THANH NIEN VOI VAN DE LAP NGHIEP(T2)

3 1,402 18
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU CÁC NGÀNH NGHỀ. Số tiết 2: I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu biết về 1 số ngành nghề. 2. Kỹ năng: - Phân tích; so sánh tính chất; đặc điểm các ngành nghề khác nhau. 3. Thái độ: - Tích cực trong việc tìm hiểu các ngành nghề. II. NỘI DUNG: *Ý nghóa của các ngành nghề. * Các nghề trong xã hội. * Nghề gắn với năng lực bản thân. III. CHUẨN BỊ: A. Giáo viên: - Tìm hiểu để có tư liệu cung cấp cho HS. - Xây dựng 1 số câu hỏi thảo luận. B. Học sinh: - Tự tìm hiểu các ngành nghề trong XH. - Chuẩn bò 1 số tiết mục văn nghệ / trò chơi. IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung Thời gian - NDCT. - Nhóm 5 & 6. - Nhóm 3 & 4. - Nhóm 1 & 2. Tiết 1. - Giới thiệu mục tiêu chủ đề. - Thiết kế hoạt động: thảo luận + trình bày ý kiến. - Mời các nhóm tham gia trả lời câu hỏi sau khi thảo luận. * Bạn hiểu thế nào là 1 nghề? Mỗi nghề có ích lợi gì cho bản thân? * Bạn hãy lể tên 1 số nghề trong xã hội mà em biết? * Bạn sẽ làm nghề gì? Vì sao bạn chọn nghề đó? Yêu cầu của nghề ? - Các nhóm thảo luận tích cực theo câu hỏi đã được phân công sẵn. - Thư ký ghi chép đầy đủ từng ý kiến. - 5 phút. - GVCN. - NDCT. - Nhóm trưởng tổng kết các ý kiến. - Mời các bạn trình bày ý kiến của mình. Nhóm khác có quyền nhận xét, bổ sung. - Mời thư ký lớp tổng hợp các ý kiến của tổ. - Mời GVCN tổng hợp các ý kiến của các bạn, chốt lại các ý chính để các bạn khắc sâu kiến thức.  - Việc tìm hiểu ý nghóa các ngành nghề giúp chọn hướng đi cho cuộc đời.Rèn luyện tính chủ động; lòng tự tin; nâng cao hiểu biết… - Trong XH có rất nhiều nghề. Mỗi nghề gồm nhiều chuyên môn khác nhau. - Hướng phát triền nghề hiện nay gắn với tình hình đòa phương. - Yêu cầu của nghề: đạo đức nghề nghiệp; năng lực nghề nghiệp; sức khoẻ người lao động. ⇒ Phải nghiêm túc; nhìn nhận lại bản thân; tự đánh giá khả năng đáp ứng nghề nghiệp. Tiết 2. - Mời các nhóm dựa trên những kiến thức về vấn đề lập nghiệp; hãy xây dựng 1 tiểu phẩm có liên quan đến việc chọn nghề. - Mỗi nhóm xây dựng tiểu phẩm ngắn gọn; đi vào trọng tâm. - Trình bày tiểu phẩm. Nhóm khác đóng góp ý kiến. - Xây dựng tiểu phẩm trong 10 phút. - trình diễn tiểu phẩm không quá 5 phút. V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - GV kết luận những điểm cơ bản. - HS phát biểu cảm nghó sau khi tham gia hoạt động này. - Đánh giá mặt tích cực / chưa tích cực của từng nhóm/ lớp.
- Xem thêm -

Xem thêm: THANH NIEN VOI VAN DE LAP NGHIEP(T2), THANH NIEN VOI VAN DE LAP NGHIEP(T2), THANH NIEN VOI VAN DE LAP NGHIEP(T2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn