Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường THPT dương quảng hàm, huyện văn giang, tỉnh hưng yên

143 110 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:15

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ KIM ANH BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DƢƠNG QUẢNG HÀM, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ KIM ANH BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DƢƠNG QUẢNG HÀM, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƢNG YÊN Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Văn Minh HÀ NỘI - 2013 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo thầy cô giáo trường Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Yên, cán giáo viên trường THPT Dương Quảng Hàm, tỉnh Hưng Yên quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp thông tin tham gia nhiều ý kiến quý báu cho em trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Luận văn thể kết học tập nghiên cứu em với tận tâm giảng dạy, giúp đỡ động viên quý thầy cô giáo trường Đại học Giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội Em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn đến PGS.TS Trịnh Văn Minh tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ em kiến thức phương pháp luận suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Với thời gian nghiên cứu hạn chế, thực tiễn công tác vô phong phú, sinh động có nhiều vấn đề cần giải quyết, chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong đóng góp chân thành thầy giáo, cô giáo, cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp bạn đọc để luận văn có giá trị thực tiễn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Anh DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu CBQL Cán quản CLB Câu lạc CNH-HĐH Công nghiệp hoá - đại hoá CNTT Công nghệ thông tin CNXH Chủ nghĩa xã hội CSVC Cơ sở vật chất D-H Dạy - học GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐNGLL Hoạt động lên lớp HS Học sinh KHTN Khoa học tự nhiên KT-ĐG Kiểm tra - đánh giá NGLL Ngoài lên lớp PP Phương pháp PPDH Phương pháp dạy học QL Quản QLGD Quản giáo dục SGK Sách giáo khoa THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TrCN Trước công nguyên MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục sơ đồ, bảng biểu vii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Khái niệm 1.2.1 Quản 1.2.2 Quản giáo dục 1.2.3 Quản nhà trường 11 1.2.4 Biện pháp quản 12 1.2.5 Chức quản 13 1.3 Hoạt động dạy học quản hoạt động dạy học trường THPT 15 1.3.1 Trường trung học phổ thông 15 1.3.2 Hoạt động dạy học trường THPT 15 1.3.3 Quản hoạt động dạy học trường THPT 17 1.4 Hoạt động dạy học Tiếng Anh quản hoạt động dạy học Tiếng Anh 19 1.4.1 Bản chất dạy học Ngoại Ngữ 19 1.4.2 Vị trí môn Tiếng Anh trường THPT 19 1.4.3 Hoạt động dạy - học Tiếng Anh nhà trường THPT 20 1.4.4 Quản hoạt động dạy - học Tiếng Anh trường THPT 25 1.5 Một số yếu tố ảnh hướng đến hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh trường THPT 27 1.5.1 Bối cảnh chung 27 1.5.2 Người dạy 28 1.5.3 Người học 28 1.5.4 Sự quan tâm tổ chức quản nhà trường môn Tiếng Anh 28 Tiểu kết chương 30 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DƢƠNG QUẢNG HÀM, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƢNG YÊN 31 2.1 Những đặc điểm huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 31 2.2 Khái quát giáo dục THPT huyện Văn Giang 32 2.2.1 Mạng lưới trường lớp 32 2.2.2 Đội ngũ giáo viên THPT 33 2.2.3 Đặc điểm trường THPT Dương Quảng Hàm 33 2.3 Thực trạng hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh trường THPT Dương Quảng Hàm, Văn Giang, Hưng Yên 36 2.3.1 Thực trạng hoạt động giảng dạy môn Tiếng Anh giáo viên 36 2.3.2 Thực trạng hoạt động học tập môn Tiếng Anh học sinh 43 2.3.3 Thực trạng sở vật chất, trang thiết bị dạy - học môn Tiếng Anh 48 2.4 Thực trạng quản hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh trường THPT Dương Quảng Hàm, Văn Giang, Hưng Yên 51 2.4.1 Thực trạng quản hoạt động giảng dạy môn Tiếng Anh giáo viên 51 2.4.2 Thực trạng quản hoạt động học tập môn Tiếng Anh học 63 sinh 2.4.3 Thực trạng quản sở vật chất, trang thiết bị học tập môn Tiếng 70 Anh 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản hoạt động dạy - học môn 72 Tiếng Anh trường THPT Dương Quảng Hàm, Văn Giang, Hưng 75 Yên Tiểu kết chương Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DƢƠNG QUẢNG HÀM………………………………………………… 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản 3.1.1 Nguyên tắc tính hệ thống 3.1.2 Nguyên tắc tính thực tiễn 3.1.3 Nguyên tắc tính hiệu 3.1.4 Nguyên tắc tính đồng 3.2 Các biện pháp quản hoạt động dạy - học môn tiếng anh trường THPT Dương Quảng Hàm 3.2.1 Nhóm biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức giáo viên, học sinh cha mẹ học sinh tầm quan trọng Tiếng Anh 3.2.2 Nhóm biện pháp nâng cao lực cho giáo viên Tiếng Anh 3.2.3 Nhóm biện pháp tăng cường quản hoạt động dạy môn Tiếng Anh giáo viên 76 76 76 76 76 77 77 78 80 83 3.2.4 Nhóm biện pháp đổi quản hoạt động học môn Tiếng Anh học sinh nhằm nâng cao lực giáo tiếp cho học sinh THPT 92 3.2.5 Nhóm biện pháp tăng cường kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học môn Tiếng Anh 96 3.2.6 Nhóm biện pháp đầu tư quản sử dụng có hiệu sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy học Tiếng Anh 3.3 Mối quan hệ nhóm biện pháp quản 99 101 3.4 Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh trường THPT Dương Quảng Hàm Tiểu kết chương 102 106 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 107 Kết luận 107 Khuyến nghị 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC 111 - Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh PP dạy học kỹ sử dụng thiết bị dạy học môn Tiếng Anh, đặc biệt thiết bị đa phương tiện 2.2 Đối với trường THPT Dương Quảng Hàm, Văn Giang, Hưng Yên - Tạo điều kiện để GV Tiếng Anh có hội học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ - Phối kết hợp với trường THPT tỉnh tổ chức buổi họp thảo, chuyên đề bồi dưỡng lực chuyên môn, kỹ sư phạm cho GV Tiếng Anh - Tổ chức hoạt động tra, kiểm tra GV Tiếng Anh thi giáo viên giỏi môn Tiếng Anh cách thực chất, có chế độ khen thưởng thích đáng GV có đầu tư trình độ chuyên môn 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo Những vấn đề lãnh đạo - quản vận dụng vào điều hành nhà trường, Bài giảng cho học viên cao học quản giáo dục, 2010 Đặng Quốc Bảo- Nguyễn Thị Mỹ Lộc Quản giáo dục, quản nhà trường , Bài giảng cho học viên cao học quản giáo dục, 2009 Bộ giáo dục đào tạo Dự thảo Đề án dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2007-2015 Hà Nội, tháng năm 2007 Bộ giáo dục đào tạo Đề án dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 Hà Nội, 2008 Bộ giáo dục đào tạo Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020, Dự thảo ngày 16 tháng năm 2010 Sào Nam Phan Bội Châu (1998), Khổng học đăng NXB Văn hóa thông tin Nguyễn Quốc Chí- Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại cương khoa học quản lý, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2010 Nguyễn Đức Chính Kiểm định chất lượng giáo dục, Bài giảng cho học viên cao học quản giáo dục, 2009 Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Những vấn đề dạy- học ngoại ngữ, Tuyển tập báo khoa học, 1995-2005 10 Đại từ điển Tiếng Việt (1999), Nguyễn Như Ý 11 Vũ Cao Đàm Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB giáo dục, 2009 12 Phạm Minh Hạc, Một số vấn đề quản giáo dục khoa học giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1986 13 Phạm Minh Hạc, Một số vấn đề giáo dục học khoa học giáo dục, Hà Nội, 1998 14 Harold Knoontz- Cyril Odonnell- Heinz Weirich Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1998 121 15 Nguyễn Trọng Hậu Đại cương khoa học quản giáo dục, Bài giảng cho cao học quản giáo dục, Hà Nội, 2009 16 Vũ Khiêu (1995), Đức trị pháp trị nho giáo, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 17 K.Marx F.Engels Các Mác Ăng ghen toàn tập - tập 23, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993 18 Luật giáo dục văn hƣớng dẫn thi hành NXB thống kê, Hà Nội, 2006 19 Phạm Hồng Mai Biện pháp quản hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường trung học phổ thông Thủy Sơn, thành phố Hải Phòng Luận văn thạc sỹ quản giáo dục, 2011 20 Trần Thị Tuyết Oanh (2006), Giáo trình giáo dục học - tập NXB Đại học sư phạm 21 Nguyễn Ngọc Quang Những khái niệm luận quản giáo dục, Trường Cán quản Giáo dục - Đào tạo Trung ương, 1999 22 Ngô Quang Sơn Công nghệ thông tin quản giáo dục, Tập đề cương giảng cao học quản giáo dục, Hà Nội, 2006 23 Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII ( 1997), NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 24 Phạm Viết Vƣợng, Giáo dục học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001 25 Phạm Viết Vƣợng, Giáo dục học, NXB Đại học Sư Phạm, Hà Nội, 2008 26 Adrian Doff Teaching English, Cambridge University Press, 1995 27 Richards, J.C an Rogers Approaches and Methods in Language Teaching, 1982 122 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH Về thực trạng hoạt động dạy môn Tiếng Anh Trường THPT:……………………………………… Lớp: ……………… Giới tính: Nam Nữ Năm sinh:……… Để giúp nhà trường nắm rõ thực trạng hoạt động dạy môn Tiếng Anh trường THPT Dương Quảng Hàm, mời em học sinh vui lòng tham gia ý kiến nội dung đây: (Đề nghị em đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến mình) Câu1: Em cho ý kiến đánh giá mức độ thực nội dung hoạt động giảng dạy thầy/ cô môn Tiếng Anh học lớp: TT 10 Nội dung hoạt động Chuẩn bị kỹ trước lên lớp Cập nhật mở rộng giảng với kiến thức Sử dụng phương tiện dạy học theo phương pháp tích cực Thay đổi/điều chỉnh phương pháp giảng dạy HS không hứng thú học tập Trao đổi, thảo luận với HS phương pháp học tập Yêu cầu hướng dẫn HS chuẩn bị nhà Kiểm tra việc tự học HS Mức độ thực Thường xuyên Lấy ý kiến phản hồi HS sau kết thúc môn học, rút kinh nghiệm để điều chỉnh phương pháp dạy học Chú ý tìm hiểu khó khăn HS gặp phải trình học tập Thực kiểm tra, thi nghiêm túc, đánh giá kết học tập HS 123 Đôi Không Câu 2: Các em cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực giảng dạy kỹ Tiếng Anh lớp theo chương trình thầy/ cô môn Tiếng Anh: TT Cac kỹ Mức độ thực (%) Đọc (Reading) Thường xuyên Đôi Không Nói (Speaking) Nghe(Listening) Viết (Writing) Trọng tâm ngôn ngữ (Language focus) Câu 3: Các em cho biết ý kiến đánh giá mức độ sử dụng phương pháp phương tiện dạy- học thầy/ cô môn Tiếng Anh: TT Nội dung Mức độ thực Thường xuyên I Các phƣơng pháp D-H Thuyết trình, vấn đáp Thảo luận nhóm Đóng vai theo tình II Các phƣơng tiện D-H Bảng phấn Các phương tiện đại phục vụ D-H ngoại ngữ Phương tiện đa dạng Đôi Xin cám ơn đóng góp ý kiến em ! 124 Không Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH Về thực trạng hoạt động học môn Tiếng Anh Trường THPT:……………………………………… Lớp: ……………… Giới tính: Nam Nữ Năm sinh:……… Để giúp nhà trường nắm tốt thực trạng hoạt động học tập môn Tiếng Anh học sinh nhà trường, mời em học sinh vui lòng tham gia ý kiến nội dung sau đây: (Đề nghị em đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến mình) Câu4:Em vui lòng cho biết ý kiến cá nhân động lực học môn Tiếng Anh theo bảng : Động lực Đồng Không Không có ý ý đồng ý kiến TT Tiếng Anh môn dễ học Tiếng Anh môn thi tốt nghiệp THPT Đễ đạt điểm cao Để có kết toàn diện Để có hội nhận học bổng Cần cho công việc tương lai Thích môn học Nhận thức tầm quan trọng môn học Tiếng Anh Để khám phá văn hóa nước nói Tiếng Anh 10 Câu :Em cho biết ý kiến mức độ thực phương pháp học tập môn Tiếng Anh mình: TT Phương pháp Mức độ thực Thường xuyên Đọc chuẩn bị nhà Chăm nghe ghi toàn giảng Tham gia hoạt động học tập lớp: trả lời câu hỏi, trình bày ý kiến, thuyết trình nhóm, thảo luận, đóng vai Làm tập theo yêu cầu Chủ động phát tìm cách lấp lỗ 125 Đôi Không hổng kiến thức Tham gia học tập lên lớp: Tham gia câu lạc bộ, lớp học thêm Khác … Câu :Em cho biết ý kiến cá nhân mức độ thực hoạt động tự học tập môn Tiếng Anh : Mức độ thực T T Nội dung hoạt động Lập kế hoạch tự học Tự phát lựa chọn kỹ yếu để tự học thêm Chủ động trao đổi, rèn kỹ thực hành Tiếng với thầy cô bạn Đọc thêm tài liệu, sách tham khảo Tiếng Anh khác Hoàn thành tập nhà theo yêu cầu GV Tự hệ thống hoá kiến thức Tiếng Anh học Sử dụng nhiều phương tiện học tập khác nhà Tự kiểm tra kết học tập Khác … Thườn g xuyê n Đôi Không bao gi Xin cám ơn đóng góp ý kiến em ! 126 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH Về thực trạng quản hoạt động học môn Tiếng Anh Trường THPT:……………………………………… Lớp: ……………… Giới tính: Nam Nữ Năm sinh:……… Để giúp nhà trường nắm tốt thực trạng quản hoạt động học tập môn Tiếng Anh , mời em học sinh vui lòng tham gia ý kiến nội dung đây: (Đề nghị em đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến mình) - Mức độ thực hiện: + Rất tốt : RT + Tốt : T + Trung bình: TB + Chưa tốt: CT TT Nội dung Mức độ thực RT T TB CT 1.Để quản hoạt động học Tiếng Anh lớp, theo em, GV nhà trường thực : 1.1 Giáo dục động thái độ học tập HS 1.2 Bồi dưỡng PP học tập tích cực cho HS 1.3 XD quy định cụ thể nề nếp học tập lớp HS Qủan nề nếp lớp chặt chẽ với tinh thần 1.4 phương pháp học ngoại ngữ Phối kết hợp lực lượng nhà trường theo dõi nề nếp 1.5 học tập HS Khen thưởng, kỷ luật kịp thời việc thực nề 1.6 nếp học tập Để quản hoạt động tự học Tiếng Anh HS, theo em, GV nhà trường thực : 2.1 Hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch, phương pháp tự học 2.2 Đôn đốc, kiểm tra việc học nhà HS 2.3 Xây dựng quy định cụ thể nề nếp tự học HS 2.4 Phối kết hợp với cha mẹ HS theo dõi nề nếp học tập nhà HS GV Tiếng Anh hướng dẫn HS sử dụng tài liệu, 2.5 sách tham khảo phù hợp Hướng dẫn HS tự đánh giá kết học tập 2.6 Để quản hoạt động ngoại khóa hỗ trợ hoạt động học Tiếng Anh HS, theo em, GV nhà trường thực : 3.1 Tổ chức hoạt động bổ ích, thiết thực cho môn Tiếng Anh Tổ chức CLB nói tiếng Anh lớp, trường 3.2 3.3 Tổ chức giao lưu Tiếng Anh với người nước ngoài, tổ chức nước Có kế hoạch tạo điều cho HS học nâng cao Tiếng 3.4 Anh trung tâm Anh ngữ quốc tế Động viên, khen thưởng xứng đáng HS đạt thành 3.5 tích cao môn Tiếng Anh 127 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CBQL VÀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Về thực trạng quản hoạt động dạy môn Tiếng Anh Đơn vị công tác:…………………………………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Năm sinh:……… Chức danh: …………………………………………………………………………… Trình độ chuyên môn: Đại học Cao học Danh hiệu thi đua cao đạt: …………………………………………… Để đánh giá thực trạng hoạt động dạy môn Tiếng Anh trường THPT Dương Quảng Hàm, Thầy/Cô vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau đây: (Xin đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến ) Thầy/Cô đánh giá tầm quan trọng môn Tiếng Anh nhà trường THPT? a) Không quan trọng b) Quan trọng c) Rất quan trọng Thầy/Cô đánh giá mức độ phù hợp việc vận dụng hình thức, phương pháp dạy học môn Tiếng Anh nay? a) Chưa phù hợp b) Phù hợp c) Rất phù hợp Thầy/Cô cho biết mức độ nhận thức mức độ thực nội dung quản hoạt động dạy môn Tiếng Anh nay? - Mức độ nhận thức: + Rất quan trọng : RQT + Quan trọng : QT + Ít quan trọng : IQT - Mức độ thực hiện: + Rất tốt : RT + Tốt : T + Trung bình: TB + Chưa tốt: CT T T 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 Mức độ nhận Mức độ thực Nội dung thức RQT QT IQT RT T TB CT Để quản việc thực chương trình giảng dạy, GV/nhà trường đã: Kiểm tra việc GV thực kế hoạch giảng dạy cá nhân Thường xuyên theo dõi việc thực chương trình qua sổ báo giảng GV Đánh giá việc thực tiến trình giảng dạy môn học qua sổ đầu ghi HS Thanh tra đột xuất việc thực chương trình giảng dạy Sử dụng kết thực nề nếp đánh giá, xếp loại thi đua GV Để quản việc xây dựng kế hoạch công tác GV nhà trường đã: Chỉ đạo lập kế hoạch giảng dạy cá nhân tuần, học kỳ, năm học Đưa biện pháp để thực chương trình công tác Để quản công tác chuẩn bị lên lớp, nhà trường đã: Đề quy định cụ thể, thống việc soạn chuẩn bị lên lớp 128 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc soạn giáo án GV Bồi dưỡng phương pháp soạn chuẩn bị lên lớp Sử dụng kết kiểm tra giáo án đánh giá, xếp loại GV Để Quản công tác kiểm tra đánh giá kết học tập HS, nhà trường đã: Chỉ đạo GV thực nghiêm quy chế kiểm tra, thi Quản việc đề kiểm tra, đề thi Quản việc chấm, trả tiến độ Kiểm tra định kỳ sổ điểm GV Phân tích kết học tập HS Để quản nề nếp lên lớp GV vận dụng phương pháp, phương tiện dạy học, nhà trường đã: Xây dựng quy định cụ thể việc thực lên lớp GV Có kế hoạch quản việc thực quy định nêu Thường xuyên kiểm tra đối chiếu sổ báo giảng với sổ đầu bài, kế hoạch giảng dạy Tổ chức dạy thay, dạy bù kịp thời Bồi dưỡng lực sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học đại Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học đại Sử dụng kết thực nề nếp lên lớp vận dụng phương pháp, phương tiện dạy học để đánh giá GV Để quản hoạt động tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nhà trường Hướng dẫn GV định hướng nội dung bồi dưỡng theo nhu cầu cá nhân Chỉ đạo GV lập kế hoach tự bồi dưỡng Kiểm tra giám sát việc thực tự bồi dưỡng Tổ chức cho GV báo cáo kết tự bồi dưỡng Để quản CSVC trang thiết bị dạy học môn Tiếng Anh, nhà trường Xây dựng kế hoạch trang bị đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học môn Tiếng Anh Tổ chức bảo dưỡng, nâng cấp CSVC, trang thiết bị dạy học Xây dựng nội quy hướng dẫn cụ thể việc sử dụng CSVC trang thiết bị dạy học Tổ chức bồi dưỡng kỹ sử dụng trang thiết bị dạy học Xin chân thành cám ơn thầy cô!! Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CBQL VÀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Về thực trạng quản hoạt động học môn Tiếng Anh Để đánh giá thực trạng hoạt động học môn Tiếng Anh trường THPT Dương Quảng Hàm, Thầy, cô vui lòng cho biết cho biết mức độ nhận thức mức độ thực nội dung quản hoạt động học môn Tiếng Anh? (Xin Thầy, cô đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến ) T Mức độ nhận thức Mức độ thực T Nội dung RQT QT IQT RT T TB CT Để quản hoạt động học Tiếng Anh lớp, nhà trường : 1.1 Giáo dục động thái độ học tập HS Bồi dưỡng PP học tập tích cực cho 1.2 HS XD quy định cụ thể nề nếp 1.3 học tập lớp HS QL nề nếp lớp chặt chẽ 1.4 với tinh thần phương pháp học ngoại ngữ Phối kết hợp lực lượng nhà trường 1.5 theo dõi nề nếp học tập HS Khen thưởng, kỷ luật kịp thời việc 1.6 thực nề nếp học tập Để quản hoạt động tự học Tiếng Anh HS, nhà trường : Hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch, 2.1 phương pháp tự học Đôn đốc, kiểm tra việc học nhà 2.2 HS Xây dựng quy định cụ thể nề nếp tự 2.3 học HS Phối kết hợp với cha mẹ HS theo dõi 2.4 nề nếp học tập nhà HS GV Tiếng Anh hướng dẫn HS sử 2.5 dụng tài liệu, sách tham khảo phù hợp Hướng dẫn HS tự đánh giá kết học tập 2.6 Để quản hoạt động ngoại khóa hỗ trợ hoạt động học Tiếng Anh HS, nhà trường : Tổ chức hoạt động bổ 3.1 ích, thiết thực cho môn Tiếng Anh Tổ chức CLB nói tiếng Anh 3.2 lớp, trường Tổ chức giao lưu Tiếng Anh với người 3.3 nước ngoài, tổ chức nước Có kế hoạch tạo điều cho HS học 3.4 nâng cao Tiếng Anh trung tâm Anh ngữ quốc tế Động viên, khen thưởng xứng đáng 3.5 HS đạt thành tích cao môn Tiếng Anh 130 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA Về biện pháp quản hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh ( Dành cho chuyên viên Tiếng Anh,CBQL, tổ trưởng, tổ phó tổ Tiếng Anh) Xin Thầy, cô vui lòng cho biết ý kiến tính khả thi mức độ cần thiết biện pháp quản hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh bảng đây: *Mức độ khả thi : *Mức độ cần thiết: + Rất khả thi : RKT + Rất cần thiết: RCT + Khả thi : KT + Cần thiết : CT + Ít khả thi: IKT TT + Ít cần thiết : ICT Các biện pháp Tính khả thi Tính cần thiết RKT KT ICT RCT CT ICT Nhóm biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức GV, HS cha mẹ HS tầm quan trọng Tiếng Anh 1.1 Giáo dục nâng cao nhận thức GV tầm quan trọng Tiếng Anh việc dạy Tiếng Anh Giáo dục nâng cao nhận thức HS 1.2 cha mẹ HS tầm quan trọng Tiếng Anh việc học Tiếng Anh 2.Nhóm biện pháp tăng cường quản hoạt động dạy môn Tiếng Anh GV 2.1 Xây dựng kế hoạch giảng dạy chuẩn bị lên lớp 2.2 Quản nề nếp thực chương trình giảng dạy 2.3 Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học môn Tiếng Anh 3.Nhóm biện pháp đổi quản hoạt động học môn Tiếng Anh HS 3.1 Xây dựng động học môn Tiếng Anh cho HS 3.2 Hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch học tập môn Tiếng Anh 3.3 Bồi dưỡng khả tự học Tiếng Anh cho HS 4.Nhóm biện pháp nâng cao lực cho GV Tiếng Anh 4.1 Bồi dưỡng trình độ chuyên môn, lực sư phạm cho đội ngũ GV 4.2 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học 5.Nhóm biện pháp tăng cường kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học môn Tiếng Anh 5.1 Tăng cường kiểm tra đánh giá hoạt động dạy môn Tiếng Anh 5.2 Tăng cường kiểm tra đánh giá hoạt động học môn Tiếng Anh 131 Nhóm biện pháp đầu tư quản sử dụng có hiệu CSVC, thiết bị phương tiện D- H Tiếng Anh 6.1 Huy động nguồn lực để xây dựng "phòng học Tiếng" riêng cho môn Tiếng Anh 6.2 Quản việc khai thác, sử dụng có hiệu trang thiết bị dạy học môn Tiếng Anh có nhà trường Xin chân thành cám ơn thầy cô! 132 ... cứu: Hoạt động D-H môn Tiếng Anh trường THPT Dương Quảng Hàm, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên - Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý hoạt động D-H môn Tiếng Anh trường THPT Dương Quảng Hàm,. .. Quảng Hàm, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên Chương 3: Một số biện pháp quản lý hiệu hoạt động D-H môn Tiếng Anh Trường THPT Dương Quảng Hàm 17 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC MÔN... dạy - học môn 72 Tiếng Anh trường THPT Dương Quảng Hàm, Văn Giang, Hưng 75 Yên Tiểu kết chương Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường THPT dương quảng hàm, huyện văn giang, tỉnh hưng yên , Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường THPT dương quảng hàm, huyện văn giang, tỉnh hưng yên , Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường THPT dương quảng hàm, huyện văn giang, tỉnh hưng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay