SKKN Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào dạy-học môn Địa lý trường THPT Như Thanh

20 247 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 12:14

A ĐẶT VẤN ĐỀ Lời mở đầu Năm học 2010 – 2011 năm học thực chủ đề :“Tiếp tục đổi công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục” Do để vận dụng phương pháp nội dung phương pháp giảng dạy phải đổi Địa lý môn khoa học vừa mang tính tự nhiên vừa mang tính xã hội, mở em giới khoa học; toàn chương trình Địa lý THPT nghiên cứu vào vấn đề tự nhiên, KTXH phong phú đa dạng gần gũi với sống thực tế chúng ta, nên phương pháp dạy học môn Địa lý xây dựng theo quan điểm chủ đề đề cao phương pháp dạy học tích cực học sinh Trong trình dạy học môn Địa lý trọng vào việc tích hợp kỹ sống bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm lượng có hiệu Kỹ thường dạy học kết hợp học Địa lý kết hợp với môn học khác như: Sinh học, Vật lý, Công nghệ Qua gần năm giảng dạy chương trình SGK đổi BGDĐT trình dự rút kinh nghiệm đồng nghiệp cảm thấy môn Địa lý môn khoa học dạy học tích hợp cho em kỹ bảo vệ môi trường tiết kiệm lượng nhà trường, gia đình xã hội có hiệu yếu tố quan trọng chương trình dạy học Hơn với học sinh trường THPT Như Thanh nơi trực tiếp giảng dạy môn Địa lý, thấy ý thức học sinh hạn chế việc vận dụng kiến thức khoa học vào việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu bảo vệ môi trường Chính lý đặc thù học sinh trường, mạnh dạn ứng dụng “Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào dạy-học môn Địa lý trường THPT Như Thanh”, vấn đề cần thiết, mong muốn với phương pháp này, đóng góp phần quan trọng nhằm thực chủ trương sử dụng tiết kiệm lượng hiệu Quốc Hội khoá XII đề Để thực giải pháp dạy học kiến thức kết hợp với lồng ghép Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu yêu cầu đặt giáo viên em học sinh cần phải nắm kỹ kiến thức môn học từ biết vận dụng vào thực tiễn sống hàng ngày Mục đích nghiên cứu Nhằm đổi phương pháp, gây hứng thú học tập, phát triển tư biết vận dụng vào thực tiễn sống, hình thành cho em ý thức biết sử dụng tiết kiệm nguồn lượng, bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sống Góp phần nhỏ bé vào chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng lượng tiết kiệm hiệu theo CV số 50/2010 QH12 ngày 28/6/2010 Quốc Hội Chương trình thực từ năm 2006 đến năm 2015, chia làm giai đoạn: Mục tiêu chương trình tiết kiệm từ 3% đến 5% tổng mức tiêu thụ lượng toàn quốc giai đoạn 2006-2010 từ 5% đến 8% tổng mức tiêu thụ lượng giai đoạn 2011-2015 so với dự báo phát triển lượng phát triển kinh tế - xã hội theo phương án phát triển bình thường Tuyên truyền cho người xung quanh cần phải có ý thức việc sử dụng nguồn lượng Nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu 3.1 Nhiệm vụ - Nhằm nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ hành vi đắn cho học sinh việc sử dụng NLTK&HQ - Thực hành tiết kiệm tài nguyên lượng - Có khả tìm hiểu phương tiện sử dụng tiết kiệm điện, xăng, dầu - Tham gia tích cực vào hoạt động góp phần giải số vấn đề khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm lượng, bảo vệ môi trường 3.2 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu sách giáo khoa, nghiên cứu tài liệu có liên quan - Trao đổi kinh nghiệm, học hỏi đồng nghiệp - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp thực nghiệm sư phạm Phạm vi nghiên cứu đề tài - Học sinh số lớp 10 11 trường THPT Như Thanh – Thanh Hoá Điểm kết nghiên cứu Việc kết hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ thông qua môn học giúp học sinh hiểu sâu thêm, hiểu rộng kiến thức học, mà giúp học sinh có thêm hiểu biết thực tế vấn đề nguồn lượng Như việc làm giáo viên đạt mục đích giáo dục: Giáo dục môn học giáo dục sử dụng NLTK&HQ B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Thực trạng vấn đề nghiên cứu 1.1 Thực trạng học sinh Nhìn chung, học sinh ham học môn Địa lý, nhiên việc vận dụng kiến thức Địa lý vào sống thực tế để tích hợp với môn khoa học khác để sử dụng tiết kiệm lượng có hiệu học sinh trường THPT Như Thanh khó khăn Trong trình lên lớp thiết kế hoạt động phát triển kỹ vận dụng kiến thức tích hợp học sinh trường THPT Như Thanh, nhận định hầu hết em học sinh gặp nhiều khó khăn rèn luyện kỹ Cụ thể: Trình độ nhận thức, khả tiếp thu khả vận dụng kiến thức không đều, số học sinh chây lười chưa tập trung ý, chưa tích cực học Vấn đề khó khăn kiến thức cộng thêm ý tưởng nghèo nàn dẫn đến em rụt rè thiếu tự tin lấy ví dụ Học sinh chưa thực bị lôi hào hứng với phương pháp thiết kế dạy tích hợp giáo viên ĐDDH mà giáo viên sử dụng tiết Với nguyên nhân dẫn đến việc dạy học theo kiểu tích hợp vấn đề sử dụng lượng tiết kiệm có hiệu chưa đạt kết mong muốn Thực tế tiến hành khảo sát chất lượng học sinh lớp 11B1 qua việc kiểm tra vấn đáp hiểu biết em việc bảo vệ môi trường tiết kiệm lượng có hiệu năm học 2010 – 2011 thu kết sau: - 25 học sinh có ý thức cao việc “sử dụng lượng tiết kiệm có hiệu quả” - 15 học sinh chưa có ý thức việc “sử dụng lượng tiết kiệm có hiệu quả” - 12 học sinh phân vân Qua kết khảo sát cho thấy học sinh số lớp trường THPT Như Thanh ý thức “sử dụng lượng tiết kiệm có hiệu quả” nhà trường hạn chế mạnh dạn đưa giải pháp dạy học tích hợp nội dung giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm có hiệu dạy học môn Địa lý số lớp 1.2 Thực trạng giáo viên giáo viên: Qua thực tế giảng dạy trường THPT Như Thanh, nhận thấy tồn khó khăn việc dạy học tích hợp với vấn đề sử dụng lượng tiết kiệm có hiệu quả: Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Bản thân không ngừng học hỏi nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, nhiên việc trao đổi học hỏi kinh nghiệm giảng dạy chưa đạt hiệu cao Một số giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm giảng dạy nhiều, kiến thức số giáo viên hạn chế chưa thể thấu hiểu rộng rãi nên chưa thể tích hợp nhiều môn học liên quan đến vấn đề sử dụng lượng tiết kiệm có hiệu Một số giáo viên trình giảng dạy lấy ví dụ cụ thể liên hệ vào sống ngày, gần gũi với môi trường sống, gần gũi với dạng lượng mà sử dụng hàng ngày Ở trường, chưa mạnh dạn đề xuất tổ chức, chương trình ngoại khóa vấn đề bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm lượng Đồng thời, qua thực tế dự giờ, trao đổi đồng nghiệp, nhận thấy việc tổ chức học sinh hoạt động nhóm vận dụng tích hợp kiến thức Địa lý vào môn khoa học khác chưa thực nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu học tập theo hướng tích hợp môn Địa lý nói riêng môn khoa học khác nói chung Đứng trước thực trạng giáo viên học sinh nêu trên, làm để giúp học sinh luyện tập kỹ vận dụng kiến thức Địa lý vào đời sống yêu cầu đặt cho thân giáo viên giảng dạy môn Địa lý trường Là giáo viên giảng dạy môn Địa lý nhiều năm, mạnh dạn đưa giải pháp dạy học tích hợp “Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả” với nội dung giải pháp sau: Các giải pháp thực hiện: Trong chương trình Địa lí THPT có nhiều kiến thức giáo dục sử dụng NLTK&HQ tích hợp kiến thức địa lí Có kiến thức phải sở GV quan tâm, lưu ý đến việc kết hợp, bổ sung, thêm vào cách linh hoạt, khéo léo kiến thức sử dụng NLTK&HQ Kiến thức sử dụng NLTK&HQ thường liên quan đến hậu việc khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên, phát triển dân số, phát triển kinh tế, Hoặc đường lối sách, biện pháp thời kì khác đến việc sử dụng NLTK&HQ 2.1Giải pháp thứ nhất: Kiến thức tiết học dài nên thời lượng tích hợp từ 3-5 phút/ 1tiết học Nên phân bố tiết học chương trình với nội dung tích hợp là: - Vai trò nguồn lượng - Hiện trạng nguồn lượng truyền thống - Hiện trạng nguồn lượng Việt Nam - Vấn đề đặt cần phải khai thác hợp lý sử dụng tiết kiệm nguồn lượng để bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững - Tại cần phải sử dụng tiết kiệm nguồn lượng? - Con người nên hướng tới sử dụng nguồn lượng tái tạo, lượng - Hình thành ý thức biết sử dụng tiết kiệm nguồn lượng điện trường, nhà xã hội cho học sinh - Biết tuyên truyền ý thức cho cộng đồng dân cư xung quanh sống - Những mẹo vặt giúp tiết kiệm điện gia đình: + Hãy tắt ti vi, đầu video, dàn nghe nhạc, máy chơi game, thiết bị giải trí khác không sử dụng chúng + Không để ti vi thiết bị nói trạng thái chờ Các thiết bị trạng thái chờ tiêu thụ đến 90% số điện chúng hoạt động, thật lãng phí điện thiết bị liên tục trạng thái chờ + Hãy đặt mua thiết bị tiết kiệm điện (máy giặt, máy sấy, tủ lạnh ) Mặc dù thiết bị có giá thành ban đầu cao bình thường, bù lại tiết kiệm điện trình họat động Và thêm lợi ích thiết bị tiết kiệm điện thường tốt có tuổi thọ lâu thiết bị khác + Hãy đặt đầy thức ăn tủ lạnh, nhiên không nên để kín để đảm bảo khí lạnh lưu thông bình thường + Để nguội thức ăn nấu chín trước cho vào tủ lạnh + Không đặt dung dịch lỏng tủ lạnh mà không đậy Sự bốc dung dịch khiến tủ lạnh bạn làm việc nhiều + Hãy đặt đèn góc phòng để ánh sáng chiếu tường 2.2 Giải pháp thứ 2: Tuỳ vào nội dung kiến thức mà giáo viên tích hợp kiến thức tiết kiệm lượng để hình thành cho HS ý thức tiết kiệm lượng mục đích đề tài đưa 2.3 Giải pháp thứ 3: Giáo viên sưu tầm hình vẽ, ảnh chụp tiết kiệm lượng để dán lên tường phòng học, tác động đến học sinh buổi đến trường từ hình thành cho em ý thức biết tiết kiệm điện nói chung nguồn lượng nói riêng Các biện pháp thực 3.1 Xác định địa lồng ghép giáo dục sử dụng Năng lượng tiết kiệm hiệu qua môn Địa lý trường THPT Địa lí coi môn học có nhiều hội giáo dục sử dụng NLTK&HQ Vì nội dung môn học có nhiều vấn đề liên quan chặt chẽ đến nguồn lượng, đến môi trường Các kiến thức môn học đứng góc độ Địa lí kiến thức địa lí, đứng góc độ môi trường, kiến thức giáo dục môi trường, đứng góc độ tài nguyên, nguồn lượng nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội Kiến thức nguồn lượng đầy đủ: nguồn lượng truyền thống (than, củi, dầu mỏ, khí đốt, điện năng), nguồn lượng (năng lượng mặt trời, sức gió, NLNT, thuỷ triều ), khai thác để giáo dục sử dụng NLTK&HQ tự nhiên, không gò bó, gượng ép Các vấn đề địa lí tự nhiên giáo dục vấn đề khai thác, sử dụng, cải tạo bảo vệ lượng Các vấn đề địa lí kinh tế xã hội, giáo dục mối quan hệ người sử dụng lượng, hoạt động sản xuất xã hội người ảnh hưởng đến nguồn lượng, biện pháp ngăn ngừa bảo vệ v.v … Như môn Địa lí nói chung chương trình khai thác nội dung giáo dục sử dụng NLTK&HQ khía cạnh khác với mức độ rộng hẹp khác Dưới địa tích hợp Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào số dạy môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lớp 10 Tên Mức độ tích hợp Bài 32 Địa lí ngành - Mục I: Công nghiệp Liên hệ công nghiệp lượng Bài 38: Thực hành viết báo cáo ngắn kênh đào Xuy-ê kênh đào Pa-na-ma Bài 41: Môi trường tài nguyên thiên nhiên 11 Địa tích hợp - Bài tập Liên hệ - Bài tập - Mục III: Tài nguyên thiên nhiên Liên hệ Bài 5: Một số vấn đề *Tiết 3: Mục II: Một số vấn đề Liên hệ châu lục khu vực khu vực Tây Nam Á khu vực Trung Á Bài 9: Nhật Bản *Tiết1: Mục I :Điều kiện tự Liên hệ nhiên Mục III: Tình hình phát triển kinh tế.Tiết 2:Mục I: Các ngành kinh tế (phần “Công nghiệp”) Bài 10: Cộng hoà nhân * Tiết 1: Mục II: Điều kiện tự Liên hệ dân Trung Hoa (Trung nhiên Tiết 2: Mục II: Các Quốc) ngành kinh tế (phần “Công nghiệp”) Bài 11: Đông Nam Á *Tiết 1:- Mục I: Tự nhiên (phần Liên hệ “Đặc điểm tự nhiên” phần “Đánh giá điều kiện tự nhiên Đông Nam Á”) 3.2 Ứng dụng tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ vào dạy học Địa lý trường THPT Như Thanh Trong chương trình Địa lí với loại kiến thức giáo dục sử dụng TKNL&HQ lồng ghép thành mục, ý học nhiều Nhưng việc giáo viên tìm xác định để có ý thức hướng dẫn, truyền đạt kiến thức sử dụng NLTK&HQ, đảm bảo hiệu cao không đơn giản Điều cần thiết giáo viên phải có ý thức làm rõ kiến thức lượng, chuẩn bị nội dung, phương pháp để thể ý đồ, tư tưởng tác giả sách giáo khoa, để học sinh hiểu có hành vi, thái độ vấn đề sử dụng NLTK&HQ mà mục đích đó, ý cần thể Giáo án 1: Bài Nhật Bản (Tiết 1- Tự nhiên, dân cư tình hình phát triển kinh tế.) Địa tích hợp: mục I Điều kiện tự nhiên Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên Nhật Bản Bước 1: GV hướng dẫn học sinh lớp quan sát BĐ tự nhiên Nhật Bản lược đồ tự nhiên Nhật Bản sgk trả lời câu hỏi? ? Nêu mặt thuận lợi tự nhiên phát triển kinh tế NB? Bước 2: Học sinh trả lời, GV khắc sâu kiến thức: Vị trí địa lý Đặc điểm tự nhiên - Địa hình: chủ yếu đồi núi chạy dọc theo lãnh thổ khó khăn cho khai thác lãnh thổ, đồng nhỏ hẹp chiếm 10% lãnh thổ nước - Khí hậu: Nằm khu vực có khí hậu gió mùa: phía Bắc có khí hậu ôn đới, phía Nam có khí hậu cận nhiệt khả để phát triển nhiều nông sản - Sông ngòi nhiều ngắn dốc - Bờ biển dài khúc khuỷu có nhiều vũng vịnh đầm phá, nhiều bãi tắm đẹp thuận lợi cho phát triển kinh tế biển - Khoáng sản nghèo (đặc biệt khoáng sản lượng) nên Nhật Bản có nhiều khó khăn phát triển công nghiệp - Thiên tai xảy thường xuyên: động đất núi lửa sóng thần Trong mục khoáng sản GV khắc sâu: Nền kinh tế Nhật Bản phát triển chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập đặc biệt nguồn lượng Trải qua nhiều khủng hoảng lượng làm cho giá dầu mỏ giới tăng lên ảnh hưởng lớn đến kinh tế Nhật Bản đời sống người dân NB.=> Người Nhật có ý thức sử dụng tiết kiệm tài nguyên đặc biệt nguồn lượng Ở Việt Nam cần thiết phải tiết kiệm lượng, sao? Học sinh suy nghĩ trả lời: GV cung cấp kiến thức: - Ô nhiễm môi trường Ô nhiễm không khí > khí thải Ô nhiễm đất nước > khai thác mỏ ảnh hưởng đến sức khoẻ - Sự an toàn nguồn lượng hạt nhân vấn đề nhiều người quan tâm nhớ đến tai nạn nhà máy điện nguyên tử Chernobyl (Ucraina) xảy năm 1986 - Dầu lửa, khí đốt, than đá tài nguyên không tái tạo được, sử dụng nguồn tài nguyên này, cạn kiệt vĩnh viễn không ==> Có lẽ đến lúc học cách sử dụng cách khôn ngoan nguồn nhien liệu quý giá chúng ta, quan tâm nhiều đến BVMT Bên cạnh việc tiết kiệm lượng tiết kiệm tiền cách nghiêm túc Vậy cách thức quan trọng vấn đề giảm sản xuất tiêu thụ lượng, HS chưa tham gia sản xuất nên thực tiết kiệm việc tiêu thụ lượng trường nhà Bước 3: Sau HS tìm hiểu đặc điểm tự nhiên NB đặc biệt khó khăn thiếu hụt nguồn lượng, GV đặt câu hỏi: Đề khắc phục khó khăn thiếu hụt nguồn lượng NB có giải pháp gì?(Hiện Nhật Bản nghiên cứu đưa vào sử dụng nguồn lượng thay nguồn lượng hoá thạch) Như Điện nguyên tử, lượng địa nhiệt (Nếu dạy GAĐT, GV đưa số hình ảnh nguồn lượng mới) Nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) Hãng chế tạo ôtô Toyota Motor Corp Nhật Bản lặng lẽ phát triển mẫu xe ôtô chạy hoàn toàn lượng mặt trời Giáo án 2: Bài 11 Đông Nam Á (Tiết Tự nhiên, dân cư xã hội) Địa tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ: Mục I.2 Các hoạt động dạy – học Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên Đông Nam Á (cả lớp) - Bước : HS tự tìm hiểu SGK , kết hợp với BĐ tự nhiên Đông Nam Á nêu lên khác biệt tự nhiên ĐNÁ lục địa ĐNÁ biển đảo Bước 2: HS trả lời, GV khắc sâu kiến thức Nội dung Địa hình đất a Đông Nam Á lục địa b Đông Nam Á biển đảo bị chia cắt mạnh, hướng TB- nhiều đồi núi, núi lửa, đồng ĐN B-N, nhiều đồng lớn,màu mỡ lớn, đất đai màu mỡ Khí hậu nhiệt đới gió mùa, phía bắc có nhiệt đới gió mùa khí hậu mùa đông lạnh xích đạo Sông ngòi nhiều sông lớn sông lớn Sinh vật Rừng: nhiệt đới ẩm Rừng: xích đạo ẩm Khoáng sản than đá, sắt, thiếc, dầu khí dầu mỏ, thân đá, đồng Trong mục sông ngòi khoáng sản GV tích hợp kiến thức TKNL - Sông ngòi: > có giá trị lớn thuỷ điện (Liên hệ VN) - Than, dầu mỏ, khí đốt nguồn lượng khả phục hồi Vì việc khai thác sử dụng tài nguyên nhiệm vụ quan trọng nước ĐNÁ nói chung VN nói riêng > HS có ý thức việc bảo vệ tiết kiệm nguồn tài nguyên Lúc GV hỏi HS: Các em cho Cô biết nhà em có cách thức tiết kiệm điện nào?HS trả lời, GV gợi ý cho HS số cách thức tiết kiệm lượng: Các em biết bóng đèn sử dụng tới 95% lượng để toả nhiệt 5% cho việc toả sáng Nếu em lau bụi từ bóng đèn, ánh sáng tăng đến 15% Để tiết kiệm tiền, để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên mà hành tinh tạo hàng triệu năm hành động theo kế hoạch: + Người cuối tắt điện: Các em hành động thân người cuối khỏi nhà/ lớp học Việc em cần làm tắt tất đồ dùng điện (chỉ vài giây) Điều giảm lượng tiêu thụ lượng, giảm ô nhiễm không khí giảm tiền điện cho gia đình/ nhà trường Nên rút hẳn phích cắm điện khỏi nhà - Minh họa: (GV dạy tiết 3- thời tiết hôm có cần thiết phải bật điện hay không?) => HS có ý thức tắt điện + Áo len ấm: Chúng ta mặc ấm để hạn chế việc sử dụng lò sưởi, điều hoà ngày hè mặc trang phục phù hợp để t điều hoà khoảng 27-280C + Ý tưởng tuyệt vời: Chúng ta tư vấn với Bố, mẹ việc sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, bóng đèn tiêu thụ đến 70% điện cung cấp lượng ánh sáng bóng đèn tiêu chuẩn sử dụng lâu đến 10 lần Sử dụng đèn tiết kiệm lượng đạt mục đích tiết kiệm tiền giảm gây ô nhiễm môi trường Nếu sử dụng điện 3giờ/ngày năm đèn compact tiết kiệm 50kW/h + Phương thức giao thông bạn: Đối với chuyến mà em dùng lượng cá nhân riêng mình, em nên so sánh phương thức giao thông: xe buýt gây ô nhiễm không khí so với xe xe lửa, hay xe buýt xe điện chạy điện tốt so với xe buýt chạy dầu điezen Cách thức: * Lập1 danh sách tuyến đường : đường tới trường, đường tới địa điểm em thường xuyên đến * Lên kế hoạch chuyến cách sử dụng phương thức giao thông gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm lượng giá * Thảo luận với bạn bè họ muốn tham gia để thực phương thức giao thông gây ô nhiễm nhất, hợp lí +Sử dụng nguồn lượng tái tạo gia đình: Hiện vùng nông thôn ngành chăn nuôi ngày phát triển, tìm hiểu để khai thác nguồn lượng tái tạo này: Quy mô chăn nuôi hộ gia đình ngày phát triển Biogas thay đổi diện mạo đời sống người dân nông thôn Hiện số nước ĐNÁ hướng tới sử dụng nguồn lượng tự nhiên Khai thác địa nhiệt điện cách tốt để giải khủng hoảng lượng Indonesia Philippines (Ảnh: Corbis) Tua-bin điện gió Bình Thuận (Việt Nam) Thái Lan Tăng cường sử dụng pin lượng mặt trời >Khai thác nguồn lượng tái tạo, lượng có ý nghĩa quan trọng kinh tế, xã hội, an ninh lượng phát triển bền vững Thông điệp gửi đến học sinh: C KẾT LUẬN Kết việc ứng dụng Qua việc thực giải pháp số lớp 10 11, tính đến tháng 4/2011 Tôi có kiểm tra ý thức hiểu biết việc “sử dụng lượng tiết kiệm có hiệu quả” học sinh lớp 11B1và 10C2 đạt kết sau: Lớp 11B1 đạt: 45/52; lớp 10C2 đạt 44/50 học sinh có ý thức tốt việc “sử dụng lượng tiết kiệm” nhà trường, gia đình xã hội Kết điều tra so sánh thái độ học sinh vấn đề giáo dục sử dụng Năng lượng tiết kiệm hiệu Lớp chưa thực lồng ghép Đồng ý Phân Không vân đồng ý 1.Tắt thiết bị sử dụng điện 43,2% 31,3% 25,5% khỏi phòng học Sóng, thuỷ triều, dòng biển 38,5% 36,9% 24,6% có khả tạo điện Sự phát triển ngành 35,4% 33,4% 31,2% công nghiệp khai thác dầu khí dẫn tới nguy cạn kiệt tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường Nếu nước tìm 31,2% 43,1% 25,7% nguồn lượng mới; khai thác tốt nguồn lượng vô tận; có ý thức sử dụng tiết Các vấn đề giáo dục sử dụng NLTK&HQ hỏi Lớp thực lồng ghép Đồng ý Phân Không vân đồng ý 96,% 2% 2% 80% 17,3% 12,7% 92,3% 5,8% 2% 77% 19% 4% kiệm lượng góp phần tích cực vào việc cải thiện hoà bình khu vực Tây Nam Á khu vực Trung Á Mỗi học sinh cần 58% phải sử dụng NLTK&HQ bảo vệ môi trường sống 24,5% 17,5% 85% 9,4% 5,6% Cụ thể sau: Các em nhận thức sâu sắc phần lớn nguồn tài nguyên có hạn nên cần khai thác sử dụng hợp lý Tuyên truyền đến người dân nơi thân em sinh sống Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Ở nhà em có ý thức nhắc nhở anh chị em bố mẹ, bạn bè em sử dụng tiết kiệm điện, sử dụng đồ dùng có dán nhãn mác tiết kiệm điện Đến trường em có ý thức tiết kiệm điện Cụ thể em có ý thức tắt đồ dùng điện như: bóng đèn, quạt,… không cần thiết Các em biết vận dụng kiến thức học vào phong trào đoàn thể Học sinh lớp 10C2 tắt điện kết thúc buổi học Tranh vẽ học sinh lớp 11B1 “Tiết kiết kiệm lượng” Ý thức tiết kiệm lượng bảo vệ môi trường em học sinh lớp 11B1 lan tỏa đến bạn học sinh khác, lan tỏa đến gia đình em đến với địa phương nơi em sinh sống mà từ bạn bè em, bố mẹ em có ý thức sử dụng lượng tiết kiệm có hiệu không làm ảnh hưởng đến môi trường Góp phần đóng góp vào Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Tuy nhiên việc đưa phương pháp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào hoàn cảnh cụ thể trường THPT Như Thanh gặp nhiều khó khăn Việc sử dụng phương tiện trực quan : băng hình, video, phim ảnh chưa áp dụng thường xuyên Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm trường THPT không áp dụng với môn Địa lí mà áp dụng với nhiều môn học khác Đã đến lúc "Mỗi GV phải trở thành nhà giáo dục môi trường để giảng dạy môn nhà trường" (GS.TS Vũ Ngọc Hải ) Những dự định làm nhằm đưa việc lồng ghép giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào giảng dạy môn Địa lý trường THPT Như Thanh - Giáo viên cần kiên trì sử dụng phương pháp - Tổ chức buổi ngoại khoá ý thức tiết tiệm lượng BVMT - Phát tờ rơi cho lớp tuyên truyền ý nghĩa, vai trò nguồn lượng từ cần thiết phải sử dụng lượng tiết kiệm hiệu - Tạo thói quen tiết kiệm điện cho học sinh với hình dán nhắc nhở - Kết hợp với Đoàn niên nhà trường tuyên truyền cho Học sinh hiểu thêm “Giờ trái đất” HS cần phải làm ngày 26/3/2011 “Ngoài việc tắt đèn Giờ Trái đất, bạn làm để tạo thay đổi cho mái nhà chung chúng ta?” - thông điệp mà nhà tổ chức Giờ Trái đất năm 2011 muốn gửi tới công dân toàn cầu, có Việt Nam Tuy kinh nghiệm giảng dạy thân hạn chế, hy vọng với phương pháp giáo viên vận dụng cho nhiều đối tượng học sinh đặc biệt ý thức sử dụng điện học sinh yếu học sinh trường THPT Như Thanh Kiến nghị, đề xuất: + Nhà trường cần quan tâm nhiều đến vấn đề đổi công tác quản lý đổi phương pháp dạy- học, đặc biệt đưa “Ứng dụng CNTT” vào chiều sâu để khai thác lợi ích + Cần có kế hoạch hành động cụ thể việc sử dụng tiết kiệm nguồn lượng điện phòng ban, phòng học, tránh tình trạng người làm việc thiết bị sử dụng điện hoạt động + Khuôn viên trường học cần có câu hiệu, băngzon nhằm mục đích tuyên truyền sử dụng lượng tiết kiệm hiệu cho học sinh toàn trường + Đưa giải pháp dạy học tích hợp “Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm có hiệu quả” vào áp dụng cho nhiều lớp trường THPT Như Thanh Tôi xin chân thành cảm ơn!!! Như Thanh, ngày 10 tháng năm 2011 Người thực Nguyễn Thị Thanh Xuân MỤC LỤC Mục Nội dung Trang A Đặt vấn đề 1 Lời mở đầu Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài Điểm kết nghiên cứu B Giải vấn đề Thực trạng vấn đề nghiên cứu 1.1 Thực trạng học sinh 1.2 Đối với thân giáo viên Các giải pháp thực 2.1 Giải pháp thứ 2.2 Giải pháp thứ 2.3 Giải pháp thứ Biện pháp thực hiện: 3.1 Xác định địa lồng ghép giáo dục sử dụng Năng lượng tiết kiệm hiệu qua môn Địa lý trường THPT 3.2 Ứng dụng tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ vào dạy học Địa lý trường THPT Như Thanh C Kết luận 15 Kết việc ứng dụng giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào dạy học 15 Những dự định làm nhằm giúp em Học sinh có ý thức việc sử dụng tiết kiệm lượng hiệu 17 Kiến nghị để xuất 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO: Nguyễn Sỹ Đức Tài liệu giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu thông qua số môn học trường THPT Năm 2009 Phùng Ngọc Đĩnh Tài nguyên khoáng sản Việt Nam, Nhà xuất Giáo dục, 1998 Địa chất khoáng sản Dầu khí Việt Nam (tập 1-2) Cục địa chất Việt Nam Lê Trọng Túc Kể chuyện môi trường thiên nhiên quanh em, Nhà xuất giáo dục, năm 1998 Nguyễn Ngọc Thuỵ Thuỷ Triều, Nhà xuất Mỹ Thuật, 1975 Tài liệu: Dự án “ Quan hệ hợp tác giáo dục biến đổi khí hậu” - Bản dịch lần từ chương trình Ucraina Trang Web http://tietkiemnangluong.com.vn Trang Web.http://www.thiennhien.net ... có hiệu quả” vào áp dụng cho nhiều lớp trường THPT Như Thanh Tôi xin chân th nh cảm ơn!!! Như Thanh, ngày 10 th ng năm 2011 Người th c Nguyễn Th Thanh Xuân MỤC LỤC Mục Nội dung Trang A Đặt vấn... đề tài - Học sinh số lớp 10 11 trường THPT Như Thanh – Thanh Hoá Điểm kết nghiên cứu Việc kết hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ th ng qua môn học giúp học sinh hiểu sâu th m, hiểu rộng kiến th c học,... Mặc dù thiết bị có giá th nh ban đầu cao bình th ờng, bù lại tiết kiệm điện trình họat động Và th m lợi ích thiết bị tiết kiệm điện th ờng tốt có tuổi th lâu thiết bị khác + Hãy đặt đầy th c ăn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào dạy-học môn Địa lý trường THPT Như Thanh, SKKN Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào dạy-học môn Địa lý trường THPT Như Thanh, SKKN Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào dạy-học môn Địa lý trường THPT Như Thanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay