THANH NIEN VOI VIEC TIM HIEU VAN DE HOA BINH...

4 461 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ HOÀ BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HP TÁC. Số tiết: 1 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nâng cao nhận thức về vấn đề hoà bình, hữu nghò và hợp tác. - Hiểu giá trò của vấn đề hoà bình, hữu nghò và hợp tác trong việc duy trì & phát triển tính bền vững của 1 XH, cộng đồng & mỗi gia đình. - Hiểu quyền thu nhận thông tin về các vấn đề có liên quan đến quyền trẻ em. 2. Kỹ năng: - Trình bày ý kiến trước tập thể. 3. Thái độ: - Tích cực tham gia các hoạt động tìm hiểu về hoà bình, tôn trọng tình đoàn kết hữu nghò và hợp tác giữa các dân tộc. II. NỘI DUNG: - Một số điều trong công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em liên quan đến hoà bình. - Vấn đề hoà bình, hữu nghò hợp tác trong bối cảnh hiện nay. ý nghóa của vấn đề hoà bình, hữu nghò và hợp tác. - Thái độ và trách nhiệm của HS trong việc xây dựng tình hữu nghò. III. CHUẨN BỊ: A. Giáo viên: - Gợi ý nội dung hoạt động; hình thức tổ chức hoạt động. B. Học sinh: - Cán bộ lớp thảo luận về hình thức tổ chức. - Chuẩn bò câu hỏi & chuẩn bò câu trả lời. IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung Thời gian - NDCT. - Cả lớp. - NDCT. - BGK. - Các nhóm. - NDCT. - Thư ký. - GVCN. - Giới thiệu mục tiêu chủ đề. - Thiết kế hoạt động: thi hùng biện + trình bày ý kiến. - Bắt đầu bằng bài hát / bài thơ ca ngợi hoà bình; tình đoàn kết hữu nghò. - Phổ biến và giải thích cách tham gia hoạt động. - Giới thiệu thành phần ban giám khảo: * Lớp trưởng: trưởng ban giám khảo. * Lớp phó học tập: GK 1. * Lớp phó văn nghệ: GK2. * Thư ký GK: thư ký lớp. * 4 tổ trưởng: GK khán giả. - Mời BGK công bố thể lệ cuộc thi hùng biện. * Nội dung hợp với chủ đề: 5 điểm. * Giọng nói truyền cảm ;thuyết phục: 3 điểm. * Trả lời hay thắc mắc của nhóm khác: 2 điểm. - Mỗi nhóm sẽ chuẩn bò phần thi hùng biện với chủ đề hoà bình, hợp tác hữu nghò ( có thể đã chuẩn bò trước ở nhà với sự thống nhất của các thành viên). Sau đó thuyết trình trước tập thể lớp. - Sau khi nhóm trình bày xong, các nhóm khác có quyền hỏi về vấn đề có liên quan đến bài thuyết trình. Nhóm thuyết trình sẽ giải đáp. - Mời BGK công bố điểm. - Thư ký ghi điểm. - Mời GVCN nhận xét và cung cấp thêm 1 vài vấn đề có liên quan.  - Vấn đề hoà bình, hữu nghò và hợp tác trong bối cảnh hiện nay: Sự phát triển mạnh mẽ của KHCN, sự bùng nổ thông tin đòi hỏi con người phải nâng cao nhận thức, tăng cường mối quan hệ hỗ trợ - 5 phút. - Mỗi nhóm chuẩn bò 5 phút. - Trình bày không quá 5 phút 1 nhóm. - NDCT. nhau & cùng sống trong hoà bình và hợp tác⇒ duy trì & phát triển tính ổn đònh của hoà bình. - Ý nghóa của vấn đề hoà bình: * Có hoà bình mới có hạnh phúc, mới phát triển bền vững . * Xây dựng hoà bình là hoạt động có liên quan đến lương tri, đạo đức và thái độ của mỗi người. * Muốn có hoà bình phải tôn trọng lẫn nhau; không xâm phạm lợi ích của nhau. * Hoà bình, hợp tác, hữu nghò là xu thế hội nhập toàn cầu. - Thái độ và trách nhiệm của HS trong việc xây dựng tình hữu nghò và đoàn kết cùng tạo ra sức mạnh: * Phải khẳng đònh sự hiểu biết của mìnhvề vấn đế hoà bình; ý nghóa; giá trò của hoà bình. * Phải góp phần xây dựng hoà bình; thiết lập mối quan hệ thân thiện trong cuộc sống học tập & rèn luyện ở nhà trường; gia đình và XH. - Cám ơn GVCN đã cung cấp những thông tin quý báu. Thay mặt lớp xin hứa sẽ làm đúng theo tinh thần hoà bình; hợp tác và hữu nghò. V. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG: - Kiểm tra mức độ tiếp thu của HS trên tinh thần cuộc thi hùng biện. - Kiểm tra mức độ nắm bắt kiến thức của HS qua 1 số câu hỏi: * bạn hiểu thế bào là hoà bình? * Hãy nêu 1 vài ý nghóa của vấn đề hoà bình trong bối cảnh hiện nay? * Theo bạn hoà bình và hợp tác có tác dụng như thế nào cho sự phát triển của XH? - Cung cấp 1 số điều trong Công ước quyền trẻ em: * Điều 3 ( khoản 3): các quốc gia phải đảm bảo cho trẻ em được bảo vệ và chăm sóc. * Điều 6: Phải đảm bảo cho trẻ đến mức tối đa có thể được sống còn và phát triển. * Điều 11 ( khoản 1): Các quốc gia phải có biện pháp chống lại việc mang trẻ em ra nước ngoài bất hợp pháp. * Điều 38: Đảm bảo cho trẻ em chưa đến 15 tuổi không được trực tiếp tham gia chiến sự; không được tuyển mộ người chưa tới 15 tuổi. * Điều 39: quyền trẻ em được phục hồi và tái hoàn nhập xã hội. - Thu thập những thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội ; hoà bình, an ninh trong khu vực và trên thế giới.
- Xem thêm -

Xem thêm: THANH NIEN VOI VIEC TIM HIEU VAN DE HOA BINH..., THANH NIEN VOI VIEC TIM HIEU VAN DE HOA BINH..., THANH NIEN VOI VIEC TIM HIEU VAN DE HOA BINH...

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn