Cảm thức thiền trong thơ Phạm Thiên Thư

27 94 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:51

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO CẢM THỨC THIỀN TRONG THƠ PHẠM THIÊN THƯ Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số : 60.22.34 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Hường Phản biện 1: TS Phan Ngọc Thu Phản biện 2: TS Hồ Sỹ Nguyên Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học xã hội nhân văn Đại Học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 05 năm 2013 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Đến với thơ Phạm Thiên Thư đến với tiếng thơ hay đẹp Để có nhìn toàn diện, ghi nhận thỏa đáng hết khẳng định thơ ca Việt Nam đại (ở hai miền Nam, Bắc) đạt nhiều thành tựu rực rỡ bỏ qua đóng góp dòng thơ trữ tình với phận thi sĩ miền Nam thập niên 60 -70 kỷ XX, mà Phạm Thiên Thư số Ông nhà thơ có đóng góp không nhỏ cho thơ Việt Nam đại miền Nam giai đoạn Chọn đề tài “Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư”, luận văn nhằm đưa nhìn cụ thể, hệ thống đánh giá khách quan, rõ nét vần thơ mang âm hưởng Thiền Phạm Thiên Thư Với phong cách thơ trữ tình đặc trưng, Phạm Thiên Thư khẳng định đóng góp vào dòng thơ mang tinh thần Thiền giai đoạn 1960-1975 nói riêng thơ Việt Nam đại nói chung Lịch sử vấn đề nghiên cứu Với tư cách đối tượng nghiên cứu văn học, miền Nam vào cuối thập niên 60 kỷ XX đến nay, Phạm Thiên Thư đón nhận với nhiều thiện cảm động viên khích lệ từ phía bạn đọc giới nghiên cứu phê bình văn học 2.1 Những viết, công trình liên quan gián tiếp đến đề tài *Trước 1975 Có thể kể đến viết, nhận xét nhà văn Tam Ích, tập trung thi phẩm Động Hoa Vàng Đoạn trường vô Sau Tam Ích, phải kể đến nhà sư Huyền Không, Vương Footer Page of 134 Header Page of 134 Mộng Giác; Lê Văn Siêu, nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh; nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải; thi sĩ Vũ Hoàng Chương đặc biệt, nhà ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo, đánh giá Phạm Thiên Thư “nhà thơ viết Hậu Truyện Kiều thành công cả” Không dừng lại đó, thơ Phạm Thiên Thư lôi giới nhạc sĩ Phạm Duy, Thẩm Oánh, Theo chúng tôi, nhận xét, đánh giá mang tính thưởng thức, cảm nhận cá nhân nhà thẩm bình thơ Phạm Thiên Thư mà chủ yếu tập trung vào thi phẩm Đoạn trường vô Tuy nhiên lại có tác dụng lớn việc khêu gợi, kích thích lòng say mê tìm hiểu thi phẩm khác thuộc sáng tác nhà thơ Phạm Thiên Thư * Sau 1975 Nhờ vào phương tiện thông tin đại chúng, từ sau 1975, bạn đọc nước biết đến Phạm Thiên Thư nhiều Tên tuổi thi sĩ họ Phạm nhắc đến nhiều viết, báo tạp chí số công trình nghiên cứu, phê bình văn học Tiêu biểu số viết “Nhà thơ Phạm Thiên Thư -Vị tu sĩ lãng mạn” nhà báo Trần Hoàng Nhân; “Phạm Thiên Thư tự cứu thơ” Nguyên Anh; “Phạm Thiên Thư với Ngày xưa Hoàng Thị ” Trọng Trịnh; Tuệ Lãng -“Phạm Thiên Thư, thi sĩ điều kỳ lạ”,v.v viết mà nội dung có tìm hiểu chân dung nhà thơ ảnh hưởng từ đời đến quan niệm sáng tác thơ văn tác giả 2.2 Những viết, công trình liên quan trực tiếp đến đề tài Đề cập trực tiếp đến thơ Thiền Phạm Thiên Thư nhiều, số có công trình nghiên cứu Tổng quan văn học miền Nam nhà văn Võ Phiến Footer Page of 134 Header Page of 134 Nhiều viết đề cập trực tiếp đến thơ Phạm Thiên Thư “Động Hoa Vàng Phạm Thiên Thư - Cõi Thiền hay không gian thoát tục”;“Động Hoa Vàng Phạm Thiên Thư nhìn từ văn hóa Thiền”của tác giả Hồ Tấn Nguyên Minh; “Một cách tiếp cận thơ Thiền” tác giả Bùi Công Thuấn Đây viết có nhìn, cảm nhận tinh tế phương diện nội dung nghệ thuật thơ Phạm Thiên Thư Ngoài ra, có số khóa luận, luận văn nghiên cứu thơ Phạm Thiên Thư như: Trần Thị Thương (2011), Đặc điểm thơ Phạm Thiên Thư, ĐHSP Huế… Điểm qua viết kể trên, nhận thấy điểm chung tác giả tập trung vào công việc: khắc họa chân dung thi sĩ họ Phạm với phong cách riêng, nhận định, đánh giá ghi nhận đóng góp Phạm Thiên Thư cho thơ Việt Nam đại vào thập niên 60-70 kỷ XX Tuy nhiên, chưa có công trình khoa học nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện thơ Phạm Thiên Thư, đặc biệt góc độ cảm thức Thiền Từ nhận định, đánh giá trên, tiếp tục triển khai nội dung liên quan đến đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Để rút luận điểm khoa học luận văn, tìm hiểu tác phẩm: Ngày xưa người tình, Những lời thược dược, Nhân gian Thi hóa từ Kinh Phật có: Qua suối mây hồng, Suối nguồn vi diệu Đặc biệt Đạo ca, Động Hoa Vàng Đoạn trường vô để làm rõ vấn đề cách toàn diện 3.2 Phạm vi nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài này, người viết tập trung khảo sát giới thơ Phạm Thiên Thư phạm vi tinh thần Thiền qua Footer Page of 134 Header Page of 134 góc độ: Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư nhìn từ quan niệm giới người Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư nhìn từ nghệ thuật biểu Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực luận văn, sử dụng số phương pháp chủ yếu sau: Phương pháp hệ thống; Phương pháp phân tích – tổng hợp; Phương pháp so sánh Đóng góp đề tài 5.1 Khẳng định đóng góp riêng số lượng chất lượng thơ Phạm Thiên Thư cho văn học miền Nam Việt Nam nói riêng thơ Việt Nam đại nói chung giai đoạn 19601975 5.2 Nghiên cứu “Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư” nhằm nhấn mạnh Phạm Thiên Thư nhà thơ có phong cách trữ tình đặc trưng với tiếng thơ hay đẹp 5.3 Khẳng định tinh thần tìm phương Đông văn học Việt Nam đại đem đến cho người đọc phần hình dung diện mạo đa dạng phong phú thơ Việt Nam đại với giá trị không định hình ngày hôm qua, hôm mà có ý nghĩa ngày mai Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo nội dung luận văn chia làm ba chương Chương 1: Hành trình thơ Phạm Thiên Thư từ góc độ Thiền Chương 2: Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư nhìn từ quan niệm giới người Chương 3: Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư nhìn từ nghệ thuật biểu Footer Page of 134 Header Page of 134 Chương HÀNH TRÌNH THƠ PHẠM THIÊN THƯ TỪ GÓC ĐỘ THIỀN 1.1 Tinh thần Thiền văn học 1.1.1 Giới thuyết khái niệm Thiền nói tắt, nói đầy đủ Thiền na, phiên âm theo ngôn ngữ Ấn Độ Dhyana Dhyana dịch tịch lự, nghĩa trầm tư chân lý, triết lý đạt đến chỗ ngộ in sâu vào tâm thức Xung quanh khái niệm “Thiền gì?” có nhiều quan điểm khác Theo tác giả Lịch sử Phật giáo Việt Nam :“Thiền phương pháp tự tỉnh, tự giác, tự ngộ, tự chứng” [50, tr.270] GS Nguyễn Đăng Thục Thiền học Việt Nam:“…cho Thiền kết gặp gỡ phối hợp Phật giáo Ấn Độ Đạo giáo Trung Hoa”[49, tr.13] Theo Suzuki: “Thiền, cốt yếu nhất, nghệ thuật kiến chiếu vào thể tánh chúng ta; đường từ triền phược đến giải thoát”[8, tr 9].Từ thực tế hướng tiếp cận đề tài, sở kế thừa thành nhà nghiên cứu trước đó, người viết nêu quan điểm khái niệm Thiền gì? Thiền nghệ thuật giúp ta cảm nhận giá trị đích thực sống, thấy chân tướng “Thế Giới Y Như Thực” theo tinh thần Phật giáo 1.1.2 Sơ lược tinh thần Thiền văn học phương Đông Xuất phát từ cách hiểu Thiền nói trên, khẳng định, với việc ảnh hưởng Phật giáo, tinh thần Thiền thấm đẫm văn hóa văn học nghệ thuật nước Á Đông Đặc biệt ảnh hưởng Thiền in dấu ấn sâu đậm thơ từ thơ Hai- kư (Nhật Bản- đại biểu Basho), đến thơ Đường (Trung Quốc- Footer Page of 134 Header Page of 134 đại biểu thi Phật Vương Duy) thơ Thiền Lí-Trần (trung đại), thơ văn mang âm hưởng Thiền (hiện đại) Việt Nam Thiền thơ Hai-kư Basho (Nhật Bản ) Đặc điểm thơ hai-kư giản lược tối đa chữ nghĩa, vận dụng trí tưởng tượng nơi người đọc với niềm rung cảm sâu sắc, liên hệ tinh tế, hài hòa khoảnh khắc đất trời Trong thơ hai- kư có dung hợp Thiền Thơ Đi từ vật cụ thể thật nhỏ nhoi tầm thường để dẫn dắt người đọc vào cõi mênh mông bát ngát không hình tượng Như vậy, thấy, hai-kư mang âm hưởng tinh thần Thiền rõ nét Mỗi hình ảnh thơ hai-kư xem quan hệ biện chứng tĩnh động công án, tiếng chuông chiêu mộ thức tỉnh ngộ tính người Thiền thơ Vương Duy (Trung Quốc) Vương Ma Cật người đời xưng tụng thi Phật Thơ Vương Duy kết hợp hài hòa cách vi diệu Thiền, Thơ Họa Điểm gặp gỡ thơ hai – kư Basho với thơ Vương Duy vần thơ mang cảm thức Thiền Thế giới thơ ca Vương Duy phản ánh rõ nét cốt cách tầm vóc ông Nhìn từ góc độ cảm hứng giải thoát, nhận thấy: thơ ông chứa đựng không gian thiên nhiên có màu sắc nội tâm u huyền, cảm thức vũ trụ mang nội dung mỹ cảm thiền Đây yếu tố tương hợp thống với cốt cách tài hoa, tài tử ông, mang rõ ảnh hưởng văn hóa mỹ học thời thịnh Đường mà ông đại diện tiêu biểu Thiền văn học Việt Nam Cùng dòng chảy văn học phương Đông, chịu ảnh hưởng văn hóa Thiền, thơ thời Lý -Trần xem đỉnh cao nghệ thuật, thành tựu to lớn văn học cổ điển Việt Nam Footer Page of 134 Header Page of 134 Sự tương hợp cảm thức thẩm mỹ biểu trình gặp gỡ, giao lưu tiếp biến văn học quốc gia Á Đông Ta bắt gặp tương hợp Basho, Vương Duy với Thiền sư Huyền Quang (1254 – 1334) Phật hoàng Trần Nhân – đại biểu xuất sắc cho nhiều nhà thơ – thiền sư khác thơ Thiền Lý Trần Hai ông để lại nhiều thơ vào hàng tuyệt tác thi ca cổ điển dân tộc Đằng sau thi phẩm tâm tình với khát khao hoà nhập vào thiên nhiên, vào sống; gửi gắm vào chiêm nghiệm lẽ vô thường người trước thường vũ trụ Tiếp nối dòng thơ Thiền Việt Nam thời trung đại, trước 1975, miền Nam Việt Nam, ảnh hưởng Thiền lan rộng qua tác phẩm thi ca Và tượng bật nhà thơ Quách Tấn Ông Phạm Công Thiện đánh giá:“ Quách Tấn xứng đáng kẻ nối dòng Không Lộ thiền sư,(…) tất thiền sư thi sĩ nuôi dưỡng linh hồn dân tộc ”.[17, tr.106] Quách Tấn người Phật tử trọn vẹn, thu tóm tất mơ mộng Phật giáo vào đời trầm lặng ”[17, tr 107] Cái “trầm lặng” đời vần thơ Quách Tấn điểm gặp gỡ tịch lặng Sabi- thơ hai-kư Basho tĩnh lặng thơ Đường Vương Duy Ở hòa điệu tính thể đồng người thiên nhiên tâm an nhiên, tự thơ Thiền thời trung đại Việt Nam Sau Quách Tấn, phải kể đến Phạm Thiên Thư 1.2 Phạm Thiên Thư- từ đời đến trang thơ 1.2.1 Nhà thơ thiền cõi tục Phạm Thiên Thư tu sĩ Phật giáo với pháp danh Thích Tuệ Không gần 10 năm Trong thời gian này, ông sáng Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 tác nhiều tác phẩm hay từ kinh Phật, đạo Thiền, đến thi ca Năm 1975, tu sĩ Thích Huệ Không “xuống núi”, hoàn tục xây dựng gia đình Sau năm 1983, đam mê nghiên cứu Thiền học giúp thi sĩ họ Phạm nghiệm phương pháp chữa bệnh điện công Phathata từ cách tham thiền Yoga Vì lẽ đó, người xem ông vị tu sĩ cõi tục Là người thấm nhuần tư tưởng Phật giáo song Phạm Thiên Thư lựa chọn lối sống tu hành cõi tục tự đặt khó khăn, thử thách để buộc phải nỗ lự rèn luyện, vươn tới cõi vô ưu thấu đạt chân lý Thiền 1.2.2 Chất Thiền trang thơ Phạm Thiên Thư in tập thơ đầu tay lúc 30 tuổi, danh với điều kỳ lạ đóng góp cho văn học Việt Nam nhiều tác phẩm độc đáo Ông thi hóa kinh Phật, Phạm Thiên Thư xem người thi hóa kinh Phật văn học Việt Nam Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận hai kỷ lục Phạm Thiên Thư Đó là: Người thi hóa kinh Hiền Ngu chuyển thể thi hóa thành 12062 câu thơ lục bát kinh Hiền Hội Hòa Đàm, người sáng tác Từ điển cười (Tiếu liệu pháp) gồm 5000 từ ngữ hình thức thơ ca ( ) v v Phạm Thiên Thư nhà thơ với phong cách trữ tình khó trộn lẫn Với Phạm Thiên Thư, thành công lớn nhà thơ thi phẩm dạng thơ đạo Trong tập Thơ Phạm Thiên Thư (1968) có nhiều mang âm hưởng Thiền Mang đến cho ông giải thưởng Văn chương Toàn Quốc (miền Nam Việt Nam) vào năm 1973 đáng ý có lẽ tác phẩm: Động Hoa Vàng (1971), Đạo ca Hậu Truyện Kiều – Đoạn Trường Vô Thanh (1972); công trình thi hóa kinh Phật nhà thơ Phạm Thiên Thư : Qua suối mây hồng - Kinh Ngọc, Suối nguồn vi diệu - Footer Page 10 of 134 Header Page 13 of 134 11 Có thể nói, viết cõi vô thường – đời cõi tạm, viết Chân không ẩn tàng Diệu hữu Phạm Thiên Thư hòa gắn dòng cảm xúc Đời dạt với ý niệm Đạo Thiền – Phật tứ thơ siêu thoát cõi vô thường Đây cõi Đẹp riêng thơ Phạm Thiên Thư 2.1.2 Kiếp người hư không Theo Phật - lý, “kiếp người thời vận, nói toàn vận vũ trụ gọi đại- kiếp, nói riêng đời người tiểu- kiếp, đời người trải qua ba kiếp gọi kiếp kiếp (như nghĩa chữ tam sinh- kiếp trước, kiếp kiếp sau)” [2, tr 344] Điều tương ứng với dòng thời gian: khứ - - vị lai Song, Có – Không dòng thời gian ấy? Câu trả lời liền tiếp Hư không “Hư không khoảng không bao la” (Từ điển Phật Quang); “không thực, không có, không vào đâu cả”; “trống không” [2, tr 326] Cuộc sống kiếp người “trăm năm cõi người ta” tưởng dài thoảng qua chớp mắt Thức nhận nhỏ nhoi, phù du đời sống, cô đơn mỏng manh phận người, thơ Phạm Thiên Thư thể rõ điều đó: “Ta soi đá/ Để thấy hư không”(Vũ khúc hồng,Tập: Những lời thược dược) Điều chứng thực, hay Một, hư không mà Sống đời, tưởng người có cõi riêng Nhưng không, hay về, phải đăng trình mà người đến “vui chơi đời” để lại trở với hư không? Kiếp người hư không - thức nhận luân chuyển hợp theo lẽ vô thường 2.1.3 Tình chiêm mộng Vạn vật vô thường, đời cõi tạm, kiếp người hư không, người biết tựa vào đâu để thấy tin đời đẹp, Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 nhiều niềm vui sống Và hết người cảm nhận tồn sinh này, đời sống thật có ý nghĩa? Câu trả lời - Đó TẤM LÒNG, Tình Đời, Tình Người mà biểu trước tiên, hết cao nhất, Tình Yêu Con Người với Con Người Nhận định chữ Tình (Tình Yêu) Thiền luận, Suzuki có viết: “bằng thức tỉnh tình yêu, ta thoáng nhận vô cực,( ) bước đầu đăng trình đến vô cực [8, tr 17] Vậy thấy, đến tận chất tình yêu người với người tự nhiên nhi nhiên ta đại thể Sự trực nhận Thiền, sức mạnh đời sống Với Phạm Thiên Thư, đời sống “không phải trở mà đột biến, vượt cầu vào mây khói Cây cầu lửng dấu nối ngắn ngủi hai đầu vô (…).Trong đó, TÌNH YÊU CHÂN TƯỚNG CỦA VÔ CÙNG( )- NGỤ TỪ BẤT TUYỆT THIÊN THU”[57, tr.73] Là thi nhân có nghĩa tình nhân Tất thi sĩ xưa vấn vít chữ tình Và, qua vần thơ lên đầy đủ khuôn mặt thi nhân Bên cạnh công trình thi hóa kinh Phật, vần thơ Phạm Thiên thư viết thành công lại vần thơ viết tình yêu Song, tình yêu chịu chi phối lẽ vô thường Có lại không, mong manh hư ảo giấc mộng, chiêm bao: “Vui buồn giấc chiêm bao/ Rồi đem mộng tưởng khép vào tâm can” Tình yêu mang vẻ đẹp lạ thường, riêng : vừa tinh khôi, vừa tha thiết lại vừa ẩn giấu nét tình hư không Cái hay độc đáo thơ Phạm Thiên Thu cảm nhận lẽ vô thường với biểu đa diện: Đời cõi tạm, kiếp người hư không tình yêu mang vẻ đẹp huyền hồ, hư ảo chốn Thiền môn thoát, diệu vợi Với cách thể vừa Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 bay bổng lại vừa mang màu sắc Thiền, Phạm Thiên Thư tạo nét tài hoa, sâu sắc tinh tế tiếng thơ riêng 2.2 Con người vô ngã Vô ngã phạm trù Phật giáo Theo giáo lý nhà Phật,Vô ngã hữu ngã, ẩn tàng nơi ngòi bút thao thức với văn học cổ điển thời Vô ngã, vậy, “ẩn số” mỹ học văn học phương Đông Sẽ không nói nhiều đến Vô Ngã thơ thiền Người viết tập trung vào vần thơ Phạm Thiên Thư mang tính cảm thức vô ngã nào, mà biểu gọi Vật ngã đồng hòa nhập người thiên nhiên, vũ trụ 2.2.1.Vật ngã đồng Thuyết di tình tác động (Vật ngã đồng nhất) Chu Quang Tiềm đề cập Tâm lý văn nghệ, góc độ đó, thứ “ảo giác” xác đáng trân quí nghệ thuật.(…) ta “tìm thấy tự ngã nơi ngoại vật” (Hegel)[39] Tự ngã nơi ngoại vật hiểu thời khắc tâm thức cá nhân hòa nhập với tâm thức vũ trụ Là tương thông người thiên nhiên, đặt thường vào cõi vô thường đó, nhà thơ Phạm Thiên Thư giúp ta hiểu được: “Ta không Ta / Không Ta mà có Ta [56,tr 136] “Không Ta” tồn “Ta” để biện chứng lẫn nhau, giúp người nhìn nhận cách đầy đủ đời cõi vô thường Vậy là, với đôi mắt “ độc huyền”, Phạm Thiên Thư khi: “Mở mắt ta nhìn thêm”/ “thấy vô ngã” Có thể nói, cảm thức Vô Ngã qua vẻ đẹp thiên nhiên hòa nhập tâm thức cá nhân vào tâm thức vũ trụ biểu thơ Phạm Thiên Thư đẹp có từ giới Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 sống thực, cõi hư vô, miền giấc mộng Vì lẽ mà thiên nhiên vào thơ Phạm Thiên Thư với gương mặt riêng, đẫm sắc thái Thiền 2.2.2 Hành thiền cõi tục a “ Cuộc rong chơi nước xanh” “Cung cách thản nhiên vách núi”,“cuộc rong chơi nước xanh” vào thơ Phạm Thiên Thư qua hình ảnh người an nhiên tự lòng thiên nhiên cõi trần Và cách người hành thiền cõi tục thức nhận “tất ảo hóa” Tìm với tự nhiên, hòa điệu mênh mang nhân giới, nhiên giới thơ Phạm Thiên Thư để trốn tránh thực, để chối bỏ đời nhiều hệ lụy mà ngược lại cách để đón nhận thực vốn có Và để làm điều đó, ông khéo léo thái độ xuất xử với người, với đời Thái độ gói trọn chữ “Hòa” : Hữu hạn vô hạn/ Long lanh chữ Hòa [56, tr 133] Hướng đến thoát tục, tìm với tự nhiên phương cách để giữ chữ Hòa ông Dường có thuộc tự nhiên đủ sức diệu giác tâm hồn thi nhân Người thơ tìm thấy trú xứ bình yên cho lòng rong chơi với nước xanh là: “Ta có động hoa mơ/ nơi cội nguồn trí tuệ /Chảy xanh màu thiện thệ/ tươi trần gian thơ” [56,tr 16] b « Trăm năm thoát mối đảo điên buộc » Trong cõi thơ riêng mình, bên cạnh vần thơ hiển lộ cảm thức vô thường, vô ngã nhuốm màu Đạo, thơ Phạm thể niềm vui Đời, cõi nhân sinh Tìm với thiên nhiên, hành trình nhặt nhạnh hạt niềm vui sống Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 cõi trần tục Phạm Thiên Thư để lại dấu ấn lòng người đọc vần thơ nhuần nhị, bảng lảng đạo với chút tình người, tình đời thiết tha Các thi phẩm Phạm thi sĩ khúc tình ca thiên nhiên, đời sống người cõi nhân sinh Con người hòa nhập với thiên nhiên vũ trụ, an trú giới bình, tùy duyên mà vui với một: “Cõi lòng bát ngát mây xanh/ Đổi xoay đương thức kết thành thiện duyên/ Giữa đời Tự Chỉnh nhiên/ Trăm năm thoát mối đảo điên buộc mình” Với thơ qua thơ vừa phản chiếu tâm thức người hòa nhập với giới tự nhiên, vừa thể trạng thái an nhiên tự tâm hồn người tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc “giữa đời tự chỉnh nhiên” nơi cõi Đó cách để người « thoát mối đảo điên buộc » cõi trăm năm * Tiểu kết Thơ ca tác giả viết thiền nói chung vần thơ mang cảm thức thiền Phạm Thiên Thư nói riêng trở thành giai điệu kết nối yêu thương tâm hồn thăng chứng từ sống trần đầy gam màu đa dạng Qua thơ, Phạm Thiên Thư giúp nhận diện rõ quan niệm giới vô thường, người vô ngã Tất không mục đích chuyển hóa tâm thức người để thiết lập sống an lành, giải thoát khổ đau đời thường, để tìm thấy an nhiên tự tại, “như nhiên” lòng vũ trụ, tự nhiên Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 Chương CẢM THỨC THIỀN TRONG THƠ PHẠM THIÊN THƯ NHÌN TỪ NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN Từ trước đến đánh giá thành công tác phẩm hay thể loại văn học người ta không ý đến nội dung mà quan tâm đến phương thức nghệ thuật sử dụng lẽ văn học gắn bó mật thiết nội dung hình thức Một cảm hứng bắt gặp nội hình thức phù hợp cho văn giá trị Điều cho thấy tài nghệ thuật tác giả 3.1 Ngôn ngữ 3.1.1 Lời vô ngôn – « dĩ tâm truyền tâm » Với Thiền, thái độ đắn để trực nhận thể, im lặng (vô ngôn), lìa xa ngôn ngữ, văn tự Thiền kinh nghiệm tâm linh, nên “ trực nhân tâm / kiến tánh thành Phật” ngôn ngữ Thiền Martin Heidegger (1889- 1976), triết gia người Đức, “Trên đường với ngôn ngữ”, có viết: “ Ai im lặng Im Lặng cách bình dị nhiên? Điều hẳn Điệu Nói chân chính… Và khúc khai tấu cửu song thoại chân ngôn ngữ.” [6, tr.35] Ngôn ngữ thơ “Điệu Nói chân chính” “vì thơ thứ biểu nghệ thuật (…) tạo tân tươi, tinh xác, giản khiết, sinh động ưu mỹ, để biểu thành ngôn ngữ thích đáng tính linh người.”[15] Mỹ - Cái Đẹp Thiền, cảm thụ Vì lẽ đó, vào tìm hiểu cảm thụ vẻ đẹp thơ Phạm Thiên Thư góc độ vần thơ mang cảm thức thiền vào Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 cảm nhận (trên nét nhất) tinh thần vô ngôn thơ ông Ngôn ngữ thơ Phạm Thiên Thư kiểu ngôn ngữ đánh bóng lớp sơn nước tự nhiên Là giây phút thăng hoa cảm xúc, mang cảm thức thiền Nó khoảnh khắc trực nhận vô ngôn Tất hiển lộ qua vần thơ ông Đó cõi tâm không Cõi tâm không Thiền tâm “Diệu hành - tiếng Không Ta / Không âm âm thanh”[53, tr.41] Giàu nhạc tính đặc điểm ngôn ngữ thơ Phạm Thiên Thư Nhiều thi phẩm ông trở thành nhạc phẩm hay, thấm đẫm hương thiền Đưa em tìm Động Hoa Vàng, Em lễ chùa này, Gọi em đóa sầu đặc biệt với Mười Đạo ca 3.1.2 Thi hóa ngôn ngữ Thiền Điều làm nên nét đặc sắc riêng ngôn ngữ thơ Phạm Thiên Thư không tinh thần “vô ngôn”, tính nhạc thấm đẫm hương Thiền mà cách sử dụng Thiền ngữ thơ ông Dĩ nhiên, để chuyển tải tinh thần “vô ngôn”, thiền ngữ chiếm vị quan trọng Có thể thấy điều qua tần số xuất nhiều từ Hán Việt nhiều từ ngữ tôn giáo, Phật giáo thơ Phạm Thiên Thư Nhiều thiền ngữ nhà Phật phủ đầy thơ ông Các khái niệm ta bà, vô minh, diệu hành, thân, nghiệp, giả tướng, vô thường, vô ngã, chân thường,chân như, sắc không, hư không, siêu thoát, ảo huyễn, huyễn vọng, huyễn hóa, tánh không, giải thoát, an trụ…đều nhắc đến Hoặc từ ngữ dành riêng cho nhà Phật như: Thắp nến, đốt trầm hương, dâng quả, dâng hoa, thỉnh chuông, cúng kinh, mở kinh, khai mõ, khép kinh Có thể thấy, việc thi hóa ngôn ngữ Thiền góp phần làm nên nét độc đáo riêng vần thơ Phạm Thiên Thư Vô Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 ngôn triết lý im lặng Im lặng hay vô ngôn trở thành ngôn ngữ Thiền Đọc vần thơ mang cảm thức thiền Phạm Thiên Thư, ta phần cảm nhận ngôn ngữ vừa bàng bạc nhạc tính lại vừa phảng phất phong vị thiền thơ ông Tất làm nên vẻ đẹp vừa có phần siêu thoát vừa sang trọng tiếng thơ thơ Phạm Thiên Thư 3.2 Giọng điệu Giọng điệu phạm trù thẩm mĩ tác phẩm văn học Phong cách nhà văn, nhà thơ xác định nhờ vào giọng điệu mà tác giả thể sáng tác Đọc thơ Phạm Thiên Thư, ta nhận thơ ông có giọng điệu triết lí trữ tình tha thiết Tuy phân biệt thực hai kiểu giọng điệu có kết hợp, lồng ghép vào làm nên sắc điệu riêng cho tiếng thơ Phạm thi sĩ 3.2.1 Giọng triết lí Với khu vườn ngôn ngữ vừa giàu nhạc tính, vừa giản dị, chân thật mang màu sắc Thiền, nhà thơ Phạm Thiên Thư thỏa biểu lộ tri nhận, xúc cảm triết lý riêng giới vô thường, người vô ngã Giọng triết lí thơ Phạm Thiên Thư thường gắn với hình thức ngắt đoạn thơ với dạng kết thúc: dạng câu cảm thán cuối với ngữ điệu trầm lắng, kết lại dấu chấm than; lại câu hỏi tu từ kèm dấu bỏ ngõ Hoặc kiểu dạng câu nghi vấn mà tự khẳng định dòng cảm xúc, suy tư không lời giải đáp Giọng điệu triết lí thơ Phạm thường gắn với suy nghĩ, cách cảm nhận số phận người, số phận tình yêu vô thường đời hữu Ở Phạm Thiên Thư, tính triết lí Thiền học gắn với giọng điệu nhẹ nhàng, Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 trang nhã, thể sắc điệu cảm xúc nhà thơ trước lẽ vô thường - hư không Giọng điệu thơ Phạm Thiên Thư thể qua âm trầm kết hợp âm điệu trải dài Trong thơ Phạm, xét kỹ, ta dễ dàng nhận thơ, câu thơ bằng, ngang chiếm ưu trắc; thiên âm vực trầm bổng Có thể thấy, giọng điệu thơ Phạm Thiên Thư hòa gắn với nội dung trữ tình, với tứ thơ chất chứa lẽ đời, lẽ vô thường hay trầm lắng suy tư số phận – kiếp người giây phút hoài niệm, ưu tư giọng điệu triết lí lại nhẹ nhàng, thoát thơ ông 3.2.2 Giọng trữ tình Đây giọng điệu đặc trưng để thể xúc cảm tinh tế tình yêu khát khao vươn với tự nhiên, vui niềm vui trần vọng hướng cõi thoát tục trữ tình nhà thơ Và thơ tình mảnh đất màu mỡ để chất giọng thi ca thể Cái hay giọng thơ Phạm Thiên Thư chỗ, lúc thực hòa quyện hư không, bàng bạc cảm thức Thiền - hư ảo, nhẹ nhàng, thoát miêu tả người yêu hay nói tình yêu Tình yêu bắt nguồn từ tiếng gọi sâu thẳm tâm hồn lại nên lặng im chờ đợi Im lặng – vô ngôn nên tình yêu mang đậm nét chân thật, lắng sâu Sự cảm nhận tinh tế, cách thể vừa nồng nàn vừa e dè, lấp lửng tình yêu lứa đôi đem đến cho thơ Phạm Thiên Thư giọng thơ với sắc thái riêng nhẹ nhàng, sâu lắng, đầy chất trữ tình Thơ Phạm Thiên Thư đọng lại tình hòa Đạo lời thơ mang giọng điệu vừa triết lý nhẹ nhàng vừa trữ tình thiết tha Tình điệu quyện hòa cảm thức Thiền bảng lảng chốn thiền môn tạo nên phong cách Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 thơ thoát, sáng lãng mạn Phạm Thiên Thư Điều đã, khẳng lòng bạn đọc yêu thơ 3 Hình ảnh, biểu tượng thơ 3.3.1 Hình ảnh thơ Không mang nặng tính kinh điển, thơ Phạm Thiên Thư sử dụng hình ảnh cách nhẹ nhàng, linh hoạt vừa mang tinh thần Thiền lại vừa tạo ấn tượng riêng Phải nói hình ảnh thơ Phạm thi sĩ phong phú đa dạng Sự tỉnh thức người trước hình ảnh gắn liền với vật đơn sơ bình dị; với vẻ đẹp tĩnh lặng tranh phong cảnh gợi lên tịnh thoát tục lòng người Mong manh, ngắn ngủi, dễ thay đổi, tan biến cánh chim bay, sương - khói - mây, giấc mộng …là hình ảnh thơ xuất với tần số cao, góp phần thể rõ nét cảm thức vô thường vũ trụ, giao hòa vạn vật, vô ngã phận người… thơ Phạm thi sĩ Đọc thơ Phạm đến với vần thơ trẻo sương, bàng bạc màu khói mây, đẹp dễ tan biến giấc mộng Tất tạo nên cảm thức Thiền nhẹ nhàng, thoát thơ Phạm Thiên Thư 3.3.2 Biểu tượng thơ a “Động Hoa Vàng” – Cõi thiền hay không gian thoát tục “Động Hoa Vàng” không gian hư vô – không gian thoát tục đẫm hương Thiền “Động Hoa Vàng” trước hết “cõi giới tâm thức”, “mầu nhiệm”, cõi “trở về” dòng “dịch hóa” Đặc biệt, với Hoa Trăng, Nước, dòng suối vẽ nên “Động Hoa Vàng” kỳ diệu, không gian bát ngát hương hoa, đầy nguồn vui sống cõi Như Lai Cực Lạc có Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 riêng thơ Phạm Thiên Thư Ở đó, tâm thức người hòa quyện với miền cỏ hoa, bến hoa tươi, miền cỏ thơm…; suối mây hồng, dòng suối tơ huyền, suối hoa rừng; non xanh, núi cao , đồi lan, cánh chim sương, khói, mây Tất mang vẻ đẹp huyền hồ, hư ảo siêu thoát Cũng lẽ mà “Động Hoa Vàng” không khác biểu tượng giới cõi mộng, cõi thoát tục, bến mơ người không muốn vương mùi tục lụy Đây biểu tượng đặc sắc thơ Phạm Thiên Thư b.“ Mùa xuân an lạc” – Thời gian vĩnh cửu Mùa xuân thơ Phạm thi sĩ có nét riêng Thanh tịnh, nhẹ nhàng, bảng lảng chốn Thiền môn Đó mùa xuân tâm hồn người đạt đến cảnh giới an lạc, nhiên lòng tự nhiên Mùa Xuân – mùa hồi sinh tạo vật bừng sống mãnh liệt tâm tư Trong thơ Phạm có mùa xuân Nó không mùa xuân ngoại giới mà mùa xuân tâm giới, người buông bỏ tất để tìm tới cõi tịch diệt Thiền Đó mùa xuân vĩnh cửu vũ trụ, lòng người, cõi Tâm không với “lòng mênh mông”(Đạo ca) c “ Gã từ quan” biến thể Đến với cõi thơ Phạm Thiên Thư, ta lại đưa đến giới tịch lặng, đơn sơ lại lung linh nguồn ánh sáng huyền thoại Thế giới nơi câu chuyện cổ tích diễn ra: Rằng xưa có gã từ quan/ lên non tìm động hoa vàng ngủ say [52,tr 35].“Gã từ quan”,“gã chiêm bao”,“một đạo sĩ” từ bỏ bụi trần, tìm vui với đạo trạng thái an nhiên thảnh thơi lòng thiên nhiên núi non, cỏ hoa, nhật nguyệt Bè bạn gió mưa, trăng “Gã từ quan” tư “rũ áo mây trôi”, “gối trăng đánh giấc”- Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 hình ảnh người không vướng bận tục, coi nhẹ lẽ mất, xem lợi danh bóng mây chìm nổi, từ bỏ chốn bụi trần để sống bình yên, thản Bên cạnh “gã từ quan”, thơ Phạm Thiên Thư có ta bắt gặp hình ảnh Thiền sư xa mờ, hư ảo lẫn vẻ đẹp siêu thoát chốn không lụy phiền Gắn liền với “thiền sư” hình ảnh có tính biểu trưng cao áo nâu sồng, chuỗi bồ đề dòng kinh, trang kinh Hình ảnh gã từ quan hay hình ảnh vị thiền sư khoác áo nâu sồng, tay lần chuỗi hạt bồ đề, tụng dòng kinh để tìm an nhiên mà lòng đôi lúc vấn vương chút tình cõi làm nên nét riêng thơ Phạm Phạm Thiên Thư nhận vị “thiền sư ỡm ờ”: Hỏi vạc đậu bờ kinh / Cớ lận đận hình không hư /Vạc rằng: thưa bác Thiên Thư /Mặc chi áo thiền sư ỡm (Động Hoa Vàng, LX) “Thiền sư ỡm ờ” phải chất Đời Đạo Người Thơ có tên Phạm Thiên Thư? * Tiểu kết: Thơ Phạm Thiên Thư hòa Đời Đạo, ta nhận thấy điều thơ ông với cách thể tinh thần vô ngôn, thiền ngữ; tiếng thơ mang giọng điệu; cách gợi giàu hình ảnh biểu tượng thơ phong phú Chính giàu có ngôn ngữ, phong phú giọng điệu, với lớp hình ảnh biểu tượng mà trang thơ mang đậm cá tính sáng tạo tài hoa riêng tu sĩ - thi sĩ Phạm Thiên Thư Footer Page 24 of 134 23 Header Page 25 of 134 KẾT LUẬN Là nghệ sĩ, Phạm Thiên Thư ý thức được“Cái chi lại họa văn chương” Là nhà thơ, Phạm Thiên Thư “người thư ký trung thành trái tim” Trong thơ Phạm, chất Đời Đạo, cõi thơ cõi thiền hòa hợp, liên chuyển tạo cho thơ ông cảm thức Thiền vừa mang dáng dấp chân dung đời nhiều biến động người Việt, đồng thời vừa luồng gió mát nhân văn tâm linh mà người thập niên 60-70 cuối kỷ XX khai công tìm kiếm Nhẹ nhàng thoát đầy dư ba điểm bật giới thơ phong phú, đa dạng mà mực vi diệu Phạm Thiên Thư Những vần thơ mang cảm thức Thiền Phạm Thiên Thư nhìn phong phú tinh tế tình cảm người với người, người với vạn vật Thơ ông vào chiều sâu tâm thức người hòa hợp, tương thông vạn vật vũ trụ Lắng vào tự nhiên để thức nhận tri nhận lẽ vô thường, vô ngã vũ trụ, nhân sinh Thơ Phạm Thiên Thư sang trọng, cao nhờ Thiền vị Thiền vị tạo nên đẹp lạ thơ làm thăng hoa thơ Phạm Thiên Thư 2.Với đề tài “Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư”, luận văn khái quát cách có hệ thống giá trị mà thơ Phạm Thiên Thư đem lại hai phương diện nội dung trữ tình nghệ thuật biểu Ở chương một, người viết làm rõ đôi nét đời, người, quan niệm sống quan niệm thơ ca – nhân tố ảnh hưởng đến hình thành hồn thơ sáng, trữ tình Phạm Thiên Thư Tiếp đến, người viết vào giới thuyết khái niệm sơ lược đôi dòng ảnh hưởng Thiền văn học phương Đông Đồng thời đến khẳng định chất Thiền Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 trang thơ ông có sức lôi hấp dẫn phong vị riêng Trong chương hai, người viết trình bày cách hiểu riêng cảm thức Thiền vần thơ Phạm Thiên Thư Nhìn từ quan niệm giới người, thi phẩm thơ Phạm Thiên Thư hiển lộ cảm thức lẽ vô thường, vô ngã vạn vật, vũ trụ quan niệm nhân sinh người Đi từ cảm thức đến nhận thức để chọn cho cách “tham Thiền” trang thơ, cách hành Thiền cõi tục, Phạm Thiên Thư đem lại cho người đọc giây phút an nhiên, thảnh thơi hòa tâm hồn người lòng tự nhiên Đây đóng góp thơ Phạm Thiên Thư phương diện nội dung trữ tình Đi từ nghệ thuật để cảm nhận sâu sắc nội dung trữ tình thơ, chương ba tìm hiểu làm rõ nghệ thuật biểu thi phẩm mang cảm thức Thiền Phạm Thiên Thư Trong khuôn khổ luận văn, người viết dừng lại việc tìm hiểu vài khía cạnh cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư nhìn từ quan niệm giới người chưa khai thác hết giá trị nội dung nghệ thuật tiếng thơ Phạm Thiên Thư Tuy nhiên, luận văn khẳng định vị trí thơ Phạm Thiên Thư cho văn học Việt Nam (miền Nam) giai đoạn 19601975 Việc tập hợp lại vần thơ mang cảm thức thiền Phạm Thiên Thư thành hệ thống, người viết hy vọng phần tái lại chân dung, phong cách nhà thơ có tên tuổi miền Nam Việt Nam trước 1975 Điều giúp người đọc có nhìn nhận, đánh giá, ghi nhận cách thỏa đáng công lao nhà Footer Page 26 of 134 Header Page 27 of 134 25 thơ văn học giai đoạn xem nhạy cảm tiến trình phát triển văn học dân tộc Footer Page 27 of 134 ... Chương 1: Hành trình thơ Phạm Thiên Thư từ góc độ Thiền Chương 2: Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư nhìn từ quan niệm giới người Chương 3: Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư nhìn từ nghệ thuật... thơ Phạm Thiên Thư cho văn học miền Nam Việt Nam nói riêng thơ Việt Nam đại nói chung giai đoạn 19601975 5.2 Nghiên cứu Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư nhằm nhấn mạnh Phạm Thiên Thư nhà thơ. .. Thiền vị tạo nên đẹp lạ thơ làm thăng hoa thơ Phạm Thiên Thư 2.Với đề tài Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư , luận văn khái quát cách có hệ thống giá trị mà thơ Phạm Thiên Thư đem lại hai phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảm thức thiền trong thơ Phạm Thiên Thư, Cảm thức thiền trong thơ Phạm Thiên Thư, Cảm thức thiền trong thơ Phạm Thiên Thư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay