tính toán thiết lập mạng điện thoại nội hạt

75 96 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:35

MC LC Lời nói đầu Ngày mạng viễn thông bao trùm khắp toàn cầu, phục vụ cho lợi ích kinh tế, trị thiếu đợc nhiều lĩnh vực sống nh kinh tế - quốc phòng Sự phát triển công nghệ đáp ứng nhiều loại hình dịch vụ viễn thông đẩy mạnh đa dạng hoá mạng lới viễn thông toàn cầu Trong đó, mạng thoại chiếm vị trí quan trọng mạng lới viễn thông Vì vậy, quy hoạch mạng đến thời điểm mạng bị tắc nghẽn, không đáp ứng đợc nhu cầu Một kỹ thuật then chốt quy hoạch mạng thoại xác định cỡ tối u hoá tuyến lu lợng để từ xây dung lên mạng thoại tối u Xây dung mạng thoại đáp ứng đợc tiêu kỹ thuật tơng lai với chi phí mạng nhỏ không mong muốn nhà quy hoạch mạng lới mà yêu cầu quốc gia Đợc định hớng dẫn thầy giáo Đại tá, Thạc sỹ Nguyễn Khắc Hng, giáo viên Khoa Vô tuyến Điện tử Học viện Kỹ thuật Quân Em chọn đề tài Tính toán thiết lập mạng điện thoại nội hạ t Với hi vọng nội dung đề tài góp phần xây dựng phơng pháp luận quy hoạch mạng viễn thông đa đợc giải pháp tính toán tối u hoá mạng thoại Nội dung đồ án gồm chơng: Chơng 1: Dự báo nhu cầu tính toán mạng chuyển mạch Chơng 2: Dự báo lu lợng tính toán mạng truyền dẫn Chơng 3: Tính toán thiết lập mạng nội hạt Đợc dẫn nhiệt tình giáo viên hớng dẫn với cố gắng thân em hoàn thành thời hạn Nhng thời gian kiến thức hạn chế nên đồ án em không tránh khỏi sai sót Rất mong đợc góp ý thầy, cô giáo bạn để đồ án đợc hoàn thiện Cuối em xin cảm ơn Thầy giáo, Đại tá, Thạc sỹ Nguyễn Khắc Hng giáo viên Khoa Vô tuyến Điện tử hớng dẫn em kiến thức, tài liệu, phơng pháp nghiên cứu để em hoàn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn thủ trởng, lãnh đạo cấp, thầy cô giáo bạn tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trình làm đồ án Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Học viên thực Đinh Thị Thu Hảo Chơng Dự báo nhu cầu tính toán mạng chuyển mạch 1.1.Dự báo nhu cầu thông tin Nhu cầu thuê bao yếu tố trực tiếp xác định mạng thuê bao cho cấu hình mạng Mạng thuê bao chiếm 40% - 60% tổng giá thành mạng quy hoạch hoạt động Dự báo nhu cầu thuê bao gồm tính toán nhu cầu phát triển giai đoạn, cung cấp số liệu nhu cầu cho tổng đài định kích thớc nhóm đờng trung kế Dự báo nhu cầu thuê bao bị tác động nhiều yếu tố Các yếu tố đợc phân chia thành yếu tố nội sinh yếu tố ngoại sinh - Các yếu tố nội sinh bao gồm loại giá cớc nh thiết bị, cớc hàng tháng, cớc phụ trội chiến lợc marketing Dự báo nhu cầu phải đợc phân tích yếu tố để xác định nhu cầu tơng lai số lợng - Các yếu tố ngoại sinh bao gồm yếu tố kinh tế nh tỷ lệ tăng trởng kinh tế, tỷ lệ tiêu dùng dân c yếu tố xã hội nh dân số, gia đình số ngời làm việc 1.1.1.Các vấn đề kỹ thuật dự báo - Các số liệu kinh tế xã hội phải đợc xác thực mức chi tiết khu vực nghiên cứu Các thông tin đầy đủ thị trờng liên quan đến hình thức sử dụng khác - Có đợc hộ tụ ( tổng dự báo địa phơng suy dự báo quốc gia dới ( loại bỏ dự báo quốc gia ) - Chuyển đổi, thành lập dự báo xác định thời kỳ khu vực điện thoại tơng lai Dự báo nhu cầu thuê bao phải đa đợc vấn đề sau: - Mật độ thuê bao khu vực - Tổng số nhu cầu năm theo nghiên cứu - Phát triển mật độ thuê bao - Tổng số nhu cầu thuê bao tổng đài khu vực tới năm nghiên cứu Mỗi tổng đài cần phải xác định: - Tỷ lệ phần trăm thuê bao lu trú hay tổng số thuê bao lu trú - Tỷ lệ phần trăm thuê bao thơng mại - Tỷ lệ phần trăm thuê bao PBX 1.1.2.Các phơng pháp dự báo thuê bao Đặc trng việc dự báo nhu cầu thuê bao việc cung cấp khả cho ngời lập kế hoạch nh: - Mô tả điều kiện hoá tơng lai - Mục tiêu - Đánh giá ngời làm dự báo - Kết dự báo thay đổi tuỳ theo điều kiện dự báo, yếu tố sau ảnh hởng đến nh cầu thuê bao mạng Giá cả: + Chi phí nội mạng + Phí gọi Các yếu tố chủ quan Dịch vụ: + Thời gian chờ đợi + Đẳng cấp dịch vụ + Chất lượng truyền dẫn Chiến lược kinh doanh: + Số nhân viên bán hàng + Chiến lược quảng cáo Yếu tố kinh tế: + GDP + Sức tiêu thụ cá nhân Các yếu tố khách quan Yếu tố xã hội dân số: + Số hộ gia đình số người lao động + Sức tiêu thụ cá nhân Yếu tố xã hội dân số: + Cạnh tranh dịch vụ khác + Các sản phẩm Hình 1.1: Các yếu tố ảnh hởng đến nhu cầu thuê bao mạng Dự báo nhu cầu thuê bao hiểu theo phạm vi rộng bao gồm ba công việc chủ yếu: - Thu thập xử lý liệu - Dự tính nhu cầu kiểm tra, điều chỉnh nhu cầu Dự báo nhu cầu để ớc tính khả mà mục tiêu kế hoạch đạt đợc Tuỳ theo mô hình vĩ mô (Macro Scopic) hay vi mô (Micro Scopic) mà lực chọn kế hoạch dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn cho phù hợp Trong lĩnh vực viễn thông, kết hợp mô hình vĩ mô với dự báo dài hạn thờng xuyên đợc sử dụng tính chất đặc biệt phơng tiện viễn thông Việc phân loại cho phép ta lựa chọn đợc phơng pháp dự báo thích hợp * Phơng pháp dự báo vĩ mô (Macro Scopic): - Mô hình hồi quy kinh tế (Economic Regresion) Mô hình hồi quy kinh tế đợc đa tài liệu GAS-5CCITT kết hợp yếu tố xã hội bên với phát triển toán học liên quan để tính dự báo, đó: , : hệ số co giãn; D: nhu cầu điện thoại; N: dân số; Y: GDP ( GNP); A,B: số định cỡ Có hai cách để xây dung hệ số co giãn ( , ): Cách thứ nhất: Dựa lịch sử quốc gia Cách thứ hai: Sử dụng giá trị chuẩn từ 1,3 đến 1,6 phù hợp giá trị 1,4 Tuy nhiên, tỷ lệ nhu cầu dân số (Y/N) vợt 20% mô hình không đợc áp dụng - Mô hình tỷ lệ GB (GB ratio): Mô hình phát triển để tránh việc khó khăn chuyển đổi ngoại tệ đồng USD Tỷ lệ GP tỷ giá không định cỡ (Dimesion Lessvalue) Thu thập GDP biểu thị tiền quốc gia đó, đó: + Z: tỷ lệ GP; + D: nhu cầu điện thoại; + N: số dân; + Z = (GND/dân số)/(thu thập đờng thoại/tổng số line); + : hệ số, GAS-S cho = 1,21 cho mô hình GP; Khó khăn việc ứng dụng tính trị số Z chơng trình tính đợc thu nhập cho line thời điểm tính toán - Mô hình đờng cong Logistic: Trong đó: t: biến thời gian; , m, K: số; e: số logarit D D = M(,m> (m>0, >0) t Hình 1.2 : Đờng cong Logistic Mô hình đợc áp dụng rộng rãi nhiều nớc giới để dự báo nhu cầu dễ dàng sử dụng (chỉ cần biết số dân c) Tại đây, N đợc tính đơn vị xã hội (Social Unit): - Nếu N đơn vị xã hội K=1 - Nếu N đơn vị dân số K tính 0,4 đến 0,5 - Hằng số tợng trng cho tốc độ phát triển ,do đợc nên sử dụng số liệu 10 năm trở lên Mô hình dùng dự báo dài hạn nh ngắn hạn Theo tài liệu GAS CCTTT cho trị số tiêu chuẩn là: + = 0,08- 0,12 + = 0,1- 0,15 Trong giai đoạn đầu phát triển mạng thoại (nhỏ máy/100 dân) đờng cong Logític có khuynh hớng gần giống đờng cong luỹ thừa * Các phơng pháp dự báo vi mô ( Micro Scopic): - Đờng thẳng tuyến tính Đờng thẳng đợc áp dụng chủ yếu để dự báo nhu cầu thời gian ngắn trờng hợp nhu cầu điện thoại hầu nh không đổi D D =A+B.t ( B>0 ) t Hình 1.3: Đờng thẳng tuyến tính - Đờng cong hàm mũ Mô hình chủ yếu đợc áp dụng để dự báo thời gian ngắn trung bình D D = K + A.B ( A>0, B>1 ) t Hình 1.4 : Đờng cong hàm mũ 1.1.3 Xác định số mô hình dự báo Với chơng trình dựa vào xu nhu cầu khứ số phơng trình phải đợc tính toán Phơng pháp phổ biến phơng pháp bình phơng nhỏ Phơng pháp có nghĩa tìm đợc phơng trình cho tổng diện tích khác biệt giá trị thực tế giá trị dự báo nhỏ 10 2 Giá cũ 71 71 Giới hạn giá BD-DE Khoảng cách 26 26 Luồng 12 12 Giá 101 97 Luồng cũ 4 Giá cũ 74 71 Giới hạn giá BC-CE Khoảng cách 27 26 Luồng 20 20 Giá 132 132 Luồng cũ 12 12 Giá cũ 101 101 Giới hạn giá Khoảng cách 31 31 20 12 12 Giá 132 101 97 Luồng cũ 12 4 Giá cũ 101 74 71 Giới hạn giá Khoảng cách 31 27 26 12 16 20 Giá 97 117 132 Luồng cũ 12 Giá cũ 71 90 101 BD- Giới hạn giá Khoảng cách 26 27 31 DA- Luồng 12 12 12 AE Giá 101 97 97 Luồng cũ 4 Giá cũ 74 71 71 Giới hạn giá 27 26 26 BC- CD-DE Luồng AB- AC-EC Luồng 52 53 62 84 84 79 61 + Giá thành đờng trực tiếp: 87 + Khoảng cách đờng truyền trực tiếp: km + Dung lợng đờng là: PCM + Giá đờng luân chuyển nhỏ nhất: 50 ( đờng AB-AE) + Định giá đờng trực tiếp: Giá Giá cũ = 52 87 = - 35 * Đánh giá tuyến CD: E A D B C Hình 3.8: Đánh giá tuyến CD Bảng 3.10: Kết trình xử lý đánh giá tuyến CD Số STT tuyến Đờng Thông số Tuyến Tuyến Tuyến Giá đ- AC- Khoảng cách I II AD Luồng 12 Giá 104 84 Luồng cũ Giá cũ 90 71 Giới hạn giá 14 13 III ờng 27 62 2 BC-BD Khoảng cách Luồng 16 Giá 114 84 Luồng cũ 12 Giá cũ 101 71 Giới hạn giá CE-ED Khoảng cách 13 13 Luồng 16 Giá 114 84 Luồng cũ 12 Giá cũ 101 71 Giới hạn giá Khoảng cách 13 13 16 12 Giá 114 101 84 Luồng cũ 12 Giá cũ 101 87 71 Giới hạn giá Khoảng cách 13 14 13 12 8 Giá 101 84 84 Luồng cũ 4 Giá cũ 87 71 71 Giới hạn giá Khoảng cách 14 13 13 16 12 Giá 114 101 84 Luồng cũ 12 Giá cũ 101 87 71 Giới hạn giá 13 14 13 BC- BE-ED Luồng AC- AE-ED Luồng CE- EB-BD Luồng 26 26 40 40 40 + Giá thành đờng trực tiếp: 74 + Khoảng cách đờng truyền trực tiếp: km 63 + Dung lợng đờng là: 4PCM + Giá đờng luân chuyển nhỏ nhất: 26 ( đờng BC-BD CE-ED) + Định giá đờng trực tiếp: Giá Giá cũ = 26 74 = - 48 * Đánh giá tuyến CE: E A D B C Hình 3.8: Đánh giá tuyến CE Bảng 3.10: Kết trình xử lý đánh giá tuyến CE Số STT tuyến 2 Đờng Thông số Tuyến Tuyến Tuyến Giá đ- I II Luồng 20 16 Giá 136 111 Luồng cũ Giá cũ 90 71 Giới hạn giá BC-BE Khoảng cách 46 40 24 20 AC-AE Khoảng cách Luồng III ờng 86 64 Giá 46 132 Luồng cũ 12 Giá cũ 101 87 Giới hạn giá CD-DE Khoảng cách 45 45 Luồng 16 16 Giá 114 111 Luồng cũ 4 Giá cũ 74 71 Giới hạn giá Khoảng cách 40 40 4 24 16 16 Giá 146 111 111 Luồng cũ 12 4 Giá cũ 101 71 71 AC- Giới hạn giá Khoảng cách 45 40 40 AD- Luồng 20 16 16 ED Giá 136 111 111 Luồng cũ 4 Giá cũ 90 71 71 Giới hạn giá Khoảng cách 46 40 40 16 16 20 Giá 114 114 132 Luồng cũ 4 Giá cũ 74 74 87 Giới hạn giá 40 40 45 BC- AB-AE Luồng 3 CD- DB-BE Luồng 90 80 125 126 125 + Giá thành đờng trực tiếp: 101 + Khoảng cách đờng truyền trực tiếp: km + Dung lợng đờng là: 12 PCM + Giá đờng luân chuyển nhỏ nhất: 80 ( đờng BD-DC) 65 + Định giá đờng trực tiếp: Giá Giá cũ = 80 101 = - 21 * Đánh giá tuyến DE: E A D B C Hình 3.8: Đánh giá tuyến DE Bảng 3.10: Kết trình xử lý đánh giá tuyến DE Số STT tuyến 2 Đờng Thông số Tuyến Tuyến Tuyến Giá đ- AD- Khoảng cách I II AE Luồng 8 Giá 84 84 Luồng cũ 4 Giá cũ 71 71 Giới hạn giá BD-BE Khoảng cách 13 13 Luồng 12 Giá 87 101 Luồng cũ III ờng 26 66 Giá cũ 74 87 Giới hạn giá CD-CE Khoảng cách 13 14 Luồng 16 Giá 87 114 Luồng cũ 12 Giá cũ 74 101 Giới hạn giá Khoảng cách 13 13 4 8 Giá 84 84 87 Luồng cũ 4 Giá cũ 71 71 74 Giới hạn giá Khoảng cách 13 13 13 12 16 Giá 101 114 87 Luồng cũ 12 Giá cũ 87 101 74 Giới hạn giá Khoảng cách 14 13 13 12 16 Giá 84 104 114 Luồng cũ 12 Giá cũ 71 90 101 Giới hạn giá 13 14 13 AE- AB-BD Luồng BE- BC-CD Luồng DA- AC-CE Luồng 27 26 39 40 60 + Giá thành đờng trực tiếp: 71 + Khoảng cách đờng truyền trực tiếp: km + Dung lợng đờng là: 4PCM + Giá đờng luân chuyển nhỏ nhất: 26 (đờng AD-AE CD-CE) + Định giá đờng trực tiếp: Giá Giá cũ = 26 71 = - 45 67 * Đánh giá xếp: Bây việc đánh giá cho 10 tuyến hoàn tất Các tuyến đợc xếp theo thứ tự giá định đợc cho bảng 3.15 Bảng 3.15: Kết định giá 10 tuyến Tuyến số 10 Tên tuyến BD CD AB AD AE DE AC BE BC CE Định giá chênh lệch -48 -48 -45 -45 -45 -45 -43 -35 -21 -21 * Loại bỏ tuyến: Tuyến BD tuyến bị loại bỏ mạng mô hình luồng tuyến đợc sửa Ta lu thông tin lần đánh giá là: Nếu tuyến BD bị loại bỏ đờng luân chuyển có giá trị nhỏ đợc sử dụng đờng BA-AD Do vậy, luồng 4PCM thực tế tuyến BD đợc di chuyển tới tuyến BA AD Luồng đợc sửa đổi hai tuyến đợc biến đổi nh hình 3.13 E A D B C Hình 3.13: Luồng bị dịch chuyển loại bỏ tuyến BD Bảng 3.16: Kết loại bỏ tuyến BD Tuyến số Tên tuyến Khoảng cách Luồng Giá (tr.đồng) 68 BA AC AD AE BC BE CD CE DE 4 6 6 8 12 12 84 90 84 71 101 87 74 101 71 - Chu trình đánh giá: Chu trình đánh giá thực cách loại bỏ tuyến tuyến lại nh thực phần trớc, trình tính toán tơng tự cho kết bảng 3.17 Bảng 3.17: Kết định giá tuyến lại Tuyến số Tên tuyến AD AB CD AE DE AC BE CE BC Định giá chênh lệch -58 -57 -48 -45 -45 -36 -34 -21 -12 - Loại bỏ tuyến kế tiếp: Tuyến đợc bỏ tuyến AD đờng luân chuyển có giá trị nhỏ đợc sử dụng cho đờng AE-ED ( hình 3.14 ) E B A D 69 B C Hình 3.14: Luồng bị dịch chuyển loại bỏ tuyến AD Mô hình luồng sửa đổi đợc cho bảng 3.18 với tổng giá thành giảm xuống 731 Bảng 3.18: Kết loại bỏ tuyến AD Tuyến số Tên tuyến Khoảng cách Luồng Giá (tr.đồng) AB AC AE BC BE CD CE DE 6 6 8 4+8=12 12 12 4+8=12 84 90 97 101 87 74 101 97 731 Tổng - Đánh giá: Bây tuyến, ta tiếp tục đánh giá, sau xếp lại theo thứ tự đánh giá, kết cho đợc bảng 3.19: Bảng 3.19: Kết đánh giá tuyến lại Tuyến số Tên tuyến AB CD BE AC CE BC DE AE Định giá chênh lệch -57 -48 -33 -32 -13 -12 -12 -9 70 - Loại bỏ thêm tuyến Tuyến AB tuyến đợc loại bỏ khỏi mạng ( hình 3.15 ) E A D ) M n gB C s a o Hình 3.15: Luồng bị dịch chuyển bị loại bỏ tuyến AB Luồng lu lợng đợc dịch chuyển tới tuyến AC CB đợc cho bảng 3.20 sau Giá thành toàn mạng giảm 705 Bảng 3.20: Kết tuyến AB đợc loại bỏ Tuyến số Tên tuyến AC AE BC BE CD CE DE Khoảng cách 6 6 Tổng Luồng 8+8=16 12 12+8=20 12 12 Giá (tr.đồng) 117 97 132 87 74 101 97 705 - Đánh giá: Bây tuyến, ta tiếp tục đánh giá, sau xếp lại theo thứ tự đánh giá, kết cho đợc bảng 3.21: Bảng 3.21: Kết định giá tuyến lại Tuyến số Tên tuyến CD Định giá chênh lệch -47 71 - Loại bỏ thêm tuyến: BE CE DE AE AC BC -25 -16 -12 -7 -3 Tuyến CD tuyến đợc loại bỏ khỏi mạng ( hình 3.15) E AA D ) M n B g C Hình 3.15: Luồng bị s dịch chuyển loại bỏ đoạn CD a Luồng lu lợng đợc dịch chuyển tới tuyến CE ED đợc cho o bảng 3.22 sau Giá thành toàn mạng giảm 658 Bảng 3.22: Kết tuyến CD đợc loại bỏ Tuyến số Tên tuyến AC AE BC BE CE DE Khoảng cách 6 Tổng Luồng 16 12 20 4+12=16 4+12=16 Giá (tr.đồng) 117 97 132 87 114 111 658 - Đánh giá Nếu tiếp tục đánh giá, ta thấy phần thuật toán tuyến có giá trị âm Quá trình loại bỏ dừng lại đây, ta thu đợc mạng truyền dẫn tối u Quá trình xử lý tối u mạng đờng truyền đợc dừng lại giá trị chênh lệch không âm tất tuyến Mạng đợc xem nh mạng truyền thông tin tối u 3.2.3 Cấu hình mạng tối u 72 Mạng truyền dẫn tối u có tuyến nhng tuyến lại có dung lợng lớn, mô hình mạng tối u đợc cho hình 3.16 E AA D ) M n B g 3.3 Nhận xét kết C s Hình 3.16:a Mô hình mạng tối u o Nh sau trình đánh giá trên, giá thành toàn mạng đợc giảm xuống tối thiểu 658 So với giá thành toàn mạng ban đầu, chi phí giảm đợc 811- 658 = 153 (triệu đồng ) Tuy nhiên, tuyến lại có dung lợng cao Ví dụ mô tả trình xử lý tối u mạng truyền dẫn cho mạng đô thị cỡ nhỏ, ta nhận đợc mạng truyền dẫn tối u có tuyến, giảm đợc giá hệ thống Trong công việc xử lý hữu ích cho việc hoàn tất mạng truyền dẫn số bao gồm nhu cầu lớn trung bình Tuy nhiên, mật độ tổng đài cao tới mức không kinh tế Nếu tiến hành nối trực tiếp chúng phơng pháp trở nên không hiệu quả, việc định tuyến trở nên phức tạp Lúc cần tới tổng đài giang, xử lý lu lợng đài nội hạt 73 Kết luận chung Xây dựng mạng thoại đáp ứng đợc tiêu kỹ thuật tơng lai với chi phí mạng nhỏ không mong muốn nhà quy hoạch mạng lới mà yêu cầu cần thiết quốc gia Quá trình quy hoạch mạng chuyển mạch đợc xác định việc phân chia xác định vị trí tổng đài, kết hợp với dự báo nhu cầu thuê bao Xác định trung tâm nhu cầu vị trí tổng đài nội hạt xác định đợc vị trí đặt tổng đài Từ tính toán đợc chi phí thiết bị trình quy hoạch Tính toán tối u hoá mạng thoại trình quan trọng thiếu đợc quy hoạch mạng lới điện thoại Tính toán kích cỡ đờng truyền tơng ứng với việc đa số lợng kênh truyền tuyến này, sau định giá thành xử lý tối u chúng Từ xây dựng nên mạng thoại tối u Đồ án đa đợc phơng pháp tối u hoá mạng thoại, áp dụng không cho mạng nội hạt mà áp dụng cho mạng liên tỉnh, quốc tế mở rộng cho việc tính toán tối u dịch vụ phi thoại Đồ án đợc hoàn thành sau thời gian nghiên cứu học hỏi Tuy nhiên, thời gian khả có hạn nên không tránh khỏi sai sót, mong nhận đợc góp ý thầy cô giáo, bạn sinh viên quan tâm đến nội dung đồ án Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Khắc Hng tận tình hớng dẫn em trình làm đồ án Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo Khoa Vô tuyến Điện tử tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em hoàn thành đồ án Tài liệu tham khảo 74 [1] Quy hoạch phát triển mạng viễn thông - Nguyễn Thị Minh Hiền- NXB Khoa học Kỹ thuật- Năm 2002 [2] Nghiên cứu phát triển viễn thông Việt Nam JACA-DGPT 1998-1999 [3] Quy hoạch tổng thể ngành Viễn thông Việt Nam VIE 89/006 DETECON [4] Vietnam Telecomp 98 75 ... pháp tính toán tối u hoá mạng thoại Nội dung đồ án gồm chơng: Chơng 1: Dự báo nhu cầu tính toán mạng chuyển mạch Chơng 2: Dự báo lu lợng tính toán mạng truyền dẫn Chơng 3: Tính toán thiết lập mạng. .. Khoa Vô tuyến Điện tử Học viện Kỹ thuật Quân Em chọn đề tài Tính toán thiết lập mạng điện thoại nội hạ t Với hi vọng nội dung đề tài góp phần xây dựng phơng pháp luận quy hoạch mạng viễn thông... hoạch mạng thoại xác định cỡ tối u hoá tuyến lu lợng để từ xây dung lên mạng thoại tối u Xây dung mạng thoại đáp ứng đợc tiêu kỹ thuật tơng lai với chi phí mạng nhỏ không mong muốn nhà quy hoạch mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán thiết lập mạng điện thoại nội hạt , tính toán thiết lập mạng điện thoại nội hạt , tính toán thiết lập mạng điện thoại nội hạt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay