THANH NIEN VOI VAN DE HOA BINH..( HD 3)

3 580 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

HOẠT ĐỘNG 3: NHỮNG THÔNG TIN THỜI SỰ Số tiết: 1 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Phát triển nhu cầu cập nhật thông tin mới của đòa phương; đất nước và thế giới. 2. Kỹ năng: - Khả năng thu nhận; cập nhật thông tin thời sự và phổ biến thông tin chính xác. 3. Thái độ: - Có ý thức theo dõi chương trình thời sự để bổ sung vốn kiê`1n thức cho bản thân trong vấn đề hoà bình và an ninh trật tự an toàn xã hội. II. NỘI DUNG: - Những thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đòa phương; đất nước. - Những thông tin về hoà bình, an ninh trong khu vực và trên thế giới. III. CHUẨN BỊ: A. Giáo viên: - Kết hợp BGH, Đoàn trường tổ chức buổi báo cáo về những thông tin thời sự trong và ngoài nước về tình hình kinh tế-xã hội và hoà bình an ninh. B. Học sinh: - Sổ tay ghi chép; thu thập những thông tin thời sự qua đài truyền thanh/ truyền hình; báo … IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung Thời gian - BGH & BTĐ. - Tập trung toàn thể HS khối 10 ( tiết SHDC). Ổn đònh trật tự. - Giới thiệu mục tiêu chủ đề. - Báo cáo những thông tin nóng cho HS. * Những thành tựu về kinh tế xã hội ở đòa phương/ đất nước. * Những khó khăn tồn tại của kinh tế thò trường. * Tình hình tệ nạn xã hội là 1 trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển. * Vấn đề hoà bình; chống xung đột và chạy đua vũ trang. * Những thông tin về diễn biến tình hình các nước trong khu vực. - 2 phút. - 20 phút. * Những quan điểm; chủ trương; đường lối của Đảng;Nhà Nước về tình hình thế giới. - Tập trung nghe báo cáo; ghi chép vào sổ. V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - GVCN tóm tắt lại vài nét về những thông tin BGH cung cấp. - Nhận xét về ý thức kỹ luật & việc ghi chép của HS qua bài thu hoạch cá nhân. - Chuẩn bò chủ đề tiếp theo. - HS sưu tầm tư liệu nói về vấn đề hoà bình/ tình hình kinh tế xã hội của đất nước / trên thế giới. Sau đó cắt dán thành bộ sưu tầm chung của nhóm /tổ. - Chuẩn bò hoạt động tiếp theo” HÃY HP TÁC CÙNG NHAU”. . truyền thanh/ truyền hình; báo … IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung Thời gian - BGH & BTĐ. - Tập trung toàn thể HS khối 10 ( tiết SHDC).
- Xem thêm -

Xem thêm: THANH NIEN VOI VAN DE HOA BINH..( HD 3), THANH NIEN VOI VAN DE HOA BINH..( HD 3), THANH NIEN VOI VAN DE HOA BINH..( HD 3)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn