Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần điện hóa học ở trường trung học phổ thông

169 98 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:17

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ CHIÊN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN HÓA HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ SƯ PHẠM HÓA HỌC Hà Nội - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ CHIÊN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN HÓA HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học môn Hóa học Mã số: 60 14 01 11 Cán hướng dẫn: GS.TS Lâm Ngọc Thiềm Hà Nội - 2014 LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn GS.TS Lâm Ngọc Thiềm, người giao đề tài, tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho em nghiên cứu hoàn thành luận văn Em chân thành cảm ơn thầy, cô Trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để học viên chúng em hoàn thành khoá học luận văn Em xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo giảng dạy lớp Cao học khóa chuyên ngành lý luận phương pháp giảng dạy Hóa học truyền cho em nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu Xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo tổ Hóa học, em học sinh đội tuyển HSG trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), trường THPT Thái Phiên (Hải Phòng) tạo điều kiện thuận lợi cho trình thực nghiệm sư phạm Cảm ơn anh chị bạn đồng nghiệp giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho luận văn hoàn thành tiến độ có nội dung sâu sắc Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2014 Học viên Phạm Thị Chiên DANH MỤC VIẾT TẮT BDHSG HH : Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học BTHH : Bài tập Hóa học CTPT : Công thức phân tử ĐC : Đối chứng GS TS : Giáo sư, tiến sĩ HS : Học sinh HSG : Học sinh giỏi HTLT : Hệ thống lý thuyết : KLPT Khối lượng phân tử : KTĐG Kiểm tra đánh giá PPDH : Phương pháp dạy học : PTHH Phương trình hóa học : THPT Trung học phổ thông PƯ : Phản ứng PƯOK : Phản ứng oxi hóa - khử TN : Thực nghiệm TNSP : Thực nghiệm sư phạm MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục đồ thị………………………………………….………………….vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Các luận án tiến sĩ 1.1.2 Các luận văn thạc sĩ 1.2 Bồi dưỡng học sinh giỏi với việc đào tạo nhân tài cho đất nước 1.2.1 Chính sách Đảng, Nhà nước ngành giáo dục 1.2.2 Đào tạo nhân tài cho đất nước - Trách nhiệm lợi ích quốc gia 1.3 Tổng quan vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT 1.3.1 Quan niệm học sinh giỏi 1.3.2 Mục tiêu việc bồi dưỡng HSG 1.3.3 Những phẩm chất lực quan trọng HSGHH 1.3.4 Một số biện pháp phát HSG hóa học bậc THPT 10 1.3.5 Một số biện pháp bồi dưỡng HSG hóa học bậc THPT 10 1.3.6 Những lực cần thiết GV dạy bồi dưỡng HSG hóa học 12 1.3.7 Những kĩ cần thiết giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học 12 1.4 Bài tập hóa học 13 1.4.1 Khái niệm tập hoá học 13 1.4.2 Phân loại tập hóa học 13 1.4.3 Tác dụng tập hóa học 15 1.4.4 Sử dụng tập hóa học nhằm phát bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 1.5 Một số phương pháp dạy học sử dụng để bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 17 1.5.1 Phương pháp vấn đáp 17 1.5.2 Phương pháp đặt giải vấn đề 17 1.5.3 Phương pháp hoạt động nhóm 18 1.5.4 Phương pháp động não 19 1.6 Xác định vùng kiến thức hóa lí chương trình bồi dưỡng HSG hóa học THPT 20 1.7 Thực trạng việc bồi dưỡng HSG hóa học trường THPT 20 1.7.1 Điều tra, tham khảo ý kiến công tác bồi dưỡng HSG trường THPT 1.7.2 Thuận lợi khó khăn 21 Tiểu kết chương 24 CHƯƠNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT 25 2.1 Nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi phần điên hóa học 25 2.2 Bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dạy học phần điện hóa học 27 2.2.1 Chuyên đề phản ứng oxi hóa khử 27 2.2.2 Chuyên đề pin điện hóa 50 2.2.4 Chuyên đề điện phân 73 Tiểu kết chương 92 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 93 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 93 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 93 3.3 Chọn đối tượng địa bàn thực nghiệm sư phạm 93 3.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 94 3.4.1 Tiến hành thực nghiệm sư phạm 94 3.4.2 Tiến hành kiểm tra xử lý kết thực nghiệm 95 3.4.2 Phương pháp xử lý, phân tích kết thực nghiệm 95 3.5 Kết thực nghiệm sư phạm đánh giá 97 3.5.1 Xử lý kết thực nghiệm sư phạm 97 Tiểu kết chương 102 KẾT LUẬN CHUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 107 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Kết điều tra giáo viên thực trạng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT Bảng 3.1 Các chuyên đề dạy thực nghiệm Bảng 3.2 Kết kiểm tra trước thực nghiệm Bảng 3.3 Kết kiểm tra sau thực nghiệm Bảng 3.4 Phần trăm HS đạt điểm giỏi, trung bình, yếu Bảng 3.5 Giá trị tham số đặc trưng kiểm tra Bảng 3.6 Bảng thống kê Tkđ Bảng 3.7 Phần trăm HS đạt điểm Xi trở xuống DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 3.1 Phân loại học sinh theo kết điểm kiểm tra lần Đồ thị 3.2 Phân loại học sinh theo kết điểm kiểm tra lần Đồ thị 3.3 Đường luỹ tích so sánh kết kiểm tra lần Đồ thị 3.4 Đường luỹ tích so sánh kết kiểm tra lần MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi công tác mũi nhọn việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn lực, bồi dưỡng nhân tài cho nhà trường nói riêng, cho địa phương nói chung Bồi dưỡng HSG công việc khó khăn lâu dài, đòi hỏi nhiều công sức thầy trò Tại đại hội Đảng toàn quốc lần VIII IX Đảng ta xác định nhấn mạnh: "Giáo dục quốc sách hàng đầu động lực quan trọng tạo chuyển biến toàn diện phát triển giáo dục đào tạo" Xuất phát từ quan điểm đạo Đảng giáo dục - đào tạo, thực chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn nay, ngành giáo dục tích cực bước đổi nội dung chương trình, đổi phương pháp dạy học, đổi công tác quản lý giáo dục nâng cao chất lượng quản lý dạy bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhằm hoàn thành mục tiêu: "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" Bước đầu mục tiêu khẳng định số lượng học sinh đạt giải quốc gia quốc tế nước ta ngày tăng nhanh Đặc biệt kết tham dự kì thi Olympic Hóa học quốc tế đội tuyển học sinh giỏi nước ta nhiều năm gần ghi nhận nhiều thành tích tự hào khích lệ Từ thực tế đặt cho ngành giáo dục đào tạo có nhiệm vụ đào tạo toàn diện cho hệ trẻ mà phải có chức phát hiện, bồi dưỡng tri thức khiếu cho học sinh nhằm đào tạo em trở thành nhà khoa học mũi nhọn lĩnh vực Đây nhiệm vụ cấp thiết việc bồi dưỡng học sinh giỏi tuyển chọn em có khiếu thực môn Thực tế cho thấy năm qua việc dạy học lớp chuyên Hoá học việc bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học trường THPT có khó khăn thuận lợi định Bên cạnh thuận lợi sở vật chất kĩ thuật tăng cường, quy mô giáo dục mở rộng, ngân sách đầu tư cho giáo dục nhiều có số khó khăn như: tài liệu dùng cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi hạn chế, chưa có hệ thống tập chuyên sâu, nội dung giảng 10 Câu 3: Tích số tan TS độ tan S K2Zn3[Fe(CN)6] liên hệ với qua biểu thức A TS = S3 B TS = 22.33.66.S13 C TS = 6.S3 D TS = 22.33.S6 Câu 4: Kết tủa PbCl2 tan nhiều đun nóng Khi làm nguội dung dịch đun A có PbCl2 kết tủa trắng B PbCl2 tiếp tục tan C PbCl2 kết tủa lại D PbCl2 tan thêm sau kết tủa trở lại Câu 5: Cho axit sau: (1) H3PO4 (Ka = 7,6.10-3); (2) HClO (Ka = 5.10-8) (3) CH3COOH (Ka = 1,8.10-5); (4) HSO4- (Ka = 10-2) Độ mạnh axit theo thứ tự A (1) < (2) < (3) < (4) B (4) < (2) < (3) < (1) C (2) < (3) < (1) < (4) D (3) < (2) < (1) < (4) Câu 6: 200C độ tan S AgI 9,12.10-9M Tích số tan AgI nhiệt độ A 9,12.10-9 B 9,55.10-5 C 8,32.10-17 D 4,56.10-9 Câu Cho biết 250C độ tan Ag4[Fe(CN)6] nước 5,06.10-10 M Tích số tan Ag4[Fe(CN)6] nhiệt độ A 2,09.10-41 B 6,3.10-44 C 2,09.10-17 D 8,5.10-45 Câu Độ tan CaF2 dung dịch NaF 0,01 M (Biết Ks(CaF2) = 4.10-11) A 2.10-4 M B 4.10-9 M C 4.10-7 M D 2.10-7 M Câu Ks(CaF2) = 4,0.10-11, HF có pKa = 3,13; bỏ qua tạo phức hidroxo Độ tan CaF2 dung dịch có pH = 3,3 A 3,2.10-4 B 5,0.10-4 Câu 10 Biết Ks (AgCl) =10-9,75; C 3,03.10-4 D 2,15.10-4 βAg(NH3)+ = 103,32; βAg(NH3)+2 = 107,24 Độ tan AgCl dung dịch NH3 0,1 M là: A 3,1.10-5 B 1,3.10-5 C 1,2.10-4 D 5,6.10-3 Phần II Tự luận (7,0 điểm) Bài (2,0 điểm) Dung dịch NH3 làm kết tủa hoàn toàn ion Al3+ dung dịch nước dạng hiđroxit, làm kết tủa phần ion Mg2+ dung dịch nước dạng hiđroxit Hãy làm sáng tỏ điều nói phép tính cụ thể Cho: Kb NH3 1,8.105, tích số tan: Al(OH)3 5.1033, Mg(OH)2 4.1012 Bài 2.(2,0 điểm) Cho từ từ dung dịch (NH4)2C2O4 vào dung dịch chứa Mg2+ M 119 Ca2+ 10-4 M Ion kết tủa trước ? Bao nhiêu phần trăm ion lại dung dịch ion thứ bắt đầu kết tủa ? Biết Ks (CaC2O4 =10-8,64 ; Ks (MgC2O4 =10-4,07 ) ) Bài (2,0 điểm) Cho dung dịch chứa ion Ag+ 1,0.10-3 M Pb2+ 0,10M Hỏi dùng HCl để tách hoàn toàn Ag+ khỏi Pb2+ không ? Biết Ks (AgCl) = 10-9,75; Ks (PbCl2 =10-4,79 ) C Đáp án thang điểm chấm Phần I Trắc nghiệm: 0,4 điểm/ câu Câu 10 Đáp án A B D A C C D C C D Phần II Tự luận Bài Đáp án Điểm 1,0 1,0 Tích số tan CaC2O4 Ks (CaC2O4 =10-8,64 =[Ca2+].[C2O42-] 1,0 ) → [Ca2+] = [C2O42-] = 4,78.10-5M Tích số tan MgC2O4 Ks (MgC2O4 =10-4,07 =[Mg2+].[C2O42-] ) → [Mg2+] = [C2O42-] = 9,23.10-3M Như ion Ca2+ kết tủa trước 1,0 2+ [Ca ] lại = 27% Có thể tách PbCl2 xuất [Ag+] lại nhỏ (≤10-6M) 120 2,0 Phụ lục ĐỀ KIỂM TRA THỰC NGHIỆM SỐ Thời gian 45 phút (Sau học chuyên đề 1, 2) A Ma trận kiểm tra Biết Mức độ TN TL Hiểu TN TL Vận dụng Vận thấp dụng cao TN TL TN Tổng TL Nội dung Phản ứng oxi Nhận biết Cân Quan hệ Cân hóa - khử PƯOK PƯOK mol theo PƯOK Chiều PƯOK pthh Số câu 1 Số câu:6 Số điểm 0,4 1,2 0,4 Điểm:5,0 Thế điện cực XĐ chiều Xác định pin Xác định chuẩn pin điện PƯOK điện hóa điện Viết PƯ Xác định sức cực xảy điện động điện cực Số câu 2 Số câu: Số điểm 0,8 0,8 0,4 Điểm:2,0 Các yếu tố ảnh XĐ chiều XĐ chiều hưởng đến điện phản ứng phản ứng cực điều điều kiện chuẩn kiện Tính HS không cân chuẩn Số câu 0,5 0,5 Số câu:1 Số điểm 1,5 1,5 Điểm:3,0 121 B Đề kiểm tra I Trắc nghiệm khách quan Câu Cho trình oxi hóa khử sau nhận xét tương ứng, cho biết nhận xét đúng: MnO4 → Mn2+ 2) H2S → SO24 3) CH3-CHO → CH3COOH A Quá trình (1) (2) (3) trình oxi hóa 4) CH2=CH2 → CH3-CH3 B Quá trình (1) (4) trình khử C Quá trình (2) (3) trình khử D Quá trình (1) (4) trình oxi hóa Câu Trong phản ứng: 3FeS2 + 18HNO3  Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 3H2SO4 + 15NO + 6H2O số mol electron mà FeS2 nhường có 33,6 lít khí NO thoát đktc là: A 1,5 mol B 0,15 mol C 0,45 mol D 4,5 mol Câu Đối với phản ứng: CrCl3 + NaOCl + NaOH→ Na2CrO4 + NaCl + H2O + Cl2, hệ số cân chất oxi hóa, chất khử chất đóng vai trò môi trường là: A 2, 10 B 3, 10 C 2, D 4, Câu Cho biết Eo Mg2+/Mg = −2,37V; Zn2+/Zn = −0,76V; Pb2+/Pb = −0,13V; Cu2+/Cu = +0,34V Pin điện hóa có suất điện động chuẩn 1,61V cấu tạo hai cặp oxi hóa - khử A Mg2+/Mg Zn2+/Zn B Zn2+/Zn Pb2+/Pb C Pb2+/Pb Cu2+/Cu D Zn2+/Zn Cu2+/Cu Câu Cho biết: sức điện động chuẩn pin Ni-Pb 0,13V ; sức điện động chuẩn pin Cd-Ni 0,14V; Thế điện cực chuẩn cặp Pb2+/Pb -0,13V Vậy điện cực chuẩn cặp Ni2+/Ni Cd2+/Cd tương ứng : A + 0,00V + 0,14V B - 0,00V - 0,14V C - 0,26V - 0,40V D + 0,26V - 0,40V Câu Cho điện cực chuẩn 25 0C số cặp oxi hóa - khử: E 0Fe3 / Fe2  0,771 V; E 0Fe2 / Fe  0,44 V ; E0Cu2 /Cu  0,34 V Những phản ứng tự xảy ra: (1) Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu (2) Cu + 2Fe3+  Cu2+ + 2Fe2+ (3) Fe + 2Fe3+  3Fe2+ (4) Cu + Fe2+  Cu2+ + Fe 122 A (2), (3) (4) B (1), (2) (3) C (1), (2), (3) (4) D (2) (3) Câu Cho phản ứng sau: Na + Cl2  2NaCl SO3 + H2O  H2SO4 Fe2O3 + 6HNO3  2Fe(NO3)3 + 3H2O H2O + Na2O  2NaOH 2NO2 + 2NaOH  NaNO3 + NaNO2 + H2O O2 + 2Cu  2CuO C c p h ả n ứ n g n o l p h ả n ứ n g oxi hoá - h khử? A 1, 6; B 1, 2, 3; ó C 2, 3, 6; D 2, 5, 6; a Câu Cho hỗn hợp Fe Cu vào dung dịch AgNO3 Sau kết thúc phản ứng thu P chất rắn A gồm kim loại dung dịch B b chứa hai muối Các chất A B là: A Ag, Cu Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 B Ag, Cu Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 C Ag, Fe Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 D Ag, Cu Fe(NO3)3, AgNO3 Câu Trong trình pin C u l điện hoá Zn-Ag hoạt động, ta nhận thấy: A nồng độ ion Zn2+ dung dịch tăng B khối lượng điện cực Zn tăng : C nồng độ ion Ag+ dung dịch tăng D khối lượng điện cực Ag giảm Câu 10 Cho biết: E0 pin Zn-Cu 1,10V ; E0 c ủ a p i n Z n - P b l , A + , V 0, V C.+ , V D.+ V ; Vậ y E c ủ a , V p I I i n đ i P h ầ n ệ t n B.+ ự ứ l n u g ậ n Câu 1.(3 điểm) Cân phản ứng sau phương pháp ion-electron a Zn[Hg(SCN)4] + IO3- + Cl-  ICl + SO42- + HCN + K Zn2+ + Hg2+ 2+ b [Cu(NH3) m] + CN + OH-  [Cu(CN)2]- + CNO- + b Xác định chiều phản ứng xảy dung dịch Fe3+ 0,1M ; Fe2+ 0,01M H2O + NH3 A  F + A Ag+ g 0,00 Câu F (3 e2 điểm) + g + + e 1M + cho E0A bột g+/Ag = 0,80V ; Ag E0Fe3+/Fe2+ = vào 0,77V dun a Xác định chiều phản ứng điều g kiện chuẩn tính số cân dịch c ủ ? a B p h Đ ả n p n v t h a n g đ i ể m c h ấ m I Phần trắc nghiệm: 0,4đ/1 câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 B D B A C B A B A C II Phần tự luận: Câu Nội dung trả lời Điểm Câu 1- a Zn[Hg(SCN)4] + 16H2O  Zn2+ + Hg2+ + 4HCN + 4SO42- + 28H+ + 24e 1,5 x | IO3- + Cl- + 6H+ + 4e  ICl + 3H2O Zn[Hg(SCN)4] + 6IO3- + 6Cl- + 8H+  6ICl + 4SO42- + 4HCN + Zn2+ + Hg2+ + 2H2O b 2x | [Cu(NH3) m] 2+ + 2CN- + e  [Cu(CN)2]- + mNH3 1x | CN- +2OH- 2[ Cu(NH3) m] 2+ + a F e2 + 5CN- + A 1,5  CNO + H2O + 2e - + 2OH-  2[Cu(CN)2]- + 2mNH3 + CNO- + H2O  Fe3+ + Ag g+ E0pin = 0,8 - 0,77 = 0,03V => Phản ứng xảy theo chiều thuận K = 10(En/0,059) = 10(0,03/0,059) = 3,225 b E = E0 + (0,059/n).lg([oxh]/[kh]) 1,5 EAg+/Ag = 0,8 + 0,059.log(0,001) = 0,623V EFe3+/Fe2+ = 0,77 + 0,059.log.(0,1/0,01) = 0,829V E = 0,829 - 0,623 = 0,206V Do E > nên phản ứng xảy theo chiều : Fe3+ + Ag  F e2 + 124 0,5 + A g+ Phụ lục ĐỀ KIỂM TRA THỰC NGHIỆM SỐ (Sau học hết chuyên đề) A Ma trận đề kiểm tra Mức độ Nội dung Biết TN TL Hiểu TN TL Vận dụng Vận thấp dụng cao TN TL TN Tổng TL Phản ứng oxi XĐ chất oxi Cân Định luật hóa - khử hóa, chất PƯOK bảo toàn e khử Số câu Số câu:4 Số điểm 0,4 0,8 0,4 Điểm:1,6 Pin điện hóa Xác định Xác định Xác định sức điện điện điện động cực chuẩn cực chuẩn pin Số câu 1 Số câu: Số điểm 0,4 0,4 0,4 Điểm:1,2 Sự điện phân Thứ tự điện Áp dụng Pư xảy phân định luật điện cực Faraday điện cực 1 0,5 Số câu:5 0,4 Điểm:7,2 Số câu 0,5 0,5 +0,5 Số điểm 0,4 0,4 B Đề kiểm tra I Trắc nghiệm khách quan Câu Cho phản ứng: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + NO2 + H2O Nếu tỉ lệ số mol NO NO2 : 1, tổng hệ số cân HNO3 phương trình hoá học A 12 B 50 C 18 125 D 20 Câu Cho phản ứng sau: FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O Tổng đại số hệ số chất phương trình phản ứng (các hệ số chất số nguyên tối giản) A 13x - 5y + B 12x - 4y + C 14x - 5y + D 13x - 4y + Câu Cho 3,024 gam kim loại M tan hết dung dịch HNO3 loãng, thu 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử nhất, đktc) có tỉ khối H2 22 Khí NxOy kim loại M là: A NO Mg B NO2 Al C N2O Al D N2O Fe Câu Hãy cho biết chất (hoặc ion) thiếu phản ứng: SO 32- + … + …  SO42- + MnO2 + OH- A KMnO4, H2SO4 B MnO4-, H2O C MnO4-, H+ D KMnO4, H2O Câu Cho biêt: E0Cu 2 / Cu  0,34 V ; E 0Cr3 / Cr  0,74 V phản ứng hóa học xảy pin điện hóa 2Cr + 3Cu2+  2Cr3+ + 3Cu Sức điện động chuẩn (E0) pin A 0,40 V B 1,08 V C 1,25 V D 2,5 V Câu Cho pin điện hóa chuẩn hình thành từ điện cực M điện cực chuẩn hiđro Dùng vôn kế đo sức điện động pin thấy vôn kế giá trị 0,76 V Thế khử chuẩn cặp M2+/M phản ứng xảy điện cực M pin hoạt động là: A 0,76 V M  M2+ + 2e B 1,52 V M  M2+ + 2e C - 0,76 V M2+ + 2e  M D - 1,52 V M2+ + 2e  M E0 = 1,51 V Câu Cho: MnO4- + 5e + 8H+  Mn2+ + 4H2O MnO2 + 2e + 4H+  Mn2+ + 2H2O E02 = 1,23 V Thế khử chuẩn nửa phản ứng: MnO4- + 3e + 4H+  MnO2 + 2H2O A 0,28 V B 1,697 V C 2,74V D - 1,697 V Câu Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu m kg Al catot 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro 16 Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi (dư) thu gam kết tủa Giá trị m 126 A 108,0 B 75,6 2+ + C 54,0 2+ 3+, 2+ D 67,5 - ─ Câu Cho ion sau Ca , K , Cu , Al Zn , NO3 , Br , dung dịch nước, ion không bị điện phân là: SO42- Khi điện phân A Ca2+, K+, Cu2+, Al3+ B K+, Cu2+, Al3+, Zn2+, NO3- C Al3+, Zn2+, NO3-, Br─, SO42- D Ca2+, K+, Al3+, SO42-, NO3- Câu 10 Điện phân (với điện cực trơ) dd chứa 0,1 mol Cu(NO 3)2 0,15 mol AgNO3, sau thời gian điện phân thấy khối lượng dd điện phân giảm 19,4 gam Cho 20,0 gam bột sắt vào dung dịch sau điện phân thấy thoát khí NO có m gam kết tủa Vậy giá trị m A 18,4 B 17,4 C 16,4 D 15,4 II Phần tự luận Câu 1.(4 điểm) Điện phân có vách ngăn xốp 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 7,8 gam muối clorua kim loại M, anot thấy có khí Cl2 thoát liên tục, catot lúc đầu có khí H2 bay ra, sau đến kim loại M thoát Sau điện phân thu 2,464 lít khí clo m gam M, đem trộn m ga M với 1,3 gam kim loại R khác cho tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thể tích H2 bay nhiều gấp lần so với cho 1,3 gam R tác dụng Biết trộn 1,3 gam kim loại R với lưu huỳnh nung nóng thu chất rắn C cho C phản ứng hết với dung dịch H2SO4 dư hỗn hợp khí D nặng 0,52 gam có tỉ khối với hiđro 13 a Xác định tên M, R b Tính nồng độ mol dung dịch HCl điện phân Giả sử phản ứng xảy hoàn toàn, thể tích dung dịch điện phân xem không đổi Câu (2 điểm) Điện phân 100 ml hỗn hợp dung dịch gồm FeCl3 1M , FeCl2 2M , CuCl2 1M HCl 2M với điện cực trơ có màng ngăn xốp cường độ dòng điện 5A 40 phút 50 giây Tính khối lượng chất thu catot? C Đáp án thang điểm chấm I Phần trắc nghiệm: 0,4đ/1 câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 B A C B B A 127 B B D C II Phần tự luận Câu Câu Đáp án Điểm a Phương trình điện phân :  2HCl x H2 x/2  2MCln y 1đ + Cl2 (1) Cl2 (2) x/2 2M y + 0,5ny => 0,5x + 0,5ny = 2,464/22,4 = 0,11 => x + ny = 0,22 (1') Hỗn hợp m gam M 1,3 gam R + dung dịch sunfuric loãng Ta có Mặt khác : Rz = 1,3 => z = 1,3/R Do : ny = 3,9 t / R (3) 1,3 gam R S đem đun nóng : 2R + tS z Hỗn hợp rắn C : z mol R2St b mol R Ta có : 34 zt + tb = 0,52 Mà : 1đ 0,5tz = 0,5ny + 0,5tz => ny = 3tz  R2S t 0,5z + H2SO4 1đ zt + 0,5tb = 0,52/26 = 0,02 => t (z + b/2) = 0,02 Lại có : (z + b) R = 1,3 => R = 32,5t => t = => R = 65 (Zn) (3) => ny = 3,9.2/65 = 0,12 (1') => x = 0,22 - 0,12 = 0,1 mol (2) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 7,8 = m + 71 0,12/2 => m = 3,54 y = 3,54/M => M = 29,5n => n = => M = 59 (Ni) Theo : n Fe3+ = 0,1 mol ; n Fe2+ = 0,2 mol ; n Cu2+ = 0,1 mol ; 1đ n HCl = 0,2 mol Sắp xếp tính oxi hóa ion theo chiều tăng dần : Fe2+ < H+ < Cu2+ < Fe3+ → Thứ tự bị điện phân catot (-) : Fe3+ + 1e → Fe2+ (1) 0,1 → 0,1→ 0,1 128 1đ Cu2+ + 2e → Cu (2) 0,1 → 0,2→ 0,1 H+ + 1e → Ho (3) 0,2→ 0,2 Fe2+ + 2e → Fe (4) Theo công thức Faraday số mol e trao đổi hai điện cực : n = It/96500 = 5.9650/96500 = 0,5 mol Vì số mol e trao đổi 0,5 mol → Không có phản ứng (4) , kim loại thu phản ứng (2) → Khối lượng kim loại thu catot : 0,1.64 = 6,4 gam 1đ 129 ... 24 CHNG BI DNG HC SINH GII HểA HC THễNG QUA DY HC PHN IN HểA HC TRNG THPT 25 2.1 Ni dung bi dng hc sinh gii phn iờn húa hc 25 2.2 Bi dng hc sinh gii thụng qua dy hc phn in húa hc... ca cỏc k thi hc sinh gii quc gia, cỏc cuc thi Olympic quc t v toỏn, tin hc, lý, hoỏ, sinh v ngoi ng S hc sinh ot gii cỏc k thi hc sinh gii quc gia, quc t ngy cng tng Nhiu hc sinh c tuyn thng... bi dng hc sinh gii cũn ớt c quan tõm nghiờn cu 1.2 Bi dng hc sinh gii vi vic o to nhõn ti cho t nc 1.2.1 Chớnh sỏch ca ng, Nh nc v ngnh giỏo dc [31] T thnh lp n nay, ng ta luụn rt quan tõm n
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần điện hóa học ở trường trung học phổ thông , Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần điện hóa học ở trường trung học phổ thông , Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần điện hóa học ở trường trung học phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay