Đặc điểm thơ văn Tú Quỳ

26 100 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:53

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG THỊ KIM PHƯỢNG ĐẶC ĐIỂM THƠ VĂN TÚ QUỲ Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số : 60.22.01.21 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà nẵng, năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN PHONG NAM Phản biện 1: TS Phan Ngọc Thu Phản biện 2: PGS.TS Hồ Thế Hà Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng − Thư viện trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Văn học Việt Nam trình phát triển có đóng góp tác giả, người giọng điệu, phong cách khác Tất tạo nên văn học đa dạng, đầy màu sắc Nằm dòng chảy đó, văn học xứ Quảng in đậm dấu ấn tác giả mà tác phẩm ông nằm lòng trí nhớ người dân nơi Đó Tú Quỳ Thơ văn Tú Quỳ tranh phản ánh trung thực xã hội đương thời, tiếng nói cảm thông bênh vực người lao động nghèo khổ Thơ văn ông tranh sống với nét văn hóa đặc sắc, phong tục tập quán, nét sinh hoạt thường ngày nhân dân, tranh thiên nhiên hữu tình xứ Quảng Tiếng cười thơ Tú Quỳ bình dị, tự nhiên, chân chất, hào sảng người xứ Quảng vô thâm thúy sâu cay Thơ văn có sức ảnh hưởng lớn với quần chúng chất Quảng, tính cách Quảng thấm đẫm câu chữ, không lẫn lộn văn nhân khác Những sáng tác ông chủ yếu lưu truyền nhân dân hình thức truyền miệng, tác phẩm văn học dân gian Cho đến nay, tác phẩm, giai thoại ông nhân dân nhắc đến trà dư tửu hậu, kể lúc bận rộn ngày mùa, từ nhà đến cánh đồng Tác giả Nguyễn văn Xuân, nhà nghiên cứu Quảng Nam gọi Tú Quỳ “kiện tướng văn học quần chúng” Footer Page of 134 Header Page of 134 Tuy vậy, phải đợi đến nửa kỉ sau, tác phẩm ông tìm tòi, tổng hợp trở thành văn hoàn chỉnh đưa nghiên cứu, đánh giá Có thể nói, nay, văn thơ Tú Quỳ chưa đánh giá cách sâu sắc toàn diện Nhiều giá trị thơ ông chưa thẩm định mức Chúng thực đề tài nhằm hướng tới việc đánh giá cách đắn, công Tú Quỳ, đóng góp ông cho văn học Việt Nam, phương diện lịch sử văn học Thông qua đề tài “Đặc điểm thơ văn Tú Quỳ, muốn góp phần làm sáng tỏ vấn đề bỏ ngỏ Lịch sử vấn đề nghiên cứu Tú Quỳ gạch nối phong cách trào phúng thâm thúy, sâu cay miền Bắc, cách nói bộc trực, sỗ sàng miền Nam Thơ Tú Quỳ có giọng điệu khó lẫn với tác giả khác Văn thơ ông lưu truyền qua hình thức truyền miệng kèm với giai thoại Chính mà công việc tìm kiếm, khôi phục thơ ông gặp nhiều khó khăn Công nghiên cứu, đánh giá vấp phải hạn chế định Tuy nhiên, giới nghiên cứu phê bình cố gắng tìm tòi phát xác đáng 2.1 Những giới thiệu thơ văn tác giả tạp chí, từ điển Thơ ông bị chìm lấp bóng tối suốt thời gian dài, có khoảng vài đăng tạp chí từ năm 50 kỷ trước Tên ông đưa vào từ điển giới thiệu tác gia văn học Từ điển văn học Việt Nam từ nguồn gốc Footer Page of 134 Header Page of 134 đến kỷ XIX (tái lần thứ – 2001) - Lại Nguyên Ân, Bùi Văn Trọng Cường; Từ điển tác giả, tác phẩm văn học (dùng nhà trường) - Nguyễn Đăng Mạnh, Bùi Duy Tân, Nguyễn Như Ý 2.2 Những tuyển tập thơ văn Mãi năm gần đây, việc nghiên cứu, sưu tầm lại tác phẩm Tú Quỳ bắt đầu Đầu tiên công trình nghiên cứu Tú Quỳ - danh sỹ Quảng Nam, tác giả Thy hảo Truơng Duy Hy xuất năm 1993 Tuyển tập gồm tác phẩm Tú Quỳ kèm theo nghiên cứu ban đầu tác giả thơ văn ông Tiếp đó, Tú Quỳ, văn chương giai thoại tác giả Phan Phụng giới thiệu chừng 30 tác phẩm tiêu biểu, gắn với giai thoại xuất xứ tác phẩm đó, nhà xuất Đà Nẵng ấn hành năm 1995 Tập Thơ văn Tú Quỳ xuất năm 2008 tác giả Thy Hảo Trương Duy Hy công trình đầy đủ tác phẩm Tú Quỳ so với lần xuất trước Trong công trình biên khảo này, nhà nghiên cứu giới thiệu 90 tác phẩm Tú Quỳ bao gồm thể loại thơ, phú, câu đối, chữ thờ, vè thư tín số ý kiến nhận định, đánh giá người khác xung quanh giá trị thơ văn ông Theo tác giả nội dung thơ văn Tú Quỳ chia làm vấn đề chính: lòng yêu thiên nhiên, quê hương đất nước; yêu dân nghèo, đứng phía nhân dân lao động; trừ mê tín dị đoan, cường hào ác bá nơi thôn xóm; hưởng ứng phong trào Nghĩa hội, Duy Tân, Đông Du phong trào Dân Quyền Quảng Nam; trào phúng mỉa mai, châm biếm; trào phúng có tính chất “vô Footer Page of 134 Header Page of 134 thưởng vô phạt” tạo nụ cười hồn nhiên; số sáng tác trữ tình khác Những tuyển tập chưa đầy đủ cố gắng, nỗ lực tìm tòi nhà sưu tầm Hơn nữa, tuyển tập không cung cấp cho ta tác phẩm thơ văn mà đem đến nhìn toàn diện hai lĩnh vực: văn học văn hóa 2.3 Những ý kiến đánh giá, nhận định Công nghiên cứu, đánh giá giai đoạn đầu Tuy nhiên, diễn đàn có nhiều tranh luận sôi nhiều ý kiến sắc sảo, nhiều quan điểm trái ngược Trong tác phẩm Tú Quỳ - văn chương giai thoại, Phan Phụng đánh giá cao tài nhân cách Tú Quỳ Theo Phan Phụng, “Ông đáng gọi nhà cách mạng” [34,tr.213] Lại Nguyên Ân Từ điển văn học Việt Nam từ nguồn gốc đến kỷ XIX (tái lần thứ – 2001) đánh giá cao văn tế coi thể loại đặc sắc thơ văn Tú Quỳ Lại Nguyên Ân viết: “Tú Quỳ đưa vào văn thơ Nôm nhiều sắc thái địa phương tiếng Việt, cư dân miền Trung xử lý nhuần nhuyễn, làm giàu cho thơ văn tiếng Việt thể loại thuộc phạm trù văn học trung đại” [3, tr.207] Trong Từ điển tác giả, tác phẩm văn học (dùng nhà trường) - Nguyễn Đăng Mạnh, Bùi Duy Tân, Nguyễn Như Ý cho “Nghệ thuật trào phúng Tú Quỳ chưa đạt tới đỉnh cao Tú Xương góp vào làng cười Việt Nam điệu Footer Page of 134 Header Page of 134 cười riêng sắc sảo, hóm hỉnh, có sức mạnh phê phán cao mang đậm nét cá tính sáng tạo nhà thơ trào phúng xứ Quảng” [29 tr.759] Tác giả Nguyễn Q Thắng tác phẩm Quảng Nam hành trình mở cõi giữ nước nhận định: “Về thơ phúng thích, có lẽ Tú Quỳ (1828 -1926) vài thi sỹ sắc nét thuộc trường phái lịch sử thơ ca Việt Nam” [41 tr 647] Tác giả Nguyễn Phong Nam Tạp chí Non Nước số 184 tìm lời giải cho sức sống thơ văn Tú Quỳ lòng nhân dân Quảng Nam Theo tác giả: “Tú Quỳ với hành trang mình, trở thành tượng văn hóa không đơn vấn đề thể loại, không chuyện câu chữ, tiểu tiết” [31;tr 71] Các tác giả khác Nguyễn Văn Xuân, Vương Hồng Sển báo, tạp chí nhìn nhận đánh giá cao tài nhân cách ông Ngoài ra, số tác giả khác có tìm tòi, đóng góp việc nghiên cứu Tú Quỳ khía cạnh cụ thể như: Hoàng Thanh Thụy báo Đà Nẵng, số Tết năm 2012 có nghiên cứu Núi sông đất Quảng thơ văn Tú Quỳ Trong viết mình, tác giả có nhìn sâu sắc bút pháp mà Tú Quỳ nhằm đưa địa danh vào tác phẩm cách tự nhiên thi vị Trong đặc san văn nghệ huyện Đại Lộc, ấn phẩm đặc biệt dịp xuân Nhâm Thìn báo Đại Lộc, tác giả Nguyễn Hữu Vĩnh có đóng góp với Chơi chữ thơ văn Tú Quỳ Chơi chữ nét nghệ thuật đặc sắc Tú Quỳ theo tác giả, có cách Footer Page of 134 Header Page of 134 chơi chữ tác giả sử dụng chơi chữ đồng âm, gần âm, nhịu âm; chơi chữ nghĩa, trường nghĩa; đảo trật tự cú pháp; nhại; nói lái Bản thân tác giả luận văn đóng góp viết tạp chí Non Nước số 180 Một cách nhìn khác “Cây tre” Tú Quỳ” Với viết, tác giả mong muốn đưa cách lí giải khác thơ Đó thơ nhằm phê phán kẻ ngụy quân tử, che giấu bên rỗng tuếch hoàn toàn không nhằm ám cách hiểu từ trước đến Tuy nhiên, bên cạnh lời đánh giá cao giá trị thơ văn Tú Quỳ có ý kiến theo chiều hướng ngược lại: Nguyễn Sinh Duy Phong trào Nghĩa hội Quảng Nam (lần xuất - 1996) trích Tú Quỳ gay gắt Nguyễn Sinh Duy cho Tú Quỳ người “chống gậy giở trò thọc bánh xe, lúc toàn dân dốc lòng dốc sức đẩy bánh xe lịch sử tiến lên…” [8; tr 177-178] người “cả gan dám lôi tên lãnh tụ làm trò bêu riếu, hát bội” [8, tr.180] Nguyễn Sinh Duy đánh giá Tú Quỳ nhân vật phản động qua thơ Vịnh hát bội Tuy nhiên lần tái sau này, Nguyễn Sinh Duy loại bỏ chương Tú Quỳ khỏi sách Phải ông tự nhận sai lầm đánh giá đây? Do văn thơ Tú Quỳ bị thất lạc nhiều công tìm lại giá trị hầu hết tiến hành đường điền dã nên khả tính xác văn cần tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý Nhìn chung, công trình nghiên cứu Tú Quỳ từ trước Footer Page of 134 Header Page of 134 đến bước sơ khai tìm hiểu ông Và, nói Lại Nguyên Ân lời giới thiệu công trình biên khảo Thơ văn Tú Quỳ “việc nghiên cứu, đánh giá thơ văn Tú Quỳ, từ bắt đầu” [20, tr.13] Vì vậy, việc nhìn nhận đánh giá đầy đủ nghiệp văn chương giá trị, nét đặc sắc, độc đáo Thơ văn Tú Quỳ cần nghiên cứu cách sâu sắc Đối tượng phạm vi nghiên cứu Thơ văn Tú Quỳ tài sản quý báu mặt nội dung tư tưởng nghệ thuật Thơ Tú Quỳ đa dạng hình thức, phong phú nội dung Để đáp ứng dúng với yêu cầu, mục đích nghiên cứu vấn đề “Đặc điểm thơ văn Tú Quỳ” đây, sâu tìm hiểu đối tượng đặc điểm mặt nội dung nghệ thuật thơ văn Tú Quỳ, từ làm bật đóng góp ông cho văn học nước nhà Để hoàn thành luận văn này, sử dụng tác phẩm Tú Quỳ in tập Thơ văn Tú Quỳ soạn giả Thy Hảo Trương Duy Hy sưu tầm giới thiệu Ngoài tham khảo thêm số tài liệu khác Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành đề tài này, kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp thống kê phân loại Phương pháp phân tích tổng hợp Phương pháp so sánh Bố cục khóa luận Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Thư mục tư liệu tham khảo, khóa luận gồm chương: Chương I: Tú Quỳ - tượng văn học độc đáo Chương II: Chân dung sống thơ văn Tú Quỳ Chương III: Chất dân gian - nét đặc sắc phương diện nghệ thuật thơ văn Tú Quỳ CHƯƠNG TÚ QUỲ - HIỆN TƯỢNG VĂN HỌC ĐỘC ĐÁO 1.1.VÀI NÉT VỀ XÃ HỘI VIỆT NAM THỜI TÚ QUỲ 1.1 Bối cảnh lịch sử, xã hội cuối kỉ XIX Nửa đầu kỷ XIX, tình hình xã hội Việt Nam trở nên phức tạp Chế độ phong kiến trở nên lạc hậu kìm hãm phát triển lịch sử Trong bối cảnh đó, nhà Nguyễn chủ trương củng cố quyền lực, tăng cường tính chuyên chế nhằm giữ vững quyền thống trị mình; độc tôn Nho giáo, hạn chế hoạt động tôn giáo khác, đặc biệt Thiên Chúa giáo Chính quyền Nguyễn Ánh ngược lại lợi ích nhân dân, dân tộc Xã hội chia thành hai giai cấp: giai cấp thống trị bao gồm vua quan địa chủ, cường hào; giai cấp bị trị bao gồm tầng lớp nhân dân lao động mà tuyệt đại đa số nông dân Năm 1858, thực dân Pháp kéo quân sang xâm lược nước ta Với hòa ước 1884 hay có tên hòa ước Patenôtre (Pa-tơ-nốt), Pháp hoàn thành công việc đặt ách đô hộ lên nước ta Từ đây, lịch sử Việt Nam bước sang trang Footer Page 10 of 134 10 Header Page 12 of 134 Pháp, nhờ tay quan thầy Pháp ám hại ông Ngày 13 tháng 12 năm 1885, Trần Văn Dư bị bắt bị xử trảm Sau ngày Trần Văn Dư qua đời, Nguyễn Duy Hiệu lên làm hội chủ Ông dời doanh làng Thanh Lâm, xã Tiên Thọ lập Tháng 10 năm 1887, Nghĩa hội kiệt quệ không gượng dậy Nguyễn Duy Hiệu bàn với cộng Phan Bá Phiến, chịu đầu hàng nhận trách nhiệm để cứu Nghĩa quân Sau Nguyễn Duy Hiệu bị Pháp bắt xử chém, Phan Bá Phiến uống thuốc độc tự tử để khỏi rơi vào tay kẻ thù, Nghĩa hội Quảng Nam tan rã 1.1.3 Quảng Nam – vùng đất văn hóa Quảng Nam nằm trung tâm trục Bắc – Nam, nơi giao hòa hai sắc thái văn hóa Bắc Nam nơi có điều kiện để giao lưu tiếp xúc với văn hóa phương Tây Điều giúp cho Quảng Nam trở thành địa phương giàu truyền thống độc đáo mặt sắc văn hóa Văn hóa Quảng Nam in đậm dấu ấn giao thoa tiếp biến văn hóa Việt – Chăm, kế thừa phát triển vốn văn hóa dân tộc theo dấu chân người vào khai hoang định cư Con người nơi vừa siêng năng, vừa cần cù, vừa tháo vát, động Đa số người dân nơi sống giản dị tiết kiệm, cần cù, chăm chỉ, bền gan coi trọng thực tế Người Quảng Nam tính tình bộc trực, thẳng thắn, thường thẳng vào vấn đề, không rào trước đón sau Người Quảng Nam có khí phách cứng cỏi, đảm lược, dám nghĩ dám làm, đầu chống ngoại xâm Xứ Quảng Footer Page 12 of 134 11 Header Page 13 of 134 vùng đất có truyền thống hiếu học, nơi sinh nhân tài có nhiều đóng góp có giá trị cho xã hội Trải qua bao biến cố thăng trầm lịch sử, văn hóa Quảng Nam hình thành phát triển, hình thành dấu ấn riêng mang đậm chất Quảng, người Quảng, tính cách Quảng 1.2 CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC CỦA TÚ QUỲ 1.2.1 Vài nét tiểu sử tác giả Tú Quỳ, hiệu Hướng Dương, họ tên thật Huỳnh Quỳ Ông sinh ngày 15 tháng năm Mậu Tý, niên hiệu Minh Mệnh thứ IX (1828), người làng Giảng Hòa, tổng Quảng Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) Huỳnh Quỳ trưởng nhà nho Huỳnh Kim Cương (từng ba lần đỗ tú tài) Mẹ ông họ Trần, quê làng Vĩnh Trinh, thuở nhỏ Huỳnh Quỳ học chữ Nho với thầy Tú Sáu (tức cụ Trần Thế Thận) Bến Đền (Gò Nổi) Cũng giống Tú Xương, hai lần thi đỗ tú tài nên nhân dân quanh vùng gọi ông Tú Quỳ Ông quê sống nghề dạy học truyền thống gia đình, không màng đến việc khoa cử, hoạn lộ Năm 1885, tiến sỹ Trần Văn Dư phát động phong trào Nghĩa hội Quảng Nam, Tú Quỳ nho sỹ ủng hộ phong trào Nghĩa hội Nhưng sau ông lại bị số nhân vật chủ chốt phong trào nghi kỵ Ông trích đường lối sai lệch dẫn đến hao tổn binh lực, nhiều người hy sinh vô ích Kết ông bị bắt mạng Được cụ Nguyễn Duy Hiệu tha tội, Tú Quỳ trở Giảng Hòa tiếp tục làm nghề dạy trẻ, lần ông thường Footer Page 13 of 134 12 Header Page 14 of 134 xuyên chuyển chỗ dạy Trên hành trình dạy học ông dọc theo tỉnh ven biển từ Quảng Nam đến Bình Thuận, ông để lại thơ, vè, văn tế, văn đối, liễn, chữ thờ lưu truyền dân gian, xuất sắc số thơ trào phúng viết theo thể Đường luật số văn tế đánh giá cao 1.2.2 Quá trình sáng tác thơ văn Tú Quỳ Tú Quỳ từ nhỏ tỏ vượt trội đám bạn bè Ông thông minh, học đâu nhớ lại có tài mặt văn chương, thi phú Ông sáng tác từ thời niên thiếu, 15, 16 tuổi Nhưng nghiệp văn chương Tú Quỳ thực chủ yếu vào khoảng thời gian ông dạy học quê nhà mời dạy học tỉnh ven biển miền Trung từ Quảng Nam đến Bình Thuận Theo nhà nghiên cứu Thy Hảo Trương Duy Hy tác phẩm Tú Quỳ có 400 đơn vị Nhưng theo Thơ văn Tú Quỳ có 90 tác phẩm công bố, bao gồm thể loại thơ, vè, thư tín, phú, văn tế, câu đối, chữ thờ 1.3 TÚ QUỲ TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA QUẢNG NAM Thơ văn Tú Quỳ gắn liền có sức ảnh hưởng lớn với quần chúng Nhân dân người trân trọng lưu giữ tác phẩm ông suốt kỷ qua Vì thơ ông lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ quần chúng nhân dân Quảng Nam vậy? Tú Quỳ thi đỗ tú tài ông không tiếp tục đường làm quan mà gắn bó với nghề dạy học làm thơ, trở thành thi sĩ làng quê Ông viết thư tín giúp người vợ bày tỏ nỗi niềm, viết văn tế hay câu đối bà nhân dân cần Những Footer Page 14 of 134 13 Header Page 15 of 134 tác phẩm thuộc văn học chức chiếm khoảng nửa thơ văn Tú Quỳ, tồn song song với mảng văn học trào phúng làm nên tên tuổi ông Thể loại văn tế, câu đối, chữ liễn… thể loại thuộc văn học chức năng, có tính thực dụng Văn tế sử dụng nghi thức tang lễ, sau đốt theo người chết Thế nhưng, tác phẩm Tú Quỳ có giá trị thời, vượt qua yêu cầu thể loại trở thành tác phẩm văn học thực sự kết hợp hài hòa tài tình Giá trị nhân đạo điểm đáng lưu ý thơ văn Tú Quỳ Ông nhìn với nhìn cảm thông, không khắt khe lỗi lầm người cố Điều hoàn toàn phù hợp với đạo lí xưa dân tộc, khiến nhân dân cảm phục yêu mến Một lí để kiến giải cho sức sống kì lạ tác phẩm Tú Quỳ qua thử thách thời gian tình người thấm đượm, tâm người lao động ông thấu suốt thể thơ văn Đó tiếng khóc người vợ trẻ khóc chồng lửa yêu đương thấm đượm (Văn tế thợ rèn, văn tế Bá Bảy, văn tế thợ rèn) Hơn nữa, thơ văn ông có sức hút mãnh liệt ngôn ngữ đậm chất dân gian xứ Quảng, tiếng cười dân dã, nghịch ngợm, hồn nhiên Những tác phẩm ông gắn liền với giai thoại thú vị Mỗi tác phẩm giá trị mặt văn học mà mang giá trị văn hóa Nhân dân lưu truyền thơ ông hình thức truyền miệng tác phẩm văn học dân gian Đây điều đặc biệt so với tác giả đương thời Footer Page 15 of 134 14 Header Page 16 of 134 CHƯƠNG CHÂN DUNG CUỘC SỐNG TRONG THƠ VĂN TÚ QUỲ 2.1 THƠ VĂN TÚ QUỲ - NHỮNG PHÁC THẢO VỀ DIỆN MẠO LỊCH SỦ - VĂN HÓA QUẢNG NAM 2.1.1 Nhân vật, kiện lịch sử Quảng Nam Là người trí thức có lương tri tài năng, Tú Quỳ trở thành người thư kí trung thành lịch sử, vùng đất Quảng Nam Lịch sử lên sống động chân thực qua cách nhìn Tú Quỳ: Đó phong trào Nghĩa hội Quảng Nam Đó phong trào Duy Tân Phan Chu Trinh diễn vào cuối năm 1904 2.1.2 Quê cảnh Quảng Nam thơ văn Tú Quỳ Lòng yêu thiên nhiên đất nước thấm sâu thơ ông Quê hương Quảng Nam lên thơ ông thân thuộc Nào Cồn Con, Gành Móm, tháp Mỹ Sơn, sông Thu Bồn,… Tất vào tác phẩm ông thành thi phẩm tuyệt vời 2.2 TIẾNG CƯỜI TRÀO LỘNG TRONG THƠ VĂN TÚ QUỲ 2.2.1 Những trò lố, rởm đời xã hội Thói mê tín dị đoan tồn nhiều vùng quê, vào thời buổi loạn lạc, người ta bám lấy niềm tin thần thánh để sống Là thức giả, Tú Quỳ thấy rõ trò lừa chúng thói mê tín dị đoan bà nhân dân, Tú Quỳ làm ngơ Bằng ngòi bút trào phúng mình, Tú Quỳ lên tiếng bóc trần thật đằng sau ánh hào quang thần thánh họ tự dựng lên (Phú ông Mốc, văn tế phù thủy) * * Footer Page 16 of 134 * 15 Header Page 17 of 134 Vào cuối kỷ XIX, yêu cầu cung phụng cho việc tiêu pha xa xỉ, xây dựng cung điện vua Triều Nguyễn, chức tước làng xã mua bán công khai không dựa sở học hành, đỗ đạt, mà dựa vào số tiền Ngay số người nông dân chất phác, đời lam lũ, dành dụm tiền đem lo lót hết, đến mức khánh kiệt gia sản chút danh hão Là thức giả nông thôn, chứng kiến cảnh tượng tranh giành chức quan nhỏ, dẫn đến bao điều hệ luỵ, Tú Quỳ cất lên tiếng nói cảnh báo, can ngăn cách nhẹ nhàng người chưa hiểu hết chất mua quan bán tước (tranh giành lí trưởng) 2.2.2 Những chân dung biếm họa Gắn bó mặn nồng với nhân dân lao động, Tú Quỳ vô căm phẫn bọn thống trị hà hiếp, sách nhiễu dân chúng Chiếm phần không nhỏ thơ văn ông bọn cường hào ác bá nhân buổi thời loạn lạc mà hội, vơ vét cho riêng mình, hà hiếp sách nhiễu nhân dân Đứng phía người dân lao động nghèo khổ, Tú Quỳ vạch trần tội ác bọn chúng không chút e dè, khoan nhượng (Văn tế Chánh Năm, vịnh chó nhà giàu, văn tế lí trưởng) Đây mảng thơ văn có giá trị nghiệp thơ văn Tú Quỳ * * * Để củng cố cấp cai trị quyền địa phương, triều đình bù nhìn thực dân Pháp e ngại không dám dùng sĩ phu có tinh thần yêu nước Chúng chọn người tín cẩn, trung thành với chúng Footer Page 17 of 134 16 Header Page 18 of 134 kẻ có thực tài Đối tượng mà chúng sử dụng bọn đồ điếu, bọn vô liêm sỉ, bất chấp hành động phi nhân phia nghĩa, xông xáo tận hang ngõ hẻm tố giác nhà cách mạng yêu nước Dưới mắt Tú Quỳ, bọn chúng thật đáng khinh Tú Quỳ dựng nên tranh biếm họa cách nói trực tiếp (người kéo xe ngồi xe kéo) hay thông qua hình ảnh ẩn dụ (Vịnh vông, mèo,…) 2.3 CHÂN DUNG TỰ HỌA TRONG THƠ VĂN TÚ QUỲ 2.3.1 Người mang nỗi u hoài đất nước, dân tình Đứng trước tình cảnh đất nước rơi vào tay giặc Pháp, nhân dân khổ, Tú Quỳ canh cánh lòng nỗi niềm u hoài đất nước, với nhân dân Đó nỗi lòng ông khứ hào hùng dân tộc Việt Nam cảnh nước nhà tan (Vịnh tháp Hời), mong muốn tìm thấy người cứu vớt nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than, cực (Nước lụt) Chan hòa xóm làng, ông đồng cảm sâu sắc với người nông dân chân lấm tay bùn, nắng hai sương, hiểu rõ nỗi cực, vất vả nghề nông Hơn hết, ông hiểu rõ sống khổ cực trăm bề hi vọng bé nhỏ, đơn giản miếng ăn đắp đổi qua ngày (Vịnh ruộng Canh Thiu, văn tế tằm thua) 2.3.2 Chân dung tự họa qua thơ tự trào Trong thơ tự trào, ta thấy khí phách kẻ sĩ dám lên tiếng nói trung thực, thẳng thắn, tỏ rõ lòng dù hoàn cảnh Và thấp thoáng đằng sau khí phách cao ngạo, ngang tàng toát từ câu chữ Ông coi thường tất cả, kể sống chết thân để nói lên suy Footer Page 18 of 134 17 Header Page 19 of 134 nghĩ thật Ông bất chấp người đứng trước mặt ai, quan tước có máu mặt thời buổi tất điều ông làm, ông nói xuất phát từ lương tâm sáng từ mưu tính cá nhân cho riêng (Vịnh trái mít, Dế dũi) CHƯƠNG CHẤT DÂN GIAN – NÉT ĐẶC SẮC VỀ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ VĂN TÚ QUỲ 3.1 HỆ THỐNG NGÔN TỪ ĐẬM SẮC THÁI QUẢNG NAM 3.1.1 Hệ thống từ ngữ nghề nghiệp Văn thơ Tú Quỳ thở sống nhịp điệu lao động người bình thường Trong văn tế mình, đặc biệt văn tế người lao động, ông sử dụng hệ thống từ nghề nghiệp phong phú Nó vừa gợi lên hình ảnh bình dị người lao động khiến thơ ông mang chất dân dã, thân thuộc, mộc mạc Trong văn tế, Tú Quỳ huy động vốn từ ngữ phong phú gồm động từ công việc, hoạt động người lao động, từ ngữ dụng cụ nghề nghiệp, sản phẩm tạo ra… gợi lại hình ảnh người lúc sống, lúc làm việc Sử dụng vận dụng linh hoạt vốn từ ngữ nghề nghiệp từ đồng âm khác nghĩa cách liên kết với từ ngữ khác, Tú Quỳ gợi nên cho ta tranh sống động tranh lao động, sinh hoạt lúc sinh thời (Văn tế thợ rèn, văn tế ông chài) Footer Page 19 of 134 18 Header Page 20 of 134 3.1.2 Thổ âm, thổ ngữ Quảng Nam thơ văn Tú Quỳ Từ địa phương thơ văn Tú Quỳ đậm nét Hầu không tác phẩm ông lại thiếu vắng chất Quảng đậm đặc Có thể thấy từ địa phương thơ văn Tú Quỳ gồm loại sau: Đại từ định nghi vấn, từ xưng hô, từ tượng hình, từ ngữ mang sắc thái biểu cảm: nghí (tanh nghí), khì (ngủ khì), Từ địa phương thơ văn Tú Quỳ nhằm dụng ý nghệ thuật sau: Dùng để tạo tiếng cười hài hước, dí dỏm: Ở đây, từ địa phương kết hợp với biện pháp chơi chữ nhằm tạo hiệu ứng gây cười Dùng để tạo sắc thái biểu cảm: Những từ địa phương biết sử dụng cách khéo léo tạo hiệu ứng nghệ thuật cao Qua bàn tay Tú Quỳ, từ địa phương làm giàu thêm sức biểu cảm Dùng để khắc họa tính chất việc, tượng, người: Tú Quỳ khai thác triệt để sắc thái nghĩa từ láy địa phương Nó có hai tác dụng: vừa khiến cho nhân dân dễ hiểu vừa lột tả ý mà muốn nói cách sâu sắc Những từ láy ông dùng từ đắt có sức biểu cảm cao Ngoài có từ khắc họa rõ nét tính cách nhân vật, giúp ta hình dung cụ thể nhân vật khắc họa Như vậy, từ địa phương thơ văn sử dụng đắt địa, tạo hiệu ứng thẩm mỹ cao Nó không làm giảm giá trị tác phẩm mà tạo nên nét riêng giọng điệu, phong cách khiến thơ văn ông có nét đặc sắc riêng, khó lẫn Footer Page 20 of 134 19 Header Page 21 of 134 với tác giả thời Hơn nữa, giúp ông in dấu ấn đậm nét lòng nhân dân Tiếp xúc với thơ ông, người ta cảm thấy gần gũi, Quảng Nam đặc biệt bình dân, dễ hiểu không việc tiếp xúc tác phẩm "văn học bác học" khác Chính vậy, thơ văn ông người ta hiểu nhanh, thuộc nhanh nhớ lâu 3.2 LỐI BIỂU HIỆN MANG DẤU ẤN DÂN GIAN 3.2.1 Sử dụng thành ngữ, tục ngữ, ca dao Trong thơ ông trời từ ngữ dân gian, từ ca dao, điển tích từ ngữ địa phương ông đưa vào thơ cách khéo léo tài tình Trong thơ Tú Quỳ, ta thấy thành ngữ, tục ngữ, ca dao sử dụng ba dạng: Dạng thứ dạng nguyên Dạng thứ hai dạng biến cải Dạng thứ ba lấy ý, hình ảnh quen thuộc ca dao, tục ngữ, thành ngữ để người đọc liên tưởng, thiết lập câu cần liên tưởng 3.2.2 Biện pháp chơi chữ Trong thơ Tú Quỳ, có nhiều cung bậc sắc thái tiếng cười Để tạo nên tiếng cười với nhiều cung bậc khác nhau, Tú Quỳ sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật khác Một biện pháp tu từ bật thơ văn Tú Quỳ biện pháp chơi chữ Chơi chữ thủ pháp nghệ thuật lợi dụng tượng đồng âm khác nghĩa, trái nghĩa, đa nghĩa tượng mơ hồ nghĩa để tạo nhiều tầng bậc ý nghĩa phát ngôn Các dạng chơi chữ thơ văn Tú Quỳ Chơi chữ dựa vào tượng đồng âm: Những từ ngữ răng, rứa, Footer Page 21 of 134 20 Header Page 22 of 134 chi, mô, tề….vốn từ ngữ địa phương nhân dân Quảng Nam sử dụng đời sống hàng ngày, ngữ Thế thơ Không Tú Quỳ, “không răng” Tú Quỳ vừa từ địa phương, vừa từ phổ thông, đem đến cho người đọc hai cách hiểu Hay Bỡn cô bán thuốc bắc, Tú Quỳ sử dụng tên vị thuốc, vận dụng vị thuốc Bắc để diễn tả tình ý cách thâm thúy Chơi chữ biện pháp nói lái: Nói lái biện pháp chơi chữ phổ biến người Quảng Nam, đặc trưng cho tính cách Quảng Nam Hầu nhân dân, biết nói lái Nói lái nhằm mục đích châm biếm, hài hước, nhằm tạo tiếng cười vui vẻ lúc nông nhàn Tú Quỳ nói tác giả dòng văn học trào phúng thành công với biện pháp nghệ thuật Cách nói lái ông đa dạng phong phú 3.3 PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT TÚ QUỲ QUA CÁC THỂ VĂN NHẬT DỤNG 3.3.1 Câu đối, chữ liễn Tú Qùy Câu đối thuộc thể văn biền ngẫu gồm hai vế đối nhằm biểu thị ý nghĩa, quan điểm, tư tưởng tác giả trước việc, tượng Một câu đối gồm hai vế song song với Ngoài câu đối, chữ liễn dùng phổ biến đời sống nhân dân Việt Nam Chữ liễn thường có vế chữ câu đối Các sáng tác câu đối, chữ liễn ông sáng tác kiến tại, ứng đối chỗ Tú Qùy viết câu đối, cho chữ tất Footer Page 22 of 134 21 Header Page 23 of 134 người, từ bà góa phụ giàu có bà bán quán bên bờ sông Thu, bà bán quán bên đường… với nhiều mục đích khác viết để thờ chồng, mừng nhà mới, hay lí tế nhị dán chuồng heo, viết cho gia đình có heo bị chết… Câu đối của Tú Qùy kể đến mục đích như: câu đối mừng, Câu đối phúng, câu đối thờ, câu đối đề tặng, câu đối trào phúng, câu đối thách (đối hay đố) Về chữ liễn, xét theo chức chia thành hai dạng: chữ mừng nhà mới, Chữ liễn dùng để thờ Xét mặt tính chất, sắc thái biểu ta phân chia thành loại: Những tác phẩm mang tính chất nghiêm trang, thể nghiêm túc, tôn kính: Đây tác phẩm mà Tú Qùy dành cho trường hợp “hợp lí hợp tình” Không viết giúp cho người khác, câu đối nơi để tác giả gửi gắm tâm qua việc, tượng, nhân vật xung quanh tác giả Những tác phẩm mang tính chất trào phúng, gây cười: Ở phương diện thứ hai này, ta chia thành hai loại nhỏ: Những tác phẩm mang tính chất trào phúng, nhằm đả kích, mỉa mai, châm biếm tác phẩm mang tính chất hài hước đơn Trong thể loại câu đối, Tú Qùy dùng cách nói xỏ xiên qua câu chữ, lại dùng cách nói trực diện, điểm thẳng mặt, gọi thẳng tên câu đối này, Tú Qùy chủ yếu dùng tượng từ đồng âm tiếng Việt để chơi chữ, đem đến nét nghĩa cho câu đối Tuy nhiên, tiếng cười tiếng cười đùa, Footer Page 23 of 134 22 Header Page 24 of 134 dí dỏm không nhằm mục đích lên án, hay phê phán Nhưng đề tài này, chiếm đa số tác phẩm thuộc thể loại chữ liễn Đặc sắc thể loại với chữ hàm chứa đầy đủ ý nghĩa mà gia chủ cần trở nên biết cười qua cách giải thích Tú Qùy Và để hiểu ý nghĩa chữ liễn này, người ta tìm hiểu giai thoại thú vị xung quanh 3.3.2 Văn tế Tú Qùy Văn tế ông giàu tình cảm, thiết tha, nói lên tình, nỗi lòng người sống người mất, không gào to tiếng lòng quặn thắt cho bao cảnh ngộ trớ trêu Cái tình thiết tha người sống người diễn tả thấu đáo, hợp với quy luật tình cảm lòng người Thế nhưng, văn tế ông, nhiều tiếng khóc có tiếng cười Bởi lẽ ông người cương trực Thông thường, theo quan niệm nghĩa tử nghĩa tận, văn tế người ta thường nói lên chút mặt công đức, giảm nhẹ tránh không nói đến nhược điểm, mặt xấu người khuất Thế nhưng, văn tế Tú Qùy, thân người lúc sống ông thể không thay đổi Con người văn tế Tú Qùy đa dạng sống động với đủ loại người xã hội Đó thầy phù thủy, lão Cướng, lý trưởng,… Thiện, ác, tốt, xấu tác giả vạch phần nói công đức người chết Footer Page 24 of 134 23 Header Page 25 of 134 KẾT LUẬN Cuộc đời nghiệp văn chương Tú Qùy trải dài hai kỉ XIX – XX, vào giai đoạn lịch sử đất nước có nhiều biến động, thời kỳ phát triển rực rỡ văn học Việt Nam với xuất nhiều tên tuổi lớn: Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương… Có thể khẳng định rằng: Tú Qùy có đóng góp xứng đáng cho giai đoạn văn học này, sắc thái riêng, độc đáo Sáng tác ông chủ yếu chữ Nôm thường lưu truyền miệng chép tay nên bị thất lạc nhiều Nhưng lại đủ thấy ông tác giả lớn, với lượng tác phẩm nhiều (khoảng 400 tác phẩm), đa dạng thể loại: Thơ, phú, văn tế, câu đối, thư tín Chiếm số lượng lớn thơ văn ông làm nên tên tuổi ông mảng thơ trào phúng xã hội Suốt đời gắn bó với nhân dân, sống gần gũi với người dân quê chất phác, hiền lành mà phải chịu bao khổ đau, oan ức bóc lột, áp bọn cường hào làng xã, ông thường dùng ngòi bút trào lộng để châm biếm, đả kích chúng giọng điệu cay độc Ông tập trung sức mạnh ngòi bút để đả phá hủ tục, thói mê tín dị đoan kẻ lợi dụng lòng tin u muội quần chúng để trục lợi Có ta nhận thấy ngòi bút Tú Qùy “hơi đà” trêu chọc số ông Tán phong trào Nghĩa hội Quảng Nam để phải chịu bao hệ lụy đến nõi mạng Footer Page 25 of 134 24 Header Page 26 of 134 Bên cạnh đó, thấy Tú Qùy khác: ngòi bút trữ tình, giàu cảm xúc ông bày tỏ nỗi lòng trước cực nhân dân ông khóc than hộ cho người vợ chồng, tình duyên dang dở Thơ văn Tú Qùy bình dị mà súc tích Văn mạch ông tự nhiên, thản Ông sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ vận dụng chúng cách nhuần nhuyễn nhiều thể tài, văn tế, câu đối Ông người sành sỏi lời ăn tiếng nói dân gian, hiểu rõ ngôn ngữ sinh hoạt nghề nghiệp người dân quê đưa chúng vào văn học nhuần nhuyễn Ông làm phong phú thêm cho kho tàng văn học Việt Nam sắc thái riêng ngôn ngữ Quảng Nam, miền Trung vận dụng cách thục giàu sức gợi cảm Tú Qùy góp vào dòng văn học trào phúng giọng điệu riêng sắc sảo, hóm hỉnh mang đậm cá tính sáng tạo Như vậy, Tú Qùy in đậm dấu ấn dòng chảy văn học Việt Nam đương thời, hình thành phong cách riêng đậm chất Quảng Thế nhưng, công nghiên cứu ông gặp nhiều khó khăn hạn chế Qua đề tài, mong muốn đóng góp ý kiến thân vấn đề Và nữa, hi vọng việc nghiên cứu ông quan tâm mở rộng để vấn đề ngày sáng tỏ Đó niềm vui không cho văn học Quảng Nam mà cho văn học Việt Nam Footer Page 26 of 134 ... Chương I: Tú Quỳ - tượng văn học độc đáo Chương II: Chân dung sống thơ văn Tú Quỳ Chương III: Chất dân gian - nét đặc sắc phương diện nghệ thuật thơ văn Tú Quỳ CHƯƠNG TÚ QUỲ - HIỆN TƯỢNG VĂN HỌC... khảo Thơ văn Tú Quỳ “việc nghiên cứu, đánh giá thơ văn Tú Quỳ, từ bắt đầu” [20, tr.13] Vì vậy, việc nhìn nhận đánh giá đầy đủ nghiệp văn chương giá trị, nét đặc sắc, độc đáo Thơ văn Tú Quỳ cần... phẩm Tú Quỳ có 400 đơn vị Nhưng theo Thơ văn Tú Quỳ có 90 tác phẩm công bố, bao gồm thể loại thơ, vè, thư tín, phú, văn tế, câu đối, chữ thờ 1.3 TÚ QUỲ TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA QUẢNG NAM Thơ văn Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm thơ văn Tú Quỳ, Đặc điểm thơ văn Tú Quỳ, Đặc điểm thơ văn Tú Quỳ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay