Đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên trong ca từ Trịnh Công Sơn

26 85 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:53

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ LAN ĐẶC ĐIỂM TÍN HIỆU THẨM MĨ THIÊN NHIÊN TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠN Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRƢƠNG THỊ NHÀN Phản biện 1: PGS.TS VÕ XUÂN HÀO Phản biện 2: TS BÙI TRỌNG NGOÃN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.1 Tín hiệu thẩm mĩ phương tiện biểu nhiều loại hình nghệ thuật khác Cho dù âm nhạc, hội họa hay văn chương người thưởng thức muốn giải mã cách đầy đủ đắn tín hiệu thẩm mĩ để khám phá cảm nhận hay, đẹp tác phẩm Đặc biệt, tác phẩm văn học, nghiên cứu từ bình diện ngôn ngữ tín hiệu thẩm mĩ đường quan trọng để tiếp cận với giá trị cốt lõi nội dung văn Thông qua cách sử dụng ngôn ngữ tác giả, yếu tố thực trở thành tín hiệu thẩm mĩ tác phẩm văn học Những tín hiệu đặc biệt vừa biểu thị thực khách quan đời sống chuyển tải vào tác phẩm lại vừa diễn đạt giá trị thẩm mĩ – giá trị tác động đến chiều sâu tâm hồn người khơi gợi rung động đẹp thực sống Vì vậy, ngôn ngữ văn học gắn liền với phẩm chất thẩm mĩ, dù xuất phát từ đời sống phải vượt lên giá trị, chuẩn mực ngôn ngữ thông thường Nhà nghiên cứu Đào Thản cho có vực thẳm không vượt qua cách dùng ngôn ngữ hàng ngày ngôn ngữ nhà văn Cái vực thẳm mà tác giả nói đến bí mật ẩn giấu đằng sau bề mặt câu chữ mà cụ thể tín hiệu thẩm mĩ biểu đạt ngôn ngữ Phải vượt qua vực thẳm khám phá thông điệp tác giả gửi gắm tác phẩm Điều cho thấy tầm quan trọng việc nghiên cứu, giải mã tín hiệu thẩm mĩ việc tiếp cận tác phẩm văn chương Footer Page of 134 Header Page of 134 Tuy nhiên, giá trị tín hiệu thẩm mĩ biểu đạt ngôn ngữ không ghi nhận tác phẩm văn chương mà thể rõ nét âm nhạc Bởi vẻ đẹp ca khúc kết hợp giai điệu ca từ Hai đặc tính song song tồn không tách rời có hệ thống tín hiệu thẩm mĩ riêng để chuyển tải giá trị ý nghĩa Trong đó, tín hiệu thẩm mĩ phần ca từ nhạc phẩm biểu đạt ngôn ngữ Bởi nói đến ca từ nói đến mặt lời âm nhạc, lời hát thứ ngôn ngữ giản dị, mộc mạc thông thường mà phải ngôn ngữ giàu hình ảnh, màu sắc, trữ tình lãng mạn, hay ca từ âm nhạc lời thơ Như vậy, ca từ âm nhạc xem ngôn ngữ văn học, mang đặc trưng ngôn ngữ văn học, việc giải mã tín hiệu thẩm mĩ ca từ âm nhạc vấn đề cần quan tâm nghiên cứu để giai điệu, lời hát khơi gợi cảm xúc đẹp đẽ từ cảm nhận người nghe 1.2 Hầu hết tác phẩm âm nhạc có ca từ, thứ dùng để chuyển tải thông điệp nội dung tới người nghe thể nhìn tinh tế lãng mạn người nhạc sĩ tranh đời sống, cung bậc cảm xúc người Trong nhạc sĩ Việt Nam, Trịnh Công Sơn xem người viết ca từ hay nhất, ông người biến ngôn ngữ ca từ thành ngôn ngữ thơ nhạc Đối với tác phẩm âm nhạc, phần nhạc vô quan trọng giai điệu tác động mạnh mẽ đến thính giác người nghe Nhưng với âm nhạc người nhạc sĩ tài hoa này, thật khó mà so sánh phần nhạc với lời quan trọng hơn, chí nhiều người nhận định ca từ phần quan trọng yêu thích nhạc phẩm ông Sở dĩ có điều đặc Footer Page of 134 Header Page of 134 biệt chất thơ ca từ Trịnh Công Sơn, ông phần lời nhạc phẩm xem thơ ông nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, nhạc sĩ đánh giá nhà thơ lớn Tài biến phần ca từ Trịnh Công Sơn thành ngôn ngữ thơ ca, ngôn ngữ văn chương đích thực Vì để khám phá hết vẻ đẹp phải quan tâm đến hệ thống tín hiệu thẩm mĩ mà Trịnh Công Sơn sử dụng nhạc phẩm Nội dung phần ca từ sáng tác ông chủ yếu đề cập đến vấn đề quê hương, thân phận tình yêu Và gắn liền với tất đề tài thực đời sống tái thông qua nhìn tinh tế, độc đáo Trịnh Công Sơn mà bật tranh thiên nhiên nhiều màu sắc Thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn vừa tín hiệu thẩm mĩ khơi gợi đồng cảm đồng thời thiên nhiên đồng quê hương, thân phận tình yêu Vì vậy, khám phá tranh thiên nhiên xinh tươi mà huyền bí có nhìn đắn ý nghĩa triết lí vừa gần gũi, giản đơn lại vừa sâu sắc mà ông gửi gắm vào nhạc phẩm Từ lí trên, vào tìm hiểu đề tài: Đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn Mục tiêu nghiên cứu Làm sáng tỏ đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ ca từ nhạc sĩ lớn âm nhạc Việt Nam góp phần làm sáng tỏ đặc điểm ngôn ngữ phần lời ca tác phẩm âm nhạc Từ đó, đề tài Đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn giúp cho người nghe người nghiên cứu nhạc Trịnh Công Sơn có thêm hướng tiếp cận mang tính khoa Footer Page of 134 Header Page of 134 học nội dung văn ca từ nhạc phẩm ông cảm nhận đắn ý nghĩa, thông điệp mà nhạc sĩ gửi gắm tác phẩm Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn mặt: hình thức biểu đạt giá trị nội dung hình thức biểu đạt 3.2 Phạm vi nghiên cứu Để làm rõ đối tượng nghiên cứu khảo sát nhạc phẩm Trịnh Công Sơn thông qua tuyển tập: Trinh Công Sơn – Tuyển tập ca không năm tháng, NXB Âm nhạc, 2008 (127 nhạc phẩm) Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê, phân loại - Phương pháp phân tích nét nghĩa - Phương pháp phân tích diễn ngôn ngữ dụng học Bố cục luận văn Đề tài Đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn phần mở đầu kết luận, nội dung đề tài triển khai qua ba chương sau: Chương 1: Một số vấn đề chung Chương 2: Các hình thức ngôn ngữ biểu đạt tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn Chương 3: Giá trị biểu đạt tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn Footer Page of 134 Header Page of 134 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6.1 Lịch sử nghiên cứu tín hiệu thẩm mĩ tác phẩm văn chương Theo Trương Thị Nhàn – tác giả luận án Sự biểu đạt ngôn ngữ tín hiệu thẩm mĩ – không gian ca dao phạm vi giới Khái niệm tín hiệu thẩm mĩ (hay ký hiệu thẩm mĩ) đời gắn với khuynh hướng cấu trúc nghiên cứu mĩ học nghệ thuật năm kỉ XX với công trình Iu.A.Philipiep, M.B.Khrapchenjco Sau đó, công trình đưa vào sử dụng nước ta từ năm 70 qua dịch, với công trình, viết Hoàng Trinh, Trần Đình Sử, Đỗ Hữu Châu, Nguyễn Lai…, mở đầu cho lĩnh vực nghiên cứu tín hiệu thẩm mĩ ngôn ngữ nước ta Ở Việt Nam, người đặt sở nghiên cứu tín hiệu thẩm mĩ Đỗ Hữu Châu Trong viết Những luận điểm cách tiếp cận ngôn ngữ học kiện văn học, Đỗ Hữu Châu cho rằng: “Cách tiếp cận văn học ngôn ngữ học trước xuất phát từ quan điểm thông thường: phương tiện văn học ngôn ngữ, cụ thể từ, câu, ngữ âm… nghĩa kiện tự nhiên ngôn ngữ tự nhiên Chúng cho không Phương tiện sơ cấp (primaire) văn học tín hiệu thẩm mĩ Nói rõ hơn, đơn vị phương tiện văn học tín hiệu thẩm mĩ, cú pháp ngôn ngữ - tín hiệu thẩm mĩ cú pháp – tín hiệu thẩm mĩ Rồi tín hiệu thẩm mĩ thể tín hiệu ngôn ngữ thông thường (và cú pháp thông thường)…” [9, tr 779] Đến luận án Sự biểu đạt ngôn ngữ tín hiệu thẩm mĩ – không gian ca dao Trương Thị Nhàn, tác giả xác lập hệ thống khái niệm, đặc trưng điều kiện tín Footer Page of 134 Header Page of 134 hiệu thẩm mĩ, tạo sở lí thuyết vững tín hiệu thẩm mĩ để ứng dụng vào tác phẩm cụ thể Trong luận án mình, tác giả đưa khái niệm tín hiệu thẩm mĩ đặc trưng tín hiệu thẩm mĩ bao gồm: Tính đẳng cấu, tính tác động, tính biểu hiện, tính biểu cảm, tính biểu trưng, tính trừu tượng cụ thể, tính truyền thống cách tân, tính hệ thống, tính cấp độ 6.2 Lịch sử nghiên cứu ca từ âm nhạc Việt Nam nói chung - nhạc Trịnh Công Sơn nói riêng vấn đề nghiên cứu đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ ca từ Trịnh Công Sơn Tác phẩm hoàn thiện mang ý nghĩa khoa học lớn nghiên cứu vấn đề ca từ âm nhạc Việt Nam chuyên luận Ca từ âm nhạc Việt Nam tác giả Dương Viết Á Trong chuyên luận ông cho rằng: “Trong loại hình nghệ thuật âm nhạc, phần âm đóng vai trò chính, phải dùng đến ngôn ngữ, nói hơn, phần ngôn ngữ văn học âm nhạc (lời ca ca khúc, hợp xướng, kịch nhạc cảnh, nhạc kịch, tên gọi, tiêu đề hát, nhạc chương nhạc ) Tất phần ngôn ngữ văn học âm nhạc, ta gọi chung khái niệm: ca từ” [3, tr 112] Các công trình nghiên cứu nhạc Trịnh Công Sơn sâu nghiên cứu đánh giá hay, đẹp ca từ Trịnh Công Sơn Dù phân tích nhiều khía cạnh khác hầu hết tác giả vẻ đẹp đầy chất thơ ca từ Trịnh Công Sơn ý nghĩa triết lí thể nhân sinh quan người nhạc sĩ sống thông qua lớp ca từ Các công trình tập trung xoay quanh hình tượng thân phận người mối liên hệ với đời sống mà chưa sâu tìm hiểu hình tượng thiên nhiên nhạc Trịnh đặc biệt góc nhìn tín hiệu thẩm mĩ Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 TÍN HIỆU THẨM MĨ 1.1.1 Khái niệm tín hiệu, tín hiệu ngôn ngữ tín hiệu thẩm mĩ a Tín hiệu b Tín hiệu ngôn ngữ c Tín hiệu thẩm mĩ Tác giả Trương Thị Nhàn đề xuất khái niệm tương đối hoàn chỉnh tín hiệu thẩm mĩ (THTM) sau: “THTM TH thuộc hệ thống phương tiện biểu nghệ thuật, bao gồm toàn yếu tố thực tâm trạng (những chi tiết, vật tượng, cảm xúc thuộc đời sống thực tâm trạng) lựa chọn, xây dựng sáng tạo tác phẩm mục đích thẩm mỹ, biểu đạt THTM yếu tố thuộc hệ thống phương tiện vật chất (chất liệu) sử dụng ngành nghệ thuật biểu đạt THTM nội dung tinh thần mang tính thẩm mỹ” [31, tr 26] 1.1.2 Đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ Trong luận án Sự biểu đạt ngôn ngữ tín hiệu thẩm mỹ - không gian ca dao, tác giả Trương Thị Nhàn cho THTM có đặc điểm sau: a Tính đẳng cấu b Tính tác động c Tính biểu d Tính biểu cảm (tính bộc lộ) Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 e Tính biểu trưng f Tính truyền thống cách tân g Tính hệ thống h Tính trừu tượng cụ thể i Tính cấp độ 1.1.3 Phƣơng tiện ngôn ngữ tín hiệu thẩm mĩ Các yếu tố thực muốn trở thành THTM tác phẩm văn học phải nhờ có ngôn ngữ biểu đạt Cấu trúc đặc biệt hệ thống TH ngôn ngữ cho phép hình thức ngôn từ phản ánh, biểu đạt vật, tượng thuộc thực khách quan tượng thuộc giới tinh thần người Nhờ vậy, chủ thể tiếp nhận lĩnh hội từ văn học thực trực tiếp thông qua ngôn từ nhờ mà ngôn từ trở thành chất liệu, thành phương tiện để xây dựng nên tác phẩm văn chương Ngôn ngữ sử dụng tác phẩm văn học vừa nó, lại vừa biểu cho THTM, mang nội dung thuộc THTM (tức ý nghĩa thẩm mĩ) 1.2 MỐI QUAN HỆ GIỮA CA TỪ VÀ THƠ CA Ca từ xem phần ngôn ngữ văn học nhạc phẩm, nhiên ca từ không hoàn toàn đồng với ngôn ngữ văn học gắn liền với sáng tác âm nhạc, dùng để hát để nghe theo giai điệu nên chịu chi phối quy luật âm nhạc Nếu ngôn ngữ văn học, có thơ ca chủ yếu tác động đến tâm hồn người đọc thông qua thị giác thường có nội dung cụ thể ca từ lại chủ yếu tác động vào thính giác có truyền đạt cảm xúc thông qua gắn bó mật thiết với âm Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 nhằm mục đích góp phần vào việc nắm bắt sâu đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật ca từ Trịnh Công Sơn 1.4 TIỂU KẾT Như vậy, THTM ngôn ngữ văn học TH bậc hai, đơn vị thứ cấp với đặc trưng sau: tính đẳng cấu, tính cấp độ, tính tác động, tính biểu hiện, tính biểu cảm, tính biểu trưng, tính hệ thống, tính truyền thống cách tân, tính trừu tượng cụ thể CHƢƠNG CÁC HÌNH THỨC NGÔN NGỮ BIỂU ĐẠT TÍN HIỆU THẨM MĨ THIÊN NHIÊN TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠN 2.1 THỐNG KÊ VÀ PHÂN LOẠI 2.1.1 Tiêu chí thống kê phân loại a Tiêu chí thống kê Để thống kê danh từ biểu thị TH thiên nhiên thể ca từ Trịnh Công Sơn, dựa vào khái niệm “thiên nhiên” trình bày Từ điển Tiếng Việt cố GS Hoàng Phê: “Thiên nhiên tổng thể nói chung tồn xung quanh người mà người tạo ra” [35, tr 1168] b Tiêu chí phân loại Chúng tiến hành phân loại danh từ biểu thị TH thiên nhiên thể ca từ Trịnh Công Sơn theo trường từ vựng ngữ nghĩa Theo đó, dựa vào đặc tính vô hay hữu cơ, đặc trưng xuất tồn tại, không gian tồn để phân chia chúng thành nhóm danh từ lớn tiểu nhóm nhỏ Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 2.1.2 Kết thống kê phân loại Trong phạm vi khảo sát đề tài, thống kê kết sau: Tổng số danh từ biểu thị thiên nhiên: 65 từ Tổng số lần xuất danh từ: 944 lần Tỉ lệ trung bình số lần xuất hiện/từ: 14,5 lần/từ a Nhóm D1: Thế giới thực vật Bao gồm danh từ phận đặc trưng loài thực vật danh từ loài thực vật cụ thể nhắc đến Tổng cộng có 21 từ, xuất tổng số 169 lần (trung bình: 8,0 lần/từ) b Nhóm D2: Thế giới động vật Bao gồm danh từ phận đặc trưng loài thực vật danh từ loài thực vật cụ thể nhắc đến Tổng cộng có 21 từ, xuất tổng số 169 lần (trung bình: 8,0 lần/từ) c Nhóm D3: Hiện tượng tự nhiên Bao gồm danh từ tượng tự nhiên xảy nhắc đến Tổng cộng có từ, xuất tổng số 314 lần (trung bình: 44,9 lần/từ) d Nhóm D4: Vật thể tự nhiên Bao gồm vật có thuộc tính vật lí định tồn giới thiên nhiên nhắc đến, phân chia theo ba không gian tồn chúng (bầu trời, mặt đất, nước) Tổng cộng có 22 từ, xuất tổng số 377 lần (trung bình: 17,1 lần/từ) Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 Chúng ta khái quát phân bố nhóm danh từ số lượng danh từ, số lần xuất tỉ lệ số lần xuất hiện/từ nhóm qua bảng sau: Bảng 2.1: Tần số xuất nhóm TH thiên nhiên Số danh từ Số lần xuất Tỉ lệ trung bình số lần Nhóm danh từ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ xuất lượng % lượng % từ D1 (Thế giới thực 21 32,3 169 17,9 8,0 vật) D2 (Thế giới động 15 23,0 84 8,9 5,6 vật) D3 (Hiện tượng tự 10,8 314 33,3 44,9 nhiên) D4 (Vật thể tự 22 33,8 377 39,9 17,1 nhiên) Tổng 65 100 944 100 14,5 2.2 SỰ MIỂU TẢ VÀ CỤ THỂ HÓA CÁC TÍN HIỆU THIÊN NHIÊN HẰNG THỂ TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠN 2.2.1 Các hình thức miêu tả tín hiệu thiên nhiên thể ca từ Trịnh Công Sơn Hệ thống THTM thiên nhiên thể kể Trịnh Công Sơn miêu tả - cụ thể hóa thông qua hình thức miêu tả gồm: Từ ngữ vận động thiên nhiên; từ ngữ vận động người (nhưng dùng cho thiên nhiên); từ ngữ trạng thái, tính chất thiên nhiên; từ ngữ trạng thái, tính chất người (nhưng dùng cho thiên nhiên); từ ngữ không gian Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 từ ngữ định Trong đó: nhóm từ ngữ trạng thái, tính chất thiên nhiên có số lần miêu tả nhiều với 223 lần; nhóm từ ngữ vận động thiên nhiên miêu tả 163 lần; nhóm từ ngữ vận động người miêu tả 112 lần; nhóm từ ngữ trạng thái, tính chất người miêu tả 49 lần; nhóm từ ngữ không gian miêu tả 27 lần nhóm từ ngữ định có số lần miêu tả với lần 2.2.2 Các hình thức miêu tả nhóm tín hiệu thiên nhiên thể ca từ Trịnh Công Sơn 2.3 CÁC KIỂU KẾT HỢP TÍN HIỆU – TÍN HIỆU 2.3.1 Kết hợp kết cấu chủ - vị a Kết hợp TH thiên nhiên – người Cơ sở để khảo sát kiểu kết hợp ý nghĩa từ ngữ làm vị ngữ hoạt động, trạng thái, tính chất người kết cấu với danh từ thiên nhiên làm bổ ngữ bổ nghĩa cho vị ngữ như: gọi nắng, nhìn lá, ngắm dòng sông b Kết hợp TH thiên nhiên – TH người Trong kết hợp TH thiên nhiên TH người TH điều chỉnh chủ yếu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sử dụng từ ngữ để biểu ý nghĩa không gian thời gian 2.3.2 Kết hợp kết cấu sóng đôi a Kiểu sóng đôi thứ Là kết hợp TH thuộc nhóm tiểu nhóm danh từ lại biểu vật cụ thể khác Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 b Kiểu sóng đôi thứ hai Là kết hợp TH có nét nghĩa khái quát phận thiên nhiên (cùng nhóm danh từ) lại khác nét nghĩa cụ thể ( qua tiểu nhóm) c Kiểu sóng đôi thứ ba Là kết hợp TH có nét nghĩa khát quát khác (thuộc nhóm danh từ khác nhau) lại có mối liên hệ mật thiết đời sống d Kiểu sóng đôi thứ tư Là kết hợp tín hiệu thiên nhiên thể tạo thành từ ghép đẳng lập nhằm biểu ý nghĩa khái quát 2.4 TIỂU KẾT Trong ca từ Trịnh Công Sơn, hệ thống danh từ thiên nhiên chia làm nhóm với 65 danh từ với 944 lần xuất (trung bình: 14,5 lần/từ) Các THTM thiên nhiên miêu tả - cụ thể hóa hình thức miêu tả Có hai kiểu kết hợp tín hiệu – tín hiệu Trịnh Công Sơn sử dụng kết hợp tín hiệu thiên nhiên – người kết hợp kết cấu sóng đôi Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 CHƢƠNG GIÁ TRỊ BIỂU ĐẠT CỦA CÁC TÍN HIỆU THẨM MĨ THIÊN NHIÊN TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠN 3.1 GIÁ TRỊ BIỂU ĐẠT CHUNG CỦA CÁC THTM THIÊN NHIÊN 3.1.1 Bức tranh thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn a Bức tranh thiên nhiên phong phú, sinh động Nhìn vào bảng 2.1, thấy số lượng danh từ mà thống kê thông qua khảo sát xem lớn (65 danh từ) với 944 lần xuất hiện, trung bình 14,5 lần/từ Điều cho thấy ưu ông dành cho thiên nhiên mà tranh sống lên thật phong phú, sinh động âm nhạc Trịnh Công Sơn Từ bảng 2.2, thông qua kết thống kê thấy số từ ngữ Trịnh Công Sơn sử dụng để miêu tả - cụ thể hóa TH thiên nhiên từ ngữ trạng thái, tính chất thiên nhiên chiếm số lượng lớn (với 147 đơn vị miêu tả - chiếm 37,1% tổng số đơn vị miêu tả 223 số lần miêu tả - chiếm 38,3% tổng số lần miêu tả), bên cạnh từ ngữ vận động thiên nhiên chiếm số lượng lớn (với 82 đơn vị miêu tả - chiếm 20,7% tổng số đơn vị miêu tả 163 số lần miêu tả chiếm 28,0% tổng số lần miêu tả) Điều cho thấy tranh thiên nhiên nhạc Trịnh Công Sơn không đa dạng, chi tiết mà miêu tả tập trung màu sắc, trạng thái vận động tạo nên sinh động, hấp dẫn ấn tượng tâm trí người nghe Đó thiên nhiên tĩnh tại, vắng lặng Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 mà đa phần biến chuyển giống dòng chảy bất tận thời gian Nó biểu cho thở linh hồn sống b Bức tranh thiên nhiên đẹp lãng mạn Các TH thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn miêu tả chi tiết thông nhìn tinh tế người nhạc sĩ tài hoa với sống tạo nên tranh thiên nhiên đẹp lãng mạn Thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn thực thể xuất với chức biểu tranh đời sống cách đơn mà miêu tả cụ thể nhằm mục đích chuyển tải thông điệp mang giá trị thẩm mĩ tác giả Hay nói cách khác thiên nhiên không mang tính biểu đơn giản mà thiên tính biểu cảm, biểu trưng Tác giả sử dụng nhiều từ ngữ để miêu tả trạng thái, tính chất thiên nhiên : xanh, vàng, úa, khô, đỏ, mong manh, xôn xao ; mưa trong, hồng, xanh ngát ; mây trắng, xám, hồng, đen, êm ; sông sâu, dài, cạn, vắng, cuồn cuộn, miên man tất tạo nên thiên nhiên nhạc mà giống họa, thơ: đầy màu sắc cảm xúc, thật nên thơ lãng mạn c Bức tranh thiên nhiên có quan hệ gắn bó với người Theo kết khảo sát mục 2.3.1.1, xét kết hợp TH thiên nhiên với chủ thể người có 44 từ ngữ, xuất 102 lần (trung bình: 2,3 lần/từ) chiếm số lượng lớn kiểu kết hợp, bật xuất nhiều từ giác quan người như: nghe (8 lần), thấy (7 lần), nhìn (6 lần) Đây số lượng tương đối lớn so với kết hợp khác cho thấy giao hòa thiên nhiên người Thiên nhiên giàu hình ảnh cảm xúc thông qua cảm nhận người thiên Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 nhiên tươi đẹp làm cho sống người trở nên ấm áp, sinh động khiến người thêm lưu luyến, nặng lòng với sống nên phải: nghe, nhìn, nhớ, thương, ngắm, xin làm d Bức tranh thiên nhiên mang chất thiền Trịnh Công Sơn giống thiền sư giác ngộ hư vô, tạm bợ, mong manh sống trần Ông thiết tha yêu sống, ông sống lúc vườn trần tràn đầy màu sắc niềm vui mà có nhiều ông nhận thấy đời khổ đau triết lí Phật giáo, nỗi buồn phận kiếp làm người ngày ta chào đời Thiên nhiên nhìn tác giả mang đậm quan niệm vô thường Con người có sáng tạo xã hội vui tươi đại trọ chốn trần gian, tương tự vạn vật giới kiếp trọ trước dòng chảy vô tận thời gian, trường tồn vĩnh viễn mà tạm bợ, hư vô Như vậy, Trịnh Công Sơn thông qua hệ thống THTM thiên nhiên nhạc phẩm để vẽ nên mức tranh thiên nhiên thật phong phú, sinh động, lãng mạn, thấm đẫm chất thiền gắn bó mật thiết với đời sống người 3.1.2 Thế giới nội tâm ngƣời nghệ sĩ a THTM thiên nhiên biểu đạt tình yêu sống người nghệ sĩ Tình yêu sống nhạc phẩm ông vừa tiếng reo vui trước cỏ cây, hoa vừa tiếng thở dài tiếc nuối cho hữu Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 hạn kiếp người, vừa biểu trực tiếp lại vừa ẩn dấu sâu lắng sau hình ảnh, câu chữ mộc mạc, bình dị Ông yêu đời, yêu người cảm nhận ông đời lúc vườn trần đẹp đẽ Cuộc sống có lúc chan chứa nỗi buồn thiên nhiên đầy tâm trạng khiến tác giả tự dự cảm chết sống mà thực chất, với ông, trở sau ngày tháng rong chơi đời, trở với hư không – không màu, không sắc, không buồn vui lại vĩnh viễn b THTM thiên nhiên biểu đạt nỗi buồn thân phận Trong nhiều sáng tác mình, Trịnh Công Sơn đề cập đến mong manh, nhỏ bé hữu hạn thân phận người trước vòng quay luân hồi tạo hóa Theo kết khảo sát bảng 2.2 thấy nhóm từ loại mà ông dùng để miêu tả - cụ thể hóa TH thiên nhiên thể từ (cụm từ) vận động người từ (cụm từ) trạng thái, tính chất người chiếm số lượng đặc biệt ( 91 từ 48 từ - chiếm tỉ lệ 23,0% 12,1% tổng số đơn vị miêu tả) Sở dĩ nói đặc biệt dù số liệu đưa cao lại dùng để miêu tả - cụ thể hóa TH thiên nhiên số đáng lưu ý Nó cho thấy nhìn đầy cảm xúc Trịnh Công Sơn với thiên nhiên đồng điệu mạnh mẽ thiên nhiên tâm trạng người Điều lí giải nhạc sĩ họ Trịnh lại xem thiên nhiên người bạn, người tình sống Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 Trong số động từ, tính từ người mà Trịnh Công Sơn dùng để cụ thể hóa TH thiên nhiên hầu hết chúng mang nét nghĩa biệt li, nỗi buồn, cô đơn, bất hạnh – chúng gần gũi với thân phận người Những động từ nhớ, chết, gọi sầu, đứng lặng câm, tự tình, thở dài, thiếu nợ, thương thay vốn hành động người thời khắc khó khăn, u sầu, tuyệt vọng lại dùng cho mưa, nắng, gió, mây, sông, biển vật, tượng vô tri vô giác tưởng chừng buồn vui c THTM thiên nhiên biểu đạt cung bậc cảm xúc tình yêu Theo Trịnh Công Sơn, thân phận gắn liền với tình yêu, ông mong loài người dùng tình yêu để cứu rỗi thân phận, dựa vào tình yêu để quên buồn bã suy tư phận người hữu hạn cõi nhân gian Có lẽ nguyên nhân lí giải ông mệnh danh nhạc sĩ tình ca, số lượng ca khúc viết tình yêu nhạc Trịnh Công Sơn nhiều hay đến Trong mối quan hệ tương giao thiên nhiên tình yêu, tình yêu mô tả giống thiên nhiên tàn phai, héo úa Trịnh Công Sơn muốn tìm kiếm tình yêu vĩnh viễn để an ủi cô đơn ngắn ngủi thân phận, tình đến và chốc thiên nhiên buổi phai tàn Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 3.2 GIÁ TRỊ BIỂU ĐẠT CỦA CÁC THTM THIÊN NHIÊN TIÊU BIỂU TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠN 3.2.1 Mƣa Theo kết khảo sát chương II, “mưa” TH thiên nhiên có số lần miêu tả - cụ thể hóa nhiều nhất: 82 lần Như vậy, “mưa” đối tượng gợi cảm xúc, người bạn tri kỉ nhạc Trịnh Công Sơn 3.2.2 Nắng Bên cạnh TH “mưa”, “nắng” TH thiên nhiên xuất nhiều trng ca từ Trịnh Công Sơn Theo kết khảo sát, TH “nắng” miêu tả - cụ thể hóa 64 lần, chiếm vị trí thứ hai số lần miêu tả tất các THTM thiên nhiên (chỉ sau TH “mưa”) Sở dĩ có đặc biệt với Trịnh Công Sơn mưa nắng người bạn – bạn người bạn vạn vật sống 3.2.3 Sông Một TH thiên nhiên khác Trịnh Công Sơn sử dụng nhiều tác phẩm để biểu tượng cho thân phận tình yêu “sông” Theo kết khảo sát chương II, “sông” có số lần miêu tả - cụ thể hóa 33 lần Đây kết cao so với số TH khác điều đặc biệt lại mang giá trị biểu cảm lớn lao 3.3 TIỂU KẾT THTM thiên nhiên ca từTrịnh Công Sơn khắc họa thành công tranh thiên nhiên phong phú, sinh động, đẹp gắn bó sâu sắc với sống người Ngoài ra, THTM thiên nhiên biểu đạt giới nội tâm sâu sắc, tinh tế, lãng mạn người nhạc sĩ với nỗi niềm suy tư sống, tình yêu thân phận người Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 KẾT LUẬN Nghiên cứu ngôn ngữ tác phẩm âm nhạc từ góc nhìn tín hiệu thẩm mĩ hướng tương đối mẻ đường khoa học để cảm nhận thông điệp ý nghĩa mà người nhạc sĩ gửi gắm vào tác phẩm Mặc dù nói đến âm nhạc phải nói đến giai điệu đặc trưng bật để phân biệt âm nhạc với loại hình nghệ thuật khác, chí có nhạc có giai điệu ca từ làm đắm say trái tim bao hệ Tuy nhiên, phần ca từ nhạc phẩm yếu tố định giá trị nội dung ca khúc Giải mã ca từ thông qua hệ thống THTM cách tiếp cận nội dung ca khúc cách hợp lí đắn ca từ có mối liên hệ mật thiết với ngôn ngữ văn chương mà phương tiện sơ cấp văn học THTM với đặc trưng bật: tính đẳng cấu, tính tác động, tính biểu hiện, tính biểu cảm, tính biểu trưng, tính truyền thống cách tân, tính trừu tượng cụ thể, tính hệ thống tính cấp độ Giải mã ngôn ngữ văn chương thông qua việc giải mã THTM phương pháp khoa học để nắm bắt nội dung tác phẩm Đề tài Đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn triển khai qua hai luận điểm lớn: Các hình thức ngôn ngữ biểu đạt tín hiệu thẩm mĩ ca từ Trịnh Công Sơn giá trị biểu đạt tín hiệu thẩm mĩ ca từ Trịnh Công Sơn Các hình thức ngôn ngữ biểu đạt tín hiệu thẩm mĩ ca từ Trịnh Công Sơn triển khai qua ba vấn đề: hệ thống Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên thể, hình thức miêu tả kiểu kết hợp tín hiệu – tín hiệu Đây ba vấn đề cần phân tích để tiếp cận giá trị nội dung nghệ thuật nhạc phẩm Trịnh Công Sơn thông qua hệ thống tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên Bên cạnh đó, cảm nhận tranh thiên nhiên nhiều màu sắc, hình khối người nhạc sĩ tài hoa vẽ nên nghệ thuật ngôn từ Thông qua việc khảo sát, thống kê hệ thống danh từ tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn cụ thể sau: có tất 65 THTM thiên nhiên thể Trịnh Công Sơn sử dụng ca khúc chia thành nhóm: giới thực vật, giới động vật, tượng tự nhiên vật thể tự nhiên nhóm TH vật thể tự nhiên chiếm số lượng lớn với 22 danh từ, nhóm TH giới thực vật gồm 21 danh từ, nhóm TH giới động vật với 15 danh từ nhóm TH tượng tự nhiên chiếm số lượng nhỏ với danh từ Hệ thống THTM thiên nhiên thể kể Trịnh Công Sơn miêu tả - cụ thể hóa thông qua hình thức miêu tả gồm: Từ ngữ vận động thiên nhiên; từ ngữ vận động người (nhưng dùng cho thiên nhiên); từ ngữ trạng thái, tính chất thiên nhiên; từ ngữ trạng thái, tính chất người (nhưng dùng cho thiên nhiên); từ ngữ không gian từ ngữ định Trong đó: nhóm từ ngữ trạng thái, tính chất thiên nhiên có số lần miêu tả nhiều với 223 lần; nhóm từ ngữ vận động thiên nhiên miêu tả 163 lần; nhóm từ ngữ vận động người miêu tả 112 lần; nhóm từ ngữ trạng thái, tính chất người miêu tả 49 lần; Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 nhóm từ ngữ không gian miêu tả 27 lần nhóm từ ngữ định có số lần miêu tả với lần Một số THTM thiên nhiên có số lần miêu tả bật là: mưa (82 lần), nắng (64 lần), (49 lần), chim (32 lần), sông (33 lần) Có kiểu kết hợp THTM Trịnh Công Sơn sử dụng kết hợp kết cấu chủ vị (gồm kết hợp TH thiên nhiên – người kết hợp TH thiên nhiên – TH người) kết hợp kết cấu sóng đôi kết hợp TH thiên nhiên với chủ thể người chiếm số lượng lớn với 44 lần kết hợp kiểu kết hợp khác tương đối đồng có số lượng khiêm tốn Thông qua hình thức ngôn ngữ biểu đạt THTM kể trên, hệ thống THTM thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn tạo nên giá trị biểu đạt độc đáo Đầu tiên, hệ thống THTM thiên nhiên Trịnh Công Sơn sử dụng khắc họa nên tranh thiên nhiên đầy màu sắc: phong phú, sinh động, đẹp, lãng mạn, mang tính triết lí, huyền bí gắn bó mật thiết với người Bên cạnh đó, hệ thông THTM thiên nhiên vẽ nên tranh tâm hồn tuyệt đẹp giới nội tâm sâu sắc, tinh tế, nhạy cảm người nghệ sĩ Một số THTM thiên nhiên có giá trị biểu đạt lớn xuất nhiều nhạc phẩm ông là: mưa, nắng sông Chúng biểu cho tranh thiên nhiên xinh tươi người nghệ sĩ tái từ thực sống đồng thời minh chứng cho mối quan hệ tri âm tri kỉ người thiên nhiên Dù xanh tươi héo úa, hy vọng tuyệt vọng tranh thiên nhiên mà Trịnh Công Sơn vẽ nên ngôn ngữ âm nhạc thể sống thật đáng yêu, đáng trân trọng Cuộc đời người trôi qua theo dòng chảy thời gian, vẻ đẹp diệu kì thiên nhiên Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 sống bất diệt, phải biết nâng niu tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc sống triết lí bình dị mà Trịnh Công Sơn gửi gắm vào nhạc phẩm mình: “Cuộc đời có mà hững hờ” (Mưa hồng) Các giá trị biểu đạt khái quát đặc trưng quan trọng ngôn ngữ nghê thuật nội dung tư tưởng ca khúc Trịnh Công Sơn Footer Page 26 of 134 ... CỦA CÁC TÍN HIỆU THẨM MĨ THIÊN NHIÊN TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠN 3.1 GIÁ TRỊ BIỂU ĐẠT CHUNG CỦA CÁC THTM THIÊN NHIÊN 3.1.1 Bức tranh thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn a Bức tranh thiên nhiên phong... miêu tả tín hiệu thiên nhiên thể ca từ Trịnh Công Sơn Hệ thống THTM thiên nhiên thể kể Trịnh Công Sơn miêu tả - cụ thể hóa thông qua hình thức miêu tả gồm: Từ ngữ vận động thiên nhiên; từ ngữ... Các hình thức ngôn ngữ biểu đạt tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn Chương 3: Giá trị biểu đạt tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên ca từ Trịnh Công Sơn Footer Page of 134 Header Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên trong ca từ Trịnh Công Sơn, Đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên trong ca từ Trịnh Công Sơn, Đặc điểm tín hiệu thẩm mĩ thiên nhiên trong ca từ Trịnh Công Sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay