giải pháp đào tạo lao động nhằm nâng cao chất lượng lao động tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCO

40 111 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:32

Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Giải việc làm sách quan trọng quốc gia, đặc biệt nước phát triển có nguồn lao động lớn việt nam; giải việc làm cho người lao động trình phát triển kinh tế tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu nguồn lao động, ghóp phần tích cực vào hình thành thể chế kinh tế thị trường, đồng thời tận dụng lợi để phát triển , tiến kịp khu vực giới nhận thức rõ tầm quan trọng vấn đề giải việc làm , Đảng đề chủ trương đường lối thiết thực, hiệu nhằm phát huy tối đa nội lực, nâng cao chất lượng nguồn lực , chuyển đổi cấu lao động, đáp ứng yêu cầu trình CNH_HĐH Để giải việc làm cho người lao động giải pháp hiệu Xuất lao động, hoạt động kinh tế - xã hội nhằm góp phần giải việc làm, phát triển nguồn nhân lực, tạo thu nhập nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động, tăng nguồn thu cho đất nước tăng cường quan hệ hợp tác nước ta nước giới XKLĐ xu hướng tất yếu khách quan nước trình toàn cầu hóa kinh tế, tự hóa thương mại phân công lao động quốc tế Nó đem lại lợi ích to lớn kinh tế, xã hội cho quốc gia XKLĐ Tuy nhiên nước ta nay, hiệu kinh tế, xã hội XKLĐ chưa thực tương xứng với yêu cầu tiềm có, chất lượng lao động xuất chưa cao Có thực tế nguồn lao động Việt Nam có nhu cầu sang nước làm việc nguồn lao động dồi chủ yếu nông dân trình độ học vấn thấp, chuyên môn tay nghề chưa có chưa vững, vốn ngoại ngữ lại hạn chế, thiếu thông tin, nên công tác tuyển dụng đào tạo nguồn lao động cho đảm bảo yêu cầu chất lượng mà phía đối tác nước yêu cầu khó khăn, gặp nhiều thách thức Bên cạnh hạn chế nguồn lực,sự thiếu đầu tư cho công tác tuyển dụng đào tạo lao động cho XKLĐ từ phía công ty kinh doanh XKLĐ nguyên nhân dẫn đến thiếu hiệu kinh doanh XKLĐ Bên cạnh đó, kinh tế toàn cầu ngày phát triển xu hướng nước nhập lao động đòi hỏi lao động có trình độ tay nghề, chuyển sang lĩnh vực, ngành nghề cần lao động chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu thực tiễn Chính vấn đề cấp thiết đặt trước mắt với XKLĐ nước GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp ta phải nâng cao chất lượng lao động xuất Để nâng cao chất lượng lao động xuất yếu tố định công tác đào tạo cho lao động xuất Công ty xuất lao động Công ty xuất lao động TRAENCO Bộ lao động, thương binh xã hội cấp giấy phép hoạt động từ năm 1999 đến doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam lĩnh vực XKLĐ Với đóng góp không ngừng toàn nhân viên công ty, TRAENCO cung ứng 25.000 lao động sang làm việc thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Brunei, nước Trung Đông, Cộng hoà Séc… Những lao động TRAENCO cung ứng làm việc nhà máy, công trường xây dựng, bệnh viện hay giúp việc gia đình, thuyền viên đánh cá…trong lĩnh vực xuất công ty xuất lao động TRAENCO khẳng định vị trí thị trường hàng năm thu hút khoảng gần 2.500 lao động đến công ty để xuất lao động Nhờ công tác đào tạo lao động tốt nhiều doanh nghiệp khác ngành, năm gần đây, công ty xuất lao động TRAENCO đưa khoảng 1700 lao động làm việc nước năm Tuy công tác đào tạo lao động TRAENCO số hạn chế cần khắc phục để đạt hiệu công tác đào tạo lao động nói riêng, công tác xuất lao động nói chung 1.2 xác lập tuyên bố vấn đề đề tài Nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo,nâng cao chất lượng lao động xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất lao động nói chung trình nghiêm cứu thực trạng đào tạo lao động công ty xuất lao động TRAENCO nói riêng Em chọn đề tài “giải pháp đào tạo lao động nhằm nâng cao chất lượng lao động công ty xuất lao động TRAENCO” 1.3 mục tiêu nghiên cứu Trên sở hệ thống lại số lý luận xuất lao động, đào tạo lao động xuất chuyên đề tập trung phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo lao động xuất công ty xuất lao động TRAENCO Nhằm đề xuất giải pháp đưa số kiến nghị công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng lao động xuất đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp nước GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp 1.4 phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: Phạm vi nghiêm cứu chuyên đề đề cập đến đào tạo lao động phổ thông nhằm nâng cao chất lượng lao động xuất Đào tạo lao động phổ thông để xuất bao gồm bao gồm dạy nghề , dạy ngoại ngữ dạy định hướng cho người lao động Thời gian nghiên cứu: số liệu tìm hiểu nghiên cứu khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010 Không gian: công ty xuất lao động TRAENCO _ số nhà: 13/61 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 1.5 Một số khái niệm phân định nội dung nghiên cứu 1.5.1 số khái niệm 1.5.1.1 khái niệm xuất lao động (Export of Labour) Xuất lao động hoạt động kinh tế - xã hội nhằm góp phần giải việc làm, phát triển nguồn nhân lực, tạo thu nhập nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động, tăng nguồn thu cho đất nước tăng cường quan hệ hợp tác nước ta nước giới Xuất lao động xuất hàng hóa sức lao động, hiểu di chuyển lao động có tổ chức làm việc thời hạn định nước thông qua hiệp định XKLĐ thỏa thuận khác quốc gia nhận gửi lao động Chúng ta hiểu cách sâu sắc qua khái niệm tổ chức lao động quốc tế (ILO) sau: Xuất lao động hoạt động kinh tế quốc gia thực cung ứng lao động cho quốc gia khác sở hiệp định hợp đồng có tính chất hợp pháp, quy định thống quốc gia đưa nhận lao động XKLĐ hiểu hoạt động kinh doanh dịch vụ , hoạt động cung ứng sức lao động , tổ chức kinh tế thược quốc gia cung cấp lao động cho tổ chức kinh tế quốc gia khác theo điều kiện thỏa thuận hai bên chấp thuận hợp đồng cung ứng lao động 1.5.1.2 khái niệm đào tạo lao động xuất Đào tạo: Là trình học tập làm cho người lao động thực chức năng, nhiệm vụ có hiệu công tác họ GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp Đào tạo nguồn lao động xuất trình người lao động nhà nước, doanh nghiệp XKLĐ dạy nghề, ngoại ngữ kiến thức cần thiết trước làm việc nước giúp cho người lao động đáp ứng công việc cách tốt tham gia làm việc nước Qua khài niệm đào tạo nguồn lao động xuất ta thấy trình đào tạo lao động xuất người lao động đào tạo nghề, ngoại ngữ kiến thức cần thiết 1.5.1.3 khái niệm liên quan: *, Di dân quốc tế: trình di chuyển lao động từ nước sang nươc khác để tìm việc lạm Nếu xét theo khía cạnh dan số học XKLĐ trình di dan quốc tế Trong bối cảnh toàn cầu hóa, di dân quốc tế hình thức XKLĐ gia tăng mạnh ghóp phần tích cực vào sách giải việc làm, tăng thu nhập, tạo ổn định phát triển đát nước *, Sức lao động : sức lao động tổng hợp thể lực trí lực người trình tạo cải xã hội phản ánh khả lao động người, điều kiện cần thiết trình lao động xã hội *, Hợp đồng đưa người lao động làm việc nước ngoài: thỏa thuận văn doanh nghiệp, tổ chức nghiệp với người lao động quyền, nghĩa vụ bên việc đưa người lao động làm việc nước 1.5.2 phân định nội dung nghiên cứu 1.5.2.1 Mục đích, Chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn lao động xuất * Mục đích: Điều 61 luật lao động quy định mục đích đào tạo lao động xuất Dạy nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động nhằm tạo nguồn lao động làm việc nước có trình độ kỹ nghề, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật kiến thức cần thiết khác phù hợp với yêu cầu thị trường lao động * Chức năng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng xuất lao động nhằm trang bị cho người lao động lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động nước * Nhiệm vụ: GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp - Giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam làm việc có thời hạn nước - Đào tạo ngoại ngữ cho số lao động xuất đạt trình độ chuẩn, giúp lao động giao tiếp ngoại ngữ đáp ứng thị trường lao động số quốc gia như: Nhật, Pháp, Trung Quốc, Hàn , Mỹ, Canada, Australia, Singapor, lybia - Đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng kỹ hành nghề thị trường lao động nước - Đào tạo ngoại ngữ song hành với nâng cao tay nghề, cho người lao động qua đào tạo người xuất lao động trở mong muốn tiếp tục xuất lao động - Bồi dưỡng nghiệp vụ xuất lao động cho cán đơn vị làm công tác xuất lao động, doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động làm việc nước - Mở rộng hoạt động liên kết đào tạo với cá nhân quan chức nước để đẩy mạnh hoạt động trung tâm thông qua xuất lao động, giới thiệu việc làm, tư vấn du học 1.5.2.2 Nội dung đào tạo nguồn lao động xuất Đào tạo lao động xuất bao gồm: dạy nghề, dạy ngoại ngữ bồi dưỡng kiến thức cần thiết (học định hướng) Dạy nghề: Để đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề cho doanh nghiệp nước doanh nghiệp hầu hết phải tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho người lao động xuất Trên thực tế,các DN XKLĐ có sở dạy nghề mình, hay liên kết với trường đào tạo nghề để đào tạo lao động xuất khẩu.việc đào tạo cho nghề lao động vòng ba tháng Người xuất lao động thường đào tạo nghề theo yêu cầu người sử dụng lao động nước việc tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề thị trường để cung cấp cho đối tác cần lao động ít, trường hợp lao động qua đào tạo thị trường chủ yếu xuất sang hàn quốc hỗ trợ nhà nước Dạy ngoại ngữ: ngoại ngữ rào cản lớn người lao động sang nước làm việc vầy trình đào tạo lao động xuất dạy ngoại ngữ công việc trọng , chiếm thời gian nhiều Ngôn ngữ đào tạo ngôn ngữ nước mà lao động sang làm việc người tham gia xuất lao động GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp doanh nghiệp đào tạo ngoại ngữ theo khung chương trình chuẩn nhà nước, DN hay theo yêu cầu đối tác nước Bồi dưỡng kiến thức cần thiết (học định hướng): Doanh nghiệp, tổ chức nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư nước đưa người lao động làm việc nước có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, kiểm tra cấp chứng cho người lao động trước làm việc nước Nội dung bồi dưỡng kiến thức cần thiết bao gồm: - Truyền thống, sắc văn hoá dân tộc; - Những nội dung liên quan pháp luật lao động, hình sự, dân sự, hành Việt Nam nước tiếp nhận người lao động; - Nội dung hợp đồng ký doanh nghiệp, tổ chức nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư nước với người lao động; - Kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động; - Phong tục tập quán, văn hoá nước tiếp nhận người lao động; - Cách thức ứng xử lao động đời sống; - Sử dụng phương tiện giao thông lại, mua bán, sử dụng dụng cụ, thiết bị phục vụ sinh hoạt đời sống ngày; - Những vấn đề cần chủ động phòng ngừa thời gian sống làm việc nước 1.5.2.3 hình thức đào tạo nguồn lao động xuất Tùy theo tiêu thức phân loại người ta phân chia đào tạo lao động thành hình thức khác nhau: *, Theo số lần đạo tạo :gồm đào tạo lần đầu đào tạo lại + Đào tạo lần đầu: hình thức đào tạo lao động xuất lần đầu Đối với đối tượng phải đào tạo từ đầu đào tạo tất nội dung: dạy nghề, ngoại ngữ, dạy định hướng + Đào tạo lại: hình thức đào tạo lao động tham gia lao động nước có nhu cầu lao động nươc tiếp Đối với đối tượng không cần phải đào tạo từ đầu, đào tạo tất nội dung đào tạođào tạo đối tác cần, đào tạo nội dung mà DN yêu cầu - Theo nội dung đào tạo : gồm đào tạo nghề (đào tạo nghiệp vụ), đào tạo ngoại ngữ, đào tạo kiến thức cần thiết (học định hướng) GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp + Đào tạo nghiệp vụ (đào tạo nghề): việc dạy cho người lao động kiến thức công việc mà họ làm sang làm việc nước ngoài, đào tạo cho họ nghiệp vụ, quy trình tiến hành công việc + Đào tạo ngoại ngữ : vào hợp đồng ký với đối tác nước NLĐ tiến hành đào tạo ngoại ngữ nước + Đào tạo kiến thức cần thiết (học định hướng): học truyền thống, sắc văn hoá dân tộc; nội dung liên quan pháp luật lao động, hình sự, dân sự, hành Việt Nam nước tiếp nhận người lao động:văn hóa DN - Theo đối tượng đào tạo: đào tạo lao động phổ thông, đào tạo tu nghiệp sinh + đào tạo lao động phổ thông :là hình thức đào tạo lao động làm việc công ty nước Yêu cầu hình thức đào tạo không cao hình thức đào tạo tu nghiệp sinh làm việc nước + đào tạo tu nghiệp sinh: hình thức đào tạo lao động làm việc việt nam theo hình thức vừa học vừa làm đào tạo theo hình thức yêu cầu lao động phải nói, hiểu ngôn ngữ quốc gia nhận tu nghiệp sinh 1.5.2.4 vai trò việc đào tạo lao động xuất Dạy nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động nhằm tạo nguồn lao động làm việc nước có trình độ kỹ nghề, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật kiến thức cần thiết khác phù hợp với yêu cầu thị trường lao động.đào tạo lao động xuất đảm bảo vai trò sau: - Đào tạo lao động xuất nhằm cao tay nghề, tình độ ngoại ngữ hiểu biết kỹ khác cho người lao động - Đào tạo lao động xuất thông qua việc dạy nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động nhằm tạo cho người lao động có khả đảm nhiệm hoàn thành công việc theo hợp đồng ký kết bên nước - Đào tạo giúp cho người lao động tránh khỏi bỡ ngỡ , vướng mắc công việc lao động sang nước làm việc - Đào tạo lao động xuất nhằm chủ động bồi dưỡng nguồn lực lao động xuất khẩu, nâng cao chất lượng đảm bảo uy tín cho đội ngũ lao động việt nam thị trường lao động quốc tế qua việc dạy nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp 1.5.2.5 nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo lao động xuất 1.5.2.5.1 yếu tố bên bên ngoài: - Chính sách nhà nước: sách nhà nước ảnh hưởng tới công tác đào tạo lao động xuất doanh nghiệp xuất lao động ví dụ nhà nước ban hành sách dạy nghề nhằm Phát triển nguồn lao động xuất đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng, cấu ngành nghề cho thị trường lao động nước ngoài, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động.với sách doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ công tác đào tạo lao động xuất hay nhà nước ban hành số sách hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ văn hóa để tham gia xuất lao động, hỗ trợ huyện nghèo công tác đào tạo lao động nhằm đẩy mạnh xuất lao động góp phần giảm nghèo bền vững - Khách hàng (đối tác nước ngoài) doanh nghiệp cần lao động việt nam, doanh nghiệp việt nam ký hợp đồng đưa người lao động làm việc nước hợp đồng đối tác nước yêu cầu cụ thể doanh nghiệp phải cung cấp lao động qua đào tạo phải đáp ứng yêu cầu đối tác, yêu cầu đối tác cao buộc DN Việt Nam phải đảm bảo công tác đào tạo, tuyển chọn tốt để đáp ứng yêu cầu - Người tham gia xuất lao động: người tham gia xuất lao động đính số lượng lao động đào tạo nghành nghề khác hay định đến thứ ngôn ngữ đào tạo đẻ phù hợp với yêu cầu người lao động di làm việc nước - Thị trường lao động: đòi hỏi yêu cầu thị trường lao động định đến công tác đào tạo lao động công ty, nghành nghề đào tạo phải phù hợp với nhu cầu thị trường, số lượng lao động đào tạo phụ thược vào tiêu tuyển dụng thị trường 1.5.2.5.2 yếu tố bên - Đội ngũ cán doanh nghiệp, đặc biệt đội ngũ làm công tác đào tạo lao động xuất khẩu: đội ngũ cán đào tạo lao động xuất chuyên môn hoá, đào tạo cách nghiệp vụ xuất lao động kiến thức, kỹ công tác đào tạo hiểu biết tốt luật pháp chủ trương, sách Đảng Nhà nước ta lĩnh GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp vực xuất lao động đảm bảo công tác đào tạo lao động xuất thực cách tốt - Cơ sở, vật chất trang thiết bị sở dạy nghề: định đến công tác đào tạo lao động xuất khẩu, sở vật chất doanh nghiệp xuất lao động đại, đầy đủ công tác đào tạo lao động xuất đảm bảo, chất lượng đào tạo lao động xuất đảm bảo - Nguồn vốn : nguồn vốn doanh nghiệp yếu tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo lao động doanh nghiệp Nếu nguồn vốn doanh nghiệp lớn doanh nghiệp đầu tư vào sở vật chất trang thiết bị dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng lao động xuất - Mục tiêu đào tạo: trình XKLĐ làm việc nước doanh nghiệp việt nam đào tạo lao động xuất với nhiều mục tiêu khác Mục tiêu đào tạo khác ảnh hưởng khác đến công tác đào tạo GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo 10 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRAENCO 2.1 Phương pháp nghiên cứu 2.1.1 Phương pháp thu thập liệu 2.1.1.1 Phương pháp sử dụng bảng câu hỏi Mục đích : phương pháp bảng hỏi nhằm thu thập số liệu sơ cấp, đáp ứng cụ thể yêu cầu hoạt động điều tra Đối tượng: đối tượng điều tra qua bảng câu hỏi : lao động tham gia XKLĐ cán công nhân viên làm nhiệm vụ XKLĐ công ty Cách thức thực : bảng câu hỏi thiết kế dành cho CBNV công ty người tham gia xuất lao động đào tạo công ty xuất lao động TRAENCO + Xác định nội dung cần làm rõ thông qua bảng hỏi + Thiết kế hai bảng hỏi theo nội dung định, tương ứng hai phiếu điều tra trắc nghiệm : phiếu điều tra trắc nghiệm số dành cho người lao động chuẩn bị xuất khẩu, phiếu điều tra trắc nghiệm thứ dành cho cán nhân viên công ty lao động đào tạo công ty 2.1.1.2 Phương pháp vấn Mục đích : vấn để làm rõ, tìm hiểu thêm nội dung mà bảng hỏi chưa thể câu hỏi tập trung vào nội dung chủ yếu : tình hình đào tạo, giải pháp đào tạo công ty … Đối tượng: đối tượng vấn Giám Đốc Phó Giám Đốc đào tạo Cách thức thực : vấn chuyên sâu ban lãnh đạo công ty CBNV làm công tác XKLĐ công ty Trước thực vấn, phải chuẩn bị trước nội dung buổi vấn nội dung phải phù hợp với đối tượng vấn Ngoài ra, kết hợp trình điều tra bảng hỏi vấn để thu kết tốt 2.1.1.3 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Thu thập thông tin, liệu từ các bộ phận của công ty, từ nguồn nghiên cứu thống các loại sách, giáo trình , báo tạp chí, văn pháp GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo 26 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Quản trị doanh nghiệp 2009.như số lượng lao động tham gia vào nghành nông, lam, ngư hàng năm đi, lao động tham gia vào nghành dịch vụ hàng năm tăng lao động tham gia xuất nghành nông, lâm, ngư vất vả lương thấp lao động tham gia nghành dịch vụ nhàn lương lại cao 2.3.2.3.2 Số lượng lao động xuất phân thị trường Bảng 2.13: Số lượng lao động xuất phân thị trường Quốc gia tiếp nhận Số lượng lao động 2008 So sánh So 2009 2009/2008 2010 Chên Tỷ lệ h lệch 50 Nhật 150 200 250 Hàn quốc Đài loan malaysia Nước khác 140 400 665 245 160 450 540 300 250 500 389 350 33.3 sánh Tổng 2010/2009 Chên Tỷ lệ h lệch 50 25 600 20 14.29 90 59.25 650 50 12.5 50 11.1 1350 -125 -18.8 -151 28 1594 55 22.5 50 16.7 895 (nguồn: phòng tổ chức hành chính) Qua bảng Số lượng lao động xuất phân theo thị trường ta thấy thị trường xuất lao động công ty Malaysia, nhật hàn quốc đài loan: vòng năm từ 2008 đến 2010 có 1594 lao động làm việc malaysia, 1350 lao động làm việc đài loan, 650 lao động làm việc hàn quốc, 600 lao động làm việc nhật bản, thị trường Lybia, Brunei, nước Trung Đông, Cộng hoà Séc, UAE, Qatar, Saudi Arabia 898 lao động Hàng năm lao động tham gia thị trường nhật bản, hàn quốc, đài loan tăng: lao động tham gia XKLĐ sang nhật năm 2009 tăng 50 lao động ( tương ứng tăng 33.3%) so với năm 2008, năm 2010 tăng 50 lao động ( tương ứng tăng 25%) so với năm 2009; lao động tham gia XKLĐ sang hàn quốc năm 2009 tăng 20 lao động ( tương ứng tăng 14.29%) so với năm 2008, năm 2010 tăng 90 lao động ( tương ứng tăng 59.25%) so với năm 2009; lao động tham gia XKLĐ đài loan năm 2009 tăng 50 lao động ( tương ứng tăng 12.5%) so với năm 2008, năm 2010 tăng 50 lao động ( tương ứng tăng 11.1%) so với năm 2009 lao động tham gia XKLĐ sang malaysia giảm, năm 2009 giảm 125 lao động ( tương ứng giảm 18.8) so với năm 2008, năm 2010 giảm 151 lao động ( tương ứng giảm 28%) so với năm 2009 lao động thang gia xuất sang thị trường đài loan, nhật hàn quốc hàng năm tăng, lao động tham gia xuất lao GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp 27 Khoa Quản trị doanh nghiệp động sang malaysia hàng năm giảm xu xuất lao động năm gần xuất sang quốc gia có thu nhập cao GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp 28 Khoa Quản trị doanh nghiệp CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRAENCO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu công tác đào tạo lao động xuất công ty 3.1.1 Những thành công công tác đào tạo lao động xuất nguyên nhân * Thứ nhất, công tác đào tạo bổ túc dạy nghề: công tác dạy nghề công ty có thành công sau: - Sau đào tạo nghề công ty XKLĐ TRAENCO có đến 88% lao động có nghề làm việc nước ngoài.tỉ lệ lao động có nghề công ty cao so với công ty có uy tin XKLĐ Đề án Dạy nghề cho lao động làm việc nước phủ phê duyệt đến năm 2011, tỷ trọng lao động làm việc nước có nghề đạt 70% Điều khẳng định công tác dạy nghề công ty có hiệu Có thành công công tác đào tạo công ty CB CNV xem trọng, công ty có đội ngũ CB CNV làm công tác đào tạo có lực giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, yêu nghề hết lòng mục đích đào tạo lao động công ty - Công ty xây dựng hệ thống đào tạo nghề quan niệm mới, “Đào tạo lao động lành nghề - lao động có kĩ lao động nghề cụ thể, nghề có tính hội nhập” Vì người lao động tham gia xuất lao động công ty nói riêng, người tham gia xuất lao động làm việc nước nói chung việc xem làm nghề cụ thể có kĩ để đáp ứng yêu cầu công việc người sử dụng lao động nước hay không Chính nhiều nghành nghề đào tạo công ty nhằm đáp ứng yêu cầu người tham gia XKLĐ người sử dụng lao động Công ty xây dựng hệ thống đào tạo nghề quan niệm nhờ đội ngũ quản lý doanh nghiệp tìm hiểu, bám sát nhu cầu thị trường định phù hợp thích nghi với thay đổi nhu cầu thị trường - Tất nghành nghề đào tạo sở dạy nghề công ty sát yêu cầu mà đối tác nước đòi hỏi doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu thị trường GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp 29 Khoa Quản trị doanh nghiệp nhu cầu đối tác để tuyển dụng, đào tạo nguồn lao động phù hợp với nhu cầu thị trường *Thứ hai, công tác dạy ngữ: - Chương trình, giáo trình ngoại ngữ chuẩn hóa theo đối tượng nên lao động cung cấp kiến thức cần thiết trình giảng dạy học trình đào tạo công ty áp dụng giao tiếp sang nước làm việc Cũng chương trình, giáo trình ngoại ngữ chuẩn hóa theo đối tượng nên người lao động có cảm hứng học tập, không gây nhàm chán cho lao động trình đào tạo ngữ nên hiệu nâng cao giảm tránh số khó khăn giao tiếp bước đầu lao động sang làm việc nước từ người lao động dễ dàng hòa nhập vơi nhũng lao động quốc gia khác dễ dàng tiếp thu, hòa nhập với công việc - Chương trình , giáo trình ngoại ngữ biên soạn thiết kế có hình ảnh minh họa đoạn đối thoại phù hợp với trình độ lao động.không gây nhàm chán, tạo tinh thần học tập sôi Chính trình học ngoại ngữ lao động sở đào tạo công ty hiệu so với công ty xuất lao động khác * Thứ ba, công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết khác (học định hướng): Trong trình tham gia đào tạo công ty người lao động công ty bồi dưỡng đầy đủ cá kiến thức cần thiết mà doanh nghiệp XKLĐ khác đào tạo bồi dưỡng cách qua loa, mang tính hình thức kiến thức truyền thống, sắc văn hoá dân tộc; nội dung liên quan pháp luật lao động, hình sự, dân sự, hành Việt Nam nước tiếp nhận người lao động; nội dung hợp đồng ký doanh nghiệp, tổ chức nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư nước với người lao động; kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động; phong tục tập quán, văn hoá nước tiếp nhận người lao động; cách thức ứng xử lao động đời sống; Sử dụng phương tiện giao thông lại, mua bán, sử dụng dụng cụ, thiết bị phục vụ sinh hoạt đời sống ngày ;những vấn đề cần chủ động phòng ngừa thời gian sống làm việc nước Chính lao động tham gia xuất lao động công ty có ý thức chấp hành kỷ luật tốt hơn,số lượng lao động công ty làm việc nước bỏ trốn bị trục xuất lao động thích nghi với sống tốt so với lao động khác GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp 30 Khoa Quản trị doanh nghiệp 3.1.2 Những hạn chế nguyên nhân công tác đào tạo * Thứ công tác dày nghề: công tác dạy nghề cho lao động làm việc nước công ty có thành công định song hạn chế là: - Chưa đào tạo lao động có tay nghề cao, chất lượng lao động xuất hạn chế thời gian dạy nghề ngắn,cơ sở vật chất kỹ thuật sở dạy nghề chưa đồng bộ, chưa ứng dụng công nghệ dạy học tiên tiến, chưa hợp tác chặt chẽ với tổ chức đào tạo nghề, chưa huy động doanh nghiệp, khu công nghiệp, làng nghề tham gia khâu đào tạo Đây lỗ hổng lớn quy trình đào tạo nghề nước ta nói chung, công ty XKLĐ TRAEN nói riêng - Một số nghành, nghề mạnh sở dạy nghề công ty nghành lắp ráp linh kiện máy tính doanh nghiệp chưa trọng đầu tư sở vật chất để đào tạo lao với chất lượng tốt - , Chỉ đào tạo xuất lao động phổ thông, chưa đào tạo nguồn lao động có trình độ cao sách xuất lao động công ty xuất nguồn lao động phổ thông, không quan tâm đến xuất nguồn lao động có trình độ cao - Cơ sở dạy nghề hà nội có diện nhỏ, nguồn vốn để đầu tư vào việc xây dựng hạn chế * Thứ hai, công tác dạy ngữ: Công tác giảng dạy ngoại ngữ chưa đạt hiệu tối đa thời gian dạy ngoại ngữ it, thông thường lao động xuất làm việc nước tham gia học ngoại nhữ sở đào tạo công ty khoảng đến tháng nên khả giao tiếp lao động yếu, lao động nói hiểu câu ngắn bản, chưa giao tiếp Hơn trình học ngoại ngữ trình đào tạo thời gian không cho phép nên tình thoại giao tiếp ngoại ngữ, hay tình đối thoại người học với người học, giáo viên người học Thêm vào sở vật chất kỹ thuật sử dụng giảng dạy lao, máy nghe , máy phát âm nên hiệu công tác đào tạo ngoại ngữ cho lao động chưa cao 3.2 đề xuất, kiến nghị với vấn đề đào tạo lao động xuất 3.2.1 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động xuất công ty xuất lao động TRAENCO 3.2.1.1 giải pháp đào tạo bổ túc nâng cao tay nghề cho người lao động GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp 31 Khoa Quản trị doanh nghiệp - Công nghệ , sở vật chất thiết bị dạy nghề định đến hiệu công tác dạy nghề sở vật chất kỹ thuật sơ dạy nghề công tyđông hà nội chưa đồng Vì để công tác đào tạo nghề cò hiệu hơn, để nâng cao tay nghề lao động công ty XKLĐ TRAENCO nên đại hóa sở vật chất thiết bị dạy nghề, ứng dụng công nghệ dạy nghề tiên tiến Ví dụ sở dạy nghề hà nội công ty cần phải đầu tư thêm trang thiết bị dạy nghề mộc, hay cần thay toàn máy may tất máy may mua từ lâu cũ kỹ khó sử dụng sang nước làm việc nghành dệt hay nhuộm lao động làm việc thiết bị cũ kỹ lạc hầu - Tận dụng sách tín dụng ưu đãi sở dạy nghề cho lao động xuất công ty XKLĐ để vay vốn để đầu tư tăng quy mô phòng học, mở rộng diện tích sở dạy nghề Hà Nội để phục vụ đào tạo lao động xuất nhằm nâng cao chất lượng lao động xuất - Hợp tác chặt chẽ với tổ chức đào tạo nghề, huy động doanh nghiệp, khu công nghiệp, làng nghề tham gia khâu đào tạo để đào tạo lao động có tay nghề cao nâng cao chất lượng lao đông xuất kết hợp đào tạo nghề mạnh công ty cách tốt hơn: sở dạy nghề công ty XKLĐ TRAENCO đào tạo lao đông phổ thông để xuất nên trình độ, lực dạy nghề hạn chế, mốt số nghành nghề công ty không đào tạo yêu cầu đòi hỏi tay nghề lao động đối tác cao công ty nên kết hợp với trung tâm dạy nghề, tổ chức đào tạo nghề hay khu công nghiệp, làng nghề để đào tạo lao động tham gia XKLĐ công ty nhằm đào tạo lao động có tay nghề cao bổ túc nâng cao, củng cố trình độ tay nghề lao động Điều làm tăng chất lượng, tay nghề lao động mà làm giảm chi phí đào tạo cho doanh nghiệp mở thêm nghành nghề đào tạo thê mạnh Ví dụ công ty nên kết hợp với trường trung cấp dạy nghề đào tạo lao động nghành cắt ghọt kim loại cho lao động tham gia xuất lao động liên quan đến nghành cắt gọt kim loại, hay kết hợp với làng nghề nhuộm truyền thống cho lao động nâng cao tay nghề trước tham gia làm việc nghành dệt, nhuộm GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp 32 Khoa Quản trị doanh nghiệp - Xây dựng, ban hành chương trình, giáo trình dạy nghề theo modul, linh hoạt, thích ứng với hợp đồng lao động; tăng thời lượng dạy nghề, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp giáo dục định hướng - Đổi phương pháp dạy nghề, ứng dụng công nghệ dạy học tiên tiến, gắn liền đào tạo công ty với sở sản xuất nước để tương thích với yêu cầu thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam.ví dụ trình đào tạo lao động nghành xây dựng công ty nên kết hợp với tổ chức, nhóm thợ làm lĩnh vực xây dựng để lao động tiếp xúc tham gia làm việc thực tế xây tường, trát tường, sơn tường, đổ móng, đổ bê tông, dựng sàn công trình việt nam từ nâng cao tay nghề lao động - Nâng cao trình độ cán làm công tác dày nghề: để nâng cao chất lượng lao động , doanh nghiệp nên có kế hoạch cách làm thích hợp để bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán theo nhiều chuyên đề khác tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên tham gia dạy nghề, đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng Ví dụ đăng ký cho cán làm công tác dạy nghề tham gia vào chương trình hỗ trợ nhà nước để nâng cao trình độ - Tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên tham gia dạy nghề, đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho lao động làm việc nước thực tập, khảo sát thực tiễn nước tiếp nhận lao động 3.2.1.2 Giải pháp bổ túc nâng cao trình độ ngoại ngữ - Tiếp tục biên soạn thiết kế chuẩn hóa Chương trình, giáo trình ngoại ngữ để việc đào tạo ngoại ngữ cho lao động xuất có hiệu Tuy Chương trình, giáo trình ngoại ngữ chuẩn hóa theo đối tượng biên soạn thiết kế có hình ảnh minh họa đoạn đối thoại phù hợp với trình độ lao động theo thời gian nhu cầu thị trường thay đổi, yêu cầu đối tác, người lao động cao chương trình giáo trình không phù hợp nên cần phải tiếp tục biên soạn thiết kế chuẩn hóa Chương trình, giáo trình ngoại ngữ - Tăng thời lượng dạy ngoại ngữ: thời gian dạy ngoại ngữ trình đào tạo lao động khó tiếp thu tất các kiến thức hay giao tiếp sang làm việc nước Đây cản trở lớn gây khó khăn lao động sang nước làm việc để giảm bớt khó khăn này, trình đào tạo doanh nghiệp nên tăng cường thời gian giảng dạy GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp 33 Khoa Quản trị doanh nghiệp ngoại ngữ đặc biệt kỹ nghe, nói cho người lao động xem nghe hội thoại, tình giao tiếp hay gặp thực tế - Thực tế trình dạy ngoại ngữ công ty XKLĐ TRAENCO dạy phương pháp truyền thống, chưa sử dụng trang thiết bị đại vào trình giảng dạy công ty nên đầu tư sở vật chất cho lớp học ngoại ngữ máy chiếu, thiết bị nghe phát âm ngoại ngữ đổi phương pháp dạy ngoại ngữ để trình học ngoại ngữ lao động nghe, xem hội thoại giao tiếp thực tế giáo trình để nâng cao kiến thức, kỹ nghe cá kỹ khác 3.2.1.3 giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức cần thiết khác Tổ chức dạy cấp chứng bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước làm việc nước cách nghiêm túc hơn, không cấp chứng bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động không đạt yêu cầu, vi phạm kỷ luật trình bổ túc nâng cao tay nghề, học ngoại ngữ bồi dưỡng kiến thức cần thiết khác doanh nghiệp 3.2.2 số kiến nghị 3.2.2.1 kiền nghị với nhà nước *, Thực hiện, kiểm tra, giám sát tốt đề án hỗ trợ huyện nghèo đẩy mạnh xuất lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 nhằm hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ văn hóa để tham gia xuất lao động, hỗ trợ người lao động học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo quy định Luật Người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng; hỗ trợ chi phí khám sức khỏe; làm hộ chiếu, viza lý lịch tư pháp để tham gia xuất lao động * Mở trường trung cấp dạy nghề, gắn đào tạo nghề với giải việc làm xuất lao động * Hình thành số trường dạy nghề nòng cốt để dạy nghề, đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho lao động làm việc nước nhằm đạt mục tiêu hàng năm đưa 10 vạn lao động đào tạo nghề làm việc nước GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp 34 Khoa Quản trị doanh nghiệp * Gắn liền công tác đào tạo nghề với xuất lao động nhằm tạo việc làm cho lao động sau trở nước có tay nghề caocông việc thu nhập ổn định kết hợp đào tạo nguồn nhân lực sau xuất lao động nhằm mục đích hình thành đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, có kỹ lĩnh vực nghề nghiệp định, chuyển giao rèn luyện giá trị tác phong công nghiệp, văn hóa ứng xử tiên tiến đồng thời trang bị thêm trình độ ngoại ngữ giai đoạn hội nhập mà quốc gia gửi lao động cần đào tạo * Hoàn thiện hệ thống nhóm sách kinh tế, đào tạo-giáo dục, xã hội để khuyến khích tổ chức kinh tế-xã hội nước quốc tế có hội phối hợp hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ công tác đào tạo lao động xuất nhằm sử dựng có hiệu nguồn nhân lực trước, sau XKLĐ * hỗ trợ chi phí đào tạo cho lao động tham gia xuất lao động nhằm giảm bớt khó khăn nâng cao chất lượng lao động * Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động nước cung cấp cho sở dạy nghề, doanh nghiệp xuất lao động, quan quản lý nhà nước người lao động * Ban hành sách cho sở dạy nghề cho lao động làm việc nước hưởng sách ưu đãi thuế sử dụng đất, ưu đãi tín dụng theo quy định pháp luật thu học phí theo quy định cấp có thẩm quyền * Công tác tuyên truyền đào tạo nghề xuất lao động: Trước việc tuyên truyền vận động xuất lao động đào tạo nghề xuất lao động chưa xã hội lao động nông thôn quan tâm rộng rãi nội dung tuyên truyền chưa đầy đủ chưa rộng rãi môi trường dẫn tới chưa thu hút phong trào đoàn thể Nhất chưa vận động tổ chức Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh địa phương tham gia phát động sâu rộng Do để đạt hiệu công tác tuyên truyền nhà nước, cấp quyền địa phương cần nhanh chóng cải thiện nội dung tuyên truyền với tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền qua nhiều kênh quy mô tuyên truyền rộng tới tận cấp xã Trong đặc biệt ý vận động tham gia tổ chức Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp hội nghề nghiệp địa phương Và vận động nhà trường phổ thông tham gia tuyên truyền, kết hợp đưa nội dung tuyên truyền đào tạo nghề phục vụ xuất lao động vào công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh bước vào tuổi lao động, từ họ nhà GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp 35 Khoa Quản trị doanh nghiệp trường để từ hình thành ý thức lao động tìm việc làm Khi đó, tuyên truyền đào tạo nghề phục vụ xuất lao động có hiệu đại phận học sinh tiếp cận thông tin, tác động cụ thể họ bắt đầu ý thức định hướng nghề môi trường làm việc hay nước để có bước chuẩn bị tốt kĩ nghề tâm lí * Nhà nước nên hướng việc XKLĐ thời gian tới tập trung vào thị trường có thu nhập cao, hạn chế lao động đến thị trường có thu nhập thấp nhằm nâng cao chất lượng giá trị lao động * Ban hành, thực thi, kiểm tra giám sát sách Phát triển mạng lưới sở dạy nghề cho lao động làm việc nước nhằm Khuyến khích sở dạy nghề, có sở dạy nghề doanh nghiệp xuất lao động, thuộc thành phần kinh tế đầu tư đào tạo nhân lực kỹ thuật nghề mà thị trường lao động nước có nhu cầu * Lựa chọn thêm trường dạy nghề số trường dạy nghề trọng điểm Nhà nước đầu tư lớn nguồn vốn nước làm nòng cốt việc tạo nguồn, đào tạo lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho lao động làm việc nước * Tăng cường công tác tra, kiểm tra kiểm định chất lượng dạy nghề cho lao động làm việc nước 3.2.2.2 kiền nghị với công ty xuất lao động TRAENCO *, kiến nghị công tác tuyển lao động: Công ty nên phối hợp với quyền địa phương việc tìm kiếm tuyển chọn lao động Lựa chọn người lao động xuất thân từ gia đình có truyền thống giáo dục tốt, có ý thưc chấp hành pháp luật nhà nước.công ty tiến hành trực tiếp tuyển dụng, kiên quyêt không tuyển lao động qua trung gian, qua cò để làm giảm rủi ro cho công ty người lao động tăng cường uy tín cho công ty Không tuyển lao động ạt, tuyển tiêu số lượng Xây dựng tiêu tuyển dụng lao động dựa yêu cầu đối tác Đưa tiêu chí tuyển dụng như: tốt nghiệp từ trung học sở trở lên, sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm Công ty nên ưu tiên tuyển dụng quân nhân xuất ngũ địa phương, họ có ý thức kỷ luật tốt, tác phong nhanh nhẹn nên dễ thích nghi với tác phong công nghiệp, chịu áp lực tốt GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp 36 Khoa Quản trị doanh nghiệp Công ty nên thông báo thông tin công ty thông tin tuyển dụng công khai, đặc biệt thông báo thông tin tuyên dụng lao động làm việc nước phương tiện thông tin đại chúng để người lao động biết có thông tin đầy đủ xác để họ sẵn sàng tham gia tuyển dụng Khi địa phương tuyển dụng, công ty phải cử cán có khả giao tiếp tốt, am hiểu cá điều luật, am hiểu quy trình, kiến thức xuất lao động để giải thích thắc mắc cho người lao động *, Kiến nghị công tác đào tạo lao động - Quản lý chặt chẽ lao động xuất trình đào tạo công ty, giáo dục định hướng ý thức kỷ luật, tác phong làm việc lao động tốt nhằm giảm thiểu trường hợp lao động bỏ trốn hay bị trục xuất sang nước làm việc gây ảnh hưởng đến uy tín gây thiệt hại tài cho công ty - Công ty XKLĐ TRAENCO nên kết hợp đào tạo nguồn lao động có trình độ tay nghề cao để xuất Vì thị trường lao động xuất doanh nghiệp nước cần nguồn lao động có trình độ tay nghề cao với mức lương cao thị trường nguồn lao động xuất có trình độ cao Vì thị ường công ty có khả đào tạo nguồn lao động có trình độ cao đem lại hiệu tối đa xuất lao động * Một số kiến nghị khác: - Doanh nghiệp nên phối hợp với trung tâm dạy nghề hay trường trung cấp dạy nghề để giới thiệu hợp đồng tới người lao động tổ chức tuyển chọn lao động có nhu cầu tham gia xuất lao động đào tạo nghề trung tâm dày nghề, hay trường trung cấp dạy nghề lao động có nhu cầu xuất lao động trung tâm dạy nghề hay trường trung cấp dạy nghề đào tạo nghề cách có hệ thống nên trình độ tay nghề họ cao nên đáp ứng yêu cầu đối tác, đơn đặt hàng Chính chất lượng nguồn lao động hẳn nguồn lao động khác đáp ứng yêu cầu đối tác nên đối tác nước ưa chuộng, ký kết hợp đồng nhiều từ tăng cường uy tín cho công ty - Hợp tác quốc tế: Mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài, tổ chức quốc tế lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý, giáo viên tham gia đào tạo lao động làm việc nước ngoài.như biết, nguồn nhân lực việt nam nhiều hạn chế, trình độ kỹ so với nguồn nhân lực nước thua nhiều, công tác đào tạo nguồn nhân lực việt nam thua so với nước phát triển Vì doanh nghiệp việt nam cần mở rộng hợp GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp 37 Khoa Quản trị doanh nghiệp tác với nước ngoài, tổ chức quốc tế lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý, giáo viên tham gia đào tạo lao động làm việc nước để phát triển nâng cao trình độ, chất lượng CBNV làm công tác đào tạo, điều làm tiền đề cho việc nâng cao hiệu xuất lao động, hiệu công tác đào tạo lao động từ đào tạo GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp 38 Khoa Quản trị doanh nghiệp MỤC LỤC * Chức năng: * Nhiệm vụ: .4 - Chính sách nhà nước: sách nhà nước ảnh hưởng tới công tác đào tạo lao động xuất doanh nghiệp xuất lao động ví dụ nhà nước ban hành sách dạy nghề nhằm Phát triển nguồn lao động xuất đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng, cấu ngành nghề cho thị trường lao động nước ngoài, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động.với sách doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ công tác đào tạo lao động xuất hay nhà nước ban hành số sách hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ văn hóa để tham gia xuất lao động, hỗ trợ huyện nghèo công tác đào tạo lao động nhằm đẩy mạnh xuất lao động góp phần giảm nghèo bền vững .8 - Khách hàng (đối tác nước ngoài) doanh nghiệp cần lao động việt nam, doanh nghiệp việt nam ký hợp đồng đưa người lao động làm việc nước hợp đồng đối tác nước yêu cầu cụ thể doanh nghiệp phải cung cấp lao động qua đào tạo phải đáp ứng yêu cầu đối tác, yêu cầu đối tác cao buộc DN Việt Nam phải đảm bảo công tác đào tạo, tuyển chọn tốt để đáp ứng yêu cầu - Người tham gia xuất lao động: người tham gia xuất lao động đính số lượng lao động đào tạo nghành nghề khác hay định đến thứ ngôn ngữ đào tạo đẻ phù hợp với yêu cầu người lao động di làm việc nước - Thị trường lao động: đòi hỏi yêu cầu thị trường lao động định đến công tác đào tạo lao động công ty, nghành nghề đào tạo phải phù hợp với nhu cầu thị trường, số lượng lao động đào tạo phụ thược vào tiêu tuyển dụng thị trường 1.5.2.5.2 yếu tố bên - Đội ngũ cán doanh nghiệp, đặc biệt đội ngũ làm công tác đào tạo lao động xuất khẩu: đội ngũ cán đào tạo lao động xuất chuyên môn hoá, đào tạo cách nghiệp vụ xuất lao động kiến thức, kỹ công tác đào tạo hiểu biết tốt luật pháp chủ trương, sách Đảng Nhà nước ta lĩnh vực xuất lao động đảm bảo công tác đào tạo lao động xuất thực cách tốt - Cơ sở, vật chất trang thiết bị sở dạy nghề: định đến công tác đào tạo lao động xuất khẩu, sở vật chất doanh nghiệp xuất lao động đại, đầy đủ công tác đào tạo lao động xuất đảm bảo, chất lượng đào tạo lao động xuất đảm bảo .9 - Nguồn vốn : nguồn vốn doanh nghiệp yếu tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo lao động doanh nghiệp Nếu nguồn vốn doanh nghiệp lớn doanh nghiệp đầu tư vào sở vật chất trang thiết bị dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng lao động xuất - Mục tiêu đào tạo: trình XKLĐ làm việc nước doanh nghiệp việt nam đào tạo lao động xuất với nhiều mục tiêu khác Mục tiêu đào tạo khác ảnh hưởng khác đến công tác đào tạo Qui mô đào tạo: công ty XKLĐ TRAENCO xuất lao động họat động với lưu lượng tối đa 2.300 học viên tập trung nhiệm vụ: giáo dục định hướng, dạy ngoại ngữ, đào tạo nghề theo yêu cầu thị trường xuất lao động, bồi dưỡng cán quản lý thực hịện nhiệm vụ xuất lao động 17 * Khách hàng (đối tác nước ngoài): Qua kết tổng hợp từ phiếu điều tra ta thấy tất cán công nhân viên cho Khách hàng (đối tác nước ngoài) yếu tố có ảnh hưởng tới chất lượng lao động xuất 18 Những doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp lao động công ty doanh nghiệp ký kết hợp đồng xuất lao động với công ty, công ty ký hợp đồng đưa người lao động làm việc nước hợp đồng đối tác nước yêu cầu cụ thể công ty phải cung GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp 39 Khoa Quản trị doanh nghiệp cấp lao động qua đào tạo phải đáp ứng yêu cầu đối tác, yêu cầu đối tác cao buộc công ty phải đảm bảo công tác đào tạo, tuyển chọn tốt để đáp ứng yêu cầu 18 * Người tham gia xuất lao động: người tham gia xuất lao động đính số lượng lao động đào tạo nghành nghề khác hay định đến số lượng lao động làm việc nước công ty XKLĐ TRAENCO Người than gia XKLĐ công ty chủ yếu lao động phổ thông nên trình độ hạn chế nên công tác giảng dạy gặp khó khăn, nên công ty tìm giải pháp đào tạo hiệu để nâng cao chất lượng lao động.ngoài ta thấy số lượng lao động tham gia XKLĐ công ty lớn, công ty phải đào tạo số lượng lao động lớn điều ảnh hưởng tới quy mô, khả đào atoj công ty .18 * Thị trường lao động: Qua kết tổng hợp từ phiếu điều tra ta thấy tất CBNV công ty cho thị trường lao động có ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo lao động xuất công ty.yêu cầu thị trường trình độ tay nghề, kỹ lao động ngày cao để đáp ứng nhu cầu thị trường công ty XKLĐ TRAENCO phải có giải pháp để nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu thị trường chất lượng số lượng lao động đào tạo 19 2.2.2.2 yếu tố bên 19 *, Đội ngũ cán doanh nghiệp, đặc biệt đội ngũ làm công tác đào tạo lao động xuất khẩu: đội ngũ cán đào tạo lao động xuất công ty xuất lao động TRAENCO chuyên môn hoá, đào tạo cách nghiệp vụ xuất lao động kiến thức, kỹ công tác đào tạo hiểu biết tốt luật pháp chủ trương, sách Đảng Nhà nước ta lĩnh vực xuất lao động đảm bảo công tác đào tạo lao động xuất thực cách tốt TRAENCO có đội ngũ cán nhân viên Đặc biệt CBNV làm công tác đào tạo có trình độ, lực, kinh nghiệm điều kiện quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo lao động xuất 19 * Nguồn vốn, Vật chất trang thiết bị sở dạy nghề: nguồn vốn công ty XKLĐ TRAENCO hạn chế công ty chưa đầu tư, đại hóa sở vật chất thiết bị cho công tác đào tạo, sở vật chất trang thiết bị công ty chưa đồng bộ, đại hóa lao động công tác đào tạo lao động xuất chất lượng đào tạo chưa đạt kết tốt .19 * Mục tiêu đào tạo: 20 Mục tiêu chung: Đào tạo, bồi dưỡng xuất lao động đáp ứng yêu cầu số lượng, đảm bảo chất lượng, cấu ngành nghề đáp ứng yêu cầu thị trường lao động nước ngoài, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động mục tiêu công ty để đạt mục tiêu đặt yêu cầu công ty xklđ traen co nói chung, CBNV công ty nói riêng cố gắng công tác đào tạo chất lượng đào tạo lao động công ty không ngừng nâng cao 20 Mục tiêu cụ thể: Tổ chức đào tạo nghề, giáo dục định hướng, dạy ngoại ngữ công ty XKLĐ TRAENCO nhằm trang bị cho người lao động lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có khả giao tiếp, có sức khỏe, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động nước Đồng thời bồi dưỡng cán quản lý thực nhiệm vụ xuất lao động Trong trình đào tạo lao động xuất công ty XKLĐ TRAENCO bước hoàn thành từ mục tiêu cụ thể ghóp phần thực mục tiêu chung công tác đào tạo mục tiêu doanh nghiệp 20 * Mở trường trung cấp dạy nghề, gắn đào tạo nghề với giải việc làm xuất lao động 33 * Gắn liền công tác đào tạo nghề với xuất lao động nhằm tạo việc làm cho lao động sau trở nước có tay nghề caocông việc thu nhập ổn định kết hợp đào tạo nguồn nhân lực sau xuất lao động nhằm mục đích hình thành đội ngũ lao động có trình độ GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo Chuyên đề tốt nghiệp 40 Khoa Quản trị doanh nghiệp chuyên môn, có kỹ lĩnh vực nghề nghiệp định, chuyển giao rèn luyện giá trị tác phong công nghiệp, văn hóa ứng xử tiên tiến đồng thời trang bị thêm trình độ ngoại ngữ giai đoạn hội nhập mà quốc gia gửi lao động cần đào tạo .34 GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Võ Tạo ... ta phải nâng cao chất lượng lao động xuất Để nâng cao chất lượng lao động xuất yếu tố định công tác đào tạo cho lao động xuất Công ty xuất lao động Công ty xuất lao động TRAENCO Bộ lao động, thương... ĐỀ XUẤT VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRAENCO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu công tác đào tạo lao động xuất công. .. hiệu công tác đào tạo ngoại ngữ cho lao động chưa cao 3.2 đề xuất, kiến nghị với vấn đề đào tạo lao động xuất 3.2.1 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động xuất công ty xuất lao động TRAENCO
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp đào tạo lao động nhằm nâng cao chất lượng lao động tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCO , giải pháp đào tạo lao động nhằm nâng cao chất lượng lao động tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCO , giải pháp đào tạo lao động nhằm nâng cao chất lượng lao động tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCO , - Mục tiêu đào tạo: trong quá trình XKLĐ đi làm việc tại nước ngoài các doanh nghiệp việt nam đào tạo lao động xuất khẩu với nhiều mục tiêu khác nhau. Mục tiêu đào tạo khác nhau ảnh hưởng khác nhau đến công tác đào tạo., * Thị trường lao động: Qua kết quả tổng hợp từ phiếu điều tra ta thấy tất cả CBNV của công ty đều cho rằng thị trường lao động có ảnh hưởng đến các hoạt động đào tạo lao động xuất khẩu của công ty.yêu cầu của thị trường về trình độ tay nghề, kỹ năng của l

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay