Dàn bài về thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt

14 169 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 11:47

Chương 6: Chế độ pháp lý về thuế giá trị gia tăngvà thuế tiêu thụ đặc biệtI.Pháp luật về thuế giá trị gia tăng1.Khái niệm thuế giá trị gia tăngĐiều 2, Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 quy định: “ Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng”.2.Đặc điểm: Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu. Ðây là một loại thuế doanh thu đánh vào mỗi giai đoạn sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hoá đến tiêu dùng. Thuế gía trị gia tăng được cộng vào giá bán hàng hoá, dịch vụ, và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ. Thuế giá trị gia tăng là loại thuế duy nhất thu theo phân đoạn chia nhỏ, trong quá trình sản xuất, lưu thông hàng hoá (hoặc dịch vụ) từ khâu đầu tiên đến người tiêu dùng, khi khép kín một chu kỳ kinh tế. Thuế giá trị gia tăng không chịu ảnh hưởng bởi kết qủa sản xuất, kinh doanh của đối tượng nộp thuế, không phải là yếu tố của chi phí mà chỉ đơn thuần là một khoản được cộng thêm vào giá bán của đối tượng cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Thuế giá trị gia tăng do người tiêu dùng chiụ nhưng không phải do người tiêu dùng trực tiếp nộp mà là do người bán sản phẩm (hoặc dịch vụ) nộp thay vào kho bạc, do trong giá bán hàng hoá (hoặc trong dịch vụ) có cả thuế giá trị gia tăng. Vì qua từng công đoạn, thuế giá trị gia tăng đã được người bán đưa vào giá hàng hoá, dịch vu,ỷ cho nên thuế này được chuyển toàn bộ cho người mua hàng hoá hoặc sử dụng dịch vụ cuối cùng chịu. Chương 6: Chế độ pháp lý thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt I Pháp luật thuế giá trị gia tăng Khái niệm thuế giá trị gia tăng Điều 2, Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 quy định: “ Thuế giá trị gia tăng thuế tính giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng” Đặc điểm: - Thuế giá trị gia tăng loại thuế gián thu - Ðây loại thuế doanh thu đánh vào giai đoạn sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hoá đến tiêu dùng - Thuế gía trị gia tăng cộng vào giá bán hàng hoá, dịch vụ, người tiêu dùng chịu mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ - Thuế giá trị gia tăng loại thuế thu theo phân đoạn chia nhỏ, trình sản xuất, lưu thông hàng hoá (hoặc dịch vụ) từ khâu đến người tiêu dùng, khép kín chu kỳ kinh tế - Thuế giá trị gia tăng không chịu ảnh hưởng kết qủa sản xuất, kinh doanh đối tượng nộp thuế, yếu tố chi phí mà đơn khoản cộng thêm vào giá bán đối tượng cung cấp hàng hóa, dịch vụ - Thuế giá trị gia tăng người tiêu dùng chiụ người tiêu dùng trực tiếp nộp mà người bán sản phẩm (hoặc dịch vụ) nộp thay vào kho bạc, giá bán hàng hoá (hoặc dịch vụ) có thuế giá trị gia tăng Vì qua công đoạn, thuế giá trị gia tăng người bán đưa vào giá hàng hoá, dịch vu,ỷ thuế chuyển toàn cho người mua hàng hoá sử dụng dịch vụ cuối chịu 3 Vai trò thuế giá trị gia tăng Tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước năm 2010 số thu từ thuế - chiếm khoảng 7,84% GDP, năm 2011 8,59% GDP Quản lý hiệu tránh thất thu ngân sách nhà nước khuyến khích cho xuất khẩu.( giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh - với loại hàng hóa khác thị trường quốc tế) Bảo hộ kinh doanh hàng nước Thuế giá trị gia tăng thường có thuế suất, bảo đảm đơn giản , rõ - ràng Nâng cao tính tự giác việc thực đầy đủ nghĩa vụ người - nộp thuế Tăng cường hoạch toán kế toán thúc đẩy việc mua bán hàng hóa có - hóa đơn, chứng từ Góp phần đại hóa, chuyên môn hóa hoạt động sản xuất kinh doanh Góp phần hoàn thiện đông hệ thống sách thuế Nội dung pháp luật thuế giá trị gia tăng  Người nộp thuế Theo quy định điều 4, Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008, người nộp thuế bao gồm: - Tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng + Tổ chức: loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức kinh tế tổ chức trị - xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức đơn vị ngiệp khác + Cá nhân: người kinh doanh độc lập, hộ gia đình, cá nhân hợp tác kinh doanh - Tổ chức, cá nhân nhập hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng Ngoài ra, điều 3, NĐ 209/2013 hướng dẫn số điều luật thuế giá trị gia tăng, quy định cụ thể điều Luật thuế GTGT  Đối tượng chịu thuế Điều 3, Luật thuế giá trị gia tăng 2008 quy định đối tượng chịu thuế là: “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ đối tượng quy định điều luật này.” ( Theo luật Gía 2012: điều Hàng hóa tài sản trao đổi, mua, bán thị trường, có khả thỏa mãn nhu cầu người, bao gồm loại động sản bất động sản Dịch vụ hàng hóa có tính vô hình, trình sản xuất tiêu dùng không tách rời nhau, bao gồm loại dịch vụ hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam theo quy định pháp luật.)  Đối tượng không chịu thuế Được quy định điều Luật thuế GTGT năm 2008 hướng dẫn cụ thể điều NĐ 209/2008 Gồm 25 đối tượng không chịu thuế Ví dụ: Bà Hợi ký hợp đồng chăn nuôi lợn với công ty chế biến sản xuất đồ hộp HEO Theo đó, Bà Hợi nhận tiền công từ công ty HEO phải bán lợn cho công ty HEO, tiền công nuôi lợn sản phẩm lơn bán không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT Còn công ty HEO sau chế biết lợn thành thành phẩm thịt đóng hộp phải chịu thuế GTGT theo quy định  Căn tính thuế phương pháp tính thuế Căn tính thuế Điều 6, Luật thuế giá trị gia tăng 2008 quy định để tính thuế giá trị gia tăng giá tính thuế thuế suất - Giá tính thuế ( điều 7, luật thuế giá trị gia tăng) Gía tính thuế giá trị để tính thuế giá trị dựa quy định luật pháp liên quan đến việc đánh giá giá trị tài sản để tính khoản thuế phải nộp Hàng sản xuất nước Giá chưa có thuế vat Hàng nhập - Thuế suất ( điều 8, luật thuế giá trị gia tăng) Theo quy định pháp luật hành thuế GTGT có mức thuế suất là: 0%, 5%, 10% ( Theo từ điển luật học thuế suất mức thuế phải thu nhà nước quy định + Thuế suất tỷ lệ: xác định mức thuế phải thu theo tỷ lệ phần trăm đối tượng tình thuế + Thuế suất định mức: xác định mức thuế phải thu theo số thu cụ thể) • Thuế suất 0% áp dụng hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế, hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định Điều luật thuế GTGT xuất khẩu, trừ số trường hợp.) • Thuế suất 5% áp dụng loại hàng hóa dịch vụ quy định khoản điều Luật thuế GTGT • Thuế suất 10% áp dụng hàng hóa, dịch vụ lại ?Tại lại định mức thuế suất 0%, 5%, 10% ( mục đích, ) Thuế suất % thường áp dụng cho loại hàng xuất khẩu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có khả cạnh phát triển thị trường quốc tế Thuế suất 5% thường áp dụng cho mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng nhiều việc đánh suất thuế suất % vừa bảo đảm thu ngân sách (tiêu dùng nhiều giá trị nộp thuế cao) mặt hàng thiết yếu nên đánh cao nhằm ổn định đời sống xã hội Đối với loại hàng hóa, dịch vụ khác quy định điều luật mà có cách tính khác Ví dụ: • Tại điểm a khoản điều Luật thuế GTGT: “Đối với hàng hóa, dịch vụ sở sản xuất, kinh doanh bán giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt giá bán có thuế tiêu thụ đặc biệt chưa có thuế giá trị gia tăng” Ví dụ: Doanh nghiệp bán sắt, thép, giá bán chưa có thuế GTGT sắt F6 là: 11.000.000 đồng/tấn; thuế GTGT 10% 1.100.000 đồng/tấn, bán có số hóa đơn doanh nghiệp ghi giá bán 12.100.000 đồng/tấn thuế GTGT tính doanh số bán xác định bằng: 12.100.000 đồng/tấn x 10% = 1.210.000 đồng/tấn thay tính giá chưa có thuế 11.000.000 đồng/tấn • Tại điểm đ khoản điều Luật thuế GTGT: “ Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm giá tính theo giá bán trả lần chưa có thuế giá trị gia tăng hàng hóa đó, không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả chậm;” Ví dụ: Bạn mua iphone giá 20 triệu đồng, theo hình thức trả góp vòng năm, với lãi suất theo tháng 0,8% Vậy giá tính thuế điếc thoại giá nào? Là 20 triệu 20 triệu x 12 tháng x 0,8% Đáp án:20 triệu  Phương pháp tính thuế Phương pháp khấu trừ - Số thuế gtgt phải nộp = thuế GTGT đầu ( A) – thuế GTGT đầu vào khấu trừ (B) • A = Tổng số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ghi hóa đơn GTGT • B = Tổng số thuế GTGT ghi hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ , chứng từ nộp thuế GTGT hàng hóa nhập Ví dụ: Các nghiệp vụ phát sinh tháng Công ty TNHH TM DV Nam Long sau: Ngày 03/09 xuất bán cho công ty TNHH Hoàng Anh Tivi samsung Led 32 inch: 30 với đơn giá chưa thuế GTGT 10% là: 3.500.000đ/chiếc Ngày 15/09 xuất bán cho công ty Quang Minh 100 nồi cơm điện Sharp với đơn giá chưa thuế GTGT 10% là: 890.000đ/chiếc Ngày 28/09 mua 20 Tivi samsung Led 32 icnh, 120 nồi cơm điện Sharp với giá chưa thuế GTGT sau: - Tivi samsung Led 32 icnh: 3.200.000đ/chiếc - Nồi cơm điện Sharp: 780.000đ/chiếc Chi phí vận chuyển để hàng nhập kho: 150.000đ, chưa bao gồm thuế GTGT 10%, toán tiền mặt Bài giải: - Số thuế GTGT đầu = [(3.500.000 x 30) x 10%] + [( 890.000 x 100) x 10%] = 19.400.000 - Số thuế GTGT đầu vào = [(3.200.000 x 20) x 10%] + [(780.000 x 120) x 10%] + (150.000 x 10%) = 15.775.000 => Số thuế GTGT phải nộp = 19.400.000 – 15.775.000 = 3.625.000đ Phương pháp áp dụng sở kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ Phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng ( điều 5, luật sửu đổi, bổ sung số điều luật thuế GTGT 2013) - Số thuế GTGT phải nộp = GTGT hàng hóa, dịch vụ bán (A) x thuế suất thuế GTGT A = Gía toán hàng hóa, dịch vụ bán – giá toán hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng - Phương pháp áp dụng với: • Cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân nước kinh doanh sở thường trú Việt Nam có thu nhập phát sinh Việt Nam chưa thực đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ • Hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý Ví dụ: Mua hàng A có giá tr bán 3.5 tr Số thuế phải nộp = ( 3.5 – ) x 10% ? Ưu nhược điểm phương pháp tính thuế này??? Phươn Khấu trừ Trực tiếp g pháp Ưu - Chỉ đánh phần GTGT, không - Đối với phương pháp trùng thuế - Người nộp thuế phải nộp thuế tính thuế điểm phát sinh GTGT trình mua, sản xuất, bán hàng hóa, dịch vụ Nếu việc kinh doanh không thuận lợi hay ế ẩm không phát sinh thuế GTGT phải nộp phát sinh rát phản ánh thưc tế kinh doanh kỳ Chỉ có sở kinh doanh đảm bảo vào tổng gái trị doanh thu thu chi phí bỏ Nên việc tính thuế phải nộp cách nhanh chóng - Các đối tượng phương pháp không cần thực thực đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn đầy đủ chế độ kế toán, chứng từ áp dụng phương pháp sổ sách, chúng từ… - Hạn chế tình trạng mua tính thuế khấu trừ bán hóa đơn để hoàn Nhược- Công việc làm mà thuận lợi, có nghĩ điểm doanh thu cao, thuế nộp nhiều - Để thực chế độ kế toán, hóa thuế, khấu trừ thuế gtgt - Đánh trùng thuế - Phạm vi áp dụng tương đối hẹp đơn chứng từ dễ Có nhiều quy định phải theo giám đốc biết hết -Phải đóng trước (nếu nhập khẩu) bị động vốn, hoàn thuế gian nan, chứng từ nhiều Khấu trừ Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định sau: cụ thể quy định điều 12 luật GTGT Nguyên tắc: +Phải có thuế gtgt +Tháng khấu trừ tháng Vat đầu vào/ đầu chịu thuế gtgt Ví dụ mua vải may áo Có th vat = => nộp thuế Vat > => nộp thuế Vat < => hoàn thuế ĐK: Cơ sở phải đk, có hóa đơn, thuộc đối tượng Nđ 100/2016, điều 13 Thông tư hướng dẫn NĐ 219 Hoàn thuế Các trường hợp hoàn thuế quy định điều 13 luật GTGT ? Tại nhà nước lại hoàn thuế giá trị gia tăng? Vì chất thuế gtgt thuế gián thu, tức đánh thuế vào người tiêu dùng cuối Nhà nước khuyến khích, động viên phận thu nhập người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thông việc nộp thuế gtgt Doanh nghiệp đối tượng ban đầu nộp thuế gtgt thông qua việc cộng vào giá bán giá trị định người chịu thuế gtgt người tiêu dùng Làm NN động viên nguồi thu từ người tiêu dùng hổ trợ doanh nghiệp hoạt động doanh nghiệp II Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Khái niệm Thuế tiêu thụ đặc biệt loại thuế gián thu, thu vào số hàng hóa dịch vụ đặc biệt Thuế cấu thành tro ng giá hàng hóa dịch vụ người tiêu dùng chịu mua hàng hóa , sử dụng dịch vụ Đặc điểm thuế tiêu thụ đặc biệt: - Đối tượng tác động thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa dịch vụ không thật cần thiết cho nhu cầu người, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người cấm tác động xấu đến môi trường - Thuế tiêu thụ đặc biệt có đối tượng chịu thuế hẹp, thuế suất cao - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu lần (khi có hành vi sản xuất, nhập hàng hóa kinh doanh dịch vụ) suốt trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng với điều kiện trình đó, hàng hóa không thay đổi công năng, tính sử dụng, hình dáng thể - Thuế tiêu thụ đặc biệt loại thuế gián thu Vai trò tiêu thụ đặc biệt: - Thuế tiêu thụ đặc biệt góp phần hướng dẫn tiêu dùng - Thuế tiêu thụ đặc biệt góp phần điều tiết thu nhập, góp phần thực công xã hội - Việc đăng ký, kê khai nộp thuế sở để nhà nước quản lý, điều tiết nững hàng hóa, dịch vụ nhạy cảm, tác động lớn đến kinh tế – xã hội - Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước Nội dung thuế tiêu thụ đặc biệt  Đối tượng chịu thuế (Điều ,luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008.) ?Tại hàng hóa, dịch vụ lại đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt? Là hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ, chưa thực cần thiết cho nhu cầu xã hội Những loại hàng hóa, dịch vụ sử dụng gây nguy hại sức khỏe, môi trường, kéo theo tệ nạn xã hội, lây lan dịch bệnh,… Ai tiêu dùng nhiều nộp nhiều…  Đối tượng không áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt (Điều 3, luật thuế tiêu thụ đặc biệt.)  Người nộp thuế: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập hàng hóa kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sở sản xuất, kinh doanh để xuất không xuát mà tiêu thụ nước tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh, xuất người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt Căn tính thuế Theo điều 5, luật thuế tiêu thụ đặc biệt tính thuế tiêu thụ đặc biệt giá tính thuế hàng hóa dịch vụ chịu thuế thuế suất Số thuế phải nộp = giá tính thuế x thuế suất Giá tính thuế: quy định điều 6, luật thuế giá trị gia tăng 2008 Thuế suất: k4, đ1, luật sửa đổi,bổ sung số điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2014 Lưu ý: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt (điều Luật thuế TTĐB, điều Nghị định 26) Đối với hàng hoá sản xuất nước, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt xác định sau: Giá tính thuế TTĐB =Giá bán chưa có thuế GTGT-Thuế BVMT (nếu có) + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt Đối với hàng nhập khẩu: Giá tính thuế hàng nhập xác định sau: Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập + Thuế nhập Giá tính thuế nhập xác định theo quy định Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập Trường hợp hàng hóa nhập miễn, giảm thuế nhập giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập miễn, giảm Đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB, giá tính thuế TTĐB giá chưa có thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) chưa có thuế TTĐB không loại trừ giá trị vỏ bao bì Đối với mặt hàng bia chai có đặt tiền cược vỏ chai, định kỳ hàng quý sở sản xuất khách hàng thực toán số tiền đặt cược vỏ chai số tiền đặt cược tương ứng giá trị số vỏ chai không thu hồi phải đưa vào doanh thu tính thuế TTĐB Ví dụ 3: Đối với bia hộp, năm 2012 giá bán 1lít bia hộp chưa có thuế GTGT 20.000đ, thuế suất thuế TTĐB mặt hàng bia (từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012) 45% giá tính thuế TTĐB xác định sau: Giá tính thuế TTĐB lít bia hộp = 20.000đ = 13.793đ 1+ 45% Ví dụ 4: Quý II/2012, giá bán két bia chai Hà Nội chưa có thuế GTGT 120.000đ/két, giá tính thuế TTĐB xác định sau: Giá tính thuế TTĐB két bia = 120.000đ = 82.758đ 1+ 45% Đối với hàng hoá gia công giá tính thuế hàng hoá bán sở giao gia công giá bán sản phẩm loại tương đương thời điểm bán hàng chưa có thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) chưa có thuế TTĐB Đối với hàng hoá sản xuất hình thức hợp tác kinh doanh sở sản xuất sở sử dụng sở hữu thương hiệu (nhãn hiệu) hàng hoá, công nghệ sản xuất giá làm tính thuế tiêu thụ đặc biệt giá bán chưa có thuế GTGT thuế bảo vệ môi trường (nếu có) sở sử dụng sở hữu thương hiệu hàng hoá, công nghệ sản xuất Trường hợp sở sản xuất theo giấy phép nhượng quyền chuyển giao hàng hoá cho chi nhánh đại diện công ty nước Việt Nam để tiêu thụ sản phẩm giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt giá bán chi nhánh, đại diện công ty nước Việt Nam Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt giá bán chưa có thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) chưa có thuế TTĐB hàng hóa bán theo phương thức trả tiền lần, không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả chậm Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho, khuyến mại giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ loại tương đương thời điểm phát sinh hoạt động Đối với sở kinh doanh xuất mua hàng chịu thuế TTĐB sở sản xuất để xuất không xuất mà bán nước giá tính thuế TTĐB trường hợp bán chưa có thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) chưa có thuế GTGT xác định cụ thể sau: Giá tính thuế TTĐB=Giá bán nước sở xuất chưa có thuế GTGTThuế bảo vệ môi trường (nếu có) + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt Trường hợp sở kinh doanh xuất kê khai giá bán (đã có thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) thuế TTĐB) làm xác định giá tính thuế TTĐB thấp 10% so với giá bán thị trường giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt giá quan thuế ấn định theo quy định Luật quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành Đối với dịch vụ, giá tính thuế TTĐB giá cung ứng dịch vụ sở kinh doanh chưa có thuế GTGT chưa có thuế TTĐB, xác định sau: Giá tính thuế TTĐB = Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT + Thuế suất thuế TTĐB Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT làm xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt số dịch vụ quy định sau: a) Đối với kinh doanh gôn (bao gồm kinh doanh sân tập gôn) doanh thu chưa có thuế GTGT bán thẻ hội viên, bán chơi gôn, bao gồm tiền bán tập gôn, tiền bảo dưỡng sân cỏ, hoạt động cho thuê xe (buggy) thuê người giúp việc chơi gôn (caddy), tiền ký quỹ (nếu có) khoản thu khác liên quan đến chơi gôn người chơi gôn, hội viên trả cho sở kinh doanh gôn Trường hợp khoản ký quỹ trả lại người ký quỹ sở hoàn lại số thuế nộp cách khấu trừ vào số phải nộp kỳ tiếp theo, không khấu trừ sở hoàn theo quy định Trường hợp sở kinh doanh gôn có kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ khác không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như: khách sạn, ăn uống, bán hàng hóa, trò chơi hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Ví dụ 6: sở kinh doanh gôn có tổ chức hoạt động kinh doanh khách sạn, ăn uống, bán hàng hóa, trò chơi không thuộc diện chịu thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB b) Đối với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, giá làm xác định giá tính thuế TTĐB doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng trừ tiền trả thưởng cho khách tức số tiền thu (chưa có thuế GTGT) đổi cho khách trước chơi quầy đổi tiền bàn chơi, máy chơi trừ số tiền đổi trả lại khách hàng c) Đối với kinh doanh đặt cược, giá làm xác định giá tính thuế TTĐB doanh thu bán đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế GTGT), không bao gồm doanh số bán vào cửa xem kiện giải trí gắn với hoạt động đặt cược d) Đối với kinh doanh vũ trường, mát-xa ka-ra-ô-kê, giá làm xác định giá tính thuế TTĐB doanh thu chưa có thuế GTGT hoạt động vũ trường, sở mát-xa karaoke, bao gồm doanh thu dịch vụ ăn uống dịch vụ khác kèm (ví dụ tắm, xông sở mát-xa) Ví dụ 7: Doanh thu chưa có thuế GTGT kinh doanh vũ trường (bao gồm doanh thu dịch vụ ăn uống) sở kinh doanh A kỳ tính thuế 100.000.000đ Giá tính thuế TTĐB = 100.000.000đ + 40% = 71.428.571đ đ) Đối với kinh doanh xổ số, giá làm xác định giá tính thuế TTĐB doanh thu bán loại hình xổ số phép kinh doanh theo quy định pháp luật (doanh thu chưa có thuế GTGT) 10 Giá tính thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản đến khoản Điều bao gồm khoản thu thêm tính giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ (nếu có) mà sở sản xuất kinh doanh hưởng Giá tính thuế tính đồng Việt Nam Trường hợp người nộp thuế có doanh thu ngoại tệ phải quy đổi ngoại tệ đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế Đối với hàng hóa nhập khẩu: Việc quy đổi tỷ giá đồng Việt Nam với đồng tiền nước dùng để xác định trị giá tính thuế thực theo quy định pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 11 Trường hợp sở sản xuất, kinh doanh không thực thực không chế độ hóa đơn, chứng từ quan thuế vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế để ấn định doanh thu theo quy định Luật Quản lý thuế xác định số thuế TTĐB phải nộp 12 Thời điểm xác định thuế TTĐB sau: - Đối với hàng hóa: thời điểm phát sinh doanh thu hàng hóa thời điểm chuyển giao quyền sở hữu quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền; - Đối với dịch vụ: thời điểm phát sinh doanh thu thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền - Đối với hàng hóa nhập thời điểm đăng ký tờ khai hải quan 13 Cơ sở sản xuất, nhập hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế TTĐB phải thực chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ mua, bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo quy định pháp luật Cơ sở sản xuất bán hàng hóa, giao hàng cho chi nhánh, sở phụ thuộc, đại lý phải sử dụng hóa đơn Trường hợp chi nhánh, cửa hàng trực thuộc đặt tỉnh, thành phố với sở sản xuất hàng xuất chuyển kho sở sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội kèm theo lệnh điều động nội Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB có sử dụng nhãn hiệu hàng hóa phải đăng ký mẫu nhãn hiệu hàng hóa sử dụng theo quy định Hoàn thuế : điều , luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 Phân biệt khấu trừ, hoàn thuế thuế tiêu thụ đặc biệt thuế giá trị gia tăng? Khấu trừ Thuế GTGT Thuế TTĐB - Đầu vào chịu, đầu - Tiêu thụ chừng không chịu ngược khấu trừ lại không khấu chừng trừ - Có thuế vat đầu vào đầu - Có hóa đơn chứng từ hợp pháp - Khấu trừ theo tháng, theo quý… Hoàn thuế - Tạm nhập khẩu, tái xuất - ... nộp thuế tiêu thụ đặc biệt Căn tính thuế Theo điều 5, luật thuế tiêu thụ đặc biệt tính thuế tiêu thụ đặc biệt giá tính thuế hàng hóa dịch vụ chịu thuế thuế suất Số thuế phải nộp = giá tính thuế. .. thuế giá trị gia tăng giá tính thuế thuế suất - Giá tính thuế ( điều 7, luật thuế giá trị gia tăng) Gía tính thuế giá trị để tính thuế giá trị dựa quy định luật pháp liên quan đến việc đánh giá. .. x thuế suất Giá tính thuế: quy định điều 6, luật thuế giá trị gia tăng 2008 Thuế suất: k4, đ1, luật sửa đổi,bổ sung số điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2014 Lưu ý: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Dàn bài về thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt, Dàn bài về thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt, Dàn bài về thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay