Nghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD Smartbook

26 93 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:51

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ ÁNH SAO NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHO MÁY TÍNH BẢNG UD SMARTBOOK Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số: 60.48.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Trung Hùng Phản biện 1: TS TRƯƠNG NGỌC CHÂU Phản biện 2: TS NGUYỄN QUANG THANH Luận văn đã bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 11 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bối cảnh: CNTT không ngừng phát triển, nhu cầu sử dụng thiết bị di động đã trở nên phổ biến không Việt Nam mà toàn giới Những sản phẩm công nghệ cao, nhỏ gọn, dễ di chuyển, tích hợp nhiều ứng dụng tùy biến dần chiếm lĩnh thị trường trở thành phương tiện chủ yếu để giao tiếp làm việc tương lai gần Trong đó, máy tính bảng ví dụ điển hình Máy tính bảng không thiết bị dùng để giải trí mà công cụ đắc lực phục vụ cho việc học tập Cùng với phát triển công nghệ, giá máy tính bảng ngày rẻ Bên cạnh đối tượng học sinh, sinh viên sử dụng máy tính bảng để hỗ trợ cho việc học tập ngày phổ biến Nắm bắt tình hình đó, hưởng ứng chương trình "Đổi phương pháp giảng dạy" Đại học Đà Nẵng, SDC đã xây dựng thành công sản phẩm máy tính bảng UD SmartBook nhằm phục vụ nhu cầu học tập nghiên cứu sinh viên Vấn đề: UD SmartBook trình hoàn thiện phát triển, ứng dụng từ Google Play đa dạng phong phú Tuy nhiên, ứng dụng dành cho giáo dục, phục vụ cho việc học tập nghiên cứu sinh viên hạn chế Đặc biệt ứng dụng phục vụ trực tiếp cho giảng viên, sinh viên Đại học Đà Nẵng Với lý nêu đã chọn: “NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHO MÁY TÍNH BẢNG UD SMARTBOOK” nhằm tạo sản phẩm tốt phục vụ cho công tác dạy học giảng viên, sinh viên Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 đối tượng khác có nhu cầu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu a Mục tiêu Cho phép cán giảng viên, sinh viên đăng nhập sử dụng thông tin tài liệu phục vụ cho chương trình đào tạo nghiên cứu Đại học Đà Nẵng b Nhiệm vụ Nghiên cứu tổng quan thiết bị di động nói chung máy tính bảng UD SmartBook nói riêng Khảo sát nhu cầu, yêu cầu đối tượng sử dụng máy tính bảng Nghiên cứu hệ điều hành Android công cụ xây dựng phát triển ứng dụng tảng Android Tìm hiểu, nghiên cứu phát triển xây dựng kho tài liệu ứng dụng khai thác kho tài liệu máy tính bảng UD SmartBook phục vụ việc học tập, nghiên cứu sinh viên Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Cơ sở lý thuyết thiết bị di động, máy tính bảng Hệ điều hành Android, thư viện phát triển ứng dụng Android SDK Ngôn ngữ lập trình JAVA, C# Cách thức tổ chức, lưu trữ liệu Android Kho tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập nghiên cứu Cách tổ chức khai thác kho tài liệu b Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu phát triển kho tài liệu học tập công cụ khai thác kho tài liệu học tập UD SmartBook phục vụ trước hết cho Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 Phương pháp nghiên cứu a Nghiên cứu tài liệu Nghiên cứu tài liệu liên quan đến thiết bị di động, công cụ, phương pháp sử dụng để xây dựng khai thác kho tài liệu hệ điều hành Android b Nghiên cứu thực nghiệm Xây dựng thực nghiệm ứng dụng kho tài liệu phục vụ cho cán giảng viên, sinh viên Đại học Đà Nẵng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài a Về khoa học Nhằm tạo tiền đề cho phát triển ứng dụng cho thiết bị di động thông minh Việt Nam b Về thực tiễn Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Đà Nẵng Đẩy mạnh việc sử dụng trao đổi mã nguồn mở sinh viên giảng viên chuyên ngành Đại học Đà Nẵng người sử dụng UD SmartBook (có khả lập trình) với cộng đồng IT (Information Technology) rộng khắp UD SmartBook vào cộng đồng thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển kho ứng dụng quyền Đại học Đà Nẵng Bố cục luận văn Báo cáo luận văn phần mở đầu phần kết luận, tổ chức thành chương chính: Chương 1: trình bày tổng quan thiết bị di động nói chung máy tính bảng UD SmartBook nói riêng Đồng thời, giới thiệu khái quát tảng Android công cụ, công nghệ sử dụng để xây dựng khai thác kho tài liệu Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương 2: trình bày vấn đề kho tài liệu học tâp, phân tích thiết kế hệ thống Đồng thời cung cấp giải pháp để xây dựng khai thác kho tài liệu Chương 3: trình bày cách xây dựng cụ thể mô-đun, số đoạn mã nguồn tiêu biểu số hình ảnh trình triển khai thử nghiệm ứng dụng Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN Trong chương một, trình bày tổng quan thiết bị di động nói chung máy tính bảng UD SmartBook nói riêng Đồng thời giới thiệu khái quát tảng Android công cụ, công nghệ sử dụng để xây dựng khai thác kho tài liệu 1.1 TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ DI ĐỘNG 1.1.1.Khái niệm Thiết bị di động thuật ngữ chung sử dụng để đề cập đến thiết bị thông tin liên lạc cấu thành từ linh kiện điện tử, có kích thước nhỏ gọn, dễ di chuyển từ nơi đến nơi khác 1.1.2.Phân loại Để phân loại thiết bị di động, thường dựa vào chức tính thiết bị Có nhiều loại thiết bị di động khác nhau, phổ biến là: Máy tính xách tay (laptop): máy tính cá nhân nhỏ, gọn mang xách Nó thường có trọng lượng nhẹ, tùy thuộc vào hãng sản xuất mục đích sử dụng Laptop có đầy đủ thành phần, chức máy tính cá nhân thông thường 1.2 TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH BẢNG UD SMARTBOOK 1.2.1 Giới thiệu chung máy tính bảng Máy tính bảng thiết bị tương tự máy tính cá nhân, cho phép người sử nhập liệu trực tiếp lên hình ngón tay bút chuyên dụng (cũng nhập liệu thông qua bàn phím chuột) Ngoài ra, máy tính bảng có chức điện thoại di động, thực gọi, tin nhắn, Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2 Máy tính bảng UD SmartBook Máy tính bảng UD SmartBook sản phẩm SDC phát triển Trong UD từ viết tắt University of Da Nang Đây thiết bị làm việc hệ điều hành Android 4.0, có tính máy tính bảng thông thường bao gồm: đọc sách điện tử, truy cập internet, số ứng dụng phù hợp với nhu cầu học tập, nghiên cứu sinh viên SDC phát triển 1.3 TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID 1.3.1 Giới thiệu chung Android hệ điều hành thiết bị di động điện thoại, máy tính bảng sử dụng cho ti vi Đây sản phẩm dựa tảng Linux, phát triển công ty liên hợp Android, sau Google mua lại vào năm 2005 1.3.2 Kiến trúc Android 1.3.3 Phát triển ứng dụng tảng Android Môi trường lập trình thức Android Eclipse (từ phiên 3.2) với hỗ trợ plugin ADT Tuy nhiên, người lập trình sử dụng IDE hay trình soạn thảo văn để viết mã nguồn Java XML biên dịch nên ứng dụng hoàn chỉnh cách sử dụng dòng lệnh (command lines) Ứng dụng Android sau biên dịch đóng gói thành tập tin apk Bộ công cụ lập trình ứng dụng Android SDK Android SDK bao gồm nhiều công cụ tùy chọn, cho phép phát triển ứng dụng thiết bị sử dụng tảng Adroid Hai thành phần q.uan trọng Android Emulator (bộ giả lập) Android Development Tools plugin (bộ công cụ phát triển) dành cho Eclipse, Android SDK chứa số công Footer Page of 126 Header Page of 126 cụ khác cho gỡ lỗi, đóng gói khởi tạo ứng dụng giả lập 1.3.4.Ứng dụng tồn tảng Android 1.4 TỔNG QUAN VỀ WEB SERVICE 1.4.1 Giới thiệu Web Service Web Services hệ thống phần mềm thiết kế để hỗ trợ giao tiếp thiết bị với thông qua giao thức đường truyền mạng Web Service dựa XML HTTP, XML làm nhiệm vụ mã hóa giải mã liệu dùng SOAP để truyền tải liệu 1.4.2 Giới thiệu WCF WCF công nghệ hãng Microsoft Nó cho phép phát triển ứng dụng môi trường phân tán gồm nhiều client giao tiếp với dịch vụ server Nó hỗ trợ xây dựng ứng dụng theo hướng dịch vụ (service-oriented), truyền thông với thông qua web Được tích hợp lần NET Framework 3.0 năm 2006, phiên NET Framework 4.0 .NET Framework cung cấp API để tối ưu việc liên lạc (dựa mã nhị phân) ứng dụng chạy hệ thống Windows gọi NET Remoting, API cho giao dịch phân tán, API cho liên lạc dị WCF thống API thành mô hình nhằm đáp ứng mô hình lập trình hướng dịch vụ 1.4.3 Giới thiệu WCF Data Service a Giới thiệu chung WCF Data Service khuôn mẫu có sẵn Visual Studio, cung cấp khả để truy xuất liệu từ dịch vụ Nó xây dựng dựa WCF thông qua giao thức REST WCF Data Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Service sử dụng URI để truy xuất đến liệu trả định dạng JSON XML b Giao thức Odata Trong WCF Data Services, lập trình viên thiết kế dịch vụ thông qua giao thức REST-based (HTTP) gọi Odata Odata giao thức mở sử dụng để truy vấn liệu cách thao tác với địa URL Ngoài ra, sử dụng OData để thực thao tác với liệu GET cho việc đọc, PUT để tạo, POST cho việc cập nhật, DELETE để xóa 1.4.4 Định dạng JSON JSON định dạng trao đổi liệu hay nói cách khác, cách biểu diễn đối tượng Cú pháp JSON tập hợp cú pháp đối tượng JavaScript - Dữ liệu cặp tên/giá trị (name/values) - Dữ liệu phân cách dấu phẩy ‘,’ - Đối tượng nằm cặp ngoặc nhọn ‘{}’ - Dấu ngoặc vuông giữ mảng ‘[]’ - Dữ liệu JSON viết cặp Tên/Giá trị Một cặp Tên/Giá trị chứa tên trường (trong dấu nháy đôi “”), theo sau dấu phẩy, cuối giá trị: 1.4.5 Giới thiệu Entity Framework a.Khái niệm ADO.NET Entity Framework công cụ mô tả cách thức tương tác với sở liệu thông qua chế ánh xạ Object Relational Mapping (ORM) Do truy vấn, thao tác với sở liệu gián tiếp thông qua đối tượng lập trình Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Trong chương hai, trình bày vấn đề như: giới thiệu kho tài liệu học tâp, phân tích thiết kế hệ thống Đồng thời, cung cấp giải pháp để xây dựng khai thác kho tài liệu 2.1 MÔ TẢ ỨNG DỤNG 2.1.1 Giới thiệu Kho tài liệu học tập tập hợp tài liệu điện tử thường bao gồm giảng, giáo trình giảng viên hay đồ án, luận văn tốt nghiệp sinh viên học viên cao học, tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều định dạng khác Tài liệu trước đưa vào kho tài liệu cần mô tả thông tin liên quan Trong mô tả phải thể thông tin như: tên tài liệu, tác giả, mô tả tóm tắt, nhóm tài liệu, loại tài liệu, nguồn gốc tài liệu định dạng tài liệu Trong nhóm tài liệu lĩnh vực, chuyên ngành tài liệu Loại tài liệu cho biết giảng, giáo trình hay đồ án, luận văn tốt nghiệp hay báo khoa học Kho tài liệu xây dựng với chức sau: Tổng hợp, lưu trữ tài liệu phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Đà Nẵng Hiển thị danh sách tài liệu có kho Hỗ trợ tìm kiếm, download khai thác tài liệu thông qua máy tính bảng 2.1.2 Yêu cầu ứng dụng a.Yêu cầu kho tài liệu Có khả lưu trữ tài liệu với nhiều định dạng khác Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Nguồn tài liệu phong phú, với nhiều chuyên ngành thể loại, lĩnh vực khác Có khả nhập / xuất liệu, tra cứu nhanh theo nhiều tiêu chí khác Cho phép hiển thị danh sách tài liệu theo lĩnh vực, loại tài liệu Cho phép người sử dụng download khai thác máy tính bảng UD SmartBook Lưu trữ tin cậy, có chế lưu tài liệu; Khả tích hợp với hệ thống sẵn có Máy chủ sử dụng làm kho lưu trữ máy tính chuyên dụng, có lực xử lý cao, có khả chạy ổn định liên tục, chuyên dùng để cài phần mềm phục vụ cho thiết bị khác truy cập yêu cầu cung cấp dịch vụ tài nguyên Đơn giản, dễ cài đặt, sử dụng bảo trì b Ứng dụng khai thác kho tài liệu UD SmartBook Tìm kiếm Download xác, thời gian ngắn Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với hình máy tính bảng (nhỏ) Đảm bảo tính ổn định tối đa 2.2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.2.1 Xác định tác nhân 2.2.2 Biểu đồ Ca sử dụng Hình 2.2: Biểu đồ ca sử dụng Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 2.2.3 Biểu đồ lớp Dựa vào mô tả toán, xác định lớp ứng dụng bao gồm: tài liệu, nhóm tài liệu, loại tài liệu, người quản trị hệ thống Hình 2.3: Biểu đồ lớp 2.2.4 Biểu đồ 2.2.5 Biểu đồ hoạt động 2.2.6 Biểu đồ triển khai Hình 2.14: Biểu đồ triển khai Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.3 GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 2.3.1 Mô hình tổng quát ứng dụng Hình 2.15: Mô hình tổng quát hệ thống Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 2.3.2 Giải pháp xây dựng kho tài liệu a Quy trình xây dựng kho tài liệu Bước 1: sưu tập tài liệu Tài liệu: bao gồm giáo trình, giảng, báo khoa học, luận văn, đồ án tốt nghiệp học viên cao học, sinh viên Nguồn tài liệu: từ nhiều nguồn khác kho giáo trình Đại học Đà Nẵng, kho tài liệu trung tâm thông tin học liệu, Website sách điện tử tài liệu giấy đã số hóa, đồ án, luận văn tốt nghiệp sinh viên, học viên cao học thuộc Đại học Đà Nẵng Định dạng tài liệu: định dạng thích hợp để lưu trữ kho sử dụng máy tính bảng UD SmartBook xls, doc, ppt pdf Bước 2: xử lý tài liệu Tài liệu trước chuyển vào kho phải xử lí Các bước xử lý bao gồm: Chuyển tài liệu định dạng chuẩn, tài liệu không thuộc nhóm định dạng đã nêu bước sưu tập tài liệu Phần này, đã có công cụ tự động chuyển đổi Mô tả thông tin tài liệu theo cấu trúc chuẩn Dublin Core Microsoft Excel, với cấu trúc thông tin mô tả sau (Bảng 2.1): Bảng 2.1: Tập tin mô tả thông tin tài liệu MỤC NỘI DUNG Tiêu đề Tên tài liệu Tác giả Tên tác giả Nguồn Nguồn gốc tài liệu Mô tả Mô tả tóm tắt tài liệu Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Chúng ta có thành phần để mô tả tài liệu, phần trình bày chi tiết phần giải pháp xây dựng kho tài liệu Chúng ta nhập vào tập tin mô tả thành phần để mô tả tài liệu, thành phần lại rút trích tự động trình Upload tài liệu vào kho Mục đích việc mô tả giảm thời gian cho cán quản trị kho, tức trước thu thập tài liệu, yêu cầu tác giả tài liệu (hoặc nhân viên văn thư bất kì) thực mô tả tài liệu theo cấu trúc Tạo thư mục chứa tài liệu gốc tập tin mô tả tài liệu có dạng sau: Nhomtailieu\Loaitailieu\Tailieu Trong đó: Nhomtailieu: Nhóm tài liệu, tức phân loại tài liệu theo nhiều ngành khác Loaitailieu: loại tài liệu, tức phân loại tài liệu theo tiêu chí giảng, giáo án, giáo trình hay đồ án, luận văn Tailieu: tài liệu, thư mục chứa tài liệu gốc, bao gồm tập tin: tập tin tập tin tài liệu gốc, tập tin 2: tập tin mô tả thông tin tài liệu Kho tài liệu không chứa tập tin mô tả, mà tự động rút trích thông tin chứa tập tin mô tả để lưu trữ vào sở liệu Chuyển tập tin tài liệu gốc tập tin mô tả vào thư mục tài liệu đã tạo Bước 3: upload tài liệu vào kho Import liệu tập tin mô tả thông tin tài liệu vào sở liệu (phần thao tác tay) Rút trích tự động thông tin không mô tả tập tin mô tả, thuộc thành phần quy định mô tả tài liệu (có thể thao tác tay) Upload tài liệu vào kho Footer Page 17 of 126 16 Header Page 18 of 126 b Kỹ thuật xây dựng - Mô tả thông tin tài liệu: Theo chuẩn Dublin Core, có thành phần để miêu tả cho tài liệu Tuy nhiên thành phần mô tả tài liệu có khác biệt Vì dựa vào tài liệu Để xác định thông tin mô tả tài liệu Tổng kết có tất bao gồm thành phần mô tả thông tin tài liệu Bảng 2.2: Bảng 2.2: Các trường thông tin mô tả tài liệu Thẻ Metadata Chú thích Title Tiêu đề tài liệu Author Tên tác giả viết tài liệu Description Nội dung tóm tắt tài liệu Subject Nhóm tài liệu Type Loại tài liệu Format Định dạng tài liệu Resource Nguồn gốc tài liệu URL Đường dẫn nơi chứa tài liệu - Upload tài liệu vào kho Thiết kế cài đặt sở liệu Xây dựng chương trình Import liệu từ tập tin định dạng xls xlsx (mô tả thông tin tài liệu) vào sở liệu SQL server, rút trích tự động mô tả khác chưa có tập tin mô tả thông tin tài liệu Xây dựng công cụ upload tài liệu nguồn vào kho lưu trữ Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 c.Công cụ xây dựng Microsoft SQL Server 2008 Môi trường phát triển Microsoft Visual Studio 2008 2.3.3 Giải pháp khai thác tài liệu Thay truy xuất trực tiếp vào sở liệu để khai thác, ứng dụng làm việc thông qua Web Service Bên cạnh đó, hệ thống xây dựng để khai thác tài liệu máy tính bảng, đó, giao tiếp qua Web Service, giải vấn đề tương tác, trao đổi liệu ứng dụng khác tảng khác Mặt khác, xây dựng mô-đun kho tài liệu, chọn công nghệ Microsoft, nên chọn WCF Data Service để xây dựng Web Service giúp truyền nhận thông tin kho tài liệu máy chủ ứng dụng khai thác tài liệu tảng Android a Xây dựng WCF Data Service sử dụng EF WCF Data Service xây dựng theo kiến trúc siêu liệu (metadata), với bước sau: Xây dựng mô hình liệu EDM Mô hình mô tả lớp ứng dụng EF sử dụng mô hình mẫu truy vấn từ sở liệu, tạo đối tượng từ liệu sau đưa thay đổi ngược trở lại vào sở liệu Xác định kết nối đến sở liệu Viết chương trình Upload tài liệu vào kho Dựng WCF Data Service: xây dựng truy vấn lấy liệu từ sở liệu dựa mô hình liệu EDM b Xây dựng ứng dụng khai thác kho tài liệu máy tính bảng Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Thiết kế giao diện cho ứng dụng Xây dựng phương thức truy vấn tới WS Kiểm tra kết nối máy chủ (WS) Kết nối với WS Khai thác liệu: thực qua bước: Bước 1: Dữ liệu lấy từ server thông qua webservice trả định dạng (để kết nối với thiết bị di động) JSON Bước 2: Thông tin nhận (JSON) qua phân tích liệu ứng dụng phân tích thành đối tượng hiểu thị trực quan cho người dùng c Công cụ xây dựng Để phát triển ứng dụng với WCF ta cần công cụ sau: NET Framework 4.0 Microsoft Visual Studio 2010 Footer Page 20 of 126 19 Header Page 21 of 126 CHƯƠNG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG Trong chương ba, trình bày cách xây dựng cụ thể mô-đun, số đoạn mã nguồn tiêu biểu số hình ảnh trình triển khai thử nghiệm ứng dụng 3.1 PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG 3.1.1 Xây dựng kho tài liệu a.Thiết kế sở liệu Hình 3.6: Mô hình liệu quan hệ Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 b.Import liệu từ tập tin mô tả định dạnh Excel vào sở liệu Import liệu từ tập tin mô tả (bằng định dạng.xls xlsx) vào sở liệu: cách thức chuyển liệu tập tin định dạng.xls xlsx đưa vào sở liệu SQL server Theo đó, tập tin định dạng xls (.xlsx) tương ứng ghi bảng liệu, cột tương ứng với trường ghi c Rút trích thông tin Upload tài liệu nguồn vào kho Rút trích tự động thông tin mô tả khác: nhóm tài liệu, loại tài liệu, định dạng tập tin, địa tài liệu, phần xử lí trực tiếp hàm upload tài liệu vào kho lưu trữ Xây dựng công cụ upload tài liệu nguồn vào kho lưu trữ: xây dựng hàm copy liệu từ nguồn đến kho tài liệu Đồng thời, rút trích thông tin nhóm tài liệu, loại tài liệu, định dạng tập tin, địa URL tài liệu (Đây thông tin không xuất tập tin mô tả định dạng xls xlsx) 3.1.2 Xây dựng ứng dụng khai thác kho tài liệu Khai thác kho tài liệu thông qua môi trường Internet, diễn qua bước chính: Bước 1: thông tin lấy trực tiếp từ server thông qua Web Service kiểu liệu truyền tải để kết nối tảng Android với liệu JSON Đây kiểu liệu chuẩn sử dụng nhiều tản công nghệ lớn truy xuất cách nhanh chóng Bước 2: thông tin nhận (JSON) qua phân tích liệu ứng dụng phân tích thành đối tượng hiểu thị trực quan cho người dùng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Do đó, để xây dựng ứng dụng khai thác kho tài liệu ta cần thực theo trình tự: Bước 1: Xây dựng WCF Data Service: theo bước sau: - Khởi động Microsoft Visual Studio - Tạo Project, chọn WCF Data Service - Tạo mô hình liệu EDM - Kết nối với sở liệu, viết phương thức truy xuất sở liệu Cấu hình cho WCF Data Service tạo Endpoint Address Bước 2: Xây dựng ứng dụng máy tính bảng để khai thác tài liệu - Thiết kế giao diện cho ứng dụng UD SmartBook - Gọi hàm để lấy liệu từ WCF Data Service, truy xuất từ Endpoint Address để lấy liệu - Hiển thị kết cho người sử dụng 3.2 TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM 3.2.1 Thử nghiệm Upload tài liệu vào kho Để Upload tài liệu vào kho cần thực theo bước sau: Bước 1: chuẩn bị liệu lưu trữ theo cấu trúc thư mục đã quy định sẵn Bước 2: khởi động chương trình Upload tài liệu Bước 3: tạo nhóm tài liệu loại tài liệu tài liệu đưa vào kho Nếu đã tồn sang bước Bước 4: chọn chức tải tài liệu nhập thông tin cần thiết Bước 5: Chọn nút Save để lưu thao tác kết thúc Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 3.2.2 Thử nghiệm khai thác kho tài liệu thông qua UD SmartBook Để khai thác kho tài liệu thông qua máy tính bảng UD SmartBook, có chức sau: - Hiển thị danh sách tài liệu có kho - Tìm kiếm tài liệu kho theo tiêu chí khác nhau, ví dụ theo tiêu đề, tên tác giả, lĩnh vực vv - Download tài liệu đọc tài liệu UD SmartBook 3.3 ĐÁNH GIÁ Việc triển khai ứng dụng bước đầu đã ghi nhận kết khả quan Hệ thống giải vấn đề đặt ra: Kho tài liệu phục vụ việc cập nhật lưu trữ tài liệu với 200 giáo trình, giảng, 300 báo khoa học, 100 luận văn thuộc chuyên ngành CNTT (ở thời điểm thực thử nghiệm này) Con số cập nhật thường xuyên Xây dựng thành công ứng dụng khai thác kho tài liệu UD SmartBook, ứng dụng đã đáp ứng nhu cầu tìm kiếm Download tài liệu cần thiết cho trình học tập nghiên cứu sinh viên, cán bộ, giảng viên trường Đại học Đà Nẵng Kho tài liệu ứng dụng khai thác kho tài liệu UD SmartBook đã đáp ứng yêu cầu phi chức năng: lưu trữ khối lượng liệu lớn, hệ thống chạy ổn định, giao diện đơn giản, dễ sử dụng Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN Kết đạt a Về mặt khoa học Luận văn đã tiến hành nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu quy trình công nghệ, công cụ xây dựng kho tài liệu Nắm lý thuyết kho liệu, tảng Android công cụ công nghệ sử dụng để xây dựng ứng dụng khai thác kho tài liệu b.Về mặt thực tiễn Luận văn đã nêu giải pháp kỹ thuật để xây dựng khai thác kho tài liệu Xây dựng thành công kho tài liệu công cụ khai thác kho tài liệu thông qua máy tính bảng UD SmartBook Về mặt hạn chế Kho tài liệu xây dựng nên khối lượng tài liệu sưu tập chưa đầy đủ, số lượng hạn chế tập trung chuyên ngành CNTT Ứng dụng khai thác kho tài liệu máy tính bảng UD SmartBook có số hạn chế định như: tốc độ xử lí chưa cao, giao diện chưa đẹp,… Kho tài liệu thử nghiệm máy chủ ảo, khai thác tài liệu thông qua UD SmartBook, tính ổn định chưa cao, tốc độ xử lí thấp Ứng dụng chưa tự động tìm kiếm trích chọn tài liệu, giáo trình, giảng,…trên Website cập nhật vào kho tài liệu Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Hướng phát triển Tiếp tục sưu tập liệu cho kho tài liệu Khắc phục số hạn chế đã nêu để triển khai ứng dụng thực tế Khảo sát nhu cầu sinh viên, cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng, để phát triển thêm số ứng dụng khác phù hợp Footer Page 26 of 126 ... chung máy tính bảng UD SmartBook nói riêng Khảo sát nhu cầu, yêu cầu đối tượng sử dụng máy tính bảng Nghiên cứu hệ điều hành Android công cụ xây dựng phát triển ứng dụng tảng Android Tìm hiểu, nghiên. .. nghiên cứu phát triển xây dựng kho tài liệu ứng dụng khai thác kho tài liệu máy tính bảng UD SmartBook phục vụ việc học tập, nghiên cứu sinh viên Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu. .. sử dụng Laptop có đầy đủ thành phần, chức máy tính cá nhân thông thường 1.2 TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH BẢNG UD SMARTBOOK 1.2.1 Giới thiệu chung máy tính bảng Máy tính bảng thiết bị tương tự máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD Smartbook, Nghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD Smartbook, Nghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD Smartbook

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay