báo cáo kiến tập sư phạm mầm non nghĩa ninh

55 356 1
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 15:54

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN1LỜI NÓI ĐẦU3PHẦN I: SƠ YẾU LÝ LỊCH61. Lý lịch cá nhân62. Các nhiệm vụ được giao6PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO7NỘI DUNG 1: NGHE BÁO CÁO VÀ TÌM HIỂU CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP7I. Nghe đại diện báo cáo7II. Tìm hiểu chung về cơ sở thực tập91. Tổng quan trường Mầm Non Nghĩa Ninh91.1 Giới thiệu chung về trường91.2 Tình hình học sinh111.3 Tình hình cơ sở vật chất122. Cơ cấu tổ chức:132.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường132.2. Bộ máy hoạt động của trường14NỘI DUNG 2: TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM17I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp.17II. Các hoạt động cơ bản của giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp171. Hồ sơ172. Các hoạt động cơ bản trong ngày183. Kế hoạch của lớp mẫu giáo Lớn A203.1 Điều tra danh sách học sinh lớp mẫu giáo lớn A213.2 Kế hoạch hoạt động học22III. Những suy nghĩ và kinh nghiệm bước đầu của bản thân về công tác chủ nhiệm ở trường mầm non29NỘI DUNG 3: TÌM HIỂU VÀ DỰ GIỜ DẠY MẪU33VỀ CÔNG TÁC DẠY HỌC33I. Kế hoạch dự giờ thao giảng33II.Nội dung dự giờ dạy mẫu341. Nội dung dự mẫu tiết dạy thứ 1:342. Nội dung dự mẫu tiết dạy thứ 2393. Nội dung dự mẫu tiết dạy thứ 3:43III. Những suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân về công tác dạy học ở trường mầm non47PHẦN III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM51VÀ HƯỚNG PHẤN ĐẤU CỦA BẢN THÂN51I. Bài học kinh nghiệm51II. Hướng phấn đấu của bản thân52LỜI KẾT53 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh LI CM N Th l thi gian hai tun kin ó trụi qua em cng ó hon thnh tt t kin vi kt qu xng ỏng vi nng lc v s c gng ca mỡnh cú c kt qu nh ngy hụm nay, em khụng th no quờn cụng lao ca cỏc thy cụ ó nõng bc chõn em n vi ngh m em yờu thớch Em xin gi li cm n chõn thnh v s tri õn sõu sc n ban lónh o trng i hc Qung Bỡnh, quý thy cụ khoa s phm Tiu hc- Mm non ó tn tỡnh giỳp em, truyn t cho em nhng kinh nghim, nhng bi hc mi giỳp em vng bc hn trờn ng s nghip sau ny Em xin chõn thnh cm n! Ban giỏm hiu trng Mm Non Ngha Ninh ó to iu kin cho em c v kin ti trng mm non Ngha Ninh Mt iu may mn hn na l em c v kin ti thi im nh trng t chc hi thi giỏo viờn dy gii c Ban giỏm hiu nh trng to iu kin cho em d gi nhiu tit dy hay giỳp em cú c nhiu kin thc chuyờn mụn b ớch Em cng xin gi li cm n chõn thnh ti cỏn b giỏo viờn, nhõn viờn nh trng ó tn tỡnh giỳp em, cho em hc c nhiu iu hay l phi ú l nhng hnh trang cn thit trờn ng tr thnh mt ngi giỏo viờn tng lai c bit em xin chõn thnh cm n hai cụ giỏo: Trn Th Hi Lý v V Th Nhanh ó nhit tỡnh ch dn em sut quỏ trỡnh kin tip cn thc t, cm n cỏc chỏu lp mu giỏo Ln A v cỏc thnh viờn t kin s 18 ó giỳp tụi hon thnh tt nhim v kin cng nh hon thnh bi bỏo cỏo thu hoch ny Em xin gi li cm n c bit v sõu sc ti cụ giỏo hng dn Nguyn Th Dim Hng ó tn tỡnh hng dn giỳp em, luụn sỏt cỏnh bờn em, cho em nhng hnh trang k nng c bn nht lm tt nhim v ca mt trng on ng thi hon thnh tt t kin ny Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh Em cng xin cm n cụ giỏo ch nhim Nguyn Th Hu ó luụn dn dũ nhc nh em nhng kin thc c bn giỳp em t tin hn v kin ti trng mm non Thi gian hai tun i kin khụng di, nhng bng nhng kin thc lý thuyt ó c hc ti trng i Hc, vi s hng dn tn tỡnh ca cụ giỏo hng dn Nguyn Th Dim Hng, Ban giỏm hiu nh trng cựng cỏc cụ giỏo trng mm non Ngha Ninh, em ó hc hi c rt nhiu kinh nghim b ớch v nú s l nhng hnh trang cn thit cho em trờn ng tr thnh mt ngi giỏo viờn tng lai cng nh cuc sng Cui cựng em xin kớnh chỳc tt c cỏc thy cụ cú tht nhiu sc khe, nhiu hnh phỳc v luụn thnh cụng cuc sng Em xin chõn thnh cm n cỏc thy cụ rt nhiu! Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh LI NểI U Lỳc sinh thi th tng Phm Vn ng ó núi: Ngh dy hc l ngh cao quý bc nht cỏc ngh cao quý Ngh dy hc l mt ngh sỏng to v bc nht cỏc ngh sỏng to, vỡ nú sỏng to nhng ngi sỏng to Trong tui th em, Thy Cụ Giỏo l nhng ngi hin lnh nhng nghiờm khc, lng l nhng y say mờ, õm thm nhng vụ cựng v i ú l nhng ngi quanh nm dự tri ma hay tri nng, núng bc hay lnh giỏ chic ỏo c quen thuc, git m hi ri nhũe trờn trang giy mit mi ngy ngy ng lp, trang b cho hc trũ nhng bi hc quý bỏu, a hc sinh n bn b tri thc Vi em Thy Cụ Giỏo nh ngi cha, ngi m th hai, nhng ngi ó dy em bit c, bit vit, truyn cho em nhng tri thc ca nhõn loi, dy em cỏch ng x giao tip Gia ỡnh v Xó Hi tt c l ng lc giỳp em lờn.Vt qua bao khú khn th thỏch trờn ng tri thc, phn u tr thnh mt nh giỏo, mt giỏo viờn mm non tng lai Sp tr thnh mt giỏo viờn mm non mt nghnh m xó hi ó v ang ngy cng cụng nhn tm quan trng ca giỏo dc mm non h thng giỏo dc quc dõn Vit Nam, l mt xớch u tiờn h thng giỏo dc c bit, giỏo dc mm non l nn tng cho ton b h thng giỏo dc quc dõn Giỏo dc th h tr l nhim v ca ton th, ton dõn v ton xó hi Xong ngi trc tip gỏnh vỏc trỏch nhim l i ng giỏo viờn luụn phn u ht mỡnh vỡ s nghip giỏo dc Bn thõn cng nhn thy rng cụng vic ca mỡnh tht cao c Cỏi trỏch nhim khụng ch dng li ch ngha cỏ nhõn l hc lm cỏi ngh mỡnh yờu thớch, tt cho bn thõn, giỳp gia ỡnh m nú tr thnh mt cỏi trỏch nhim quan trng gn c mt th h ngi Nu ngi th kim hon lm hng mt vng bc thỡ cú th em nu li Nu mt viờn ngc quý b h thỡ cú th phỏ b Lm h mt ngi l mt ti ln, mt li lm ln khụng th no chuc c Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh Bn thõn em l mt ngi giỏo viờn mn non tng lai, em nhn thy nhim v giỏo dc rt quan trng chớnh vỡ vy m kin s phm l thi gian quan trng v quý bỏu giỏo sinh tip cn cỏc chỏu thõm nhp thc t giỏo dc, tỡm hiu tõm lớ tỡnh cm ca cỏc chỏu ng thi tri nghim vic thit k v thc hin tit dy cng nh nhim, th hin hiu bit ca mỡnh ngnh, b sung nhng kin thc cũn thiu mỡnh hiu bit ngy cng tt hn. cú th trao di nhng kinh nghim v thc hin tt nhng cụng vic c giao mt cỏch tt hn Vit bỏo cỏo thu hoch l nhim v quan trng ca giỏo sinh nhm th hin nhng hiu bit ca mỡnh sau t kin va qua, nm c nhng kin thc ngnh v ỏp dng trng õy cng l mt bn nh trng ỏnh giỏ kt qu t c ca mi sinh viờn, bờn cnh ú vit bỏo cỏo s giỳp sinh viờn thc cng c, rỳt kinh nghim cng nh to iu kin nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v v phỏt huy tớnh ch ng sỏng to bn thõn mi sinh viờn Bờn cnh ú, ỏp ng c mc ớch, yờu cu ca t thc s phm i hc ngnh hc Mm Non Trng i Hc Qung Bỡnh ó t chc t thc hnh s phm cho cỏc h bao gm : nm th h Cao ng, nm th h i hc ngnh hc Mm Non Tiu Hc c bit l ngnh hc mm non nhm Giỳp cho sinh viờn s phm i sõu vo tỡm hiu thc t giỏo dc, tip xỳc vi cỏc chỏu, ph huynh v cỏc trng Mm Non Qua ú tng thờm lũng yờu ngh, mn tr, thỳc y quỏ trỡnh t hc, t rốn luyn theo yờu cu ngh nghip To iu kin giỳp cho sinh viờn s phm tip cn, i chiu kin thc v ni dung, phng phỏp chm súc nuụi dy tr trng Mm Non theo chng trỡnh chm súc giỏo dc i mi, to iu kin sang nm tham gia thc tt nghip t kt qu tt hn V cui cựng l thc hin mc ớch, yờu cu ca t thc hnh S Phm, c gng hn na hon thin trỡnh chuyờn mụn, tỏc phong ca bn Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh thõn, khụng ngng phn u, phỏt huy ti nng cng hin ht mỡnh cho s nghip giỏo dc, ú l nhng lớ m em lm bi thu hoch ny Trong thi gian kin va qua em ó ht sc n lc c gng v t c mt s kt qu nh sau: Hon thnh tt mi nhim v ca mỡnh, hiu c rừ hn cỏi ngh ca mỡnh vt v nhng nú cao quý v quan trng nh th no t ú ũi hi bn thõn em phi ngy cng n lc v phn u nhiu hn na Hc hi nhiu kinh nghim kin thc chuyờn mụn b ớch thi gian ng lp v cỏc tit d gi Bit cỏch dng kin thc lý thuyt trờn lp em thc hnh Thc hin ỳng cỏc qui nh ca nh trng, quy ch chuyờn mụn v tỏc phong s phm Trỏch nhim ca ngi giỏo viờn ng lp l chm súc giỏo dc tr tr thnh ngoan trũ gii luụn luụn lng nghe mi ý kin v c gng lm trũn trỏch nhim ca mt ngi giỏo viờn mm non To mi quan h tt gia cỏc giỏo sinh vi giỏo viờn trng thc tp, tip xỳc gn gi thõn thit vi tr, vui v hũa nh vi cỏc bc ph huynh Bi bỏo cỏo ny l nhng ni dung em thu hoch c hai tun kin ti trng Tuy ó c gng nhng vi mt ngi mi ln u tiờn b ng, c i lm quen vi cỏc hot ng thc t trng mm non nờn bi bỏo cỏo khụng trỏnh nhng sai sút, rt mong cỏc cụ giỏo cựng ban giỏm hiu nh trng Mm Non Ngha Ninh úng gúp ý kin b sung bi bỏo cỏo tr nờn hon thin hn Em xin chõn thnh cm n! Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh BO CO KIấN TP S PHM PHN I: S YU Lí LCH Lý lch cỏ nhõn H tờn sinh viờn: Nguyn Th Huyn Sinh ngy: 06/04/1995 Lp: i hc Giỏo Dc Mm Non B K56 Khoa: S phm Tiu hc Mm non Ngnh o to: Giỏo dc Mm Non Khúa o to: K56 H o to: i hc chớnh quy Thnh viờn t kin s: 18 n v kin tp: Trng mm non Ngha Ninh Lp kin tp: Mu giỏo Ln A Cỏc nhim v c giao Kin s phm ch yu giỳp sinh viờn bc u lm quen vi cụng vic ca mt giỏo viờn, tỡm hiu thc t, quan sỏt, d gi, tham gia cỏc hot ng, hc cỏch lm cụng tỏc ch nhim, ghi chộp cỏc cụng vic c bn c s thc lm bỏo cỏo v bo v trc hi ng chuyờn mụn trng i hc Qung Bỡnh Trờn c s ú rốn luyn k nng ngh nghip v to iu kin cho bn thõn cú th lm tt nhim v c quy nh t thc s phm cui khúa sau ny C th t kin s phm sinh viờn phi thc hin y ni dung chớnh sau: Ni dung th nht: Tỡm hiu v c s thc Ni dung th hai: Tỡm hiu v d hot ng mu v cụng tỏc ch nhim lp Ni dung th ba: Tỡm hiu v d gi dy mu v cụng tỏc dy hc Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh PHN II: NI DUNG BO CO NI DUNG 1: NGHE BO CO V TèM HIU CHUNG V C S THC TP I Nghe i din bỏo cỏo Trong t thc s phm 1, chỳng em c phõn v thc ti trng mm Non Ngha Ninh Sỏng ngy 07/11/2016 cng l ngy u tiờn em c n trng mm non Ngha Ninh tham gia bui gp mt giỏo sinh kin ti cm trung tõm trng mm non Ngha Ninh chun b cho t kin thi gian t ngy 07/11/2016 18/11/2016 Trong ln gp mt u tiờn em rt vui v cm ng trc s ún tip nhit tỡnh ca Ban giỏm hiu nh trng cựng cỏc giỏo viờn trng mm non Ngha Ninh on kin chỳng em gm 23 sinh viờn ó c gp mt ban giỏm hiu v cỏc cụ giỏo trng ti phũng ngh thut ca nh trng, mt cn phũng c b trớ rt gn gng Trong bui gp mt ny em vinh d nghe cụ giỏo Phm Th Anh o Hiu trng nh trng bỏo cỏo, gii thiu chung v lch s trng mm non Ngha Ninh t ngy u thnh lp cho n nay, cựng nhng thnh tớch m nh trng ó gt hỏi c thi gian qua Bỏo cỏo chung v chc nng, nhim v, t chc b mỏy v cỏc hot ng on, Hi, i ca nh trng Cụ Trn Th Nga Hiu phú nh trng phõn cụng nhim v, phõn cụng giỏo sinh kin v cỏc lp Vỡ nh trng cú hai cm nờn don kin chỳng em c phõn v hai cm 11 sinh viờn v cm Vũm v 12 sinh viờn v cm Trung Tõm Em c phõn cụng v cm Trung Tõm ti lp mu giỏo ln A cựng hai bn giỏo sinh na ú l Nguyn Th Hoa v bn Nguyn Th Hin Tip ú em li c nghe nhng li phỏt biu, nhng li chia s tõm huyt ca cụ Trn Th Nga Cựng nhng li cn dn, ch bo tn tõm ca cụ dn on Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh cụ Nguyn Th Dim Hng ó tip thờm ng lc cho em chun b sn sng cho ln õu tiờn bc chõn vo ngh, lm mt cụ giỏo mm non * Bỏo cỏo hot ng ca giỏo viờn ch nhim lp chun b tt cho t kin tp, bui u gp mt em cng c nghe cụ Trn Th Hi Lý t trng ph trỏch chuyờn mụn Mu Giỏo Nh v Mu Giỏo Ln bỏo cỏo v cụng tỏc ch nhm nh sau: - Giỏo viờn ch nhim luụn nờu cao tinh thn, trỏch nhim, cú thỏi ỳng mc vi ph huynh hc sinh, ng x giao tip nh nhng, ngụn ng phi mch lc d hiu to cho tr cú cm giỏc c gn gi, yờu thng v luụn i x cụng bng vi tt c mi ngi - Giỏo viờn ch nhim phi cú trỏch nhim vic t chc thc hin ch sinh hot hng ngy cho tr, nm chc phng phỏp giỏo dc v bit dng linh hot cụng tỏc chm súc nuụi dng giỏo dc tr Cú trỏch nhim tuyờn truyn kin thc v cụng tỏc chm súc nuụi dng giỏo dc tr mt cỏch cú khoa hc n cỏc bt ph huynh - Nm s lng tr lp, tỡm hiu c im tõm sinh lý ca tng tr lờn k hoch chm súc, giỏo dc phự hp vi tr nhm t hiu qu cao - Bit lp k hoch nm, k hoch thỏng, k hoch tun ca lp da vo k hoch chung ca nh trng - Luụn t chc thc hin tt ch sinh hot, chng trỡnh thi khúa biu theo ỳng tui ca tr lp mỡnh ph trỏch - Phi kt hp vi giỏo viờn lp, cho tr thúi quen n np v thc hin tt cỏc hot ng ngy nh ún tr tr, n ng, v sinh cỏ nhõn, t chc cỏc hot ng, v sinh trng lp c bit l m bo an ton tuyt i cho tr ti trng - Giỏo viờn ch nhim phi cú trỏch nhim kim tra, qun lý ti sn, c s vt cht ca nhúm lp mỡnh ph trỏch v ca nh trng, chu trỏch nhim v kp thi truyn t nhng k hoch, ni dung, cụng vic c th ca nh trng n vi giỏo viờn, ph huynh hc sinh v ngc li Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh - Ngoi giỏo viờn ch nhim tham gia tt mi hot ng ca ngnh, ca nh trng v a phng - Phi hp nhp nhng vi giỏo viờn lp hon thnh xut sc nhim v nm hc Cui bui gp mt, on chỳng em gm 23 giỏo sinh c chia thnh hai nhúm, nhúm th nht gm 12 giỏo sinh c phõn cụng ti c s cm Trung Tõm, nhúm hai gm 11 giỏo sinh cũn li c phõn cụng kin ti c s cm Vũm ó c phõn cụng nhim v rừ rng kt thỳc bui gp mt chỳng em nhanh chúng tr v lp mỡnh ó c phõn cụng lm quen vi giỏo viờn ng lp v tr bt u cụng vic ca mỡnh II Tỡm hiu chung v c s thc Tng quan trng Mm Non Ngha Ninh 1.1 Gii thiu chung v trng - Quỏ trỡnh thnh lp v phỏt trin: Hn ó tng n trng nhng ngy u mi chia tỏch s khụng ng ngng trc s i thay v trng thnh i lờn ca ngụi trng Mm non Ngha Ninh hụm L mt trng Cụng Lp nm v phớa Tõy thnh ph ng Hi xuyờn qua ng H Chớ Minh nhỏnh ụng, im chớnh ca trng l dóy nh hai tng khang trang mi mc lờn, c b trớ xõy dng hi ho vi khụng gian xung quanh Vi li cu trỳc n gin, nhng c thit k m bo cỏc tiờu theo quy hoch ca trng mm non t chun quc gia Ngc theo ng lng ca thụn l im th hai ca trng, v trớ xõy dng v khụng gian khỏc nhng cựng c thit k hin i, b trớ hi hũa v m bo cụng nng s dng Khuụn viờn ca c im trng u rng v thoỏng mỏt, cú cng trng, tng ro baoquanh, cú hng cõy xanh ta búng mỏt õy qu thc l nim m c ca i ng cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn nh trng v cng l mong mi by lõu ca cỏc bc ph huynh, nhõn dõn trờn a bn xó thun nụng nghốo khú ny.Ngụi trng khang trang l minh chng v s trng thnh, i lờn ca Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh trng Mm non Ngha Ninh hụm qua v hụm Thnh lp vo ngy 09 thỏng nm 2004 (chia tỏch t trng mm non Ngha Ninh c), Trng lỳc by gi cú im, nhng ht sc n s, tm b Nh xung cp, dt nỏt, bn gh xc xch, c k, phũng lm vic ca Ban giỏm hiu c ngn ụi t nh kho ca hp tỏc xó Bỏc o Vit Ngha lỳc by gi l Bớ Th ng y xó Ngha Ninh, ngi ó chng kin trng nhng ngy mi thnh lp tõm s: "Ngh li m ri nc mt, cha cú cỏi kh no nh cỏi kh ngy ú c nh hụm ngi t viờn gch hng u tiờn m chỳng tụi ht sc trõn trng l cụ Hiu trng Trng Mai Phng (gi l cỏn b chuyờn viờn phũng giỏo dc thnh ph ng Hi), ngi ó tng ln ln vi phong tro, trn tr lo c s vt cht cho nh trng cú mt ngụi trng tng khang trang cm trung Tõm Hin ti trng mm non Ngha Ninh b Nguyn Th Anh o lm hiu trng Trng gm cú hai im: im chớnh trung tõm ca trng l dóy nh hai tng khang trang mi mc lờn, vi li cu trỳc n gin nhng c thit k m bo theo cỏc tiờu quy hoch ca trng mm non t chun quc gia Ngc theo ng lng thụn l im th hai c s vũm ca trng, cng l dóy nh hai tng c b trớ hi hũa v m bo cụng nng s dng Tri qua nhiu nm phn u trng ó gt hỏi c nhiu thnh tớch ni bt, nhiu nm lin trng u cú cụ giỏo hc sinh tham gia t gii cao cỏc hi thi cp Thnh ph v cp Tnh Nm hc 2012 - 2013 trng c cụng nhn trng t chun quc gia mc I Nm 2013-2014 trng c UBND tnh Qung Bỡnh tng Bng khen Hai nm hc 2012 - 2014 trng t danh hiu lao ng xut sc - Nhng c im chớnh ca n v: Trng úng trờn a bn Ngha Ninh, l mt xó thun nụng nờn iu kin kinh t-xó hi ca a phng ht sc khú khn, thu nhp ca ph huynh hc sinh khụng n nh.Vỡ vy cụng tỏc huy ng cỏc ngun kinh phớ u t xõy dng c s vt cht cho nh trng cũn hn ch Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 10 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh v khoa hc Tit dy ca cụ gm cú ba hot ng: u tiờn l n nh lp, gõy hng thỳ cho tr trc vo bi dy, bc th hai l tin hnh dy tr nhn bit núi th, tip theo l trũ chi cng c Bc cui cựng l kt thỳc gi dy + Ni dung kin thc: Ni dung bi dy ca cụ luụn bỏm sỏt mc ớch, yờu cu ca bi dy.m bo yờu cu hot ng v kin thc, k nng C th: V kin thc: ó giỳp tr nhn bit c th v cỏc b phn ca th tai lụng chõn v cỏc b phn khỏc V k nng: tr c to phỏt õm c cỏc t, cõu: Con Th, Tai Th, Lụng mm mt v mt s cõu hi ca cụ + Phng phỏp t chc dy: Cụ ó la chn phng phỏp quan sỏt kt hp vi phng phỏp m thoi quỏ trỡnh dy hc La chn v s dng phng phỏp phự hp, bit phỏt huy c tớnh tớch cc ca tr Trong tit dy cụ ó bao quỏt c lp v bit x lý tỡnh lm cho bui hc din tt p + V phong cỏch ca cụ: Giỏo viờn n mc gn gng, v ging núi to, rừ rng, iu b c ch lụi cun ó thu hỳt c s chỳ ca tr cng nh s quan tõm theo dừi ca nhng ngi d gi + Kt qu t c: a s tr nhn bit c Th, cỏc b phn ca Th v phỏt õm c cỏc t cỏc cõu * u im - a s tr nm c kin thc cn truyn t - Giỏo viờn núi to, rừ rng phự hp vi tui, nột mt c ch cú s giao cm vi tr - Cỏc cõu hi a cho tr c sp xp theo mt trỡnh t hp lý v logic - Chun b y dựng dy hc cho cụ v tr, gõy c hng thỳ cho tr - Bnh tnh x lý c cỏc tỡnh xy quỏ trỡnh dy tr * Nhc im Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 41 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh - Giỏo viờn cú nhiu cõu hi cha rừ rng tui nh tr cha th hiu c - Mt s tr phỏt õm cha c rừ t, nhng giỏo viờn cha kp thi sa cha - Mt s tr cũn cha chỳ ý trung,cha hng thỳ vo bi dy Ni dung d mu tit dy th 3: Giỏo ỏn: Lnh vc phỏt trin ngụn ng Mụn: Lm quen ch cỏi ti: Trũ chi vi ch cỏi a, , õ Lp: Mu giỏo Ln A Thi gian: 30 35 phỳt Ngi dy: Trn Th Hi Lý I/-Mục đích yêu cầu: - Tr nhn bit v nm c cu to ch cỏi a, , õ thụng qua mt s trũ chi Nhn dng c cỏc ch cỏi a, , õ t v phỏt õm ỳng ch cỏi a, , õ qua cỏc trũ chi - Rốn k nng phỏt õm ỳng,r rng cỏc ch cỏi a, , õ - Phỏt trin t duy, kh nng quan sỏt, ghi nh - Giỏo dc tr bit chỳ ý, tham gia tớch cc trũ chi, bit on kt vi chi II/ Chuẩn bị: - Th ch cỏi a, , õ cho mi tr cỏc nột ch a, , õ ct ri cho tr ghộp - Mt bụng hoa cú ch cỏi ă, mt chic lỏ cú ch cỏi â, cam có chữ a - Bi thơ: Trăng từ đâu đến - Bng, nam châm cho trẻ gắn III/ Cách tiến hành Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 42 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh Hoạt động cô Hoạt động trẻ * Hot ng : Gõy hng thỳ, ụn ch cỏi a, , õ - Cho mng lp mu giỏo Ln A n vi sõn chi ch cỏi ngy hụm Chng trỡnh sõn chi ch cỏi hụm gm cú ti cụ mi bn lờn bc thm ti( gm ch a, , õ) -Cho tr c li ch cỏi a, , õ õy l nhúm ch cỏi chỳng ta ó c hc ri v õy cng l ti cho sõn chi ch cỏi hụm Bây ôn lại chữ qua hát chữ a,ă,â * Hot ng 2: Trũ chi 1: Hóy chn tụi i phn chi ny cỏc chỳ ý mi bn u cú cỏc ch cỏi ó hc rỏ ca minh Khi nghe cụ núi cu to hoc tờn gi ca ch cỏi gỡ thỡ cỏc hóy chn a lờn v phát âm tờn ch cỏi ú - Cho tr chi - ln Cụ cựng c lp kim tra kt qu * Hot ng 3:Trũ chi 2:Tụi l ch gỡ ? - Cỏch chi: - Cú bụng hoa, chic lỏ cam Trờn bụng hoa cú ch cỏi ă trờn chic lỏ cú ch cỏi â, cam có chữ a Mi bn hóy chn cho mỡnh mt ch cỏi trờn tay Chỳng ta i vũng trũn va hỏt Khi nghe cú hiu lnh: Tụi l thỡ nhng bn cú ch cỏi â gi cao th ch v nhúm cũn nhng bn khụng thuc nhúm ch cỏiâ thỡ ng li v ngc li nghe cụ hụ tụi l hoa thỡ nhng bn cú th ch cỏi ăv nhúm hoa cũn nhng bn khụng thuc nhúm ch cỏi ă thỡ dng li Khi chi cỏc lu ý khụng dm vo lỏ khụng dm vo hoa - Tt c ó r cỏch chi cha? T chc tr chi 2- ln Cụ cựng tr kim tra kt qu ng viờn khen ngi tr kp thi * Hot ng 4: Trũ chi 3: Nột ch xinh - Cỏc cú cỏc nột ri ca cỏc ch cỏi a, , õ Khi nghe cụ núi tờn ch cỏi cỏc oỏn xem ú l ch gỡ c to v tỡm cỏc nột ri ghộp thnh ch cỏi ú hoc cụ núi cu to thỡ c lp núi tờn ch v ghộp Cỏc ó hiu Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn - C lp ngi quanh cụ Ba tr lờn m c ch cỏi a, , õ Cho c lp c theo - Tr hát bài: Chữ a.ă.â v ch ngi ch u - Tr chi - Tr i vũng trũn hỏt - Tr chi - Tr v ch ngi chi ghộp cỏc nột ri thnh ch cỏi theo yờu cu ca cụ 43 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh Hoạt động cô Hoạt động trẻ r cỏch chi cha? Cho tr chi 3-4 ln Cho tr ghộp ch a tay trỏi lần lợt * Hot ng 5: Trũ chi 4: Xem tinh mt Cho c lp c bi th: Trng i t õu n -Cỏch chi: trờn bng nội dung bi th nhim v ca cỏc l tỡm ch cỏi a, , õ gn nam chõm vo phớa di ch cỏi ú thi gian mt bi hỏt i no tỡm c nhiu ch cỏi i ú thng cuc - Lut chi: mi ln lờn chi mt bn ch c gn mt ch cỏi.ch no khụng ỳng s khụng c tớnh -Tr ng thnh hng Mun chi c trũ chi mi c lp chia lm i dc chi -Cụ m nhc tr chi Cho i din mi t lờn kim tra ln - Tr chi Cụ kim tra li nờu kt qu thng ca mi i Khen ngi tr kp thi -Kờt thỳc: Cho tr nhc li ch cỏi va chi hụm l ch gỡ? ( a, , õ) Nht ký d gi Lnh vc: Phỏt trin ngụn ng Mụn: Lm quen ch cỏi ti: Trũ chi vi ch cỏi a, , õ Lp: Mu giỏo Ln A Thi gian: 30 35 phỳt Ngi dy: Trn Th Hi Lý S s: cú mt 37/41 tr Ngy d: 11/11/2016 -í kin ca giỏo sinh v gi dy: Khi tham gia d gi chỳng em ó chỳ ý quan sỏt v ghi chộp li tỡnh t ca tit hc p dng nhng kin thc lý thuyt ó c hc trng v phng phỏp phỏt trin ngụn ng cho tr em thy rng giỏo viờn ó chon mt ti hay, va hc va chi giỳp cho tr quỏ trỡnh hc hng thỳ v d tip thu nh lõu hn V di õy l ý kin ca bn thõn em v tit dy Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 44 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh + Chun b ca giỏo viờn: V dựng dy hc: i vi mt tit hc phỏt trin ngụn ngụn ng giỏo viờn ó chun b dựng dy hc cho cụ v mi tr cú y cụ chun b Th ch cỏi a, , õ cho mi tr Cỏc nột ch a, , õ ct ri cho tr ghộp, mt bụng hoa cú ch cỏi ă, mt chic lỏ cú ch cỏi â cam có chữ a bi thơ Trăng từ đâu đến bng , nam châm cho trẻ gắn, õm nhc V vic t chc hot ng: Trong tit dy ca mỡnh cụ ó t chc cỏc hot ng mt cỏch hp lý v khoa hc Cỏc trũ chi ch cỏi hay v gõy hng thỳ cho tr Trong tr chi s dng nhiu tỡnh gõy bt ng, kt hp vi õm nhc sụi ng + Ni dung kin thc: Ni dung bi dy ca cụ luụn bỏm sỏt mc ớch, yờu cu ca bi dy m bo yờu cu hot ng v kin thc, k nng C th: V kin thc tr nhn bit v nm c cu to ch cỏi a, , õ thụng qua mt s trũ chi Nhn dng c cỏc ch cỏi a, , õ t v phỏt õm ỳng ch cỏi a, , õ qua cỏc trũ chi + Phng phỏp t chc dy: Cụ ó la chn phng phỏp trũ chi kt hp vi phng phỏp m thoi quỏ trỡnh dy hc La chn v s dng phng phỏp phự hp, bit phỏt huy c tớnh tớch cc ca tr Trong tit dy cụ ó bao quỏt c lp v bit x lý tỡnh lm cho bui hc din tt p + V phong cỏch ca cụ: Giỏo viờn n mc gn gng, v ging núi to, rừ rng, iu b c ch lụi cun ó thu hỳt c s chỳ ca tr cng nh s quan tõm theo dừi ca nhng ngi d gi + Kt qu t c: Tr phỏt õm ỳng, rừ rng cỏc ch cỏi a, , õ, tr tham gia tớch cc trũ chi, bit on kt vi chi * u im - a s tr nm c kin thc cn truyn t Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 45 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh - Giỏo viờn núi to, rừ rng phự hp vi tui, nột mt c ch cú s giao cm vi tr - Trũ chi d gõy hng thỳ, giỳp tr va c chi va c hc - Chun b y dựng dy hc cho cụ v tr, gõy c hng thỳ cho tr - Bnh tnh x lý c cỏc tỡnh xy quỏ trỡnh dy tr * Nhc im - Mt s tr cha thuc ch cỏi - Mt s tr cũn cha chỳ ý trung, cha hng thỳ chi III Nhng suy ngh v kinh nghim ca bn thõn v cụng tỏc dy hc trng mm non Qua khong thi gian kin hai tun, chỳng em c tỡm him v cụng tỏc dy hc v cỏc hot ng khỏc ca nh trng c nh trng to iu kin tham gia d gi cỏc tit dy mu, giỳp chỳng em cú thờm nhiu kinh nghim v kin thc b ớch v cng nh ú m bn thõn em cng rỳt c nhng kinh nghim cho bn thõn mỡnh, mun cú mt tit dy thnh cụng, truyn t c kin thc cho tr thỡ ngi giỏo viờn phi m bo c cỏc yu t sau: + Thit k giỏo ỏn: cú mt gi dy tt thỡ ngi giỏo viờn phi lờn k hoch, son giỏo ỏn úng vai trũ quyt nh, phi la chn ti cho phự hp, a mc ớch, yờu cu phự hp vi nng lc nhn thc ca tr Thit k giỏo ỏn phự hp vi ch v ti mỡnh ó chn, cú li chuyn tip lụi cun gõy c s chỳ ý ca tr + Chun b dựng chi phc v cho tit dy: dựng chi l s quyt nh s thnh cụng tit dy Bi vỡ la tui mm non dựng trc quan cú tỏc dng rt tt vic lnh hi tri thc v rốn luyn k nng cho tr, dựng, chi p mt, m bo tớnh thm m, sinh ng thỡ mi thu hỳt c tr, mi to cho tr nim say mờ Vỡ vy cỏc cụ giỏo phi tỡm tũi, sỏng to nhng dựng, chi cho phự hp vi ti m mỡnh chn Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 46 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh + Chn ni dung phi phự hp vi ch : La chn ni dung phi phự hp vi nhn thc ca tr Ni dung trng tõm phi c chỳ trng gii quyt c yờu cu ra, giỏo viờn phi suy ngh tỡm h thng cõu hi phự hp i vi tr cú kh nng nhn thc tt hay cõu hi dnh cho tr cú kh nng trung bỡnh, chỳ ý t cõu hi phi cho tr gii quyt v t cõu hi ú tr va tr li va t cõu hi ngc li, ti sao? Ai?.Tựy vo ti m giỏo viờn t cõu hi phỏt huy tớnh ch ng sỏng to ca tr, giỳp tr c tri nghim + La chn phng phỏp: La chn phng phỏp phự hp vi c im ca mụn hc, phự hp vi tui, phỏt huy c tớnh tớch cc ca tr, tn dng mi c hi cho tr phỏt trin ngụn ng, trớ tu v tỡnh cm ũi hi giỏo viờn phi cú phong cỏch lờn lp t tin, li núi nh nhng, cú c ch thõn thin, v phi cú s giao lu gia cụ v tr, li núi kt hp vi ỏnh mt to nhng tỡnh bt ng, nhng th thut gõy hng thỳ lụi cun tr, phi sỏng to x lớ tỡnh ng viờn khen tr kp thi Phi to cho tr khụng gian thoi mỏi, lụi cun tr t nguyn vo gi hc ch khụng nờn gũ bú ỏp t tr m giỏo viờn cn tụn trng s t nhiờn tr, ly tr lm trung tõm + Hỡnh thc v cỏch t chc: Mun cú gi hc t kt qu cao thỡ hỡnh thc t chc ca giỏo viờn rt quan trng Hot ng ca cụ v hot ng ca tr phi cú s hi hũa, giỏo viờn phi tin hnh cho cỏc hot ng liờn kt vi nhau, s chuyn tip gia cỏc ni dung phi logic v linh hot Tựy vo ti m giỏo viờn la chn hỡnh thc t chc cho phự hp Hỡnh thc t chc phự hp thỡ s trung s chỳ ý ca tr vo gi hc mang li kt qu cao + ỏnh giỏ xem hot ng ca tr mc no: Sau mi gi dy nờn ỏnh giỏ xem mc hot ng ca tr nh th no cú rỳt kinh nghim cho bn thõn nhng tit dy tip theo Tr hng thỳ tham gia vo cỏc hoat ng qua ti m cụ giỏo cung cp mc no, tr li c cỏc cõu hi m giỏo viờn a c hay khụng? Hay tr cú hi ngc li hay khụng? Tr tham gia tớch cc vo hot ng ú khụng? Vic t chc cho tr hc, to cho tr s khỏm phỏ tri nghim cỏc hot ng thc hnh ch giỏo viờn Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 47 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh khụng nờn ỏp t lm mu quỏ nhiu v lm thay tr Trong tit hc ngoi vic tr bit lng nge trung vo hot ng cụ lm ký hiu thỡ tr bit ú l hot ng no + S phi kt hp vi ph huynh Mun mt tit dy thnh cụng hay khụng, khụng d m mt mỡnh giỏo viờn lm c m cn phi cú s phi kt hp nhp nhng vi ph huynh v cụ giỏo lp na Túm li nu tit dy giỏo viờn bit lng ghộp cỏc phn li vi t cỏch thit k giỏo ỏn, chun b dựng la chon ni dung, phng phỏp, hỡnh thc t chc S phi hp linh hot ca giỏo viờn s to c s chỳ ý lụi cun tr tham gia hng thỳ vo hot ng Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 48 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh NHN XẫT, NH GI 1/ í kin nhn xột ca cỏn b ỏnh giỏ: 2/ im s: bng s: bng ch: (thang im 10 vi mt s l thp phõn) 3/ H v tờn, ch ký ca cỏn b ỏnh giỏ: Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 49 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh PHN III: BI HC KINH NGHIM V HNG PHN U CA BN THN I Bi hc kinh nghim Sau c v thc ti trng mm non Ngha Ninh, c tham gia cỏc hot ng ca mt giỏo viờn mm non v d gi hai tit dy mu nh trng t chc bn thõn em ó rỳt c nhng kinh nghim nh sau: - tr thnh ngi giỏo viờn mm non trc ht phi cú lũng yờu ngh, mn tr, cú o c ngh nghip, phi thc s l ngi m hin th hai ca tr - L mt giỏo viờn mm non phi nm bt c c im tỡnh hỡnh ca lp, ca tr, kh nng tip thu nhn thc ca tr, luụn lng nghe nhng tõm s ca tr To iu kin cho tr tip cn trng, lp mt cỏch thoi mỏi, vui ti - Bit kt hp cỏc phng phỏp ging dy, tớch hp lng ghộp cỏc ni dung mt cỏch linh hot - Bit to tỡnh cho tr, phi ly tr lm trung tõm - S dng tt cỏc phng phỏp dy hoc, trũ chi vỡ c im ca tr mm non l Hc m chi, chi m hc - Bit kt hp dy tr vo mi lỳc mi ni thụng qua hc tp, hot ng ngoi tri, hot ng vui chi - Khi tin hnh mt bi dy phi nm chc phng phỏp, mc ớch yờu cu cho tng loi tit, cn phi i sõu i sỏt vo ni dung bi hc - Vn dng phng phỏp dy hc mt cỏch linh hot, sỏng to cho tr s hng thỳ, lụi cun tr tham gia vo tit hc mt cỏch tớch cc - Giỏo viờn cn phi linh hot mi tỡnh hung, kớch thớch tr mong mun tham gia vo cỏc hot ng - Giỏo viờn khụng nờn gũ bú tr theo mt khuụn kh nht nh m tr tham gia vo cỏc hot ng mt cỏch t nguyn: + Trc ht giỏo viờn cn phi c gng cụng tỏc tuyờn truyn nhng kin thc nuụi dy khoa hc v trao i nhng thụng tin cn thit liờn quan n tr vi cỏc bc ph huynh Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 50 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh + Luụn chỳ ý n cỏc nhu cu mong mun ca tr, ca tng hot ng vi mc ớch cn t phỏt huy kh nng ca tr, trao i nhng kinh nghim cựng cỏc ch em ng nghip quỏ trỡnh dy hc II Hng phn u ca bn thõn Qua t thc ny em ó hc hi c rt nhiu kinh nghim, cụng vic c bn ca mt ngi giỏo viờn mm non Nhng tr thnh mt ngi giỏo viờn thc s thỡ em cũn phi phn u, hi nhiu hn na: - Trc ht em s c gng hc tp, trau di, nm vng kin thc chuyờn mụn - Tp son, thit k giỏo ỏn, ging nhiu bn thõn t tin thờm, to cho mỡnh nhng k nng nht nh trng - Nm bt cỏc thụng tin kp thi, nhng i mi giỏo dc cú nhng phng phỏp giỏo dc hp lý - tr thnh ngi giỏo viờn mm non em s c gng khc phc nhng khuyt im, hn ch ca bn thõn: + i vi tr: Mun tr thnh mt cụ giỏo tt, l ngi m th hai ca tr, thỡ ngi giỏo viờn mm non phi thc s n vi tr bng nim yờu thng chõn thnh, gõn gui vi tr, co thai ụ du dang, õn cõn chm soc tao tinh cam thng mờn ụi vi tre, ụi x cụng bng vi tre, nhng cn cú thỏi ỳng n vi hnh vi khụng ỳng ca tr + i vi ph huynh: Luụn tụn qua li n tiờng noi, c chi hanh vi lich thiờp, minh lam cho phu huynh cam thõy an tõm gi tre ờn lp Luc trao ụi y kiờn vi phu huynh phai õn cn lng nghe nhng li ụng viờn va ong gop y kiờn cang tiờn bụ cụng tac cua minh + i vi bn bố : Sng mt mụi trng ton l gỏi bn thõn mi ngi cn phi bit hoa ụng, nhiờt tinh giup nhau, cung chia se nhng kinh nghiờm va ong gop nhng y kiờn hoan tiờt day Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 51 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh LI KT T lt lũng cho n tui l mt quóng i cú tm quan trng c bit quỏ trỡnh phỏt trin chung ca tr em ỳng nh L.N Tụnxtụi ó nhn nh nhn mnh ý ngha ca thi k ú rng: Tt c nhng cỏi gỡ m a tr s cú sau ny tr thnh ngi ln u thu nhn c t thi th u Trong quóng i cũn li nhng cỏi m nú thu nhn c ch ỏng mt phn trm cỏi ú m thụi Vi s nhy cm, trc giỏc ca nh ụng ó nờu mt phộp so sỏnh: Nu t a tr tui n ngi ln, khong cỏch ch l mt bc thỡ t a tr s sinh n tui l mt khong di kinh khng tt c nhng cõu núi cu nh ó nhn mnh tm quan trng ca nn giỏo dc tin hc ng (tc giỏo dc mm non) Bn Thõn em t bc chõn vo trng v vo hc cỏi ngh m mỡnh yờu thớch tht may mn c c nhng li ca nh L.N Tụnxtụi em cng nhn tm quan trng ca giỏo dc mm non v coi ú nh mt li nhn nh thụi thỳc bn thõn phi nghiờm tỳc trờn ng mỡnh ó chn i vi giỏo dc mm non i tng l nhng mm non tng lai ca t nc nhng a tr hn nhiờn, th ngõy sỏng c vớ tr em nh trang giy trng em xin s c gng phn u hc tt hn na, khụng ngng rốn luyn nhõn cỏch ca mỡnh, khụng ngng hc hi v sỏng to tr tr thnh mt ngi giỏo viờn tt, s dựng tt c nng lc tt c tõm huyt tỡnh cm ca mt nh giỏo vit lờn trang giy trng nhng iu tt p v ti sỏng nht to nhng mm non tng lai cho t Nc Thc s phm t ti trng Mm Non Ngha Ninh l c hi em tip xỳc vi thc t, hiu c cụng vic ca mỡnh t ú cú nhng hng phn u nht nh Trong thi gian thc em ó c gng tỡm hiu, hc hi rỳt kinh nghim Bi bỏo cỏo l nhng ni dung thu hoch c tun thc Tuy nhiờn nhng iu em bit cũn rt hn ch v bi bỏo cỏo s khụng trỏnh nhng thiu sút, rt mong cỏc cụ giỏo cựng ban giỏm hiu nh trng Mm Non Ngha Ninh úng gúp ý kin b sung bi bỏo cỏo tr nờn hon thin hn Em xin chõn thnh cm n! Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 52 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh NHN XẫT, NH GI 1/ í kin nhn xột ca cỏn b ỏnh giỏ: 2/ im s: bng s: bng ch: (thang im 10 vi mt s l thp phõn) 3/ H v tờn, ch ký ca cỏn b ỏnh giỏ: Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 53 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh MC LC LI CM N LI NểI U .3 PHN I: S YU Lí LCH .6 Lý lch cỏ nhõn Cỏc nhim v c giao PHN II: NI DUNG BO CO NI DUNG 1: NGHE BO CO V TèM HIU CHUNG V C S THC TP I Nghe i din bỏo cỏo II Tỡm hiu chung v c s thc .9 Tng quan trng Mm Non Ngha Ninh 1.1 Gii thiu chung v trng 1.2 Tỡnh hỡnh hc sinh .11 1.3 Tỡnh hỡnh c s vt cht 12 C cu t chc: 13 2.1 Cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn trng 13 2.2 B mỏy hot ng ca trng 14 NI DUNG 2: TèM HIU V CễNG TC CH NHIM 17 I Chc nng, nhim v ca giỏo viờn cụng tỏc ch nhim lp 17 II Cỏc hot ng c bn ca giỏo viờn cụng tỏc ch nhim lp 17 H s 17 Cỏc hot ng c bn ngy 18 K hoch ca lp mu giỏo Ln A 20 3.1 iu tra danh sỏch hc sinh lp mu giỏo ln A 21 3.2 K hoch hot ng hc 22 III Nhng suy ngh v kinh nghim bc u ca bn thõn v cụng tỏc ch nhim trng mm non 29 NI DUNG 3: TèM HIU V D GI DY MU 32 V CễNG TC DY HC .32 I K hoch d gi thao ging .32 II.Ni dung d gi dy mu 33 Ni dung d mu tit dy th 1: 33 Ni dung d mu tit dy th 38 Ni dung d mu tit dy th 3: 42 III Nhng suy ngh v kinh nghim ca bn thõn v cụng tỏc dy hc trng mm non 46 PHN III: BI HC KINH NGHIM 50 V HNG PHN U CA BN THN 50 I Bi hc kinh nghim 50 Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 54 Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh II Hng phn u ca bn thõn 51 LI KT 52 MC LC 54 Giỏo sinh thc hin: Nguyn Th Huyn 55 ... Nguyn Th Huyn Bỏo cỏo kin s phm Trng Mm non Ngha Ninh trng Mm non Ngha Ninh hụm qua v hụm Thnh lp vo ngy 09 thỏng nm 2004 (chia tỏch t trng mm non Ngha Ninh c), Trng lỳc by gi cú im, nhng ht sc... phm Trng Mm non Ngha Ninh PHN II: NI DUNG BO CO NI DUNG 1: NGHE BO CO V TèM HIU CHUNG V C S THC TP I Nghe i din bỏo cỏo Trong t thc s phm 1, chỳng em c phõn v thc ti trng mm Non Ngha Ninh Sỏng... Ninh Sỏng ngy 07/11/2016 cng l ngy u tiờn em c n trng mm non Ngha Ninh tham gia bui gp mt giỏo sinh kin ti cm trung tõm trng mm non Ngha Ninh chun b cho t kin thi gian t ngy 07/11/2016 18/11/2016
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo kiến tập sư phạm mầm non nghĩa ninh, báo cáo kiến tập sư phạm mầm non nghĩa ninh, báo cáo kiến tập sư phạm mầm non nghĩa ninh, NỘI DUNG 1: NGHE BÁO CÁO VÀ TÌM HIỂU CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP, Cơ cấu tổ chức:, NỘI DUNG 2: TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM, 2 Kế hoạch hoạt động học, III. Những suy nghĩ và kinh nghiệm bước đầu của bản thân về công tác chủ nhiệm ở trường mầm non, VỀ CÔNG TÁC DẠY HỌC, Nội dung dự mẫu tiết dạy thứ 1:, Nội dung dự mẫu tiết dạy thứ 2, Nội dung dự mẫu tiết dạy thứ 3:, III. Những suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân về công tác dạy học ở trường mầm non, VÀ HƯỚNG PHẤN ĐẤU CỦA BẢN THÂN, II. Hướng phấn đấu của bản thân

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay