Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

123 94 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 19:14

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN QUỐC HIỆU BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH HƢNG YÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN QUỐC HIỆU BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH HƢNG YÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS.Đặng Bá Lãm HÀ NỘI - 2013 LỜI CẢM ƠN Lời luận văn này, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, đội ngũ Cán quản lý, Thầy giáo, Cô giáo Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Đặng Bá Lãm, người trực tiếp hướng dẫn tận tình bảo, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu, thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Yên, phòng chức Sở, Ban Giám hiệu trường THPT tỉnh cung cấp số liệu quí báu, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho trình viết luận văn Xin cám ơn đồng nghiệp người thân yêu gia đình động viên, giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận ý kiến góp ý, bảo thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp người quan tâm để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hưng Yên, tháng 12 năm 2013 TÁC GIẢ TRẦN QUỐC HIỆU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BCH BGH CBQL CB, GV, NV CĐ, ĐH CNH, HĐH CNTT CSTĐ CSVN ĐHQG ĐNGV GD&ĐT GDCD GDQP GDTX GS G V HS KHTN KHXH&NV LĐTT NCK H QLGD TB TD-GDQP THCS THPT TS TTSP TW UBND Viết đầy đủ Ban chấp hành Ban giám hiệu Cán quản lý Cán bộ, giáo viên, nhân viên Cao đẳng, đại học Công nghiệp hóa, đại hóa Công nghệ thông tin Chiến sĩ thi đua Cộng sản Việt Nam Đại học Quốc gia Đội ngũ giáo viên Giáo dục đào tạo Giáo dục công dân Giáo dục quốc phòng Giáo dục thường xuyên Giáo sư Giáo viên Học sinh Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội nhân văn Lao động tiên tiến Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục Trung bình Thể dục - Giáo dục quốc phòng Trung học sở Trung học phổ thông Tổng số Tập thể sư phạm Trung ương Ủy ban nhân dân MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ, sơ đồ vii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH HƢNG YÊN 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Quản lý giáo dục 13 1.2.3 Quản lý nhà trường 16 1.2.4 Đội ngũ giáo viên 18 1.2.5 Phát triển đội ngũ giáo viên 19 1.2.6 Phát triển người 19 1.2.7 Phát triển nguồn nhân lực 19 1.3 Vị trí vai trò giáo viên trung học phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân 22 1.3.1 Một số đặc điểm trường trung học phổ thông 22 1.3.2 Vị trí, vai trò nhiệm vụ giáo viên trung học phổ thông 25 1.4 Quan niệm yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên THPT 26 1.4.1 Quan niệm phát triển đội ngũ giáo viên 26 1.4.2 Yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên 26 1.4.3 Các thành tố phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông 27 Kết luận chương 33 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH HƢNG YÊN 35 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội phát triển giáo dục tỉnh Hưng Yên 35 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 35 2.1.3 Tình hình phát triển giáo dục 36 2.2 Khái quát trình hình thành phát triển trường THPT tỉnh Hưng Yên 39 2.2.1 Trường THPT Mỹ Hào 40 2.2.2 Trường THPT Trần Quang Khải 46 2.3 Định hướng phát triển trường THPT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013- 2015 tầm nhìn đến năm 2020 51 2.4 Thực trạng đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên từ năm 2008 đến 2013 53 2.4.1 Về số lượng 53 2.4.2 Về cấu đội ngũ giáo viên 55 2.4.3 Về chất lượng đội ngũ giáo viên 58 2.5 Thực trạng điều kiện phục vụ cho đội ngũ giáo viên 64 2.6 Đánh giá chung thực trạng trường đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh 64 2.6.1 Thành tựu đạt 64 2.6.2 Những thuận lợi 65 2.6.3 Khó khăn tồn 65 2.7 Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Hưng Yên 65 2.7.1 Về xây dựng quy hoạch phát triển giáo viên trường THPT tỉnh Hưng Yên 66 2.7.2 Về tuyển chọn giáo viên trường THPT tỉnh Hưng Yên 67 2.7.3 Về sử dụng giáo viên trường THPT tỉnh Hưng Yên 68 2.7.4 Về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trường THPT tỉnh Hưng Yên theo Chuẩn nghề nghiệp 69 2.7.5 Về đánh giá giáo viên trường THPT tỉnh Hưng Yên theo Chuẩn nghề nghiệp 74 2.7.6 Về sách giáo viên 75 2.7.7 Về điều kiện đảm bảo cho công tác phát triển đội ngũ giáo viên 77 2.8 Đánh giá chung thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh Hưng Yên 78 2.8.1 Những điểm mạnh, nguyên nhân 78 2.8.2 Những điểm yếu, nguyên nhân 79 2.8.3 Thời 80 2.8.4 Thách thức 80 Kết luận chương 81 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH HƢNG YÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 82 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 82 3.2 Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên 83 3.2.1 Đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức vai trò quan trọng đội ngũ giáo viên trình tiến hành giáo dục 83 3.2.2 Hoàn thiện quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường giai đoạn 85 3.2.3 Đổi công tác tuyển chọn sử dụng đội ngũ giáo viên nhằm phát huy tối đa tiềm đội ngũ 87 3.2.4 Thực nghiêm túc, hiệu công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT đáp ứng với yêu cầu đổi giáo dục 89 3.2.5 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV bảo đảm đủ số lượng cân đối cấu đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 90 3.2.6 Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách nhằm tạo động lực cho đội ngũ giáo viên 95 3.2.7 Xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện, đảm bảo điều kiện phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường 96 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 100 3.4 Thăm dò tính khả thi, tính cấp thiết biện pháp đề xuất 101 Kết luận chương 102 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .103 Kết luận 103 Khuyến nghị .104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC .108 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Quy mô, mạng lưới trường, lớp, học sinh địa bàn tỉnh Hưng Yên năm học 2012-2013 37 Bảng 2.2: Số lượng ĐNGV địa bàn tỉnh Hưng Yên (năm học 2012-2013) 38 Bảng 2.3: Trình độ đào tạo ĐNGV cấp học địa bàn tỉnh Hưng Yên Năm học 2012-2013 39 Bảng 2.4: Tổng số lớp, HS, CB, GV, NV theo năm học từ 2008-2013 42 Bảng 2.5: Tổng số lớp, học sinh CB, GV, NV theo năm học từ 2008-2009 đến năm học 2012-2013 47 Bảng 2.6: Tương quan số lượng GV thực tế nhà trường với định mức Bộ (Từ năm học 2008- 2009 đến 2012- 2013) 54 Bảng 2.7: Giáo viên nghỉ chế độ hưu trí thuyên chuyển công tác 55 Bảng 2.8: Số lượng tỷ lệ GV theo độ tuổi nhà trường 55 Bảng 2.9: Tỷ lệ nam, nữ Đội ngũ GV trường THPT 57 Bảng 2.10: Số lượng Đội ngũ giáo viên bồi dưỡng, đào tạo 58 Bảng 2.11: Thống kê trình độ Đội ngũ giáo viên 59 Bảng 2.12: Trình độ đào tạo theo môn đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh Hưng Yên 59 Bảng 2.13: Thống kê chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ Đội ngũ giáo viên nhà trường 61 Bảng 2.14: Trình độ ngoại ngữ tin học Đội ngũ giáo viên 62 Bảng 2.15: Xếp loại đạo đức, lối sống Đội ngũ giáo viên nhà trường (Từ năm học 2008- 2009 đến năm học 2012- 201 62 Bảng 2.16: Trình độ trị số lượng đảng viên nhà trường (Năm học 2012 - 2013) 63 Bảng 2.17: Thống kê công tác nghiên cứu khoa học Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT tỉnh 63 Bảng 2.18: Bảng tổng hợp khảo sát thực trạng phát triển ĐNGV trường THPT tỉnh Hưng Yên 66 Bảng 3.1: Kết thống kê nhận thức tính khả thi, tính cấp thiết biện pháp 101 nhau, thúc đẩy tiến bộ, họ cần có dung hợp, hài hòa mặt tâm lý Hiệu trưởng phải linh hồn, trung tâm đoàn kết trí Xây dựng mối quan hệ nhân tập thể Trong tập thể, thành viên sống hệ thống quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, cá nhân cần có mục tiêu phù hợp với mục tiêu người, tập thể Sự kết hợp hài hòa mục tiêu chung mục tiêu riêng chất tập thể chân xã hội ta ngày Trong tập thể sư phạm thường có hai loại quan hệ phụ thuộc Đó quan hệ cán lãnh đạo với thành viên quan hệ thành viên với Muốn có mối quan hệ tốt đẹp lãnh đạo người bị lãnh đạo cán lãnh đạo cần tin tưởng, tôn trọng, chân thành, khách quan, dân chủ, có trách nhiệm giúp đỡ tạo hội tốt cho cấp hoàn thành nhiệm vụ, cán chỗ dựa vững cho cấp chuyên môn, nghiệp vụ sống riêng, đồng thời cấp cần tự giác chấp hành phân công cấp trên, tích cực thực tốt nhiệm vụ giao, sẵn sàng góp ý với cán lãnh đạo tinh thần thiện chí xây dựng Giữa giáo viên tập thể cần có mối quan hệ bình đẳng, phối hợp Làm tốt quy trình phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng, tôn vinh giáo viên có nhiều đóng góp cho hoạt động nhà trường Ngành GĐ&ĐT Chủ động giải mâu thuẫn, xung đột tập thể sư phạm: Trong trình sống hoạt động nhau, TTSP khó tránh khỏi bất đồng, mâu thuẫn Khi TTSP có biểu mâu thuẫn, hiệu trưởng cần chủ động xử lý kịp thời, xử lý giải mâu thuẫn hiệu trưởng cần tìm hiểu phân loại mâu thuẫn, tìm nguyên nhân gây mâu thuẫn Thường mâu thuẫn có nguyên nhân riêng nguyên nhân sau: - Phong cách quản lý quan liêu, mệnh lệnh, tham quyền cố vị, ích kỷ, đánh giá giáo viên không công bằng, kỷ luật khen thưởng thiếu khách quan, chí tham ô, lãng phí tài sản tập thể 107 - Sự liên kết rời rạc tập thể dẫn đến tinh thần tập thể yếu, mục tiêu cá nhân tập thể không thống nhất, cá nhân không chấp nhận nhau, không tôn trọng phục tùng - Tính đa dạng, phức tạp thành viên nhu cầu, lợi ích, tính cách, lực, hoàn cảnh gia đình, giới tính - Một số giáo viên thiếu tình thương trách nhiệm, chí vi phạm chuẩn mực đạo đức Sau tìm nguyên nhân, hiệu trưởng tích cực chủ động giải kịp thời, triệt để, tránh tình trạng "cái sảy nảy ung" Tùy mức độ phạm vi mâu thuẫn, hiệu trưởng phối hợp với cá nhân tổ chức để giải Mục đích giải mâu thuẫn giúp cho đương hiểu rõ, nhận đúng, sai có định hướng sửa chữa Kết việc giải mâu thuẫn bên đương bắt tay thiện chí bình thường hóa quan hệ b Xây dựng phát huy truyền thống tập thể Trong TTSP trường THPT, việc giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc, địa phương, hiệu trưởng cần quan tâm xây dựng phát huy: - Truyền thống tôn sư trọng đạo - Truyền thống dạy tốt, học tốt Để xây dựng phát huy truyền thống đó, nhà trường cần: - Tổ chức hoạt động giao lưu, phát động phong trào thi đua trường, hưởng ứng phong trào thi đua ngành phát động như: "dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm"; "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"; "Gia đình nhà giáo văn hóa", Các biện pháp tạo bầu không khí thuận lợi cho tập thể Các nhà khoa học cho rằng, bầu không khí tâm lý thuận lợi có tác dụng kích thích tinh thần sáng tạo tăng cường sức khỏe cho giáo viên Bầu không khí tâm lý tập thể phụ thuộc nhiều vào phong cách quản lý người hiệu trưởng Hiệu trưởng phải người có tư tưởng trị vững vàng, có lòng nhân sư phạm, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, tâm 108 huyết với mục tiêu phát triển nhà trường, quan tâm giúp đỡ tạo hội cho thành viên phát triển tối đa lực thân, sẵn sàng giúp đỡ họ gặp khó khăn, biết chia sẻ vui buồn, động viên khuyến khích thành viên Tất điều tạo nên quyền lực phi thức, tạo nên uy tín thực cho người hiệu trưởng Mỗi thành viên nhà trường tâm đắc điều là: trưởng thành thân, có dìu dắt, hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp, có ấm sẻ chia tổ ấm công đoàn 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất Trên biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn Mỗi biện pháp có ý nghĩa, vai trò định Chúng có mối quan hệ biện chứng với hỗ trợ cho (sơ đồ 3.2) Vì vậy, người quản lý không xem nhẹ hay coi trọng biện pháp nào, mà phải biết lựa chọn, kết hợp, triển khai cách đồng bộ, phù hợp biện pháp với điều kiện hoàn cảnh đem lại hiệu cao Biện pháp Biện pháp Biện pháp BIỆN PHÁP Biện pháp Biện pháp Biện pháp Sơ đồ 3.2 Mối quan hệ biện pháp Để chuẩn bị cho việc triển khai biện pháp vào nhà trường, tiến hành khảo sát thăm dò tính khả thi, tính cấp thiết biện pháp 109 3.4 Thăm dò tính khả thi, tính cấp thiết biện pháp đề xuất Để nghiên cứu cấp thiết tính khả thi biện pháp, tiến hành thăm dò ý kiến phiếu hỏi đến 92 cán quản lý lãnh đạo, chuyên viên Sở GĐ&ĐT Hưng Yên; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT tỉnh Hưng Yên Qua tổng hợp xử lý số liệu, thu kết thể bảng 3.1 Biểu đồ 3.3 Bảng 3.1: Kết thống kê nhận thức tính khả thi, tính cấp thiết biện pháp Tên biện pháp Mức độ cần thiết Rất Cần Không Rất Khả Không cần thiết cần khả thi thi khả thi thiết Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Mức độ khả thi thiết SL 56 54 % 93,4 6,6 90,0 10,0 SL 57 50 % 95,0 5,0 83,3 11,7 5,0 SL 52 41 15 % 86,7 13,3 68,3 25,0 6,7 SL 57 53 % 95,0 5,0 88,3 11,6 SL 58 54 % 96,7 3,3 90,0 8,3 1,7 SL 55 48 % 91,7 8,3 80,0 13,3 6,7 SL 55 51 % 91,7 8,3 85,0 11,7 3,3 110 100 98 Tổng tỉ lệ nhận thức cần thiết cấp thiết 96 94 Tổng tỉ lệ nhân thức tính khả thi khả thi 92 90 88 Biện Biện Biện Biện Biện Biện Biện pháp pháp pháp pháp pháp pháp pháp Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ nhận thúc tính khả thi, cấp thiết biện pháp Qu a bảng 3.1 biểu đồ 3.3, nhận thấy: đa số ý kiến cho biện pháp cần thiết khả thi Điều cho phép khẳng định tính cấp thiết việc phát triển đội ngũ THPT tỉnh Hưng Yên nói chung nghiệp giáo viên K hoá, nhà ế đại hoá đất trường t nước hội nhập giaiđoạn l u Như ậ n quốc tế biện pháp c đề tài h nghiên ƣ cứu có sở đề n triển khai g thực hiện, góp phần nâng cao Trên sở lý luận phát triển đội ngũ chất giáo viên THPT, thực trạng lượng đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh Hưng giáo dục Yên nói chung sâu vào trường THPT nhà Mỹ Hào THPT Trần Quang Khải Căn trường định hướng phát triển kinh tế- xã hội tỉnh THPT Hưng Yên , Sự phát triển giáo dục Đào nói riêng tạo Hưng Yên Tác giả đưa biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh Hưng Yên nhằm đáp ứng yêu cầu trường đội ngũ giáo viên nghiệp công 111 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Từ kết trình bày chương trên, luận văn hoàn thành mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Tác giả luận văn rút số kết luận khuyến nghị sau: Kết luận Trong bối cảnh giới đổi giáo dục quy mô toàn cầu, xã hội muốn phát triển phải xuất phát từ nguồn nhân lực, mà nhân lực giỏi xuất phát từ người thầy giỏi giáo dục tốt Nên nước trọng đầu tư cho giáo dục, coi giáo dục quốc sách hàng đầu, xác định đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển đầu tư cho người để phát triển bền vững Khi người phát triển, sức mạnh thể chất tinh thần họ thực hóa vào trình, hoạt động xã hội, tạo phát triển xã hội ngược lại Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; kinh tế hoạt động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN, giáo dục phổ thông khâu quan trọng để tạo cho xã hội nguồn nhân lực có nhân cách tốt, làm tảng phát huy lực cá nhân sau Để thực mục tiêu giáo dục, đòi hỏi phải có tác động nhiều yếu tố Song yếu tố nhất, chiếm vị trí quan trọng đội ngũ nhà giáo, người giữ vai trò định việc bảo đảm chất lượng giáo dục, công tác phát triển đội ngũ giáo viên quan trọng cần thiết Đứng trước yêu cầu phát triển giáo dục xu hội nhập đổi đất nước, đội ngũ giáo viên tỉnh Hưng Yên nhiều bất cập Biểu cụ thể số lượng giáo viên nhà trường cấu không đồng bộ; phận giáo viên cốt cán có lực chuyên môn, nghiệp vụ giỏi thực không nhiều, đa số giáo viên yếu ngoại ngữ tin học, chưa thạo kỹ sử dụng thiết bị; nhiều giáo viên chưa ý đến việc rèn kỹ khả thích ứng với xã hội cho học sinh; tỷ lệ giáo viên chuẩn chưa cao 112 Thông qua việc nghiên cứu lý luận phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông kết hợp với kết khảo sát thực tế để đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh Hưng Yên: Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức vai trò quan trọng hàng đầu đội ngũ giáo viên nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Hai là: Hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường giai đoạn Ba là: Đổi công tác tuyển chọn sử dụng đội ngũ giáo viên nhằm phát huy tối đa tiềm đội ngũ Bốn là: Thực nghiêm túc, hiệu công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT đáp ứng với yêu cầu đổi giáo dục Năm là: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ số lượng cân đối cấu; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lực, đạo đức cho đội ngũ Sáu là: Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách nhằm tạo động lực cho đội ngũ giáo viên Bảy là: Xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện, đảm bảo điều kiện phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường Chúng mong muốn rằng, biện pháp nêu áp dụng tốt trường THPT tỉnh Hưng Yên để đem lại phát triển mạnh mẽ nhà trường THPT tỉnh Hưng Yên nói riêng trường THPT tỉnh bạn khu vực đồng Bắc Bộ Khuyến nghị Qua nghiên cứu thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung học phổ thông công lập tỉnh Hưng Yên giai đoạn nay, đề xuất số khuyến nghị sau: 113 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Tạo điều kiện để giáo viên đủ sống lương, điều kiện quan trọng, mong mỏi nhiều nhất, có tác dụng tích cực chủ trương xây dựng đội ngũ nhà giáo Có sách học bổng đặc biệt để thu hút học sinh giỏi vào học trường sư phạm Có sách nhà đãi ngộ khác để giáo viên an tâm, đem hết tâm lực, trí lực, tài lực vào việc truyền thụ tri thức cho hệ trẻ Nâng cao chất lượng đào tạo thực hệ thống trường sư phạm, tổ chức chương trình đào tạo đa dạng, tăng cường khóa bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ giáo viên theo chương trình tiên tiến 2.2 Đối với UBND tỉnh Hưng Yên Tiếp tục có sách ưu tiên đầu tư đặc biệt sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học cho nhà trường đạt trường chuẩn quốc gia theo hướng chuẩn hóa trường trung học chất lượng cao nước quốc tế Tiếp tục tăng cường đội ngũ nhà giáo cho sở giáo dục để có đủ giáo viên thực giáo dục toàn diện, dạy học môn học tích hợp, dạy học phân hóa, dạy học buổi/ngày phổ thông; đảm bảo tỷ lệ giáo viên lớp, học sinh/giáo viên 2.3 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hưng Yên Làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh để hoàn thiện chế độ, sách ưu tiên đặc biệt đội ngũ giáo viên công tác phát triển đội ngũ giáo viên Triển khai đồng bộ, hiệu việc đánh giá cán quản lý theo Chuẩn hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiếp tục cải tiến nội dung, phương pháp bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo chu kỳ bồi dưỡng nâng cao cho giáo viên, đảm bảo chất lượng hiệu 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng Chỉ thị 40 CT/TW việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giai đoạn 2001 - 2010 Đặng Quốc Bảo, Đặng Bá Lãm, Nguyễn Lộc, Phạm Quang Sáng, Bùi Đức Thiệp Đổi nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010 Đặng Quốc Bảo Một số khái niệm quản lý giáo dục - Trường Cán quản lý giáo dục Trung ương I, Hà Nội, 1997 Bộ Giáo dục Đào tạo Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định sổ: 07/2007/QĐ-BGDDT ngày 02/4/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Hà Nội, 2007 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc Bài giảng lý luận đại cương quản lý, Hà Nội, 2006 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại cương khoa học quản lý, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 Nguyễn Đức Chính Chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục Bài giảng lớp cao học quản lý giáo dục, Đại học giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 Nguyễn Thị Lệ Chung Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn Luận văn Thạc sĩ 2008 Hoàng Văn Chƣơng Quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện vùng cao Tràng Định tỉnh Lạng Sơn giai đoạn Luận văn Thạc sĩ 2010 10 Vũ Cao Đàm Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2005 11 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện hội nghị lần thứ Ban chấp hành TW khoá VIII Nhà xuất Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1997 12 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TW khoá VII Nhà xuất Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1997 13 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Nhà xuất Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2001 115 14 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Nhà xuất Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2006 119 15 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Nhà xuất Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2011 16 Đề án Chính phủ Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giai đoạn 2001 - 2010 Hà Nội, 2005 17 Nguyễn Trọng Điều Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, 2007 18 Trần Khánh Đức Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI Nhà xuất Giáo dục Hà Nội, 2010 19 Nguyễn Minh Đƣờng Bồi dưỡng đào tạo đội ngũ nhân lực điều kiện Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX07-14, 1996 20 Đặng Xuân Hải Quản lý hệ thống GDQD, Trường ĐHGD (tài liệu cho lớp cao học), Hà Nội, 2009 21 Nguyễn Kỷ- Bùi Trọng Tuân Một số vấn đề lý luận quản lý giáo dục Trường Cán quản lý Giáo dục Hà Nội, 1984 22 Đặng Bá Lãm- Trần Khánh Đức Phát triển nhân lực công nghệ ưu tiên nước ta thời kỳ CNH- HĐH Nhà xuất Giáo dục Hà Nội, 2002 23 Đặng Bá Lãm (chủ biên) Quản lý Nhà nước giáo dục, lý luận thực tiễn Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội, 2005 24 Luật Giáo dục Nhà xuất Tư pháp Hà Nội, 2005 25 Nguyễn Ngọc Quang Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, trường cán quản lý giáo dục Hà Nội, 1989 116 PHỤ LỤC Phụ lục 1:PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành cho lãnh đạo, chuyên viên phòng ban Sở GD&ĐT Hưng Yên; lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn, trưởng môn, đội ngũ giáo viên, nhân viên trường THPT THPT Mỹ Hào THPT Trần Quang Khải ) Kính gửi:……………………………………………………… Để có sở tham khảo nhằm hoàn thiện biện pháp phát triển ĐNGV Trường THPT Trần Quang Khải trường THPT Mỹ Hào Xin đồng chí vui lòng cho biết thông tin sau: - Họ tên:……………………………………………………… - Chức vụ: ……………………………………….…………………… - Đơn vị công tác: ………………………………………………… Xin đồng chí cho biết ý kiến mức độ cần thiết, tính khả thi biện pháp phát triển ĐNGV THPT Mỹ Hào THPT Trần Quang Khải (Đồng chí đánh dấu X vào ô mà đồng chí cho hợp lý) Nội dung Tốt Tƣơng đối tốt Xây dựng quy hoạch phát triển giáo viên Tuyển chọn giáo viên Sử dụng giáo viên Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Đánh giá giáo viên Chính sách giáo viên Các điều kiện đảm bảo cho công tác phát triển giáo viên Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! Chƣa tốt 117 Phụ lục 2: PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành cho lãnh đạo, chuyên viên phòng ban Sở GD&ĐT Hưng Yên; lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn, trưởng môn trường THPT Mỹ Hào THPT Trần Quang Khải) Kính gửi: …………………………………………………………… Để có sở liệu tham khảo nhằm phân tích thực trạng công tác phát triển Đội ngũ giáo viên trường THPT Mỹ Hào THPT Trần Quang Khải năm qua (kể từ năm học 2008-2009 đến năm học 2012-2013) Xin đồng chí vui lòng cho biết thông tin sau: - Họ tên: ………………………………………………………… - Chức vụ:………………………………….……………………… - Đơn vị công tác:………………………………………………… Xin đồng chí cho biết ý kiến đánh giá khâu điều kiện đảm bảo cho công tác phát triển Đội ngũ giáo viên (Đồng chí đánh dấu X vào ô mà đồng chí cho hợp lý) TT Tên biện pháp Mức độ cần thiết Mức độ khả thi Rất cần Cần Không thiết thiết cần thiết Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Ghi chú: 118 Rất khả Khả thi thi Không khả thi - Biện pháp 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức vai trò quan trọng hàng đầu đội ngũ giáo viên nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước - Biện pháp 2: Hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường giai đoạn - Biện pháp 3: Đổi công tác tuyển chọn sử dụng đội ngũ giáo viên nhằm phát huy tối đa tiềm đội ngũ - Biện pháp 4: Thực nghiêm túc, hiệu công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT đáp ứng với yêu cầu đổi giáo dục - Biện pháp 5: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ số lượng cân đối cấu; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lực, đạo đức cho đội ngũ - Biện pháp 6: Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách nhằm tạo động lực cho đội ngũ giáo viên - Biện pháp 7: Xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện, đảm bảo điều kiện phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường Xin chân thành cám ơn cộng tác nhiệt tình đồng chí! 119 ... " Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục " Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp chủ yếu để phát triển đội ngũ giáo viên trường. .. phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên Chương 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên Chương 3: Biện pháp phát. .. thi để phát triển nâng cao chấtlượng đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông áp ứng yêu cầu đổi giáo dục Giả thuyết khoa học Việc phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay