KINH TE BAO HIEM tham khao

60 174 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 16:37

AI HOĩC Aè NễNG TRặèNG AI HOĩC KINH T KINH T BAO HIỉM (LặU HAèNH NĩI Bĩ) Chng 1: TNG QUAN V BO HiM Ri ro v cỏc phng thc x lý ri ro Quỏ trinh hỡnh thnh v phỏt trin bo him Bn cht v vai trũ ca bo him Bo him thng mai Bo him xó hi Bo him y t Ri ro v phng thc x lý ri ro: 1.1 Ri ro: Cỏc khỏi nim: - Theo Frank Knight : RR l s bt trc cú th o lng c - Theo Irving Preffer: RR l tng hp nhng ngu nhiờn cú th o lng c bng xỏc sut - RR l s khụng chc chn v tn tht - Túm li: Ri ro l mt s c khụng chc chn, khụng mong i, mt kh nng xu, cú th gõy tn tht Ngun gc ca ri ro: - Ngun gc t nhiờn: Bóo, l, ng t,súng thn, - Ngun gc kinh t xó hi: chin tranh, ỡnh cụng, trm cp, tai nn giao thụng, Nguyờn nhõn ca ri ro: - Nguyờn nhõn khỏch quan: c lp vi hot ng ca ngi, bt kh khỏng - Nguyờn nhõn ch quan: RR xóy cú s tỏc ng ca ngi Phõn loi ri ro: - Ri ro ng v ri ro tnh - Ri ro xỏc nh v ri ro khụng xỏc nh - Ri ro c bn v ri ro riờng bit 1.2 Phng thc x lý ri ro: - Trỏnh nộ ri ro: thc hin nhng la chn tt nht cú th, thc cht l chn rr ny trỏnh rr - Gỏnh chu ri ro: + Khi khụng cũn cỏch no tt hn + Khi khụng thu hiu ht RR ú + Khi cú mt sc , mt thúi quen khú b + Khi la chn ri ro cú suy tớnh - Gim thiu nguy c, gim thiu tn tht - Húan chuyn ri ro: + Phng phỏp nghch hnh ( Hedging): tham gia vo hai chiu trỏi ngc ca cựng mt s vic vụ hiu húa ri ro, thng ỏp dng kinh doanh Vớ d: ễng A kinh doanh vng, ngy 10-02-2009 ụng ta mua tn vng vi giỏ: 900.000USD, bo m an tũan chng may vng xung giỏ cựng lỳc ú ụng A ó ký H bỏn trc s vng ú vi giỏ 920.000 USD vi iu kin giao sau ( gi s thỏng 5-2009) Mt thỏng sau giỏ vng khụng tng m gim xung 890.000USD, ụng A bỏn s vng ú, ng thi mua trc s vng cho tng lai ( thỏng 5-2009)vi giỏ 895.000USD Kt qu hot ng ca nh sau: Mua tht : 900.000USD, bỏn tht: 890.000USD, l 10.000USD Bỏn trc 920.000USD, mua trc 895.000USD, lói: 25.000USD Tng hp: lói 15.000USD + Cho thu li tũan b hay mt phn: nhm gim thiu ri ro cho nh thu chớnh nu cú s thay i v th trng Tt nhiờn nu khụng cú gỡ thay i nh thu chớnh cng gim bt phn li nhun + Tham gia bo him: L hỡnh thc húan chuyn ri ro t s ớt ngi cho s ụng ngi, ỏp dng i vi mi i tng Nh cú s tớnh túan cú tớnh khoa hc ca cỏc nh BH chuyờn nghip s lm cho RR ớt xóy hn ng thi ngi tham gia BH c chia x nhng thit hi ca mỡnh cho cng ng Quỏ trỡnh i v phỏt trin ca bo him -T bo m tn ti v phỏt trien iu kin khú khn nht -Tng tr -Lp qu d tr -Bo him -T 4500 nm TCN nhng ngi th ỏ Ai cp ó lp qu tng tr giỳp ngi b tai nn lao ng - 4000 nm TCN cỏc lỏi buụn liờn kt vi ch hng húa nhm phõn tỏn ri ro - x Rhodes nm 916 TCN, hũang ó ban hnh lut bo v cỏc thng gia cú hh b tn tht vỡ li ớch chung ca hnh trỡnh - thnh Rome (í) cui th k 14 BH hng hi ó i Bn HBH c nht hin cũn lu gi t nm 1347 - Anh, cỏc cụng ty BH bt u hot ng t 1600 - Ngy nay, BH phỏt trin tng khp, mi lnh vc Bn cht v vai trũ ca bo him 3.1 Khỏi nim bo him: - V mt hỡnh thc: BH l phng phỏp lp qu d tr bng tin nhng ngi cú cựng kh nng gp mt loi ri ro no ú úng gúp to nờn - V mt ni dung: BH l hot ng th hin s cam kt bi thng t ngi BH n ngi tham gia bo him cho nhng tn tht RR bo him gõy ngi tham gia BH úng phớ theo ỳng qui nh 3.2 Bn cht ca BH: - BH th hin s phõn phi li gia nhng ngi tham gia nhm ỏp ng nhu cu ti chớnh phỏt sinh cú rr bt ng gõy tn tht - BH th hin s san s ca s ụng cho s ớt - BH th hin s liờn kt gn bú cỏc thnh viờn cng ng vỡ li ớch chung 3.3 Vai trũ ca BH: - Gúp phn n nh i sng v khụi phc sn xut kinh doanh - To ngun cho u t tng trng kinh t - úng gúp mt phn cho NSNN - Gúp phn ngn nga hn ch cỏc RR cú th xóy - Gúp phn thc y quan h kinh t gia cỏc nc Wiston Churchill Nu cú th tụi s vit t Bo him mi nh v trờn trỏn mi ngýicng ngy tụi cng tin chc rng, vi mt giỏ khiờm tn, BH cú th gii phúng mi gia ỡnh thm khụng lýng trýc ýc 4.BH thng mi: ( bo him ri ro, BH kinh doanh) 4.1 Khỏi nim: BHTM l bin phỏp chia nh tn tht, phõn tỏn ri ro ca s ớt cho s nhiu da vo mt qu chung c thnh lp bi nhiu ngi cựng tham gia thụng qua hot ng ca cụng ty bo him BHTM cú y cỏc c trng, tỏc dng nh BH núi chung, nhiờn c thự ca loi hỡnh BH ny nờn BHTM cú nhng nguyờn tc v ni dung riờng 4.2 Nguyờn tc chung hot ng BHTM: + Nguyờn tc s ụng + Nguyờn tc la chn ri ro + Nguyờn tc phõn tỏn ri ro + Nguyờn tc trung thc tuyt i 4.3 Cỏc loi hỡnh bo him thng mi: + BH ti sn + BH trỏch nhim + BH ngi 4.4 Hp ng BHTM: l mt bn phỏp lý kinh t ú bờn BH cam kt s bi thng cho bờn c BH cú rr gõy tn tht, ngc li bờn c BH cam kt tr nhng khan phớ phự hp vi mc trỏch nhim v ri ro m bờn BH ó nhn Cỏc yu t c bn hp ng BHTM: - Cỏc ch th: + Ngi BH + Ngi tham gia bo him + Ngi c BH + Ngi th hng BH - Giỏ tr BH, s tin BH - Phớ BH - Thi hn BH Bo him xó hi 5.1 Khỏi nim: BHXH l s bo m ca XH cho i sng ca ngi lao ng v thõn nhõn h h tm thi hay vnh vin mt sc lao ng, hay cú nguy c gim hoc mt thu nhp nh hng n i sng 5.2 Lch s hỡnh thnh: - BHXH c cp n v hỡnh thnh t gia th k 19, nn cụng nghip bt u phỏt trin mnh m - Cỏc hỡnh thc s khai ca BHXH phỏt sinh t th k 16-18: cỏc hi tng tr hay ch s dng lao ng thc hin giỳp ngi lm cụng n lng h gp tai nn lao ng, m au,mt vic, - Nm 1850, di thi th tng Bismac, c nhiu bang lp qu BH m au cụng nhõn úng gúp phớ tr cp cho chớnh h m au - Sau ú hỡnh thnh nhiu ch khỏc bo tr cho RR ngh nghip, tui gi, tn tt,do chớnh quyn qun lý - T na u th k 20, BHXH hỡnh thnh rng khp trờn th gii 5.3 Bn cht ca BHXH: Th hin nhng ni dung ch yu sau: - BHXH l nhu cu khỏch quan, a dng v phc ca XH, nht l nn kinh t th trng - Mi quan h BHXH phỏt sinh trờn c s lao ng v din bờn: thờn tham gia BHXH, bờn BHXH v bờn c BHXH - Nhng bin c lm gim hoc mt thu nhp cú th l rro ngu nhiờn: m au, tai nn, tht nghip,cng cú th khụng hon ton ngu nhiờn: tui gi, thai sn - Mc tiờu ca BHXH l bo m nhng nhu cu thit yu ca ngi lao ng trng hp trng hp h b gim, mt thu nhp m au, gi yu, mt vic lm, 5.4 Chc nng v tớnh cht ca BHXH: - Chc nng: + Thay th hoc bự p mt phn thu nhp ca ngi lao ng tham gia BHXH + Phõn phi v phõn phi li TN gia nhng ngi tham gia BHXH + Kớch thớch ngi lao ng tham gia tt vo quỏ trỡnh SXKD + Gn bú li ớch gia ngi lao ng vi ngi s dng lao ng v vi Nh nc - Tớnh cht: + BHXH cú tớnh tt yu khỏch quan + BHXH cú tớnh ngu nhiờn, khụng ng u + BHXH va cú tớnh kinh t, va cú tớnh xó hi, ng thi cú tớnh dch v 5.5 Qu BHXH v s dng qu BHXH - Qu BHXH c hỡnh thnh t ngun c bn sau: + Ngi lao ng t úng gúp + Ngi s dng lao ng úng gúp + Nh nc h tr - S dng qu BHXH: theo lut BHXH ỏp dng t ngy 01-01-2007, qu BHXH c s dng chi tr theo cỏc ch sau: + Tr cp m au + Tr cp thai sn + Tr cp tht nghip ( ỏp dng t 01-01-2009) + Tr cp TNL & BNN + Tr cp hu trớ + Tr cp tui gi Ngoi qu BHXH cũn s dng chi tr cho b mỏy qun lý v iu hnh hot ng BHXH 5.6 i tng tham gia BHXH: a i tng tham gia bt buc: - Ngi lao ng mi loi hỡnh t chc SXKD thuc mi thnh phn kinh t - Cỏn b cụng chc nh nc - Ngi lao ng khu vc s nghip: kinh t, giỏo dc, y t,thuocj mi thnh phn kinh t - Lc lng v trang, b Cỏc i tng khụng tham gia BHXH bt buc cú th tham gia BHXH t nguyn Bo him y t: 6.1 S cn thit v vai trũ ca BHYT: a S cn thit: - Nhu cu chm lo sc khe, m bo i sng mnh khe ngy cng tng - Ri ro bt ng liờn quan n bnh tt ngy cng a dng - Chi phớ iu tr v thuc men ngy cng cao - Khoa hc k thut ngy cng tin b giỳp ngi cú th vt qua bnh tt Vỡ vy tham gia BHYT va gim bt gỏnh nng ti chớnh cú m au ng thi bo m c kh nng cha tr tt cho ngi b Vai trũ ca BHYT: - Giỳp ngi tham gia BHYT gim khú khn v TC KCB - Gim gỏnh nng chi tiờu cho NSNN - Nõng cao cht lng v thc hin cụng bng xó hi KCB - Nõng cao tớnh cng ng v gn bú mi thnh viờn xó hi 6.2 i tng v phm vi BHYT: - i tng: + Sc khe ca ngi c BH Khi ngi c BH gp rro v sc khe thỡ s c BHYT chi tr cỏc chi phớ liờn quan - Phm vi BHYT: + Tựy thuc vo iu kin kinh t xó hụi, mc phớ, phm vi BHYT cú s khỏc gia cỏc quc gia, cỏc thi k + Thụng thng BHYT loi tr cỏc loi bnh cú tớnh cht xó hi, tớnh, cỏc hỡnh thc iu dng, gii phu thm m,cỏc trng hp t t, s dng cht kớch thớch, 6.3 Hỡnh thc BHYT: - BHYT bt buc - BHYT t nguyn nc ta lut BHYT c QH thụng qua ngy 14-11-2008 p dng t 01-72009 Mt s i tng s ỏp dng t nm 2010, 2012 10 - Bo him giỏn on kinh doanh: chi tr cho cụng ty kinh doanh phi úng ca cú s tn tht v TS ca cụng ty khỏc cú liờn quan 3.2 Bo him trỏch nhim ca ngi thuờ nh vi ch s hu Nu nh i thuờ b hon,ngi thuờ nh cú th ny sinh trỏch nhim i vi ch s hu vỡ vy gỏnh chu phn trỏch nhim ú ngi thuờ nh tham gia BH Cỏc trng hp khụng thuc trỏch nhim ca ngi i thuờ: - Nguyờn nhõn ỏm chỏy l ngu nhiờn, khụng lng trc v khụng th chng - Do li xõy dng - Do lan t nh bờn cnh 46 CHNG 6: BO HIM XE C GII c im xe c gii v s cn thit phi bo him Ni dung bo him xe c gii BH trỏch nhim dõn s ch xe c gii c im xe c gii v s cn thit phi bo him 1.1 c im xe c gii: - Phng tin c chuyn ng bi ng c: xe mỏy, mụ tụ, ụ tụ, - Ngi iu khin phi cú trỡnh k thut nht nh - Khi xóy s c cú th nh hng n nhiu ngi 1.2.Tỏc dng ca bo him xe c gii: - Bự p c thit hi cú s c ri ro xóy - Giỳp ch phng tin khụi phc li ti sn, tip tc hot ng - Khc phc c nhng hu qu ri ro gõy - Gii quyt c mi quan h vi i tng b thit hi - Nõng cao ý thc s dng v iu khin cỏc phng tin ti Ni dung bo him xe c gii: 2.1 i tng bo him: - Cỏc loi xe tham gia giao thụng trờn ng b bng chớnh ng c ca chic xe ú - Ch xe c gii ( t chc, cỏ nhõn) cú th tham gia cỏc loi hỡnh BH sau: + BH trỏch nhim dõn s ca ch xe i vi ngi th + BH trỏch nhim ca ch xe c gii i vi hng húa ch trờn xe + BH tai nn hnh khỏch trờn xe + BH tai nn ngi ngi trờn xe + BH vt cht xe i vi BH vt cht xe, ch xe cú th tham gia BH tũan b xe hay BH thõn v xe 47 2.2.Phm vi bo him: Trong H bo him vt cht xe, phm vi BH bao gm: - Tai nn õm va, lt - Chỏy n, bóo lt, sột ỏnh, ng t, ma ỏ - Mt cp ton b xe - Ri ro bt ng khỏc - Cỏc chi phớ cn thit v hp lý ngn nga v hn ch tn tht phỏt sinh thờm - Chi phớ bo v xe v kộo xe n ni sa cha gn nht - Chi phớ gỏm nh tn tht thuc v BH Ri ro loi tr: - Hao mũn t nhiờn, mt giỏ, gim dn cht lng, hng khuyt tt, sa cha - H hng v in hoc b phn mỏy múc, thit b, sm lp b h hng - Mt cp b phn xe - Hnh ng c ý ca ch xe, lỏi xe - Xe khụng iu kin lu hnh - Ch xe, lỏi xe vi phm lut an tũan giao thụng ng b - Thit hi giỏn tip - Thit hi chin tranh Cỏc trng hp vi phm lut giao thụng ng b: - Xe khụng cú giy phộp lu hnh - Lỏi xe khụng cú bng lỏi hp l - Lỏi xe b nh hng ca ru bia, cht kớch thớch 48 - Xe ch cht chỏy, n trỏi phộp - Xe ch quỏ trng ti hoc quỏ s khỏch qui nh - Xe i vo ng cm - Xe i ờm khụng ốn - Xe s dng lỏi, ua th thao, chy th sau sa cha 2.3 Giỏ tr BH, s tin BH, phớ BH: a Giỏ tr BH, s tin BH: - Giỏ tr BH ca xe c gii l giỏ tr thc t trờn th trng ca xe ti thi im ngi tham gia BH mua BH - L c s xỏc nh s tin bi thng cho ch xe - Giỏ tr xe trờn th trng luụn bin ng nờn cụng ty BH thng da vo cỏc yu t sau xỏc nh giỏ tr xe: + Loi xe, + Nm sn xut, + Mc mi c, + Th tớch xi lanh Giỏ tr BH = Giỏ tr ban u Khu Cỏc yu t nh hng n phớ BH: - Loi xe - Khu vc gi xe v xe - Mc ớch s dng - Tui tỏc kinh nghim ca lỏi xe b Phớ BH: P = f+ d P: phớ BH /u xe f: phớ bi thng, vi f = SixTi Ci vi i= (1,2,.n) Si: s v tai nn xóy nm I, Ti : Thit hi bỡnh quõn v nm I, Ci: s xe hot ng thc t nm I 49 d: Ph phớ: phớ phũng hn ch tn tht, phớ qun lý, - khuyn khớch cỏc ch xe cú s lng ln tham gia BH , cỏc cty BH thng ỏp dng mc gim phớ - i vi xe hot ng theo v: Phớ BH = Mc phớ nm x S thỏng hot ng/ 12 - Biu phớ c bit: ỏp dng cho khỏch hng cú sú lng ln xe tham gia BH - Hũan phớ BH xe ó mua BH nhng ngng hot ng: PHớ hũan li= Phớ nm x (s thỏng khụng hot ng/12)x t l hũan phớ BH trỏch nhim dõn s ch xe c gii i vi ngi th 3: 3.1.i tng BH v phm vi BH: a i tng BH: + Phn trỏch nhim dõn s ca ch xe c gii i vi ngi th Trỏch nhim dõn s ca ca xe c gii i vi ngi th l trỏch nhim hay ngha v bi thng ngoi H ca ch xe hay lỏi xe cho ngi th vic lu hnh xe gõy tai nn + i tng BH ch phỏt sinh cú tai nn xóy iu kin phỏt sinh TNDS ca ch xe i vi ngi th - Cú thit hi v TS, tớnh mng hoc sc khe ca bờn th - Ch xe ( lỏi xe) cú hnh vi trỏi phỏp lut, cú th vụ tỡnh hay c ý - Phi cú mi quan h nhõn qu gia hnh vi trỏi phỏp lut ca ch (lỏi) xe i vi thit hi ca ngi th - Ch (lỏi) xe phi cú li Trong ú iu kin trờn l cn thit, iu kin th cú th cú hoc khụng b Phm vi BH: - Thit hi v sc khe v tớnh mng ca bờn th - Thit hi v TS, hng húa ca bờn th 50 - Thit hi TS lm nh hng n kt qu kinh doanh hoc gim thu nhp - Cỏc chi phớ cn thit v hp lý thc hin cỏc bin phỏp phũng nga, hn ch thit hi - Thit hi v tớnh mng, sc khe ca nhng ngi tham gia cu cha, ngn nga tai nn, chi phớ cp cu v chm súc nn nhõn Cỏc trng hp loi tr: - Hnh ng c ý ca ch xe,lỏi xe v ngi b thit hi - Xe khụng iu kin k thut v thit b an tũan tham gia giao thụng theo qui nh - Ch xe hoc lỏi xe vi phm nghiờm trng trt t an tũan giao thụng ng b - Thit hi chin tranh, bo ng - Thit hi giỏn tip tai n nh gim giỏ tr thng mi, lm ỡnh trn sn xut kinh doanh - Thit hi i vi TS b cp, mt cp tai nn - TN xóy ngoi lónh th quc gia tr cú tha thun khỏc - Mt s TS c bit cng khụng c bi thng: vng, bc, ỏ quớ, tin, c, tranh nh quớ him, thi hi, hi ct 3.2 Phớ bo him: Phớ BH c tớnh theo mi u phng tin v theo nm: P = f + d d: ph phớ, f l phớ thun: n Si : s v TN cú phỏt sinhTNDS Ti: s tin bi thng bỡnh quõn v f= Ci: s u phng tin tham gia BH SiTi i =1 n Ci i =1 n: s nm thng kờ i vi cỏc phng tin hot ng ngn hn mc phớ BH s tớnh theo s thỏng hot ng 51 3.3 Trỏch nhim bi thng ca BH: a H s khiu ni ũi bi thng: - Giy chng nhn BH - Biờn bn khỏm nghim hin trng - T khai tai nn ch xe - Bn kt lun iu tra TN ( nu cú) - Biờn bn hũa gii, quyt nh ca tũa ỏn ( nu cú) - Cỏc chng t liờn quan n thit hi ca bờn th i vi cỏc phng tin ó mua BH theo nm, nu ngng hot ng thỡ s c hũan li phớ theo s thỏng cha hat ng v theo t l hũan phớ b Giỏm nh xỏc nh thit hi bờn th 3: - Thit hi v TS: TSL: theo giỏ th trng, TSC: giỏ tr thit hi= giỏ mua mi khu hao - Thit hi v ngi: + Thit hi sc khe: Chi phớ hp lý cho vic cu cha, phc hi sc khe Chi phớ hp lý v phn thu nhp b mt i ca ngi chm súc bnh nhõn, tin cp dng cho ngi bnh nhõn phi cp dng Thu nhp b mt ( gim) ca ngi ú Khan tinbự p tn tht v tinh thn Thit hi v tớnh mng ca ngi th ( chi phớ chm súc trc cht, chi phớ mai tỏng, tr cp cho ngi phi nuụi dng) S tin bi thng = thit hi xmc li Trng hp cú li ca ngi khỏc: Stbt= ( li ch xe + li ngi khỏc) x thit hi Sau ú ngi BH ũi li s tin li ca ngi phi chu 52 Stbt
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH TE BAO HIEM tham khao, KINH TE BAO HIEM tham khao, KINH TE BAO HIEM tham khao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay