ĐẶC BIỆT HÓA TRONG MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC

2 155 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 17:03

ĐẶC BIỆT HÓA TRONG MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN VỀ SỐ PHỨC Nguyễn Anh Tú K39D - Sư Phạm Toán – Trường ĐHSPHN - Những trường hợp cần đặc biệt cần ý : + Số ảo,số thực + Dạng lượng dạng số phức có argument đặc biệt + Những trường hợp đặc biệt hình học phẳng ( liên quan đến điểm biểu diễn số phức ) - Ưu điểm : + Giải nhanh nhiều toán khai thác từ trường hợp đặc biệt + Phát triển tư giải toán trắc nghiệm thời gian ngắn đồng thời củng cố hệ thống kiến thức học - Nhược điểm : + Không thể giải hết toán số phức + Đối tượng học sinh cần có tảng ổn kiến thức vận dụng - Minh họa : VD1 : Trích đề thi thử Chuyên ĐHSP lần (2017) Ta chọn z1 = z2 = giá trị -1,i,-i thỏa mãn điều kiện ban đầu Thay vào yều đề ta thấy B phương án thỏa mãn.Chọn B VD2 : Nhận xét : Những giá trị 1,-1,-i,i không thỏa mãn giá trị ban đầu nhiên giá trị modun làm ta liên tưởng đến số phức lượng giác đặc biệt 3 3 2 2  i,  i,   i,   i,  i,  i, 2 2 2 2 2 2 Ở chọn z1   3 i, z2    i thỏa mãn yêu cầu đề 2 Thay giá trị vào ta tính P = -1.Chọn C Ta nên kết hợp với máy tính có chức tính toán số phức ,máy tính tính giá trị đặc biệt nhanh tiết kiệm thời gian *Chú ý : Với toán cho yêu cầu dạng |z1 + z2| = a |z1| = |z2| = b với a>b > hỏi a tính giá trị |z1 – z2| = ? ta chọn z1   b2  b2  a2 a a2 , z2   b  giá trị cần tìm 4 a2 VD3: Lựa chọn điểm biểu diễn trường hợp đặc biệt số ảo , số thực… Ở ta chọn A(1,0);B(0,1);C(0,-1) thỏa mãn yêu cầu đề thấy tam giác ABC vuông cân A nên ta chọn đáp án A ... -1.Chọn C Ta nên kết hợp với máy tính có chức tính toán số phức ,máy tính tính giá trị đặc biệt nhanh tiết kiệm thời gian *Chú ý : Với toán cho yêu cầu dạng |z1 + z2| = a |z1| = |z2| = b với a>b >... b2  a2 a a2 , z2   b  giá trị cần tìm 4 a2 VD3: Lựa chọn điểm biểu diễn trường hợp đặc biệt số ảo , số thực… Ở ta chọn A(1,0);B(0,1);C(0,-1) thỏa mãn yêu cầu đề thấy tam giác ABC vuông cân
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC BIỆT HÓA TRONG MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC, ĐẶC BIỆT HÓA TRONG MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC, ĐẶC BIỆT HÓA TRONG MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay