Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giảng Dạy Bài “Các Hiện Tượng Bề Mặt Của Chất Lỏng”( Tiết 2)Môn Vật Lý 10 (Ban Cơ Bản)

25 163 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 12:05

Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN Trung tâm GDTX huyện Tủa Chùa Sáng kiến: Vận dụng kiến thức liên môn để giảng dạy “Các tượng bề mặt chất lỏng”( tiết 2) Môn: Vật lý 10 (Ban bản) Họ tên giáo viên: Mai Thị Trang Tủa Chùa, tháng 10 năm 2016 GV: Mai Thị Trang Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Như biết vật, tượng tự nhiên xã hội nhiều có mối liên hệ với nhau; nhiều vật, tượng có điểm tương đồng nguồn cội…Do đó, để nhận biết giải vật, tượng ấy, cần huy động tổng hợp kiến thức kĩ từ nhiều lĩnh vực khác Không phải ngẫu nhiên mà ngày xuất môn khoa học “liên ngành” Trong trình phát triển khoa học giáo dục, nhiều kiến thức, kĩ chưa chưa cần thiết trở thành môn học nhà trường, lại cần chuẩn bị cho học viên để họ đối mặt với thách thức sống; cần tích hợp giáo dục kiến thức kĩ thông qua môn học Trong năm học gần Bộ Giáo dục đề lộ trình đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá trường phổ thông theo định hướng phát triển lực học sinh tinh thần Nghị 29 - NQ/TƯ đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Năm học 2014-2015, Bộ GD&ĐT đạo sở giáo dục khuyến khích giáo viên dạy học theo hướng “tích hợp,liên môn” Dạy học tích hợp liên môn dạy cho học viên biết tổng hợp kiến thức, kỹ nhiều môn học để giải nhiệm vụ học tập hình thành lực giải tình thực tiễn Khi giải vấn đề thực tiễn, bao gồm tự nhiên xã hội, đòi hỏi học viên phải vận dụng kiến thức tổng hợp, liên quan đến nhiều môn học như: tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật, giáo dục chủ quyền quốc gia biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục môi trường, an toàn giao thông… Vật lý môn học thực nghiệm cung cấp cho học viên nhiều kiến thức giới tự nhiên môi trường xung quanh Trong đó, Vật lý GV: Mai Thị Trang Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý có nhiều mối quan hệ chặt chẽ với môn học khác tự nhiên, xã hội như: Sinh học, Địa lí, Giáo dục công dân…Là giáo viên dạy học Vật lý, suy nghĩ phải vừa dạy cho học viên nắm bắt kiến thức môn, lại vừa lồng ghép kiến thức môn học khác cho học viên Qua đó, làm cho giảng sinh động, hấp dẫn học viên, tạo động hứng thú học tập cho học viên Do đó, để giáo viên hiểu việc dạy học theo hướng “tích hợp, liên môn”, cách soạn giáo án phương pháp dạy học học Vật lý theo hướng tích hợp liên môn Tôi mạnh dạn viết sáng kiến: “Vận dụng kiến thức liên môn để giảng dạy “Các tượng bề mặt chất lỏng”( tiết 2)– SGK Vật lý 10 Trung tâm giáo dục thường xuyên” để chia sẻ với đồng nghiệp tham khảo Mục đích nghiên cứu Qua việc nghiên cứu đề tài, giáo viên vận dụng kiến thức liên môn để giảng dạy học Vật lý, góp phần nâng cao chất lượng dạy – học giáo viên học viên học “Các tượng bề mặt chất lỏng”( tiết 2)– SGK Vật lý 10 Trung tâm giáo dục thường xuyên” Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Tìm hiểu lí luận dạy học theo hướng “tích hợp, liên môn” 3.2 Soạn giáo án dạy “Các tượng bề mặt chất lỏng”( tiết 2)– SGK Vật lý 10 (ban bản)” 3.3 Bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá kết học tập Đối tượng nghiên cứu GV: Mai Thị Trang Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý Nghiên cứu việc vận dụng kiến thức liên môn để giảng dạy “Các tượng bề mặt chất lỏng”( tiết 2)– SGK Vật lý 10 Trung tâm giáo dục thường xuyên” Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu lớp 10 Trung tâm GDTX huyện Tủa Chùa Số lớp: 01 Số học viên: 30 Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu tài liệu có liên quan 6.2 Quan sát sư phạm: Quan sát tiến trình dạy học giáo viên học viên 6.3 Tham khảo ý kiến đồng nghiệp GV: Mai Thị Trang Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý PHẦN 2: NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lí luận Cơ sở lí luận Dạy học tích hợp, liên môn thuộc nội dung dạy học, phương pháp dạy học Do đó, dạy học tích hợp liên môn hiểu kết hợp, tổ hợp nội dung từ môn học lĩnh vực học tập khác thành môn tổng hợp lồng ghép nội dung cấn thiết vào nội dung vốn có môn học Khi giải vấn đề thực tiễn, bao gồm tự nhiên xã hội, đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức tổng hợp, liên quan đến nhiều môn học Dạy học tích hợp có nghĩa đưa nội dung giáo dục có liên quan vào trình dạy học môn học như: tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông Còn dạy học liên môn phải xác định nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học để dạy học, tránh việc học sinh phải học lại nhiều lần nội dung kiến thức môn học khác GV: Mai Thị Trang Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý Các chủ đề liên môn, tích hợp có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn học viên, có ưu việc tạo động cơ, hứng thú học tập cho học viên Học chủ đề tích hợp, liên môn, học viên tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải tình thực tiễn, phải ghi nhớ kiến thức cách máy móc Điều quan trọng chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho học viên sinh học lại nhiều lần nội dung kiến thức môn học khác nhau, vừa gây tải, nhàm chán, vừa hiểu biết tổng quát khả ứng dụng kiến thức tổng hợp vào thực tiễn Thực trạng 2.1 Thuận lợi Thực dạy học tích hợp liên môn mang lại nhiều lợi ích việc hình thành phát triển lực hành động, lực giải vấn đề cho học viên Vật lý môn khoa học ứng dụng thực nghiệm, môn học tượng tự nhiên, kiến thức môn Vật lý gắn liền với yếu tố tự nhiên, xã hội Trọng dạy học Vật lý liên môn với nhiều môn học khác như: Sinh học, Địa lý, Hóa học, Lịch sử, giáo dục công dân…và tích hợp với nội dung như: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn lượng, giáo dục kỹ sống…đặc biệt vấn đề mang tính thời như: ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu hậu nó… Trong chương trình môn Vật lý trường THPT, học viên sử dụng kiến thức nhiều môn học có liên quan để giải số vấn đề: môn Sinh học để hiểu biết chế hoạt động thực vật, động vật; môn Địa lý để hiểu biết địa hình, khí hậu từ học viên biết điều kiện thích hợp để xây dựng dự án thực tế, môn Giáo dục công dân để rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm lượng, tài nguyên thiên nhiên… GV: Mai Thị Trang Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý Trong hai năm học gần Sở GD tỉnh Điện Biên tổ chức thi soạn giáo án dạy học theo hướng tích hợp liên môn, có nhiều sản phẩm có chất lượng Đây tài liệu để giáo viên tham khảo, chia sẻ với đồng nghiệp Về phía Trung tâm có sở vật chất đảm bảo cho việc dạy học, phòng môn nối mạng internet tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên học viên khai thác thông tin cho việc dạy học Đội ngũ giáo viên có lực chuyên môn tốt, tâm huyết tận tụy với nghề, tìm tòi, sáng tạo áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực nhằm giúp học viên nắm kiến thức trọng tâm Đối tượng học Trung tâm đa dạng nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần khác có kinh nghiệm công tác nên việc tiếp cận phương pháp giảng dạy tích cực, sử dụng tích hợp liên môn dạy học giúp học viên nắm nhanh nhớ lâu 2.2 Khó khăn * Giáo viên: Giáo viên đào tạo chủ yếu theo chương trình sư phạm đơn môn, chưa trang bị sở lí luận dạy học tích hợp liên môn, chưa tập huấn nhiều chủ đề tích hợp liên môn Do đó, phần lớn giáo viên dạy gặp khó khăn việc tìm hiểu sâu kiến thức thuộc môn học khác, lúng túng chưa hiểu đúng, hiểu đầy đủ mục đích ý nghĩa cách thức tổ chức dạy học tích hợp liên môn Đối tượng học viên đa dạng đối tượng cán học chủ yếu học viên người dân tộc sinh sống xa xôi, việc cập nhật thông tin, kinh nghiệm sống nên việc giảng dạy tích hợp kiến thức gây khó khăn trình nhận thức học viên GV: Mai Thị Trang Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý Số lượng giáo viên môn nên việc học tập trao đổi kinh nghiệm chuyên môn hạn chế * Học viên: Đa số học viên người dân tộc thiểu số, đời sống gặp khó khăn nhận thức chậm nên việc áp dụng kiến thức liên môn trở ngại giáo viên việc hoàn thành mục tiêu dạy Qua thực tế giảng dạy, nhận thấy đa phần em học sinh học theo xu hướng thụ động, em không tích cực, không chủ động cho việc chuẩn bị, tìm hiểu khai thác kiến thức môn học học; không tích cực hợp tác cho việc chuẩn bị học tích hợp liên môn không sử dụng kiến thức môn liên quan để khai thác kiến thức cho môn Vật lý Một số học viên chưa xác định mục tiêu học tập đắn nên lười học, phận học viên cán học thời gian đầu tư cho việc học 2.3 Biện pháp thực Để giảng dạy có hiệu trước hết giáo viên cần nắm chuẩn kiến thức, kỹ “Các tượng bề mặt chất lỏng”, kết hợp với việc tìm tư liệu có liên quan ( như: tranh ảnh, thí nghiệm…) đến kiến thức cần tích hợp học qua sách báo, internet…Xác định mục tiêu lồng ghép kiến thức đó, kiến thức phải dễ hiểu, vật tượng mà giáo viên giới thiệu phải gần gũi nằm tầm hiểu biết học viên, tránh trường hợp trở thành kiến thức khó hình dung dễ gây nhàm chán cho học viên học Bằng phương pháp dạy học tích cực, giáo viên gợi ý để học viên đưa kiến thức tích hợp đơn giản, kiến thức liên môn khác gắn liền với học, với sống, với địa phương, kết hợp với việc nhắc nhở giáo viên yếu tố góp phần cho thành công dạy tích hợp liên môn GV: Mai Thị Trang Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý Thường xuyên trao đổi chuyên môn nhóm, tổ môn có liên quan để xác định được: mục tiêu dạy học, mục đích mức độ tích hợp liên môn, phương tiện dạy học, cách thức tổ chức hoạt động dạy học Tham khảo, khai thác dạy theo hướng tích hợp liên môn internet, diễn đàn Vật lý Xây dựng quy trình cách thức tổ chức hoạt động dạy học cho phù hợp với đối tượng học viên, nội dung mức độ dạy học tích hợp liên môn đảm bảo thực mục tiêu dạy học, thể cụ thể hoạt động học viên, hoạt động giáo viên thời gian tổ chức cho hoạt động (thiết kế giáo án) Tổ chức dạy học tích hợp liên môn, dự rút kinh nghiệm từ đồng nghiệp Để cụ thể vấn đề trên, Tôi xây dựng giáo án tích hợp liên môn “Các tượng bề mặt chất lỏng”( tiết 2) – SGK Vật lý 10 Trung tâm giáo dục thường xuyên GV: Mai Thị Trang Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý Chương 2: Thiết kế giáo án tích hợp liên môn TÊN BÀI DẠY Bài 37: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG (Tiết 2) ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC Đối tượng dạy học học viên lớp 10 - Số lượng học viên: 30 - Số lớp thực hiện: 01 lớp GIÁO ÁN BÀI DẠY I Mục tiêu Kiến thức: * Môn vật lý 10 - Mô tả thí nghiệm tượng dính ướt tượng không dính ướt - Mô tả tạo thành mặt khum bề mặt chất lỏng sát thành bình chứa hai trường hợp : dính ướt, không dính ướt - Mô tả thí nghiệm tượng mao dẫn * Môn Sinh học 11 GV: Mai Thị Trang 10 Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý - Phát biểu dòng mạch gỗ việc vận chuyển chất thông qua tượng mao dẫn? ( Bài 2: Vận chuyển chất cây) *Môn Hóa học - Hiểu cách tách khoáng vật quặng, kim loại quí có loại quặng mỏ, dựa vào tượng dính ướt tượng không dính ướt * Môn Địa lí 12 - Biết tài nguyên khoáng sản nước ta - Nêu cách sử dụng, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản, quặng mỏ nước ta * Môn GDCD 11 Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, trồng nhiều xanh, trồng rừng bảo vệ tài nguyên khoáng sản địa phương (Bài 12: Chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường) Kỹ năng: Giúp em rèn tốt khả tư duy, thảo luận nhóm, thu thập thông tin, phân tích kênh hình, kênh chữ, liên hệ thực tế * Môn: Vật lí 10 - Biết cách bố trí thí nghiệm để quan sát tượng dính ướt, không dính ướt tượng mao dẫn hướng dẫn giáo viên - Vận dụng tượng dính ướt không dính ướt, tượng mao dẫn giải thích số tượng sống - Biết vận dụng kiến thức liên môn giải vấn đề liên quan Cụ thể sau: * Môn sinh học 11 ( Bài 2: Vận chuyển chất cây) *Môn Hóa học GV: Mai Thị Trang 11 Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý Hiểu cách tách khoáng vật quặng, kim loại quí có loại quặng mỏ, dựa vào tượng dính ướt tượng không dính ướt * Môn Địa lí 12 Bài : Đất nước nhiều đồi núi – mạnh tài nguyên, quặng mỏ thiên nhiên * Môn GDCD 11 (Bài 12: Chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường) Thái độ: - Nghiêm túc, hợp tác tốt, linh hoạt hoạt động vận dụng kiến thức liên môn việc lĩnh hội kiến thức - Có tính sáng tạo, tư học tập yêu thích môn học - Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, trồng nhiều xanh, trồng rừng bảo vệ tài nguyên khoáng sản địa phương II Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Dụng cụ thí nghiệm để làm thí nghiệm vẽ hình 37.4 thí nghiệm mô tả câu C4, C5 - Bộ thí nghiệm ống mao dẫn Học viên: - Miếng thủy tinh, nhôm phủ kín nilon, khoai, sen, cốc thủy tinh đựng nước - Ôn lại nội dung “Lực tương tác phân tử trạng thái cấu tạo chất” 28 SGK III Tiến trình dạy học: Ổn định lớp – kiểm tra sĩ số: Kiểm tra cũ: GV: Đưa câu hỏi Nêu đặc điểm lực căng bề mặt chất lỏng? GV: Mai Thị Trang 12 Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý HV: Trả lời Đặc điểm lực căng bề mặt chất lỏng - Điểm đặt: đường giới hạn bề mặt - Phương: tiếp tuyến với bề mặt khối chất lỏng vuông góc với đường giới hạn - Chiều: hướng phía bề mặt chất lỏng - Độ lớn: F = σ.l Hoạt động dạy – học Hoạt động 1: Đặt vấn đề cần nghiên cứu Hoạt động HV Hoạt động GV Cho HV quan sát Quan sát hình ảnh nước đọng lại sen đèn dầu cháy Tại nước đọng Suy nghĩ câu hỏi sen lại có hình GV đưa dạng vo tròn? Tại bấc đèn lại cháy được? Vậy để hiểu lại có tượng đó, nghiên cứu học “Các tượng bề mặt chất lỏng (tiết 2) Nội dung Hoạt động 2: Tìm hiểu tượng dính ướt tượng không dính ướt Hoạt động GV Hoạt động HV Nội dung II Hiện tượng dính ướt, tượng không dính ướt GV: Mai Thị Trang 13 Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý 1.Thí nghiệm (hình 37.4) - Làm thí nghiệm vẽ hình 37.4 SGK Quan sát thí a Bản thủy tinh bị dính ướt nghiệm Mô tả lại nước tượng quan sát - Yêu cầu HV làm Trả lời câu C4 câu C4 Bản thủy tinh không bị dính ướt - Nếu mặt bị nước dính ướt nước giọt nước lan rộng - Nếu mặt không bị dính ướt nước giọt nước vo tròn lại bị dẹt xuống - Yêu cầu HV tìm thêm ví dụ tượng dính ướt, - Tìm thêm ví dụ tượng không dính ướt - Trình chiếu số hình ảnh liên quan đến tượng dính - Quan sát ướt, tượng không dính ướt (hình 37.5) b Nếu thành bình bị dính ướt - Làm thí nghiệm vẽ - Quan sát thí nghiệm GV: Mai Thị Trang 14 phần bề mặt chất lỏng sát Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý hình 37.5 SGK hình dạng mặt thành bình có dạng mặt khum Cho HV quan sát thoáng chất lỏng lõm phân biệt hình dạng mô tả lại Nếu thành bình không bị dính mặt khum ướt phần bề mặt chất lỏng trường hợp dính ướt sát thành bình có dạng mặt không dính ướt khum lồi thành bình bị dính ướt - Yêu cầu HV làm Trả lời C5 câu C5 Chất lỏng Bề mặt cốc nước sát thành cốc có dạng mặt khum lõm thành bình không bị dính ướt - Trình bày phần ứng Quan sát, theo dõi Ứng dụng (hình 37.6) dụng SGK - Làm giàu quặng theo phương (nếu trình pháp “tuyển nổi” chiếu video cho - Để chữa ổ khóa bị rỉ HV dễ quan sát) kẹt lâu bỏ lâu ngày không dùng, cách tra dầu hoả Môn: Hóa học xăng vào ổ khoá - Từ việc dùng - Theo dõi giảng tượng dính GV: Mai Thị Trang ướt, GV 15 Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý không dính ướt để làm giàu khoáng chất HV biết cách tinh chế, tách loại kim loại, khoáng chất có ích khỏi loại quặng thô vừa khai thác Môn: Địa lý 12 HV nêu Thảo luận trả lời mạnh tài nguyên mạnh tài khoáng sản khu vực nguyên khoáng sản đồi núi,các quặng mỏ khu vực đồi núi chứa nhiều khoáng chất kim loại quý - Yêu cầu HV dùng tượng dính ướt không dính ướt giải thích câu nói dân gian: “Nước đổ - Thảo luận trả lời khoai, nước đổ đầu câu hỏi GV vịt” Giải thích: - Vì khoai có nhiều lông tơ mặt nên không làm dính ướt GV: Mai Thị Trang 16 Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý Còn đầu vịt có chất mỡ nên nước không làm dính ướt Hoạt động 3: Tìm hiểu tượng mao dẫn Hoạt động HV Hoạt động GV Nước chảy Suy nghĩ vấn đề GV Nội dung từ chỗ cao đến chỗ đặt thấp.Vậy rễ lại hút nước chất dinh dưỡng từ đất sâu? III Hiện tượng mao dẫn - Làm thí nghiệm - Quan sát thí nghiệm Thí nghiệm (hình 37.7ª) hình 37.7 a - SGK GV làm Hiện tượng mức chất lỏng bên với ống thuỷ tinh ống có đường kính có đường kính trong nhỏ dâng cao hơn, khác - Trả lời câu C6 hạ thấp so với bề mặt - Hướng dẫn HV SGK chất lỏng bên ống gọi quan sát trả lời câu tượng mao dẫn C6 SGK - Thí nghiệm 37.7 b SGK không thực thuỷ (phải ngân, dùng trường học GV: Mai Thị Trang 17 Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm cấm không Môn: Vật lý dùng thủy ngân) Ứng dụng Môn: Sinh học 11 Dựa vào tượng Nước dâng lên từ đất qua hệ thống ống mao dẫn mao dẫn, trình bày dòng mạch gỗ viec vận - Theo dõi giảng rễ thân để nuôi GV cây… chuyển chất cây? Dòng mạch gỗ (hay gọi dòng lên) vận chuyển nước ion khoáng từ đất vào đến mạch gỗ rễ tiếp tục dâng lên theo mạch gỗ thân để lan tỏa đến phần khác để nuôi - Trình bày phần ứng dụng SGK - Nhận xét yếu tố ảnh hưởng đến mực Trả lời: chất lỏng ống Đường kính mao dẫn GV: Mai Thị Trang ống mao quản 18 Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý * Hiện tượng mao dẫn đời sống Thảo luận trả lời có lợi, có hại Hiện tượng mao dẫn nào? có lợi là: - Trồng cây, nhờ có tượng mao dẫn mà hút nước, khoáng chất để nuôi Hiện tượng mao dẫn có hại: - Sơn tường bị phồng rộp - Các mảng tường bị ẩm mốc rong rêu Làm cho kết cấu công trình bị phá vỡ Nguyên nhân nước thông qua tượng mao dẫn Dưới tác động thường xuyên ẩm lên kết cấu gỗ (dầm, cột kết cấu chịu lực khác) xuất mảng “nấm mốc tường nhà” sau GV: Mai Thị Trang 19 Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý thời gian ngắn phá hoại kết cấu Môn: Giáo dục công dân Thảo luận, đưa Các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên Yêu cầu HV nêu biện pháp địa phương: biện pháp bảo vệ môi - Tham gia trồng nhiều trường tài nguyên xanh, trồng rừng phủ xanh đất thiên nhiên địa trống đồi núi trọc Để hạn chế phương? tượng lũ lụt, xói mòn đất - Biết bảo vệ tài nguyên khoáng sản, loại mỏ quặng quý có nguy bị cạn kiệt… Củng cố - vận dụng: - Yêu cầu học viên nhắc lại kiến thức học tượng dính ướt, tượng không dính ướt tượng mao dẫn Dặn dò: - Học bài, làm tập SGK trang 202, 203 - Chuẩn bị trước KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Mỗi học viên làm phiếu học tập sau: (Thời gian làm 30 phút) Câu 1: Hiện tượng dính ướt chất lỏng ứng dụng để: A Làm giàu quặng (loại bẩn quặng) theo phương pháp tuyển B Dẫn nước từ nhà máy đến gia đình ống nhựa GV: Mai Thị Trang 20 Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý C Thấm vết mực loang mặt giấy giấy thấm D Chuyển chất lỏng từ bình sang bình ống xi phông Câu 2: Trong trường hợp độ dâng lên chất lỏng ống mao dẫn tăng? A.Gia tốc trọng trường tăng B.Trọng lượng riêng chất lỏng tăng C.Tăng đường kính ống mao dẫn D.Giảm đường kính ống mao dẫn Câu 3: Hiện tượng sau không liên quan tới tượng mao dẫn ? A Cốc nước đá có nước đọng thành cốc B Mực ngấm theo rãnh ngòi bút C Bấc đèn hút dầu D Giấy thấm hút mực Câu 4: Dân gian có câu “Nước chảy môn, nước đổ đầu vịt” Câu nói giải thích dính ướt - không dính ướt hay không? Câu 5: Quan sát váng dầu bát canh, thấy chúng có dạng hình cầu bị dẹp Giải thích? Câu 6: Tại ngòi bút sắt có xẻ dọc rãnh nhỏ để làm gì? Câu 7: Người ta thường hay xới đất hàng trồng để làm lớp đất cứng mặt Giải thích ý nghĩa vật lí tượng trên? KẾT QUẢ Sau chấm kiểm tra thấy 100% học viên biết vận dụng kiến thức để làm tập trình bày ý tưởng việc giải thích vấn đề, trả lời câu hỏi nêu Đặc biệt em biết vận dụng kiến thức môn học để làm Kết đạt được: Loại trung bình: HV GV: Mai Thị Trang Loại Khá: 17 HV Loại giỏi: HV 21 Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý Từ kết học tập em nhận thấy việc vận dụng kiến thức liên môn vào môn học việc làm cần thiết, có hiệu rõ rệt học viên Cụ thể thực thử nghiệm môn Vật lý nói chung “Các tượng bề mặt chất lỏng (tiết 2) ” nói riêng đối học viên lớp 10 vào kì năm học 2014 – 2015 đạt kết khả quan Tôi thực dự án vào kì năm học 2015 – 2016 học viên lớp giảng dạy HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN Qua dạy học thực tế thấy việc vận dụng kiến thức môn học vào giải vấn đề môn học việc làm cần thiết Điều không đòi hỏi người giáo viên giảng dạy môn không nắm bắt nhuần nhuyễn kiến thức môn giảng dạy mà phải không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức môn học khác để giúp em giải tình huống, vấn đề đặt môn học nhanh chóng hiệu Đối với việc vận dụng kiến thức môn Sinh học, Địa lí, Giáo dục công dân, hóa học vào dạy “Các tượng bề mặt chất lỏng (tiết 2) ” giúp em nắm được, hiểu rõ cách tinh chế, tách kim loại, khoáng chất có ích khỏi mỏ quặng, làm giàu quặng; biết chế sinh trưởng phát triển dựa vào tượng mao dẫn; giải thích vấn đề đời sống; giúp em có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, trồng nhiều xanh tạo bầu không khí lành, hạn chế tượng xói mòn, lũ lụt, sạt lở đất vùng núi Việc tích hợp vận dụng kiến thức liên môn giúp em học không giỏi môn mà cần biết kết hợp kiến thức môn học lại với nhau, thông qua em hình thành kiến thức, kỹ phát triển lực cần thiết, đặc biệt lực giải vấn đề học tập thực tiễn sống để trở thành người phát triển toàn diện GV: Mai Thị Trang 22 Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý Nhận thức em môn Vật lý không đơn giản môn học thực nghiệm nữa, mà môn học giúp em gần gũi với môi trường sống biết làm để tiết kiệm lượng bảo, vệ môi trường, bảo vệ trường học, bảo vệ gia đình song song em hăng hái xây dựng tích hợp liên môn, em hăng hái thảo luận đưa ý kiến khiến tiết học đạt hiệu cao PHẦN 3: KẾT LUẬN Kết luận Sáng kiến làm rõ sở lí luận đề tài, việc dạy học vận dụng kiến thức liên môn làm cho học viên phát huy cao độ tính tích cực, độc lập sáng tạo việc lĩnh hội tri thức Chính người giáo viên cần phải có kiến thức sâu rộng tất môn học, lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp để học viên nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo vận dụng tri thức vào thực tiến có hiệu Qua nâng cao chất lượng giảng dạy môn Sau nghiên cứu tìm hiểu, giúp đỡ Ban giám đốc Trung tâm tổ chuyên môn, thực thành công việc “Vận dụng kiến thức liên môn để giảng dạy “Các tượng bề mặt chất lỏng”( tiết 2)– SGK Vật lý 10 Trung tâm giáo dục thường xuyên” với mong muốn phát triển lực tư duy, rèn luyện lực tư duy, kỹ năng, kỹ xảo việc học tập môn Vật lý Đồng thời phát triển lực giải tốt tình có vấn đề mang tính tích hợp thực tiễn sống Kiến nghị Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tủa Chùa tạo điều kiện để giáo viên học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, vận dụng kiến thức liên môn giảng dạy với đồng nghiệp GV: Mai Thị Trang 23 Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm Môn: Vật lý Sở giáo dục đào tạo Điện Biên : Mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn tích hợp kiến thức liên môn giảng dạy Tuy nhiên, mong muốn thời gian tới, tất sáng kiến có nội dung ứng dụng tốt SGD đăng tải Website Sở GD để qua làm tài liệu chung cho toàn tỉnh, điều chắn nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh ta nói riêng nước nói chung TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Vật lý lớp 10(ban bản) Tài liệu chuẩn kiến thức kỹ Vật lý 10 Sách giáo viên Vật lý 10 Sách giáo khoa Vật lý lớp 10(ban bản) Sách giáo khoa Sinh học lớp 11(ban bản) Sách giáo khoa Địa lí lớp 12(ban bản) Sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 11(ban bản) Thông tin internet - Trang web: http://www.google.com.vn Phương pháp giảng dạy Vật lý – NXB Giáo dục GV: Mai Thị Trang 24 Năm học: 2015 - 2016 Sáng kiến kinh nghiệm GV: Mai Thị Trang Môn: Vật lý 25 Năm học: 2015 - 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giảng Dạy Bài “Các Hiện Tượng Bề Mặt Của Chất Lỏng”( Tiết 2)Môn Vật Lý 10 (Ban Cơ Bản), Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giảng Dạy Bài “Các Hiện Tượng Bề Mặt Của Chất Lỏng”( Tiết 2)Môn Vật Lý 10 (Ban Cơ Bản), Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giảng Dạy Bài “Các Hiện Tượng Bề Mặt Của Chất Lỏng”( Tiết 2)Môn Vật Lý 10 (Ban Cơ Bản)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay