học hậu đại – lí thuyết tiếp nhận có “Tính dục (sexuality) Cánh đồng bất tận”, tiếp cận truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư góc nhìn tính dục Cánh đồng bất tận hấp dẫn người đọc cách sử dụng chi tiết biểu tượng dày đặc Trong Tư biểu tượng văn xuôi nữ, Lê Thị Hường Footer Page of 126 Header Page of 126 đề cập tính chất nhị nguyên biểu tượng lửa sáng tác Nguyễn Ngọc Tư Đánh giá tiểu thuyết Sông, Nguyễn Thị Việt Nga có “Khát vọng tìm kiếm muôn thuở”, chị phát Sông mang hướng sinh: “Trong Sông kiếm tìm Sông Di, sông có tên, có vùng đất cụ thể mà chảy qua, có số phận cụ thể mà gắn với, thực chất dòng sông khát vọng” Hoài Phương với Sông hành trình ngã Nguyễn Ngọc Tư cho rằng: “Điểm hấp dẫn Sông có lẽ duyên riêng Nguyễn Ngọc Tư, dù cố thay đổi không Văn chị có nồng hậu người miền Nam, nồng hậu không đơn giản tỏa từ hệ thống từ địa phương dùng dày đặc, mà sâu hơn, tỏa từ nhìn không vơi nỗi thương cảm với thân phận người” Với viết trên, đa phần tác giả dù dù nhiều đề cập vấn đề liên quan đến đề tài Chúng coi công trình khoa học trước gợi dẫn quý báu trình thực đề tài Cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu tác phẩm Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn biểu tượng Vì vậy, người viết chọn đề tài Thế giới biểu tượng văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư với hi vọng đóng góp cách nhìn mới, toàn diện giới nghệ thuật văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn Thế giới biểu tượng văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư Văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư bao gồm thể loại tản văn, truyện ngắn tiểu thuyết Trong đề tài tập trung chủ yếu vào truyện ngắn tiểu thuyết, cụ thể là: Footer Page of 126 Header Page of 126 Gió lẻ câu chuyện khác NXB Trẻ, 2011 (tập truyện ngắn), Cánh đồng bất tận NXB Trẻ, 2007 (tập truyện ngắn), Tiểu thuyết Sông NXB Trẻ, 2012 (tiểu thuyết), (Thêm vào có truyện Tro tàn rực rỡ đăng tạp chí trang web) 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn giới biểu tượng tiểu thuyết truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư bình diện nội dung hình thức nghệ thuật Phương pháp nghiên cứu Để giải vấn đề đề tài nêu người viết sử dụng phương pháp sau đây: phương pháp hệ thống – cấu trúc, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh Ngoài ra, sử dụng lí thuyết biểu tượng thao tác khoa học phân tích, tổng hợp trình thực đề tài Đóng góp luận văn Luận văn hướng đến đóng góp có ý nghĩa sau: Tiếp cận tác phẩm văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư từ phương diện biểu tượng nhằm giải mã mạch ngầm văn hoá thông qua lớp trầm tích biểu tượng Từ đó, khẳng định đóng góp Nguyễn Ngọc Tư thành tựu đa dạng văn học đương đại Luận văn gợi hướng nghiên cứu, phê bình văn học từ lí thuyết biểu tượng Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn gồm ba chương: Chương 1: Khái lược giới biểu tượng hành trình sáng tác Nguyễn Ngọc Tư Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương 2: Hệ thống biểu tượng tầng nghĩa văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư Chương 3: Nghệ thuật xây dựng biểu tượng văn xuôi Nguyễn Ngọc CHƯƠNG KHÁI LƯỢC HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ TỪ GÓC NHÌN BIỂU TƯỢNG 1.1 GIỚI THUYẾT KHÁI NIỆM 1.1.1 Biểu tượng (Symbole) Biểu tượng trở thành phần quan trọng thiếu đời sống tinh thần nhân loại Nó vừa mang đặc trưng văn hóa chung văn minh, tôn giáo, vừa mang sắc màu riêng quốc gia, dân tộc “Biểu tượng nhìn thấy mang kí hiệu dẫn ta đến không nhìn thấy được” (E.Junger) Theo Từ điển biểu tượng văn hóa giới (Jean Chevalier): “Biểu tượng khác với dấu hiệu chỗ dấu hiệu quy ước tùy tiện biểu đạt biểu đạt (khách thể hay chủ thể) xa lạ với nhau, biểu tượng giả định có đồng chất biểu đạt biểu đạt theo nghĩa lực động tổ chức” Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam quan tâm đến biểu tượng xác lập quan điểm Trong số bật quan điểm tác giả Hoàng Phê, Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi… Dù đứng quan điểm lập trường khác hiểu điểm chung biểu tượng tượng vật thể, nhờ thể nội dung cụ thể - cảm tính Footer Page of 126 Header Page of 126 mà tượng thể hiện, trình ý nghĩa, giá trị trừu xuất Biểu tượng không hoàn toàn thực tế xây dựng lại thực tế sau tri giác, hình ảnh không hoàn toàn chủ quan xuất phát từ hoạt động tâm trí chủ thể Biểu tượng tượng chủ quan đối tượng tượng khách quan tri giác Có thể nói biểu tượng loại hình ngôn ngữ - kí hiệu 1.1.2 Biểu tượng văn hoá Biểu tượng văn hóa khái niệm nằm lĩnh vực văn hóa để loại tín hiệu riêng rộng môi trường văn hóa, đồng thời có chiều sâu phong phú tín hiệu văn hóa Biểu trượng văn hóa hòa nhập tín hiệu dân gian, hiển phong tục, lễ hội, tập quán người có chúng ký thác giới tâm linh, ẩn chứa hoạt động văn hóa dân gian nghệ thuật truyền thống Những giá trị vật chất tinh thần tiêu biểu dân tộc theo thời gian kết tinh thành hệ thống biểu tượng văn hóa truyền thống Từ đó, ta thấy biểu tượng thành tố văn hóa Vì thế, ta lí giải biểu tượng văn hoá có nghĩa ta tìm thấy giá trị khoa học nhân văn dân tộc 1.1.3 Biểu tượng văn học Biểu tượng văn học biểu tượng nghệ thuật cấu tạo lại thông qua tín hiệu ngôn ngữ văn học Do đó, vai trò trước hết biểu tượng nghệ thuật tác phẩm văn học bộc lộ tư tưởng, tình cảm cá nhân tác giả, diễn đạt nội dung tiềm ẩn tâm hồn Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Trong biểu tượng có bao hàm điều mơ hồ, chưa biết hay bị che dấu Như vậy, biểu tượng văn học vật, hình ảnh dựng lên vật chất mang giá trị thẩm mỹ, gợi lên liên tưởng chất vật Tuy nhiên biểu tượng cấp độ cao hình ảnh hình ảnh biểu tượng Có hình ảnh mang tính định danh, gợi vật, việc vốn có thực tế Nhưng có hình ảnh lựa chọn để đưa vào tác phẩm theo ý đồ tác giả, chúng có ý nghĩa rộng trừu tượng hơn, khác với ý nghĩa ban đầu Cùng với cộng hưởng yếu tố văn hóa, lịch sử, biểu tượng tác phẩm mở nhiều tầng nghĩa với chiều kích liên tưởng khác Nhà văn thường dụng công xây dựng biểu tượng thẩm mỹ để tăng cường giá trị biểu đạt chiều sâu ý nghĩa cho tác phẩm Biểu tượng thẩm mỹ luôn chứa khả nảy sinh quan niệm, dồn nén ý nghĩa Điều mang đến cho bạn đọc khoái cảm trí tuệ, chiêm nghiệm, cảm giác vừa quen vừa lạ Và sức hấp dẫn văn chương 1.2 HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ Là nhà văn trẻ vùng tận tổ quốc Sinh nơi mênh mông sông nước, Nguyễn Ngọc Tư mang đến cho văn học Việt Nam thở nồng nàn chất quê Nam Xuất văn đàn cách đầy ấn tượng với hương vị mặn mòi ruộng đồng Nam Bộ Số lượng tác phẩm Nguyễn Ngọc Tư phong phú với nhiều thể loại: Thơ, truyện ngắn, tạp văn, tản văn tiểu thuyết Ban đầu ngạc nhiên trước vẻ đẹp giản dị, quê mùa truyện ngắn nhẹ nhàng dung dị, Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 chia xa, đau thương hạnh phúc đời người tư nghệ thuật nhà văn Và có lẽ người ta thường nhắc tới Nguyễn Ngọc Tư gió bất tận, bay đến tận nỗi đau hay vui sướng người cõi đời 1.2.2 Sau Cánh đồng bất tận thời chữ đau với biểu tượng nước mắt (Nguyễn Ngọc Tư - Ngày mai ngày mai) Cánh đồng bất tận điểm mốc đánh dấu thay đổi cách viết nhà văn Không trẻo, hồn nhiên ngày đầu, Nguyễn Ngọc Tư trở thành “Cơn lốc, xoáy lên, chướng lên cánh đồng bất tận”- “một cánh đồng bất tận toàn cầu hóa, dục, ác, xấu, phần “con” người!” (Đỗ Hồng Ngọc) Truyện Ngọc Tư buồn Chị nói niềm vui nhiều lại không khiến người ta day dứt Trong diễn từ nhận Giải thưởng Văn học Đông Nam Á, Nguyễn Ngọc Tư chia sẻ: “Tôi hay nghĩ sức mạnh giọt nước mắt Chúng trẻo, giản dị lại gây rung cảm sâu sắc Những tối tin truyền hình, nhìn thấy em bé hay phụ nữ xứ sở xa xôi khóc, chiến tranh bạo lực hay thiên tai… giọt nước mắt lay động nhìn thấy chúng, bất chấp biên giới, màu da, thể chế trị, ngôn ngữ hay cách biệt văn hóa khác Tôi nghĩ vẽ biểu tượng nghề viết mà đeo đuổi vẽ hình ảnh giọt nước mắt hay gần giống thế, văn học rào cản ngôn ngữ Khi viết thân phận, nỗi đau, bối rối thường trực người trước biến cố đời, ao ước trang viết có rung cảm giọt nước mắt” Những giọt nước mắt xuất truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư ngày trĩu Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 nặng Văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư hồi chuông rung lên cảnh tĩnh người đại biết sống yêu thương chia với nhau, lẽ có tình yêu thương thực từ trái tim giúp người thoát khỏi bi kịch đời Đó tiếng chuông thức tỉnh người tự nhìn nhận lại thân mình, để trở nguồn nhân người giới lây lan, vô cảm, phân ly ngày có khuynh hướng chạy phía trước Và có lẽ mà thấy trang viết chị điều xúc, nỗi đớn đau nụ cười quê mùa, e thẹn, giọt nước mắt ngân ngấn rưng rưng sầu ấy, nhận thấy niềm tin, ánh sáng bền bỉ, dai dẳng trang viết chị Nhìn chung, giới nghệ thuật Nguyễn Ngọc Tư giới biểu tượng Những hình ảnh biểu tượng thủ pháp nghệ thuật làm tăng tính đa nghĩa, huyền bí cho tác phẩm Nhờ sử dụng biểu tượng, Nguyễn Ngọc Tư thâm nhập sâu vào giới bên trong, soi chiếu góc khuất tâm hồn người Từ làm cho giới nhân vật, cốt truyện mang màu sắc lãng mạn, huyền ảo Không tạo không gian đa chiều, lung linh trang viết Tạo thành giới biểu tượng tác phẩm, yếu tố làm nên thành công ngòi bút Nguyễn Ngọc Tư CHƯƠNG HỆ THỐNG BIỂU TƯỢNG VÀ CÁC TẦNG NGHĨA TRONG VĂN XUÔI NGUYỄN NGỌC TƯ 2.1 HỆ THỐNG NHAN ĐỀ MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Điểm đặc biệt tác phẩm Nguyễn Ngọc Tư biểu tượng thường xuất nhan đề: Nhà cổ, Thương răm, Một trái tim khô, Cánh đồng bất tận, Gió lẻ, Sông… Xuất nhan đề, hiệu lực biểu tượng vượt ý nghĩa Với tư biểu tượng, nhiều nhan đề truyện Nguyễn Ngọc Tư trở thành tín hiệu thẩm mỹ thông tin nhiều lớp nghĩa tác phẩm Ý nghĩa tác phẩm qua lớp vỏ ngôn từ mà vang lên đằng sau lớp vỏ ngôn từ Chẳng hạn như: Gió lẻ biểu tượng cho nỗi cô đơn thân phận người; cô độc, hiu hắt đời Sông biểu tượng cho chảy trôi dòng đời Nhà cổ biểu tượng cho giá trị truyền thống “Nhân phủ” trở thành nơi lưu giữ kỷ niệm, tình yêu… Nhưng cuối “nhà cổ” sụp đổ: Anh chị Tứ Hải qua nhà, cúi đầu chịu lỗi với má tôi, nói người “Nhân phủ” mà phải chịu lỡ dở Tất biểu tượng xuất nhan đề lặp lại nhiều lần tác phẩm trở thành tín hiệu thẩm mỹ mở nhiều lớp nghĩa Đó đời, lẽ sống, đạo lý, thân phân người, khát khao tình yêu thù hận, 2.2 BIỂU TƯỢNG LÀ NHỮNG CỔ MẪU 2.2.1 Nước biến thể Nước nguồn sống tự nhiên quan trọng bậc loài người, ngẫu nhiên mà văn minh cổ đại khai sinh bên dòng sông Biểu tượng Nước sáng tác Nguyễn Ngọc Tư thể biến thể: Sông xuất với tần số cao văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư Được coi cổ mẫu văn hóa nhân loại, sông mặt mang ý nghĩa biểu trưng chung nước, mặt có hướng nghĩa biểu trưng riêng gắn liền với đặc điểm Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 thể Qua khảo sát thấy dòng sông văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư có hướng nghĩa biểu trưng chủ yếu: Dòng sông tượng trưng cho dòng chảy vô thường đời sống với đổi thay thăng trầm, chuyển động vật nào, dòng sông không ngừng trôi chảy, dòng sông biểu tượng cho dòng đời Cuộc sống sông chảy trôi, đằng sau êm ả bình yên sông chuyển vần, biến dịch không ngừng Cái thực thể luôn biến đổi, nó mà có nó, mà Tất chập chờn ẩn dòng sông Di Với đặc tính trôi chảy liên tục nước Hơn tất cả, dòng sông gợi chảy trôi miết dòng đời Biểu tượng sông đời người vật lộn tìm thể người rốt tìm đến chất tận thấy vô thường Di truyền đặc tính mẫu gốc nước, sông vừa nguồn sống đồng thời vừa nguồn chết Như quyền đem lại màu mở, với quyền định huyền bí, dòng sông nuôt chửng tất cả, tưới nước gây lụt lội, chở thuyền hay nhấn chìm Trong văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư biểu tượng sông mang tính hai mặt Sông với ý nghĩa nguồn sống thể việc sông mang lại sống cho người dân sống hai bên sông Nhưng sông mang ý nghĩa nguồn chết bí ẩn chất chứa hiểm họa mà người không ngờ tới Sông biểu tượng hướng đến mẫu Mẹ, nuôi dưỡng tinh thần người Dòng sông văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư gợi nhắc thiêng liêng sạch, nơi lọc tâm hồn Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Văn học đại, hậu đại xem văn học ẩn dụ, biểu tượng huyền thoại Một yếu tố đặc biệt làm nên sức hấp dẫn văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư dòng chảy sâu kín ngôn ngữ biểu tượng Biểu tượng dòng sông sáng tác Nguyễn Ngọc Tư gửi gắm triết lí, chiêm nghiệm, trăn trở cuôc đời 2.2.2 Lửa tính chất nhị nguyên Lửa nhân tố khởi nguyên văn minh nhân loại Lửa ám gợi cội nguồn văn hóa, chạm đến chiều sâu tâm linh người với vấn đề ánh sáng bóng tối, cao thấp hèn, ý thức vô thức Trong văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư biểu tượng lửa có tính chất nhị nguyên: lửa thiêu đốt, lửa tái sinh Trong Cánh đồng bất tận, Chính lửa hận thù lệch lạc tạo điều kiện cho đau khổ trổ hoa Qua tất hành động người cha, Nguyễn Ngọc Tư cho ta thấy hình ảnh người đàn ông bị lửa thù hận làm cho mù quáng; trở thành kẻ tàn nhẫn, bất nhân Nó làm cho cốt truyện phát triển đến cao trào đỉnh điểm nỗi đau, người đọc cảm nhận mức độ ác xuất phát từ lửa hận thù Trong Tro tàn rực rỡ, biểu tượng lửa xuất 15 lần tín hiệu thẩm mỹ có vai trò quan trọng Ngọn lửa biểu trưng cho nhiệt huyết “tình yêu giận dữ”, cho khát vọng tình yêu cháy bỏng tâm thức nhân vật Ngọn lửa làm tái sinh góc khuất tối tăm, hội thức tỉnh tốt đẹp người Lửa nối kết họ, nối kết yêu thương hoá giải hận thù Trong Gió lẻ, lửa với tư cách biểu tượng tham gia vào kết cấu tác phẩm tạo nên nốt nhấn, điểm sáng cho tác phẩm Ý nghĩa mẫu gốc “lửa” mang đến ấm, mang đến hồi sinh Biểu tượng lửa Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 sáng tác Nguyễn Ngọc Tư có ý nghĩa thắp sáng lên tình yêu, thắp lên sống, thắp lên niềm tin, lạc quan vào tương lai 2.2.3 Đất biến thể Đất bao dung muôn vật Nhờ vào đất mà muôn vật hóa sinh Trong văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư, đất xuất với biến thể quen thuộc: cánh đồng, ruộng, gò đồi,… Cánh đồng: Nói đến cánh đồng, nói đến châu thổ nói đến đất Trong tâm thức dân tộc, Địa Mẫu (Mẹ Đất), mẹ vĩ đại, chở che, bao bọc, nuôi nấng sinh sản Văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư trở trở lại với hình ảnh cánh đồng bám vào kí ức chị Lúc cánh đồng Rạch Mũi, cánh đồng quê nắng khô cỏ cháy, cánh đồng không tên, cánh đồng rộng lại cánh đồng vừa gặt xong, cánh đồng lúa chín tới… Cánh đồng linh hồn đất đai, nơi lưu giữ kí ức Núi: Theo Từ điển biểu tượng văn hóa giới: “Ý nghĩa tượng trưng núi có nhiều mặt, vừa chiều cao vừa điểm trung tâm Với đặc điểm: cao, thẳng đứng, gần mặt trời, núi tham gia vào hệ biểu tượng siêu tại, siêu phàm với tính cách trung tâm tượng hiển linh khí nhiều tích thần hiện, núi thuộc biểu tượng thể biểu (…) Núi thể khái niệm tính ổn định, bất di bất dịch tính khiết” Ở đây, Nguyễn Ngọc Tư kể câu chuyện Núi lở Núi lở tình tượng trưng biểu tượng xem khối thuốc nổ giấu kín câu chuyện để bất ngờ bộc phát buộc nhân vật phải hành động để phơi bày chất Núi lở để phơi bày hết tất lở lói lòng người, lạnh lùng nhẫn tâm người giây phút định sống chết Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Con đường biểu tượng hành trình để tìm đến đích cuối đời người, để đến với hạnh phúc, niềm vui, chân lý,… Ta hiểu người đánh đổi đời vô nghĩa để tìm kiếm thấy đẹp Cũng có đường trở thành nhân vật song hành, dẫn lối cho người tìm đến với chân, thiện, mỹ Nó hành trình riêng lẻ cá nhân để tìm với ngã mình, đường chung mà nhiều người sải bước nếm trải gian truân, đắng cay, lẫn bùi, hạnh phúc Cuộc sống đại có nhiều điều phi lí khiến ta khó chấp nhận Dấn thân đường, nhân vật văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư tìm cách khỏa lấp nỗi đau gặm nhấm 2.3 BIỂU TƯỢNG VÀ NHÂN VẬT 2.3.1 Những tên – Kiểu nhân vật bị tẩy trắng Biểu tượng nhân vật văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư thể trước hết hệ thống nhân vật bị tẩy trắng, nhân vật tích, nhân vật bị đánh vắng biểu trưng cho số phận người, cho phi lí kiếp người Đó nhân vật không tên tuổi, “vô tăm tích” Từ đầu truyện đến cuối truyện ta nhân vật tên gì, đến từ đâu Ở nhiều tác phẩm Nguyễn Ngọc Tư tên gọi nhân vật trở thành biểu tượng gợi mở Những tên để khẳng định cá nhân mà ngòi bút Nguyễn Ngọc Tư trở thành biểu tượng cho hình hài, hình khối đúc kết từ oán thù truyền đời bất tận Con người không danh tính, dường trở thành biểu tượng sáng tác Nguyễn Ngọc Tư Ngay nhà văn cho nhân vật danh tính định vị rõ ràng xã hội, tồn họ dần bị mờ nhòe, tẩy trắng Các Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 nhân vật tiểu thuyết Sông dần biến mất, biến cách khó hiểu thể họ chưa tồn giới Việc xây dựng nhân vật bị tẩy trắng, mờ nhòe sáng tác Nguyễn Ngọc Tư không hoàn toàn ngẫu nhiên Nhân vật biến khỏi tiến trình tự tạo nên “khoảng trống” cho văn Mặc dù bị tẩy trắng hay biến bóng nhân vật đổ dài câu chuyện, ám ảnh day dứt bạn đọc 2.3.2 Biểu tượng tính dục nhân vật Dẫu không ý nhiều đến tính dục, số truyện Nguyễn Ngọc Tư, đặc biệt từ Cánh đồng bất tận đến tiểu thuyết Sông, ngòi bút nhà văn ngày sâu vào phần người Nhiều biểu tượng tính dục tạo ấn tượng phần xung vốn ẩn náu người Trong Cánh đồng bất tận, người mẹ ngoại tình với gã buôn cải, hình ảnh mảnh vải đỏ ám ảnh giấc mơ Nương: “Một bữa chiêm bao, chẳng đầu chẳng cuối gì, thấy vía má giãy dụa vải đỏ thít chặt, riết lấy, siết dần má thành bướm nhỏ, chấp chới bay phía mặt trời”, Sự tham gia hệ thống biểu tượng nghệ thuật trình xây dựng tác phẩm khiến cho sáng tác Nguyễn Ngọc Tư ẩn số nhiều độc giả Đọc văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư bước vào phưu lưu trò chơi ngôn ngữ với biểu tượng để giãi mã ẩn ý sâu xa Chính biểu tượng làm cho văn Nguyễn Ngọc Tư đượm đầy, nói không nói, miêu tả khơi khơi mà hình dung vấn đề thật thấu tận, sâu sắc Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 CHƯƠNG NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG BIỂU TƯỢNG TRONG VĂN XUÔI NGUYỄN NGỌC TƯ 3.1 BIỂU TƯỢNG VÀ TỔ CHỨC CẤU TRÚC VĂN BẢN 3.1.1 Kết cấu ghép mảnh Bất tác phẩm có kết cấu định Mỗi kết cấu cách biểu khác với ý đồ khác Kết cấu tác phẩm thể trình vật lộn nhà văn với tài liệu sống, để biểu chất lý khái quát Nó phản ánh trình tư nhà văn Tư tưởng sống động nhà văn thể kết cấu qua kết cấu Văn chương “nghệ thuật đặt ngôn từ”, nhà văn tài nhà văn xây dựng, lắp ghép tác phẩm yếu tố ngẫu nhiên, tưởng chừng mối liên hệ để tạo nên “những ám ảnh nghệ thuật” Cảm quan hậu đại xem giới hỗn độn, nhà văn có ý muốn tái tạo hỗn độn sống hỗn độn nhân tạo loại trần thuật theo nguyên tắc cắt mảnh rời rạc Lối viết thực tái tạo giới phân mảnh trước mắt Trong nhiều truyện Nguyễn Ngọc Tư, văn trần thuật phân rã thành mảnh ghép rời rạc, lắp ghép ngẫu nhiên nhằm tạo kịch tính cho tác phẩm đồng thời chuyển tải nhiều ngụ ý nghệ thuật 3.1.2 Kết cấu xâu chuỗi Các nhà văn đại quan niệm thực không mang tính trọn vẹn, mà quan niệm sống mảnh vỡ Tác phẩm khối rubic, gồm mảnh ghép rời rạc, ghép lại, nhìn thấy chúng chẳng ăn nhập với Nó gợi lên riêng lẻ, độc lập ẩn sâu bên trục chi phối tất Với Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 cách thức thể mới, Nguyễn Ngọc Tư thành công sáng tác Bằng việc xâu chuỗi kiện, Nguyễn Ngọc Tư vừa bao quát mảng thực rộng lớn, kiện bề bộn lại vừa có sức liên kết chúng lại cách tự nhiên chỉnh thể nghệ thuật Qua dạng thức kết cấu xâu chuỗi, Nguyễn Ngọc Tư tạo chìa khóa vô hình để “giải thoát” cho lối viết văn xuôi quen thuộc Đây kế thừa chủ nghĩa Hậu đại với đổi tư nhà văn Xây dựng kiện theo kết cấu xâu chuỗi thách thức cho độc giả tác giả thả họ ma trận, phương cách mà Nguyễn Ngọc Tư nói riêng nhà văn đại nói chung vận dụng, sáng tạo lâu dài 3.2 KHÔNG GIAN CHỨA BIỂU TƯỢNG 3.2.1 Không gian huyền ảo Trong văn học đại, đối lập phân cực dường hoàn toàn bị xóa bỏ, ranh giới thực ảo không bổ đôi mà trở nên mờ nhòe, lẫn lộn, thể nhìn nghệ thuật giới Nguyễn Ngọc Tư sử dụng yếu tố huyền ảo chiều không gian tồn bên cạnh thực để soi chiếu thực nhiều chiều, nhiều tầng Trong văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư, nhiều biểu tượng sử dụng tạo độ mờ nhòe, huyền ảo Văn cõi thực biểu tượng đa nghĩa lưu giữ từ xa xưa, Nguyễn Ngọc Tư ảo hóa không gian Chính điều tạo nên khối hỗn độn tác phẩm: thực - ảo, âm – dương Giới hạn sống nhân gian với sống cõi mong manh, chặp chằng, vô định Những câu hỏi nỗi băn khoăn Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 hận thù có từ tiền kiếp trở thành nghiệp dĩ mà người phải mang theo suốt đời, chí sang giới bên Lạc không gian huyền ảo người hoang mang lo sợ hoàn toàn phương hướng Có thể nói nhân vật văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư chới với hai bờ: thực huyền ảo Trên hành trình tìm kiếm nguyên ngã mình, họ tình cờ rơi vào giới ảo, họ tìm thấy triết giải siêu hình cho bao nghi vấn lâu trúc trắc tiềm thức Và giới ảo ấy, họ lại cứu rỗi giới thực Luẩn quẩn thực ảo, độc giả cảm nhận bi quan dự cảm bi đát nhà văn thân phận người đại 3.2.2 Không gian chuyển dịch Trong văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư người đọc nhận thấy điều không gian tác phẩm chị không gian không nằm tĩnh mà có dịch chuyển Một không gian sông nước gắn liền với bến quê, ghe thương hồ mai dòng sông Ghe, xuồng, dòng sông… biểu tượng nói lên chuyển dịch, sông mải miết trôi, gió không ngừng thổi, người mải miết chuyến Không kéo dài khoảng cách Nguyễn Ngọc Tư chuyển dịch chiều không gian Bước vào không gian chuyển dịch ấy, nhân vật thấu suốt hơn, cảm nhận tường minh nỗi đau hữu, đọc nguyên bi kịch mà đời lẫn khuất Vì không gian dường thấu kính để nhân vật soi thấy mặt khác ngã, tâm trí với đam mê dục vọng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Không gian chuyển dịch dạng thức không gian phổ biến tác phẩm Nguyễn Ngọc Tư Đó không gian vô tận gắn liền với hành trình truy tìm tồn nhân vật Trong không gian người thêm nhỏ bé, đơn độc chơi vơi 3.3 NGÔN NGỮ 3.3.1 Hệ thống từ biểu tượng cho văn hoá Nam Bộ Xuất văn đàn văn học với ngôn ngữ giọng văn khác biệt so với nhà văn trẻ thời Văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư sử dụng nhiều từ ngữ vật, tượng biểu tượng cho sông nước miệt vườn Nam Bộ Chúng ta thấy đậm đặc sáng tác chị từ tên gọi truyện Cánh đồng bất tận, Gió lẻ, Thương rau răm, Hiu hiu gió bấc… đến chi tiết như: còng, tra, chợ nổi, dừa nước, … Những từ ngữ tên loại gió đặc trưng cho gió phương nam chị nhắc đến nhiều sáng tác như: gió chướng, gió bầy… Có thể khẳng định việc sử dụng ngôn ngữ địa phương, hình ảnh tạo không gian Nam Bộ đặc trưng góp phần không nhỏ để Nguyễn Ngọc Tư tái chân thực, sống động không khí Nam Bộ Điều khiến câu chuyện kể lôi người đọc vào giới chân thực, bình dị người lam lũ miền sông nước 3.3.2 Ngôn ngữ giàu chất thơ Ngôn ngữ văn học yếu tố quan thể cá tính sáng tạo, phong cách nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thêu dệt lời văn nhẹ nhàng, bay bổng thấm đẫm chất thơ Có thể nhận thấy chất thơ thể rõ rừ nhan đề những: Cái nhìn khắc khoải, Ngọn đèn không tắt, Đau thể, Lý sáo sang sông, Chất thơ văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư nhiều yếu tố kết hợp Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 biểu tượng xếp lặp lặp lại mở nhiều tầng ý nghĩa tạo âm hưởng trữ tình Có lẽ Nguyễn Ngọc Tư không sử dụng chất thơ để câu chuyện thêm đẹp, lời lẽ hình ảnh thêm ý vị mà để khơi thêm niềm đau, nỗi xót xa, ám ảnh cho người khiến trái tim thổn thức xốn xang với kiếp người nhỏ bé, đau thương KẾT LUẬN Biểu tượng dạng kí hiệu đặc biệt, siêu ngôn ngữ ẩn chứa tầng ý nghĩa phong phú, muôn màu sống xung quanh Con người tách khỏi giới Vì biểu tượng tồn tiềm thức cá nhân, cộng đồng dân tộc Sự hình thành, tồn phát triển giới biểu tượng đời sống văn học nghệ thuật từ lâu cắm sâu vào gốc rễ nhận thức người Do để khám phá giới tâm hồn quốc gia dân tộc đòi hỏi phải tìm hiểu giới biểu tượng văn hóa Để qua tác phẩm ta lại cảm nhận nét văn hóa độc đáo lẫn tâm kìm nén người viết Có thể nói hình ảnh biểu tượng sáng tác Nguyễn Ngọc Tư góp thêm vào vẻ đẹp văn hóa riêng dân tộc Việt Nam Tất tái cách chân thực, sinh động qua cách xây dựng biểu tượng từ phương diện nội dung hình thức Biểu tượng không tồn quan điểm, suy nghĩ , nhận thức người, mà dường qua trang viết nhà văn trở thành sinh vật sống động, đa chiều trước giới muôn màu, đa dạng Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 Trong văn học việc sử dụng biểu tượng văn hóa phương tiện nghệ thuật để lĩnh hội chiếm lĩnh giới tạo nên nhìn mẽ trước thực sống Nhà văn vận dụng hình ảnh tưởng chừng chân thực, gần gũi để thể quan điểm thẩm mỹ Khám phá giới biểu tượng để đưa vào sáng tác mình, nhà văn góp phần vào trình phát triển trào lưu văn học, trường phái văn học giới từ xưa đến Những biểu tương mẫu gốc biến thể vào văn học làm cho đời sống văn học thêm phong phú mở rộng phạm vi sáng tác Đồng thời mở hướng tiếp cận phân tích thẩm định tác phẩm văn học Nhìn lại nghiệp sáng tác Nguyễn Ngọc Tư, chị chưa đại biểu xuất sắc văn học Việt Nam đương đại, qua vấn đề nhà văn đề cập, ta thấy Nguyễn Ngọc Tư người có tâm có tài thật Chị có khả đốt lên lửa nóng bỏng, làm cho bầu không khí văn chương thêm sôi động, lạ Nhưng chị không quên trăn trở đau đớn trước số phận lẻ loi, bất hạnh mà chị gặp sống quanh Đặc biệt, cách sử dụng linh hoạt biểu tượng Nguyễn Ngọc Tư đem lại hiệu cao cho sáng tác Chị tạo khoảng trống nghệ thuật rộng lớn để bạn đọc thỏa sức tưởng tượng suy ngẫm Thế giới biểu tượng truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, ẩn số khơi gợi hứng thú tìm tòi cho độc giả, chứa đựng nhiều ý nghĩa cần lí giải Tìm hiểu giới biểu tượng nhiều đường khác để người đọc thâm nhập sâu vào vùng văn học Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Nghiên cứu biểu tượng văn học đường để ta hiểu sâu đầy đủ ý nghĩa biểu tượng Việc giải mã biểu tượng góp phần giúp hiểu giá trị riêng biệt, độc đáo mà tác giả chuyển tải vào tác phẩm Từ góc nhìn biểu tượng giới nghệ thuật Nguyễn Ngọc Tư mở nhiều chiều Footer Page 26 of 126 ... Ngọc Tư Đối tư ng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tư ng nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu luận văn Thế giới biểu tư ng văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư Văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư bao gồm thể loại tản văn, truyện... thể Biểu tư ng tư ng chủ quan đối tư ng tư ng khách quan tri giác Có thể nói biểu tư ng loại hình ngôn ngữ - kí hiệu 1.1.2 Biểu tư ng văn hoá Biểu tư ng văn hóa khái niệm nằm lĩnh vực văn hóa... thống biểu tư ng tầng nghĩa văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư Chương 3: Nghệ thuật xây dựng biểu tư ng văn xuôi Nguyễn Ngọc CHƯƠNG KHÁI LƯỢC HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ TỪ GÓC NHÌN BIỂU TƯỢNG 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế giới biểu tượng trong văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư, Thế giới biểu tượng trong văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư, Thế giới biểu tượng trong văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay