Kịch bản bản chương trình mẫu hay nhất năm 2017

1 115 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 11:47

17:00-18:00 Welcoming Customers 18:00-18:15 Art Performance 18:15-18:20 Chairman of TCIT to deliver speech 18:20-18:25 Video Clip to introduce activities of TCIT 18:25-18:30 Representative of Government to deliver speech 18:30-18:35 Representative of Customers to deliver a speech (HPL, NYK, OOCL, COS, KLL, EVR) 18:35-18:40 GD of TCIT to deliver speech 18:40-18:50 Present gifts to BRVT’s Leaders 18:50-19:00 TCIT to honor & thank 18 Customers of TCIT 19:00-20:30 Party & Entertainment
- Xem thêm -

Xem thêm: Kịch bản bản chương trình mẫu hay nhất năm 2017, Kịch bản bản chương trình mẫu hay nhất năm 2017, Kịch bản bản chương trình mẫu hay nhất năm 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay