PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP GỐM SỨ MINH LONG 1

26 171 3
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 14:18

BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ TẠI TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -oOo Môn: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP GỐM SỨ MINH LONG D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Từ đất vô tri, qua bàn tay nhào nặn nghệ nhân, sản phẩm gốm sứ tiêu dùng đậm chất nghệ thuật đời Cũng làng nghề điêu khắc, sơn mài, làng nghề gốm sứ Bình Dương không làm cải, đóng góp vào giá trị tăng trưởng kinh tế, mà thể nét văn hóa, lịch sử truyền thống Bình Dương Gần 200 năm hình thành phát triển, nghề gốm sứ Bình Dương giữ cho nét truyền thống mộc mạc, nhã nhặn không phần sắc sảo dù trải qua nhiều thăng trầm biến đổi kinh tế thị trường, với nỗi lo cho nghề sản xuất sơn mài, điêu khắc gỗ mỹ thuật, nghề sản xuất gốm sứ truyền thống bị mai một, Bình Dương có sách nhằm bảo tồn phát huy sở gốm sứ dựa lợi nguyên liệu Đất Thủ - Bình Dương tiếng với nhiều làng nghề, đặc biệt làng nghề sản xuất gốm sứ như: Chánh Nghĩa, Lái Thiêu, Tân Phước Khánh… sản phẩm gốm sứ Minh Long người tiêu dùng nước ưa chuộng ngày khẳng định đẳng cấp thương hiệu gốm sứ Việt Nam Có thể nói Doanh nghiệp sản xuất lâu đời Binh Dương bỏ qua Gốm sứ Minh Long Thương dường vào tiềm thức người nơi Đất Thủ, trải qua hệ theo nghề gốm Sản phẩm gốm sứ Minh Long đa dạng phong phú với 15.000 mẫu mã, chủng loại, vừa mang đậm nét văn hóa truyền thống, vừa mang phong cách đại Các hình ảnh khắc họa sản phẩm thể gần gũi mộc mạc bình dị như: lũy tre làng, cánh cò quê hương, cậu bé chăn trâu thổi sáo… hay xóm làng Bắc Bộ, vùng sông nước miền Tây, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đất nước… Những hình ảnh làm xao động người Việt Nam, người Việt Nam xa quê nhớ cội nguồn dân tộc Gốm sứ Minh Long lồng ghép vào sản phẩm giá trị đạo đức văn hóa dân tộc qua nhóm sản phẩm “Khối tình”, “54 dân tộc”, “Vinh quy bái tổ”… Từ sản phẩm đó, nói gốm sứ Minh Long vận dụng triết lý phương Đông vào sản phẩm công phu, tinh tế sắc sảo… thu hút đông đảo người tiêu dùng khách du lịch nước D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I với động, siêng chịu khó nghệ nhân làng gốm Gốm sứ Bình Dương sớm hồi sinh trở lại phương diện chiều rộng lẫn chiều sâu Truyền thống sắc cần giữ gìn truyền đạt lại cho hệ mai sau Để sau câu hát ru mẹ, người ta văng vẳng nghe câu hò : "Chiều chiều mướn ngựa ông đô Mượn ba lính đưa cô Đưa chợ thủ bán hủ bán ve Bán đồ chè, bán cối đâm tiêu” PHẦN A – CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG HIỆU CÁC CHIẾN LƯỢC I Lý luận chung thương hiệu : Thương hiệu doanh nghiệp quan tâm, ý bàn đến nhiều, với doanh nghiệp vừa nhỏ Người ta nói đến thương hiệu yếu tố sống doanh nghiệp, đặc biệt điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế khu vực ngày sâu rộng Thương hiệu coi tài sản vô hình, có giá doanh nghiệp.Thương hiệu dấu hiệu để người tiêu dùng lựa chọn hàng hoá dịch vụcủa doanh nghiệp muôn vàn hàng hoá loại khác Thương hiệu góp phần trì mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, nâng cao văn minh thương mại chống cạnh tranh không lành mạnh doanh nghiệp.Trong xu hướng quốc tế hoá toàn cầu hoá đời sống kinh tế, với điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, việc doanh nghiệp Việt Nam phải xây dựng cho hàng hoá thương hiệu điều cần thiết Thương hiệu : - Thương hiệu tên, thuật ngữ, kí hiệu, biểu tượng hay kiểu dáng, hay kết hợp phần tử nhằm nhận diện hàng hóa hay nhận diện người bán hay nhóm người bán phân biệt chúng với hàng hóa/ dịch vụ đối thủ cạnh tranh - Thương hiệu hình ảnh có tính chất văn hoá, lý tính, cảm tính, trực quan độc quyền mà bạn liên tưởng tới nhắc đến sản phẩm hay công ty Tại doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu : Trước hết, thông qua thương hiệu người tiêu dùng tin tưởng hơn, yên tâm có mong muốn lựa chọn tiêu dùng sản phẩm hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp Xây dựng thương hiệu tạo dựng uy tín doanh nghiệp người tiêu dùng Một thương hiệu thành công, người tiêu dùng biết đến mến mộ mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp Giá trị thương hiệu triển vọng D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I lợi nhuận mà thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp tương lai.Bên cạnh đó, có thương hiệu tiếng, nhà đầu tư cũngkhông e ngại đầu tư vào doanh nghiệp; bạn hàng doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác kinh doanh, cung cấp nguyên liệu hàng hoá cho doanh nghiệp Thương hiệu tài sản vô hình có giá doanh nghiệp Chính điều thúc doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp vừa nhỏ xây dựng phát triển thương hiệu Doanh nghiệp cần làm để xây dựng & quản trị thương hiệu : Xây dựng thương hiệu trình lâu dài bền bỉ, đòi hỏi phải có chiến lược cụ thể, hợp lý tuỳ theo hoàn cảnh sáng tạo, táo bạocủa doanh nghiệp Để xây dựng thương hiệu, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến nội dung sau đây: - Nghiên cứu thị trường Xác định cấu trúc, móng thương hiệu Định vị thương hiệu Xây dựng chiến lược thương hiệu Truyền thông, quảng bá thương hiệu Đo lường hệu chỉnh kế hoạch truyền thông Định hình chiến lược chung xây dựng thương hiệu : Quá trình xây dựng thương hiệu chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác nhau, chủ quan khách quan.Vì cần phải có chiến lược cụ thể để ứng phó kịp thời với biến cố xảy Điều quan trọng xây dựng chiến lược thương hiệu phải xuất phát từ mục tiêu trước mắt lâu dài doanh nghiệp chiến lược thương hiệu gắn liền với chiến lược sản phẩm, gắn liền với chiến lược đầu tư kế hoạch tài doanh nghiệp Việc định vị thương hiệu không giúp người tiêu dùng nhớ điểm khác biệt doanh nghiệp mà truyền thông tính chất thương hiệu cách đồng Việc định vị coi tuyên bố doanh nghiệp, bắt nguồn từ mục đích cảm nhận khách hàng mục tiêu Các chiến lượcdoanh nghiệp đưa dựa sở tiêu thức định vị thương hiệu Paul Temporal, có sở để lựa chọn tiêu thức phù hợp, doanh nghiệp tiến hành định vị sản phẩm, dịch vụ Từ đó, tiến hành chiến lược cụ thể nhằm xây dựng thương hiệu, tiến gần tới khách hàng II Chiến lược phát triển thương hiệu ( XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU): Khái niệm chiến lược phát triển thương hiệu : D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I Hiện có nhiều định nghĩa khác chiến lược, nguyên nhân có khác có hệ thống quan niệm khác tổ chức nói chung phương pháp tiếp cận khác chiến lược tổ chức nói riêng Theo Johnson Scholes, chiến lược định nghĩa sau : “Chiến lược việc xác định định hướng phạm vi hoạt động tổ chức dài hạn, tổ chức phải giành lợi thông qua việc kết hợp nguồn lực môi trường nhiều thử thách, nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường đáp ứng mong muốn tác nhân có liên quan đến tổ chức” Theo Michael Porter (1996), “Chiến lược việc tạo hài hòa hoạt động công ty Sự thành công chiến lược chủ yếu dựa vào việc tiến hành tốt nhiều việc… kết hợp chúng với nhau… cốt lõi chiến lược “lựa chọn chưa làm” Tựu chung lại qua hai khái niệm chiến lược chiến lược mang tính định hướng dài hạn kim nan cho hoạt động kinh doanh Công ty, sở xác định phạm vi thị trường, phân bổ khai thác nguồn lực hiệu nhawmg hình thành lợi cạnh tranh Các bước xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu : Để xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu hoàn chỉnh doanh nghiệp cần phải phân tích đánh giá môi trường bên môi trường bên doanh nghiệp Với môi trường bên phân tích môi trường mô môi trường ngành Việc phân tích môi trường bên giúp doanh nghiệp xác định xu hướng tiêu dùng, tình hình đối cạnh tranh ngành qua thấy nguy thách thức hội doanh nghiệp Phân tích môi trường bên giúp doanh nghiệp xác định lợi cạnh tranh thông qua phân tích điểm mạnh điểm yếu Doanh nghiệp cần phân đoạn thị trường xác định thị trường mục tiêu, xác định sản phẩm chiến lược, yếu tố tác động tới thương hiệu Một phương pháp phổ biến hiệu việc xây dựng phát triển chiến lược phương pháp OSTI Đây phương pháp quen thuộc với CEO điều hành công ty kế hoạch Theo phương pháp này, doanh nghiệp phải thực chuỗi hoạt động nhằm xây dựn thương hiệu mạnh in đậm tâm trí người tiêu dùng Đầu tiên, doanh nghiệp phải xác định mục tiêu, đích mà doanh nghiệp muốn hướng tới (O-Objective) Tiếp đó, doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển hay phương cách mà doanh nghiệp thực để đạt mục tiêu (S-Strategy) Bước thứ ba, Doanh nghiệp đưa chiến thuật, hoạt động cụ thể nhằm thực chiến lượcdoanh nghiệp đề (T- Tactics) cuối doanh nghiệp lên kế hoạch triển khai (I-Implementation) D14CQQT01 • QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I Xác định mục tiêu thương hiệu : Các nhà quản trị thương hiệu cho mục tiêu thương hiệu quan trọng Hiến pháp quốc gia Mọi hoạt động việc phát triển thương hiệu định hướng theo mục tiêu Việc xác định mục tiêu đắn phù hợp với doanh nghiệp quan trọng cho thành công chiến lược thương hiệu Trước hết tạo sở cho việc lựa chọn đắn chiến lược công ty, nói lên lý tồn thương hiệu tiếp tạo lập củng cố hính ảnh thương hiệu trước cộng đồng khách hàng Để xác định mục tiêu cho chiến lược phát triển thương hiệu tốt, doanh nghiệp cần nhận đặc điểm lợi ích thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp, khách hàng cộng đồng • Hoạch định chiến lược thương hiệu : Sau thực tốt bước mô hình OSTI, doanh nghiệp hoạch định chiến lược thương hiệu khoa học, hiệu phù hợp với tính chất kinh doanh Việc hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu xây dựng dựa yếu tố nguồn lực doanh nghiệp, giai đoạn doanh nghiệp thực chiến lược,… chiến lược phát triển hương hiệu phải hỗ trợ lẫn bổ xung cho hướng tới mục tiêu chung chiến lược đề bước mô hình • Thiết lập thực hoạt động cụ thể Bước sau doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu phù hợp, doanh nghiệp thiết lập thực hoạt động cụ thể nhằm đạt mục tiêu phát triển thương hiệudoanh nghiệp đè Những hoạt động xây dựng thực dựa chiến lược đề giúp doanh nghiệp có mục tiêu ngắn hạn Những hoạt động cụ thể mà doanh nghiệp phải thực công tác nghiên cứu thị trường, quảng bá thương hiệu thông qua hoạt động quảng cáo, bán hàng khuyến mại… Chiến lược định hướng tầm nhìn doanh nghiệp hoạt động cụ thể giúp triển khai thực hiệu chiến lược • Lên kế hoạch triển khai Những hoạt động cụ thể mà doanh nghiệp thiết lập phải lên kế hoạch triển khai chi tiết nhằm đảm bảo thực hiệu Có kế hoạch triển khai rõ ràng phù hợp, doanh nghiệp đánh giá tốt thuận lợi khó khăn trình phát triển thương hiệu, từ có điều chỉnh kịp thời nhằm thích ứng với thị trường, tùng giai đoạn D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I Trong bốn bước xây dựng chiến lược phát triển kể bước hoạch định chiến lược trọng tâm, doanh nghiệpchiến lược phù hợp dựa việc nghiên cứu môi trường bên đánh giá lực, tài nguyên bên nội việc thực chiến lược có tính khả thi mang lại hiệu Chiến lược Mô hình OSTI mô hình nhà quản trị thương doanh nghiệp sử dụng mang lại hiệu cao công tác phát triển thương hiệu Các bươc mô hình mang tính chất tương đối doanh nghiệp áp dụng cách linh hoạt theo tính chất ngành nghề kinh doanh hay với thị trường khác Các loại chiến lược phát triển thương hiệuChiến lược phát triển thương hiệu theo chiều rộng (Chiến lược mở rộng thương hiệu): Mở rộng thương hiệu mục tiêu hướng tới chiến lược quan trọng công ty muốn phát triển thương hiệu họ cách cân đối bền vững Mở rộng thương hiệu thực hai hình thức mở rộng dòng sản phẩm mở rộng chủng loại sản phẩm • Mở rộng dòng sản phẩm mở rộng chủng loại sản phẩm: Một xu tất yếu kinh doanh việc thực mục tiêu tăng trưởng phát triển doanh nghiệp thông qua mở rộng dòng sản phẩm lĩnh vực hoạt động, điều điển hình với doanh nghiệp có tiềm lực mạnh Đây hoạt động với mô hình dựa giá trị thương hiệu cũ để phát triển sản phẩm nhằm khai thác tối đa giá trị thương hiệu Có hai hình thức mở rộng ròng sản phẩm, thứ nhất, dòng sản phẩm ngành hàng với thương hiệu mẹ việc mở rộng gọi mở rộng ròng sản phẩm (line extension) Với trường hợp dòng sản phẩm không ngành hàng với thương hiệu mẹ gọi hoạt động mở rộng ngành hàng (category extension) Một điểm đáng ý thường doanh nghiệp thường hay mắc phải sai lầm thực chiến lược mở rộng thương hiệu thông qua mở rộng dòng sản phẩm mới, doanh nghiệp thực thực mở rộng cách thiếu kiểm soát Chính điều nguyên nhân khiến thương hiệu cũ họ bị pha loãng cá tính sắc thương hiệu Nhiều công ty sau thành công lĩnh vực nên họ có tiềm lực để thực mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực Họ tỏ tự tin nghĩ cần đổ vốn vào nghiên cứu sản xuất khai thác thương hiệu cũ, việc mở rộng thực nhanh chóng thời gian ngắn điều dẫn đến học thất bại to lớn D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I Ưu điểm chiến lược mở rộng dòng sản phẩm lĩnh vực kinh doanh tốn chi phí tận dụng thương hiệu cũ hệ thống phân phối sẵn có Các doanh nghiệp tiết kiệm hàng triệu USD cho việc xây dựng thương hiệu Chiến lược mở rộng thương hiệu theo cách giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường tiếp cận nhóm khách hàng Điều mang lại doanh thu lớn cho doanh nghiệp làm tăng mức độ phổ biến thương hiệu thị trường Tuy nhiên, việc mở rộng dòng sản phẩm rủi Trước hết tạo tính cạnh tranh nội sản phẩm công ty, người tiêu dùng lúng túng sản phẩm phù hợp với công ty cố gắng phân đoạn thị trường hạn chế tối đa thay dụ sản phẩm thuộc dòng Galaxy S Samsung không chịu cạnh tranh sản phẩm Apple, HTC, Sony… Mà trực tiếp cạnh tranh lẫn thị trường điện thoại di động thông minh Nhược điểm thứ hai việc mở rộng làm loãng giá trị thương hiệu mẹ, làm liên tưởng làm giảm giá trị thương hiệu hấp dẫn thương hiệu người tiêu dùng • Phát triển thương hiệu mới: Khi chiến lược mở rộng thương hiệu trở nên hiệu quả, bối cảnh thị trường không phù hợp với việc mở rộng thương hiệu mới, phát triển thương hiệu hướng khác mà doanh nghiệp nghĩ tới Theo đó, họ tung thị trường sản phẩm thuộc chủng loại mới để làm tăng doanh số bán hàng, kéo dài vòng đời sản phẩm hết phổ biến thương hiệu Việc phát triển thương hiệu thường rủi ro, bảo vệ thương hiệu chủ yếu có thêm khách hàng trung thành Việc phát triển thương hiệu có thuận lợi vậy, thách thức chờ đón doanh nghiệp thực chiến lược Đó doanh nghiệp tốn thêm nguồn chi phí cho sản phẩm giành thị phần nhỏ… Tất yếu tố cần doanh nghiệp nắm bắt có điều chỉnh linh hoạt để thích ứng D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I III Chiến lược danh mục thương hiệu : Là chiến lược đòi hỏi doanh nghiệp quản lí danh mục thương hiệu hay nhóm thương hiệu khác Đây chiến lược mang tính thách thức cao công tác quản trị thương hiệu, thể chỗ thiết lập tập hợp thương hiệu, mà thương hiệu có điểm mạnh điểm yếu khác nhau, cần nhà quản trị thương hiệu tối ưu chúng Trong môi trường kinh doanh đầy thách thức nay, chiến lược danh mục thương hiệu nhận tập trung, ý doanh nghiệp toàn giới ảnh hưởng đến doanh thu công ty Mô hình danh mục thương hiệu bao gồm đặc trưng chính:  Mô hình gia đình thương hiệu cá biệt: thương hiệu tự đóng vai trò điều khiển  Mô hình thương hiệu bảo lãnh: thương hiệu bảo lãnh đóng vai trò điều khiển tương đối thấp  Mô hình thương hiệu con: Thương hiệu đứng đầu chia sẻ vai trò điều khiển với thương hiệu  Mô hình Gia đình thương hiệu chung: thương hiệu đứng đầu đại thể đóng vai trò điều khiển, thương hiệu có trách nhiệm thấp trách nhiệm điều khiển Có thể nói tập hợp hoạt động xây dựng triển khai nhằm tạo lợi cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp”, tầm nhìn định hướng doanh nghiệp dài hạn nhằm phát triển thương hiệu định hướng tầm nhìn doanh nghiệp xây dựng dựa nguồn lực mà doanh nghiệp có, giúp doanh nghiệp tạo lợi cạnh tranh thị trường đáp ứng nhu cấu người tiêu dùng nhà đầu tư D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I PHẦN B – PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA CTY TNHH MINH LONG I I CTY TNHH MINH LONG I : Lịch sử hình thành : Từ Sài Gòn lên Bình Dương, người có hai ấn tượng: đường rộng rãi, trật tự, khoáng đạt hơn, bỏ lại phía sau nút giao thông lập thể rối loạn Những hứa hẹn khu công nghiệp lớn với đình công công nhân nghe tới nhiều Chính thế, ấn tượng lạ thứ hai dãy chum vại đồ sành sứ chất đống bên đường Xứ sở yên tĩnh, tỉ mỉ nghề thủ công mỹ nghệ Người nhiều đến Bát Tràng phía Bắc nhớ lại ngõ phố lọ lem than đất, tường biến thành “sân phơi dọc thẳng đứng” bám chi chít miếng than tròn không đủ sân phơi vậy, dừng chân trụ sở Gốm sứ Minh Long I hay sau qua tòa nhà khổng lồ “show room” gốm sứ Minh Long I tòa nhà “Minh Sáng Plaza” - chưa thấy đâu nhiều đồ gốm sang trọng, tinh xảo đến - để đến xưởng sản xuất sẽ, yên tĩnh – ấn tượng ngạc nhiên thứ ba Cứ tưởng nơi làm gốm sứ phải bộn bề nhem nhọ, đây, máy móc sản xuất có nhiều giá triệu đô - Công ty Minh Long thành lập vào năm 1970 Minh Long tên ghép từ tên hai người bạn Lý Ngọc Minh Dương Văn Long hai 18-20 tuổi - Năm 1980 chí hướng hai ông chủ trẻ khác nên Minh Long tách lấy tên Minh Long để đặt tên cho sở tình cảm trân trọng Minh Long I Lý Ngọc Minh tiếp tục theo đuổi nghề gốm sứ mỹ nghệ, Minh Long II người bạn Dương Văn Long vào sáng tạo sản phẩm sứ cách điện phục vụ cho công đổi đất nước - Năm 1970 lấy năm đánh dấu đời thương hiệu Minh Long I - Sản phẩm Minh Long I với đầy đủ tiêu chí: chất lượng tốt ổn định, tính thẩm mỹ cao mang nhiều ý nghĩa, đậm tính truyền thống nhân văn thấm đượm sắc dân tộc Việt Nam có mặt Hồng Kông, Pháp, Mỹ, Nhật Bản Ngày nay, thương hiệu Minh Long I khẳng định sưu tập 15,000 chủng loại Người tiêu dùng biết đến Minh Long I không đơn tên công ty, mà tên thương hiệu gốm sứ tiếng Việt Nam sản phẩm Minh Long I có mặt khắp nơi giới mang nhiều bước đột phá mà chưa có hãng sánh kịp Với dây chuyền sản xuất tiên tiến đại mang tầm cỡ quốc tế, sản phẩm gốm sứ Minh Long I có chất lượng cao ổn định Không vậy, sản phẩm 10 D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I 15.000 chủng loại, riêng hàng xuất có tới 3.000 mẫu mã khác Chất lượng sản phẩm chứng minh liên tục nhiều năm liền gốm sứ Minh Long I người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” - Thành công gốm sứ Minh Long I nhờ biết cách nâng tầm Với chiến lược tập trung cho công nghệ thiết kế - Trong khi, hầu hết sở sản xuất gốm sứ nước sử dụng công nghệ lạc hậu, công ty đầu tư hàng triệu USD để nhập lò nung châu Âu, thuê kỹ nước lắp ráp với bí sáng tạo riêng thêm bớt chi tiết lò nung để điều chỉnh lửa phù hợp với màu men độc đáo, tạo mịn màng chiều sâu cho màu men mà hãng gốm sứ tiếng giới từ châu Âu, Nhật Bản chưa làm Từ năm 2000, nhận thấy tầm quan trọng việc bảo hộ thương hiệu thị trường nước ngoài, công ty đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thoả ước Madrid cho sản phẩm gốm sứ định đăng ký 16 quốc gia chủ yếu nước có công nghiệp gốm sứ phát triển châu Âu như: Pháp, Đức, Cộng hòa Séc, Nga, Hungary Chính nhờ ý thức tạo dựng thương hiệu bảo vệ tài sản trí tuệ tâm doanh nghiệp mà Công ty TNHH gốm sứ cao cấp Minh Long I không gặp phải vấp váp kiện tụng thương hiệu thâm nhập thị trường quốc tế, cho dù sản phẩm công ty nhóm sản phẩm dễ bị làm giả, làm nhái II Nghiên cứu thị trường Dù muốn hay không, làng nghề gốm bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Thị trường sản phẩm gốm sứ thị trường rộng lớn 150 nước thành viên WTO khách hàng tiềm thuộc hàng trăm dân tộc văn hóa khác Sự cạnh tranh sản xuất kinh doanh gốm sứ liệt Điều buộc làng nghề, doanh nghiệp gốm sứ phải chuyển đổi mạnh mẽ để thích nghi Bên cạnh phát triển mạnh mẽ năm qua, ngành gốm sứ bộc lộ nhiều hạn chế, yếu mà báo cáo, tham luận nhiều hội nghị, hội thảo xác định rõ đề xuất giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm gốm sứ thị trường giới Vì vậy chúng ta không đề cập sâu vào vấn đề hạn chế làng nghề, sản phẩm thủ công nói chung mà cần nhận định qua khảo sát cạnh tranh vấn đề nâng cao lực cạnh tranh bối cảnh toàn cầu hóa của ngành gốm sứ Việt Nam Hiện Minh Long I chiếm 80% thị phần hàng gốm sứ cao cấp thị trường nội địa Điều đáng nói, số thị phần 80% lấy từ 20% lực sản xuất Minh Long 80% lại, Minh Long xuất thị trường nước 12 D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I quốc gia có gốm sứ tiếng như: Nhật Bản, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ… Doanh thu xuất bình quân hàng năm doanh nghiệp đạt mức 70 – 80% tổng doanh thu…Hiện Minh Long dịch chuyển cán cân thị trường nội địa, với tỷ lệ ngược lại 80% – 20% nhằm, đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày cao người tiêu dùng nội địa Yếu tố tự nhiên: Điều kiện khí hậu Bình Dương chia làm mùa rõ rệt: mùa mưa mùa nắng, mùa mưa gây bất lợi cho công ty việc phơi sản phẩm trước đưa vào nung Nếu sử dụng công nghệ sấy làm gia tăng giá thành sản phẩm Địa hình Bình Dương tương đối cao, không lo việc ngập úng hay thuỷ triều Thêm vào hệ thống thoát nước tốt điều kiện tốt để công ty tạo sản phẩm có chất lượng cao Yếu tố công nghệ: - Việc nghiên cứu cho màu men thích hợp với sản phẩm, Kỹ thuật màu nói chung, vẽ màu nhiệt độ cao, bền , đẹp mạnh Minh Long - Bên cạnh có quan tâm đến vấn đề chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến, đại hóa công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nước, ngành sản xuất gốm sứ nhận quan tâm cấp, ngành Đặc biệt sách phát triển khôi phục làng nghề truyền thống, làng nghề thủ công mỹ nghệ… Chính phủ nói chung tỉnh Bình Dương nói riêng Yếu tố dân số - lao động: Dân số nước ta vào khoảng 85 triệu người Tuy nhiên dù dân số đông tình trạng thiếu nguồn nhân công lĩnh vực sản xuất gốm sứ toán khó khăn tỉnh Bình Dương, tỉnh có sản lượng sản xuất xuất mặt hàng gốm sứ lớn Việt Nam Các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ Bình Dương gặp khó khăn việc tìm công nhân có tay nghề nên nhiều nhà máy buộc phải đóng cửa hay sản xuất cầm chừng Hiện 70 sở sản xuất gốm sứ thực gọi sản xuất, có khoảng 30-40 nhà máy có khả cạnh tranh tốt thị trường nhờ có đầy đủ nhân công Đây tình hình khó khăn chung gốm sứ tỉnh Bình Dương - Vấn đề thiếu hụt công nhân lao động không riêng ngành gốm sứ mà trở thành mối quan tâm nhiều Doanh nghiệp (DN) muốn đến đầu tư Bình Dương Do vị trí Công ty đặt địa bàn Bình Dương – nơi có truyền thống gốm sứ lâu đời nên nguồn lao động dồi nhân công có tay nghề cao lại thiếu mang tính cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất gốm sứ Hơn Bình Dương đà phát triển khu công nghiệp nên thiếu nguồn nhân lực Để 13 D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I giữ chân công nhân Minh Long trọng quan tâm đến sách đào tạo, ưu đãi cho CNV Công ty Bên cạnh đó, tỉnh có số công ty chuyên cung cấp nguồn lao động cho doanh nghiệp có nhu cầu Đây lợi chung cho doanh nghiệp sản xuất cần nhiều nhân công, điều giúp cho doanh nghiệp yên tâm vấn đề nhân công III.Xây dựng cấu trúc thương hiệu: Hệ thống nhận diện thương hiệu: • Tên thương hiệu : Công ty TNHH Gốm Sứ Minh Long I • Logo: Logo Minh Long I gồm hai màu xanh dương trắng, hai màu sắc nhẹ nhàng Màu xanh thường biểu cho niềm hy vọng, vững chãi, màu trắng màu khiết tinh khôi Ở biểu sản phẩm công ty – màu gốm, sứ trắng khiết, màu sức sống tinh túy Biểu tượng tàu với hải đăng bừng sáng thể niềm tin chất lượng đạt chuẩn, đầu ngành kỹ nghệ thủ công gốmsứ có từ lâu đời Khẳng định vị gốm sứ Minh Long xứng đáng “Hàng hiệu người Việt” Thông điệp mà logo mang lại “cam kết mang đến cho công đồng sản phẩm gốm sứ tốt nhất, chất lượng nhất, trân trọng, thẩm mỹ khéo léo từ đôi bàn tay người nghệ nhân tác phẩm mà Minh Long thực sản xuất 14 D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I Bộ trà tách Minh Long mang đậm nét phương Đông • Slogan : “Tinh hoa từ đất, tinh xảo từ người” Ý nghĩa : “Tinh hoa từ đất, tinh xảo từ người” Những sản phẩm gốm với hoa văn hài hòa, âm dương, vừa mang sắc văn hóa Việt vừa cách tân đại, thật đẹp, có chiều sâu quyến rũ nhờ có bàn tay nghệ nhân có tay nghề lâu năm giúp Minh Long chinh phục người tiêu dùng, giúp công ty liên tục phát triển đỉnh cao thành công suốt ba thập kỷ Cấu trúc thương hiệu: Chúng đại diện cho Gốm sứ Minh Long I thương hiệu tiếng mệnh danh “Hàng hiệu người Việt” lâu đời từ thập kỷ Lợi ích cảm xúc Lợi ích chức Vẻ đẹp ẩn chứa triết lý đậm nét Phương Đông, âm dương hài hòa Luôn cho đời sản phẩm đẹp, sử dụng không bị xuống màu, khó bể mẻ, an toàn cho sức khỏe Dùng làm quốc phẩm Trang trí, trưng bày Thưởng thức nghệ thuật Công nghệ sản xuất tiên tiến giới nung nhiệt độ cao Công nghệ Nano bề mặt bậc Những thuộc tính tảng 15 D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I Sở dĩ thương hiệu Minh Long I tiếng nay, theo ông Lý Ngọc Minh, việc thực nguyên tắc “bốn không - bốn có” “Bốn không” không biên giới, không thời gian, không giới tính, không tuổi tác Lý giải điều này, ông Long cho rằng, biên giới sản phẩm gốm sứ dù loại toát lên “hồn”, đậm chất văn hóa Việt, thể chất tinh tú sang trọng mà nước người tiêu dùng đồng cảm, thích thú Chính điều giúp sản phẩm công ty trường tồn thời gian “Bốn không” tạo sở cho “bốn có”, là: có văn hóa, gốm sứ Minh Long đưa truyền thống văn hoá, hình ảnh người, đất nước Việt Nam giới thiệu đến bạn bè năm châu sản phẩm; có nghệ thuật với đường nét tác phẩm, nét vẽ tay, dịch chuyển màu sắc tạo cho sản phẩm có độ bóng, hình ảnh chìm lớp men giúp có chiều sâu không gian ba chiều trông sống động bắt mắt… Bên cạnh đó, sản phẩm có phong cách riêng quan trọng có hồn, “sản phẩm có hồn tự biết nói” Những giá trị cốt lõi Minh Long I tạo nên sản phẩm gốm sứ vừa có kỹ thuật cao, vừa mang tính nghệ thuật, đủ sức cạnh tranh với gốm sứ tiếng giới Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức Do vậy, không ngạc nhiên gốm sứ Minh Long chọn slogan cho sản phẩm là: “Tinh hoa từ đất, tinh xảo từ người”, hay “Hồn Việt nếp nhà” Tuy nhiên, chưa đủ thiếu yếu tố khác vô quan trọng, gói gọn hai từ "uy tín" Khách hàng đến với Minh Long không khác niềm tin, niềm tin chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ III.Định vị thương hiệu: Định vị theo nhóm khách hàng mục tiêu : • Khách hàng Minh Long I chủ yếu đầu mối nhập thị trường Châu Âu số thị trường khác Đặc điểm khách hàng yêu cầu chất lượng 16 D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I cao, quy cách phù hợp với tiêu chuẩn Đặc biệt phải thực hợp đồng thời hạn • Ngoài Gốm sứ Minh Long I phục vụ khách hàng khách du lịch tỉnh Bình Dương đến tham quan mua sắm sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ • Với khách hàng vậy, Gốm sứ Minh Long trọng đến chất lượng sản phẩm mẫu mã , Dù lỗi kỹ thuật nhỏ gốm sứ Minh Long I loại bỏ, sản phẩm lỗi trưng bày khu vực ghi rõ hàng bị lỗi kỹ thuật Mặc dù lỗi có người chuyên môn nhận thấy, người tiêu dùng không nhận biết lỗi kỹ thuật Điều tạo nên thương hiệu tin tưởng cho khách hàng Gốm sứ Minh Long I Định vị theo tiêu chí chất lượng thuộc tính : Không đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm mang tính mỹ thuật mà Minh Long I sản phẩm an toàn cho sức khoẻ người sử dụng Đây đặc tính quan trọng góp phần tạo dựng thương hiệu gốm Minh Long I Công ty ứng dụng nhiều công nghệ cao vào sản xuất, nung đốt nhiệt độ cao 1.380 oC nên sản phẩm chắc, không bị rạn; chỗ cho vi khuẩn cư trú gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người dùng Đồng thời, hoa văn trang trí sản phẩm chìm lớp men men bảo vệ nên dùng để chứa thức ăn nóng có axit cao (như chanh, giấm…), độc tố chì hay cadmidium (có màu sặc sỡ) hòa tan vào thức ăn Định vị theo kênh phân phối : Minh Long có hai hệ thống phân phối song song Ngoài kênh phân phối truyền thống với cửa hàng sang trọng chuyên phân phối bán sản phẩm Minh Long, có hệ thống phân phối đưa đến tận tay người tiêu dùng, cắt hết chi phí phân phối để sản phẩm cạnh tranh Như hai loại máy bay hạng sang giá rẻ cho hai đối tượng tiêu dùng khác nhau, với hai cách kinh doanh phù hợp xu hướng Không có cách kinh doanh tốt hay xấu, quan trọng làm cho đúng, cho phù hợp với đối tượng, thời điểm Chi phí cho hệ thống phân phối Minh Long tùy ngành hàng bán nhanh hay bán chậm Nếu kinh doanh ngành hàng tiêu dùng nhanh, đáp ứng nhu cầu hàng ngày, bình thường khách hàng lợi tức Minh Long giành cho đại lý không cao Còn hàng xa xỉ bán chậm lợi nhuận cao Định vị theo giá trị : Chính sách giá lỏng tùy theo dải sản phẩm khác nhau, linh hoạt tùy theo thời điểm, đôi giày mang vừa hết chân Cũng nguyên tắc này, kênh bán lẻ có sách khác kênh bán sỉ, khác với kênh siêu thị 17 D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I Cái khó cho hai hệ thống đừng mâu thuẫn, xung đột nhau, đòi hỏi nghệ thuật Gốm sứ Minh Long số thương hiệu Việt Nam tiến toàn cầu từ sớm thông qua hệ thống siêu thị, cung ứng cho khách hàng đến điểm mua nhiều thứ Nhưng khàng hàng nước muốn mua đồ đặc biệt Minh Long siêu thị Minh Long có một Minhsang Plaza 3000 m2, bảo tàng gốm sang trọng nằm thủ phủ Bình Dương, để chuyển tải hết tâm huyết chủ nhân giành cho gốm sứ Ở không bán trưng bày sản phẩm độc nhất, gốm sứ Minh Long, mà dẫn dắt khách hàng vào câu chuyện đầy thi vị dòng họ đời sống chết với nghề tổ, cách quảng bá văn hóa sống động hấp dẫn qua sản phẩm Không thế, Minh Long có hệ thống bán buôn phục vụ cho nhà hàng khách sạn cao cấp, với dải sản phẩm riêng đầy cá tính Tiêu thức định vị cạnh tranh : Lý mà gốm sứ Minh Long I dẫn đầu thương hiệu gốm sứ Việt Nam có ưu bật mà thương hiệu khác không có: Sản phẩm gốm sứ Minh Long làm từ vật liệu cao cấp với độ bền cao, khó bị trầy, mẻ đặc biệt màu sắc trắng bong nên khó mà hòa lẫn với loại gốm sứ thương hiệu khác Bên cạnh gốm sứ Minh Long đối thủ cạnh tranh đáng gờm công ty TNHH gốm sứ Cường Phát), giá rẻ mà chất lượng men cao cấp, đẹp theo tiêu chuẩn hàng thủ công, độ bền cao Nhưng sản phẩm họ lại không đạt vị trí Minh Long lòng người tiêu dùng Phát huy kinh nghiệm có từ việc nghiên cứu thị trường, sáng tạo mẫu mã, kiểu dáng, men màu, theo sau công nghệ đốt, Cường Phát mạnh dạn đầu tư toàn diện để nâng cao lực cạnh tranh Đến vốn đầu tư Cường Phát 85 tỷ đồng với diện tích nhà xưởng lên đến 4,5 Công ty trang bị 11 lò thoi, lò nung liên hoàn nhiều máy móc thiết bị đại phục vụ cho việc sản xuất gốm như: máy đùn chân không, máy in trục lăn, máy ép lọc khuôn bản, máy sàn rung, máy hút từ tính Nhờ công nghệ đại, máy móc thiết bị sản xuất nhập ngoại nên số lượng làm lớn, hao hụt giảm đáng kể, chất lượng bảo đảm nên cạnh tranh tốt thị trường nước mà khẳng định thương hiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế lĩnh vực gốm sứ cao cấp với giá trị xuất bình quân triệu USD/năm 18 D14CQQT01 • QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I • Bộ chén, dĩa Minh Long I có giá 375.000đ/bộ Dĩa tròn gốm sứ minh long jasmine * Dĩa vuông Cường Phát vinh quy nhạt 28 cm, Giá: 128.000đ/cái Bộ trà gốm sứ minh long sen vàng 0.8l Giá : 50.000đ/cái HN NANA sen trà tròn Cường Phát Giá : 2.640.000đ Giá : 2.300.000đ P ML CP Q 19 D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I Sơ đồ định vị thương hiệu Minh Long Cường Phát *Nhận xét : So với đối thủ Minh Long có tiêu vượt trội hẳn, yếu tố tạo nên vượt trội Minh Long I đầu tư vào việc nghiên cứu phát triển tạo sản phẩm mang tính thương hiệu có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khách hàng Tuy nhiên, thời gian tới lợi qui mô sản xuất bị đối thủ khác có thay đổi công nghệ sản xuất, gia tăng chất lượng sản lượng… Định vị theo giá trị cảm xúc Người sử dụng gốm sứ Minh Long bị thu hút từ ánh nhìn nét phong phú kiẻu dáng, mẫu mã đa dạng dĩa sứ, chén sứ, bình trà sứ…Không thế, họa tiết tinh xảo, sống động tinh tế gốm sứ Minh Long chế tác qua bàn tay rành nghề điêu luyện nghệ nhân gốm sứ nên tạo thu hút khó thể cưỡng lại người yêu đẹp Mới đây, tay showroom gốm sứ Hà Nội, công ty gốm sứ Minh Long trưng bầy số bình gốm giá trị Một số tác phẩm phải kể đến “Long Phụng” với nét vẽ vàng ròng, qua trình chế tác đặc biệt, họa tiết sống động Hình ảnh “cặp vợ chồng” Rồng – Phụng đôi rồng mang đến cho người xem cảm giác ấm áp, hạnh phúc, sum vậy, đầy đủ gia đình Đây tác phẩm trưng bày với chi tiết màu sống động, sang, tạo ấn tượng đặc biệt với ghé thăm khu trưng bày Với hình ảnh cặp long phụng, bình gốm mang ý nghĩa sâu sắc bình an, hòa thuận gia đình IV Xây dựng chiến lược thương hiệu :  Sản phẩm (Product): Đến nay, sản phẩm gốm sứ Minh Long có 15.000 chủng loại Chất lượng sản phẩm chứng minh liên tục nhiều năm liền gốm sứ Minh Long I người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” hàng 20 D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I loạt huy chương vàng hội chợ triển lãm nước quốc tế Mỗi năm Minh Long I gửi khắp giới “câu chuyện gốm sứ” chứa sản phẩm xuất làm từ 3.000 – 5.000 vật liệu Riêng hàng xuất có tới 3.000 mẫu mã khác Trên sản phẩm gốm sứ Gốm sứ Minh Long I có in hình tên công ty  Giá (Price): Phải đương đầu với lạm phát, “Lúc khó khăn bão tố không căng buồm khơi” Với triết lý dù xuất Minh Long xây dựng cho chiến lược nên không bị ảnh hưởng nhiều Hàng ổn, tăng doanh số giá nhiên liệu tăng, lương công nhân tăng Nhưng Công ty không tăng giá sản phẩm, điều chỉnh sản phẩm Thêm vào đó, Công ty TNHH Gốm sứ Minh Long I mua trước số mỏ khai thác cung cấp nguyên liệu sét, cao lanh để giảm chi phí đầu vào phải thông qua trung gian hay thông qua nhập nguyên liệu từ nước Như vậy, giá yếu tố đầu vào giảm, giúp sản phẩm Công ty Minh Long I có cạnh tranh giá so với công ty sản xuất loại sản phẩm nước Ý thức vai trò quan trọng thị trường nước bên cạnh thị trường xuất khẩu, nhiên vấn đề đặt hàng nội địa phải đảm bảo chất lượng cao mà giá phải chăng, phù hợp với túi tiền đa số người dân, tiêu chí để doanh nghiệp tiếp cận với người tiêu dùng nước nhiều Ngoài ra, Công ty Gốm sứ Minh Long I ưu cạnh tranh giá công ty nước khác cạnh tranh thị trường EU công ty Việt Nam hưởng MFN GSP EU từ thuế đánh vào sản phẩm xuất từ Việt Nam giảm thuế, phần nâng tính cạnh tranh cho sản phẩm Công ty Minh Long I  Phân phối (Place): Bối cảnh kinh tế việc tập trung cho thị trường nội địa giải pháp tối ưu để khắc phục khó khăn phát triển, đặc biệt hưởng ứng chủ trương vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Chính phủ Để thực kế hoạch doanh thu nội địa đạt 60% Công ty TNHH Gốm sứ Cao cấp Minh Long I thực việc mở văn phòng đại diện Hà Nội, Thành Phố HCM…, đồng thời giới thiệu sản phẩm Công ty qua triễn lãm, Festival thương hiệu,… Trong giai đoạn từ 2005-2007, để chủ động hội nhập, công ty đầu tư 300 tỷ đồng, thực dự án nhằm gia tăng thị phần gốm sứ xuất xu đất nước bước vào WTO Một dự án chiến lược Công ty Trung 21 D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I tâm Thương mại Minh Sáng Plaza Bình Dương, nơi trưng bày quảng bá sản phẩm quy trình sản xuất Minh Long I đến với khách hàng nước Hiện Minh Long I tiếp tục hướng tới thị trường khó tính với chiến lược đẳng cấp hàng hiệu Còn riêng ông Lý Ngọc Minh (TGĐ Công ty) tin đời sống người dân lên, sản phẩm Minh Long I gần gũi với người tiêu dùng nội địa giá thành phản ánh chất lượng sản phẩm Song song với thị trường nước, thị trường xuất Minh Long I không ngừng phát triển, mở rộng, châu Âu có Pháp, Đức, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Thụy Sĩ, thị trường Mỹ, châu Á có Trung Quốc, Nhật, Đài Loan, Malaysia, Singapore  Tiếp thị (Promotion): Công ty tham gia hội chợ triễn lãm thuơng mại quốc tế nhiều nước để quảng bá thương hiệu tìm kiếm đối tác Đây cách tiếp thị có hiệu đem lại nhiều khách hàng tiềm qua giúp thị trường công ty mở rộng Minh Long vừa tham gia giới thiệu sản phẩm qua triễn lãm, Festival thương hiệu, Festival Gốm sứ Việt Nam- Bình Dương 2010 (tháng 9/2010 - lễ hội lớn miền Nam hướng đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội) Chức Marketing giúp phát triển tổ hợp trọn gói không đáp ứng nhu cầu nhóm khách hàng mục tiêu mà giúp tăng cường hiệu kinh doanh doanh nghiệp Chiến lược phát triển thương hiệu : Minh Long I áp dụng chiến lược mở rộng dòng sản phẩm gốm sứ dựa thương hiệu Minh Long I sẵn có Minh Long I Ly’s Horeca Minh Long I thương hiệu trước Gốm Sứ Minh Long từ nhà sáng lập ông Lý Ngọc Minh Dương Văn Long tách Minh Long I theo đường gốm sứ mỹ nghệ Minh Long II theo đường gốm sứ kỹ thuật Từ đó, thương hiệu Minh Long I vang danh khắp thương trường quốc tế như: Đức, Ý, Hoa Kỳ, Nhật Bản Dưới logo nhận diện thương hiệu Minh Long I Ly’s Horeca Gốm Sứ Minh Long thức cho đời vào năm 2013 Ý nghĩa tên logo thương hiệu gốm sứ họ Lý dành cho kênh nhà hàng khách sạn Ly’s Horeca bước trờ thành thương hiệu gốm sứ hàng đầu dành cho nhà 22 D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I hàng khách sạn nước quốc tế Hàng năm, thương hiệu Ly’s Horeca với thi “Chiếc Thìa Vàng” tôn vinh tác phẩm nghệ thuật ẩm thực Việt Nam Dước logo nhận diện thương hiệu Ly’s Horeca Hiện lựa chọn mua sản phẩm, hầu hết khách hàng dựa yếu tố chất lượng sản phẩm giá sản phẩm Nắm yếu tố đó, Minh Long I tập trung củng cố chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời thực giải pháp tiết giảm chi phí, từ cho sản phẩm với giá thành hợp lí mang tính cạnh tranh Bởi vì, tốt mà rẻ mâu thuẫn mà nhà kinh doanh phải đối diện, người xử lý kiềm chế mâu thuẫn có hội nhiều Để chuẩn bị cho chơi này, cho đời dòng sản phẩm “ 1” Ly’s Horeca với đặc tính vượt trội sản phẩm bán thị trường, dù sản phẩm bán phát triển tốt Ly’s Horeca chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn, quán cà phê sang trọng, buổi tiệc tùng, cho người “thích số 1” Bên cạnh vẻ đẹp thẩm mỹ tinh tế đầy cá tính, không độc hại yếu tố đặt lên hàng đầu… Với quy luật đó, vững tin phấn đấu, sáng tạo không ngừng mình, Minh Long I luôn nắm bắt làm chủ xu thị trường để đạt đến hiệu hoạt động cao nhất, góp phần tạo nên tên tuổi, đứng thương hiệu Minh Long I nói riêng ngành sản xuất gốm sứ Việt Nam thị trường quốc tế Bên cạnh có dòng sản phẩm dành cho gia đình nói chung Sứ trắng, sứ ngà sứ hoa văn Dòng sản phẩm có nhiều mẫu mã khác giữ nét tương đồng hình dáng, tính chất độ bền Tuy nhiên có khác biệt kiểu cách hoa văn, thiết kế Dòng sản phẩm có thiết kế hoa văn độc đáo , đậm chất phương đông phù hợp với sắc dân tộc nên đa số khách hàng ưa chuộng chọn làm vật dụng thiếu gia đình ,vừa an toàn cho sức khỏe vừa thể nét đẹp tinh tế mà gốm sứ mang lại Ngoài tiếng với đồ dùng bát đĩa, ấm chén, đồ đựng gia vị phục vụ hệ thống nhà hàng, khách sạn, gốm sứ Minh Long biết đến với sản phẩm trưng bày lục bình; trang sức cưới; sản phẩm gốm sứ đạt kỷ lục Guinness Việt Nam chén ngọc Văn Lang, cúp Hồn Việt, cúp Sen Vàng… Ưu điểm : Các sản phẩm Minh Long I tung thị trường nhanh chóng khách hàng thừa nhận ủng hộ, tạo hội cho doanh nghiệp tham gia dễ dàng loại sản phẩm • Nhược điểm : Khách hàng thân thiết Minh Long thời gian cho việc thích nghi với dòng sản phẩm Minh Long I • Chiến lược danh mục thương hiệu : 23 D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I Minh Long I áp dụng mô hình thương hiệu bảo lãnh cho Doanh nghiệp , sử dụng thương hiệu gốm sứ Minh Long có từ lâu đời làm nên tảng bảo lãnh cho thương hiệu sau, dựa vào công nghệ, chất lượng cao đem lại giá trị hữu ích cho người dùng Gốm sứ Minh Long I số thương hiệu Việt Nam tiến toàn cầu từ sớm thông qua hệ thống siêu thị, thị trường nước, Minh Long I có Minh Sáng Plaza rộng 3000 m2, xem “bảo tàng gốm sứ” tọa lạc tỉnh Bình Dương Ở không bán trưng bày nhiều sản phẩm độc đáo, giá trị mà dẫn dắt khách hàng vào câu chuyện đầy thi vị dòng họ đời tâm huyết với gốm sứ, cách quảng bá văn hóa sống động, hấp dẫn qua sản phẩm Là công ty tài trợ cho chương trình “Chiếc Thìa Vàng 2014 – 2015”, Văn hóa ẩm thực trở thành yếu tố quan trọng phát triển du lịch Trong bối cảnh đó, vấn đề khai thác giá trị văn hóa ẩm thực để tổ chức xúc tiến quảng bá thu hút khách du lịch quan quản lý đặc biệt quan tâm Khách quốc tế thích khám phá ăn dân dã Việt Nam bún chả, bún nem, bún ốc, phở, nộm bò khô qua họ thêm hiểu sống thường ngày, khám phá nhiều nét đẹp văn hóa, nhiều phong tục tập quán sinh hoạt người dân nơi họ đến Mặt khác, ẩm thực không đóng vai trò yếu tố hỗ trợ, phục vụ nhu cầu ăn uống đơn mà trở thành mục đích chuyến hành trình Thực tế, nhiều doanh nghiệp lữ hành giới thành công tổ chức chương trình du lịch ẩm thực điểm đến Minh Long I mong muốn đóng góp phần vào phát triển Thành công “Chiếc Thìa Vàng” không cho Minh Long I, mà đóng góp tích cực cho xã hội Chương trình để lại dấu ấn tốt đẹp mà sâu vào đời sống sinh hoạt, khuyến khích người biết chăm lo cho sức khỏe, ăn uống thơm ngon, mát bổ, hợp phần, vị an toàn điều mà người Việt mong muốn 24 D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I KẾT LUẬN Kỹ thuật sản xuất – tìm phong cách riêng từ “công thức” chung: Một sản phẩm gốm sứ đẹp làm rung động lòng người kết hợp tinh túy tính sáng tạo nghệ thuật tuân thủ nguyên tắc kỹ thuật Khác với trình sản xuất giới hoá, sản xuất gốm sứ yêu cầu tính sáng tạo nghệ thuật cao với sáng tạo người thợ gốm thổi hồn vào đất để tạo sản phẩm gốm độc đáo, luôn có sức hút mãnh liệt mang nặng yếu tố người Phát triển làng nghề chủ trương lớn để CNH nông thôn Mỗi địa phương cần triển khai linh hoạt dựa mạnh Tỉnh Bình Dương nói chung Công ty TNHH Gốm sứ Minh Long I có nhiều mạnh để phát triển sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ việc phát triển làng nghề gốm mỹ nghệ, nhiên cần phải giải toán khó tìm chiến lược phát triển Kết khảo sát thảo luận công trình cho thấy chiến lược chủ yếu cho việc phát triển sản phẩm Công tyGốm sứ Minh Long I Tuy nhiên, chiến lược cần xem xét lựa chọn cho phù hợp với điều kiện cụ thể Trước mắt, chiến lược cần trú trọng triển khai là: xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường phát triển sản phẩm Ðể chiến lược triển khai thuận lợi, phía Tỉnh cần hỗ trợ Công ty đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, hỗ trợ thông tin thị trường đảm bảo hành lang pháp lý thuận lợi cho Công ty có điều kiện phát triển Bên cạnh đó, phát triển việc sản xuất sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ làm cho môi trường ngày bị ô nhiễm Chính điều UBND tỉnh Bình Dương đưa chủ trương xoá bỏ sở sản xuất thủ công đến năm 2010 Trên sở đó, Công ty Gốm sứ Minh Long I kịp thời thay đổi công nghệ sản xuất bước đắn, phù hợp với xu hướng đại hoá ngành tiểu thủ công nghiệp tỉnh Đồng thời để nâng cao lợi Công ty việc phát huy lợi mạnh có: tài dồi dào, nguồn nguyên liệu ổn định, kênh phân phối tốt,… sở Gốm sứ Minh Long I cần động linh hoạt việc hoạch định chiến lược cho 25 D14CQQT01 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUMINH LONG I 26 ... Minh Long thành lập vào năm 1970 Minh Long tên ghép từ tên hai người bạn Lý Ngọc Minh Dương Văn Long hai 18-20 tuổi - Năm 1980 chí hướng hai ông chủ trẻ khác nên Minh Long tách lấy tên Minh Long. .. thương hiệu : Minh Long I áp dụng chiến lược mở rộng dòng sản phẩm gốm sứ dựa thương hiệu Minh Long I sẵn có Minh Long I Ly’s Horeca Minh Long I thương hiệu trước Gốm Sứ Minh Long từ nhà sáng lập... TRỊ THƯƠNG HIỆU – MINH LONG I Sơ đồ định vị thương hiệu Minh Long Cường Phát *Nhận xét : So với đối thủ Minh Long có tiêu vượt trội hẳn, yếu tố tạo nên vượt trội Minh Long I đầu tư vào việc nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP GỐM SỨ MINH LONG 1, PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP GỐM SỨ MINH LONG 1, PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP GỐM SỨ MINH LONG 1, PHẦN A – CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC, Các bước xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu :, 3 Các loại chiến lược phát triển thương hiệu., PHẦN B – PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA CTY TNHH MINH LONG I, Định vị theo nhóm khách hàng mục tiêu :, IV. Xây dựng chiến lược thương hiệu :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay