Đảng bộ tỉnh bắc ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2012

144 104 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:25

I HC QUC GIA Hà NI TRNG I HC KHOA HC Xã HI Và NHÂN VN ***o0o*** V TH YN NG B TNH BC NINH LãNH O PHáT TRIN KINH T T NHÂN T NM 1997 N NM 2012 LUN VN THC S KHOA HC LCH S Hà NộI, 2014 I HC QUC GIA Hà NI TRNG I HC KHOA HC Xã HI Và NHÂN VN ***o0o*** V TH YN NG B TNH BC NINH LãNH O PHáT TRIN KINH T T NHÂN T NM 1997 N NM 2012 Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Mã số: 60 22 03 15 Ngi hng dn khoa hc: TS PHM TH LNG DIU Hà NộI, 2014 LI CAM OAN Tụi cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cụng trỡnh c thc hin di s hng dn ca Tin s s hc Phm Th Lng Diu Trng HKHXH & NV - i hc Quc gia H Ni Cỏc ti liu, s liu, kt qu nghiờn cu lun l trung thc, bo m tớnh khỏch quan, khoa hc, cú ngun gc xut x rừ rng H Ni, ngy 01 thỏng 03 nm 2014 Tỏc gi lun V Th Yn BN HNH CHNH TNH BC NINH *** BNG QUY C CC CH VIT TT TRONG LUN VN CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa CTCP : Cụng ty c phn DN : Doanh nghip DNTN : Doanh nghip t nhõn GDP : Tng sn phm nc HND : Hi ng nhõn dõn HND, UBND : Hi ng nhõn dõn, y ban nhõn dõn KCN : Khu cụng nghip KTTN : Kinh t t nhõn 10 KTXH : Kinh t xó hi 11 SXKD : Sn xut kinh doanh 12 SXKDCT : Sn xut kinh doanh cỏ th 13 TNHH : Trỏch nhim hu hn 14 XHCN : Xó hi ch ngha 15 WTO : T chc thng mi th gii MC LC M U Chng NG B TNH BC NINH LNH O PHT TRIN KINH T T NHN T NM 1997 N NM 2000 .14 1.1 Khỏi quỏt cỏc yu t tỏc ng v thc trng kinh t t nhõn ca Bc Ninh trc tỏi lp tnh (trc thỏng nm 1997) 14 1.1.1 Cỏc yu t tỏc ng n s phỏt trin ca KTTN Bc Ninh 14 1.1.2 Thc trng KTTN ca Bc Ninh trc ngy 01/01/1997 (trc tỏi lp tnh) .22 1.2 Ch trng v s ch o ca ng b tnh Bc Ninh v phỏt trin kinh t t nhõn t nm 1997 n nm 2000 25 1.2.1 Ch trng ca ng b tnh Bc Ninh 25 1.2.2 S ch o thc hin ca ng b 31 Tiu kt chng 40 Chng NG B TNH BC NINH LNH O PHT TRIN KINH T T NHN T NM 2001 N NM 2012 .42 2.1 Ch trng v s ch o phỏt trin kinh t t nhõn ca ng b tnh Bc Ninh t nm 2001 n nm 2005 42 2.1.1 Ch trng ca ng b Bc Ninh 42 2.1.2 Quỏ trỡnh ch o phỏt trin KTTN (2001 - 2005) 46 2.2 ng b tnh Bc Ninh lónh o phỏt trin kinh t t nhõn t nm 2006 n nm 2012 63 2.2.1 Ch trng ca ng b tnh Bc Ninh 63 2.2.2 Quỏ trỡnh ch o phỏt trin (2006-2012) 68 Tiu kt chng 77 Chng NH GI CHUNG V KINH NGHIM LCH S .79 3.1 ỏnh giỏ 79 3.1.1 V u im .79 3.1.2 V hn ch .87 3.2 Mt s kinh nghim lch s 100 3.2.1 Kinh nghim xỏc nh ch trng 100 3.2.2 Kinh nghim ch o thc hin 102 Tiu kt chng 107 KT LUN 108 DANH MC TI LIU THAM KHO 112 PH LC .118 M U Tớnh cp thit ca ti Kinh t t nhõn (KTTN) l loi hỡnh t chc kinh t da trờn s hu t nhõn v t liu sn xut (bao gm kinh t cỏ th, kinh t tiu ch, kinh t t bn t nhõn), l b phn cu thnh quan trng ca nn kinh t quc dõn Thnh phn kinh t ny cú nhng cỏch nhỡn, quan im khỏc qua cỏc thi k nờn nú cú nhng bc phỏt trin, thng trm, nhng nh Cỏc Mỏc ó tng khỏi quỏt rng: mt kt cu kinh t xó hi khụng th b loi tr bi i sng xó hi bn thõn nú cũn sc sng T thỏng 12 nm 1986, vi tinh thn "nhỡn thng vo s tht, ỏnh giỏ ỳng s tht, núi rừ s tht" i hi i biu ton quc ln th VI ca ng Cng sn Vit Nam ó tỡm li thoỏt cho cuc khng hong kinh t xó hi, th hin quan im i mi ton din t nc, t nn tng cho vic tỡm ng thớch hp i lờn ch ngha xó hi Vit Nam Nhng ch trng, chớnh sỏch mi ó gi m, khuyn khớch cỏc thnh phn kinh t phỏt trin, gii phúng nng lc sn xut ca xó hi m ng cho phỏt trin sn xut Theo ú, thnh phn KTTN c phộp tn ti v phỏt trin Qua hn 20 nm i mi, khu vc KTTN Vit Nam cng ó c tha nhn v cú úng gúp ngy cng ln vo s nghip phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc, khng nh vai trũ trờn cỏc mt: to cụng n vic lm, tng u t phỏt trin, m rng xut khu, thỳc y tng trng cỏc ngnh kinh t cụng nghip, nụng nghip, dch v; thỳc y phỏt trin cỏc th trng, i mi kinh t v hnh chớnh, ngoi khu vc KTTN cng ang to mt khụng gian rng m thu hỳt v bi dng nhõn ti Song, thnh phn kinh t ny cng cũn nhiu hn ch, nng lc qun lý cha cao, hiu qu kinh t khụng n nh, thc hin phỏp lut cha tt, nn buụn lu, trn thu thng xuyờn din ra, kh nng thớch ng vi hon cnh hi nhp kinh t quc t cũn thp, Do v trớ a lý ca nc Vit Nam tri di, chia thnh nhiu vựng khỏc dn ti mi a phng cú nhng c thự riờng v ngun lc, v trớ a lý, húa xó hi , chớnh nhng c thự riờng ny nh hng khụng nh ti s phỏt trin ca khu vc KTTN ca mi vựng min, mi tnh C th, thnh phn KTTN Bc Ninh cú nhng nột chung, nột riờng so vi c nc v cỏc a phng khỏc L mt nhng a phng phỏt trin mnh, nng ng, Bc Ninh tr thnh trung tõm chin lc c bit quan trng, l mt tnh ca ngừ phớa Bc ca Th ụ H Ni - trung tõm x Kinh Bc c xa, cú nn húa lõu i, l cu ni gia H Ni vi cỏc tnh trung du nỳi phớa Bc v nm trờn hnh lang kinh t Nam Ninh - Lng Sn - H Ni - Hi Phũng - H Long KTTN ca tnh Bc Ninh luụn c u t, nghiờn cu, nh hng ỳng n nờn cng cú nhng bc phỏt trin mnh m T tỏi lp tnh (01/01/1997), trin khai ng li ca Trung ng, ng b tnh Bc Ninh k tha nhng ch trng ca tnh y H Bc, tip tc thc hin ng li i mi, thnh phn KTTN c to iu kin phỏt trin, mang li nhng úng gúp to tn cho kinh t a phng Tuy nhiờn bi cnh mi ca quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t, thỡ khu vc KTTN ca tnh Bc Ninh cng bc l khụng ớt hn ch, th hin: cha cú nh hng phỏt trin di hn; nng lc cnh tranh cha cao; phỏt trin bn vng cha c cp; trỡnh qun lý doanh nghip cũn hn ch; nhiu doanh ngip nhn thc cha rừ cỏc liờn quan ti T chc thng mi th gii (WTO) Vỡ vy ng b Bc Ninh lm th no KTTN phỏt huy c mt mnh, khc phc c nhng tn ti phỏt trin nhanh, vng chc tr thnh ng lc mnh quỏ trỡnh phỏt trin KTXH ca tnh Bc Ninh núi riờng v nn kinh t nc Vit Nam núi chung thc s l cp bỏch t Vic nghiờn cu s lónh o ca ng núi chung, ng b tnh Bc Ninh núi riờng lónh o phỏt trin KTTN nhm rỳt nhng mt mnh, cỏi hn ch cú s ch o ỳng n hn nhm phỏt huy ht tim nng ca nú i vi vic phỏt trin t nc hin nhng nm tip theo l quan trng v cp thit c v lý lun cng nh thc tin Hn na chn mt tnh trung nghiờn cu lm rừ s lónh o ca ng b a phng v phỏt trin KTTN nhng nm i mi va qua l cỏch tip cn hp lý cú c cỏi nhỡn sõu sc hn, t ú cú th phn no suy nhng a phng khỏc (t im suy din) Vỡ nhng ý ngha lý lun v thc tin trờn, tụi chn ti: "ng b tnh Bc Ninh lónh o phỏt trin kinh t t nhõn t nm 1997 n nm 2012" lm ti nghiờn cu cho lun thc s, chuyờn ngnh lch s ng Cng sn Vit Nam ca mỡnh Lch s nghiờn cu KTTN Vit Nam ó tri qua mt thi k ci to theo hng xúa b, t cú ng li i mi nú li c phc hi v y mnh phỏt trin Hỡnh thc kinh doanh ca KTTN l phong phỳ a dng, vỡ vy cng cú tỡnh trng tựy tin, khú kim soỏt, khú tng hp s liu Vỡ th, vic nghiờn cu KTTN Vit Nam rt phc v khú khn nht l trờn gúc lch s ng Mc dự vy, cho n KTTN Vit Nam ó thc s tr thnh mt ti thu hỳt s quan tõm ca cỏc nh khoa hc v ngoi nc n nay, theo thng kờ cha y , ó cú hn 200 u sỏch, bi vit, cỏc ti nghiờn cu, hn 60 bn phỏp lý v hn 30 kin ca ng v KTTN hoc cú liờn quan n thnh phn KTTN Song, qua quỏ trỡnh kho cu s b, cú th chia thnh cỏc nhúm c bn nh sau: 2.1 Nhúm 1: Nhúm cỏc cụng trỡnh, bi vit v kinh t t nhõn - Nhúm tỏc gi cun sỏch "Thnh phn kinh t cỏ th, tiu ch v t bn t nhõn - Lý lun v chớnh sỏch" (2002, Nxb CTQG) PGS, TS H Huy Thnh ch biờn ó i sõu phõn tớch thc trng phỏt trin khu vc KTTN nc Vit Nam thi k i mi (theo ngnh ngh v phõn theo vựng lónh th) nờu lờn nhng kt qu t c, nhng tn ti, yu kộm, nguyờn nhõn ch yu v khuyn ngh nhng chớnh sỏch, gii phỏp nhm thỳc y phỏt trin khu vc KTTN Trờn c s ú, nhúm tỏc gi a khuyn ngh phng hng v gii phỏp tip tc i mi qun lý nh nc i vi KTTN Vit Nam - Cun sỏch: "KTTN Vit Nam sau thp k i mi thc trng v nhng t ra" (2005, Nxb Khoa hc xó hi) ca tỏc gi nh Th Thm õy l n phm thu thp v h thng cỏc bi vit phõn tớch, ỏnh giỏ, kin gii v nhng gii phỏp ỳc kt nhng cụng trỡnh, bi vit ca nh nghiờn cu v nhng lý lun, thc tin phỏt trin v hn ch cng nh trin vng phỏt trin ca khu vc KTTN Cụng trỡnh ó cp n cỏc ni dung: (1) KTTN Vit Nam sau hai thp k 122 123 124 125 126 127 128 Ph lc 14 Mt s ch tiờu v kt qu hot ng kinh doanh ca cỏc DNDD Bc Ninh v ton quc Nm2000 S doanh nghip ang hot ng Nm2008 DNDD DNDD DNDD DNDD Bc Ninh ton quc Bc Ninh ton quc 132 31.767 1.443 178.852 Doanh thu thun (tr.) 36.493 193.426.783 22.330.284 3.084.200.626 Li nhun (tr.) 18.690 1.721.082 644.893 46.098.782 Tng ti sn/Ngun (tr.) 449.100 105.272.100 24.290.587 2.622.028.085 Vn ch s hu (tr.) 209.471 Tng s lao ng 38.753.082 10.920.530 657.975.647 6.470 858.622 47.574 4.339.579 Vn ch SH trung bỡnh/1 DN (tr.) 1.586,9 1.220 7.567,93 3.679 Vn ch SH/tng ngun (%) 46,64 36,51 44,96 25,09 276,46 6.089 15.474,9 17.244 Doanh thu/vn ch s hu (tr.) 0,174 4,9913 2,045 4,69 Doanh thu/tng ngun 0,081 1,84 0,92 1,18 141,59 54 446,91 258 Li nhun/vn ch s hu 0,089 0,0444 0,059 0,07 Li nhun/tng ngun 0,042 0,0163 0,0265 0,0176 0,51 0,0089 0,029 0,015 49 27 32 24 5,64 225,3 469,38 710,7 Doanh thu thun trung bỡnh/1 DN (tr.) Li nhun trung bỡnh/ DN (tr.) Li nhun/doanh thu Lao ng trung bỡnh/ DN (ngi) Doanh thu trung bỡnh/lao ng (tr.) Ngun: Tớnh toỏn ca tỏc gi t s liu ca Cc Thng kờ Bc Ninh v Lờ Huy Bỡnh (2010) - "ỏnh giỏ nhanh cht lng khu vc kinh t t nhõn Vit Nam qua quỏ trỡnh 10 nm thc hin Lut doanh nghip" [4] 129 Ph lc 15 S lao ng s dng cỏc doanh nghip phõn theo thnh phn kinh t ti Bc Ninh v ton quc Bc Ninh DNNN Hp tỏc xó DNDD DNcúvnTNN Tng Nm2000 T l Ton quc (%) Tl (%) Nm2008 Tl Ton quc (%) Bc NInh Tl (%) 11.923 48,86 2.088.531 59,05 7.353 8,82 1.575.131 19.6 5.580 22,87 182.280 5,15 8.590 10,30 292.485 3,64 6.470 26,52 858.622 24,28 47.574 57,06 4.339.579 54,01 427 1,75 407.565 11,52 19.865 23,82 1.827.867 22,75 24.400 100 3.536.998 100 83.382 100 8.035.062 100 Ngun: Cc thng kờ Bc Ninh, tng cc Thng kờ, kt qu tng iu tra doanh nghip cỏc nm t 2001 n 2009 Ph lc 16 S lng cỏc DNDD Bc Ninh chia theo quy mụ lao ng Tng s doanh nghip < 10 lao ng 10 - 49 lao ng 50 - 99 lao ng 100 - 199 lao ng 200 - 299 lao ng Nm 2000 Nm 2005 Nm 2009 132 873 1670 23 242 490 71 480 937 20 92 128 12 38 7719 24 993 14 32 300 - 499 lao ng 500 - 999 lao ng > 1000 lao ng Ngun: S liu tỏc gii tng hp t Cc thng kờ Bc Ninh 130 Ph lc 17 S lao ng bỡnh quõn ca doanh nghip cỏc thnh phn kinh t Bc Ninh nm 2000 v 2009 Nm 2000 Nm 2009 DNDD DNNN vDNFDI DNDD DNNN cú n S DN ang hot ng Tng s lao ng lao ng trung bỡnh/ doanh nghip (ngi) DN cú FDI 132 44 1.670 16 95 6.470 11.923 427 56.294 7.388 25.606 49 270 213 33 461 269 Ngun: Cc Thng kờ Bc Ninh, Lờ Huy Bỡnh, "ỏnh giỏ nhanh cht lng khu vc kinh t t nhõn Vit Nam qua quỏ trỡnh 10 nm thc hin lut doanh nghip" 2010 [15; 18; 14] Ph lc 18 Mt s ch tiờu v h sn xut kinh doanh cỏ th phi nụng nghip trờn a bn tnh Bc Ninh giai on 2000 - 2009 Ngun Lao ng Tng Nm s h 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 24.379 42.631 47.529 50.590 55.159 74.374 75.543 76.467 Bỡnh quõn Bỡnh quõn Quy mụ (triu ng) vn/1 c s (tr.ng./1 c s) 414.443 17 851.900 20 2.467.881 51,92 2.974.153 58.79 3.837.958 69.58 4.727.062 63,56 5.204.917 68,90 8.086.300 105,75 S lng (ngi) lao ng /1 c s 58.299 90.235 110.502 126.557 134.427 156.326 156.044 154.891 Ngun: S liu tỏc gi tng hp t Cc thng kờ Bc Ninh [15, 18] 2,39 2,12 2,32 2,50 2,48 2,11 2,07 2,03 131 MT S HèNH NH V HOT NG KINH T T NHN TRấN A BN TNH BC NINH Chựm nh v sn xut kinh doanh ca khu vc KTTN: Lng ngh g ng K (T Sn - 05/2013) Ngh tranh ụng H (Thun Thnh - 05/2013)) 132 Ngh trng dõu nuụi tm Thun Thnh - 05/2013 a ch: Khu cụng nghip Hanaka a ch: Quc l 1A, Dng Mụng, Th xó T Sn - Bc Ninh (05/2013) Ni Du, T Sn, Bc Ninh (05/2013) 133 Chựm nh v nụng nghip ca khu vc KTTN: Ngh trng lỳa Bc Ninh (05/2013) Trang tri chn nuụi g (Thun Thnh 05/2013) 134 Phỏt trin chn nuụi bũ (Gia Bỡnh- 05/2013) Phỏt trin chn nuụi ln Tiờn Du 05/2013 135 ... NI TRNG I HC KHOA HC Xã HI Và NHÂN VN ***o0o*** V TH YN NG B TNH BC NINH LãNH O PHáT TRIN KINH T T NHÂN T NM 1997 N NM 2012 Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Mã số: 60 22 03 15 Ngi hng... Vit Nam v Nh nc thi k i mi cú liờn quan n kinh t, KTTN, nht l nhng nm 1997 n nm 2012 + Cỏc kin ca ng b tnh Bc Ninh v kinh t, KTTN nhng nm 1997 n nm 2012 (i hi XV, XVI, XVII, XVIII) õy l ngun... o phỏt trin KTTN ca ng b tnh Bc Ninh t nm 1997 n nm 2012 - Nờu khỏi quỏt quỏ trỡnh phỏt trin ca KTTN v úng gúp ca kinh t ny i vi kinh t a phng t nm 1997 n nm 2012 - Phõn tớch, ỏnh giỏ v u im,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ tỉnh bắc ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2012 , Đảng bộ tỉnh bắc ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2012 , Đảng bộ tỉnh bắc ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay