bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học thpt chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG bài tập PHỐI hợp các QUY LUẬT DI TRUYỀN

32 139 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:24

Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền Chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP PHỐI HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN A MỞ ĐẦU Sinh học môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ hệ thống sống cấp độ tổ chức khác từ cấp độ phân tử đến cấp độ sinh Các mối quan hệ phức tạp chặt chẽ tuân theo quy luật định Đây môn khoa học mang tính lý thuyết gắn liền với thực tiễn, đòi hỏi người học phải có liên hệ lý thuyết với thực hành vận dụng Thông qua thực hành người học hiểu sâu kiến thức lý thuyết thao tác vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn Bởi vậy, công tác dạy học giáo viên không hướng dẫn cho học sinh kiến thức lý thuyết mà cần rèn luyện kỹ thực hành cho học sinh Khi học sinh thực kỹ thực hành vận dụng sở khoa học lý thuyết cách nhuần nhuyễn có khả tự học, tự nghiên cứu từ vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế có hiệu Trong chương trình sinh học phổ thông, “Các quy luật di truyền” phần kiến thức tương đối khó Mỗi quy luật có đặc điểm riêng, tính trạng riêng rẽ lại chịu chi phối quy luật định Nhưng thể sống có nhiều tính trạng quần thể có nhiều cá thể, nghiên cứu phép lai nhiều tính trạng, tỉ lệ kiểu hình đời sau kết phối hợp quy luật di truyền Có nhiều phương pháp để phát quy luật chi phối phép lai: vận dụng phân tích sở khoa học lý thuyết, thực nghiệm thu hoạch kết định tính, định lượng… Đối với học sinh phổ thông vận dụng lý thuyết giải toán lai nhiều tính trạng để tìm quy luật di truyền phương pháp phổ biến hiệu Hiện có nhiều sách tham khảo, chuyên đề khai thác vấn đề lý thuyết phương pháp giải tập quy luật di truyền, tài liệu chưa tập hợp theo hệ thống xây dựng quy trình giải tập cách rõ ràng Học sinh gặp nhiều khó khăn việc ứng dụng kiến thức lý thuyết vào giải tập, tập phối hợp quy luật di truyền Trong trình dạy học, nhận thấy việc bồi dưỡng lực tìm tòi khám phá học sinh, hình thành kỹ giải tập tổng hợp quan trọng Bởi thực đề tài “phương pháp giải số dạng tập phối hợp quy luật di truyền” với mong muốn giúp học sinhsở rèn luyện kĩ giải tập tổng hợp quy luật di truyền Trang Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền B NỘI DUNG I TỔNG QUAN I.1 Nhận dạng quy luật di truyền toán lai nhiều tính trạng Đặc điểm di truyền tính trạng toán lai nhiều tính trạng gồm yếu tố: Đặc điểm di truyền tính trạng Quan hệ gen chi phối tính trạng Vì để nhận dạng quy luật di truyền chi phối tập lai nhiều tính trạng tiến hành bước: Bước 1: Xác định đặc điểm di truyền tính trạng Bước 2: Xác định mối quan hệ gen I.1.1 Xác định đặc điểm di truyền tính trạng Đặc điểm di truyền tính trạng bao gồm số khả sau: - Một gen chi phối tính trạng, nằm NST thường: Gồm: + Gen trội - lặn hoàn toàn + Gen trội không hoàn toàn + Gen đa alen + Di truyền đồng trội + Gen gây chết + Gen bị ảnh hưởng giới tính + Gen bị hạn chế giới tính + Hiệu ứng dòng mẹ - Một cặp gen chi phối tính trạng, nằm NST giới tính: + Gen nằm NST giới tính X alen tương ứng Y + Gen nằm NST giới tính Y alen tương ứng X + Gen nằm NST giới tính X có alen tương ứng Y - Một cặp gen chi phối nhiều tính trạng: Gen đa hiệu - Nhiều cặp gen chi phối tính trạng: Tương tác gen + Tương tác bổ sung + Tương tác át chế + Tương tác cộng gộp - Gen nằm NST (gen tế bào chất) Phương pháp xác định tính trạng trội – lặn hoàn toàn: + TH 1: P chủng khác 1cặp tính trạng tương phản, tính trạng cặp gen chi phối, F1 đồng tính giống bên bố mẹ Khi tính trạng biểu F1 tính trạng trội VD: Lai hai thứ đậu Hà lan chủng hạt trơn với hạt nhăn, F xuất toàn hạt trơn, tính trạng cặp gen chi phối  hạt trơn trội so với hạt nhăn + TH 2: P chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 Cho F1 tạp giao hay tự thụ F2: tỉ lệ KH 3: 1 Tính trạng chiếm tỉ lệ 3:4 F2 trội Hoặc: F1x F1F2: tỉ lệ KH 3: 1Tính trạng chiếm tỉ lệ 3/4 F2 trội Trang Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền VD: Lai hai thứ đậu Hà lan F 1, cho F1 tự thụ phấn F2 thu tỉ lệ hạt vàng: 1hạt xanh Có hF2 = = x chủng tính trạng cặp gen chi phối, hạt trơn trội so với hạt nhăn + TH 3: P có kiểu hình giống nhau; xuất tính trạng khác P  Tính trạng biểu F1 tính trạng lặn VD: Lai hai thứ đậu Hà Lan hạt vàng với nhau, F thu vừa hạt vàng, vừa hạt xanh  tính trạng hạt xanh tính trạng lặn; hạt vàng tính trạng trội Phương pháp xác định tính trạng trội không hoàn toàn + TH 1: P chủng tương phản, tính trạng cặp gen chi phối, F1 đồng tính biểu tính trạng trung gian VD: Lai thứ hoa (thuần chủng) hoa đỏ hoa trắng F đồng loạt hoa màu hồng Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng, biết tính trạng cặp gen chi phối? Biện luận: P t/c khác nên F1 có KG dị hơp 1cặp gen biểu màu hoa hồng tính trạng trung gian màu đỏ màu trắng tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật trội không hoàn toàn + TH 2: Lai P chủng tương phản  F1 Cho F1 tạp giao hay tự thụ  F2: tỉ lệ kiểu hình 1: 2: Tính trạng chiếm tỉ lệ 2/4 F2 tính trạng trung gian  trội không hoàn toàn VD: Lai hai thứ hoa (thuần chủng) F1 Cho giao phấn với phân li theo tỉ lệ hoa đỏ: hoa hồng: hoa trắng  tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật trội không hoàn toàn Phương pháp xác định tính trạng di truyền gen đa alen - Số tổ hợp giao tử (hF) không vượt - Biện luận để có nhiều alen (> 3) chi phối tính trạng VD: Hãy xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng, biết tính trạng gen quy định Phép lai Kiểu hình bố mẹ Kiểu hình đời Tất xanh xanh × vàng 3/4 vàng : 1/4 đốm vàng × vàng 1/2 xanh : 1/4 vàng : 1/4 đốm xanh × vàng Biện luận ta có: A: xanh > a1: vàng> a: đốm  gen đa alen Phương pháp xác định tính trạng di truyền gen đa hiệu - Một gen chi phối nhiều tính trạng - Đột biến gen  gây biến dị tương quan (biến đổi loạt tính trạng mà gen chi phối) VD : Pt/c: hoa đỏ, thân cao x hoa trắng, thân thấp F1: 100% hoa đỏ, thân thấp F2: ¼ hoa đỏ, thân cao: ½ hoa đỏ, thân thấp: ¼ hoa trắng, thân thấp Giải thích kết phép lai, biết gây đột biến dòng thân cao, hoa đỏ xuất thể đột biến thân thấp, hoa trắng  tính trạng bị chi phối gen đa hiệu Phương pháp xác định tính trạng di truyền gen gây chết - Tỉ lệ kiểu hình cho thấy số tổ hợp  gen gây chết VD: P dị hợp cặp gen  F1 phân li theo tỉ lệ trội: lặn ¼ số tổ hợpgen gây chết Trang Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền Phương pháp xác định tính trạng di truyền gen NST thường chịu ảnh hưởng giới tính - Gen NST thường song phân li tính trạng khác giới đực giới VD: P t/c: đực lông đen x lông trắng F1 : đen: đực trắng a, Cho đen F1 x đực lông đen P tỉ lệ đen: trắng (con đực) b, Cho trắng P x đực lông trắng F1 tỉ lệ trắng: đen (con cái) Giải thích kết phép lai, biết A: lông đen, a: lông trắng Biện luận: có phân li không đồng tính trạng hai giới Phép lai b có đen → tính trạng gen nằm NST thường quy định chịu ảnh hưởng giới tính Phương pháp xác định di truyền hiệu ứng dòng mẹ - Sự phân li tính trạng diễn chậm hệ (Hiện tượng di truyền Menđen thể chậm hệ) VD P (thuần chủng) : ♀ mắt trắng x ♂ mắt đỏ → F1: mắt trắng → F2 : mắt đỏ → F3 : mắt đỏ : mắt trắng  di truyền hiệu ứng dòng mẹ Phương pháp xác định tính trạng di truyền gen liên kết với NST giới tính đoạn không tương đồng - Xác định gen NST giới tính dựa vào đặc điểm: + Kết phép lai thuận nghịch khác + Tỉ lệ phân li tính trạng không cân hai giới + Kết hệ lai: 1trạng thái biểu giới - Xác định gen NST X: Tính trạng biểu hai giới tuân theo quy luật di truyền chéo - Xác định gen NST Y: Chỉ có giới biểu tính trạng di truyền thẳng VD: Cho gà trống lông vằn giao phối với gà mái lông đen F1: đồng loạt gà lông vằn Cho F1 tạp giao F2: 50 gà lông vằn: 16 gà mái lông đen Biện luận xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng Biện luận: + F2 phân tính theo tỉ lệ 3: 1, hF = = x 2 tính trạng chi phối cặp gen; tính trạng lông vằn (A) trội hoàn toàn so với lông đen (a) + F2 có gà mái lông đen tính trạng màu lông liên kết với NST giới tính X Phương pháp xác định tính trạng di truyền gen liên kết với NST giới tính đoạn tương đồng - Tính trạng không phân bố đồng giới - Di truyền giả NST thường VD: Ở ruồi giấm, cho P chủng (con cánh ngắn lai với đực cánh dài) thu F1 toàn cánh dài Cho F1 giao phối với thu F2 có tỉ lệ cánh dài: cánh ngắn (toàn cái) Biện luận để xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng - F2 tính trạng không phân bố giới→ di truyền liên kết với giới tính - Tỉ lệ phân tính 3:1; cánh ngắn toàn nên gen phải nằm đoạn tương đồng X Y 10 Phương pháp xác định tính trạng di truyền theo quy luật tương tác Trang Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền Biện luận để chứng minh tính trạng chi phối hay nhiều cặp gen không alen phân li độc lập VD: Khi lai gà lông trắng với  F1: toàn gà lông trắng Cho F1 tạp giao F2: 52 gà lông trắng: 12 gà lông nâu Biện luận viết đồ lai giải thích phép lai Biện luận: Có hF2= 16 = x 4 F1 dị hợp cặp gen phân li độc lập chi phối tính trạng xảy tương tác gen 11 Phương pháp xác định tính trạng di truyền gen tế bào chất - Phép lai thuận nghịch cho kết khác - Di truyền theo dòng mẹ VD: Pthuận: ♀ xanh x ♂ vàng → F1: 100% vàng Pnghịch: ♀ vàng x ♂ xanh → F1: 100% xanh  Tính trạng di truyền gen tế bào chất I.1.2 Xác định mối quan hệ gen Đối với cặp gen, chúng có khả xảy trường hợp: - Phân li độc lập (bao gồm tương tác gen) - Liên kết hoàn toàn - Liên kết không hoàn toàn (Hoán vị gen) Xác định hai cặp gen phân li độc lập Áp dụng toán xác suất: Nếu tỉ lệ phân tính chung = tích tỉ lệ phân li tính trạng hai cặp gen phân li độc lập với VD: Cho đậu Hà Lan F1 tự thụ phấn F2 phân tính theo tỉ lệ: 80 thân cao, hạt vàng; 27 thân cao, hạt xanh; 28 thâp thấp, hạt vàng; thân thấp, hạt xanh Biện luận: Mỗi cặp tính trạng phân li theo tỉ lệ 3:1; tỉ lệ phân tính chung 9: 3: 3:1 = (3:1) x(3:1) chứng tỏ hai cặp gen quy định cặp tính trạng phân li độc lập với Xác định hai cặp gen liên kết hoàn toàn dựa vào đặc điểm sau: Tỉ lệ phân li kiểu hình nhỏ tích tỉ lệ phân li tính trạng (số loại kiểu hình chung nhỏ tích số kiểu hình tính trạng) - cặp gen phân li với tỉ lệ 3:1 tỉ lệ phân tính chung = 3:1 1:2:1 - Lai phân tích cá thể dị hợp cặp gen  Fa có kiểu hình, phân tính với tỉ lệ 1:1 Ví dụ: Khi lai dòng đậu hoa đỏ, đài ngả với hoa xanh, đài người ta thu lai đồng loạt có hoa xanh đài ngả Cho F giao phấn với thu được: 98 hoa xanh, đài cuốn; 104 hoa đỏ, đài ngả; 209 hoa xanh, đài ngả Biện luận viết đồ lai từ P đến F1 Biện luận: cặp gen phân li với tỉ lệ 3:1 tỉ lệ phân tính chung = 1:2:1  hai cặp gen quy định cặp tính trạng liên kết hoàn toàn Cách xác định hai cặp gen liên kết không hoàn toàn (hoán vị gen) a Nếu kết lai cho đầy đủ kiểu hình: Việc xác định hoán vị gen dựa vào kết quy tắc nhân xác suất: F xuất đủ loại kiểu trường hợp phân li độc lập (tăng số biến dị tổ hợp) song tỷ lệ phân tính chung tính trạng khác với tích tỷ lệ phân tính tính trạng Trang Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền VD: Với phép lai cá thể dị hợp tử Aa, Bb hệ sau tính trạng phân tính theo tỷ lệ 3:1 Nếu F xuất loại kiểu hình với tỉ lệ phân tính chung 51%: 24%: 24%: 1% khác (3:1) x (3:1) → gen di truyền liên kết không hoàn toàn b Nếu kết lai không cho đủ số kiểu hình: Tỉ lệ kiểu hình đề khác với tỷ lệ kiểu hình trường hợp liên kết hoàn toàn hay phân li độc lập  hoán vị gen VD: Phép lai cá thể dị hợp tử Aa, Bb Trong hệ sau đề cho biết tỷ lệ cụ thể loại kiểu hình tương ứng với kiểu gen sau: + Đồng hợp lặn (aa,bb) =1% Tỷ lệ ≠ 6,25% ( phân li độc lập); ≠ 25% (liên kết hoàn toàn)  hoán vị gen + Trội, lặn (A-,bb) = 24% Tỷ lệ ≠ 18,75% ( phân li độc lập); ≠ 25% (liên kết hoàn toàn)  hoán vị gen + Trội, trội (A-B-)= 51% Tỷ lệ ≠ 56,25% ( phân li độc lập); ≠ 75 50% (liên kết hoàn toàn)  hoán vị gen I.2 CÁC DẠNG BÀI TẬP PHỐI HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN Bài tập phối hợp hai quy luật di truyền VD: - Bài tập phối hợp quy luật di truyền phân li độc lập liên kết - hoán vị gen - Bài tập phối hợp quy luật di truyền phân li độc lập tương tác gen - Bài tập phối hợp quy luật di truyền phân li độc lập di truyền liên kết với giới tính - Bài tập phối hợp quy luật di truyền liên kết - hoán vị gen tương tác gen - Bài tập phối hợp quy luật di truyền liên kết - hoán vị gen di truyền liên kết với giới tính - Bài tập phối hợp quy luật di truyền tương tác gen di truyền liên kết với giới tính Bài tập phối hợp nhiều quy luật di truyền VD: - Bài tập phối hợp quy luật di truyền liên kết - hoán vị gen; tương tác gen di truyền liên kết với giới tính - Bài tập phối hợp quy luật di truyền phân li độc lập; tương tác gen di truyền liên kết với giới tính - Bài tập phối hợp quy luật di truyền phân li độc lập; liên kết - hoán vị gen tương tác gen - Bài tập phối hợp quy luật di truyền phân li độc lập; liên kết - hoán vị gen di truyền liên kết với giới tính II PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP PHỐI HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN Chuyên đề chủ yếu đề cập tới kĩ giải số dạng toán ngược phối hợp quy luật di truyền II.1 Bài tập phối hợp quy luật di truyền phân li độc lập liên kết - hoán vị gen Phương pháp giải Bài toán đề cập tới tính trạng cặp gen NST thường quy định Xác định tỉ lệ kiểu hình loại tính trạng đời Mỗi loại tính trạng tuân theo quy luật trội lặn Trang Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền Xác định kiểu gen tương ứng Xét di truyền đồng thời loại tính trạng cách nhân tỉ lệ kiểu hình riêng cặp tính trạng Tỉ lệ phân tính chung tích tỉ lệ phân li tính trạng Tỉ lệ phân tính chung khác tích tỉ lệ phân li tính trạng Các tính trạng di truyền độc lập Các tính trạng di truyền liên kết/ hoán vị gen Xác định kiểu gen P Xác định kiểu gen P Ví dụ 1: Khi lai giống chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 toàn tròn, đỏ, Cho F1 lai với cá thể khác thu tỉ lệ kiểu hình sau: 37,5% đỏ, tròn, ngọt: 37,5% đỏ, tròn, chua: 12,5% trắng, dài, ngọt: 12,5% trắng, dài, chua Biện luận, viết đồ lai P  F2 Gợi ý cách giải: *Xác định tỉ lệ kiểu hình loại tính trạng đời F2 - Xét phân li hình dạng quả: tròn:quả dài = 3:1 tròn trội hoàn toàn so với dài  A: tròn; a: dài  P: AA x aa - Xét phân li màu sắc quả: đỏ:trắng = 3:1 đỏ trội hoàn toàn so với trắng  B: đỏ; b: trắng  P: BB x bb - Xét phân li vị quả: ngọt:chua = 1:1  D: ngọt; d: chua DD x dd *Xét di truyền đồng thời loại tính trạng - Xét chung tính trạng hình dạng màu sắc =75% đỏ tròn: 25 trắng dài = 3: ≠ (3: 1) x (3: 1)  cặp tính trạng hình dạng màu sắc liên kết hoàn toàn - Xét chung tính trạng hình dạng vị : tròn ngọt: tròn chua: dài ngọt: dài chua = (3: 1) x (1: 1)  hai loại tính trạng phân li độc lập AB ab AB AB  Kiểu gen P là: AB DD × ab dd; Kiểu gen F1 thể khác là: ab Dd × ab dd Ví dụ 2: Ở loài động vật, lai cá thể chủng thân xám, cánh dài, mắt đỏ với cá thể chủng thân đen, cánh cụt, mắt trắng F đồng loạt thân xám, cánh dài, mắt đỏ Cho F lai với cá thể khác khác, thu 10000 con, đó: 3075 thân xám, cánh dài, mắt đỏ 3075 thân đen, cánh cụt, mắt đỏ 1025 thân xám, cánh dài, mắt trắng 1025 thân đen, cánh cụt, mắt trắng 675 thân xám, cánh cụt, mắt đỏ 675 thân đen, cánh dài, mắt đỏ 225 thân xám, cánh cụt, mắt trắng 225 thân đen, cánh dài, mắt trắng Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng viết kiểu gen P, F1 Biết gen quy định tính trạng Gợi ý cách giải: Trang Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền - Vì F1 đồng loạt thân xám, cánh dài, mắt đỏ → thân xám, cánh dài, mắt đỏ trội hoàn toàn so với thân đen, cánh cụt, mắt trắng Quy ước: A: thân xám; a: thân đen; B: cánh dài; b: cánh cụt; D: mắt đỏ; d: mắt trắng - Xét tỉ lệ phân li cặp tính trạng: + Thân xám: thân đen = 1: → kiểu gen F1 thể khác Aa × aa + Cánh dài: cánh cụt = 1: → kiểu gen F1 thể khác Bb × bb + Mắt đỏ: mắt trắng = 3: → kiểu gen F1 thể khác Dd x Dd - Xét tỉ lệ phân li đồng thời cặp tính trạng + Thân xám, mắt đỏ: thân xám, mắt trắng: thân đen, mắt đỏ: thân đen, mắt trắng = 3: 1: 3: = (1:1) (3:1)→ cặp gen Aa Dd nằm cặp NST khác + Cánh dài, mắt đỏ: cánh dài, mắt trắng: cánh cụt, mắt đỏ: cánh cụt, mắt trắng = 3: 1: 3: → cặp gen Bb Dd nằm cặp NST khác + Thân xám, cánh dài: thân xám, cánh cụt: thân đen, cánh dài: thân đen, cánh cụt = 4,1: 0,9: 0,9: 4,1 ≠ (1:1) × (1:1) → có tượng hoán vị gen ab AB + Đen, cụt = 41% ab = 41% ab × 100% ab → F1 thể kiểu gen ab , f = 18% AB ab - Kiểu gen P là: AB DD × ab dd AB ab Kiểu gen F1 thể khác là: ab Dd × ab Dd Một số tập vận dụng: Bài 1: Tại sở trồng lúa, người ta thực phép lai F có kiểu gen giống chứa ba cặp gen dị hợp quy định ba tính trạng cao, hạt tròn, chín sớm với có kiểu gen chưa biết hệ lai gồm: 2250 cao, hạt tròn, chín sớm; 2250 cao, hạt dài, chín muộn; 750 thấp, hạt tròn, chín sớm; 750 thấp, hạt dài, chín muộn; 750 cao, hạt tròn, chín muộn; 750 cao, hạt dài, chín sớm; 250 thấp, hạt tròn, chín muộn; 250 thấp, hạt dài, chín sớm; Cho biết tính trạng lặn tương phản thấp, hạt dài chín muộn Kích thước điều khiển quy luật di truyền nào? Hình dạng thời gian chín hạt chi phối quy luật di truyền nào? Viết đồ lai F1 nói Bài 2: Ở cà chua, gen H quy định thân cao, gen h quy định thân thấp; gen R quy định đỏ, gen r quy định vàng; gen L quy định đài dài, gen quy định đài ngắn Lai hai cà chua thân cao, đỏ, đài dài với dạng cà chua thân thấp, vàng, đài ngắn F1 đồng loạt thân cao, đỏ, đài dài Cho F tự thụ phấn F2 phân li theo tỉ lệ: 56,25% thân cao, đỏ, đài dài Trang Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền 18,75% thân thấp, đỏ, đài dài 18,75% thân cao, vàng, đài ngắn 6,25% thân thấp, vàng, đài ngắn Quy luật di truyền chi phối tính trạng trên? Viết đồ lai từ P đến F2 Bài 3: Người ta lai nòi thỏ lông đen, dài mỡ trắng với nòi thỏ lông nâu, ngắn mỡ vàng F1 đồng loạt có kiểu hình lông đen, dài mỡ trắng Trong phép lai phân tích cá thể chứa ba cặp gen dị hợp quy định tính trạng trên, người ta thu kết phân li theo tỉ lệ sau: 17,5% lông đen, dài, mỡ trắng 17,5% lông đen, ngắn, mỡ trắng 17,5% lông nâu, dài, mỡ vàng 17,5% lông nâu, ngắn, mỡ vàng 7,5% lông đen, dài, mỡ vàng 7,5% lông đen, ngắn, mỡ vàng 7,5% lông nâu, dài, mỡ trắng 7,5% lông nâu, ngắn, mỡ trắng Cho biết gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường Giải thích kết viết đồ lai P F1 Bài 4: Khi lai giống chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 hạt tròn, trơn, đen Cho F1 lai phân tích thu tỉ lệ sau: 20% hạt tròn, nhăn, đen; 20% hạt dài, trơn, đen 20% hạt tròn, nhăn, trắng; 20% hạt dài, trơn, trắng 5% hạt tròn, trơn, đen; 5% hạt dài, nhăn, đen 5% hạt tròn, trơn, trắng; 5% hạt dài, nhăn, trắng Xác định kiểu gen kiểu hình P viết đồ lai từ P đến Fa Phải chọn cặp lai để thu tỉ lệ phân tính: hạt tròn, nhăn, đen: hạt tròn, nhăn, trắng: hạt dài, nhăn, đen: hạt dài, nhăn, trắng Biết tính trạng gen quy định Bài 5: Cho lai hai thứ chủng hạt đen, tròn, dài hạt trắng, nhăn, tròn với F1 Cho F1 tiếp tục giao phấn với F2 có tỉ lệ: hạt đen trơn, bầu; hạt đen trơn, tròn: hạt đen trắng, nhăn, dài hạt trắng nhăn, bầu: hạt trắng nhăn, tròn: hạt trắng, nhăn, dài 1- Xác định kiểu gen P viết đồ lai từ P đến F2 2- Cho F1 lai với hạt trắng nhăn dài kết kiểu gen kiểu hình phép lai nào? Biết hạt dài gen lặn quy định, gen quy định tính trạng Bài 6: Khi lai hai giống chủng F1 dị hợp tử cặp gen hạt vàng, trơn, tròn Cho F1 lai phân tích thu tỉ lệ: hạt xanh, nhăn, tròn; hạt xanh, nhăn, dài hạt vàng, trơn, tròn; hạt vàng, trơn, dài hạt xanh, trơn, tròn; hạt xanh, trơn, dài Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng tính trạng nói Trang Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền Xác định kiểu gen, kiểu hình P viết đồ lai từ P đến Fa Biết tính trạng hình dạng kích thước hạt tuân theo quy luật gen chi phối tính trạng Bài 7: Cho biết P chủng khác cặp gen tương phản, F xuất loại kiểu hình thân cao, ngọt, tròn Cho F1 lai với khác có kiểu gen chưa biết, thu hệ lai gồm: 1562 thân cao, chua, dài 521 thân thấp, ngọt, tròn 1558 thân cao, ngọt, tròn 518 thân thấp, chua, dài 389 thân cao, chua, tròn 131 thân thấp, ngọt, dài 392 thân cao, ngọt, dài 129 thân thấp, chua, tròn Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai, viết đồ lai từ P F2 Bài 8: Khi cho cặp bố mẹ chủng khác cặp gen tương phản, thu F đồng loạt cao, chẻ, dài Cho F1 giao phấn với thấp, nguyên, ngắn thu F có tỉ lệ kiểu sau: 1142 cao, nguyên, dài 381 thấp, chẻ, dài 1138 thấp, chẻ, ngắn 379 cao, nguyên, ngắn Ba cặp gen quy định ba cặp tính trạng nằm cặp NST tương đồng? Vì sao? Các cặp tính trạng di truyền theo quy luật nào? Lập đồ lai P F1 Bài 9: Cho cặp bố mẹ chủng có kiểu hình to, hạt tròn, vị lai với nhỏ, hạt bầu, vị chua thu F1 đồng loạt to, hạt tròn, vị Cho F1 giao phấn với nhỏ, hạt bầu, vị chua, thu F2 có tỉ lệ kiểu sau: 3827 to, hạt tròn, vị 3823 to, hạt bầu, vị chua 425 nhỏ, hạt tròn, vị chua 424 nhỏ, hạt bầu, vị 3828 nhỏ, hạt tròn, vị 3824 nhỏ, hạt bầu, vị chua 426 to, hạt tròn, vị chua 424 to, hạt bầu, vị Biết gen quy định tính trạng Giải thích quy luật di truyền chi phối phép lai Xác định kiểu gen P, F1 viết đồ lai Bài 10: Khi cho bố mẹ chủng khác cặp gen tương phản, nhận F đồng loạt hoa vàng, dạng kép, tràng Tiếp tục cho F1 lai với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu F2 171 hoa vàng, dạng đơn, tràng 682 hoa vàng, dạng kép, tràng không Trang 10 Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền Xét di truyền đồng thời loại tính trạng cách nhân tỉ lệ kiểu hình riêng loại tính trạng Nếu kết khác với tỉ lệ đề  xét tiếp trường hợp Nếu số biến dị tổ hợp giảm Nếu số biến dị tổ hợp tăng Di truyền tương tác gen phối hợp với liên kết gen hoàn toàn Di truyền tương tác gen phối hợp với hoán vị gen Xác định gen liên kết với Xác định gen nằm NST Xác định kiểu gen P Xác định kiểu gen P; tần số hoán vị gen Ví dụ 1: cho F1 lai phân tích hệ lai phân li theo tỉ lệ 7% cho tròn, hoa tím 18% cho tròn, hoa trắng 43%quả dài, hoa tím 32% dài, hoa trắng Biết hoa tím trội hoàn toàn so với hoa trắng Biện luận viết đồ lai Gợi ý cách giải: - Xét di truyền tính trạng hình dạng F2: (tròn: dài) = (7 + 18): (43 + 32) = 1: ; hF = kiểu tổ hợp giao tử  F1 cho loại giao tử  F1 dị hợp cặp gen phân li độc lập (AaBb)  có tượng tương tác gen Vì F1 (AaBb) có kiểu hình tròn đem lai phân tích F2: tròn: dài (aaBb, Aabb, aabb) Do tương tác gen theo kiểu bổ trợ: 9: Quy ước: A-B-: tròn A-bb + aaB- + aabb: dài - Xét di truyền màu hoa F2: (Tím: trắng) = (7 + 43): (18: 32) = 1: Tím trội so với trắng  D: tím, d: trắng - Xét di truyền chung cặp tính trạng Ta có 7: 18: 32: 42 ≠ (3: 1)(1: 1)  xảy tượng hoán vị gen - Tính trạng hình dạng di truyền tương tác gen theo kiểu bổ trợ  vai trò A = B  cặp gen Dd liên kết với cặp Aa Bb + Trường hợp 2: Dd liên kết với Bb Fa có tròn, hoa tím có kiểu gen Aa BD/bd = 7%  giao tử ABD = 7% giao tử hoán vị F1 dị hợp cặp gen cho loại giao tử, có giao tử liên kết, giao tử hoán vị Do F hoán vị = 7% x = 28% F1 có kiểu gen: Aa Bd/bD đồ lai: Aa Bd/bD x aa bd/bd + Trường hợp 2: Dd liên kết với Aa (làm tương tự) Trang 18 Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền Ví dụ 2: Cho ngô F1 tự thụ phấn F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ sau: - 56.25% hạt phấn dài, màu vàng - 25% cho hạt phấn ngắn, màu trắng - 18.75% cho hạt phấn ngắn, màu vàng Cho biết màu sắc hạt quy định cặp gen Xác định kiểu gen F1 Gợi ý cách giải: - Xét phân li tính trạng màu hạt phấn: hạt phấn vàng:hạt phấn trắng = 3:1  màu vàng trội hoàn toàn so với màu trắng Quy ước D: vàng, d: trắng - Xét phân li tính trạng kích thước hạt phấn: hạt phấn dài:hạt phấn ngắn = 9:7 Đây tỉ lệ tương tác gen bổ sung (bổ trợ) Quy ước: A-B- hạt phấn dài, kiểu gen A-bb, aaB-, aabb quy định hạt phấn tròn Vì F1 cho + = 16 tổ hợp (= loại giao tử x loại giao tử) nghĩa F1 dị hợp cặp gen AaBb Xét tỉ lệ phân tính chung: (3: 1) x (9: 7) ≠ tỉ lệ (9: 4: 3) = 16 tổ hợp  F1 cho loại giao tử Vì F1 dị hợp cặp gen mà cho loại giao tử chứng tỏ hai cặp gen kích thước hạt phấn liên kết hoàn toàn với cặp gen quy định màu sắc hoa Vì gen tương tác bổ sung nên cặp Dd liên kết với cặp Aa Bb Mặt khác F2 hạt phấn dài, màu trắng mang kiểu gen (A-B-,dd)  gen d không liên kết với A B  F1 có kiểu gen AD/adBb AaBD/bd Một số tập vận dụng: Bài 1: Cho chuột chủng lông trắng, ngắn lai với chuột chủng lông trắng, dài F đồng loạt gồm cặp gen dị hợp chuột lông trắng, dài Cho chuột F lai với chuột có kiểu hình lông nâu, dài hệ lai phân li theo tỉ lệ: chuột lông trắng, dài chuột lông trắng, ngắn chuột lông nâu, dài chuột lông nâu, ngắn Cho biết gen quy định tính trang nằm nhiễm sắc thể thường kích thước lông cặp gen quy định, cấu trúc nhiễm sắc thể không thay đổi giảm phân Màu sắc kích thước lông bị chi phối quy luật di truyền nào? Viết đồ lai F1 nêu Bài 2: Cho F1 giao phối với F2 phân li theo tỉ lệ 56,25% lông đen, dài quăn: 18,75% lông đen, ngắn quăn: 14,0625% lông xám, dài quăn: 4,6875% lông xám, ngắn thẳng: 4,6875% lông trắng, dài quặn: 1,5625% lông trắng, ngăn thẳng Cho biết kích thước lông hình dạng lông bị chi phối tượng cặp gen quy định tính trạng gen nằm nhiễm sắc thể thường Biện luận viết đồ lai F1 Trang 19 Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền Cho F1 lai phân tích, kết thu hệ lai nào? Biết cấu trúc nhiễm sắc thể không thay đổi giảm phân Bài 3: Cho F1 lai phân tích hệ lai có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 43,75% cho hoa trắng, hạt phấn ngắn: 31,25% cho hoa trắng, hạt phấn dài: 18,75% cho hoa vàng, hạt phấn dài: 6,25% cho hoa vàng, hạt phấn ngắn Biết hạt phấn dài trội so với hạt phấn ngắn Hãy biện luận viết đồ lai Bài 4: Lai hai nòi động vật chủng F1 lông trắng, xoăn, cho F1 tiếp tục giao phối với F2 có tỉ lệ: lông trắng, xoăn: lông trắng thẳng lông vàng, xoắn: lông vàng thẳng lông nâu, xoắn Biện luận viết đồ lai từ P đến F2 Cho F2 giao phối với lông nâu, thẳng kết phép lai kiểu gen kiểu hình Bài 5: Khi lai hai nòi thú chủng F1 có lông trắng, dài Cho F1 lai phân phích thu tỉ lệ sau: lông trắng, dài: lông trắng, ngắn lông đen, ngăn: lông xám, dài lông đen, dài: lông xóm, ngắn Xác định kiểu gen kiểu hình P viết đồ lai từ P đến Fa Cho lông trắng, dài giao phối với lông đen ngắn phép lai kết kiểu gen kiểu hình phép lai nào? Biết màu xám gen lặn quy định chiều dài lông gen quy định Bài 6: Khi lai hai thứ ngô chủng cao, hạt trắng với thấp, hạt đỏ F1 thu toàn cao, hạt đỏ Cho F1 tiếp tục giao phấn với thu F2 gồm: 38,25% cao, hạt đỏ; 36,75% thấp, hạt đỏ 18% cao, hạt trắng, 7% thấp, hạt trắng Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng tính trạng nói Xác định kiểu gen P viết đồ lai từ P đến F2 Bài 7: Khi lai chủng hạt tròn xanh hạt dài trắng F1, cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau, F2 có tỉ lệ: hạt dài trắng hạt tròn trắng hạt tròn vàng hạt dài vàng hạt tròn xanh Biện luận viết đồ lai từ P đến F2 Cho F1 lai phân tích, xác định tỉ lệ kiểu hình thu phép lai Cho biết thành phần gen NST không thay đổi trình giảm phân Trang 20 Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền Bài 8: Cho lai hai nòi chủng với F1 lông xám, xoăn - Cho F1 lai với lông đen, thẳng thu tỉ lệ: lông xám, xoăn lông đen, thẳng lông đen, xoăn - Cho F1 lai với lông đen, xoăn thu tỉ lệ: lông xám, xoăn lông đen, thẳng lông đen, xoăn - Cho F1 lai với lông xám, xoăn thu tỉ lệ: lông xám, xoăn lông đen, thẳng lông đen, xoăn Xác định quy luật tác động gen hình thành tính trạng quy luật di truyền chi phối hai loài tính trạng nói Xác định kiểu gen kiểu hình P viết đồ lai trường hợp Biết hình dạng lông gen quy định Bài 9: Khi lai chủng loài F1 xanh, bầu dục Cho F1 tiếp tục giao phấn với F2 có tỉ lệ: 126 xanh, bầu dục: 72 xanh, tròn 66 vàng, bầu dục; 57 vàng, dài 27 vàng, tròn; 27 xanh, dài 16 trắng dài; trắng, bầu trắng, tròn Xác định kiểu tác động gen trội di truyền tính trạng Viết đồ lai từ P đến F2 Biết dài gen lặn quy định Bài 10: Người ta tiên hành lai giống tằm chủng giống kén vàng, ngắn với giống kén trắng, dài F1 có kén vàng, ngắn Khi cho F1 lai phân tích cho kết thu sau: - Cho F1 lai phân tích thu tỉ lệ kén vàng, ngắn kén trắng, dài kén trắng, ngắn - Cho đực F1 lai phân tích thu tỉ lệ kén trắng, dài kén trắng, ngắn kén vàng, ngắn kén vàng, dài Có nhận xét quy luật di truyền chi phối hai tính trạng hai trường hợp mối liên quan số tỉ kệ kiểu hình số tổ hợp giao tử? Viết đồ lai trường hợp từ P đến Fa Trang 21 Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền Biết kích thước kén gen chi phối Bài 11: Khi lai hai giống chủng F1 dị hợp tử cặp gen hạt vàng, trơn, tròn Cho F1 lai phân tích thu tỉ lệ: hạt xanh, nhăn, tròn: hạt xanh, trơn, dài hạt vàng, trơn, tròn: hạt vàng, trơn, dài hạt xanh, trơn, tròn: hạt xanh, trơn, dài Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng tính trạng nói Xác định kiểu gen, kiểu hình P viết đồ lai từ P đến Fa Biết tính trạng hình dạng kích thước hạt tuân theo quy luật gen chi phối tính II.5 Bài tập phối hợp quy luật di truyền liên kết/ hoán vị gen di truyền liên kết với giới tính A Bài tập đề cập tới tính trạng cặp gen nằm NST X Phương pháp giải Xác định tỉ lệ kiểu hình loại tính trạng đời Mỗi tính trạng cặp gen chi phối Xác định kiểu gen tương ứng với loại tính trạng Xét di truyền đồng thời loại tính trạng cách nhân tỉ lệ kiểu hình riêng loại tính trạng Nếu kết xét đồng thời loại tính trạng khác với tích tỉ lệ xét riêng có biểu hai giới tỉ lệ khác Hai cặp gen nằm NST giới tính X Căn vào tỉ lệ kiểu hình giới XY đời xác định tỉ lệ giao tử thể XX hệ trước  trường hợp sau Các cặp gen liên kết hoàn toàn NST giới tính X Các cặp gen nằm NST giới tính X có xảy trao đổi chéo Xác định kiểu gen P Xác định kiểu gen P; tần số hoán vị gen Ví dụ: Ở ruồi giấm có hai gen lặn liên kết với nhau: Gen a quy định mắt có màu lựu, gen b quy định cánh xẻ Các tính trội tương phản mắt màu đỏ cánh bình thường Kết phép lai P cho số liệu sau: Ruồi đực F1: 7,5% mắt đỏ, cánh bình thường: 7,5% mắt lựu, cánh xẻ: 42,5% mắt đỏ, cánh xẻ: Trang 22 Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền 42,5% mắt lựu, cánh bình thường: Ruồi F1: 50% mắt đỏ, cánh bình thường: 50% mắt đỏ, cánh xẻ: Các gen nói nằm nhiễm sắc thể nào? Viết đồ lai giải thích kết Gợi ý cách giải: Xác định gen nằm NST nào? Ta có: ruồi giấm ♂: XY, ♀ XX - Qui ước gen: A: Mắt màu đỏ, a: Mắt màu lựu; B: Cánh bình thường, b: cánh xẻ * Tách riêng tính trạng hệ F1: - Tính trạng màu mắt: ♂: Đỏ: lựu = (42,5+7,5) : ( 42,5+7,5) =1: ♀: 100% Mắt đỏ - Tính trạng hình dạng cánh: ♂: Bình thường : xẻ = (42,5+7,5) : ( 42,5+7,5) = 1: ♀: Bình thường : xẻ = 50: 50 =1:  Tính trạng màu mắt có tượng phân li không đồng giới, toàn mắt đỏ Con đực phân tính theo 1: 1 gen chi phối tính trạng phải di truyền theo quy luật liên kết giới tính gen nằm NST giới tính X Theo đề gen chi phối tính trạng màu mắt hình dạng cánh di truyền liên kết với nên tất chúng nằm NST giới tính * đồ lai - Màu mắt: F1: 100% ♀ đỏ: XAX- ♂: 1đỏ: lựu = 1XAY:1XaY => P ♀ phải có XAXa ♂ XAY nên có SĐL P: ♀XAXa (đỏ) x ♂XAY (đỏ) ↓ A A A a F1: ♀X X ♀X X ♂XaY ♂XAY đỏ lựu - Hình dạng cánh: F1: ♂ cho: 1Bình thường: cánh xẻ Con ♀: 1XBX-: XbXb, ♂: 1XBY:1XbY => P ♀ phải có XBXb ♂ XbY nên SĐL P: ♀ XBXb (Bình thường) x ♂XbY (Cánh xẻ) ↓ F1: ♀XBXb ♀XbXb ♂XBY ♂XbY 1♀ Bình thường 1♀Cánh xẻ 1♂ Bình thường 1♂ cánh xẻ *Xét di truyền đồng thời tính trạng màu mắt hình dạng cánh - Từ SĐL  ♂ P: XAbY mắt đỏ, cánh xẻ - Xét DT đồng thời tính trạng ♂: (1đỏ:1 lựu) (1b.thường:1 xẻ) = 1: 1: 1: khác với tỉ lệ phân li kiểu hình F1 (7,5: 7,5: 42,5: 42,5) nên cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST giới tính di truyền liên kết không hoàn toàn *Xác định nhóm liên kết tần số hoán vị gen (f): - F1: ♂ Mắt lựu-Cánh xẻ = 7,5%  7,5%XabY= (7,5%Xab♀) x (1Y♂)  Xab = 7,5 6,25 % < 50 % nên phép lai đời P phải có bên thể có KG dị hợp tử bên thể phải dị hợp tử chéo + Đời F1 cho ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5 % = 0,025 có KG ab d ab d X Y % X Y ab Do vậy, ab = % ab ♂ x % ab ♀ x % Xd x % Y  P có bên thể đực thân AB D X Y xám, cánh dài, mắt đỏ có KG dị hợp tử ab (vì ruồi giấm đực không xảy hoán vị gen, có liên kết gen hoàn toàn cho loại giao tử) bên thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ Ab D d X X dị hợp tử chéo aB ab d 1 % X Y d + Căn vào giá trị ab = % ab ♂ x % ab ♀ x % X x % Y= 0,025 ⇔ 0,025 = x → x = 0,2 Vậy thể ruồi giấm có tần số hoán vị gen là: f = 40 % + Xét cho cặp NST riêng rẽ: Với cặp NST thường chứa cặp gen liên kết, ta có phép lai tương ứng: AB Ab P: ♂ (f1 = 0) x ♀ (f2 = 0,4) cho thể có KH thân xám, cánh dài F1: ab aB Trang 26 Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền + f − f f 2 + 0, = = 0, 4 A− B−= (a) Với cặp NST giới tính ruồi giấm, ta có D d D P: X X ♀ x ♂ X Y cho thể có KH mắt đỏ X D- (bao gồm cá thể đực cá thể cái) chiếm tỉ lệ 75 % = 0,75 (b) + Từ kết (a) (b) ta có kết chung cuối trường hợp không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 là: D % A − B − X Y = 0,6 x 0,75 = 0,45 = 45 % Một số tập vận dụng: Bài 1: Khi lai ruồi giấm chủng thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi giấm chủng thân đen, cánh cụt, mắt trắng F1 đồng loạt ruồi giấm thân xám, cánh dài, mắt đỏ Cho F lai với ruồi giấm khác có kiểu gen chưa biết hệ lai theo tỉ lệ: 30% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ: 30% ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ: 10% ruồi thân xám, cánh dài, mắt trắng: 10% ruồi thân đen, cánh cụt, mắt trắng: 7,5% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ: 7,5% ruồi thân đen, cánh dài, mắt đỏ: 2,5% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng: 2,5% ruồi thân đen, cánh dài, mắt trắng: Biện luận viết đồ lai P F1 Tỉ lệ phần trăm loại ruồi đực so với tổng số ruồi đực sinh phép lai F nói bao nhiêu? Cho F1 ruồi đực lai phân tích, kết nào? Cho biết gen quy định tính trạng tính trạng mắt trắng thấy xuất ruồi đực Bài 2: Khi lai ruồi giấm chủng thân xám, cánh dài, mắt đỏ với tuồi giấm thân đen, cánh cụt, mắt trắng F1 đồng loạt thân xám, cánh dài, mắt đỏ Cho F1 lai với thể khác có kiểu gen chưa biết hệ lai gồm: 40 ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ; 20 ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ; 20 ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt trắng; 40 ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ; 20 ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ; 20 ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng; 10 ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ; ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ; ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt trắng; 10 ruồi thân đen, cánh dài, mắt đỏ; ruồi đực thân đen, cánh dài, mắt đỏ; ruồi đực thân đem, cánh dài, mắt trắng Biện luận viết đồ lai F1 Trang 27 Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền Bài 3: Cho cặp côn trùng chủng giao phối với F đồng loạt có kiểu hình mắt đỏ, cánh dài Cho F1 lai phân tích hệ lai phân li theo tỉ lệ: 45% mắt trắng, cánh ngắn: 30% mắt trắng, cánh dài: 20% mắt đỏ, cánh dài: 5% mắt đỏ, cánh ngắn Cho đực F1 lai phân tích hệ lai phân li theo tỉ lệ: 25% mắt đỏ, cánh dài: 25% mắt trắng, cánh dài: 50% đực mắt trắng, cánh ngắn Cho biết chiều dài cánh bị chi phối cặp gen Biện luận viết đồ lai trường hợp nêu trên? Bài 4: Khi lai cá đực (XX) vảy trắng, to chủng với cá (XY) vảy trắng, nhỏ F1 vảy trắng, to Cho cá F1 lai phân tích (lai với cá đực vảy trắng, nhỏ) tỉ lệ: cá vảy trắng to: cá vảy trắng nhỏ cá vảy đỏ (con đực): cá vảy đỏ, to (con đực) Xác định kiểu gen P viết đồ lai từ P đến Fa Cho đực vảy đỏ, nhỏ vảy trắng, nhỏ giao phối với tỉ lệ phân li kiểu hình thu phép lai nào? Biết kích thước vảy gen quy định Bài 5: Cho lai hai thể ruồi giấm thân xám, cánh dài, mắt đỏ thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu F1 tất thân xám, cánh dài, mắt đỏ Cho F giao phối với F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn tất tính trạng chiếm 4,375%; cá thể đực Cho biết gen chi phối tính trạng, gen trội trội hoàn toàn Xác định kiểu gen P viết đồ lai từ P đến F2 Bài 6: Lai ruồi giấm chủng thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng, F1 đồng loạt thân xám, cánh dài, mắt đỏ Cho ruồi F1 lai với ruồi đực khác chưa biết kiểu gen, hệ lai gồm: 40 ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ: 20 ruồi đực thân xám, cánh dài, đỏ 20 ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt trắng: 40 ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ 20 ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ: 20 ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng 10 ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ: ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt trắng: 10 ruồi thân đen, cánh dài, mắt đỏ ruồi đực thân đen, cánh dài, mắt đỏ: ruồi đực thân đen, cánh dài, mắt trắng Biện luận xác định quy luật di truyền tính trạng trên, kiểu gen cá thể đực chưa biết lập đồ lai II.6 Bài tập phối hợp quy luật di truyền tương tác gen di truyền liên kết với giới tính Phương pháp giải Trang 28 Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền Trường hợp 1: Một loại tính trạng tuân theo qui luật tương tác gen, cặp gen phân li độc lập tỉ lệ kiểu hình biểu khác hai giới  cặp gen nằm NST thường, cặp gen NST giới tính X tương tác hình thành tính trạng Trường hợp 2: Một loại tính trạng tuân theo qui luật tương tác gen, cặp gen chi phối tỉ lệ khác với phân li độc lập kiểu hình biểu khác hai giới  cặp gen nằm NST giới tính X tương tác hình thành tính trạng Trường hợp 3: Bài tập đề cập tới hai tính trạng: Xác định tỉ lệ kiểu hình loại tính trạng đời Một loại tính trạng di truyền theo quy luật tương tác cặp gen PLĐL NST thường Xác định kiểu gen tương ứng Một loại tính trạng biểu đặc điểm gen liên kết với giới tính Xác định kiểu gen tương ứng Xét di truyền đồng thời loại tính trạng cách nhân tỉ lệ kiểu hình riêng loại tính trạng Nếu kết phù hợp với tỉ lệ đề Quy luật di truyền tương tác gen phối hợp di truyền liên kết với giới tính Xác định kiểu gen P Ví dụ 1: (Đề HSG quốc gia năm 2006) Ở loài động vật, cho lai chủng lông trắng với đực chủng lông nâu, thu F1 tất lông nâu Cho F1 giao phối với nhau, F2 gồm: 119 đực lông nâu, 62 lông nâu, 41 đực lông đỏ, 19 lông đỏ, 59 lông xám, 20 lông trắng, đực lông xám đực lông trắng a Tính trạng màu sắc lông loài động vật chi phối quy luật di truyền nào? b Viết đồ lai từ P đến F2 Biết loài động vật cặp NST giới tính đực XY, XX; tính trạng nghiên cứu không chịu ảnh hưởng môi trường đột biến xảy Gợi ý giải: a Quy luật di truyền chi phối tính trạng - Xét tỉ lệ phân tính F 2: Nâu: đỏ: xám: trắng ≈ 9: 3: 3: → F2 có 16 tổ hợp, chứng tỏ F1 dị hợp cặp gen chi phối tính trạng màu lông→ tương tác gen theo kiểu bổ trợ (1) - Kiểu hình thu F2 không phân bố hai giớidi truyền liên kết với giới tính (2) - Từ → tính trạng màu sắc lông chi phối đồng thời quy luật di truyền tương tác gen di truyền liên kết giới tính b đồ lai: Quy ước: A - B - lông nâu; A - bb: lông đỏ; aaB - : lông xám; aabb: trắng Trang 29 Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền - Tính trạng màu sắc lông quy định cặp gen, có cặp gen nằm cặp NST thường cặp gen nằm cặp NST giới tính Nếu gen nằm NST giới tính X mà không nằm Y ngược lại kết thu F1 không đề Cặp gen phải nằm đoạn tương đồng X Y - đồ lai: từ P đến F2 Một số tập vận dụng: Bài 1: (Đề thi HSG quốc gia) Ở loài động vật, cho lai cá thể mắt đỏ chủng với cá thể đực mắt trắng chủng thu tỉ lệ kiểu hình F1 mắt đỏ thẫm: đực mắt đỏ Cho cá thể đực F1 giao phối ngẫu nhiên với Thống kê kết tất cặp giao phối, người ta thu tỷ lệ kiểu hình F2 đực 3/8 mắt đỏ thẫm: 3/8 mắt đỏ : 2/8 mắt trắng Hãy cho biết : a) Tính trạng mầu mắt di truyền theo qui luật di truyền nào? b) Kiểu gen P F1 nào? (Biết loài động vật trên, cặp nhiễm sắc thể giới tính đực XY, XX tượng đột biến xảy ra) Bài 2: P: mắt màu da cam x mắt màu da cam → F1 100% mắt đỏ F1 x F1→ F2: : mắt đỏ: mắt da cam; : mắt đỏ: mắt da cam Hãy biện luận xác định quy luật di truyền tính trạng màu mắt ruồi dấm viết đồ lai giải thích Bài 3: Cho cá thể mắt đỏ chủng lai với cá thể mắt trắng F1 mắt đỏ Cho F1 lai phân tích tỉ lệ mắt trắng; mắt đỏ, mắt đỏ đực Biện luận viết đồ lai từ P đến Fa Khi cho F1 tiếp tục giao phối với kết F2 ? Bài 4: Cho nòi lông đen chủng giao phối với nòi lông trắng F1 có 50% lông xám 50% lông đen Cho lông xám (F1) giao phối với lông trắng (P) tỉ lệ: lông xám: lông trắng: lông đen Trong lông đen toàn đực Biện luận viết đồ lai cho kết nói Cho mắt đen (F1) giao phối với lông trắng (P) kết phép lai nào? Bài 5: Lai thỏ ♀ đen với ♂ trắng chủng thu hệ F1 100% có màu trắng Cho F1 giao phối với F2 thu được: 198 ♂ lông trắng: 100 ♀ lông trắng: 75 ♀ lông đen: 25 ♀ lông đỏ Biện luận để xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng xác định kiểu gen P, F1 giao tử F1 Bài 6: Một loài có kiểu nhiễm sắc thể giới tính ♀ XX, ♂ XY Lai ♀ đen với ♂ trắng chủng thu hệ F1 100% có màu trắng Cho F1 giao phối với F2 thu được: ♂: 100% trắng; ♀: 50% trắng: 37,5% đen: 12,5% đỏ Biện luận để xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng xác định kiểu gen P, F giao tử F1 Bài 7: Cho ( XX) lông dài đen chủng giao phối với đực ( XY) lông trắng ngắn F1 lông dài, đen Cho đực F1 lai phân tích thu được: 93 lông ngắn, đen; 32 lông dài, đen 91 đực lông ngắn, trắng; 29 đực lông dài, trắng Biện luận viết đồ lai từ P đến Fa Trang 30 Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền Cho F1 lai phân tích kết phép lai ? Cho biết màu lông gen quy định Bài 8: Lai nòi cá vảy đỏ to chủng với nòi vảy trắng nhỏ F1 Cho F1 lai phân tích được: 121 vảy trắng, nhỏ, 118 vảy trắng to 42 vảy đỏ nhỏ, 39 vảy đỏ, to 243 đực vảy trắng nhỏ, 82 đực vảy đỏ, nhỏ Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng tính trạng Viết đồ lai từ P đến Fa Cho biết loài thể dị giao ( XY), đực thể đồng giao Bài 9: Cho hai nòi động vật chủng lông cứng trắng dài lông mềm đen ngắn lai với F1 Cho F1 lai phân tích 92 đực lông cứng xám ngắn 89 đực lông mềm xám ngắn 31 đực lông cứng xám dài 28 đực lông mềm xám dài 86 lông cứng trắng ngắn 94 lông mềm trắng ngắn 27 lông cứng trắng dài 86 lông mềm trắng dài Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng tính trạng Viết đồ lai từ P đến Fa Cho biết thể dị giao ( XY), đực thể đồng giao Bài 10: Có chuột mẫn cảm với ánh sáng mặt trời Dưới tác động ánh sáng mặt trời, chúng bị đột biến dẫn đến ung thư da Người ta chọn lọc hai dòng chuột chủng, dòng mẫn cảm với ánh sáng mặt trời đuôi dài, dòng mẫn cảm với ánh sáng đuôi ngắn Khi lai chuột mẫn cảm với ánh sáng, đuôi ngắn với chuột đực mẫn cảm với ánh sáng đuôi dài, người ta thu chuột F đuôi ngắn không mẫn cảm với ánh sáng Lai F với nhau, F2 phân ly sau: Chuột Chuột đực Mẫn cảm, đuôi ngắn 42 21 Mẫn cảm, đuôi dài 20 Không mẫn cảm, đuôi ngắn 54 27 Không mẫn cảm, đuôi dài 28 Hãy xác định quy luật di truyền hai tính trạng lập đồ lai Bài 11: Cho hai nòi chim chủng lai với F1 lông vàng, dài Cho F lai phân tích thu tỉ lệ: lông vàng, dài: lông xanh, dài: đực lông xanh, ngắn Cho đực F1 lai phân tích thu tỉ lệ: lông xanh, ngắn: lông xanh, dài: lông vàng, dài: lông vàng, ngắn Nêu quy luật di truyền tham gia để tạo nên kết nói Xác định kiểu gen kiểu hình P viết đồ lai trường hợp từ P đến Fa Biết kích thước lông gen quy định Trang 31 Phương pháp giải số tập phối hợp quy luật di truyền Bài 12: Khi lai (XX) mắt đỏ, tròn, cánh dài chủng với đực (XY) mắt trắng, dẹt, cánh cụt F1 gồm mắt đỏ, tròn, cánh xẻ đực mắt đỏ, tròn, cánh dài Cho F1 giao phối với đực P - Ở giới có: 48 mắt đỏ tròn, cánh xẻ; 51 mắt nâu, tròn cánh cụt, 52 mắt nâu, dẹt cánh xẻ, 49 mắt trắng, dẹt, cánh cụt - Ở giới đực có: 49 mắt đỏ, tròn, cánh dài: 48 mắt nâu, tròn, cánh cụt; 51 mắt nâu, dẹt, cánh dài; 52 mắt trắng, dẹt, cánh cụt Từ kết phép lai cho biết quy luật tác động gen quy luật vận động NST hình thành tỉ lệ phân li kiểu hình ? Viết đồ lai từ P đến Fa Biết hình dạng mắt cánh tuân theo quy luật gen chi phối tính C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trên sở phân tích nội dung, đặc điểm quy luật di truyền, mối quan hệ gen, chuyên đề bước đầu xây dựng quy trình bước giải số dạng tập tổng hợp quy luật di truyền Chuyên đề phân dạng số tập, với dạng trình bày quy trình bước giải, ví dụ minh họa số tập vận dụng Các tập xếp theo hệ thống, giáo viên sử dụng làm tài liệu tham khảo, ôn tập cho học sinh dạy học quy luật di truyền Để hoạt động dạy học thật có hiệu quả, người giáo viên cần phối hợp đồng phương pháp rèn luyện kĩ giải tập với thí nghiệm, thực hành, luyện tập với thiết bị dạy học phù hợp Trong phạm vi hẹp, chuyên đề đề cập tới kĩ giải số dạng toán ngược phối hợp quy luật di truyền Đây phần kiến thức khó chương trình sinh học cần giới thiệu, triển khai rộng rãi thực tế dạy học, để giúp học sinh có nhận thức đắn đầy đủ tượng di truyền, từ lý giải tượng di truyền loài sinh vật thực tế, có khả tự học, say mê tìm hiểu nghiên cứu môn Với khoảng thời gian ngắn, viết không tránh khỏi thiếu xót, mong nhận ý kiến quý báu thầy cô đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Ngày 22 tháng năm 2013 Trang 32 ... I.2 CÁC DẠNG BÀI TẬP PHỐI HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN Bài tập phối hợp hai quy luật di truyền VD: - Bài tập phối hợp quy luật di truyền phân li độc lập liên kết - hoán vị gen - Bài tập phối hợp quy. .. gen di truyền liên kết với giới tính II PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP PHỐI HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN Chuyên đề chủ yếu đề cập tới kĩ giải số dạng toán ngược phối hợp quy luật di truyền. .. Bài tập phối hợp quy luật di truyền liên kết - hoán vị gen di truyền liên kết với giới tính - Bài tập phối hợp quy luật di truyền tương tác gen di truyền liên kết với giới tính Bài tập phối hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học thpt chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG bài tập PHỐI hợp các QUY LUẬT DI TRUYỀN , bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học thpt chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG bài tập PHỐI hợp các QUY LUẬT DI TRUYỀN , bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học thpt chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG bài tập PHỐI hợp các QUY LUẬT DI TRUYỀN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay