Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum

26 90 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:55

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ĐẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀO CAO NGƯƠN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Phản biện 1: PGS TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN PHÚC KHANH Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng năm 2013 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người động lực phát triển, lý để nhà quản trị doanh nghiệp đặt mối quan tâm đến sách nguồn nhân lực, có công tác đánh giá thành tích nhân viên Đánh giá thành tích nhân viên tiến trình đánh giá đóng góp nhân viên cho tổ chức giai đoạn Nhà quản lý doanh nghiệp thực tốt công tác đánh giá thành tích nhân viên giúp kiểm soát sử dụng nguồn nhân lực cách hữu hiệu, kiểm soát hiệu quả, chất lượng công việc nhân viên, cải thiện nâng cao thành tích đưa định quản trị nguồn nhân lực Tuy nhiên, thực chất công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực Xuât phát từ thực tế trên, tác giả chọn đề tài “Đánh giá thành tích nhân viên công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kon Tum” làm luận văn nghiên cứu Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu - Khái quát lý luận đánh giá thành tích nhân viên - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum thời gian qua - Đưa giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum thời gian tới 2.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum Footer Page of 134 Header Page of 134 2.3 Phạm vi nghiên cứu Những vấn đề hoạt động đánh giá thành tích nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kon Tum - Về mặt phạm vi : Các nội dung tiến hành nghiên cứu Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kon Tum - Về mặt thời gian : Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kon Tum đề xuất luận văn có ý nghĩa năm tới Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê tổng hợp để tổng hợp số liệu, liệu - Phương pháp phân tích số học, so sánh, phương pháp điều tra khảo sát bảng câu hỏi Đóng góp đề tài Khái lý luận đánh giá thành tích nhân viên, tiến trình đánh giá theo tiếp cận đáp ứng nhu cầu Phân tích thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum, từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty phù hợp Kết cấu luận văn Luận văn kết cấu gồm chương cụ thể sau: Chương 1: Những sở lý luận đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum Tổng quan tài liệu Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm nhân viên doanh nghiệp Nhân viên doanh nghiệp người cụ thể đảm nhận chức vụ hay vị trí công tác tổ chức 1.1.2 Khái niệm đánh giá thành tích nhân viên Đánh giá thành tích nhân viên tiến trình đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhân viên theo mục tiêu đặt giai đoạn Đây đánh giá kết công việc nhân viên 1.1.3 Tầm quan trọng đánh giá thành tích nhân viên Đánh giá thành tích nhân viên nhằm tạo chế kiểm soát, đem lại thông tin phản hồi không cho nhân viên mà đánh giá phần việc tiến hành tổ chức giúp nhà quản lý biết nhân viên có thực mục tiêu, cách thức tiêu chuẩn mong muốn hay không 1.1.4 Mục đích đánh giá thành tích nhân viên Đánh giá thành tích nhân viên nhằm mục đích : Xác định đào tạo nhân viên kế hoạch phát triển; Khuyến khích cải thiện thành tích; Thúc đẩy nâng cao thành tích; Cải thiện thành tích tổng thể tổ chức; Cung cấp pháp lý cho định nhân 1.2 NỘI DUNG CỦA ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá Mục tiêu đánh giá nhằm trả lời câu hỏi : “Đánh giá thành tích nhân viên để làm gì?” Footer Page of 134 Header Page of 134 1.2.2 Xác định tiêu chí đánh giá a Khái niệm tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên Tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên: hệ thống tiêu, thể yêu cầu việc hoàn thành công việc, thể đích phấn đấu nhân viên kỳ vọng nhà quản lý b Các yêu cầu tiêu chí đánh giá Tiêu chí đánh giá phải cụ thể, rõ ràng; Có thể đo lường được; Có thể đạt được; Thể liên quan, gắn kết mục tiêu tổ chức với mục tiêu cá nhân; Có giới hạn thời gian áp dụng hoàn thành c Các loại tiêu chí đánh giá - Đánh giá dựa tố chất, đặc điểm cá nhân - Đánh giá dựa hành vi - Đánh giá dựa kết thực công việc - Đánh giá dựa lực 1.2.3 Các phương pháp đánh giá thành tích nhân viên a Phương pháp thang điểm đánh giá b Phương pháp xếp hạng c Phương pháp ghi chép kiện điển hình d Phương pháp quan sát hành vi e Phương pháp quản trị mục tiêu (MBO) g Phương pháp phân tích định lượng (Phân tích trọng số) 1.2.4 Xác định thời điểm đánh giá thành tích Khi tiến hành đánh giá thành tích nhân viên cần phải xác định thời điểm đánh giá hoàn tất Đó việc xem xét, so sánh kết thực công việc với yêu cầu đặt khoảng thời gian định 1.2.5 Đối tượng thực đánh giá thành tích nhân viên Đối tượng thực đánh giá thành tích người trực tiếp tiến hành công việc đánh giá thành tích nhân viên Các đối tượng đánh giá có Footer Page of 134 Header Page of 134 thể : Nhân viên tự đánh giá, cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, khách hàng Mối đối tượng đánh giá có ưu điểm, nhược điểm khác có ảnh hưởng định đến chất lượng đánh giá thành tích nhân viên Do tùy vào tình hình, đặc điểm công ty cần có đối tượng đánh giá phù hợp 1.2.6 Thực đánh giá, phản hồi thông tin kết đánh giá Đây khâu quan trọng tiến trình đánh giá thành tích nhân viên Chỉ việc đánh giá thành tích mang lại kết nhân viên : Giúp nhà lãnh đạo hiểu rõ nhân viên; xác định mức độ ảnh hưởng kết đánh giá nhân viên; mối quan hệ nhân viên nào; kết có khuyến khích nhân viên làm việc không Phản hồi kết đánh giá nhằm vào nhiều mục đích khác tổ chức 1.3 TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ THEO TIẾP CẬN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 1.3.1 Giới thiệu quan điểm đánh giá thành tích tiếp cận đáp ứng yêu cầu khách hàng (Theo tài liệu How to measure the employee perfomance tác giả Jack Zigon, 2002) Đánh giá thành tích nhân viên nhằm đáp ứng tốt mức độ yêu cầu khách hàng phận Một vị trí công việc tồn nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Khách hàng người mà vị trí công việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho công việc họ Khách hàng phận, đồng nghiệp tổ chức hay người bên 1.3.2 Tiến trình đánh giá thành tích tiếp cận đáp ứng yêu cầu a Xác định mục tiêu tổ chức Trước tiến trình đánh giá thành tích, phải xác định rõ ràng Footer Page of 134 Header Page of 134 mục tiêu tổ chức nhằm hướng ý trình đánh giá đến kết quan trọng cho tổ chức Điều đảm bảo hành vi nhân viên thực quán với chiến lược tổ chức b Xác định khách hàng nhu cầu họ Hình 1.1 : Ví dụ sơ đồ vị trí công việc : "Quản lý phân phối" Một vị trí công việc tồn nhằm để đáp ứng nhu cầu khách hàng vị trí công việc Khách hàng người mà vị trí công việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho nhu cầu họ Nếu vị trí công việc tồn để thỏa mãn yêu cầu khách hàng, yêu cầu Footer Page of 134 Header Page of 134 khách hàng mục tiêu vị trí công việc c Xác định kết vị trí công việc Kết sản phẩm hoạt động vị trí công việc tạo ra, góp phần làm tăng thêm giá trị tổ chức Kết vị trí công việc mô tả : Đầu công việc, đóng góp giá trị gia tăng, kết cuối cùng, sản phẩm, thành tựu Kết vị trí công việc sản phẩm, dich vụ mà vị trí công việc tạo nhằm đáp ứng nhu cầu bên hữu quan (khách hàng) d Xác định trọng số kết Trọng số tỷ lệ phần trăm mô tả tầm quan trọng tương đối kết Trọng số nhà quản lý nhân viên thảo luận thống với điều thực quan trọng đánh giá thành tích e Xác định tiêu chuẩn để đánh giá kết Để thực việc đánh giá kết công việc, cần có tiêu chuẩn để đối chiếu so sánh việc hoàn thành công việc so với kỳ vọng kết Tiêu chuẩn chuẩn mực dùng làm “tiêu chuẩn so sánh” yêu cầu từ vị trí công việc g Đặt mục tiêu cho tiêu chuẩn Nếu tiêu chuẩn thước đo để đánh giá thành tích nhân viên mục tiêu cho tiêu chuẩn xếp thang điểm để định lượng cho thành tích Tiêu chuẩn để đánh giá mục tiêu xác định định lượng Đối với tiêu chuẩn định lượng cần xác định giới hạn kỳ vọng kiểm chứng; đạt được; theo dõi giám sát được; xác định mức độ đáp ứng kỳ vọng h Thiết lập hệ thống theo dõi Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.4.1 Các yếu tố môi trường bên - Chủ trương, sách, pháp luật Nhà nước - Văn hoá - xã hội 1.4.2 Các yếu tố môi trường bên Các tổ chức Đảng, đoàn thể doanh nghiệp thường có áp lực quan trọng nhà quản lý Cơ cấu tổ chức đơn vị phức tạp, ảnh hưởng đến công tác đánh giá thành tích Đặc thù công việc phận khác nhau, độ phức tạp công việc, khả hoàn thành công việc nhanh hay chậm ảnh hưởng CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XSKT KON TUM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Đặc điểm kinh doanh Công ty Kinh doanh Công ty xổ số kiến thiết thông qua việc phát hành loại hình vé xổ số, tổ chức theo nguyên tắc doanh nghiệp thu tiền tham gia dự thưởng khách hàng thực trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng dựa kết trúng thưởng ngẫu nhiên Công ty xổ số hạch toán kinh doanh doanh nghiệp khác Tuy nhiên, ngành nghề kinh doanh đặc thù có điều kiện nên hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết chịu điều chỉnh hệ thống văn pháp luật đặc thù 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM 2.2.1 Thực trạng việc xác định mục đích đánh giá Hiện nay, mục tiêu công tác đánh giá thành tích Công ty xác định gồm nội dung : - Đánh giá thành tích để làm sở trả lương, khen thưởng - Đánh giá thành tích để làm sở xét nâng lương, tái ký hợp đồng lao động, bố trí công việc a Xác định mục đích để trả lương - Các tiêu chí dùng để trả lương: Hệ số bậc lương Công ty xây dựng; Ngày công lao động thực tế theo bảng chấm công; Hệ số bình xét tính lương (kết đánh giá thành tích hàng tháng) - Tiêu chuẩn đánh giá thành tích thang điểm tối đa Tiêu chuẩn đánh giá áp dụng chung cho toàn nhân viên Công ty Thang điểm tối đa 50 điểm Tiêu chuẩn chung chung, không cụ thể , đo lường - Phương pháp đánh giá Tự đánh giá, đồng nghiệp góp ý họp phận, bình bầu thông qua tổng hợp bảng điểm đánh giá tập thể phận - Nguyên tắc xếp loại đánh giá Điểm đánh giá điểm bình quân tập thể đồng nghiệp người quản lý trực tiếp phận đánh giá Chia thành loại : A (xuất sắc); B (Tốt); C (Trung bình, có sai sót nhỏ); D (Yếu có vi phạm) Tỷ lệ xếp loại phận phải có đủ loại A, B C Loại A tối đa 30%, loại C tối thiểu 20%, lại loại B Tất phận phải đảm bảo tỷ lệ khống chế loại, không phân biệt phận với phận khác Hệ số bình xét tính lương : A = 1,4; B = 1,2; C = 1,0; D = 0,8 Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 - Cách thức tính lương Cách thức phân phối tiền lương cho viên chức quản lý người lao động áp dụng thống đồng thời tiêu chí : hệ số bậc lương, ngày công hệ số bình xét tính lương b Xác định mục đích để làm sở khen thưởng - Điều kiện khen thưởng - Các tiêu chí dùng để tính thưởng - Tiêu chuẩn thang điểm đánh giá thành tích Tiêu chuẩn thang điểm đánh giá thành tích áp dụng chung cho toàn nhân viên Công ty - Phương pháp Tự đánh giá, đồng nghiệp góp ý họp phận, bình bầu thông qua tổng hợp bảng điểm đánh giá tập thể phận Nguyên tắc xếp loại tương tự đánh giá để trả lương Hệ số xếp loại tính thưởng : A = 1,8; B = 1,4; C = 1,0; D = Kết đánh giá thành tích nhân viên hàng năm làm sở bình chọn toàn công ty để đề nghị cấp khen thưởng : Chiến sĩ thi đua sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đề nghị khen thưởng cấp cao c Đánh giá thành tích để xét nâng bậc lương d Đánh giá thành tích để tuyển chọn nhân viên 2.2.2 Các tiêu chí đánh giá sử dụng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum Tiêu chí đánh giá Công ty dựa yếu tố : Trách nhiệm, hành vi, kết tố chất đặc điểm Tuy nhiên, tiêu chí đánh giá mang tính chung chung, không định lượng, thiếu cụ thể điểm đánh giá Vì không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn SMART Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 2.2.3 Phương pháp đánh giá thành tích sử dụng a Phương pháp bình bầu b Phương pháp báo cáo c Phương pháp thang điểm đánh giá 2.2.4 Đối tượng thực đánh giá thành tích Người thực đánh giá thành tích nhân viên gồm : Tự đánh giá; Đồng nghiệp đánh giá; Cấp đánh giá 2.2.5 Thời điểm đánh giá thành tích Đối với mục tiêu để trả lương thời điểm đánh giá cuối tháng Đối với mục tiêu khen thưởng, thời điểm đánh giá cuối quý cuối năm Đối với mục tiêu bổ nhiệm, nâng bậc lương thời điểm đánh giá giai đoạn khoảng đến năm tùy đối tượng nhân viên bổ nhiệm, nâng lương Về thời điểm đánh giá phù hợp với đặc điểm, mục tiêu yêu cầu đánh giá Công ty 2.2.6 Đánh giá phản hồi kết đánh giá Việc phản hồi kết thông tin kết đánh giá xếp loại cuối người Do việc nhân viên nhận thông tin phản hồi chấp nhận định hành xếp loại 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG - Mục đích đánh giá : Là để trả lương, khen thưởng định hành - Các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá : Tiêu chuẩn đánh giá thành tích Công ty đạt yêu cầu tiêu chuẩn SMART - Phương pháp đánh giá : Phương pháp đánh giá sử dụng phương pháp báo cáo, phương pháp thang điểm phương pháp bình bầu Tuy nhiên cách thực chưa vận dụng ưu điểm Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 phương pháp nên kết đánh giá không thuyết phục, mang tính hình thức, cảm tính, áp đặt - Đối tượng thực đánh giá : Đối tượng thực đánh giá tương đối phù hợp với đặc điểm kinh doanh mô hình tổ chức nhân Công ty Tuy nhiên, chưa có chế khắc phục lỗi đánh giá phát sinh từ đối tượng đánh giá - Thời điểm đánh giá : Thời điểm thực đánh giá hàng tháng, quý, năm so với mục đích đánh giá để trả lương khen thưởng phù hợp - Cơ chế theo dõi, kiểm soát trình thực đánh giá: Chưa có chế hữu hiệu để theo dõi trình đánh giá - Phản hồi sử dụng kết đánh giá : Thông tin phản hồi hạn chế, nhân viên thành tích đạt so với mục tiêu mong đợi lãnh đạo Công ty Việc lưu trữ sử dụng kết đánh giá phù hợp CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XSKT KON TUM 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Chiến lược kinh doanh Công ty thời gian đến Chiến lược kinh doanh Công ty từ đến 2015 định hướng dài hạn đến năm 2020 : Hoạt động xổ số kiến thiết hoạt động kinh doanh Mục tiêu tăng trưởng doanh thu tăng bình quân 15%/năm hoạt động kinh doanh khác đạt tỷ trọng 1,5% tổng doanh thu Mục tiêu kinh doanh có lãi, tỷ suất lợi nhuận vốn nhà nước bình quân đạt 20% Chi phí kinh doanh thấp 20% Địa bàn hoạt động kinh 14 tỉnh miền Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 Trung - Tây nguyên Bảo toàn phát triển vốn kinh doanh hàng năm Đến năm 2015 đạt mức vốn chủ sở hữu 75 tỷ đồng Thực tốt sách nguồn nhân lực Đổi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành nghề kinh doanh Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, giữ gìn uy tín sản phẩm 3.1.2 Các mục tiêu sách nguồn nhân lực Công ty Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực định hướng phát triển kinh doanh Công ty đến năm 2020 Xây dựng nguồn nhân lực có kỹ tác phong làm việc tốt Chính sách trả lương theo vị trí công việc, kết thực công việc, không phụ thuộc vào cấp Xây dựng sách tưởng thưởng phù hợp, xứng đáng với đóng góp nhân viên 3.1.3 Các quan điểm đánh giá thành tích nhân viên Đánh giá thành tích xuất phát từ mục tiêu tổ chức Đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên Đánh giá thành tích mối liên quan nhiều khía cạnh dựa kết đáp ứng nhu cầu công việc có xem xét trình thực công việc 3.1.4 Mục tiêu đánh giá thành tích Mục tiêu đánh giá thành tích nhằm : Đánh giá việc đạt mục tiêu tổ chức; Nâng cao lực đáp ứng nhu cầu công việc nhân viên làm sở để trả lương, khen thưởng 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY THEO TIẾP CẬN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 3.2.1 Xác định mục tiêu tổ chức a Xác định nhóm vị trí công việc Tác giả xá định nhóm vị trí công việc sau : - Nhóm : Quản lý Công ty Là cán lãnh đạo quản lý Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 cấp Công ty quản lý điều hành tổng thể hoạt động Công ty - Nhóm : Lãnh đạo phòng chức Là Trưởng phó phụ trách phòng chức Công ty - Nhóm : Lãnh đạo văn phòng đại diện Là Trưởng phó phụ trách VPĐD, chi nhánh Công ty tỉnh - Nhóm : Nhân viên văn phòng đại diện Là nhân viên làm việc thường xuyên VPĐD, chi nhánh Công ty - Nhóm : Nhân viên nghiệp vụ văn phòng Là nhân viên trực tiếp thực thi chuyên môn phòng ban chức - Nhóm : Nhân viên nghiệp vụ vé xổ số Là nhân viên trực tiếp thao tác nghiệp vụ vé xổ số b Gắn mục tiêu nhóm công việc với mục tiêu Công ty Xác định mục tiêu Công ty nhằm hướng ý trình đánh giá để hành vi nhân viên quán với chiến lược Công ty 3.2.2 Xác định yêu cầu vị trí công việc Mỗi vị trí công việc xác định bên hữu quan có nhu cầu từ vị trí công việc Đồng thời liệt kê nhu cầu mà vị trí công việc đáp ứng Sơ đồ khách hàng vị trí công việc "Lãnh đạo văn phòng đại diện" mô tả theo sơ đồ sau, có liệt kê kết mà bên hữu quan vị trí công việc cần Đối với vị trí công việc có 10 khách hàng (các bên hữu quan) nhu cầu tương ứng với khách hàng Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 3.2.3 Xác định kết vị trí công việc Trên sở sơ nhu cầu mà khách hàng cần vị trí công việc, ta định nghĩa thành kết vị trí công việc Xác định kết vị trí : Lãnh đạo văn phòng đại diện Bảng 3.2 Bảng xác định kết vị trí công việc Người sử dụng kết Lãnh đạo Công ty Kết vị trí công việc Thông tin báo cáo lãnh đạo Công ty; Trách nhiệm lãnh đạo VPĐD; Năng lực tổ chức công việc; Phẩm chất cá nhân Bộ phận kế toán Footer Page 18 of 134 Hóa đơn chứng từ; Báo cáo; Hồ sơ 17 Header Page 19 of 134 khách hàng; Đảm bảo toán Bộ phận KH-kho Thông tin tiêu thụ vé;; Thông tin nhu cầu đại lý đề xuất Bộ phận phúc kiểm Vé trúng thưởng Bộ phận Tổ chức-HC Lịch công tác; Chính sách nhân viên Đoàn thể Tham gia hoạt động đoàn thể Đại lý tiêu thụ Các cam kết với đại lý đáp ứng; Kiến nghị đại lý phản hồi Hội đồng giám sát Quy định Nhà nước tuân thủ Người trúng thưởng Thông tin trả thưởng hướng dẫn; Tiền trả thưởng cho khách hàng Địa phương Thực nghĩa vụ với địa phương 3.2.4 Xác định trọng số kết Mỗi nhóm vị trí công việc khác nhằm đáp ứng nhu cầu khác bên liên quan khác Do đó, tầm quan trọng kết cho nhóm vị trí công việc khác Căn xác định trọng số cho kết thảo luận nhân viên nhà quản lý kết cần có vị trí công việc mối liên hệ kết mục tiêu phận/Công ty Bảng 3.4 Trọng số kết nhóm công việc Vị trí công việc/Tiêu chuẩn kết Trọng số kết I Quản lý Công ty Tiêu chuẩn trách nhiệm 30% Tiêu chuẩn đo lường kết công việc 30% Tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu lực 20% Tiêu chuẩn tố chất, đặc điểm cá nhân 20% II Lãnh đạo Phòng chức Tiêu chuẩn trách nhiệm Footer Page 19 of 134 25% Header Page 20 of 134 18 Tiêu chuẩn đo lường kết công việc 35% Tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu lực 20% Tiêu chuẩn tố chất, đặc điểm cá nhân 20% III Lãnh đạo văn phòng đại diện Tiêu chuẩn trách nhiệm 20% Tiêu chuẩn đo lường kết công việc 50% Tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu lực 15% Tiêu chuẩn tố chất, đặc điểm cá nhân IV Nhân viên văn phòng đại diện 15% Tiêu chuẩn trách nhiệm 20% Tiêu chuẩn đo lường kết công việc 50% Tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu lực 15% Tiêu chuẩn tố chất, đặc điểm cá nhân 15% V Nhân viên nghiệp vụ văn phòng Tiêu chuẩn trách nhiệm 20% Tiêu chuẩn đo lường kết công việc 50% Tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu lực 15% Tiêu chuẩn tố chất, đặc điểm cá nhân 15% VI Nhân viên nghiệp vụ vé xổ số Tiêu chuẩn trách nhiệm 15% Tiêu chuẩn đo lường kết công việc 60% Tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu lực 15% Tiêu chuẩn tố chất, đặc điểm cá nhân 10% 3.2.5 Xác định mục tiêu tiêu chuẩn (đo lường đánh giá) Tiêu chuẩn đánh giá phải đo lường mức độ đạt kết Tuy nhiên kết đo lường số Do đó, phải xây dựng tiêu chuẩn sát với kết Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 quan sát được, kiểm chứng được, xác định mức độ đáp ứng kỳ vọng bên hữu quan Bảng tiêu chuẩn đánh giá nhóm công việc đưa từ bảng 3.5 đến bảng 3.10 xây dựng theo trình tự từ bước đến bước cách thức thực vị trí công việc “Lãnh đạo văn phòng đại diện” Từ bước đến bước 4, tác giả mô tả điển hình vị trí công việc “Lãnh đạo văn phòng đại diện”, vị trí công việc khác thực tương tự Bảng tiêu chuẩn đánh giá nhóm công việc : Bảng 3.5 Tiêu chuẩn đánh giá vị trí “Lãnh đạo văn phòng đại diện” Kết quả/Trọng số Mục tiêu tiêu chuẩn Trách nhiệm (20%) - Lãnh đạo văn phòng - Quy định tuân thủ - Chính sách nhân viên - 11 nhiệm vụ quy định trưởng, phó phụ trách VPĐD - Không có sai sót - Trách nhiệm quản lý nhân viên Kết công việc (50%) - Kiến nghị đại lý phản hồi - Thông tin thị trường - Báo cáo nhu cầu đại lý - Hướng dẫn khách hàng - Trả thưởng khách hàng - Cam kết với đại lý - Tình hình tiêu thụ vé - Báo cáo - Vé trúng thưởng - Tiền đại lý toán Footer Page 21 of 134 - Kiến nghị đại lý, khách hàng phản hồi, chậm ngày - Thông tin thị trường báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Công ty - Có đề xuất tăng, giảm vé cho đại lý sau nhận đề nghị - Khách hàng nhận thưởng thông tin đầy đủ - Tiền giải thưởng khách hàng toán đủ nhanh chóng - Đại lý cấp vé cam kết Header Page 22 of 134 - Hồ sơ khách hàng - Hóa đơn chứng từ - Lịch công tác văn phòng 20 - Doanh thu tiêu thụ vé tăng thấp 15% so kỳ năm trước - Thị phần không giảm so tháng trước - Số lượng báo cáo hoàn thành - Tiền đại lý toán đủ hạn - 100% đại lý nộp đủ giá trị chấp - 100% đại lý có đủ hồ sơ hợp lệ - Hóa đơn chứng từ không sai sót - Hóa đơn chứng từ gửi đủ hàng tuần - Vé trúng thưởng sai sót - Lịch công tác văn phòng Năng lực (15%) - Năng lực tổ chức - Ý tưởng để giữ thị phần Đà Nẵng - Hiểu biết đặc điểm ngành nghề quy định hoạt động xổ số - Khả nắm bắt thông tin, phân tích, phán đoán báo cáo - Kỹ giao tiếp đáp ứng nhu cầu khách hàng - Đề xuất khả thi để tăng thị phần Tố chất, đặc điểm cá nhân (15% - Chấp hành pháp luật, quy chế Công - Phẩm chất cá nhân ty, điều lệ Đảng đoàn thể - Tham gia hoạt động đoàn - Bảo mật thông tin, không thực hành vi xâm hại lợi ích Công ty thể - Tham gia đầy đủ hoạt động đoàn thể - Thực nghĩa vụ với địa phương Tiêu chuẩn đánh giá nhóm vị trí công việc khác thực theo trình tự cách thức tương tự Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 Bản đánh giá thành tích gồm mẫu thống với loại (từ mẫu 1/6 đến 3/6) cho nhóm vị trí công việc khác Mẫu đánh giá nhóm nhóm vị trí công việc bao gồm tiêu chuẩn đánh giá xác lập bảng từ bảng 3.5 đến 3.10 Bảng 3.11 Bản đánh giá thành tích cho vị trí công việc "Lãnh đạo văn phòng đại diện" C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM Mẫu 3/6 BẢN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN Tên nhân viên : Chức danh : Mã số : Trưởng văn phòng đại diên Bộ phận : Kỳ đánh giá : Từ ./ / đến / / Ngày đánh giá : / / Người quản lý : Thang điểm đánh giá : : Xuất sắc : Trên mức yêu cầu : Đạt yêu cầu2 : Dưới mức yêu cầu : Không đạt yêu cầu Tiêu chuẩn TT (Các mục tiêu tiêu chuẩn theo bảng 3.5) Tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm I II III IV 26 Các tiêu chuẩn đo lường kết Tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu lực Tiêu chuẩn tố chất, đặc điểm Điểm đánh giá Trọng số 0,20 0,50 0,15 0,15 Tham gia hoạt động đoàn thể Tổng điểm kết : Xếp loại : Điểm kết xếp loại : Loại A : Từ 4,31 đến 5,0 Loại B : Từ 3,31 đến 4,3 Loại C : Từ 2,50 đến 3,3 Loại D : Dưới 2,5 Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 Cá nhân tự đánh giá : Cấp nhận xét : _ CHỮ KÝ NHÂN VIÊN CHỮ KÝ NGƯỜI QUẢN LÝ 3.2.6 Cách thức tiến hành đánh giá a Thu thập thông tin Thông tin đánh giá thông qua họp đơn vị phận Ở đây, thông tin bổ sung từ đồng nghiệp phận lãnh đạo phận Ngoài ra, có thông tin khảo sát từ khách hàng số vị trí công việc có liên quan b Tiến hành đánh giá Định kỳ hàng tháng, quý, năm nhân viên tự đánh giá vào đánh giá thành tích nhân viên theo mẫu Lãnh đạo phận tiến hành họp thảo luận kết thành tích nhân viên Cách xác định điểm thành tích cho cá nhân: Điểm đánh giá thành tích cho nhân viên tính bình quân số điểm đánh giá độc lập nhân viên phận thân cá nhân đánh giá Một tiêu chuẩn đánh giá thành tích có điểm bình quân tối đa điểm tối thiểu điểm ứng với mức độ thành tích : Xuất sắc, mức yêu cầu, đạt yêu cầu, mức yêu cầu không đạt yêu cầu Điểm bình quân tiêu chuẩn bình quân số điểm tiêu kết tiêu chuẩn Xếp loại thành tích cho cá nhân: Footer Page 24 of 134 23 Header Page 25 of 134 Loại A : Từ 4,31 đến 5,0 (tương ứng với loại Xuất sắc) Loại B : Từ 3,31 đến 4,3 (Vượt mức yêu cầu) Loại C : Từ 2,50 đến 3,3 (Đạt yêu cầu) Loại D : Dưới 2,5 (Không đạt yêu cầu 3.2.7 Phản hồi sử dụng kết đánh giá a Phản hồi kết đánh giá b Sử dụng lưu trữ kết đánh giá - Đánh giá việc đạt mục tiêu tổ chức - Khuyến khích cải thiện kết công việc - Làm sở để trả lương, khen thưởng - Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Lưu trữ kết đánh giá KẾT LUẬN Nguồn lực người coi tài sản quan trọng định đến tồn phát triển doanh nghiệp Việc sử dung có hiệu phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp phải xem mục tiêu cốt lõi doanh nghiệp Công tác đánh giá thành tích nhân viên góp phần tích cực công tác quản trị nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp kiểm soát sử dụng nguồn nhân lực cách hữu hiệu Với mong muốn góp phần thực mục tiêu sách nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum, thông qua luận văn tác giả muốn khái quát hóa thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty, từ đề xuất xây dựng hệ thống đánh giá kết thực công việc mang tính khoa học, khách quan làm sở thực chức khác quản trị nguồn nhân lực sách đào tạo, tuyển dụng Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 Tác giả cố gắng sâu phân tích mặt tích cực, ưu điểm cần phát huy mặt hạn chế cần khắc phục Trên sở đề xuất số nội dung hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty đánh giá thành tích, thuận lợi cách thức đánh giá, dễ thực đa số chấp nhận cách làm, hài lòng với kết đánh giá Mỗi tiến trình đánh giá phương pháp đánh giá có ưu điểm hạn chế riêng Mặc dù vận dụng tiến trình đánh giá Jack Zigon theo tiếp cận đáp ứng nhu cầu bổ sung vào cách thức tiến hành để dễ thực phù hợp với tình hình đặc điểm Công ty, bổ sung tiêu chí đánh giá không dựa kết thực công việc mà mối liên quan nhiều khía cạnh đánh giá khác Do hạn chế khuyết điểm phương pháp tiến trình đánh giá Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích tạo sở xây dựng sách nhằm quản trị nguồn nhân lực phù hợp, hiệu quả, tạo động lực nhân viên tham gia tích cực vào việc tạo giá trị cho Công ty Để đánh giá thành tích nhân viên Công ty đạt kết tốt phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác điều kiện thực hiện, việc áp dụng, kiểm tra điều chỉnh suốt trình thực cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty Với thời gian nghiên cứu có hạn phương pháp nghiên cứu đơn giản Luận văn không tránh thiếu sót, mong tham gia góp ý quý thầy cô giáo để đề tài hoàn thiện Footer Page 26 of 134 ... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM 2.2.1 Thực trạng việc xác định mục đích đánh giá Hiện nay, mục tiêu công tác đánh giá thành tích Công ty. .. luận đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công. .. hành nghiên cứu Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kon Tum - Về mặt thời gian : Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kon Tum đề xuất luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum, Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum, Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay