THANH NIEN VOI VAN DE LAP NGHIEP

5 3,103 59
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP: 10 CHỦ ĐỀ THÁNG 3: THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP. SỐ TIẾT :4 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Ý nghiã quan trọng của vấn đề lập nghiệp. - Có quyền tham gia tìm hiểu ngành nghề; thu nhận thông tin về việc lựa chọn nghề cho tương lai. 2. Kỹ năng: - Phát triển năng lực tự khẳng đònh mình; biểu đạt ý kiến của mình. 3. Thái độ: - Tôn trọng ý kiến; tự tin khi bày tỏ ý kiến. II. NỘI DUNG: - Bạn nghó gì về vấn đề lập nghiệp. * Ý nghóa về vấn đề lập nghiệp. * Vấn đề lập nghiệp gắn liền với năng lực bản thân. * Quyền lựa chọn nghề nghiệp. - Tìm hiểu các ngành nghề. *Ý nghóa của các ngành nghề. * Các nghề trong xã hội. * Nghề gắn với năng lực bản thân. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG 1: BẠN NGHĨ GÌ VỀ VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP. Số tiết 2: I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nhận thức ý nghóa của vấn đề lập nghiệp. - Hiểu rằng HS có quyền tham gia vào việc tìm hiểu; lựa chọn nghề nghiệp. 2. Kỹ năng: - Phát triển năng lực tự khẳng đònh mình; biểu đạt ý kiến của mình. 3. Thái độ: - Tôn trọng ý kiến; tự tin khi bày tỏ ý kiến. II. NỘI DUNG: * Ý nghóa về vấn đề lập nghiệp. * Vấn đề lập nghiệp gắn liền với năng lực bản thân. * Quyền lựa chọn nghề nghiệp. III. CHUẨN BỊ: A. Giáo viên: - Phối hợp Đoàn thanh niên; GVBM. - Gợi ý cho cán bộ lớp xây dựng nội dung. B. Học sinh: - cán bộ lớp phỗ biến nội dung yêu cầu để các nhóm tiến hành. - Chuẩn bò 1 vài trò chơi / bài hát về ngành nghề. IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung Thời gian - NDCT. - Nhóm 1 & 2. - Nhóm 3 &4. - Nhóm 5 &6. - Các nhóm. - Thư ký. - Nhóm trưởng. Tiết 1. - Giới thiệu mục tiêu chủ đề. - Thiết kế hoạt động: thảo luận + trình bày ý kiến. - Mời các nhóm tham gia trả lời câu hỏi sau khi thảo luận. * Bạn đã suy nghó về vấn đề lập nghiệp của mình chưa? hãy ày tỏ quan điểm của mình để các bạn khác cùng nghe và cùng đóng góp ý kiến? * Bạn biết gì về vấn đề lập nghiệp của thanh niên hiện nay? Chúng ta có cần quan tâm tới vấn đề này không ? Vì sao? * Có ý kiến cho rằng” nghề của bản thân là do cha mẹ quyết đònh – miễn là có nhiều tiền”. Bạn suy nghó gì về ý kiến này? khi chọn nghề chúng ta cần lưu ý những gì? - Các nhóm thảo luận tích cực theo câu hỏi đã được phân công sẵn. - Thư ký ghi chép đầy đủ từng ý kiến. - Nhóm trưởng tổng kết các ý kiến. - Mời các bạn trình bày ý kiến của mình. Nhóm khác có quyền nhận xét, bổ sung. - Mời thư ký lớp tổng hợp các ý kiến của tổ. - Mời GVCN tổng hợp các ý kiến của các bạn, chốt lại các ý chính để các bạn khắc sâu kiến thức.  - Phong trào lập nghiệp của thanh niên / trường đang được đẩy mạnh. - Bản thân phải biết lực chọn ngành nghề trên cơ sở của nhận thức; phân tích; so sánh; phù hợp với khả năng của ản thân / gia đình. - Tìm được việc làm ổn đònh cho bản thân → làm giàu cho chính mình; gia đình; XH. Ngược lại → gây tâm lý dao động; hoang mang & mất phương hướng trong cuộc sống. - Phải cố gắng học tập; nắm bắt tri thức. - Giới thiệu và đặt câu hỏi trong vòng 6 phút. - Mỗi nhóm thảo luận trong 10 phút. - Khoảng 5 đến 10 phút. - NDCT. - GVCN. - Phát triển toàn diện cả về tinh thần; thể lực. ⇒ Mỗi người phải có những suy nghó cho tương lai của mình; ai cũng có quyền suy nghó và lựa chọn. Tiết 2. - Nêu lý do buổi thảo luận. - Mời GVCN gợi ý 1 số vấ đề để đònh hướng cho lớp thảo luận. - Tốt nghiệp THPT; các em sẽ đứng trước 1 sự cân nhắc: sẽ chọn nghề gì? 3 câu hỏi” Tôi thích nghề gì?Tôi làm được nghề gì? tôi cần làm nghề gì?” nế trả lời được 3 câu hỏi này là các em đã phần nào giải quyết được những vấ đề liên quan đến lập nghiệp. - Cán bộ lớp nêu tóm tắt vài kết qua û hay thảo luận tiết trước. - Mời các nhóm trình bày ý kiến của mình; đưa ra các tình huống và VD cụ thể. - Mời các bạn trình bày ý kiến của mình. Nhóm khác có quyền nhận xét, bổ sung. - Mời các bạn tham gia thi hát có liện quan đến vấn đề lập nghiệp. - 5 phút. - 5 phút. - 10 phút - 20 phút. V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Tóm tắt kết quả thảo luận. Nhấn mạnh rằng HS có quyền được tiếp nhận thông tin từ cá nguồn khác nhauvề các ngành nghề trong XH. - Tích hợp Điều 3; 12 13 16;17. trong Công ước quốc tế quyền trẻ em. - Đánh giá mặt tích cực / chưa tích cực của từng nhóm/ lớp. . GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP: 10 CHỦ ĐỀ THÁNG 3: THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP. SỐ TIẾT :4 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Ý. * Quyền lựa chọn nghề nghiệp. III. CHUẨN BỊ: A. Giáo viên: - Phối hợp Đoàn thanh niên; GVBM. - Gợi ý cho cán bộ lớp xây dựng nội dung. B. Học sinh: - cán
- Xem thêm -

Xem thêm: THANH NIEN VOI VAN DE LAP NGHIEP, THANH NIEN VOI VAN DE LAP NGHIEP, THANH NIEN VOI VAN DE LAP NGHIEP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn