Hợp đồng kinh doanh trái cây tuyệt hay năm 2017 không thể bỏ qua

2 124 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 12:47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Số: 01/HĐMB-TT-SH Hôm ngày 20 tháng 05 năm 2014, đại diện Hai bên gồm có: Bên A: BÊN BÁN Họ Tên: Ông Trần Thanh Tuyền Địa chỉ: 44, Nguyễn Quang Bích, Phường 13, quận Tân Bình, TP HCM Điện thoại: 0973 497199 Email: thanhtuyen09@yahoo.com Bên B: BÊN MUA Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH SONG HYEON D&F Địa chỉ: 206A, Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM MST: 0312540875 Đại diện: Ông VÕ QUANG NHÃ Điện thoại: (08) 62928328 Website: www.nhansamsonghyeon.com Email: eunhee2011@hanmail.net Chức vụ: Giám đốc Sau bàn bạc, hai bên thống ký kết hợp đồng mua bán với điều kiện điều khoản sau: ĐIÊU 1: TÊN HÀNG, QUY CÁCH CHẤT LƯƠNG VÀ GIÁ CẢ SẢN PHẨM 1.1 Bên A đồng ý gia công sản phẩm trái tươi cho bên B 1.2 Bên A cam kết hoàn toàn chịu trách nhiêm trước Pháp luật nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm mẫu cung cấp cho Bên B 1.3 Tên hàng giá STT Tên sản phẩm Xoài tươi Thơm tươi Đơn vị tính Kg Kg Đơn giá (VND) Số lượng Thành tiền (VND) 20.000 10.000 1000 1000 20.000.000 10.000.000 TỔNG: Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng 30.000.000 ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC GIAO , NHẬN HÀNG HÓA 2.1 Địa điểm giao hàng: Giao nhận hàng hóa kho Bên B 2.2 Bên B kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa, có sai sót chủng loại, quy cách có quyền từ chối nhận hàng phải thông báo cho bên A biết 2.3 Chi phí vận chuyển giao hàng Bên A chịu ĐIỀU 3: HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 3.1 Hình thức toán: Tiền mặt Chuyển khoản 3.2 Bên B toán trước cho Bên A 20% theo giá trị Hợp đồng 3.3 Số tiền 80% Hợp đồng lại Bên B phải toán cho Bên A ngày trước giao hàng ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN 4.1 Bên A có trách nhiệm giao đầy đủ hàng, chất lượng mẫu Bên B đồng ý - Bên A phải có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ chứng từ giấy tờ để Bên B sản xuất xuất - Nếu hàng không số lượng chất lượng mẫu bị trả Khi hàng bị trả Bên A phải tiếp tục làm hàng khác cho bên B - Nếu Bên A làm không tiến độ, giao hàng chậm, Bên A phải chịu phạt 5% / ngày theo tổng giá trị tiền hợp đồng 4.2 Bên B có trách nhiêm toán đầy đủ hạn hợp đồng ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 5.1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết chấm dứt đồng thời Bên B toán dứt điểm cho Bên A Bên A giao đủ hàng hóa cho Bên B, muốn tiếp tục hợp tác mua bán phải lập Hợp đồng 5.2 Một hai bên muốn thay đổi điều khoản Hợp đồng phải thông báo văn cho Bên lại 5.3 Nếu xảy tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được sẽ đưa Tòa Án Kinh Tế Tòa Án Tp HCM Việt Nam giải quyết Quyết định của Tòa là quyết định cuối cùng, án phí sẽ bên thua kiện chịu Hợp đồng lập thành 04bản chính, Bên giữ hai bản, có giá trị BÊN MUA BÊN BÁN VÕ QUANG NHÃ TRẦN THANH TUYỀN ... đồng 5.2 Một hai bên muốn thay đổi điều khoản Hợp đồng phải thông báo văn cho Bên lại 5.3 Nếu xảy tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được sẽ đưa Tòa Án Kinh Tế Tòa Án Tp HCM... giấy tờ để Bên B sản xuất xuất - Nếu hàng không số lượng chất lượng mẫu bị trả Khi hàng bị trả Bên A phải tiếp tục làm hàng khác cho bên B - Nếu Bên A làm không tiến độ, giao hàng chậm, Bên A phải... thua kiện chịu Hợp đồng lập thành 04bản chính, Bên giữ hai bản, có giá trị BÊN MUA BÊN BÁN VÕ QUANG NHÃ TRẦN THANH TUYỀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng kinh doanh trái cây tuyệt hay năm 2017 không thể bỏ qua, Hợp đồng kinh doanh trái cây tuyệt hay năm 2017 không thể bỏ qua, Hợp đồng kinh doanh trái cây tuyệt hay năm 2017 không thể bỏ qua

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay